Page 1

NYHETSBREV NUMMER 1 2019 INFORMATION FRÅN SCANMAST

Scanmast bygger unika flygledartorn TRÄFFA OSS PÅ ELFACK-MÄSSAN I GÖTEBORG – MONTERPLATS D01:22 ” DET FINNS ETT STORT BEHOV AV ATT SE ÖVER HAMNARNA”


Nu siktar vi på 100 år Vi firar 90 års historia och 10 år som Scanmast. I det här nyhetsbrevet, kan du läsa på sidan sex, hur Scanmasts resa började. Vi siktar nu på 100 år och tar ett första steg med vår affärsplan Scanmast 2021. Vår strategi är enkel. Vi är Lean, Mean and Learning. En organisation som skapar kundvärde. Vi är stolta över vår historia och tar hjälp av digital och hållbar teknik för att kunna leverera morgondagens kunskap. Det är så vi arbetar för att vara fortsatt lönsamma och för att skapa tillväxt på våra hemmamarknader Sverige, Norge och Finland. Det sker samtidigt som vi, genom att etablera strategiska samarbeten, ökar vår export av master och torn utanför vår hemmamarknad. Med vårt marknadsledarskap inom Master och Torn är vi en partner genom hela livscykeln. Vi bär upp framtidens teknik och är en helhetsleverantör inom Telekominfrastruktur. Special är det normala för oss och vi erbjuder alltid kundanpassade lösningar. Sedan första uppfinningen 1929 har vi drivit utvecklingen framåt och burit tekniken över hav, land och i luften. Läs om våra senaste projekt längre fram i detta nyhetsbrev. Nu som då ställer vi höga krav på kvalitet, säkerhet och service. Vi är trygga, drivna och äkta. Häng med oss på resan mot 100 år. 90 YEARS OF EXPERIENCE #10YEARCHALLENGE

Ann-Charlotte Andersson VD Scandmast

2

SCANMAST NYHETSBREV #1 2019


Här har Scanmast byggt framtidens flygledartorn Scanmast har under 2019 byggt framtidens flygledartorn på flera platser i landet. Det tidigare systemet med flygledare högst uppe i tornen blir nu ersatt av Alta-torn från Scanmast utrustade med kamera och annan telekomutrustning. – Det känns som detta är framtiden, säger projektledare Johan Frost från Scanmast. fter flera års tester närmar sig nu stunden när nya moderna flygledartorn tar över säkerheten på flygplatserna. I det här fallet handlar det om Alta-torn, med ett kamerahus som ser 360 grader på toppen. Flygledarpersonalen sitter sedan på andra platser och leder flygplanen som ska lyfta och landa via stora skärmar. Detta blir minst lika säkert som tidigare system. – Flygplatsen i Sälen, som nu håller på att byggas, är ett exempel på flygplats som kommer att utrustas med den nya tekniken. Där kommer det inte att bli sådana flygledartorn som vi är vana att se, utan endast ett av dessa kameratorn, säger Johan Frost.

E

Helhetsansvar för byggnation av torn Scanmast har på senare tid satt upp dessa Alta-torn i Sundsvall, Sälen och i Kiruna. Höjden på tornen har i snitt varit 24 meter. Notera att Scanmast bara ansvarat för tornen och ledning av byggnationen, inte för den teknik som finns i tornen. Luftfartsverket är byggherre och har, på uppdrag av Saab Digital Air Traffic Solutions, byggt dessa torn där Scanmast utfört själva arbetet.   För Scanmast är det självfallet viktigt att bygga torn som klarar hårt klimat som snö, regn och hårda vindar som är vanligt på dessa platser.

Fakta/Alta-tornet

Flygledartorn i Kiruna.

– Det klarar vi bra. Utmaningen har varit att vi byggt dessa torn i områden med hög säkerhet kring flygplatserna. Den ordinarie verksamheten får inte störas. Men i Sälen var det mer en traditionell byggarbetsplats eftersom flygplatsen inte tagits i trafik, säger Johan Frost och fortsätter: – I det här fallet är det andra som utrustat tornen med teknik och sedan är det vår kompetens som är avgörande när tornen ska resas med all teknik.

