Page 1

NYHETSBREV NUMMER 3 2018 INFORMATION FRÅN SCANMAST

Scanmast erbjuder viktig utbildning på hög nivå

STORSATSNING I NORGE Vi växlar upp både i Norge och i Sverige.

AVTAL MED TRAFIKVERKET Nu lyfter arbetet med drönare på fältet.

MURBOANNAS Drömmen om närproducerad mat


Därför ökar vi satsningen i Norge Scanmast har bedrivit verksamhet i Norge i tio år, ungefär lika länge som varumärket Scanmast har funnits. Nu har vi tagit nästa steg i Norge och etablerar ett eget kontor med tillhörande logistikhub. Vi märker att våra tjänster och produkter är efterfrågade. Med vårt nya kontor möjliggör vi bättre service till er som kunder och på så sätt kan vi också utöka vår marknadsnärvaro i Norge. Scanmasts största kundsegment finns inom telekom. Utöver det exporterar vi master och torn till belysnings- och säkerhetsbranschen, samt mediabärare och speciallösningar till industrier, hamnar och flygplatser med mera. För Scanmast är ”special” det normala. Vårt nästa steg i Norge blir därför att anpassa våra nischade entreprenader för den norska marknaden samtidigt som vi ska etablera oss som förstavalet hos våra telekom-kunder. Läs mer om Norge på sidan 5. Det är inte bara i Norge vi tar nästa steg. Ett område vi nu arbetar med att utveckla är hur vi kommunicerar med er som kunder och samarbetspartner både i Sverige, Norge och Finland. Vi hoppas att ni som läser detta nyhetsbrev vill vara med och dela vår vardag. Framöver kommer vi att jobba aktivt med digitala nyhetsutskick, så håll utkik efter dem. Om ni efter att ha läst detta är mer nyfikna på vad vi gör – följ oss på Facebook, LinkedIn och Instagram.

Ann-Charlotte Andersson VD Scandmast

2

SCANMAST NYHETSBREV #3 2018


Det är skönt att det inträffar så få olyckor i Sverige i samband med arbeten vid master. Det är resultatet av ett säkerhetsarbete som detta. FREDRIK BERGNER

Lars Klockar, till vänster, och Fredrik Bergner jobbar uppe i en mast. I den miljö som höghöjdsteknikerna ska arbeta.

Utbildning på hög höjd Nu kan Scanmast utbilda höghöjdstekniker. En tjänst kring säkerhet många på marknaden efterlyser, men få kan erbjuda. – Vår utbildning, som leder till höghöjdsintyg, innebär en bra kunskapsbreddning av vår verksamhet, säger Joakim Ribby, Scanmast affärsområdeschef för telekom i Sverige.

F

ör Scanmast innebär detta en dubbeleffekt. Dels är det nu möjligt för Scanmast att erbjuda andra aktörer på marknaden den här tjänsten och dels kommer Scanmast att internutbilda egna tekniker, vilket gör det lättare att expandera den egna verksamheten. – Det finns stora fördelar med att själv ta hand om detta, utan att skicka iväg medarbetare till andra som ska lära dem att arbeta på hög höjd, säger Joakim Ribby. Extrem säkerhet Detta är alltså en säkerhetsutbildning för de som ska arbeta i telekom- och fackverksmas-

ter som kan vara upp till 320 meter höga. Här är det viktigt och poängtera ett par säkerhetsregler: Det krävs ett speciellt intyg om det blir aktuellt att klättra över 13 meter. Dessutom krävs det giltig hälsokontroll för höghöjdsarbetare som ska klättra i master. Fredrik Bergner, på Scanmast, har i tio år arbetat på dessa höjder och har stor erfarenhet av de utmaningar som finns där uppe. Nu har han gått en utbildning för att bli instruktör och är redo att sätta i gång verksamheten. Självfallet är förmågan att arbeta på hög höjd utan att få svindel en förutsättning för det här yrket. – Det kan vara lite otäckt i början, men

man vänjer sig snabbt. Sedan är det ett spännande jobb med bra utsikt. Viktig insikt Han berättar att det viktigaste är att undervisa hur man beter sig i en mast och skapa en insikt om vad som kan ske om man agerar fel. Stödlinorna måste exempelvis kopplas på rätt sätt för att minska eventuell fallhöjd. En annan viktig del i kursen är arbete i masten i samband med helikopterdockning, montering av utrustning och ergonomi vid sådana jobb. – Det är skönt att det inträffar så få olyckor i Sverige i samband med arbeten vid master. Det är resultatet av ett säkerhetsarbete som detta, säger Fredrik Bergner.

