Page 1

SCANMAST NYHETSBREV NR.3 2016

FRAMTIDENS UPPKOPPLINGAR tillsammans med Telia

HELHETEN I NORGE

en långsiktig satsning

SVETSNING med anor från 1300-talet

84 METER ALTA

ostagat i Nässjö NYHETSBREV NR.3 2016

1


INNEHÅLL sid 3

LEDARE

sid 4

NORGE

sid 6

TELIA

sid 8

84 METER ALTA

sid 10

SKYLLBERG INDUSTRI

sid 14

FISKEDAG MED SCANSKOJ

Sedan uppkopplingen av Sverige startade på 50-talet med radio- och TV-vågen har vi burit tekniken i våra master. Idag jobbar vi i hela Norden och är en komplett samarbetspartner i teknikprojekt för samhällsbyggare. Våra kontor finns i Mora, Borlänge, Oslo, Kista och Luleå.

2

Layout KUNSK ochAP produktion, AT T BYGGA SahlsaMORGONDAGEN kommunikation 2016.


VD´N HAR ORDET

ÄKTA, DRIVNA OCH TRYGGA Scanmasts tre grundläggande värderingar! Allt vi gör skall kännetecknas av dessa tre kärnvärden och det är så vi vill uppfattas. Höstens nyhetsbrev innehåller bland annat reportage från både kunder och leverantörer som bland annat beskriver hur långsiktiga samarbeten skapas genom att hålla fast vid ens kärnvärden samt att vara transparent. Telia Company beskriver hur de utvecklar sin företagskultur och deras visioner om framtiden. Nyligen flyttade de in i nya lokaler i Solna efter att ha verkat på sin tidigare adress i ett halvt sekel. Ni kan också läsa om en av våra huvudleverantörer, Skyllberg Industrier, som tillverkar våra produkter. De har börjat fundera på hur de skall fira sitt 700-års jubileum som företag. Dessa båda exempel sätter lite perspektiv på tillvaron och vikten av att tänka långsiktigt. Scanmasts satsning på den Norska marknaden är långsiktig även vår historia ter sig blygsam jämfört med ovan exempel. Läs mer om vad våra medarbetare Julie och Espen jobbar med just nu i vårt norska dotterbolag, Scanmast AS. Vi bjuder dessutom på lite information om vår produktutveckling, vår Alta-familj når nu nya höjder! Slutligen vill vi också visa upp vår viktigaste och främsta tillgång; våra medarbetare. På Scanmast håller vi medarbetarskapet högt och vill uppmuntra till både hälsa och friluftsliv. Nu senast anordnades en familjeutflykt, genom vår personalförening ScanSkoj, där stora som små fick prova på fiskelyckan! VARMA HÖSTHÄLSNINGAR! Roger Mobrin, VD roger.mobrin@scanmast.com 070-424 7000

NYHETSBREV NR.3 2016

3


SCANMAST AS

LÅNGSIKTIGA SATSNINGAR PÅ HELHETEN, I NORGE På det nya kontoret i Fornebu träffar vi Espen Winther, Julie Rismark och Lasse Ström. Lasse är kundansvarig för telekom i Norge och har jobbat med den norska marknaden sedan start.