Alta är Scanmast högsta torn och lämpar sig perfekt för belysning av idrottsplatser, hamnar eller flygplatser. Det är också det mest använda tornet för både telekom och kameraövervakning.   Alta består av svetsade och skruvade sexmeterssektioner som i standardutförande kan byggas upp till 72 meters höjd.   Den luftiga fackverkskonstruktionen gör att Alta-tornet väl smälter in i bakgrunden oavsett om det är blå himmel eller gröna träd.   Alla Scanmast torn dimensioneras enligt Eurokoderna med nationella tillägg. Scanmast finns alltid till hands för att beräkna och dimensionera aktuellt torn, fundament och utrustning.   Scanmast utför även byggnation, installation av utrustning, såsom belysning, samt uför idriftsättning och underhåll. Maxhöjd: 72 meter. Användningsområden: Telekom, belysning, bevakning med mera. Konstruktion: Svetsade och skruvade sexmeterssektioner.

”Vi har ett bra fungerande arbetssätt” Det heter Remote tower och handlar om flygledartorn, utrustat med 360 graders kamera och telekomutrustning. Och själva tornen kommer från Scanmast.   – Vi är först i världen med den här formen av flygledartorn och samarbetet med Scanmast har gått mycket bra, säger Roger Falkbrink, tekniskt projektledare och konstruktör på Saab AB. Tanken är att utrusta flygplatser med Altatorn från Scanmast, som är utrustade med 360 graders kamera och telekomutrustning av högsta klass. Flygledarna sitter på en annan plats i Sverige, och via stora bildskärmar, dirigerar flygplanen på den aktuella flygplatsen. Roger Falkbrink berättar att de första experimenten gjordes 2009. Det första tornet sattes upp 2011. För fyra år sedan fick systemet godkänt och i dag finns detta system på ett antal flygplatser.

– Våra erfarenheter visar att detta fungerar bättre jämfört med traditionella flygledartorn, som har flygledare på plats vid flygplatserna. Kamerorna innebär bland annat betydligt bättre mörkerseende och större möjligheter att ha kontroll på flygplatsen, säger Roger Falkbrink och tillägger att kommunikationen med flygplanen fungerar mycket bra. Han berättar också att Saab AB är först med Remote tower. Det finns ingen annanstans i världen som man kommit lika lång med detta som i Sverige.

I detta pilotprojekt har Scanmast den viktiga rollen att sätta upp själva tornen. Roger Falkbrink är nöjd: – Vi samarbetar bra och Scanmast har varit lyhörd. Vi har ett bra fungerande arbetssätt genom att vi hjälps åt med att hitta förbättringar. Sedan är det bra att Scanmast också erbjuder entreprenaddelen. Roger Falkbrink, förklarar skillnaden mellan Scanmast och andra leverantörer av master: – I samarbete med andra tornleverantörer utomlands har det ofta inneburit mer jobb för oss och ändå har det inte blivit som vi önskat. När det gäller Scanmast vet vi vad vi får. Jag ser att vi kan jobba tillsammans även i framtiden.

SCANMAST NYHETSBREV #1 2019

3


STORM FÄLLDE MAST I SVENSK HAMN

Masterna glöms ofta bort i hamnarna En av flera hamnar i Sverige där Scanmast kontrollerar master och torn.

