Sundhed efterår 2022

Page 1

Færdigheds- og simulationstræning

TERi™

52 stk. allerede solgt til danske sundhedsuddannelser!

En epokegørende nyhed indenfor geriatriske simulationstrænere gør netop nu sin entre på sundhedsuddannelserne.

TERITM er en geriatrisk træningsdukke til brug i færdigheds- og simulationstræning - endnu blødere og mere realistisk og virkelighedstro end sine forgængere. Vægten er distribueret som på et rigtigt menneske for en optimal træning i løft og positionering af borgeren.

Dukken fås i tre forskellige versioner, der dækker alt fra personlig pleje til avanceret livredning. Med TERITM kan personalet så realisisk som aldrig før uddannes til at give den mest sårbare del af befolkningen den optimale omsorg og mest respektfulde pleje.

TERITM giver jer mulighed for at gøre undervisningen endnu mere realistisk og virkelighedsnær inden for behandling af geriatriske borgere/patienter.

Har I lyst til mere information eller en uforpligtende fremvisning af TERITM? Så kontakt os og hør mere om TERITM er noget for jeres uddannelsessted. I kan allerede nu bestille en demonstration og være blandt de første, der oplever TERITM 'LIVE'!

Bestil fremvisning i dag!
-

Personlig hygiejne Sengebad

Hjælp til af- og påklædning

ADL personlig hygiejne Øjeskylning/drypning

Mund/tandhygiejne

Øreskylning

Hjælp til høreapparat

Hårpleje

Sygeplejeopgaver Nedre toilette

Stomipleje

Pleje af urinblærekateter

Standardarm med injektions muligheder

Iltterapi

Venstre blodtryksarm

Avanceret færdighedstræning, sygepleje

Injektionsområder

Gastrostomiprocedurer

Udskiftelige

Indfarvet

Indfarvet

huden svarende

huden på

Bandage/dressing med klæbe middel. Der findes desuden en primer, der anvendes, hvis anden type bandage skal kunne hæfte

Patientplacering sidde/ligge

Fingre og tæer kan manipuleres

Tandprotese fjernelse/isætning

Hårvask og frisering

Ileostomi og colostomi (2 steder i nedre del af abdomen)

LF04300 har ikke blærereservoir, der muliggør kateterisation af urinblære med tilbageløb i kateter.

Standdardarm med injektions pads til intramuskulær injektion

O2 administration i næsekateter

1) venstre blodtryksarm er muligt tilkøb til Geriatrisk patient, Plejedukke LF04300

Arme, lår, hofte (højre side) til træning af intramuskulære og subcutane injektioner. Option 2) LF04300 er udstyret med standardarm med pads til I.M. injektioner

Skylning/indhældning (ernæring)

Avanceret færdighedstræning

Nasogastrisk sonde-procedurer

Placering af sonde, skylning og indhældning (ernæring), sugning Tracheostomipleje, frie luftveje

Skylning og sugning

Kateterisation af urinblære

Træning af kateterisation M/K Rectalindhældning (kvinder)

Smeartest for livmoderhalskræft

Gynækologisk undersøgelse

Prostaundersøgelse

Sårpleje af fodsår

Avanceret

fekt/resultat

med målbar

cervix: Normal, præcancerøs og cancer i cervix

patienttræner

realistisk udseende sårtyper

3 Plejedukke LF04300 Færdighedstr. LF04301 Simulationstr. LF04302 Bemærkninger: Generelt Generelt ✅ ✅ ✅ Enestående blødhed og efter givenhed ✅ ✅ ✅ Vægt ca. 20 kg ✅ ✅ ✅ Pupiller ✅ ✅ ✅ Normal, kontraheret, dilateret Mandlig/kvindelig model ✅ ✅ ✅
genitalier og parykker Bløde M/K kønsorganer ✅ ✅ ✅ Hudpleje Benignt og malignt melanom ✅ ✅ ✅ Støbt ind i huden og indfarvet Decubitus os sacrum i stadie 1 ✅ ✅ ✅
i
til os sacrum Rødme/irritation i hudfolder ✅ ✅ ✅
i
torsoen Sårbandage/dressing ✅ ✅ ✅
Mobilisering af patient / forebyggelse af faldulykker Patientpositionering ✅ ✅ ✅
✅ ✅ ✅
✅ ✅ ✅
✅ ✅ ✅
✅ ✅ ✅
✅ ✅ ✅
✅ ✅ ✅
✅ ✅ ✅
✅ ✅ ✅
✅ ✅ ✅
✅ ✅ ✅
✅ ✅ ✅
✅ ✅ ✅
Option 1) ✅ ✅
Option 2) ✅ ✅
✅ ✅
✅ ✅
✅ ✅
✅ ✅
✅ ✅
✅ ✅
✅ ✅ 3 forskellige
✅ ✅ 1 normal og 4 trin af prostata cancer I.V træningsarm (højre) Option 3) ✅ ✅ 3) Der kan tilkøbes I.V arm til Geriatrisk
til basal pleje
✅ ✅ Meget
HLR
ef
af proceduren ✅ ✅ Palpabel puls i a.carotis ✅ ✅ Håndpumpe (luft) Intubation ✅ ✅ Avanceret sygeplejebehandling Stetoskopering af hjertelungelyde ✅ 6 steder på brystet med 12 hjertetilstande. Stetoskopi af lungelyde 5 steder på forsiden af brystet. 6 øvre + 4 lavt på ryg og 2 på siden (Midt-axillær) Monitorering og behan dling Vitale værdier og monitorerede signaler Option 4) Option 5-6 Option Scenarie-option 4) Patient vital monitorering 5) pre-hospital patient moni torering 6) in-hospital patient moni torering

Patient Care Manikin PRO - udviklet til scenariebaseret træning i patientpleje og avancerede sygeplejefærdigheder

Patient Care Manikin PRO simulerer en voksen patient (mandlig/kvindelig model) i naturlig størrelse med udskiftelige kønsorganer. Modellen kan placeres som en rigtig patient med naturlig bevægelse af arme, ben og led. Modellen kan sidde oprejst i sengen til behandlinger. Den er lavet af holdbar og vandafvisende plast.

