Page 1

N n E e G g O o L l V v BbEe IKKELEN

ONTW N E N E R E L R O ASSIE VO P * E N I Z A G A SCAL A M

De SCALA

Vakroute in beeld Scholieren ontdekken de sterren van de hemel

‘We helpen elkaar op weg’ Hein Smulders van Viggo:

Pionieren in de polder


2 BEVLOGEN SCALA Magazine

‘Ik hou van werken zolang het werken is waar ik van hou.’ Johan Cruijff

COLOFON Bevlogen, nummer 1, jaargang 2018 Dit magazine is een uitgave van SCALA Flevoland. Tekst, redactie en concept: Caroline Dekker, www.feelinspired.nl Ontwerp en concept: Ben Peters, www.dehondsdagen.nl Foto cover: Sylvia Jansen, www.sylviajansenfotografie.nl © SCALA Flevoland U mag deze tekst verder gebruiken en verspreiden onder vermelding van de bron en waar relevant ook de auteur. De tekst mag niet verder worden bewerkt.


inhoud

4 Ready for take off De brandstof van SCALA

Welkom bij SCALA Flevoland.

Dennis Grimbergen, Piet MathĂ´t en Bouke Veldman over hun drijfveren.

10 16

3

Meer dan 500 scholieren waren te gast op 17 november om kennis te maken met de luchtvaart.

Martin en Shahin Twee deelnemers aan de SCALA Vakroute en hun verhaal.

24

22

De SCALA Vakroute in beeld Vijftien mannen met een bijstandsuitkering opgeleid tot elektromonteur.

12

20

28

32

38

De bevlogen partners van SCALA Drie jaar SCALA bezien vanuit onze samenwerkingspartners uit overheid, bedrijfsleven en onderwijs.

30

De multiskilled medewerker De medewerker van de toekomst is straks van alle markten thuis en flexibel inzetbaar.

36 Blik op het nieuwe SCALA Piet MathĂ´t en Dennis Grimbergen richten hun blik op het nieuwe SCALAopleidingsplatform voor de luchtvaart en de kersverse arbeidspool TEC&TAL.

en verder

6

8 Denkkracht van het technasium 9 Column Petra ter Voert 14 SCALA in vogelvlucht 23 Column Jannan Alzoughayar 34 Ontbijtbijeenkomsten

BEVLOGEN SCALA Magazine

Sterren van de hemel


Ready

for take off


Werken en leren. Daar gaat het bij SCALA over. We zijn bevlogen om die twee bij elkaar te brengen en zo te komen tot de juiste opleiding voor de juiste medewerker op de juiste plek. SCALA Flevoland is de intermediair tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid, en begeleidt projecten die de arbeidsmarkt vooruit helpen.


6 BEVLOGEN SCALA Magazine

‘SCALA als

vliegwiel’ Jan-Nico Appelman gedeputeerde Economische Zaken bij de provincie Flevoland


Interview

Jan-Nico Appelman is gedeputeerde van de provincie Flevoland en heeft zich hard gemaakt voor het ontstaan van SCALA. We spreken hem over drie jaar SCALA en hoe hij daarnaar kijkt.

SCALA heeft zich voortdurend aangepast aan de nieuwe situatie en is steeds met de stakeholders het gesprek blijven voeren. Dat hebben ze heel goed gedaan, en daarom staat er nu ook echt een stevig fundament. Je ziet dat in de beginfase de partijen elkaar echt hebben leren kennen. De netwerken zijn gevormd. Het zijn op het oog kleine bewegingen, die meer tijd kosten dan je denkt, maar ze zijn cruciaal geweest, en nog, voor het vervolg.

