Page 1

SCANMAST NYHETSBREV NR.1 2016

ROGER MOBRIN Möt Scanmasts nya VD

VASALOPPET

“I allt vi gör, jobbar vi för bygden”

REKRYTERINGAR Viktig del i Scanmasts expansion

BRO PARK GALOPP

NYHETSBREV NR.1 2016

Sveriges största arenabelysningsprojekt 1


INNEHÅLL sid 3

LEDARE

sid 4

SCANMAST EXPANDERAR

sid 6

VASALOPPET

sid 8

SCANMASTS NYA VD

sid 10

BRO GALOPP

sid 14

KUNSKAPSBÄRARE ÖVER GRÄNSERNA

sid 15

MÄSSOR

Sedan uppkopplingen av Sverige startade på 50-talet med radio- och TV-vågen har vi burit tekniken i våra master. Idag jobbar vi i hela Norden och är en komplett samarbetspartner i teknikprojekt för samhällsbyggare. Våra kontor finns i Mora, Borlänge, Oslo och Stockholm.

2

Layout KUNSK ochAP produktion, AT T BYGGA SahlsaMORGONDAGEN kommunikation 2016


VD´n har ordet

KUNSKAP ATT UTFÖRA HELA PROJEKT V

älkommen till Scanmasts första nyhetsbrev som kommer att ges ut fyra gånger per år. Vi kommer att bjuda på information kring oss som bolag, om våra

produkter, exempel på projekt som vi levererar samt även lite externa influenser från Dalarna i allmänhet och Mora i synnerhet. Kvalitet är ett honnörsord för oss på Scanmast, allt vi gör skall spegla vår ambition att alltid komma med lösningar som uppfyller våra partners förväntningar. Vår personal har djup kunskap kring våra produkter och lösningar och vi försöker vara lyhörda kring hur marknaden förändras för att på så sätt vara redo med anpassningar redan när efterfrågan kommer. Ett steg i detta är att förstå förväntningarna hos kunder och beställare. Jag vill att detta även skall gälla våra nyhetsbrev. Om du saknar något eller vill veta mer om en produkt, ett projekt eller helt enkelt vill veta mer om Scanmast, hör gärna av dig till mig.

TREVLIG LÄSNING! Roger Mobrin, VD roger.mobrin@scanmast.com 070-424 7000

NYHETSBREV NR.1 2016

3


Niklas Karlsson

75

NYANSTÄLLNINGAR PÅ TRE ÅR

REKRYTERING EN VIKTIG DEL AV SCANMAST EXPANSION

I takt med att Scanmast växer ökar behovet av kompetens. Förra året nyanställdes 25 personer och prognosen för kommande två år är att anställa lika många till per år. – Inom Scanmast finns stora karriärmöjligheter, både nationellt och internationellt, där man får arbeta med väldigt kvalificerade uppgifter, säger Niklas Karlsson, personal- och ekonomichef.

Niklas Karlsson, personal- och ekonomichef, mitten, tillsammans med två nyrekryterade medarbetare vid Scanmast: Martin Rindell, chef till vänster, och Foto.produktion, Sahlsa kommunikation Marcus Bergman, affärsområdeschef fiber.

4

KUNSK AP AT T BYGGA MORGONDAGEN


+ 25 ANSTÄLLDA

LEDIGA TJÄNSTER JUST NU Projektledare FTTX

+ 25 ANSTÄLLDA

Projektledare HR-chef Fälttekniker

+ 25 ANSTÄLLDA

Lagerarbetare Inköpare Läs mer om tjänsterna på webben www.scanmast.com

2016

D

2017

e senaste årens expansion har bidragit till att Scanmast rekryterat inom samtliga arbetsgrupper: lagerarbetare, fälttekniker, administrativarbetare och projektledare. – Vi har jobbat väldigt intensivt med rekrytering. Förra året anställde vi 25 nya medarbetare och hittills i år har vi anställt tio. Planen är att anställa cirka 25 personer om året fram till 2018, säger Niklas Karlsson, som arbetat inom företaget i två år och kommer närmast från PWC där han var kontorschef. Expansionen – som går genom hela företaget – har bidragit till att man fått lösa vissa administrativa uppgifter med hjälp av konsulter. – Just nu söker vi bland annat efter en HR-chef men har så länge hyrt in en som bland annat stöttar vid rekryteringsprocesserna, som tar mycket tid. Vi har också stärkt upp med nyanställningar inom administration.