Se filmen som visar hur det är att arbeta på hög höjd. Härliga vyer utlovas! 1. Ladda ner en app för att kunna läsa QR-kod i din mobil 2. Använd QR-läsare för att skanna koden. 3. Se filmen

SCANMAST NYHETSBREV #3 2018

3


Förnyat kontrakt med Trafikverket

En av Scanmast drönarbilder från ett projekt i norra Sverige. Det är ett exempel som visar vilken översikt man kan få i arbetet med master och torn.

– som lyfter arbetet med drönare på fältet Fredrik Starell, projektledare på Scanmast, styr en drönare längs med ett järnvägsspår mitt i skogen. Bilderna är fina, det ser bra ut. Scanmast bygger ett nytt torn, som är en del av kontraktet med Trafikverket som nu är förnyat. et känns bra eftersom vi nu är inkörda på projektet och kan arbeta effektivt, säger Fredrik. Scanmast har i flera år haft avtal med Trafikverket som går ut på att bygga och underhålla Trafikverkets radiokommunikationssystem (GSM-R) längs med järnvägarna. Nu är en förnyelse av kontraktet i hamn som lyder på fyra och ett halvt år plus ett plus ett år. Joakim Ribby, som är Scanmast affärsområdeschef för telekom i Sverige, säger att detta är ett mycket viktigt avtal för företaget: – Genom detta stärker vi samarbetet med Trafikverket och breddar på så sätt vår kunskap och kompetens.

D

Säkrar signalsystemet Uppdraget åt Trafikverket går ut på att – där behov finns – Scanmast ska underhålla eller bygga nya master eller torn. Det kan antingen vara torn av större modell Alta, som kan byggas upp till 78m, eller modell Delta under 24 meter. Genom detta förnyar eller stärker Trafikverket det signalsystem som är en förutsättning för att tågen ska kunna gå. Scanmast utför totalentreprenader åt trafikverket där allt från bygglovshantering, projektering, markarbeten, torn- och telein-

4

SCANMAST NYHETSBREV #3 2018

Den stora fördelen med drönaren är att de som ska projektera får en klar flygbild direkt som visar hur det ser ut i det aktuella området. FREDRIK STARELL

stallation samt driftsättning ingår. I det här sammanhanget är det också intressant att notera att Scanmast även har satt upp kameramaster efter vägar. Det är en ny del av detta arbete som vittnar om just breddad kompetens och kunskap. Drönarna lyfter arbetet Tillbaka till järnvägsspåret mitt ute i skogen

där Fredrik Starell kör med sin drönare. En teknik som Scanmast började med för ett år sedan och som visat sig vara effektiv och underlättar processen. Genom drönaren kan Scanmast lättare och effektivare få en tydlig bild av verkligheten vid planeringen för nya master och torn. Det gäller också under besiktningar av redan befintliga torn, berättar Fredrik Starell och fortsätter: – Den stora fördelen med drönaren är att de som ska projektera för byggnation, rita situationsplanen eller kartan får direkt en klar flygbild som visar hur det ser ut i det aktuella området vid järnvägen. Det blir också en tydlig fördel för kunden. Om vi exempelvis ska bygga en mast som är 18 meter hög, lyfter jag drönaren till den nivån och får en bra bild av träd och höjder. Kunden kan i detalj se hur det ser ut i verkligheten. Fredrik Starell berättar att drönartekniken innebär bättre bilder och visar kunden hur höjderna ser ut. Tidigare, när Scanmast skulle bygga en mast eller länk, var de tvingade att gå upp med en korg och ta en bild över terrängen. Detta är en teknik som Scanmast nu använder i hela Sverige och för det här arbetet till en ny nivå.


Jan Pettersson, Lasse Ström och Espen Winther framför Scanmast nya kontor i Norge.

Nu gör Scanmast storsatsning i Norge I februari är det tio år sedan som Scanmast etablerade sig i Norge. Då utgick verksamheten helt från Mora, samtidigt som det uppstod administrativa utmaningar eftersom Norge inte tillhör EU. u har Scanmast ett dotterbolag i Norge och har inlett en offensiv satsning som berör stora delar av landet. Bland annat genom nyanställningar och nytt kontor i Oslo. – Vi ser stora utvecklingsmöjligheter i Norge, säger Lasse Ström, som är Scanmast affärsområdeschef i Norge. Han minns utmaningarna som genom åren präglat Norgesatsningen. Då utgick sju till åtta projektledare och 20 installatörer från Mora, vilket bland annat innebar extra svårigheter med kundkontakter. Detta kryddades med andra skatteregler och annan extra administration på grund av att Norge inte är något EU-land. – Det var utmaningar, men det har vi löst nu, bland annat genom vårt norska dotterbolag. Nu ser vi bara möjligheter, säger Lasse Ström.

