Page 1


scan-mikaeloy oy--glass lasiseinäjärjestelmät scan-mikael wall systems Scan-MikaelOy Oyison suomalainen yritys, jonka skandinaavinen Scan-Mikael a Finnish company. Our Scandinavian design and ja laatu vakuuttaa maailmanlaajuisesti. tuodesign quality are globally guaranteed. WithJatkuvalla our ongoing tekehityksellä olemme asemamme yhtenä product development wevakiinnuttaneet have established our position merkittävimmistä tekijöistä. asalamme one of the most significant players Tuotteiden in our field. suuren Scankotimaisuusasteen osoituksena Mikael has been awarded the righton to Scan-Mikaelille use the Key Flag myönnetty oikeus käyttää avainlipputunnusta. symbol as an indicator of the high quality products from Finland.

siirtolasiseinät movable glass walls

äänieristysseinät sound-proofed walls

taitelasiseinät folding glass walls

toimistolasiseinät office glass walls

muut other lasiseinät glass walls

tupakointitilat smoking areas


movable siirtolasiseinät glass walls VAHVAA KOTIMAISTA LAATUA PRODUCTS HIGH QUALITY COMMERCIAL Siirtolasiseinäjärjestelmä on kehitetty kokonaisvaltaiseen The moveable glass wall system is developed for comprehenlasitilanjakamiseen. tilan mukaan taivutettu designed kiskosto sive division of glassJaettavan space. The tracks are especially mahdollistaa suurienkin elementtien helpon siirrettävyyden. for each opening and thus enable the transfer elements of equal Scan-Mikael suunnittelupalvelun avulla saadaan tilojen of size. With theOy:n Scan-Mikael Oy design services the versatility monikäyttöisyys esiin. areas is clearly highlighted. Lasiseinän vahvuus tilanjakamisessa tulee space esiin silloin kun haluThe durability of a glass wall when dividing is highlighted taan fyysinen ilman näköesteen Valvonta when you wanteste a physical obstructionmuodostamista. without obstructing the ja tuotteiden visuaalinen esittämien ulkopuolella view. Surveillance and visual productaukioloaikojen displays outside the openmahdollistuvat lasiseinän avulla. ing hours are now possible with a glass wall. Kotimaisuus ja komponenttien korkea laatutasotogether yhdessä viimeisDomestic content and high quality components tellyn tuotteen kanssa oikeuttavat sen ansaitusti with the finished product entitle us, deservingly, tokäyttämään use the avainlipputunnusta. Kotimaisuus ollut johtavana Key Flag symbol. Producing high onkin Quality products fromteemaFinland namme jo vuosia. has been our leading theme for years.

SALPAJÄRJESTELMÄT BOLT SYSTEMS Our unique patented Ainutlaatuinen patentoibolt structure Pat 111749, mamme salparakenne Pat United and Europe 111749,States Yhdysvallat ja Euenables the walls to to be rooppa mahdollistaa seinien used in easier ways than käytön entistä helpommalla before. addition to user tavalla. In Käyttömukavuuden comfort this additiolisäksi tämä creates muodostaa nal safety, because the userei lisäturvaa, koska käyttäjän does notkumartua need to bend down tarvitse käyttääkin order to use automatic seen automaattisalpoja. bolts. Seinäjärjestelmä on suunniteltu tilojen yhtenäistä ulkonäköä The wall systemniin was designed withkuin thesiirtolasiseinät uniform look ofjaspace silmälläpitäen, taitelasiseinät, kiinteät in mind. The foldingyhdistää glass walls, glass walls ulkonäkö and fixed lasiseinät voidaan tilan movable ehdoilla yhtenäinen glass walls can be divided exactly to equal elements without to säilyttäen. need for makeup panels.

Movable Siirtoglass walls lasiseinät In a nutshell Pähkinänkuoressa •• Patented bolt system Patentoitulocking lukitussalpajärjesand the burglary proof telmä jaAbloy Abloyn murtolukitus locking vakionaas standard •• Sound proofing package Äänieristystiivistepaketti available saatavilla •• Curved railkiskoristeykset crossings Kaarevat •• Our glassdoor integrated into Ainoana maailmassa an elementsisäänrakennettu is the only one of elementin its type into the world lasinen käyntiovi •• Optional weather-proofosin Optiona säänkestävin for outdoor use ulkokäyttöön

Järjestelmää voidaan säänkestävien osien johdosta käyttää With addition of parts the system can also be myösthe ulkotiloissa ja weather-proof terassikäytössä, se onkin testattu Austraused outdoors and for terraces. This has already been tested lian suolaisessa meri-ilmassa ja kestää myös kylmän pohjolan with the olosuhteet. salty sea-air of Australia, and it will also stand up to the talviset cold Nordic winter conditions. Tiivistyspaketin ja ääneneristyslasin avulla tuote laajenee ääWith the sealing package andintegrointi sound-proof glass the product nieristysseinäksi. Lukituksen järjestelmään mahdollisis extended to form a sound-proof wall. The locking is integ-Scantaa hätäpoistumistiet, sekä murtosuojaluokitetut lasiseinät. rated the onnistunut system, enabling emergency exits and burglary mikaelinto onkin yhdistämään nykyaikaiset ovivarusteet proof classified glass Mekaaniset walls. Scan-Mikael has comprehensively lasiseiniin kattavasti. ovensulkimet ja sähkömekaamanaged to integrate modern door equipment to glass walls. niset ovensulkimet ovatkin jo arkipäivää. Mechanical door locks and electromechanical door locks are already commonplace.