2018

EFTERFRÅGAR KUNSKAP Fältteknikerna, i dag 25 till antalet, ska öka med ytterligare tio stycken till minst 35 så snart företaget får tag i rätt kompetens. – I och med att vi har en större omsättning så behöver vi även ha mer intern kunskap inom olika områden. När det gäller projektledare och tekniska projektledare som har kontakt med våra kunder så har vi ett ökat behov i takt med att vi får nya kunder. – Parallellt med vår egen rekrytering söker vi också efter bra samarbetspartners i andra företag. Rekryteringen och efterföljande introduktion i företaget är en tidskrävande och viktig process. – Vi försöker ständigt förbättra rutinerna för att det ska gå så smidigt som möjligt. När man väl börjat arbeta i företaget är det viktigt att man kommer in i företagskulturen och anammar de grundvärderingar Scanmast står för. För att säkra kompetensförsörjningen

NYHETSBREV NR.1 2016

även framledes har man initierat ett samarbete med Högskolan Dalarna. – Vår rekrytering bidrar till inflyttning i Mora och till nya jobb i regionen. Många vet inte att de här arbetsmöjligheterna finns i Mora, det gäller inte minst unga. Inom Scanmast finns stora karriärmöjligheter, både nationellt och internationellt, där man får arbeta med väldigt kvalificerade uppgifter. ATTRAKTIV ARBETSPLATS Förutom en attraktiv arbetsplats erbjuder Scanmast en rad aktiviteter för sina anställda, ofta med friskvårdsfokus. – Vi har precis startat upp en fritidsklubb som inte bara ska fokuserar på idrott utan även på andra fritidsintressen bland våra anställda. – Eftersom vi vill ha en aktiv och frisk personal har vi gemensamma träningar. Till exempel så är vi med i Stafettvasan varje år. Till 2016 siktar vi på att vara fem lag som tar oss på skidor mellan Sälen och Mora.

5


Vasaloppet

“ I ALLT VI GÖR, JOBBAR VI FÖR BYGDEN “ Blott ett par dagar efter att den sista av nästan 68 000 deltagare åkte i mål under årets Vasaloppsvecka lanserades nyheten Nattvasan, som har premiär 2017. Det nya äventyrliga loppet är ett resultat av Vasaloppets utvecklingsarbete. – Nattvasan är ett modernt förpackat Vasalopp, säger Johan Eriksson, utvecklingschef vid Vasaloppet.

E

nligt Johan Eriksson, utvecklingsansvarig i Vasaloppsorganisationen, har Scanmast och Vasaloppet en hel del gemensamt. – Det entreprenörskap som Scanmast står för är ett viktigt fundament i Mora och regionen vi verkar i. Ett annat är event och turismnäringen som Vasaloppet representerar, säger Johan Eriksson. Han ser också en gemensam nämnare i att både Scanmast och Vasaloppet värnar om bygden. – I allt vi gör jobbar vi för bygden. Det betyder att allt går tillbaka till bygden och föreningslivet i form av intäkter.

6

VILL FÖRSTÅ KUNDER Som utvecklingschef är han med och ser till att de olika loppen utvecklas i takt med efterfrågan och samtid. Efter årets vintervecka lanserades en stor nyhet för nästa år: Nattvasan. – Vi har inte utvecklat vinterveckan sedan 2003. Nu har vi gjort en kraftsamling för att lära oss förstå våra kunder och förstå vad de vill ha både i dag och i framtiden. Det handlar oftast om att utveckla det vi redan har, men skruva till det för att passa samtiden så att vi håller oss uppdaterade. – När det gäller Nattvasan så har vi identifierat en kategori deltagare som är

KUNSK AP AT T BYGGA MORGONDAGEN

äventyrslystna. Att åka på natten är en häftig resa och dessutom är det ett parlopp, det vill säga något man gör tillsammans med någon annan – vilket också är något våra kunder vill göra. Nattvasan är ett modernt förpackat Vasalopp, säger han.