F

ornebu skulle kunna ses som Norges motsvarighet till Kista. Här sitter alla stora aktörer: Telenor, Nokia, Huawei, Ericsson och många fler. “Att sitta i händelsernas centrum gynnar oss”, konstaterar Lasse, och fortsätter: – Scanmast växer kraftigt för varje år eftersom vi kan erbjuda mycket mer än själva masterna. Våra kunder ser fördelen i att vi kan genomföra allt arbete från start till slut, att vi är en helhetsleverantör. Vi satsar stort på den norska marknaden, där planen är att säkra en långsiktig etablering. Från början var närvaron här främst på Telias uppdrag, men nu får allt fler upp ögonen för den helhetsentreprenad som vi kan erbjuda. Scanmast kom till Norge redan 2009 för att genom ramavtal bygga åt Tele2 (då Mobile Norway). Fem år senare byggde man tillsammans med Motorola och norska staten delar av Nødnett, ett riksomfattande radionät för nödkommunikation baserat på samma teknik som svenska RAKEL. – En av de första riktiga satsningarna kom 2015, när Telia gav oss uppdraget att uppgradera 135 basstationer till 4G i Finnmark högst upp i Nordnorge samt ytterligare ett projekt omfattande uppgradering av basstationernas batterikapacitet. Det blev startskottet för ett AS, berättar Lasse, och vi började planera för framtiden på den norska marknaden. Vid årsskiftet utökades ramavtalet med Telia till att även innefatta byggnation av nya siter samt förebyggande underhåll på ett antal basstationer. ÖKADE KRAV FRÅN NORGES REGERING Om strömmen slås ut vid en katastrof eller annan kris är det viktigt att kunna nå ut med information till allmänheten. I ett modernt samhälle är kommunikationen en av viktigaste

Espen Winther och Julie Rismark. Espen är projektledare för BULL och Julie detsamma för Preventive Maintenance,Vedlikehold i Norge.

4

KUNSK AP AT T BYGGA MORGONDAGEN


SCANMAST AS

infrastrukturerna. Den norska regeringen har därför beslutat att basstationerna i kommunikationsnäten ska klara av att vara strömlösa längre tid än förut, vilket betyder både fler och större batterier. Programmet kallas BULL, en förkortning av Battery Upgrade Long Life. Espen Winther är projektledare för uppgraderingen som i nuläget sträcker sig fram till 2018. – Större batterikapacitet ställer högre krav på teknikbodarna som i de flesta fall även behöver kraftigare ventilation. I vissa fall behövs även en förstärkning av golvet, förklarar Espen. Batteripacken väger omkring 60 kg, och en genomsnittlig station behöver uppgraderas från fyra till 16 stycken - en fyrdubbling av kapaciteten. De flesta stationerna är helt enkelt inte dimensionerade för den nya belastningen. Ett team på fem fälttekniker genomför arbetet på fyra till fem siter i veckan. Totalt ska 150 siter hinnas med i år, och den höga takten kräver mycket logistisk planering. – Tidigare använde vi flera lager runtom i Norge. Idag har vi istället ett centrallager där vi gör i ordning färdiga paket som kan skickas direkt ut till siterna. Flera siter flyger vi helikopter till, berättar Espen vidare. Många av basstationerna i Finnmark är svårtillgängliga och kan endast nås från luften eller flera timmars vandring. Att en och samma leverantör kan utföra hela arbetet på en stationer gör uppgraderingen effektivare. – Vår styrka är att kunna leverera helheten - något Telia känner till sedan tidigare från våra uppdrag i Sverige. Färre underleverantörer gör ledtiderna kortare och arbetet mer kostnadseffektivt. Här får vi

Lasse Ström, KAM Norge, på kontoret i Fornebu utanför Oslo.

chansen att visa fördelarna med att vara en lite mindre aktör med större flexibilitet.

bra kunskap och ett “ Vigottharteam med erfarna fält-

tekniker för projekt av denna storlek

UNDERHÅLL I VILDMARKEN Att Telia är nöjda med arbetet hittills märks inte minst på det utökade ramavtalet. Julie Rismark är projektledare för Preventive Maintenance, eller Vedlikehold, där ca 600800 basstationer varje år ska servas och underhållas kontinuerligt. – Vi får en kontrollplan för varje enskild site. Vi kontrollerar status på hela siten, ser till att den är larm- och felfri, åtgärdar mindre fel och uppgraderar programvaror innan vi lämnar siten. På ett år jobbar vi mot en batch, ca 600 stationer, vilket gör att vi har flera fälttekniker som jobbar 100% från mars till november, säger Julie. Innan Scanmast arbetade Julie med Site Acquisitions inom Nødnett, Norges största telekomprojekt. Erfarenheten gör att hon vet vad fältteknikerna har att ta sig an. – Norge är rent geografiskt ett svårt område att jobba i. Långa avstånd, dåliga vägar och otillgänglig terräng är några av svårigheterna man måste brottas med. Som projektledare gäller det att tänka efter planering och logistik tar upp en stor del av tiden, och man vill ju inte att teknikerna ska

