__MAIN_TEXT__
feature-image

Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn

VN

Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (viết tắt là SCB) là một ngân hàng thương mại tại Việt Nam có trụ sở đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh. #scb 19-21-23-25 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh (028) 2222 8686 https://www.scb.com.vn/