För en tid sedan drog en kraftig storm in över Sverige. Den var inte värre än att infrastrukturen som fanns i området, egentligen skulle klara de hårda vindarna. Men denna gång gick det snett. En mast, som fanns vid en hamn där stormen gick fram, föll i backen. Det gjorde att företaget som äger hamnen kontaktade Scanmast för att se om fler master riskerade att falla för framtida vindar. Scanmast har gjort flera liknande uppdrag och följt upp med förslag på åtgärder. örst ska det noteras att lyckligtvis var ingen utomhus när masten föll. Därför blev det inga personskador. Men detta ska inte behöva ske. Därför fick Scanmast uppdraget att kontrollera skicket på övriga master i den aktuella hamnen. Magnus Pellas, som är Scanmasts affärsområdeschef för entreprenad och underhåll, berättar om resultatet av undersökningen. – Vi upptäckte att det var flera master som behövde åtgärdas. Flera av dem var påkörda eller skadade på annat sätt på grund av tung industri. Vi redovisade situationen och presenterade förslag på åtgärder för ägaren. Ägaren fick då bekräftat att underhållet var eftersatt. Då möttes Scanmasts representanter av tacksamhet för att de fick ett tydligt besked när det gällde skicket på hamnens master. – Det kändes bra för dem att få en tydlig

Scanmast får i uppdrag att rusta upp de skadade och slitna masterna.

F

4

SCANMAST NYHETSBREV #1 2019

Scanmast erbjuder besiktning och renovering av master och torn. MAGNUS PELLAS, AFFÄRSOMRÅDESCHEF

bekräftelse på att underhållet var eftersatt, säger Magnus Pellas. När detta skrivs talar det mesta för att

Glömmer masterna Den här historien är inte unik. Tvärtom! I Sverige finns ett 50-tal hamnar där det står stora belysningsmaster. Enligt Magnus Pellas finns flera exempel på master som är i stort behov av renovering: – Många hamnägare bygger master med lampor och ljus. Sedan glöms dessa master bort. Ingen tänker på ifall masterna blivit påkörda eller på annat sätt skadats. Ibland har de råkat ut för slitage på grund av vädret. För många hamnägare är detta ett nedprioriterat underhållsarbete, som många anser bara kostar pengar, säger Magnus Pellas och fortsätter: – Som anläggningsägare har man ett visst ansvar att kontrollera att masterna är i ett bra skick. Det står i ”Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om


maststolparbete” (AFS 2000:6 § se artikel nere till höger). Detta är viktigt. Erbjuder entreprenader Här kan Scanmast vara till stor hjälp. Förutom besiktningar kan Scanmast erbjuda en hel entreprenad med projektering, utförande och material. – Vi har ett stort kunnande inom det här området som växer. Det märks att det finns ett stort behov av att se över hamnarna i Sverige. Han berättar att en god planering är basen för ett lyckat renoveringsarbete. Att tidigt bestämma vad som ska göras och när. Behöver exempelvis ett fundament bytas ut eller räcker det med en reparation? Hur genomförs arbetet utan att störa den ordinarie verksamheten i hamnen? – Här är det upp till oss att skapa en logistik i arbetet som fungerar för alla parter, menar Magnus Pellas. En annan intressant utveckling är att det nu sker ett generationsskifte när det gäller själva belysningen. Metallhalogenlamporna är på väg att försvinna för att ersättas av ledbelysningen. – När de äldre lamporna går sönder är det många som passar på att byta till ledbelysning. Visst är det ett högre inköpspris, men det är en god investering på sikt eftersom detta ger en lägre effektförbrukning och innebär en längre livstid för lamporna, säger Magnus Pellas. I samband med lampbytet är det viktigt att tänka på vad de befintliga masterna är dimensionerade för att bära för att inte överbelasta masten med risk för utmattningsskador som följd. Scanmast kan givetvis hjälpa till med detta eftersom det finns beräkningsingenjörer på Scanmast.

Stort intresse även i Finland Även i Finland finns många hamnägare som är intresserade av kontinuerliga besiktningar av torn och master. Det bekräftar Marco Tuokko, som är Scanmastsäljare i Finland:   – Många frågar och vi svarar att självklart kan Scanmast utföra besiktningar av master och torn. Det är viktigt att kontrollera dessa. an tillägger att i Finland utför Scanmast besiktningen och säljer sedan materialet till aktuell hamn. När det sedan gäller själva byggnationen har Scanmast ett nätverk i Finland av lokala entreprenörer som utför den uppgiften. – Det är ett koncept som fungerar bra och är uppskattat av kunderna. Vi har nu regelbundna kontakter med de flesta hamnägare längsmed hela den finländska kusten, säger Marco Tuokko och berättar att DELTA-tornet är mest populärt i Finland. Mycket därför att det är lätt att montera.