“Det är en enorm balansgång att utveckla utan att det blir för kommersiellt


Nattvasan. Foto: Vasaloppet

Vasastafetten. Foto: Vasaloppet

Johan Eriksson betonar att utvecklingen främst ligger i att förvalta och utveckla det som redan finns – inte att hitta på fler lopp. – Det är en enorm balansgång att utveckla utan att det blir för kommersiellt, för det ska inte bli inflation i vasor. Att vi kraftsamlat för att förstå våra kunder bättre betyder inte att vi ska hitta på fler lopp. I takt med att vasorna utvecklas måste vi också se till infrastrukturen och hur arrangemangen belastar samhället. Därför vill vi utvecklas i samråd med och tillsammans med bygden. LIKA STORT PÅ SOMMAREN Ett uttalat mål är att sommarveckan, med

Stafettvasan, Cykelvasan och Ultravasan, ska bli lika stor som vinterveckan. – Ett annat mål är att vi ska bli mer jämställda med betydligt fler kvinnliga deltagare än i dag. En viktig målgrupp som blir allt större är den aktiva kvinnan och då gäller det att vi utvecklar oss för att möta henne. Att nyttja Vasaloppsarenan året runt är ett annat utvecklingsmål. – I dag är hela vår organisation uppbyggd för två veckors arrangemang, ett på vintern och ett på sommaren. Vi investerar enorma resurser i Vasaloppsarenan och behöver hitta på något sätt att ta till vara på

NYHETSBREV NR.1 2016

Halvvasan. Foto: Vasaloppet

den även under resterande 50 veckor. Det är en stor utmaning som vi har framför oss. I takt med att hälsotrenden blir allt starkare har Vasaloppet positionerat sig som en motor för motion och hälsa. – Vi har haft en extremt bra tajming, till exempel när vi lyfte upp mountainbike och Cykelvasan 2009. Intresset för cykling är i dag i nivå med löpning och skidåkning. Att bidra till bättre hälsa är ett viktigt uppdrag vi har och det tar vi på största allvar.

7


Roger Mobrin

“ VI SKAPAR FRAMTIDENS SAMHÄLLE “ MÖT SCANMAST NYTILLTRÄDDE VD ROGER MOBRIN

Han har arbetat med telekom i hela sitt vuxna liv, är en utpräglad ledare och gillar förändringar. Möt Scanmast nya VD Roger Mobrin som ser fram emot att följa infrastrukturen i en tid då, enligt honom själv, teknikutvecklingen bara har börjat. – Vi är mitt i den bransch som skapar framtidens samhälle, säger han.

8

KUNSK AP AT T BYGGA MORGONDAGEN


S

canmast nya VD Roger Mobrin är på inget sätt en novis inom telekom. Efter avlagd studentexamen som gymnasieingenjör och efterföljande militärtjänstgöring började han 1990 på Ericsson som montör inom service och installation. – Efter ett år gick jag över till tjänstemannasidan som projektassistent för AXE-10 mot France Telecom. När Ericsson fick uppdraget att bygga ett fiberbaserat transportnät i England för British Telecom fick jag ansvaret att vara huvudprojektledare för uppförandet av detta stamnät. Efter fem år på Ericsson lämnade han företaget för att tillträda som chef för Comviq GSMs Network Management Center. – Comviq var vid den här tiden en uppstickare med 150 anställda som och ägdes av Kinnevik. Under 15 år hos Comviq, som senare blev Tele2, var jag med om en häftig resa. 1997 valde man att slå ihop alla bolag inom Kinnevik som sysslade med telecom och nuvarande Tele2 skapades. FLYTTADE TILL LUXEMBURG Under sin tid inom Kinnevik-koncernen har Roger arbetat som chef för fältteknikerna, som tillförordnad teknisk direktör i Norge för Tele2 samt driftschef med ansvar för alla nät i Norden och Baltikum. Han har också suttit i koncernledningen för Tele2. – När Tele2 slogs ihop med SEC, som drev Tele2 i Europa, och blev en europeisk operatör under namnet Tele2, fick jag rollen IT-chef med placering i Luxemburg. Jag och min fru sålde hus och bil och emigrerade utan plan att komma tillbaka. Roger stannade som IT-chef i sju år innan han blev ansvarig för kultur- och värderingsfrågor inom Tele2. Han var bland