Foto: Fotostudio Wierd, Lelystad

Inmiddels is er een mooi samenwerkingsverband ontstaan, waarin echt met elkaar wordt verder gebouwd. De mentaliteit van het programmabureau is daarbij ook heel praktisch, heel concreet. Dat past goed bij Flevoland. SCALA heeft het verwachtingspatroon over de luchthaven goed bijgesteld en is op basis daarvan aan de slag gegaan. Als je ziet wat er nu staat, in termen van activiteiten vanuit werkgevers, vanuit gemeenten, vanuit ROC’s en andere stakeholders, dan kun je constateren dat ze gewoon goed op elkaar zijn ingespeeld. Daarnaast is er nu een mooi onderwijscluster actief rond de luchthaven. Dus ik kijk zeker met grote tevredenheid terug op de afgelopen jaren. SCALA en alle betrokken partijen mogen ook trots zijn op zichzelf.’ Klaar voor de toekomst ‘Het blijft natuurlijk een uitdaging om de juiste mensen op de juiste plek te krijgen, met de juiste skills en vaardigheden. Daarom ben ik ook zo blij met de nieuwe vormen van onderwijs die zijn ontstaan. Het onderwijs van het luchtvaartcollege wordt op de luchthaven zelf gegeven, in samenwerking met bedrijven. Er is de bereidheid om te experimenteren, zoals met in incompanytrainingen en modulair onderwijs. Een mooi voorbeeld van een compleet andere leeromgeving is het Aviodrome. Dat wordt echt een levend museum met mensen die daar

7 stage lopen, en met studenten van de opleiding vliegtuigmonteur die zich bezighouden met het onderhoud van de oudere toestellen in de hangar. Dit alles zorgt voor veel beleving en heeft een grote aantrekkingskracht. Verder zie je dat er op en rond de luchthaven ook andere arbeidsmarktvraagstukken gaan ontstaan door het vestigingsklimaat dat de luchthaven creëert. Het zou mooi zijn als het samenwerkingsverband dat er nu is, zorgt voor een structuur waarin de vraag vanuit het bedrijfsleven steeds weer beantwoord wordt. Het is grote winst dat dit dankzij SCALA nu ook kan.

‘Het zou mooi zijn als het samenwerkingsverband dat er nu is, zorgt voor een structuur waarin de vraag vanuit het bedrijfsleven steeds beantwoord wordt.’ Gezien de vertraging in de ontwikkeling van de luchthaven waren we misschien wat aan de vroege kant, maar daardoor zijn we er nu wel klaar voor. In feite kan alleen de overheid voorinvesteringen als deze doen, en ik denk dat we toen de juiste stappen hebben gezet. Het is goed dat wij als overheid nu een stapje terug kunnen doen en dat alles door gaat. De partijen hebben elkaar gevonden, zien zelf ook de meerwaarde van de samenwerking, en ze gaan dat ook borgen. Je kunt zeggen: met de komst van SCALA is het vliegwiel in beweging gebracht! We kunnen nu in alle opzichten gaan vliegen.’

BEVLOGEN SCALA Magazine

Samenwerking ‘Al in 2012 waren we in Flevoland aan het nadenken over de economische betekenis van de nieuwe luchthaven. Wat gaan we tegenkomen aan arbeidsmarkt- en scholingsvraagstukken? Dat heeft in november 2013 geleid tot een breed gedragen motie. De opdracht daarvan was: ’Zorg dat de arbeidsmarkt rondom de luchthaven in kaart wordt gebracht, en breng vraag en aanbod goed bij elkaar’. Daarop hebben we een kwartiermaker aangesteld die samen met de partners de businesscase heeft opgesteld. Er waren indertijd al allerlei initiatieven aan het borrelen rond dit thema, en het leek beter om dit in gezamenlijkheid te doen. SCALA begon in 2014, en sindsdien is de ontwikkeling van de luchthaven lang niet zo snel gegaan als verwacht. Dat had ook gevolgen voor het werk van het programmabureau.