NYHED

Følgende kliniske sygeplejekompetencer og sygeplejefærdigheder kan trænes med Patient Care Manikin PRO:

Personlig pleje:

• Løft og forflytning af en patient

• Sengepleje af en patient

• Positionsændring og justering af patientens krop og ekstremiteter

• Badning af en patient inklusiv nedre toilette (genital pleje)

• Hårpleje (vask, kæmning, tørring)

• Pleje og soignering af øjne, ører og næse

• Personlig hygiejne og pleje af mundproteser (delvis aftagelig protese)

• Bandagering (inkluderer amputationsstump)

• Sårbehandling og pleje

• Kommunikationsevner og trin for trin forklaring af plejeforanstaltninger

Forebyggelse og behandling:

• Forebyggelse af liggesår (Decubitus)

• Decubitus evaluering (trin 2-4)

• Decubitus pleje

• Forebyggelse af ledkontrakturer og muskelkramper

• Forebyggelse af lungebetændelse

• Forebyggelse af blodpropper (tromboser)

• Intramuskulære injektioner i endebalde (musculus, gluteus, maximus)

• Forebyggelse af sundhedsrelateret infektion (HAI) ved hjælp af foranstaltninger af medicinsk asepsis og rene teknikker

• Inhalation terapi

• Brug af ventilationspose (mund til mund og mund til næse)

• Iltbehandling

• Pleje af tracheostomi

• Pleje af diabetisk fodsyndrom (DFS)

• Stomipleje (kolostomi)

• Skylning og drypning af øjne og ører

• Subkutane injektioner (overarme og lår)

• Subkutane infusioner

PRO-versionen indeholder aftagelige organer til disse ekstra sygeplejetræningsfunktioner:

• Administration af lavement

• Mandlig – og kvindelig kateterisering CH14

• Anlæggelse af Nasogastrisk sonde og ventrikelskylning (mave)

• Tarmskylning

• Blæreskylning

• Vaginalskylning

Bestil fremvisning i dag!

5

Manikiner

Keri Manikin Basic

Keri™ modellen har en komplet vifte af bevægelser i alle led, hvilket giver en realistisk patientpositionering. Denne fleksibilitet hjælper den studerende til mere realistisk at indøve forskellige sygeplejeaktiviteter. Modellen er velegnet til træning af basale sygeplejeprocedurer herunder personlig hygiejne.

Basic Patient Care Simulator KEIKO

Populær patientsimulator til træning af basale færdigheder i pleje på hospital og i hjemmet. En let og ukompliceret model at arbejde med.

Patientsimulatoren er udstyret med bløde arme og ben, hvor ledende er skjult under huden. Der er skjulte fleksible led svarende til knæ, ankel, alb

Patientsimulatoren er designet til at træne færdigheder inden for følgende områder:

• Lejring i seng og positionering i stol/kørestol

• Generel kropshygiejne, der også omfatter mundhygiejne/tandbørstning, hårpleje og nedre hygiejne/bleskift

• Påklædning (realistisk ledbevægelighed i over- og underekstremiteter)

• Det er muligt at træne færdigheder/pleje i forbindelse med ernæringssonde, centralt venekateter, tracheostomi (skift af tube) og sugning af luftveje.

• Der kan trænes anlæggelse af urinkateter (dog uden tilbageløb)

• Opsætning af suppositorium analt er muligt

Modellen kan adskilles i 2 dele og er derfor let at transportere til forskellige lokaliteter og kræver begrænset plads ved opbevaring, når den ikke anvendes.

6

New KOHARU Nursing Training Manikin

Den bløde hud og de bevægelige led giver en realistisk simulation med denne manikin og dens mange forskellige plejefunktioner. Træn f.eks. lejring, intramuskulære injektioner, intravenøs blodprøvetagning, mundhygiejne, pleje af stomi, gastrostomi og tracheostomi, anlæggelse af drop, tøjskifte, transport, sengebad og hårvask, transportat, sugning af luftveje, katerisation, ernæring (oral/nasal), lavement og manuel disimpaktion, tarm og ventrikelskylning, toiletassistance, fomentation, bandagering, fiksering.

KOHARU Elderly Care Manikin

Træn mundhygiejne, tandproteser, toiletassistance, samt kørestolsassistance, hvor fuldt bøjelige hofter, knæ og ankler gør det muligt at lære, hvordan borgeren nemt forflyttes til kørestolen. Med naturligt bøjelige led i alle dele af kroppen kan positionering og lejring simuleres realistisk, for at forhindre liggesår og afhjælpe ubehag.

Huden er lavet af blød og naturtro silikone og fuldstændig vandtæt. Manikinen kan derfor bruges til træning i bad med varmt vand og sæbe.

