Page 1

SCANMAST NYHETSBREV NR.2 2016

FIBER

Scanmasts nya satsning

MASTFÄLLNINGEN I BORÅS Ett komplext säkringsuppdrag

MALIN HÖGLUND En stund med Moras kommunalråd

SWEDEN ROCK FESTIVAL

Ökar datakapaciteten NYHETSBREV NR.2 2016

1


INNEHÅLL sid 3

LEDARE

sid 4

FIBER

sid 6

MORAS KOMMUNALRÅD

sid 8

MASTHAVERIET

sid 11

TELIAS FLYTT

sid 12

SOMMARHÄLSNING

sid 14

HÖG KAPACITET PÅ SWEDEN ROCK

Sedan uppkopplingen av Sverige startade på 50-talet med radio- och TV-vågen har vi burit tekniken i våra master. Idag jobbar vi i hela Norden och är en komplett samarbetspartner i teknikprojekt för samhällsbyggare. Våra kontor finns i Mora, Borlänge, Oslo, Kista och Luleå.

2

Layout och produktion, KUNSK Sahlsa AP AT kommunikation T BYGGA MORGONDAGEN 2016. Omslagsfoto: Josefin Larsson.


VD´N HAR ORDET

UPPKOPPLING OCH KOMMUNIKATION T

vå viktiga områden i dagens samhälle. I detta, vårt andra nyhetsbrev, kan du läsa om vår satsning inom Fiber där vi nu är igång med projekt att bygga fibernät

till villasamhällen till två av våra kunder, IP-Only och Skanova. Tillgång till fibernät är viktigt och vi fortsätter vår satsning på området. Vi har sedan förra nyhetsbrevet etablerat ett kontor i Luleå som kommer bli vårt kompetenscenter inom området. Vi skriver också om vår insats att hjälpa Teracom med allt arbete i samband med sabotaget mot deras högmast utanför Borås. Vi har visat att vi både kan agera snabbt, vara flexibla och att vår kompetens och kunskap ligger på en hög nivå. Jag är väldigt stolt över våra fälttekniker och över deras insats!

Till sist vill jag önska alla en trevlig sommar med mycket sol och bad!

TREVLIG LÄSNING! Roger Mobrin, VD roger.mobrin@scanmast.com 070-424 7000

NYHETSBREV NR.2 2016

3


FIBER

BYGGER FIBERKOMPETENS FÖR FRAMTIDEN Sedan förra året är fiber ett nytt affärsområde för Scanmast. Med fokus på kompetens utvecklar man just nu en organisation redo att leverera tekniken för morgondagens digitala kommunikation. – Det här är precis vad Scanmast vill och ska göra – vara med och bygga morgondagens digitala infrastruktur och samhälle, säger Marcus Bergman, affärsområdeschef fiber.

Foto. Sahlsa kommunikation

4

KUNSK AP AT T BYGGA MORGONDAGEN


FIBER

Ovan till vänster: Sedan i år har Scanmast ett kontor i Kista, från vilket Marcus Bergman, affärsområdeschef fiber, arbetar och ibland även företagets VD Roger Mobrin. Här ses Marcus samtalar utan för Kistakontoret med en av grundarna till Scanmast, Jocke Karlén.

M

arcus Bergman kommer närmast från Orbion Consulting där han arbetade med affärs- och organisationsutveckling. Marcus är civilingenjör i grunden och har tidigare haft ledande roller på bl.a. Sweco, ÅF och Vattenfall. – Jag är född och uppvuxen i Småland och flyttade till Stockholm 1992 när jag började studera vid KTH. Sedan dess har jag blivit kvar i Stockholm och arbetar sedan februari i år på Scanmast, med bas på vårt nystartade kontor i Kista, säger Marcus. Att satsa på fiber var ett naturligt steg för Scanmast. – Fiber är framtiden när det gäller digital kommunikation. Vårt samhälle blir allt mer uppkopplat och vi ställer successivt högre krav på både kvalitet och kapacitet i vår digitala kommunikation. För att möta dessa krav behöver olika aktörer samverka för att tillhandahålla den teknik och uppkoppling som krävs. Det här är precis vad Scanmast vill och ska göra inom affärsområde fiber – vara med och bygga morgondagens digitala infrastruktur och samhälle.