sitta i en bil hela dagarna. Julie har daglig kontakt med Telia, något som krävs för att få information om eventuella akuta underhåll som kan behövas på stationerna. – Vi jobbar med en separat lista över priouppdrag, en slags jour med framförhållning, förklarar Julie. De flesta uppdragen på listan är sedan maj i år, men det händer att vi får in nya uppdrag att planera in i den dagliga logistiken. BRA UTGÅNGSLÄGE Hittills är Telia nöjda med framstegen, och Espen berättar att Scanmast hela tiden får bra feedback på bland annat byggtakten och kvaliteten på arbetet. Scanmast är dessutom centralt godkända i Norge vilket bland annat underlättar när man ska söka bygglov. – Vi har bra kunskap och ett gott team med erfarna fälttekniker för projekt av denna storlek. Scanmasts styrka är att kunna erbjuda helheten på ett sätt som ingen annan gör, säger Espen. Även om ramavtalet idag stäcker sig till 2018 riktar man blicken längre fram än så. – En vision, som såklart också skulle vara en utmaning, är att Scanmast ska vara en ledande part i utrullningen av 5G. Vi ska inte bara sälja material och tjänster, utan framför allt erbjuda kunderna vår kunskap och erfarenhet. Lyckas vi bara visa det så har vi ett riktigt bra utgångsläge inför framtiden.

Trion samlad utanför kontoret i Fornebu.

NYHETSBREV NR.3 2016

5


TELIA

FRAMTIDENS UPPKOPPLINGAR

Tillsammans med Telia

I samband med ett ombudsmöte på Telias nya kontor i Solna passade vi på att få en pratstund med Carolina Adell (Head of Network Deployment, Technology) Johan Wängdahl (Manager, Last Mile Deployment) och Anders Hall (Category Manager, Field Service Procurement) från Telia.

I

början av juni flyttade Telia sitt huvudkontor från Farsta, där de huserat i mer än 50 år, till de helt nybyggda lokalerna i Arenastaden i Solna. Mer än 3300 anställda fick packa sina saker och följa med till hissarna vid det storslagna Mall of Scandinavia. – De senaste åren har Telia utvecklat företagskulturen till att mer och mer arbeta över avdelningsgränserna, berättar Carolina. Det gör att vi har lättare att se och förebygga problem och på det hela taget jobba mer effektivt i hela organisationen. De nya aktivitetsbaserade lokalerna är

inredda för att erbjuda en flexibel arbetsplats för många olika typer av grupper och konstellationer. Tanken är att de anställda ska kunna vara mer mobila även inom kontoret, och enkelt träffas och arbeta i de grupper som situationen kräver för tillfället. Med ca 47 000 kvadratmeter fördelade på nio våningsplan (inklusive takterrassen på 16:e våningen) finns det gott om yta att mötas och samarbeta på. – Det är en stor omställning, men jag tycker det har gått bra, säger Johan. Att inte ha någon fast plats passar nog bättre för vissa roller än andra, men det saknas

ingenting. Allt är ju fortfarande väldigt nytt, så det kommer väl bli en del finjusteringar en tid framöver. FLEXIBILITET SOM DRIVER UTVECKLINGEN Samarbetet mellan Telia och Scanmast började när uppkopplingen av Sverige startade, då under Wibes flagg på 60-talet. 2010 började Scanmast utföra entreprenader, och Telia har sedan dess haft ett nära samarbete – Det fungerade bra då, och det gör det fortfarande, säger Anders. Scanmast är

Scanmast bakre raden: Tiina Kinnunen, projektledare, Roger Mobrin, Vd, Magnus Pellas, KAM. Telia främre raden: Anders Hall, Category Manager, Field Service Procurement, Carolina Adell, Head of Network Deployment, Technology, Johan Wängdahl, Manager, Last Mile Deployment.