7

AXEL Patientsimulator

Simulatoren er udviklet til at træne studerende og sundhedspersonale samt paramedicinere i situationer inden for hospitalsbehandling samt ulykkes- og redningsopgaver.

En helkrops, trådløs patientsimulator med aktiveret tale i realtid og indbyggede audiovisuelle optagelsesfunktioner i forbindelse med det igangsatte scenarie. Simulatoren kan medbringes overalt da intet kontrolcenter kræves.

Vigtigste funktioner:

• Scenariedrevet og instruktørstyret

• Gør det lettere for den studerende at lære/få respons fra ”patienten” via simulatorens interne mikrofon og højttalere i realtid

• Fysiologiske scenarier, der kan interagere med farmaceutiske behandlingssimuleringer

• Virtuel AED, der afgiver stød (automatisk ekstern defibrillator)

• Aflæsning af EKG med 12 afledninger

Ideel til uddannelse af sygeplejersker, medicinstuderende og patientplejepersonale

Patientsimulatoren kan medvirke til at udfordre den studerende ved:

• Opbygning af kritisk tænkning, beslutningstagning og opøvning af prioriteringsevner

• Vurdering af patientens fysiske tilstand og fysiologiske behov

• Evaluering af vitale værdier og EKG med en simuleret patientmonitor

• Oprettelse automatiseret præstationsvurdering af læringsmål

• Opretholdelse af behandlingsplan med laboratorier (der kan tilpasses scenariet) og medicinske ordinationer

• Praksisprocedurer såsom IV-administration, kateterisering og luftvejsstyring

• Vurdering af avanceret livsstøtteydelse ved genoplivning med CPR-målinger

• Livestreaming og optagelse af patientens syns-og høreindtryk under simulerede hændelser

Stomipleje

Wound Moulage Colostoma in abdominal crease

Wound Moulage Colostoma with inflammation

Wound Moulage Colostoma

Wound Moulage Ileostoma

9

Medicinattrapper

Realistisk udseende medicinattrapper til træning af medicinadministration/dispensering til både akutte situationer og til vedvarende medicinering af patienter.Medicinattrapperne findes i forskellige indpakninger f.eks. som almindeligt pilleglas og som blisterpakninger, der gør det muligt at lave realistiske øvelser. Attrapperne findes som kapsler, tabletter og tabletter med delekærv.

• Gør det muligt at lave realistiske øvelser, der omfatter hygiejneproblematikker, korrekt dosering i forhold til ordination og patientomsorg i forbindelse med indtagelse af oral medicin.

• Mulighed for meget realistiske scenarier, hvor patientens medicinindtagelse er en del af handlingsforløbet.

• Udstyr til medicinhåndtering, der findes i klinikken, kan anvendes på medicinattrapperne. F.eks. tabletdeler, tabletknuser (tablet chrusher) og Pill-Out tang til udtrykning af tabletter/piller fra blisterpakninger direkte i medicinbæger.

Demo Dose® Insulin

Designet til at ligne den ægte vare!

Demo Dose® Clear Ampule

Ampuller med 1 ml destilleret vand. Pakke med 100 stk.

Demo Dose® Blister Control Cards - Valim - 5 mg

Blisterpakke med 24 piller.

Demo Dose® Long-Term Care Medication Cards set

Populære medikamenter til instruktionsbrug - ikke til indtagelse.

Inkluderer ét stk. af følgende: Digo - 0.25 mg, Lasi - 20 mg, MVit, Fe - 65 mg, Colace50 mg, Eryth - 250 mg, Dilat100 mg, Lopre - 50 mg, Dyaz - 37.5 mg/25 mg, Cardi - 120 mg, Potassm - 20 mEq, GlucphgeXR - 500 mg, Lipitr - 10 mg, og Wellbutn - 100 mg.

Demo Dose® Optc Drops 10 ml

Træn korrekt teknik til dosering af øjendråber. Indeholder distilleret vand.

Demo Dose® Long-Term Care Medication Cards - singles

Colace 50ml

MVit

Dyaz 37,5mg/25mg

Dilat 100mg Eryth 250mg

Demo Dose® EpiPen Trainer

Til træning i behandling af allergiske anfald. Uden nål og medikation. Kan bruges igen og igen. Pakke med 1 stk.

10

Transfer

Sara Stedy

Med Sara Stedy behøver kun én person fra plejepersonalet at assistere plejemodtagere ved forflytninger fra siddende til stående stilling gennem hele dagen - og uden brug af elektricitet.

FREMME AF TIDLIG MOBILISERING

Sara Stedy kan være med til at understøtte tiltag, der skal få plejemodtageren til at være aktiv under forflytninger fra siddende til stående stilling. Tværstang gør det muligt for plejemodtageren aktivt at trække sig selv op.

PLEJEMODTAGERE AF FORSKELLIGE STØRRELSE

Designet til plejemodtagere på 149-193 cm (4’11”-6’6”) med en vægt op til 182 kg (400 lb).

DREJELIGT SÆDE MED ÅBNING

Det drejelige sæde kan flyttes ud, så plejemodtageren kan rejse sig, og det giver en vinklet siddestøtte under forflytningen.

KNÆSTØTTE

Knæpuden giver støtte til at rejse sig til stående stilling og understøtter også plejemodtagerens ben under forflytningen.

PEDALSTYREDE STELBEN

Nem regulering for adgang til brede stole.