BYGGER RELATIONER Även om Fiber är ett nytt affärsområde på Scanmast är företaget inga noviser inom området. Inom ramen för uppdrag åt Trafikverket har Scanmast under flera år byggt fibernät. I den nuvarande satsningen är Scanmast en totalleverantör till nätägare i den fortsätta utbyggnaden av fibernät för att ansluta privatkunder till bredband via fiber. – Vi gör just nu de sista installationerna i Gagnef där vi, med Skanova som beställare, är totalentreprenör för ett FTTH-projekt som omfattar ca 800 hushåll. Under våren har vi startat upp ett antal nya FTTH-projekt med både Skanova och IP-Only som beställare. I denna typ av uppdrag tar vi ansvar för allt från projektering och ansökan om tillstånd till schakt för kanalisation samt fiberblåsning inklusive kundinstallationer. Scanmast utför uppdragen med en kombination av egen personal och externa resurser. – Inom ett antal år kommer utbyggnaden av FTTH-marknaden att vara över, men Scanmast bygger kompetens inom bolaget för att vara en aktör inom fiber under lång tid framöver. Fiber kommer t.ex. vara en viktig

NYHETSBREV NR.2 2016

komponent i femte generationens mobilnät och vi tror på en ökad efterfrågan på att förse kommersiella fastigheter med fiber och inomhuslösningar för operatörsoberoende digital kommunikation. Det finns redan mycket kunskap i företaget och vi kompletterar den med nyrekryteringar och kompetensutveckling av våra medarbetare för att ligga i framkant. Som en del i satsningen har Scanmast etablerat ett kontor i Luleå som bas för företagets fiberprojekt i norra delen av Sverige, säger Marcus.

5


MORA KOMMUN

Malin Höglund, kommunalråd

SCANMAST GÖR MORA ATTRAKTIVT ”Mora-andan” är ett vedertaget uttryck för den lokala förankring och samverkan som råder i Scanmast hembygd. Den är positiv för alla i kommunen, menar Moras kommunalråd Malin Höglund (M).

S

canmast har seglat upp som ett av Moras starka varumärken. Och man är i gott sällskap av Vasaloppet, FM Mattsson Mora Group och Morakniv som alla genomsyras av ”Moraandan” – där lokal förankring och samverkan är ledorden. – Scanmast har blivit en viktig aktör i Mora som bidrar med både inflyttning och kompetens. När det gäller kompetensförsörjning så är vi ett av fem län som är först ut när det gäller stora pensionsavgångar när 40 procent av de anställda inom både privat och offentlig sektor går i pension. Att inflyttningen ökar, vilket den gör i Mora, på grund av att företag som Scanmast expanderar är en viktig faktor för att lösa kompetensförsörjningen i Mora och närliggande kommuner.

6

– När Scanmast rekryterar i den takt man gör och anställer så genererar det i mer positiva effekter. I regel tar man nämligen med sig en respektive som också behöver arbete. För att Mora ska vara intressant som bostadsort och för att öka inflyttningen ytterligare satsar kommunen på att skapa en attraktiv kommun. – Det vi politiker kan bidra med är att skapa bra förutsättningar. Vi har bland annat satsat mycket pengar på bredband och fiber för att man ska kunna leva uppkopplad på landsbygden, oavsett om man bor inne i centrala delarna eller i en by utanför. Vi kommer framledes att satsa mycket på kompetensförsörjning, bostäder och integration.

KUNSK AP AT T BYGGA MORGONDAGEN

– Vi vill också bidra till ett fortsatt positivt företagsklimat genom bland annat korta beslutsvägar och en bra dialog. Närhet till natur, kultur och friluftsliv är starka anledningar till att många väljer att bo i Mora. – För aktiva människor och barnfamiljer är Mora idealiskt, avslutar Malin.

har blivit en “ Scanmast viktig aktör i Mora som

bidrar med både inflyttning och kompetens.


NYHETSBREV NR.2 2016

7


MASTHAVERIET

KOMPLEXT UPPDRAG I SVITERNA EFTER MASTFÄLLNINGEN På kvällen den 15 maj fälldes den 332 meter höga Häglaredsmasten på Trollberget öster om Borås. Scanmast kallades in omedelbart för att hantera den havererade masten och fick så småningom ansvar för att säkra det som var kvar av masten. – Vi hade ansvar för att säkra masten så att Teracom kunde komma in på stationen, säger Magnus Backlund, huvudprojektledare vid Scanmast.