H

Scanmast i Norge Scanmast erbjuder också liknande hamntjänster i Norge. Vill du veta mer om vad som pågår i Norge så hör av dig till Scanmasts säljare i Norge.

Rune Lund +47 47 900 905

Fakta/DELTA-tornen Strålkastare är oftast monterade i DELTA-tornen.   Det är ett uppskattat torn för belysning av vägar, parkeringar, flygplatser, idrottsanläggningar, travbanor och hamnområden.   DELTA är ett smart torn som kan byggas upp till 42 meter. Tornet består av svetsade sektioner på 2-6 meters längd som optimeras och byggs efter behov. Sektionerna kan skjutas in i varandra vilket gör att den totala transportvolymen aldrig blir större än bottensektionens storlek. DELTA-tornets stabila konstruktion gör det också mycket lämpligt som teknikbärare för kamerabevakning och telekom.   Scanmast utför även byggnation, installation av utrustning, såsom belysning, samt utför driftsättning och underhåll. Maxhöjd: 42 meter. Konstruktion: Svetsade 2-6 meters sektioner. Användningsområden: Belysning, bevakning och telekom.

AFS 2000:6

Ur Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om mast- och stolparbete Exempel på skadat torn.

“Den som råder över ett arbetsställe med en eller flera master eller stolpar skall underhålla dessa väl samt förebygga olycksfall genom återkommande kontroll

av anläggningen. Kontrollen skall avse slitage, korrosion, erosion, åldring och utmattning avseende konstruktionsmaterial, fundament, stagning och liknande.“

SCANMAST NYHETSBREV #1 2019

5


Anders Särström

Jocke Karlén

CG Sommar

Dramatiskt när Scanmast bildades – nu firas 90 år av erfarenhet och 10 år av utmaningar Det är devisen för när Scanmast, som tidigare ingick i Wibe, nu fyller tio år. Men det blev dramatiskt när Scanmast bildades. Här berättar Anders Särström, som grundade Scanmast tillsammans med Jocke Karlén och CG Sommar, hur det gick till. istorien började 2007 när Anders Särström ansvarade för serviceverksamheten på Wibe, som ägdes av Schneider Electric. Han upptäckte att Schneider Electric inte var intresserade av serviceverksamheten utan ansåg att Wibe skulle fokusera på kärnverksamheten. På våren 2008 kom tydligare signaler på att serviceoch mastavdelningen skulle säljas. – Då var jag lite tjatig och ville sätta mig in processen. Jag kontaktade samtidigt min kollega Jocke Karlén. Vi jobbade på samma avdelning och bestämde oss för att försöka köpa den aktuella verksamheten, berättar Anders Särström. Efter flera turer, där det fanns flera intressenter som också ville ta över verksamheten, gick budet till Anders Särström och Jocke Karlén.

H

Finanskrisen Men detta var på hösten 2008 och finanskrisen hade blommat. Samtidigt som de satt på PwC i Mora och skulle skriva på kontraktet, skickade banken en ”springpojke” till dem med beskedet att banken ändrat sig och inte kunde bevilja lån till affären. Anders Särström berättar att det blev både förtvivlan och dramatik, men att de aldrig gav upp. I detta skede fick de kontakt med CG Sommar, en person med stor ekonomisk kunskap, med bakgrund som affärsutvecklingskonsult och bland annat ekonomichef på Mora Armatur. Genom att ta med