11

Nyttigt inventar og tilbehør

Hæve-/sænkebord til færdighedstrænere

Praktisk og støjsvagt arbejdsbord med hylde og hæve-/sænke funktion, hvor arbejdshøjden kan justeres trinløst og elektronisk fra 83 cm til 140 cm.

Bordpladen på denne model måler 70 x 70 cm og har en praktisk hylde til opbevaring af f.eks. handsker og instrumenter. 4 drejbare hjul, heraf 2 der kan låses for stabilitet. Udført i rustfrit stål med glatte flader og afrundede kanter. Nemt at holde rent - tåler daglig afvaskning med vand og sæbe, og periodevis sprit og klor.

Kan tilpasses efter dine specifikationer, f.eks. størrelse, batteridrift, ekstra hylder, skuffer m.m.

Kan tilpasses i mål og ekstraudstyr - forhør jer om muligheder!

Til lubrikation af luftveje på simulatorer og manikiner.

Babypudder 200g

Nitrilhandskerer

Til hygiejne og sygepleje. Vælg mellem str. S-XL, pakke med 150 stk.

Blodtryksmåler alm. model

aneroid blodtryksmåler med manchet, manometer og gummiluftpumpe, som pumpes op manuelt.

Luften lukkes langsomt ud ved hjælp af en fingerskrue.

Leveres med etui og dansk vejledning.

Membrantrykbelastningskapacitet op til 600 mm Hg Lineær, skråstillet aluminiumskala fra 0 til 300 mm Hg

Maksimal fejltolerance +/- 2 mm Hg 3 års garanti på kalibrering.

"Precisa N"

Pandemi beredskab

Glo Germ™ Kit

GloGerm er et komplet kit til træning og kontrol af hygiejne. Pulveret og olien lyser op under med UV-lampen, så man let ser om en overflade eller hænder er gjort tilstrækkeligt rene. Kittet består af en flaske med olie (til ca. 75-100 demonstrationer), en flaske med pulver (til ca. 150-200 demonstrationer) og en 12V UV-lampe.

Kødpepton i petriskåle, 10 stk.

Er tiden knap, så anvend disse petriskåle forstøbt med kødpeptonagar - slip for opvarmning af kødpeptonen og dosering i dine egne petriskåle. Bruges til opformering af bakterier.

Pakke med 10 styk.

Nasopharyngeal Swab Collection Simulator

Når vatpinden når den rigtige position i næsehulen, bliver vatpinden farvet blå. Man kan praktisere måder at bruge tunge depressor med podepinde på. Formen på næsehulen mellem højre og venstre er forskellig. Leveres med anatomisk tværsnitsmodel.

Swap test træner model

Swab Test model til demonstration af korrekt udførelse af podning af svælget og trachtealsug til påvisning af eks. COVID-19, influenza eller andre respiratoriske sygdomme.

13

Sår, sminke og lugte

Basic Casualty Simulation Kit

Den mest økonomiske måde at komme i gang med simulerede skader. Træn bandagering og fjernelse af fragmenter og fremmedlegemer. Sårene kan genanvendes og tilbehøret kan genopfyldes. Leveres i praktisk taske.

Sårmodeller til træning i observation, sårbeskrivelse og instrumentelle sårplejeprocedurer

Materialet er meget realistisk udført og sortimentet dækker en lang række forskellige sårtyper og udviklingstilstande i sårhelingsprocesserne.

Sårtyper:

Decubitus: Sacrale decubitus ubehandlet og kirurgisk reviderede sårmodeller.

Ulcus cruris: Venøse og arterielle sår i forskellige stadier, f.eks. exudationsfase med nekrotisk væv og granulationsfase.

De kirurgisk reviderede sårmodeller kan også bruges til demonstration af vacuum sårbehandling. Modellerne er selvklæbende, og kan monteres på manikins og/eller figuranter. Ved længerevarende træningsscenarier kan sårene hæftes med en speciallim.

Wound moulage sacral decubitus, untreated

Wound moulage venous leg ulcer, small, exudation phase

Wound moulage venous leg ulcer, small, granulation phase

14

Wound moulage venous leg ulcer, small, epithelisation phase

Wound moulage venous leg ulcer, large, exudation phase

Wound moulage venous leg ulcer, large, granulation phase

Wound moulage venous leg ulcer, large, epithelisation phase

Wound moulage arterial leg ulcer, small, exudation phase

Wound moulage arterial leg ulcer, small, granulation phase

Wound moulage arterial leg ulcer, small, epithelization phase

Wound moulage arterial leg ulcer, small, exudation phase

Wound moulage arterial leg ulcer, large, granulation phase

Wound moulage arterial leg ulcer, large, epithelization phase

15

IV-anlæggelse

Advanced Four-Vein Venipuncture Training Aid and Carrying Case

Ny forbedret udgave

Få udskiftet hud og vener hos Scandidact. Kontakt os for en serviceaftale.

Training arm for intravenous injection

Training arm for intravenous injection and infusion

Life/form® Advanced IV Hand Advanced Venepuncture Arm Advanced I.V. Arm

Varenr.: SKU151 Pris: 7.869,00 kr.

16

Sonde-anlæggelse

Tube Feeding Simulator NG, OG and PEG

Denne træningsmodel til sondeernæring er et effektivt værktøj til oplæring af plejepersonale, der skal varetage pleje af patienter med behov for enteral sondeernæring. Træningsmodellen giver mulighed for indføring gennem næse/svælg (nasogastrisk sonde) og anlæggelse af PEG sonde (Perkutan Endoskopisk Gastrostomisonde). Der er mulighed for træning med flydende fødevarer. Placeringen kan bekræftes ved auskultation med både stetoskop, og direkte observation. Halsen er fleksibel så der kan udføres passende hals/hoved positionering.

