Page 128

114

BIBLIOGRAPHIE COLONIALE

Free State where the Danish (and as a whole the Scandinavian) element has played a rather considerable part.

I. — GREENLAND

Aktstykker vedrorende Grnland og de med den norske Regering indtil 1. September 1923 f0rte Forhandlinger. — K0benhavn, 1923. Trykt paa Udenrigsministeriets Foranstaltning. 16 1/2x23 1/2 cm., 58 pp. (Confidential). ARUP (Erik). —Grônland. En historisk Redegorelse. — K0benhavn, 1924. J. H. Schultz. 23x15 cm., 36 pp. BARD ARSON (Ivar). — Det garnie Gronlands Beskrivelse. — Udgiven efter haandskrifterne af Finnur Jônsson. —■ K0benhavn, 1930. Levin & Munksgaard, 23x15 cm., 75 pp. BENDIXEN (0.). — Den grônlandske General-Takst og Handel og Omssetning ved Kolonierne i garnie Dage. — Det gr0nlandske Selskabs Aarsskrift, 1917. — K0benhavn, 1918. G. E. C. Gad., 24x15 i/2 cm., pp. 1-9. BENDIXEN (0.). — Grônland som Nybyggerland. — K0benhavn, 1927. H. Aschehoug. 23 yz X 16 cm., 106 pp. Beretninger og Kundg0relser vedr0rende Kolonierne i Gr0nland. — K0benhavn, 1909-12. 25x17 cm. Beretninger og Kundg0relser vedr0rende Styrelsen af Gr0nland. — K0benhavn, 1913, ff., 25x17 cm. BERLIN (Knud). — Gronlands statsretslige Stilling. — Det gr0nlandske Selskabs Aarsskrift, 1922-23. — K0benhavn, 1923. G. E. C. Gad. 24x15 y2 cm., pp. 53-64. BERTHELSEN (A.). — Bemaerkninger vedrorende det grônlandske Lsegevaesens Historic — Det gr0nlandske Selskabs Aarsskrift y 1912. — K0benhavn, 1912. G. E. C. Gad. 22x15 cm., pp. 48-61. Addition ibid., 1913, p. 39. Betsenkning afgiven af det under 14. November 1906 af Indenrigsministeriet nedsatte Udvalg til sagkyndig Unders0gelse af den Kgl. gr0nlandske Handels Drift og Virkemaade. — K0benhavn, 1908. 26x20 i/2 cm., 85 pp. Betaenkning afgivet af det i December Maaned 1920 nedsatte Udvalg til Dr0ftelse af de gr0nlandske Anliggender.— K0benhavn, 1921. 24x16 y2 cm., 101 pp.

Bibliographie d'histoire coloniale ( 1900-1930 )  

Auteur : Alfred Martineau, Roussier, Tramond / Partie 1 d'un ouvrage patrimonial de la bibliothèque numérique Manioc. Service commun de la d...

Bibliographie d'histoire coloniale ( 1900-1930 )  

Auteur : Alfred Martineau, Roussier, Tramond / Partie 1 d'un ouvrage patrimonial de la bibliothèque numérique Manioc. Service commun de la d...

Profile for scduag
Advertisement