N

Det som nu händer i Norge är följande: • Scanmast har fått ett nytt kontor utanför Oslo, som både rymmer fler medarbetare och ett lagerutrymme. – Det blir en bra bas för vår verksamhet i Norge, menar Lasse Ström. • Nyrekrytering i Norge av två till tre nya projektledare. Totalt kan det bli upp till fem medarbetare som har sin bas i Norge i början av 2019. –Vi växlar upp både i Norge och i Sverige, genom att de medarbetare som utgått

från Sverige nu flyttar över till den svenska marknaden och ersätts med medarbetare i Norge. Det innebär bland annat att det blir lättare med kundbesöken i Norge om man sitter i samma land. Det kan bli aktuellt att vi under 2109 ytterligare förstärker personalstyrkan där, säger Lasse Ström. • Spännande uppdrag i Norge. Scanmast har bland annat ramavtal med norska Telia som innebär utbyggnad av Norges mobila nät. Genom mellersta Norge, från Fredriksborg i söder till Trondheim har vi huvud-

Vi växlar upp både i Norge och i Sverige, genom att de medarbetare som utgått från Sverige nu flyttar över till den svenska marknaden och ersätts med medarbetare i Norge. LASSE STRÖM

delen av våra projekt men även vi är även verksamma i hela Norge i vissa projekt. – Vi bygger allt från fundamentering, mastbyggnation, belysning, kameraövervakning till teleinstallation och driftsättning . Vi gör också mobila basstationer på hustak. Vi verifierar att basstationerna kan ta personsamtal och datatrafik och lämnar sedan över dem till Telia som sedan integrerar stationerna i mobilnätet, berättar Lasse Ström.

Fotboll och försvaret – två framtidsområden i Norge Framtiden ser ljus och spännande ut i Norge. Därför satsar Scanmast på att vara en del av den utvecklingen. Men för att lyckas med delar av den satsningen måste Scanmast ha medarbetare som är norska medborgare. – Det finns en stor framtidspotential i Norge. Där kommer det att byggas väldigt mycket i framtiden. Därför är det viktigt att vi finns på plats för att ta marknadsandelar, säger Lasse Ström, som är Scanmast affärsområdeschef för Norge. Ett viktigt område, där Scanmast har stora möjligheter att få uppdrag, är det norska försvaret – som ju också ingår i Nato. Men där gäller verkligen talesättet ”rätt man på rätt plats”: – Eftersom svenskar inte får komma in på de anläggningarna måste vi ha norska medborgare på de uppdragen, förklarar Lasse Ström och berättar att i övrigt kommer framtida uppdrag i Norge att handla om entreprenader inom telekom och olika belysningsprojekt som fotbollsplaner och hamnar. – Det är bra för oss när exempelvis fotbollsklubbar avancerar i seriesystemet och därför behöver ny belysning, berättar Lasse Ström med ett leende.

SCANMAST NYHETSBREV #3 2018

5


Här träffar ni Scanmast på Elmässan – Kom till Elmässan i Kista den 17-18 oktober och träffa oss på Scanmast. Vi har monterplats C:16. Stefan Myhr, som är Scanmasts avdelningschef för produkter, visar tydligt hur trevligt det ska bli att få besök under mässan. Detta är ett projekt som Scanmast effektiva säljorganisation arbetar med som bäst. – Det är ett bra tillfälle för oss att koordinera möten och träffa både nya och befintliga kunder. I samband med dessa träffar är det flera som söker upp oss och som uppskattar våra förslag på helhetslösningar. Det kan bli givande samtal för båda parter, menar Stefan Myhr.

Därför samarbetar Scanmast med Mora IK ockey- och hemvändardagen är ett led i Scanmast sponsorsamarbete med Mora IK. Ann-Charlotte Andersson, VD för Scanmast, förklarar anledningen till Scanmast engagemang i Mora IK: – Vi är ett företag som på flera sätt vill

H

vara en del av samhällsutvecklingen. I Mora är ishockeyn mycket viktig. Flera av våra medarbetare intresserade av klubben och uppskattar företagets engagemang. Därför är det naturligt att stödja klubben. Dessutom är det trevligt att samarbeta med representanterna för Mora IK. Det gör inte saken sämre.