8

KUNSK AP AT T BYGGA MORGONDAGEN


MASTHAVERIET

N

är Häglaredsmasten knäcktes ungefär 130 meter över marken blev den en riksangelägenhet. Ganska snart stod det klart att radio- och tv-masten utsatts för ett sabotage och polisen inledde i ett tidigt skede en förundersökning. Häglaredsmasten är en av 54 master i Sverige som är över 300 meter och Scanmast utför dagligen arbete på dem. – Jag fick ett samtal måndag morgon från Teracom, som äger masten, om vad som hade hänt. Våra högmasttekniker var då på väg till Östersund men vi fick stoppa dem och be dem komma tillbaka och istället åka mot Borås, säger Magnus Backlund. På måndag eftermiddag var Scanmastpersonal på plats och började det komplexa arbetet med att säkra masten och området runt omkring. Den knäckta delen av masten hade rasat ner i skogen och låg som ett 200 meter lång metallskrot i skogen. Längst upp i det som var kvar av masten hängde tonvis med mastmaterial löst endast fäst med en staglina och med risk för att rasa ner – Vi säkrade de lösa delarna under tisdagen med hjälp av en helikopter som flugit in från Stockholm. Vi ringde också direkt in två mobilkranar som kom på plats senare under veckan. BYGGDE NY MAST Häglaredsmasten sändningsområde försörjer runt 85 000 hushåll och Teracom löste till en början situationen med att köra ut lastbilar med mindre mobilmaster i området. Redan på onsdag kväll påbörjade Scanmast att bygga en 84 meter hög mast. – Vi byggde ihop den på rekordtid så att den kunde tas i drift redan på fredagen. Som tur var hade det stått en gammal mast i området tidigare och vi kunde använda gamla fundamenten. När båda mobilkranarna på 350 respektive 500 ton var på plats påbörjades arbetet med att undersöka mastens skador. – På måndagen en vecka efter att masten rasat påbörjade vi arbetet i att lyfta ner det skadade materialet som satt längst upp. Med hjälp av en grävmaskin fick vi klippa staglinor i skogen för att få loss allt. – Till en början visste vi inte hur skadad masten var och om det kunde hända något övrigt med masten. –Säkerheten för all inblandad personal på plats var av högsta prioritet. Vi hade totalansvar för arbetsmiljön på plats och hade en bra och öppen dialog med Teracom hela tiden. HAR KOMPETENS När masten hade hjälpstagats och undersökts av drönare kunde Scanmast högmasttekniker klättra i den för att undersöka skadorna som visade sig vara omfattande. Den 26 maj bekräftade polisen att muttrar till tre av 15 vajrar som höll uppe Häglaredsmasten hade lossats från sina betongfundament.

NYHETSBREV NR.2 2016

9


MASTHAVERIET

Totalt var sex Scanmast-anställda på plats under tolv dagar för att säkra masten och området i närheten. I mitten av juni återvände manskapet till Trollberget för att utföra säkerhetskontroller av masten. Nu inväntar vi beslut gällande vad som ska hända med masten, om den ska rivas helt och byggas upp på nytt eller renoveras. – Denna exceptionella händelse som aldrig inträffat i Sverige förut är tragisk för alla inblandande. Trost detta har det varit oerhört lärorikt och vi har visat att vi har kompetensen att ta hand om den här typen av projekt, säger Magnus Backlund. TERACOM ÄR MYCKET NÖJDA – “Vi är väldigt nöjd med Scanmasts insats, de har varit engagerade, snabba och lösningsorienterade och med säkerheten i fokus”, säger Ola Lindgren, Teracom.

10

Magnus Backlund, huvudprojektledare för säkringen av den fällda maseten i Borås.

KUNSK AP AT T BYGGA MORGONDAGEN


TELIAS FLYTT

VÅR GÅVA TILL TELIA Nyligen flyttade Telia med sina 3000 anställda på huvudkontoret in i nya lokaler i Mall of Scandinavia. Scanmast, genom Magnus Pellas, uppvaktade givetvis flytten genom att lämna över en gåva till Johan Wängdahl – en genuin Dalahäst, direkt från byn Nusnäs utanför Mora där de tillverkas.

NYHETSBREV NR.2 2016

11


SWEDEN ROCK FESTIVAL ÖKAR DATAKAPACITETEN När över 30 000 festivalbesökare vallfärdar till Sweden Rock Festival i Sölvesborg ställs det höga krav på kapaciteten för dataöverföring. Inför årets festival byggde Scanmast, på uppdrag av Telenor, en permanent site som möjliggjorde både live- streamning och hög kapacitet för besökare som ville dela med sig av sina upplevelser.