6

KUNSK AP AT T BYGGA MORGONDAGEN


TELIA

snabba och flexibla. De är lätta att ha och göra med och har en positiv inställning. Samtidigt är de hela tiden ärliga och håller vad de lovar - de känner till sin kapacitet och tar sig inte vatten över huvudet. Att bidra med mer än själva entreprenaden är något Scanmast medvetet arbetar på. Man vill vara mer än bara en leverantör berättar Magnus Pellas, KAM på Scanmast. – Något annat vi uppskattar är viljan att hitta nya sätt att jobba. Det är den typen av flexibilitet och helhetstänk som hjälper oss att driva utvecklingen framåt och bli ännu snabbare på att etablera och bygga ut våra nät. Johan och Carolina förklarar att man nyligen slagit ihop flera avdelningar inom Telia för att bland annat underlätta utbyggnaden av nät, något som rimmar bra med just de helhetslösningar som Scanmast har möjligheten att erbjuda. De största utmaningarna ligger däremot i en inte alltför avlägsen framtid. I SPETSEN AV SAKERNAS INTERNET Framtiden stavas nämligen enligt många IoT, Internet of Things, eller “sakernas internet” vilket syftar på en vardag där allt fler av våra ägodelar blir uppkopplade. Det kan handla om smarta kaffekokare, termostater, bilar eller något så enkelt som en enskild glödlampa. Redan idag finns många uppkopplade produkter ute i handeln, men nätoperatörer världen över står beredda på att antalet uppkopplingar ska explodera. IPv6 som redan börjat rullas ut har till exempel tagit höjd för detta med sina 2^128, eller lite drygt 340 deciljoner, möjliga enhetsadresser. – Det är på väg nu, och allt går väldigt snabbt, säger Johan. – Vi bevakar allt inom IoT, både kommersiellt och på konsumentsidan. Inom sjukvården pratar man om iHealth, med olika typer av uppkopplade sensorer som kan övervaka allt från vardagsmotion till blodvärden. – Allt det här går ju över nätet, flikar Anders in, vilket skapar behov av en helt ny kapacitet. Mycket data ska gå fram och tillbaka i realtid, och en självkörande bil har inte tid att vänta två sekunder på kritisk information.

är på väg nu, och allt “ gårDetväldigt snabbt “

EN FRAMTID SOM INTE KAN VÄNTA Telia har ett generellt krav på underleverantörer att kunna agera snabbt. – Scanmast har en bra flexibilitet i sin organisation vilket är en styrka då vi ständigt måste ligga före alla tekniska lösningar och förutse förändringar och tendenser så tidigt det bara går, säger Carolina. Från den dagen planeringen av en ny station börjar har vi ungefär ett år tills stationen börjar ta emot trafik, så det finns ingen tid att förlora. Johan fortsätter: – Realistiskt sett är det svårt att se områden där enbart Scanmast skulle kunna göra något bättre i vårt samarbete. Vi ser gärna kortare ledtider, men det gäller i så fall lika mycket internt hos oss själva. – Samarbete med gemensamma mål kring vår utbyggnad är jätteviktigt, säger Carolina. Det ska inte vara ett strikt förhållande mellan en beställare

NYHETSBREV NR.3 2016

och en entreprenör, utan man sätter mål tillsammans. – På Scanmast vill vi alltid jobba tillsammans med våra kunder och inte bara utföra jobbet, bekräftar Magnus. Magnus forsätter; Vi tar med oss informationen från möten som det här och delar den med de tekniker som utfört jobben på stationerna. De kan få se skillnaden i täckningskartorna och se vad deras insats bidragit till. Det gör att alla led blir involverade i målet – Som Magnus säger, man märker att i Scanmast är det nära mellan ledningen som träffar oss och teknikerna som är ute på fältet. Det finns en stor förståelse för det faktiska arbetet, säger Carolina.