annat med och tog fram konceptet ”The Tele2Way”. Efter 15 år inom företaget var det dags att söka nya utmaningar. 2011 ringde en kompis till Roger som startat Foggmobile, ett bolag som skapat en plattform som gör det möjligt att surfa på mobilnäten för lokal taxa utomlands utan roamingkostnader. – Vi lanserade plattformen julen 2012 och jag stannade på Foggmobile till 2013 . SER L JUST PÅ FRAMTIDEN 2013 hamnade Roger på Orbion Consluting, ett systerbolag till Realcom. Han arbetade som landschef för Sverige och Danmark innan han tillträdde som VD med uppdraget att sälja bolaget. Han lyckades med uppdraget. – En konsekvens av att Orbion såldes var att jag blev arbetslös. Tänkte att jag inte ska göra ett dyft i några månader och lägga all tid på mina barn. Jobberbjudandena lät dock inte väntat på sig och det företag som gjorde bäst intryck var Scanmast - ett företag han kom i kontakt med redan under tiden i Comviq medan företaget fortfarande var en del av Wibe. I början av januari tillträdde han som VD. – Jag ser väldigt ljust på framtiden. Hela samhället ska förändras, kompletta infrastrukturer ska byggas och teknikutvecklingen har bara börjat. Operatörerna som vi känner dem idag kommer inte att se ut så om tio år. Vi är mitt i den bransch som skapar framtidens samhälle. Ledarrollen är han väl bekant med. – Ledarskap har funnits med mig sedan ungdomsåren. Från 14 års ålder fram till militärtjänstgöringen var jag fotbollstränare och har bland annat tränat Daniel Majstorovic, att han blev så bra som han blev

NYHETSBREV NR.1 2016

och till slut tog plats i landslaget var helt min förtjänst säger Roger och skrattar.

SPORTIG FEMBARNSFAR Hans styrkor som ledare är, enligt honom själv, att han är engagerad, lyhörd, flexibel och gillar förändringar. – När det gäller att förändra saker möter man ofta motstånd och detta motstånd beror ofta på att du inte vet hur det nya ska påverka dig. Men förändringar är en förutsättning för att göra saker bättre. Privat är Roger bosatt i Bålsta, utanför Stockholm, med fru, fem barn och två hundar. – Jag är väldigt sportintresserad och har själv utövat är ishockey och bangolf. När jag vill samla mina tankar drar jag på mig löpardojjorna och ger mig ut på en långtur. Jag gillar att springa och har bland annat sprungit Göteborgsvarvet åtta gånger. Min dröm om att springa New York Marathon kommer närmare och närmare… Han pendlar mellan hemmet i Bålsta och nya arbetsplatsen i Mora. – Jag är positivt överraskad av Mora som ort. Det är fascinerande att det kan komma så många fina varumärken från en så pass liten ort.

9


Bro Park Galopp

FULLT LJUS PÅ BRO PARK GALOPP STÖRSTA ARENABELYSNINGSPROJEKTET I SVERIGES HISTORIA

I Upplands Bro utanför Stockholm byggs just nu Sveriges nya huvudstadsarena för galoppsport, Bro Park Galopp. Att belysa den 2000 meter långa banovalen kräver morgondagens teknik och är det största arenabelysningsprojektet i svensk historia. Scanmast har totalentreprenaden för belysningen och har sedan i januari arbetat med att få de 36 masterna och 825 armaturerna på plats.