SCM Steelcope self-supporting grille for areas where the structure does not allow for hanging.

SHOPPING CENTRE CONCEPTS The chains of shops in shopping centres with their own furnishings, form a uniform entity which gives the shopping centre its characteristic appearance. Scan-Mikael Oy has developed a concept which enables the shop facades to look harmonious and which were designed to be modern entities, where safety is of top priority Our patented bolt structure together with the Abloy safety locking system protects the business from undesirable visits. When required, the elements can be equipped with the burglary proof class P4A (SFS –EN 356 standard) safety glass. If security requires P6B burglary proof glass, it can also be fitted into our system. The keywords for our concept are adjustability and versatility. From the customer’s point of view the most important feature is a safe environment and ease-of-use combined with a beautiful appearance, because the facade is the calling card of the business. The Scan-Mikael shopping centre concept amalgamates roll bars and fixed and moveable glass walls into a uniform entity.

Shopping centre concepts In a nutshell • Moveable and fixed elements with the same appearance • Supporting, fully adjustable Steelcope steel systems • Burglary proof locking structure options P4A and P6B • Emergency exit route handles as an option


folding glass walls EASY TO USE FOR DIVIDING SPACE Folding walls are comprised from two different folding wall systems, which are made of elements hinged together. The walls are easy to use and present the possibilities for dividing space in a novel way.

L-35-F The system L-35-F folding wall is stored centrally under the main rail and L-35-FEC eccentric on the side of the track. The system can be arranged to open to both directions, in which case we get a pair of doors in the centre. The system’s high quality components are technically superior through out, which means that opening and closing the wall is easily achieved by all users.


Taitelasiseiniä The folding glass käytetään walls are niinused ravintoloissa in restaurants kuin liiketiloissakin. as well as in business premises.

OVI THE DOOR Taitelasiseinän When the folded ollessa glass wall suljettuna, is closed, the siinä integrated olevaa käyntiovea door can voidaan be used käyttää like an kuten ordinary tavallista door.ovea. By reducing Matalampana their ratkaisuna height folding saadaan walls can taiteseinistä be madeesim into serving kuvan kaltaisia hatches, tarjoilutilojen for example, luukkuja. as shown in the picture. SCM-alumiiniset The SCM aluminium liukukiskostot sliding tracks yhdessä together kiskoon with liitettävien the lower ceiling alakattolistojen cornice kanssa attached mahdollistavat to the rails enable kiskoston the tracks liittämisen to bealakattoon attached tohuomaamattoman the lower ceiling saumattomasti. seamlessly.

Folding Taitelasit glass walls Pähkinänkuoressa In a nutshell • Epäkeskeisesti tai kiskon alle •keskeisesti Stored eccentrically or centrally varastoituvat underneath the track • Ei alaohjauskiskoa • No floor tracks needed • Profiiliin muotoon integroidut •laakeroidut Integrated saranat into the profile shape hinges with bearings • Integroitu tiivistys paketti •optiona Integrated sealing package as an option


STYLISH SCM OFFICES Scan-Mikael L-15 glass wall system for an office is made of elements which can be used for dividing, regardless of the width of the opening. The elements can be connected to create versatile offices in the already existing premises. The system elements can be added to or removed whenever the purpose of use changes. The system’s versatility enables modern construction of offices by combining high quality appearance with versatility.

L-15- Office In a nutshell • The whole room area can be extended or moved later on • Self-supporting structure does not need supporting from above • free-dimensional system, based on the space provisions • Abloy locking as standard

OWN COMPONENTS All the components are manufacture by us, therefore ensuring that the product has a long life cycle. Thus the client can make sure that it is possible to implement alterations and future extensions without any problems. The system is self-supporting so there is no need to damage any existing ceiling structures. This makes it easy to move working areas to a different part of the building.


SCM-VETRO With the Air wall system you can easily construct modern, adaptable high quality and spacious working and meeting areas in your premises.

office glass walls

The system supports the normal office furniture dimensions. With the system you can create a crossing in the L-T-X format and continue from there with straight element lines to create a desired office entity. Vetro lets the natural light in, but mutes the noise. With the Vetro system you can create distinct separate spaces which are still a part of the surrounding area. High quality details, door solutions and opaque patterns in the glass elements create finished elegance to the area.