7


84 METER ALTA

VÄRLDENS HÖGSTA L ALTA

19 september restes världens första 84 meters Altatorn i Nässjö. Innan denna Alta restes har max höjden varit 72 meter. Beställare var E-ON.

ars Montelius, projektledare, berättar att anledningen till att det behövdes tas fram en ny höjd på Altan var att det uppförts en vindpark mellan två ställverk som stör kommunikationen och dessutom var den gamla masten i Nässjö en gammal sprintmast som skulle bytas ut. Masten levererades till platsen via lastbil

84 METER ALTA Tidigare har största sektionen varit 11. Nu har vi tagit fram tre st nya sektioner; 10, 9 och 8. Detta innebär att vi kan bygga ostagade torn som är 84 meter höga. Måttet är centrummått mellan rambenen i botten. SEKTION 11: 4820 mm. SEKTION 10: 5280 mm SEKTION 9: 5740 mm SEKTION 8: 6200 mm

Lars Montelius, projektledare, här tillsammans med Jan Kans, konstruktör. Dessa två herrar tillsammas med Gunnar Nordwall tagit fram de nya sektionerna.

8

KUNSK AP AT T BYGGA MORGONDAGEN

som byggsats för att sedan på plats byggas ihop bit för bit. En 130 tons kran stod för lyften vid montaget som gick smärtfritt och passformen mot fotstyckena var perfekt. Första lyftet var på 54 m, sedan jibbades kranen på för max 90 m krokhöjd. Därpå lyftes 18 m till och i sista lyftet de resterande 12 m.


84 METER ALTA

NYHETSBREV NR.3 2016

9


SKYLLBERG INDUSTRI

SVETSNING MED ANOR FRÅN 1300-TALET På Skyllbergs bruk gör man det man kan bäst själva - vilket visar sig vara det mesta. Ett av Sveriges äldsta företag vet att flera ben ger en stadig grund, och att nöjda kunder är den enda sanna måttstocken.

10

KUNSK AP AT T BYGGA MORGONDAGEN


SKYLLBERG INDUSTRI

J

ag möter Ivan utanför grindarna till Skyllberg Industri i Kårberg, tre kilometer utanför Skyllberg i södra Närke. Som utbildad jägmästare har Ivan studerat skogsbruk, drivning, biologi och inte minst ekonomi. Att se det större perspektivet verkar vara den gemensamma nämnaren med dagens arbete på Skyllberg Industri, vilket också märks i brukets filosofi. – Vi letar hela tiden efter nya produkter som passar in i vår produktion. Vi tillverkar allt från dragen tråd och spik till master, från stolpar till järnvägen till gravstenshållare och vägbommar. Jag kan fortsätta en stund om du vill, säger han och ler. Dotterbolaget Nils Ahlgren AB är också en stor leverantör av stängsel, skruv och spik, berättar han vidare. I koncernen finns också dotterbolaget Degerfors Förzinknings AB som varmförzinkar allt från stort och tungt gods till spik. Ivan Svensson började 2005 som försäljningschef för avdelningen Robotsvets på Skyllberg Industri. Idag är han VD för företaget som är ett dotterbolag till Skyllbergs Bruks AB. Verksamheten inom bruket omfattar bland annat även jord- och