SCALA Dashboard

Technasiumleerlingen leveren denkkracht 8 BEVLOGEN SCALA Magazine

Leerlingen van vijf technasia in Flevoland weten het zeker. Lelystad Airport wordt een smart Airport! In het voorjaar van 2017 bogen ze zich over twee vraagstukken van Dura Vermeer. Het eerste vraagstuk: ontwerp een herkenbare en veilige spottersplek. Ruim 300 eerstejaars leerlingen van het Helen Parkhurst uit Almere, het RSG Slingerbos uit Harderwijk, het Almere College uit Dronten, het Emelwerda College uit Emmeloord en de Scholen Gemeenschap Lelystad hebben zich hierover gebogen. Ze presenteerden hun innovatieve voorstellen aan een vakkundige jury, voorgezeten door Henk Wijnstra, omgevingsmanager van Dura Vermeer. De jury kreeg een scala aan ideeën voorgeschoteld zoals een strak ontworpen brugdek, opgetrokken uit moderne materialen en voorzien van displays waarop aankomsten vertrektijd en vliegtuigtype zichtbaar zouden zijn; een ontwerp van het Helen Parkhurst. Leerlingen van het Emelwerda College stelden conceptueel vormgegeven golven voor met op de toppen scheepjes als uitkijkpost. Het meest enthousiast was de jury over het voorstel van de leerlingen uit Lelystad; zij hadden verleden en heden met elkaar verbonden door een uit de polderbodem oprijzend scheepswrak als basis te gebruiken voor een uitkijktoren.

Het RSG Slingerbos uit Harderwijk toonde aan dat je via het toepassen van een natuurkundige methode sneller kunt boarden. Het Helen Parkhurst (her)introduceerde de rangeerdraaischijf, terwijl het Emelwerda College via uitgebreide werkschema’s aantoonde dat er absoluut tijdwinst te behalen was in het proces van herladen en schoonmaken. Geheel out of the box echter was het ontwerp van vier leerlingen uit Lelystad. Met een cirkelvormig ontwerp van een terminal realiseerden zij een situatie waar vliegtuigen zelfstandig manoeuvrerend en zonder push-backs het hele traject van landen en weer opstijgen zelfstandig en gestroomlijnd kunnen uitvoeren. Dit innovatieve en futuristische ontwerp kan een enorme tijdwinst leveren. De jury was unaniem en verkoos ook hier het ontwerp van de leerlingen van de Scholengemeenschap Lelystad als het meest veelbelovend. Juryvoorzitter Henk Wijnstra reikte de prijzen uit en was lovend over het grote aantal meisjes onder de technasiasten. Naast een prachtige prijs van Dura Vermeer ontvingen de winnaars samen een ticket voor een rondvlucht uit handen van Dennis Grimbergen, programmadirecteur van SCALA.

Het tweede vraagstuk dat Dura Vermeer de scholen had voorgelegd betrof een onderzoek naar logistieke optimalisatie van de zogenaamde omkeertijd; in de charterluchtvaart draait alles om snelheid, hoe korter het vliegtuig aan de grond hoeft te staan hoe beter. Ruim 200 derdejaars leerlingen hebben dit onderzocht en ook hier presenteerden de beste groepjes per school.

Opladen Je ziet ze op steeds meer plekken verschijnen: de elektrische laadpalen. Dat betekent natuurlijk ook dat er genoeg mensen opgeleid moeten zijn om die laadpalen te onderhouden en storingen te verhelpen. SCALA en Breedveld & Schröder hebben er samen voor gezorgd dat leerlingen Techniek op het MBO College Almere nu kunnen leren hoe een laadpaal in elkaar zit.


column

e leuk weeootkj

SCALA is geweest betrokken use gramma Ho bij het pro oolp o tr e M n de of Skills va erdam. regio Amst

‘Keep up

the good work’