17-18 OKTOBER

C:16 Vinn biljetter till Scanmast hockeydag Välkommen till Scanmast stora hemvändardag, lördagen den 5 januari 2019. Träffas och umgås i samband med SHL-matchen mellan Mora och Djurgården där vi på Scanmast är matchens företag. Många Morabor bor och arbetar på olika orter runt om landet. Men jul, nyår- och trettonhelger är stora hemvändardagar då många passar på att komma hem för att umgås med familjen och träffa vänner. Det ska ni naturligtvis göra den 5 januari i Jalas Arena då Mora ska besegra Djurgården. Vinn Scanmast specialbiljetter till Scanmast hockey- och hemvändardag i Mora • Maila dit intresse till: info@scanmast.com • Senast 1 december! • Skriv hockeybiljetter som rubrik i mailet. • Ange i mailet om du vill vara med i lottningen av en eller två biljetter. • I mitten av december kommer besked till dem som vunnit. Vi ses i Jalas Arena!

6

SCANMAST NYHETSBREV #3 2018


På bilden fv Lars Klockar, Magnus Pellas, Stefan Myhr, Ann-Charlotte Andersson, Anna Hed, kommunalråd i Mora, Magnus Pellas, Lasse Ström och Niclas Larsson, näringslivsutvecklare i Mora. Med på besöket var även Caroline Smitmanis Smids, utvecklingschef Mora kommun och Lennart Sohlberg, oppositionsråd i Mora.

Nyttig kontakt mellan kommunen och Scanmast Nyligen fick Scanmast besök av Moras kommunalråd Anna Hed. – För oss inom kommunen är det jätteviktigt att ha en bra dialog med näringslivet. Vi vill verkligen få veta vilka möjligheter och utmaningar de står inför, säger Anna Hed, som var mycket engagerad under besöket. ag fick ett väldigt positivt intryck av Scanmast som är ett välskött företag i tiden. De bidrar verkligen till en bra samhällsutveckling och jobbar för att man ska kunna leva och bo i hela landet. Ann-Charlotte Andersson, VD på Scanmast, tycker också det är bra att Moras kommunledning visar intresse för näringslivet i allmänhet och Scanmast i synnerhet: – Det är bra att vi på detta sätt får en bra

J

samverkan mellan kommun och företag. Här får ju kommunledningen en möjlighet att se vad vi håller på med utvecklingsmässigt och förstå vår agenda. Samtidigt är det bra för oss på Scanmast att de informerar om hur kommunen arbetar så att vi kan förhålla oss till det. Ann-Charlotte Andersson fortsätter: – I Mora finns en bra dialog mellan kommunen och näringslivet. Det märks bland annat genom att kommunen kommer på näringslivets nätverksträffar.

Ida – spindeln i nätet med en hög dröm Ringer du huvudnumret till Scanmast är det förmodligen Ida Knutsson som svarar – spindeln i nätet på Scanmast. – Det bästa med jobbet är mina kollegor. i tak. Dialogen är rak och tydlig. Det gillar Jag skulle kunna jobba med vad som helst jag, säger Ida Knutsson. bara jag fick jobba med mina kollegor, – Jag är en person som gärna hjälper säger hon. till om jag har den tiden. Och har Det var ett och ett halvt år jag inte det får man jobba lite sedan Ida Knutsson kom till längre på kvällarna och går hem Scanmast. Hon lämnade läratidigare en annan dag. Något ryrket på mellanstadiet. av det roligaste med jobbet är – Jag ville få fler utmaatt åka på mässor och träffa nya ningar i jobbet, byta miljö människor men också att jag får och sedan arbeta lite mer med lära mig nya saker, varje dag. vuxet folk. I dag känns det verk– Att få klättra upp i någon av ligen som jag gjorde rätt. Den goda våra master och uppleva hur det är Ida Knutsson sammanhållningen betyder mycket. att arbeta på den nivån. Det skulle Här är det mycket skratt och högt vara häftigt.

Det finns en bra dialog mellan kommunen och näringslivet. Det märks bland annat genom att kommunen kommer på näringslivets nätverksträffar. ANN-CHARLOTTE ANDERSSON

Idas jobblista Listan på Ida Knutssons arbetsuppgifter vittnar om intensiva dagar på jobbet: • Ekonomiarbete. • Marknadsföring. • Arrangera företagsaktiviteter åt medarbetarna. • Resurs åt flera av företagets chefer. Främst åt vd:n Ann-Charlotte Andersson.

Fakta/Ida Knutsson Bor: Orsa. Ålder: 28. Familj: Sambo och en dotter som är åtta år. Fritidsintressen: Friluftsliv med vandring, fiske, skidåkning. Gå på gym. Gillar motorer i alla dess slag. Ser ofta Mora IK i SHL. Läser: Är för rastlös för att läsa eller se på tv. Lyssnar däremot gärna på en bra podd. Exempelvis P3 dokumentär.