skogsbruk samt uthyrning av bostäder. Förutom att vara ett av Sveriges äldsta bruk, driver bruket också ett eget elnät med ca 1400 abonnenter och fyra egna mindre vattenkraftverk. – Att driva “bruk” innebär att bedriva en mångfacetterad verksamhet. Så har vi arbetat i flera sekler och vi hoppas få fortsätta med det. Det är en styrka att ha flera ben att stå på. Brukets största verksamhet är dotterbolaget Skyllberg Industri AB med anläggning i Kårberg där man tillverkar och bearbetar stålprodukter. Just stålprodukterna, och innan dess järnproduktionen, har anor så långt som 670 år bakåt i tiden. – Bruket är ett familjeägt företag sen 400 år tillbaka, även om det varit genom tre olika släkter under denna tidsperiod. Min farfars far hade arbetat länge som bokhållare på bruket när den dåvarande ägaren 1888 erbjöd honom att köpa en majoritet av aktierna i bolaget. De ville som många andra familjeägda företag bevara företaget i trygga händer, och var rädda att han skulle lämna positionen till förmån för sitt eget skogsbruk.

Ivan med mastsektioner som i nästa steg ska till Defab i Degerfors för att varmförzinkas.

NYHETSBREV NR.3 2016

11


SKYLLBERG INDUSTRI

Skyllbergs kärnvärden “ - stämmer överens med våra -

att tänka långsiktigt att alltid vilja förbättras och hålla det man lovar, bland mycket annat.

Jan Pettersson, kvalitets- och inköpschef på Scanmast, är en av flera som har kontinuerlig kontakt med Skyllberg Industri. – Vi försöker alltid utvecklas tillsammans med våra leverantörer, och vi har ett genuint samarbete med Skyllberg, säger Jan.

Precis som i många andra familjeägda företag var man redan då måna om sitt arv, och ur ett långsiktigt perspektiv är en kompetent företagsledning minst lika viktig som hög kvalité, förklarar Ivan. KVALITETSLÖFTE SOM HÅLLER En som har mycket kontakt med Ivan är Jan Petterson, kvalitets- och inköpschef på Scanmast. De träffas fyra gånger om året för att diskutera och utvärdera samarbetet och produktionen. – Vi försöker alltid utvecklas tillsammans med våra leverantörer, och vi har ett genuint samarbete med Skyllberg. Långsiktiga relationer är viktiga för oss och bruket har en lång och fin historia. Något som gjort att samarbetet blivit så bra är de värderingar och det helhetstänk som företagen delar. – Deras kärnvärden stämmer överens med våra - att tänka långsiktigt, att alltid vilja förbättras och hålla det man lovar, bland mycket annat. Skyllberg levererar hela tiden en hög och jämn kvalité, och de backar aldrig för höga krav, fortsätter Jan. De har samma fokus på den slutliga kundnyttan som vi har, vilket gör att de förstår vad som är viktigt för oss. – Kraven från Scanmast är en utmaning, men helt klart en välkommen sådan, säger

12

Ivan. Vi har alltid varit stolta över kvalitén på det vi producerar och är noga med att hålla vad vi lovar. Precis som dem så vill vi alltid tillföra ett värde utöver själva produkten, och bidra med den kunskap och erfarenhet vi samlat på oss i vår övriga tillverkning, berättar han vidare. De höga kraven har bland annat medfört att man var tidigt ute med CE-märkning av masterna. – Vi skulle ha börjat CE-märka produkterna förr eller senare, men påtryckningarna från Scanmast gjorde att vi prioriterade det långt tidigare än annars. Det är vi väldigt tacksamma för idag, eftersom det inneburit en konkurrensfördel i flera fall. MÖTTES PÅ ELMIA Första kontakten mellan företagen togs på Elmia-mässan och Jan följde upp med besök på Skyllberg Industri för att få veta mer. Diskussionerna ledde snabbt framåt, och snart hade man lagt grunden till ett samarbete som snart skulle göra Scanmast till en av brukets två största kunder på svetssidan. – Scanmast har kommit att sysselsätta en stor del av våra anställda, berättar Ivan. Det betyder inte bara mycket för oss, utan för hela Skyllberg. Vi har ca 130 medarbetare inom hela koncernen, och i ett samhälle på