017 SCALA 2015 -2

500

sseren voor Jongeren intere chniek luchtvaart en te

660

44

17

air leerlingen prim

ijs, tgezet onderw leerlingen voor sium inclusief techna

geleid deelnemers op

omonte tot basis elektr

7

ur N2

ageplaats ld naar een st

n bemidde mbo-leerlinge

117

onderwijs

id naar leerlingen gele

edewerker

icem opleiding serv

/v mbo/m tussen bedrijven id le ge be n te projec

bo/hbo

Op de toekomst voorbereid Klaar zijn voor de toekomst betekent ook: je verdiepen in nieuwe technologieën. Dat doen we samen met de bedrijven die voorop lopen met het produceren van innovatieve oplossingen. SPECTO is zo’n bedrijf. Ze produceren structurele composietproducten met hoogwaardige toepassingen. Het gaat daarbij om eenmalige en kleine series op maat gemaakte producten voor technologie-industrieën. SPECTO verwierf met name een diepgaand specialisme in het behoud van microgolfdoorlatende composieten voor radardoeleinden, zoals vliegtuigradomes, en de productie van onderdelen van hoge kwaliteit voor radarantennesystemen die worden gebruikt voor scheeps- en vliegtuigverkeersbeheer en kustbewaking. Samen met de opleidingen Constructie repair specialist N3 en Middenkader engineering composite N4 van het ROC van Amsterdam, gaat SCALA in de komende jaren een hybride werken leeromgeving bouwen voor nieuwe studenten en voor professionals die hun vak willen verdiepen.

Februari 2009: Ik heb een sollicitatiegesprek met de provincie Flevoland voor de functie projectcoördinator Arbeidsmarkt/beleidsadviseur. ‘Op de vraag wat heeft deze regio nodig? antwoord ik als arbeidsmarktspecialist en geboren en getogen Flevolander natuurlijk vliegveld Lelystad.’ Aantrekkingskracht voor bedrijvigheid, mooi voor imago en – heel belangrijk – een bron van werkgelegenheid. Of dit antwoord de doorslag heeft gegeven weet ik niet, maar aangenomen voor de functie was ik wel. Gaandeweg de jaren die volgen, lijkt het er echt op dat de luchthaven er gaat komen. YES! De provincie voelt zich verantwoordelijk om een rol te vervullen bij de vraag naar goed personeel van ondernemers op en rondom de luchthaven. Het borrelt van initiatieven die de kansen ruiken en willen verzilveren. Aangezien ik heilig geloof in de kracht van samenwerking, pak ik vol enthousiasme de handschoen op en nodig de verschillende partijen uit. De start voor een gezamenlijke aanpak is gemaakt. Wat volgt is een periode waarin een businesscase SCALA wordt ontwikkeld met de partijen en met de provinciale financiering uitgevoerd kan worden. Ik heb met ‘de mannen’ van het programmabureau een fijne samenwerking.

‘Het borrelt van initiatieven die de kansen ruiken en willen verzilveren.’ De luchthavenontwikkeling gaat minder snel dan gehoopt, maar dat heeft ook een positieve kant: in breder verband kan SCALA bijdragen aan de vraagstukken van de regio. Bijvoorbeeld met de bootcamp van installatiemonteurs of het schakelen met het ROC voor het ontwikkelen van een module rondom elektrische laadpalen. Mooie voorbeelden van handson mentaliteit en pragmatische aanpak. Successen als resultaat van samenwerking en meer geschikt personeel voor het bedrijfsleven in Flevoland! Keep up the good work!

9 BEVLOGEN SCALA Magazine

s r e f j i c n e n e t i Fe

Petra ter Voert, beleidsadviseur Human Capital bij de provincie Flevoland


Piet

nis Den

Bouke

10

F O T S D N BR A van SCALA

Geen vlucht zonder brandstof. En dat geldt ook voor SCALA. Dennis Grimbergen, Piet MathĂ´t en Bouke Veldman zorgden er samen voor dat SCALA van de grond kwam. Wat was hun persoonlijke brandstof? Wat gaf hen die vleugels?

PIET Voor SCALA Flevoland ben ik werkzaam als projectleider en programmamanager op het gebied van facilitaire en luchtvaartdienstverlening, logistiek en techniek. Het geeft mij veel energie om de vraag vanuit het bedrijfsleven te kunnen vertalen naar een uitvoeringsopdracht voor het onderwijs.

en je Waaromiabst om enthous ALA te voor SC en? werk

DENNIS Terugkijkend op het programma durf ik te stellen dat onderwijs en arbeidsmarkt slechts te verbinden zijn door het bouwen aan vertrouwen. Bouwen aan vertrouwen staat hier voor kwalitatief onderwijs, de beste leerlingen durven selecteren en fouten durven maken. Energie heb ik vooral gekregen van leerlingen en programmadeelnemers met passie voor een vak. Zoals de leermeester trots is op zijn vak, is zijn gezel trots op zijn leermeester en daarmee trots op zijn eigen resultaat. Zo hoort het te zijn in mijn beleving, leren van ervaren vakmensen, buiten, ook uit de schoolbanken, en aan het werk.