Der medfølger en praktisk torso- og hovedmodel (Midtsagitalt snit), der viser hovedets og halsens indre strukturer og torsoens indre organer herunder luftveje og spiserør. På denne model er det muligt at demonstrere, hvordan sonden føres forbi luftveje og ned i spiserøret.

CorMan Adult Nasogastric Nasojejunal Feeding Trainer

Designet til træning i en lang række forskellige scenarier.

• Ernæringssonden kan ledes ind i højre eller venstre lunge, i maven eller i duodenum gennem en dynamisk lukkemuskel (pylorus).

• Gennem mund og det bevægelige hoved tillades visualisering af en forkert indføring af ernæringssonden i svælget og videre frem til luftrøret og lungerne.

• Lunger, mave og tyndtarm tåler alle væsker, så det er muligt at aspirere fra organerne og administrere føde eller medicin.

• Træn anlæggelse af nasogastrisk og nasojejunal ernæringssonde og praktiser sondeernæring herunder administration af væskebaserede lægemidler

• Gennem en gastrostomi kan sonden føres direkte ind i mavesækken

• Fixer sonde vha. slynge, der føres omkring nasopharynx

• Øv opmåling, placering og sikring af nasogastriske og nasojejunale sonde. Procedurer for måling pH af maveaspirat kan også trænes.

• Modellens nøjagtige indre anatomi, gøres synlig ved at fjerne huden.

17

Injektionstræning

Intramuscular Injection Simulator (without Tablet)

Modellens hud er udført i blød silikone og føles realistisk og meget lig den menneskelige hud. Balderne består af hudlag, muskellag og skeletramme. Indsprøjtning kan foretages både ventroglutealt og dorsoglutealt på korrekt udmålt sted i begge sider. Væskeindsprøjtning er mulig på grund af automatiseret afløb for den injicerede væske. På grund af det selvregenererende materiale efterlades ingen synlige nålemærker.

Tilkøb:

Avanceret træningsenhed med berøringsskærm og farvedisplay til selvtræning og evaluering af brugerens præstationer med træning og evalueringstilstand. Enheden tilkobles via en automatiseret onlineforbindelse med Bluetooth-interface og giver en objektiv vurdering af procedurer før injektion og ved udførelse af injektionen. Alle resultater vises i realtid - de detaljerede evalueringsresultater gemmes i JPEG-format

• Fascie strukturlag

• Livagtig vaskulær respons ved vellykket indføring af kanylen i venerne

• Mulighed for at trække blod tilbage og dermed positiv feedback på korrekt placering af kanyle.

• Det er muligt at lave ultralydsvejledt udførelse af IVprocedurer.

• Modellen er kompatibel med alle ultralydsapparater

• Kan sættes op på mindre end 5 minutter

• Let at transportere

• Leveres med en holdbar bæretaske

• Selvregenererende materiale - op til 4000 kanylestik

Denne model kan anvendes til træning af injektionsteknik.

Injektionstræneren giver mulighed for at øve intradermal injektion, subcutan injektion og intramuskulær injektion.

Injektionstræneren kan fastgøres på medstuderendes arm eller ben, så træningen bliver mere realistisk.

18

Intramuscular Injection Simulator - Upper Arm

Intramuskulær injektion kan praktiseres realistisk uden en rigtig patient med denne model.

Denne IM-simulator repræsenterer en højre overarm med vigtige anatomiske strukturer som acromion og humerus. Realistisk anatomi giver mulighed for at placere korrekte intramuskulære injektioner. Den indbyggede elektronik giver audiovisuel feedback på resultatet, f.eks. korrekt eller forkert injektion, knoglekontakt eller forkert placering af kanyle. Den medfølgende livagtige silikonehud er ekstremt holdbar og kan hurtigt og nemt udskiftes, når det er nødvendigt. Den intramuskulære simulator leveres med:

• hud (udskiftning)

• 5 ml injektionssprøjte

• 21G/0,8 injektionsnål

• 2 AA-batterier og detaljeret brugsanvisning

Three Injection depth simulated tissues

Denne vævsblok til injektionstræning er opbygget ved hjælp af RealLayer-teknologi til at simulere de korrekte vævslag ind til muskellaget. En skumkerne giver mulighed for, at den injicerede væske nemt kan presses ud igen. De tre vævslag er designet til at praktisere intramuskulær injektion.

19

Kateterisationstræning

Kan

anvendes med

Kateterisationstræner (m/k)

Kateterisationstræneren er velegnet til læren om kateteranlæggelse. Sættet inkluderer både mandlig og kvindelig kateterisationstræner, underliv, bækken og stander - kan også købes med to underliv, 2 bækkener og 2 standere. Sættet gør det muligt at træne urinær og suprapubiske teknikker og korrekt håndtering af genitalierne. Følelsen af kateteret, der passerer langs urinrøret ind i blæren er meget realistisk. Det er muligt at se kateterets passage og en vaginalhvelv gør en forkert indførelse mulig.

Standard Med 2 underliv, bækkener og standere

Catheterization/Enema Simulator

Til grundlæggende træning af kateteranlæggelse. Modellen forefindes til begge køn. Træn urethral kateterisering, perineal pleje og enema. Bløde, anatomisk korrekte kønsorganer med en meget realistisk følelse af kateterindsættelse. Den mandlige model er udstyret med forhud. Kontakt os gerne, hvis du ønsker yderligere information.