12

KUNSK AP AT T BYGGA MORGONDAGEN


Foto: Josefin Larsson

S

weden Rock i Sölvesborg är en av världens mest berömda rock- och metalfestivaler. Årligen besöks festivalen av 33 000 besökare från över 50 länder. Här bjuds det under fyra dagar på både ny och nostalgisk hårdrock av mellan 80 och 90 band. Den 25:e upplagan av Sweden Rock gick i år av stapeln den 8-11 juni. Festivalarrangörerna har sedan starten lagt stor vikt vid gästernas helhetsupplevelse och för varje år haft målet att bli bättre än året innan. – Vi har som målsättning att varje år skapa en ännu bekvämare och bättre festival än året innan. Ett stort matutbud, noggrann och kontinuerlig städning, minimalt med köer och vakuumtoaletter - allt för att erbjuda festivalmarknadens bästa service, säger Sven Berntsson. I år var ett förbättringsområdena dataöverföringen. Tidigare har Telenor använt sig av en mastvagn under festivalen för att temporärt öka kapaciteten. I år valde däremot Telenor att bygga en permanent site

för att möta efterfråga hos besökarna – som så klart vill dela sina upplevelser. Telenor valde att satsa på stor dataöverföring vilket medförde att vissa konserter kunde även live-streamas. Scanmast fick inför sommarens festival totalentreprenörsuppdraget för den nya siten. Då den klassades som en högt prioriterad site stod den färdig på bara en månads ledtid, inklusive projektering, fundament, byggtid och driftsättning. –Valet av site blev en med Pentabandsantenner i tre sektorer som totalt ger 15 RRU:er och allt bärs av ett 30 meters Alta-torn från Scanmast. Det hela blev en speciallösning för att på kort tid bli klar med denna prio-site från Telenor, säger Lars Klockar, projektledare, som ansvarat för uppdraget tillsammans med Mattias Klasson och Patrik Larsson. Tack vare Telenors nya site kunde över 30 000 Sweden Rock-besökare använda data obegränsat.

NYHETSBREV NR.2 2016

Projektgruppen med huvudprojektledare Lars Klockar i mitten flankerad av Mattias Klasson och Patrik Larsson.

FAKTA: DATAÖVERFÖRING SWEDEN ROCK FESTIVAL Inför årets festival investerade Telenor i en permanent site som Scanmast byggde på en månad. För en extra hög kapacitet är siten utrustad med Pentabands antenner, som körs på totalt 15 RRU:er med följande teknologier:. LTE 800, 900, 1800 och 2x2600. Inkl. GSM 900 & 1800.

13


a l l a r a k s n รถ i V g i l v e en tr ! r a m som

14

KUNSK AP AT T BYGGA MORGONDAGEN


SCANMAST

sommartips FREDRIK STARELL Projektledare

ANDERS KARLSSON Säljare

Vad ska du göra i sommar? – Jag ska vara med barnen och bada i vår nyinköpta pool.

Vilket besöksmål skulle du rekommendera att besöka i Dalarna? – Jag tycker att man borde besöka Zorncafeet som har gott och annorlunda fika.

HÅKAN GUSTAVAR

Chef Projektsupport

Hur ser den optimala semesterdagen ut? – En spegelbank Vättern, växlande molnighet, 22 grader varmt och rödingar på 5 kg.

THEO LAMPTEY Projektsupport Vad tycker du är bästa sommarmusiken? – Kaliffa; lite skön, svensk reggae.

Inköps- och

JAN PETTERSSON kvalitetschef MARCO TUOKKO Säljare

Har du tips på någon fysisk sommaraktivitet? – Jag kan rekommendera mountainbike i Vasaloppsarenan. Allra helst Roffes bana med start och mål i Eldris.

Har du något tips på riktigt god sommarmat? – Jag kan rekommendera Finsk sommarsoppa. Ring mig om ni vill ha receptet.

NYHETSBREV NR.2 2016

15


scanmast.com

NÄSTA NYHETSBREV KOMMER 30 SEPTEMBER

TransQ

Sellihca

Qualified

Qualified

 Certified

SCANMAST AB Box 121 SE-792 22 MORA, Sweden Kontor: +46 (0)250 29 200 Fax: +46 (0)250 140 78 Besöksadress: Dössjonsvägen 10 scanmast.com

Profile for Scanmast

Scanmast nyhetsbrev nr2 2016  

Scanmast nyhetsbrev nr2 2016  

Profile for scanmast