BOUKE Samen met Dennis heb ik het concept en plan voor SCALA ontwikkeld en er is niets mooiers dan een zelfontwikkeld plan tot uitvoering te brengen. Dat plan was de reflectie van onze overtuiging dat er iets in gang gezet moest worden in Lelystad op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt, zodat het niet na een aantal jaren weer zou stilvallen.

Foto: Sylvia Jansen

BEVLOGEN SCALA Magazine

De


PIET Trots ben ik onder andere op het feit dat we zo’n 800 middelbare scholieren en 500 lagereschoolleerlingen enthousiast hebben kunnen maken voor techniek en luchtvaart in Flevoland. Dat we samen met het MBO College Lelystad een nieuwe opleiding servicemedewerker hebben ontworpen en ontwikkeld. Dat we diverse impulsen hebben gegeven aan de verbetering van techniekonderwijs in Flevoland, maar vooral dat we vijftien mannen uit de bijstand hebben mogen opleiden tot basis elektromonteur niveau 1 en een aantal naar een baan hebben kunnen leiden.

BOUKE Het is mooi om te zien dat de afgelopen drie jaar de meeste doelstellingen van SCALA zijn gehaald en er nieuwe (extra) resultaten zijn geboekt. Ik ben trots om in een krachtig team te hebben gewerkt, dat eigenlijk vanaf het begin op één lijn zat.

‘Resultaat en teamwork zorgen samen voor de beste brandstof’ BOUKE Deze twee elementen: resultaat en goed teamwork; die zorgen voor de beste brandstof en motivatie om aan het werk te gaan en te blijven. Het was 3,5 jaar gewoon erg prettig en leuk werken.

DENNIS Het is mijn taak jonge mensen te enthousiasmeren voor een vak. Hen bewust te maken van het belang van ondernemend gedrag en ondernemerschap in werk. Met een ernstig tekort aan goede vakmensen (zowel jongens als meisjes) is het noodzaak jonge mensen op positieve wijze met techniek in aanraking te laten komen. Mijn drive is te komen tot invulling van de lokale arbeidsmarkt in samenwerking met de aanwezige bemiddelaars, vraaggestuurd. Kwaliteit, zowel de kwaliteit van werk als ook de kwaliteit van kandidaten staat daarbij voorop.

w Wat is joliujke n persoo tof? brands

PIET Ik vind het mijn taak om het beste in mensen naar boven te halen, ze te laten groeien en ze bewust na te laten denken en voelen over hun eigen kracht. Ook het enthousiasmeren van leerlingen en studenten voor een beroep in de toekomst vind ik mooi. Mijn resultaat is gehaald als er een nieuw concept is ontwikkeld waarbij medewerkers en studenten de kans krijgen om zich optimaal te ontplooien. Dat ik dit alles mag doen in de context van de dynamiek van een luchthaven in opbouw maakt het allemaal nog eens extra bijzonder.

11 BEVLOGEN SCALA Magazine

je Waar bepn? trots o

DENNIS Wij hebben inmiddels grote groepen kinderen uit het primair, voortgezet en v(mbo)-onderwijs ontvangen om op eigentijdse wijze kennis te maken met techniek. Ik ben er trots op deel uit hebben mogen maken van een team van mensen die het doel boven de methode heeft gesteld. Buiten kaders denken, het maximale resultaat mogelijk maken, samen.


12 BEVLOGEN SCALA Magazine

‘Als je samenwerkt,

profiteer je allemaal’ Jeroen Ankersmit voorzitter bestuur SCALA


Interview

Jeroen Ankersmit is, naast zijn dagelijkse werk als directievoorzitter van het MBO College Hilversum, ook voorzitter van het bestuur van SCALA. Hij schetst zijn visie op het ontstaan en voortbestaan van SCALA.