Bestil varenr.: Sck 2A (mand)

Bestil varenr.: Sck 2B (kvinde)

Transparent Catheter Model

Udviklet som et læringsredskab til kateteranlæggelse og studie i den mandlige anatomi. Modellen gør det muligt at både se og udføre en korrekt kateteranlæggelse, positionering og oppustning af ballonkateter.

Bestil varenr.: ScN 38754 (mand)

Bestil varenr.: ScN 38745 (kvinde)

20
også
ultralydsguidet suprapubisk enhed varenr. ScL 60852

Adult Choking Manikin

Modellen er en replica af en voksen overkrop i fuld størrelse. Udviklet til træning i fjernelse af fremmedlegeme i luftvejene (Heimlich-manøvren).

Inkluderer bl.a. 2 fremmedlegemer, t-shirt og transporttaske.

Act+Fast™ Anti-Choking Trainer

Med denne træningsvest kan studerende træne Heimlich-manøvren på en sikker og komfortabel måde. Ved korrekt tryk udløses en prop. De studerende kan træne på hinanden eller alene på bord, stoleryg eller lignende.

Blå Rød - med pude til rygstød

21

Hjerte-lungeredning

Brayden HLR dukke

Den første manikin der visuelt giver feedback på blodmængden fra hjertet til hjernen under HLR.

Ved hjælp af små LED lamper, viser træningsdukken blodomløbet ved hjertemassage og ikke mindst kvaliteten af udførelsen.

Manikinen giver brugerne en unik forståelse af, hvor vigtig en korrekt udførelse er.

Brayden Pro

Brayden Pro er udviklet i samarbejde med sundhedsfagligt personale og tilbyder kvantitativ datadrevet feedback. Brayden Pro sender live data til en app via Bluetooth for at give feedback af CPR-ydeevne - disse data kan derefter gennemgås og analyseres for at forbedre kvaliteten af ydeevne og give en numerisk, kvantitativ vurdering.

Op til 6 Brayden Pro's kan tilsluttes 1 enhed, der muliggør samtidig træning og vurdering. Data kan gemmes og eksporteres nemt via mail for nem analyse på dit regnearksprogram.

• Real-Time Feedback

• Helt uden dyre apparater eller software, men en gratis app, hvor du kan træne med din egen tablet

• Flot og tydelig grafik

• Kan følge op til seks kursister samtidig

• Luftventil reducerer risikoen for krydskontaminering. Luft fra Braydens engangs-lunger går ud gennem bagsiden af hovedet. Det betyder, at eleverne aldrig kommer i kontakt med udåndet luft

• Realistisk hovedhældning og hageløft til åbning af luftveje

• Meget realistisk bryststigning ved korrekt ventilation

22

AED Trainer 3 - ligner og virker, som en Heartstart FR3

AED Trainer 3 giver en realistisk træningsoplevelse til beredskabsmedarbejdere, der leverer optimal terapi, når de står med en person med hjertestop

AED Trainer 3 er konfigureret med otte real-world scenarier, der er udviklet i overensstemmelse med internationalt anerkendte førstehjælpsprogrammer. De er AHA og ERC 2010 guideline kompatible.

Instruktøren kan ændre scenarier ved at trykke på knapperne på ved hjælp af en fjernbetjening (tilkøb). Under hvert scenarie k instruktøren via fjernbetjeningen 'pause', 'ændre' eller 'intro udfordringer', for at teste, hvordan eleverne reagerer på forsk situationer, hvilket forbedrer læringen.

AED Trainer 3

AED Trainer 3 - Trainer Only

AEDT3 - Remote Control

23

Little Anne QCPR

Korrekt og objektiv feedback

Denne HRL-dukke giver instruktører mulighed for at give korrekt og objektiv feedback på elevernes præstation. Med QCPR

Instructor-appen kan instruktøren overvåge op til seks elever ad gangen og give feedback på dybde, dekompression, hastighed og ventilationer i realtid. Samtidig er der mulighed for at lave et QCPR-væddeløb, hvor eleverne kan konkurrere mod hinanden. Således kan instruktøren forbedre både kvaliteten af HLRtræningen og elevernes engagement.

Stabil og simpel forbindelse

Dukkerne tilsluttes instruktørappen via en stabil et-kliks bluetoothforbindelse, og instruktøren kan på baggrund af den enkeltes præstation give personlig feedback og motivere den enkelte elev til forbedringer.

Anatomisk korrekt

Samtidig er dukken intelligent og anatomisk korrekt udført. Det er derfor muligt at udføre sammenklemning af næsen, hovedkip, hageløft og kæbetryk for at se hævning af brystet. Desuden kan eleven samtidig se og høre korrekte kompressioner ved hjælp af den indbyggede klikker, der markerer når den korrekte kompressionsdybde er nået.

Little Anne's mange funktioner giver instruktørerne mulighed for en realistisk, motiverende og lærerig HLR-undervisning. Vælg mellem 2 hudfarver; dark og light.

24

Nursing Anne - ikke SimPad kompatibel

Manikin til færdighedstræning af patientpleje

• Træning og uddannelse af sundhedspersonale strækker sig over mange forskellige færdigheder. Lige fra kvinders sundhed, obstetrik, post partum pleje, vurdering og pleje af sår, til almen patientpleje

• Økonomisk og pædagogisk effektiv færdighedstræner

• Stærk, robust og virkelighedstro, lavet til at kunne klare mange års brug.

