Page 1

Empowerment Train de Trainer Een basistraining empowerment geven


Empowerment Empowerment is het versterken van de zelfredzaamheid waardoor men in staat is om individueel en gezamenlijk veranderingen in de persoonlijke en maatschappelijke omgeving te bewerkstellingen. Empowerment richt zich op het vergroten van het zelfvertrouwen en het versterken van het zelfbeeld. Door middel van inzicht geven in de eigen kwaliteiten, capaciteiten, eigenschappen en belemmeringen wordt gewerkt aan het vergroten van de macht over het eigen leven. Deskundigheidsoverdracht empowerment Kennis delen en overdragen speelt een belangrijke rol in emancipatieprocessen. Daarom heeft Scala de Train de Trainer Empowerment ontwikkeld waarbij de deelnemers leren om zelf de basiscursus empowerment te geven.

In deze training staat centraal: “Wat heb jij nodig om je empowerd te voelen�? Als aankomend trainer empowerment zul je bij jezelf stilstaan wat jou sterk maakt en/of sterk gemaakt heeft!


Voor wie is deze training bestemd? Maatschappelijke en welzijnsorganisaties kunnen deze training aanvragen voor hun medewerkers. Te denken valt aan: • • • •

Leerkrachten van scholen Vrijwilligers binnen organisaties Vrouwenhuizen en vrouwenopvang Medewerkers van buurt- en wijkhuizen

Werkwijze De training bevat een combinatie van theoretische kennisoverdracht en praktijkoefeningen. Door middel van het principe ‘leren door doen’ worden vaardigheden eigen gemaakt. Onderdelen die aan bod komen: • • • • • • • • •

Programmaopzet en lesvoorbereiding. Informatie vertalen naar de doelgroep. Feedback geven en krijgen. Vragen stellen en antwoorden geven. Houding en presentatie. Interculturele communicatie. Groepsprocessen. Omgaan met grenzen. Omgaan met weerstand.


Kosten De training bestaat uit 6 bijeenkomsten van â‚Ź 55,= per bijeenkomst.

Meer informatie Voor meer informatie en het aanvragen van een offerte, kunt u contact opnemen met de coĂśrdinator trainingen van Scala, Yvonne van Malkenhorst.

010 - 443 00 00 www.scalarotterdam.nl

Folder_Train_de_Trainer_Empowerment  

Train de Trainer empowerment geven Een basistraining

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you