Page 1

Señal ar

Des acr edi t ar

Des val or i zar

Et i quet ar

Di s cr i mi naci ón

Delgr i ego=at r aves ar ,hacerunaguj er o. Enr eal i dadconelt ér mi nohacemosr ef er enci aaunconj unt odeact i t udes ,habi t ual ment enegat i vas ,queungr upos oci almant i eneconot r osgr uposmi nor i t ar i os envi r t uddequees t ospr es ent anal gúnt i poder as godi f er enci alo«mar ca»que per mi t ei dent i f i car l os .

Al gunosej empl oss on: 1.Muj er , 2.I nmi gr ant e, 3.Deor i ent aci ónhomos exual , 4.Conenf er medadment al 5.Al gunaot r aenf er medadodef ect of í s i co

Definición de Estigma  

Los grupos más discriminados

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you