VETRO In a nutshell • Modular dimensions H2030mm and 2400m • Module widths are 500, 800, 1000 and 1200 mm, doors are 800, 1200mm • Self-supporting, moveable and extendable • Dimensions support the standard office furniture dimensions.


äänieristysseinät Tyylikästä äänieristystä lasilla Scan-Mikael on onnistunut yhdistämään kapean raamirakenteen kokolasisuuteen ja samalla saavuttamaan korkean ääneneristyksen. Tässä tuotteessa yhdistyvät kaikki toimistojen ja julkisten tilojen tarpeet saada valolle esteetön kulku yhdessä ympäröivien häiriöiden rajoittamisen.

Esimerkki SCM Sapphire seinästä, jota on tässä käytetty kirkon tilojen eristämiseen.

SCM Sapphire Lasiseinien lippulaiva Sapphire, jonka järjestelmä käyttää SCM 85 kiskostoa. Tämän avulla voidaan toteuttaa monipuoliset varastointijärjestelmät, myös kohteissa joissa elementin paino muodostuu suureksi ääneneristyksen vuoksi. Rakenne seinässä on 100mm vahva tuplalasitettu ääneneristys seinä, johon olemme kehittäneet mekaanisen tiivistyksen, tällä saavutetaan hyvät akustoivat ominaisuudet.

SCM Duplo seinä on omiaan kevyeen äänieristykseen.


sound-proofed glass walls SCM Duplo This product provides, in addition to space dividing, sound-proofing at 42 db Ia lab. The elements include automatic bolt locking and curved tracks, which combine ease-of-use with sound-proofing. The system does not require lower tracks, which means that floor surfaces are not damaged. The floor is fitted with dust-proofed floor socketsto lock the elements in place. Duplo double-glazed is a brand new product in the sound-proofing class. The element surface can be made of melamine, or a laminated, veneered or double-glazed structure, which enables you to achieve a moveable sound-proofed glass wall without a vertical profile. This wall system is designed for places such as churches, hotels, offices and numerous other locations. Especially for areas where you want versatility as well as sound-proofing.

Soundproofing In a nutshell • Extensive sound-proofing 3442dB Ia Lab • Mechanical sealing available • Easy to use new generation moveable wall. • Free surface material, doubleglazed structure, paint, veneer, laminate, melamine etc.

SCM Dublo takes sound-proofing to a new level, offering panel-structured sound-proofed walls in addition to the glass option.


other glass walls COUNTLESS SOLUTIONS FOR DIVIDING SPACE The exclusive product range from Scan-Mikael Oy enables you to connect many products and to make new products from old. The Roll space dividers made from glass, stand on their own feet or castors and you can connect them to flexibly divided areas in public places or in office use. Our own profile systems enable the connection of different wall types whilst preserving the uniform visual appearance. This is visually important in those situations where you make long-term plans on how to use the space.

EXTENSIVE PRODUCT FAMILY Due to the ongoing product development we have extended our product family, where the latest members are sound-proofed and heat insulated glass walls. In addition to our standard products we have made the following; produced walls for border Customs, high security walls, glass folding doors for domestic use, full height glass walls for balconies.


CURVATURE CREATES SOFTNESS Curved panes of glass can be placed at junctions between other movable and fixed panes to soften the general appearance of the area and to enable versatile architectural solutions. As glass professionals our design service will make a proposal to the architectural plan in the planning stage in order to guarantee a successful end result.


smoking areas CUBIC 8M^2

HEXACON 7M^2

SCM SMOKING LOUNGE SCM smoking lounge was developed to create a pleasant smoking environment. At the same time the system protects the rest of the environment from cigarette smoke. SCM smoking lounge is an advanced glass wall system, which enables simple construction taking into account the modern design. You can connect the area to the existing ventilation system or use a three-phase filter system. The smoking area does not require separate support from the building; it stands on the floor on its own feet as an individual entity. This area is easily movable or extendable.

CUBIC LONG 10M^2


PATENTS Scan-mikael Oy was awarded patents pat. 111749 in Europe and in the United States, regarding the unique locking bolt system.

automatic bolt

balanced bolt

edge bolt

tracks


Scan-mikael Oy is a Finnish company. Our Scandinavian design and quality are globally guaranteed. With our ongoing product development we have established our position as one of the most significant players in our field. Scan-Mikael has been awarded the right to use the Key Flag symbol as an indicator of the high quality products from Finland

CONTACT INFORMATION Scan-Mikael Oy Sep채npellontie 2B 28430 Pori, FINLAND tel. +3582 8377 9000 fax +3582 8377 9027 info@scan-mikael.com www.scan-mikael.com

SCAN-MIKAEL Brochure  

SCAN-MIKAEL Brochure

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you