In diezelfde tijd was Ben Vermeer als directievoorzitter van het MBO College Lelystad in gesprek met de provincie Flevoland en de gemeente. En toen kwamen er dingen bij elkaar. Dankzij de toegekende subsidie is er een programmabureau opgezet: SCALA. Piet Mathôt, Dennis Grimbergen en Bouke Veldman werden de kwartiermakers. Aan dit driemanschap de taak om het vraagstuk rondom de luchthaven te verkennen en dingen te ontplooien die te maken hebben met arbeidsmarkt en onderwijs.’ Vervolg ‘Als we even een sprong in de tijd maken naar nu, drie jaar later, dan zie je dat het programmabureau in een nieuwe fase komt. We nemen afscheid van de fase SCALA 1.0 en gaan door naar SCALA 2.0. De stichting houdt op te bestaan en daarvoor in de plaats ontstaat het SamenwerkingsCollege Amsterdam Lelystad Airport. De onderwijsinstellingen van Lelystad en Hoofddorp werken daarin samen. Dat heeft grote voordelen, want de hele backoffice is er al. Verder is er veel kennis en kunnen we studenten inbrengen in het totale pakket. Zo kunnen we ook kleine aantallen studenten bedienen. We kunnen in feite elke vraag aan, en dat is mooi want bij SCALA staat altijd de vraag centraal. Bedrijven op de luchthaven geven aan wat ze nodig hebben en samen ontwikkelen we het leerconcept.

Foto: Sylvia Jansen

‘Bedrijven op de luchthaven geven aan wat ze nodig hebben en samen ontwikkelen we het leerconcept.’

13

Tot nu toe was de route: vraag bedrijfsleven – programmabureau – school. Straks is het programmabureau, zoals het in eerste instantie was opgezet, er tussenuit. Dan zijn er directe lijnen tussen onderwijs en bedrijfsleven. Dat kan nu. Maar zonder SCALA was die ontwikkeling nooit van de grond gekomen. SCALA heeft namelijk op een goede en betrouwbare manier gezorgd dat de arbeidsmarkt en het onderwijs beter aansluiten in de regio. Daar kunnen wij als SCALA heel trots op zijn!’ Scriptveranderaar ‘SCALA is in staat geweest om echt de verbinding te leggen, en daarnaast ook nog heel concrete dingen te realiseren. Dat vind ik knap, want je moet echt een lange adem hebben in processen als deze. Toen bleek dat de luchthaven werd uitgesteld, heeft SCALA een aantal andere activiteiten weten te ontplooien die niet direct luchthaven-gerelateerd waren, maar die juist wel weer hebben bijgedragen aan het leggen van verbindingen met het bedrijfsleven. Er was een onontgonnen gebied in Lelystad als het gaat om samenwerken van onderwijs en bedrijfsleven. We hebben tijd nodig gehad om dit samen te ontdekken. Soms heb je iets nodig van buitenaf om het script te veranderen. SCALA is zo’n scriptveranderaar geweest. Zowel aan de onderwijskant als aan de bedrijvenkant. Bedrijven hoor je wel eens klagen over het onderwijs. “Ze leveren niet”, zeggen ze, op het moment dat ze mensen nodig hebben die er niet zijn. Er is dan weleens de neiging om de verantwoordelijkheid bij het onderwijs te leggen. Ik zeg dan: verdiep je als bedrijf ook even in het onderwijs! Wat SCALA heel goed heeft gedaan is die twee werelden, onderwijs en bedrijfsleven, samenbrengen. Juist ook de eenmalige projecten met bedrijven zijn belangrijk geweest voor het vertrouwen. En nu we echt in de voorbereidingsfase van de luchthaven zitten, ligt er een basis van samenwerking en kan er goed geschakeld worden.’ De luchthaven als leerbedrijf ‘De hele luchthaven is een leerbedrijf, en dat is het terrein van SCALA. Altijd is de vraag: hoe kun je er leren aan koppelen? Dat wordt het hybride leerproces genoemd: wat is er nodig om te leren en hoe sluit je werelden van theorie en praktijk op elkaar aan. Je vraagt je dus ook steeds af: waar kun je wat het beste doen? Waarom doe

