Page 1

f 1200. —

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

Guyana Goud-Exploitatie-Maatschappij Gevestigd te 's-GRAVENHAGE.

Serie D.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL f 1.200.000.— verdeeld in 100000 Aandeelen van f 12.— elk,

N° 094

BEWIJS VAN HONDERD AANDEELEN elk groot

TWAALF

GULDEN

volgestort

aan Toonder.

s-Gravenhage, Mei 1890. Namens Commissarissen :

De Directeur : Commissaris.

Bierbij afgegeven 12 Dividend-bewijzen en Talon.

DRUK MOUTON & CO. DEN HAAG.

GUYANA GOUD-EXPLOITATIE-MAATSCHAPPIJ gevestigd te 's-GEAVENHAGE.

TALON

ter verkrijging van een nieuw stel DIVIDEND BEWIJZEN, na betaling van het Twaalfde Dividend, voor het AANDEEL

N° 094

Serie D.

MANIOC.org

ORkidé


NAAMLOOZE

VENNOOTSCHAP

Guyana Goud-Exploitatie-Maatschappij (SOCIÉTÉ ANONYME POUR L'EXPLOITATION DES GISEMENTS D'OR, DANS LA GUYANE FRANÇAISE.)

Siège social : LA HAYE (Hollande).

Capital = 1.200.000 florins = 2.500.000 francs DIVISÉ EN 100.000 ACTIONS DE 12 FLORINS = 25 FRANCS CHACUNE.

TITRE DE CENT ACTIONS DE 25 FRANCS CHACUNE entièrement libérées et au porteur.

TALON pour l'obtention de nouveaux coupons après épuisement de la feuille de coupons.

MANIOC.org

ORkidé

Guyana gould exploitatie matschappij 50 actions de 12 gulden  

Ouvrage patrimonial de la Bibliothèque numérique de manioc. Service commun de la documentation, Université des Antilles et de la Guyane. Uni...

Guyana gould exploitatie matschappij 50 actions de 12 gulden  

Ouvrage patrimonial de la Bibliothèque numérique de manioc. Service commun de la documentation, Université des Antilles et de la Guyane. Uni...

Profile for scduag
Advertisement