• Fleksibel manikin platform, der giver mulighed for mange forskellige moduler, så som traume, Nuklear Biologisk Kemisk (NBC) og blødningskontrol, til brug i forskellige kliniske omgivelser

Produktegenskaber:

• Hoved med anatomiske kendetegn. Luftrør og spiserør, sammen med simulerede lunger og mave, giver mulighed for træning af mange procedurer, herunder NG, OG, trachealpleje og sugning.

• IV-armen giver mulighed for træning af IV-kanylering, medicinadministration, samt pleje og vedligeholdelse

• Træn dosisberegning af medicin og administration gennem intramuskulære injektioner på deltoid, gluteal, ventrogluteal og lår

• Valgfrie moduler kan tilføjes til f.eks. brystundersøgelse, postkirurgisk mastektomipleje, fundusmassage, samt vurdering og pleje af sår og kirurgiske indsnit

Fås i lys og mørk hudfarve

25

Deluxe Human Osteoporosis Model

Denne osteoporosemodel består af 3 medialt delte lændehvirvler med intervertebrale skiver. Til anatomisk sammenligning viser den øverste sektion sund knoglestruktur, den midterste sektion osteoporotisk knoglestruktur og den nedre sektion avancerede osteoporotisk knoglestruktur med flade plader, deformation og nedsat knoglemasse. For detaljeret anatomisk undersøgelse kan ryghvirvlerne fjernes fra stativet.

Torso med hoved, 28 dele

Den ene halvdel af brystet er fritlagt, så muskler og ribben er synlige. Modellen er med udskiftelige kønsorganer - de kvindelige med embryo, ca. 3 måneder. Åben ryg, så rygmarvens nerveforgreninger tydeligt kan følges til hjernen. En brysthvirvel kan tages ud. 87cm høj.

Skelet med bevægelig rygsøjle

Skelet (ca. 176cm høj) med bevægelig rygsøjle er ideel til at forklare sammenhænge mellem bevægelser, stillinger og fejlstillinger.

• Støbt i naturlig størrelse

• Repræsentation af alle anatomiske detaljer, revner og huller

• Kranium kan adskilles i tre dele

• Aftagelige arme og ben

• Monteret med fuger i skulder, hofte og ankel

• Ben kan demonteres ved knæet

• Aftagelig fod og bevægelige skulderblade

• Fuldt bevægelig rygsøjle med fleksible intervertebrale skiver, samt spinal nerver

26

Detaljer, der tæller...

Neuron

Flot og detaljerig nervecelle, forstørret ca. 2500 gange og udført i SOMSO-Plast®.

Modellen er baseret på de strukturer, der er synlige i lys- og elektronmikroskop. Med separat myelineret nervefiber. Monteret på baggrundsplade.

- til avancerede studier

Afstøbning af ægte menneskekranie, der viser de anatomiske strukturer i en meget høj detaljegrad. Oplagt til studerende i f.eks. anatomi, medicin, kirurgi, otolaryngologi og tandpleje.

Voksen - 14 dele

En vandret sektion af kraniet viser kraniehulen, med de meningeale årer, de venøse sinusser og den interne carotidarterie. En sagittal sektion viser strukturen af nasalhulen inkl. frontale ben og kileben. De frontale knogler er dissekrerede på en side ved en knoglesektion og på den anden side resekterede i kontur. Tindingebenet er aftageligt og opdelt i to dele, der udgør inderøret i fuld visning. Underkæben er bevægelig og aftagelig og maxillae åbnes på den ene side for at vise tandrødder med dentalt kar og nerver genindsat i farver. På den anden side kan maxillea åbnes.

Barn (3 år) - 14 dele

Toppen af kraniet er aftagelig, og sinus sagittalis, sinus transversus- og sigmoideus, samt meninges kan iagttages. Strukturerne i den forreste, midterste og bagerste fossa er tilgængelige, og man kan se næsehulen, turbinatet, skillevæggen og nasopharynx. Den aftagelige temporale knogle viser en komplet ekstern hørekanal.

Over- og underkæbe viser tændernes struktur, rødderne, den benede kant af den alveolære proces, tandnerver og kar. Maxillary sinus kan åbnes. Mælke- og permanente tænder, der er indlejret i knoglen, kan ses ved at åbne en knogleklap.

27
Deluxe demonstrationskranier

Hjerte, 2 dele

Model af det menneskelige hjerte med ventrikler, hjerteklapper, arterier, vener og hovedpulsåren. Det hele vist i store anato miske detaljer. Den forreste hjertevæg er aftagelig, hvilket giver mulighed for at se kamrerne og interne strukturer. Modellen er udført i fuld størrelse. Leveres på aftageligt stativ. Leveres med hæfte, der identificerer alle anatomiske strukturer.

Hjerte 4 dele

Denne model i 2-gange naturlig størrelse giver mulighed for en meget nem identifikation af alle anatomiske strukturer i menneskets hjerte og er en perfekt støtte til undervisning i store klassev ærelser eller auditorier. Atriumvæggene og front hjertevæggen er aftagelige. Modellen leveres på aftagelig fod.

Nyre

Denne kvalitetsmodel af den menneskelige nyre viser:

• Nyre med binyre

• Blodkarrene

• Øvre del af urinlederen Den forreste halvdel af nyren er aftagelig, for at muliggøre demonstration af nyrebarken, nyremarven og blodkarrene. For bedre forståelse af nyres anatomi. 20 vigtige betegnelser i den menneskelige nyre er inkluderet i vejledningen. Modellen leveres på fod.