6

SCANMAST NYHETSBREV #1 2019

Genom den affären fick företaget möjlighet att göra större affärer med större kunder. Det var viktigt för utvecklingen. ANDERS SÄRSTRÖM

honom som delägare fick projektet stöd av Leksands sparbank och Scanmast bildades 2009. – Visst, det var oroligt eftersom det handlade om mycket pengar, men alla tre var enormt taggade, säger Anders Särström. När verksamheten startade hade 34 av avdelningens 39 medarbetare följt med från Wibe. Anders Särström blev VD, Jocke Karlén ansvarig för service- och entreprenadavdelningen och CG Sommar blev ekonomichef. Verksamheten kunde börja. – I dag känns det jättehäftigt att vi kunde rädda kvar jobben i Mora och åstadkomma detta, säger Anders Särström. Viktig affär Ett viktigt år för Scanmast blev 2013. Då köpte investeringsbolaget Priveq 65 procent av aktierna av bolaget. – Genom den affären fick företaget möjlighet att göra större affärer med större kunder. Det var viktigt för utvecklingen, säger Anders Särström. Affären gav en annan effekt på själva verksamheten: När Scanmast bildades var

omsättningen 89 miljoner kronor. En siffra som i dag vuxit och är närmare 300 miljoner kronor. Anders Särström citerar CG Sommar: – Han sa att det händer något när ett företag passerar 200 miljoner i omsättning. Det ställs andra krav på organisationen. Om vi i början hakade upp verksamhetsstyrningen på oss huvudägare, var det viktigt att skapa en ny tydligare processorienterad organisation när verksamheten växte. När CG gick i pension kändes det därför även rätt för oss övriga att kliva tillbaka från den operativa verksamheten. Alla tre är fortfarande delägare i Scanmast, och verksamma i styrelsen. När Anders Särström kommenterar Scanmast i dag och i framtiden säger han: – I dag är Scanmast en pigg utmanare på en marknad där det finns stora aktörer. Så kommer det säkert också att vara i framtiden. Samhällsutvecklingen behöver de produkter och tjänster som Scanmast kan erbjuda. Vi är alla tre stolta över utvecklingen av Scanmast. Hela 2019 kommer att vara ett jubileumsår för Scanmast. Det kommer att uppmärksammas på olika sätt i verksamheten, i form av festligheter, nyheter och när vi är ute och träffar våra kunder.


Träffa Scanmast på Elfack-mässan i Göteborg

Har Telias master och torn klarat Norges hårda klimat?

Kom till Elfack-mässan i Göteborg den 7-10 maj – Nordens största mötesplats för el- och energibranschen och träffa oss på Scanmast.

Hur är det ställt med Telias master och torn i Norge? Det har Scamast fått i uppdrag ett ta reda på under sommarhalvåret.

– Det är en viktig mötesplats och jag hoppas att så många som möjligt kommer och besöker oss, säger Anders Karlsson.   Förutom Anders Karlsson representeras Scanmast också av Pelle Gemfors, Marco Tuokko, Johan Tomth, Anna Lund, Per Jackson, Runde Lund och Magnus Pellas.   De kommer att presentera Scanmast breda verksamhet, som består av tjänster i form av entreprenader, besiktningar, nybyggnationer och renoveringar. Besökarna kommer också att få en god inblick i Scanmasts erbjudande av produkter så som master, torn och rörbryggor.

7-10 maj Monterplats D01:22

Anders Karlsson – en lösningsinriktad säljare Anders Karlsson, 34, är lösningsinriktad, vill hjälpa folk och är lyhörd för att lära sig nyheter. Han är alltså en uppskattad teknisk utesäljare från Scanmast. I början av maj finns det möjlighet att träffa honom på Elfack-mässan i Göteborg.