10

KUNSK AP AT T BYGGA MORGONDAGEN


FAKTA BRO PARK GALOPP - 36 belysningsmaster - 750 lux vertikalt mot huvudkamera - Bro Park Galopp: 825 armaturer (OS i Sotji: 600 armaturer) (Nou Camp: 300 armaturer) TRE TÄNDSTEG 1, full belysning för TV-produktion Sand 2, full belysning för TV-produktion Gräs 3, träningsbelysning 50 lux för Sand VERTIKAL JÄMNHET Min/med 0,65 Min/max 0,55 HORISONTELL JÄMNHET Min/med 0,7 Min/max 0,6

R

edan när Täby galopp såldes 2011 genomfördes ett arbeta med att identifiera alternativa placeringar för Sveriges nya huvudstadsbana för galoppsport. Valet föll tillslut på Bro-Önsta och vid årsskiftet 2011/2012 förvärvades marken. I början av sommaren kan de första hästarna galoppera in på Sveriges nya huvudstadsarena Bro Galopp Park, som har officiell invigning den 19 juni. De nya tävlingsbanorna, som utgörs av både en dirt track- och en gräsbana, skiljer sig från de som finns på Täby galopp. Omkretsen blir 400 meter längre, kurvorna vidare och den 30 meter breda gräsbanan hamnar närmast publiken. Totalt är banovalen 2000 meter lång. Läktarbyggnaden är placerad i nära anslutning till banan för att närhet till sporten och flera av startplatserna finns i direkt anslutning till läktarbyggnaden. HAR TOTALENTREPRENADEN En viktig och stor del av upprättandet av den nya nationalarenan är belysningen. Scanmast har totalentreprenaden för det som beskrivs som det största arenabelysningsprojektet någonsin i Sverige. – Vi kom in i bygget i januari och det här är det största belysningsprojektet någonsin för Scanmast, säger Håkan Gustavar, huvudprojektledare vid Scanmast. I entreprenaden ingår allt från projektering,

kraftmatning från nätstationer, schakter, fundamentering, montage av belysningsmaster och armaturer, till driftsättning och ljusmätning. 825 ARMATURER Ljusberäkningarna är utförda med 750 lux vertikalt mot huvudkamera på samtliga delar för att klara belysningskraven från Bro Park Galopp – Det kommer att bli väldigt bra ljus. Vi har satt upp 36 stycken master och på dem sitter 825 armaturer, säger Håkan. I slutet av april slutför Scanmast sitt arbete. – Det kommer att vara strömsatt då men inte injusterat vilket det blir först i maj, i god tid till invigningen i juni. Digniteten av belysningsprojektet på Bro Park Galopp och den typen av projekt med totalentreprenad passar Scanmast. – Vi har den kunskap, teknik och de samarbetspartners som krävs för att ta på sig den här typen av stora projekt. I framtiden ser vi fram emot fler uppdrag i den här omfattningen, säger Jerker Engberg försäljningsansvarig entreprenader.

Magnus Backlund, projektledare, och Håkan Gustavar, huvudprojektledare har sedan i januari skött belysningsprojektet på Bro Park Galopp där Scanmast har totalentreprenad.

NYHETSBREV NR.1 2016

11


BRO PARK GALOPP

Här reses en av de 36 master som är stommen i arenabelysningen på Bro Park Galopp. Galoppbanans 825 belysningsarmaturer kommer att leverera ett ljus på 750 lux vertikalt mot huvudkamera, för att klara moderna tv-produktioner.

12

KUNSK AP AT T BYGGA MORGONDAGEN


Förutom samarbete med ett flertal underleverantörer så har Scanmast bemannat belysningsuppdraget på Bro Park Galopp med ett tiotal medarbetare.

NYHETSBREV NR.1 2016

13


KUNSKAPSBÄRARE ÖVER GRÄNSERNA SCANMAST UTVECKLAR VERKSAMHETEN I NORGE

Med målet att vara med och bygga framtidens infrastruktur även i Norge har Scanmast gjort en nysatsning i grannlandet i väst. – Vi har både kunskapen, tekniken och viljan att vara med och bygga morgondagens norska samhälle, säger Jocke Karlén, marknads- och försäljningschef vid Scanmast.