Hjerne, 4 dele

Nyre

Reliefmodel af nyren, bestående af tre forskellige modeller, der samlet skaber et godt grundlag for at studere anatomien i den menneskelige nyre. På grund af den store forstørrelse, er de forskellige strukturer meget tydelige. 3x forstørret snit af nyre, nephron (120x) og Bowmansk kapsel (700x).

Denne naturtro model er meget velegnet til undervisning i at forstå komplekse forhold i nervesystemet og neuroanatomien hos mennesket. Alle strukturer er håndmalet og nummereret. De forskellige områder i hjernen kan let identificeres i den medfølgende vejledning. Denne model af hjernen er delt i to halvdele og kan yderligere adskilles i:

• Frontallapper med parietal lapper

• Temporallapper med occipital lapper

• Hjernestammen i to halvdele

• Cerebellum i to halvdele Hjernen er monteret på aftagelig base. H14xB14xD17 cm.

28

Øre, 1,5 x forstørret

Modellen viser det ydre, midterste og indre øre. Leveres på plade. 1,5 gange naturlig størrelse.

Hoved, 6 dele

En detaljeret model i 6 dele, til anatomistudier af den menneskelige hjerne. Udført i brudsikkert vinyl i naturlig størrelse - aftagelig 4-delt hjernehalvdel med arterier.

Øjeæblet med synsnerven er også udtageligt og på den åbne side vises næsen, mundhulen, svælget og nakken. Leveres med aftagelig base.

Øje, 6 dele

Denne anatomiske model af øjet, som er 3 x forstørret, kan adskilles i følgende dele:

• Begge halvdele af senehinden med hornhinden og øjets muskelvedhæftninger

• Begge halvdele af årehinden med iris og nethinde

• Øjets linse

• Glasøje

Bemærk: Modellen er uden øjenhule og muskulatur

Øje i øjenhulen, 7 dele

Stor anatomisk model af øjet, der viser synsnerven i dens naturlige position i knoglens kredsløb i øjet (gulv og mediale væg). Med tre gange naturlig størrelse er modellen velegnet til anatomiske demonstrationer. Øjeæblet er udtageligt og kan adskilles i:

• Begge halvdele af senehinden med hornhinden og øjets muskel vedhæftninger

• Begge halvdele af årehinden med iris- og nethinde

• Øjets linse

• Glasøje

Bemærk: Aftagelig muskulatur

29

Rygning

Lungemodeller - ryger-/ikke-ryger

Ægte konserverede svinelunger, til at illustrere udseendet af et par menneskelunger - en sund og en "rygerlunge", der er efterbehandlet med kul.

Den normale lunge er lyserød og elastisk - luften åndes let ind og ud. Rygerlungen indeholder kræftvæv, er sej og fyldes ikke så let. Modellerne illustrerer meget flot forskellen på ryger- og ikke-rygerlunger mht. lungekapacitet og lungevævets eftergivelighed.

KOL-dragt - imitér nedsat lungefunktion

Et unikt og kraftfuldt værktøj til at give oplevelsen af, hvordan patienter med KOL føler vejrtrækningsbesvær, selv ved lille fysisk aktivitet.

Veste med vægte spændes om brystkassen og vil med en vejrtrækningsmaske simulere udtalt åndenød, der karakteriserer KOL, astma og lungekræft. Før- og eftermålinger laves med det medfølgende Peak Flow Meter.

Indeholder: 2 veste (large og medium), 3 vægte, 30 engangsmasker og Peak Flow Meter.

Deluxe oximeter

Måler sikkert og præcist puls og iltmæt ning i blodet. Passer til varierende størrelser - fra barn til voksen.

LED-display med 4 forskellige visninger og indikator ved lavt batteri.

30

KAN I GÅ DISTANCEN?

Cannabis/hashbrille

Cannabisbrillen er designet som en skibrille, der sidder stabilt ved bevægelse.

Oplev på egen krop nogle af bivirkningerne ved indtagelse af hash med denne brille. Du vil blandt andet erfare en nedsat koordinerings- og reaktionsevne.

Promillebriller

Populære promillebriller fra Drunk Buster, til simulering af nedsat reaktionsevne, dobbeltsyn, forvirring og andre symptomer på alkoholpåvirkning.

Vælg mellem 5 forskellige styrker.

0-4-0,6 promille

0,6-0,8 promille

0,8-1,5 promille

1,5-2,5 promille

2,6-3,5 promille

31
32
Priserne er vejledende og kan derfor ændres uden forudgående varsel. Opdaterede og gældende priser, kan ses i vores webshop.
VORES SERVICE - JERES SIKKERHED! Er noget gået i stykker, trænger jeres IV–arme til ny hud og vener eller mangler I en reservedel? Så få lavet en serviceaftale hos Scandidact. Vi ved, at det er vigtigt for jer at få varen hurtigt retur, og tilbyder derfor en hurtig reparation og service - og vi hjælper også gerne selvom varen ikke er købt hos os. Kontakt os også gerne, hvis I har spørgsmål til anvendelsen af et produkt. Skovdalsvej 4 · 8300 Odder info@scandidact.dk www.scandidact.dk Tlf. (+45) 4913 9333 541 856 Svanemærket tryksag BRUHN Grafisk ApS
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.