A

nders Karlsson har jobbat på Scanmast i fyra år. Under dessa år har han haft stort fokus på att lära sig så mycket som möjligt om de produkter som Scanmast kan erbjuda marknaden. Det är en del i Anders Karlssons naturliga ambition att hjälpa andra. – Jag är ganska lösningsinriktad vilket är bra eftersom vi på Scanmast inte bara säljer en produkt utan även hela koncept och kunskap. Att veta kundens krav är viktigt för att få ut mesta möjliga effekt av masten, säger Anders Karlsson. Han säljer mest material som belysningsmaster, kameramaster och rörbryggor. Ofta blir han också projektledare i samband med större investeringar. Ansvarsområdet är från Kiruna i norra Sverige till Linköping i söder. – Vi kan erbjuda kompletta produkter, utrustade och klara enligt kundens önskemål. Kunderna som Anders Karlsson möter kan vara representanter från industrin, hamnar, fastighetsägare och kommuner. Alla har olika önskemål. – Inget kundbesök är det andra lik. Det gör jobbet så intressant, säger Anders Karls-

son, som kommer från Mora. Där gick han på hockeygymnasiet och har sedan dess haft flera olika yrken innan det blev dags att göra entré på Scanmast.

I Norge kan klimatet vara tufft, med regn, snö och hårda vindar. Riktiga utmaningar för de master och torn som finns ute i terrängen. Nu vill Telia veta skicket på sina master och torn som bland annat har telekomutrustning. Därför har Scanmast fått i uppdrag att göra funktionskontroller på 200 master som är mellan 20 till 50 meter höga. ”Banka på dem” – Vi kommer att klättra upp i masterna, och kontrollera dom genom att bland annat se över att inga skruvar är lösa, om det är några vibrationer samt om is sprängningar har uppkommit. Totalt sett ska vi kontrollera i vilket skick de befinner sig i, säger Espen Winther, som är Scanmasts teamledare i Norge. Han berättar att i samband med varje inventering görs också en förteckning över vilka och hur många kablar som finns i varje mast. Det kan också ses som ett förarbete inför framtidens 5G-investering i Norge. Vi besiktar även radioutrustningen nere i boden för att säkerhetsställa att inga larm är aktiva samt se till att anläggningen fyller sina funktioner. Som t.ex. kylanläggningen. Hela Norge Scanmast inledde detta arbete i mars och det ska pågå fram till oktober. Dessa master och torn finns i hela Norge. – Ja, det kan bli en del avstånd mellan dem, men vi räknar med att hinna besiktiga en till två master per dag. Det är ett stort jobb, men vi kommer att hinna klara uppdraget innan snön kommer. Vi ser generellt att masterna ska ha klarat det hårda klimat som finns i Norden, säger Espen Winther.

Fakta/Anders Karlsson Gör: Säljare för Scanmast i Sverige region norr och mitt. Ålder: 34. Bor: Mora Familj: Sambo, hundar och häst. Fritidsintressen: Golf och skoteråkning ute i naturen.

Kontroll av mast i Norge.

SCANMAST NYHETSBREV #1 2019

7


Under den här vinjetten presenterar vi besök hos hållbara verksamheter som bidrar till ett en bra framtid. Den här gången möter ni Siljan News.

SCANMAST NYHETSBREV #1 2019

Siljan News – en hållbar lokal nyhetsförmedlare I En lokal nyhetssajt med en annorlunda annonsfinansiering. Det handlar om Siljan News, en hållbar nyhetsförmedlare i Leksand och Rättvik, med planer på att växa. Verksamheten började för två år sedan och i dag lockar sajten cirka 20 000 unika läsare i veckan, plus engagerade annonsörer. är Thorbjörn Carlsson, med förflutet på Sveriges radio (digitalstrateg på Dagens Eko), försökte googla nyheter från Siljansbygden men upptäckte att de lokala nyhetsförmedlarna inte längre var lokala, föddes idén till Siljan News. – Thorbjörn ringde mig och frågade om vi inte skulle starta en nyhetssajt för Leksand och Rättvik. Jag är ju från bygden och har ett stort kontaktnät. På den vägen är det, berättar Mats Ingels, delägare i Siljan News tillsammans med Thorbjörn Carlsson. Verksamheten började våren 2017 och två år senare har det gått så bra att de vågar tänka framåt. – Vi har ofta fått frågan varför Siljan News bara bevakar Leksand och Rättvik men inte Mora. Men i ett första skede ville vi ha ett nära upptagningsområde som gjorde det möjligt att verkligen kunna erbjuda lokala nyheter. Visst finns expansionsplaner, men det gäller att hitta rätt timing så som vi gjort i Leksand och Rättvik, säger Mats Ingels.