Ä

nda sedan Scanmast var en del av Wibe har man levererat material till Norge, bland annat till det statliga Jernbaneverket. – Sedan Scanmast startade 2009 har vi fortsatt att växa i Norge och behovet av våra tjänster och produkter är stort även där, säger Jocke Karlén. Vid bildandet av Scanmast 2009 slöts ett avtal med norska Tele2 där man installerade och driftsatte nät på totalentreprenad. – Vi har byggt stora delar av Tele2:s nät i Norge, säger Lasse Ström, säljansvarig för telekom i Norge. Nyligen togs ett strategiskt beslut om en mer omfattande etablering av Scanmast

i Norge och ett eget bolag, ett AS, har bildats. Just nu nyanställer man inom projektorganisationen och har öppnat ett kontor i Fornebu utanför Oslo. – En satsning i Norge känns som ett naturligt steg för oss. Geografiskt ligger det bra till och det finns många likheter med marknaden i Sverige. Långsiktigt vill vi bli lika stora i Norge som vi är i Sverige, säger Jocke Karlén. VIKTIGT AVTAL En viktig kund som nyligen valt Scanmast som leverantör är norska Telia, som tidigare hette Netcom. – I december 2015 slöt vi ett ramavtal

med Telia som innebär att vi står för byggnation och underhåll av mobila basstationer. Det är ett viktigt avtal som spänner över hela Norge. Vi har byggt upp ett nät av underleverantörer och samarbetspartners på plats, säger Lasse Ström. Sedan tidigare finns avtal med Motorola Solutions som är huvudentreprenör för Nødnett – Norges blåljuskommunikationssystem. Statoil och Avinor är andra viktiga uppdragsgivare. – I övrigt levererar vi helhetslösningar både inom belysning och övervakning till idrottsanläggningar, hamnar, vägar, industrier och flygplatser.

Jocke Karlén, marknads- och försäljningschef, Stefan Myhr, key account manager och Lasse Ström, säljansvarig Telekom i Norge, ser fram emot en nyetablering på den norska marknaden, där trion ser stor potential.

14

KUNSK AP AT T BYGGA MORGONDAGEN


HAR KOMPETENS OCH TEKNIK Scanmast har också en så kallad central godkjenning i Norge vilket innebär att man är godkänd både som leverantör av material och kompetens i ett nationellt register. Det registret används vid bygglovsansökningar och den centrala godkjenningen innebär att man är godkänd som leverantör i de projekt man är med i – vilket i sin tur underlättar bygglovsprocessen. – Scanmast har den högsta klassificeringen, tilltagsklasse tre, på en tresiffrig skala och är godkänd för ansvarsrätt som det heter i Norge. Genom nyetableringen i Norge vill Scanmast bidra med kompetens och teknik till morgondagens infrastruktur. – I Norge är man väldigt offensiva just nu, framförallt när det gäller infrastrukturen. Vi vill vara en del av det och bidra både inom telekom och med andra viktiga samhällsfunktioner. Vi erbjuder en helhetslösning som gör det enkelt och skapar trygghet för kunden. Scanmast är en komplett samarbetspartner i teknikprojekt för samhällsbyggare. Vi har både vilja och kompetens att utföra hela projekt, från design och projektering till byggnation, installation och underhåll, säger Jocke Karlén. Den satsning som Scanmast gör i Norge innefattar bland annat nyrekryteringar inom projektorganisationen. Man har öppnat ett kontor i Fornebu utanför Oslo och bildat ett norskt bolag. Här är några av de som kommer jobba inom Scanmast AS.

MÄSSOR En del av Scanmast satsning i Norge är att synas i relevanta sammanhang. Marco Toukko, säljare, kommer under året att representera Scanmast på flera mässor i Norge. Startskottet gick i Trondheim.

MÄS NÄSTA

SA

N E D A I EL ge m, Nor ö r t s e l Lil NI J -2 J U 31 MA

o Träf fa

s s dä r !

NYHETSBREV NR.1 2016

15


scanmast.com

NÄSTA NYHETSBREV KOMMER 30 JUNI

TransQ

Sellihca

Qualified

Qualified

 Certified

SCANMAST AB Box 121 SE-792 22 MORA, Sweden Kontor: +46 (0)250 29 200 Fax: +46 (0)250 140 78 Besöksadress: Dössjonsvägen 10 scanmast.com

Profile for Scanmast

Scanmast nyhetsbrev nr 1 2016  

Scanmast nyhetsbrev nr 1 2016  

Profile for scanmast