BEVLOGEN SCALA Magazine

De begintijd ‘Vanuit mijn functie als directievoorzitter van het MBO College Airport indertijd, was ik regelmatig betrokken bij gesprekken die we als ROC van Amsterdam op Schiphol voerden met de Schiphol Groep en de KLM. Wij wilden al langer het concept van het luchtvaartcollege Schiphol verder brengen, liefst naar alle plekken waar de Schiphol Groep gevestigd is. Dus toen de ontwikkelingen voor de nieuwe luchthaven in Lelystad concreter werden, hadden we interesse om daar een dochteronderneming van het luchtvaartcollege Schiphol te starten. Dat resulteerde uiteindelijk in de ruimte voor het ROC van Amsterdam om in Lelystad zelf iets op te gaan zetten.


‘Innovatie is een item in Flevoland, en de luchthaven zal zeker impact hebben op de omgeving.’ je iets op school en waarom doe je iets in een bedrijf? Daar moet je goed over nadenken.

14 BEVLOGEN SCALA Magazine

Het hele concept van leren wordt anders. We spelen steeds meer in op de vraag van bedrijven. SCALA praat met die bedrijven, daar komen vragen uit voort, en die vragen koppel je aan onderwijs. Wat betekenen die vragen voor je onderwijspakket? Dat is eigenlijk de continue wisselwerking die er is. Aansluiten bij de vraag vergt heel veel van het onderwijs. Je ziet dat de hele instelling anders wordt. Bijvoorbeeld het feit dat we nu 52 weken per jaar doorwerken en niet alleen tijdens de lesweken. SCALA heeft de positie ingenomen om bij te dragen aan het mede veranderen van die instelling.’

In beweging ‘Innovatie is een item in Flevoland, en de luchthaven zal zeker impact hebben op de omgeving. Hoe meer passagiers, hoe meer arbeidsplaatsen er zullen ontstaan. Dat is dus een groot arbeidsmarktvraagstuk, en ik vind het mooi dat we daar ook onze verantwoordelijkheid in nemen. Dat zie je terug in het feit dat er naast het nieuwe SCALA als opleidingsplatform, ook een kwalitatieve arbeidspool gaat ontstaan, onder de naam TEC&TAL. Hiermee kunnen we regionaal mensen aan werk helpen en aansluiten op de vragen vanuit het bedrijfsleven. Ook hier is weer een link met het onderwijs, want we zoeken met name studenten die bereid zijn een leven lang te leren en ontwikkelen. Er is de afgelopen jaren dus een mooie samenwerking ontstaan in Flevoland tussen onderwijs en bedrijfsleven, en dat is voor iedereen goed, want als je samenwerkt, profiteer je allemaal.’

Stichting Campus Amsterdam Lelystad Airport

In vogelvlucht door Bouke Veldman

In 2012 is het Alders-advies over Lelystad Airport uitgebracht. Met als bijlage een inschatting van de werkgelegenheidseffecten die bij de ontwikkeling van de luchthaven zouden kunnen optreden.

In november 2013 is in de Provinciale Staten van Flevoland motie 25 aangenomen, waarin werd opgeroepen een leer-, werk- en onderzoeksbedrijf rond Lelystad Airport te faciliteren. In 2014 zijn de werkgelegenheidseffecten geüpdatet. Om de toekomstige werkgelegenheid een lokale en regionale invulling te geven, was nieuw beleid nodig om de arbeidsmarkt te versterken. Met voorlopers als de Airport Academy en Technocampus Lelystad Airport, is in oktober 2014 SCALA van start gegaan. SCALA heeft in de afgelopen drie jaar vooral praktisch invulling gegeven aan de versterking van onderwijs en arbeidsmarkt. Concreet zijn aan het MBO College Lelystad opleidingen gestart op het gebied van luchtvaart, facilitaire dienstverlening en engineering, en hebben veel leerlingen van het basis- en voorgezet onderwijs met Lelystad Airport, luchtvaart en techniek kennisgemaakt. Ook is het bedrijfsleven in de provincies Flevoland, Overijssel en Gelderland