N

Hållbar förmedling Startkostnaden har varit låg eftersom det handlar om en sajt. En tidning innebär ett kostsamt distributionsupplägg, samtidigt som det är mer miljömässigt hållbart med en sajt. Mats Ingels berättar att Siljan News hade tre miljoner besök under det första året. I dag har den 20 000 unika besökare i veckan. – Vi bryr oss mycket om bygden, något som inte många andra gör. Samtidigt som alla texter är gratis att läsa. Det innebär att vi får många läsare, vilket gör oss intressanta för annonsörerna. Siljan News har ett annorlunda upplägg, när det gäller intäkter, som skapat en viktig ekonomisk grund. – Våra annonsörer vill ha hjälp med fler saker än den traditionella annonseringen. Vi har bland annat en tjänst som innebär att

Mats Ingels, delägare tillsammans med Thorbjörn Carlsson i Siljan News.

vår marknadsavdelning även hjälper kunder med allt från varumärke, marknadsplaner till kampanjer. Ofta är ett beslut om annonsering ett första steg till fler uppdrag.   Mats Ingels berättar också att Siljan News har en jobbsajt som heter Siljan jobb och producerar podcasten Dalarnas Stolthet om livet i och kring Leksands IF med Mats Ingels som programledare. För två år sedan köpte också Leksands kommun en podcastserie av Siljan News som Mats producerade.

skiljer sig inte från när DT själva säljer annonsmärkta artiklar till sina kunder. Sedan har vi hela tiden varit öppna och anpassat vårt nyhetsarbete efter detta. Ett exempel: Jag, som gjorde podden, utför ingen nyhetsbevakning av Leksands kommun. Jag bevakar vad som händer i Rättvik. Dessutom är vi noga med att undvika jäv. Alltså att intervjua de vi känner för väl i känsliga ämnen och byter då reporter när det blir så.

Fått kritik Samarbetet med Leksands kommun har väckt kritik på bland annat ledarplats i Dalarnas Tidningar, som ifrågasätter opartiskheten i att både presentera nyheter om Leksand och samtidigt göra uppdrag åt Leksands kommun. – Podcasten för kommunen var tydligt utmärkt som sponsrad och det uppdraget

Förstår du om detta samarbete ifrågasätts hos andra aktörer inom nyhetsbranschen? – Vi noterade det, men som vår ansvarige utgivare, Thorbjörn Carlsson, sa när debatten pågick så tar vi frågan på allvar och kritiken som framfördes från vår konkurrent, Dalarnas Tidningar, innehöll många faktafel. Vi är sedan vi startade med i det så kallade pressetiska systemet och läsarna kan vända sig till Pressens Opinionsnämnd om de tycker vår bevakning inte håller måttet. – Samtidigt vill jag säga att vi faktiskt bara har fått positiva reaktioner från marknaden och från läsarna och jag är säker på att de ser att vi håller isär nyheter och reklam.

Vi bryr oss mycket om bygden, något som inte många andra gör. MATS INGELS

Scanmast AB Box 121 SE-792 22 Mora, Sweden Kontor: +46 (0)250 29 200

Besöksadress: Landsvägen 49 792 95 Mora www.scanmast.se

Scanmast AS Grini Næringspark 2 1361 Østerås Norway

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 Certified

Producerad av: Dala Media AB

Profile for Scanmast

Scanmast nyhetsbrev nr 1 2019  

Scanmast nyhetsbrev nr 1 2019  

Profile for scanmast
Advertisement