Page 1

RÖRBRYGGOR


RÖRBRYGGOR Våra standardmaster passar mycket bra som bärare av kablar och rör i olika former. Den flexibla konstruktionen är mycket stark i förhållande till sin tyngd och kan byggas i långa spann. Vi svarar för helhetslösningar som bygger på fundament och standardsektioner med projektunika applikationer. Vi ser till att din produktion inte hindras under byggtiden och att den utrustning som bärs upp blir servicevänlig på ett säkert sätt.

- CE-märkt - Uppbyggd av standardiserade sektioner - Korta leveranstider - Lättmonterad - kort montagetid - Kan monteras på marknivå med tillbehör innan sektionen lyfts på plats - Ingen svetsning på plats - utbytbara delar - Dimensionerad, konstruerad och tillverkad enligt Eurokoderna och EKS - Ytbehandlad för lång livslängd - Varmförzinkningsklass Fe/Zn 115 enligt EN ISO 1461 - Svetsad enligt ISO 3834


KONCEPT Konceptet bygger på en liggande fackverkskonstruktion från vårt standardsortiment som bestyckas med standardkomponenter, takpendlar och konsoler utifrån ditt behov. Hela konstruktionen ligger horisontellt och stöds av vertikala sektioner.


TJÄNSTER Vi erbjuder en helhetslösning. Förutom att leverera och bygga teknikbärare svarar vi även för installation av den utrustning som behövs för att få ditt projekt nyckelfärdigt. Våra erfarna projektledare har stort fokus på kvalitet på lång sikt. De tar hänsyn till alla faktorer som påverkar projektet under hela dess livstid. Du kommer till oss med ett platsförslag, en specifikation, en budget och en tidsram. Sen tar vi hand om resten. Snabbt och professionellt. Projektering & dimensionering Hållfasthetsberäkning Konstruktion & ritningar Fundament dimensionering Dokumentation Entreprenad Projektledning Fundamentering Montering BAS-P&U Service Tillståndskontroll Service & underhåll

TransQ

Sellihca

Qualified

Qualified

 Certified

SCANMAST AB Box 121 SE-792 22 MORA, Sweden Kontor: +46 (0)250 29 200 Fax: +46 (0)250 140 78 Besöksadress: Dössjonsvägen 10 scanmast.com

Scanmast rörbryggor  
Scanmast rörbryggor