SCANMAST NYHETSBREV #3 2018

7


Under den här vinjetten presenterar vi besök hos hållbara verksamheter som bidrar till ett en bra framtid. Den här gången möter ni Murboannas.

SCANMAST NYHETSBREV #3 2018

Drömmen om närproducerad mat När Anna Reyier besökte Karl-Tövåsens fäbod utanför Rättvik sa det klick. Affärsidén blev kristallklar. Det var starten för Murboannas. Ett gårdsmejeri med café och butik som uppskattas av så många. nna Reyier berättar hur hon länge funderat på ett sätt att driva släktgården, som ligger strax söder om Borlänge, längsmed vägen till Ludvika. Hon är fjärde generationen på gården. Men Anna Reyier visste inte hur det skulle gå till, fram till den dag för tio år sedan då hon besökte Karl-Tövåsens Fäbod. Där såg hon ett riktigt fäbodliv med kor som betade i det fria och bidrog till att det gick att tillverka mejeriprodukter på fäboden. Ett bra exempel på hållbar livsstil genom närproducerad mat.

A

Tydlig idé För Anna Reyier, som bland annat har ett stort intresse för kor, blev besöket en ögonöppnare. Plötsligt blev allt tydligt för henne. Hon åkte hem till sin man Mats, som drev ett lantbruk med mjölkkor, och berättade om sin affärsidé. Därefter gjorde de i ordning ett ostmejeri i källaren. Det blev starten på en resa med flera av år av förberedelser och utbildning samt skapande av affärsplan. Den tydliga målsättningen var att öppna Murboannas. Namnet var självklart eftersom hon alltid har kallats för Murboanna. – Det var en lång tid innan vi kunde börja på allvar. Men vill man något riktigt mycket så går det att förverkliga. Det krävs bara en massa djäklar anamma och envishet säger Anna. En viktig regel Den 25 maj 2017 öppnade hon och maken Mats det nya mejeriet och gårdsbutiken. Mats hade då avvecklat verksamheten med mjölkkorna. En viktig regel är att råvarorna till produkterna som produceras ska komma från närområdet. Det visade sig också att kunderna var beredda att betala mer eftersom

det var närproducerat. I dag är Murboannas en succé. Anna Reyier erkänner att verksamhet drabbats av växtvärk. – Nu har det gått över ett år sedan starten och vi har haft en större ökning av omsättningen än vi räknat med. Vi får många kunder samt förfrågningar om studiebesök, möten och konferenser trots att vi inte marknadsfört oss. Här har vi växtvärk eftersom vi har svårt att utvecklas vidare i den takt som vi önskar eftersom det viktigaste är att ta hand om kunderna på bästa sätt, säger Anna Reyier.

fler produkter själva, som vi sedan säljer i butiken. Glass är en spännande framtidsprodukt. Varför är närproducerad mat så populär? – Maten är gjord med hjärtat utan några konstigheter eller tillsatser. Det är rena råvaror. Dessutom skapar detta extra arbetsfällen i närområdet. Det håller landskapet öppet. Allt detta uppskattas av våra gäster och är framtiden. Både för oss och andra producenter av närproducerad mat.

Vill man något riktigt mycket så går det att förverkliga. Det krävs bara en massa djäklar anamma och envishet. ANNA REYIER

Mitt i framgångsruset hinner Anna Reyier också ha spännande visioner för framtiden. – Nästa steg är att bygga ett riktigt kök där vi kan göra mer lagad mat och göra

Scanmast AB Box 121 SE-792 22 Mora, Sweden Kontor: +46 (0)250 29 200

Besöksadress: Landsvägen 49 792 95 Mora www.scanmast.se

Fakta/Murboannas Butiken öppnandes 25 maj 2017 och drivs av Anna och Mats Reyier. Ligger cirka 1 mil söder om Borlänge längs med riksväg 50. Om mejeriet: Nybyggt där bland annat osten produceras. Om butiken: Där säljs gårdens egna produkter samt andra delikatesser från hela Dalarna som marmelader, korvar, bröd och senap. Om caféet: En trevlig mötesplats där det serveras allt från bakverk, smörgåsar, osttallrikar till ett lokalt smörgåsbord. Om korna: De heter bland annat Flora, Törnrosa och Hjärtrud. De betar på markerna kring Murbo under sommaren och håller landskapet öppet.

Scanmast AS Grini Næringspark 2 1361 Østerås Norway

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 Certified

Producerad av: Dala Media AB

Profile for Scanmast

Scanmast nyhetsbrev nr 3 2018  

Information från Scanmast

Scanmast nyhetsbrev nr 3 2018  

Information från Scanmast

Profile for scanmast