KUNSK AP AT T BYGGA MORGONDAGEN

400 personer gör det såklart väldigt stor skillnad. Skyllberg jobbar mot avrop från Scanmast, vilket i det här fallet innebär att man får prognoser för kommande 12 månader för att underlätta brukets planering och inköp av råmaterial. – De har bra känsla för prognoser, de är duktiga på att förutse vad som komma skall. Bra prognoser ger oss också de bästa förutsättningarna för att hela tiden kunna planera och leverera i tid. Så länge vi har materialet på plats kan vi i princip påbörja tillverkningen så fort beställningen läggs. För att samarbetet ska flyta på så effektivt som möjligt för båda parter pågår en ständig dialog med Scanmast. – Vi har många kontaktytor på flera plan, där till exempel produktionsledare hos oss kan prata direkt med konstruktörerna hos dem, förklarar Ivan. Det blir minimalt med byråkrati och väldigt effektivt för alla inblandade. – Jag är personligen väldigt glad att vi funnit en så bra samarbetspartner i Skyllberg, avslutar Jan. Att konstruera och tillverka något som ska stå emot väder och vind i decennier kräver att man hjälps åt.


SKYLLBERG INDUSTRI

Ovan vänster: Ivan framför valsverkskontoret som byggdes 1869 och användes fram till att valsverket revs 1933. Ovan: Varmförzinkning i Defab, Degerfors som ägs av Skyllberg Industri. Vänster: Jonas och Oskar jobbar med att svetsa ramben åt Scanmast. Nedan: Master och torn packade för att levereras till kund.

NYHETSBREV NR.3 2016

13


GÅSTJÄRN FISKEDAG MED SCANSKOJ I takt med att Scanmast växer och personalen ökar så strävar vi även med att personalen ska trivas och komma in i Scanmastgänget. Därför har vi startat en förening vid namn ScanSkoj som har till uppgift att anordna aktiviteter för Scanmast personal som gör att man snabbt lär känna varandra och ska trivas på sitt nya arbete.

Gåstjärn är en fiskeanläggning på Solleröskogen.

Den ligger mellan sjöarna Fjärden och Umsi och är e anläggning, som gränsar mellan Dala-Järna och Leks

Som ett led i denna satsning bjöds det på lördagen den 17/9 in till en dag med temat fiske för Scanmast personal med familjer. Platsen för fisket var en genuin och mysig ”put and take” anläggning strax utanför Mora. Dagarna innan sattes det i 100 kilo regnbåge och sedan var det fritt fiske från hela lördagen för Scanmastpersonal och deras familjer. Intill tjärnen fanns en stugan med grillmöjligheter både ute och inne och kaffe kokades över öppen eld. Det grillades korv och hamburgare och fiskades om vartannat. När dagen summerades var det många glada, små som stora fiskare, som vände hemåt trötta men väldigt belåtna.

Vi sätter i regnbåge efter behov.

14

Bjud in dina kunder, medarbetare, vänner till en oför och en lite annorlunda upplevelse. KUNSK AP AT T BYGGA MORGONDAGEN


en ”put an take” sand.

rglömlig fisketur NYHETSBREV NR.3 2016

15


scanmast.com

NÄSTA NYHETSBREV KOMMER 20 DECEMBER

TransQ

Sellihca

Qualified

Qualified

 Certified

SCANMAST AB Box 121 SE-792 22 MORA, Sweden Kontor: +46 (0)250 29 200 Fax: +46 (0)250 140 78 Besöksadress: Dössjonsvägen 10 scanmast.com

Profile for Scanmast

Scanmast nyhetsbrev nr 3  

Scanmast nyhetsbrev nr 3  

Profile for scanmast