breed betrokken bij SCALA, zodat de vraag naar werknemers voortdurend in kaart wordt gebracht. Tenslotte heeft SCALA door middel van het Vakroute-project tien personen naar een baan geleid door middel van een innovatieve benadering van trainen op houding, gedrag en techniek. SCALA heeft mede door de aanjaagfinanciering van provincie Flevoland de mogelijkheid gekregen om met een nieuwe benadering onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar aan te laten sluiten. De resultaten zijn zodanig dat het project wordt voortgezet als SamenwerkingsCollege Amsterdam Lelystad Airport door het ROC van Amsterdam, waarmee het luchtvaart-gerelateerde mbo-onderwijs duurzaam verankerd wordt op Lelystad Airport. Daarnaast wordt het Vakrouteproject via de TEC&TAL arbeidspool voortgezet, waardoor ook direct op de vraag van bedrijven gereageerd kan worden.

‘Om de toekomstige werkgelegenheid een lokale en regionale invulling te geven, was nieuw beleid nodig om de arbeidsmarkt te versterken.’


‘If you want to understand how a lion hunts, don’t go to the zoo. Go to the jungle.’ Jim Stengel3


Verslag schoolexcursie

BEVLOGEN SCALA Magazine

n e r r ste Regelmatig organiseren we schoolexcursies om jongeren enthousiast te maken voor techniek en de wereld van de luchthaven. Al meer dan 1400 kinderen en jongeren kwamen op bezoek. Een presentatie over de geschiedenis van de luchtvaart, samen piepschuim-ebbehouten vliegtuigjes bouwen, uitleg over de sportvliegtuigjes en even in de cockpit zitten, en soms ook nog een bezoekje aan het Aviodrome... het kan allemaal onderdeel zijn van zo’n bijzondere dag. Op 17 november 2017 was er een bijeenkomst voor schoolkinderen, met een hele speciale gast: André Kuipers. Hier een beeldverslag.

Met satéprikkers en schuimpjes een zo hoog mogelijke toren maken!

Foto’s: Sander van der Kolk, Bestpictures.nl

16

van de


17

BEVLOGEN SCALA Magazine

L E M HE


18 BEVLOGEN SCALA Magazine Mad Science verzorgde een knallende presentatie over wetenschap en techniek, met veel rook en geluid.

Wat gebeurt er met een schuimpje in een vacuĂźmzuigende stolp? In het schuimpje zit lucht opgesloten en door het vacuĂźm trekken wordt het groter en groter en dan...BOEM.


19 BEVLOGEN SCALA Magazine

AndrĂŠ Kuipers vertelt over zijn ruimtereis en hoe de aarde er vanuit de hemel uitziet. Een selfie met AndrĂŠ Kuipers, en jezelf daarmee later online terugzien, maakt de dag compleet.

Wat een mooie dag hebben we gehad, dat smaakt naar meer!


20 BEVLOGEN SCALA Magazine

Maryke Visser

manager opleidingen Techniek en Technologie van het MBO College Almere

‘Pionieren in de polder’


Interview

Als je Maryke Visser vraagt naar het belang van SCALA de afgelopen jaren, dan vallen al snel woorden als bemiddelen, samenwerken en schakelen. Samen bouwen aan de toekomst van Flevoland. En over dat ‘pionieren in de polder’ zoals zij dat noemt, vertelt ze graag meer.

Foto: Sylvia Jansen

‘Omdat je toch al samenwerkt hoef je niet altijd zo groot te starten; je kunt gewoon klein beginnen en dan uitbouwen.’

De hele technische sector in Flevoland ziet zich tussen nu en 2020 geconfronteerd met een dreigend tekort aan technici. Inmiddels zijn we een stap verder. Anderhalf jaar voorbereiding heeft geresulteerd in een grote aanvraag bij het Regionaal Investeringsfonds (RIF). