Page 1

Uluslararası Ankara Müzik Festivali’nde Musma Konseri


Uluslararası Ankara  Müzik  Festivalinde   MUSMA  Konseri   MusMA  Projesinin  III.  yıl  (2012-­‐2013)  konseri  16  Nisan  Salı  günü,  Bilkent  Konser   Salonunda  yapıldı.     III.  yılın  teması  “Uzaksıl  Batı”  (The  exotic  West)  olarak  belirlenmiş  ve  bestecilerden   bu  temayı  işleyen  bir  vurmalı  çalgılar  eseri  bestelemeleri  istenmişti.  Bestelenen   eserler  ilk  kez  2012  yılı  haziranında  Ljubljana  Festivali  sırasında  yapılan  çalıştayda     ve  konserde  seslendirilmiş,  ardından  projeye  katılan  diğer  festivallerde  çalınmıştı.   Uluslararası  Ankara  Müzik  Festivalindeki  MusMA  konserinde  sekiz  festival   tarafından  ısmarlanan  eserlerden  beşi,  Talking  Drums  Perküsyon  Topluluğu   tarafından  seslendirilmiştir.         Konser  programı  söyleydi:     • •

Giulia Monducci,  Flux   Petra  Strahovnik,  Doğuyla  Batı  Arasında  

Francisco N.  S  Calleja,  Cage’s  Fandango  

Dobromiła Jaskot,  Himah  

Onur Türkmen,  Hat.  

Adres: Tunali  Hilmi,  114-­‐43  06700-­‐Ankara-­‐TR       Tel:  +90  312  427  23  53  Fax:+90  312  467  31  59       www.andmuzikvakfi.com  //  sca@andmuzikvakfi.com  

Duyuru - Mayıs 2013 -2  

MusMa konseri

Duyuru - Mayıs 2013 -2  

MusMa konseri

Advertisement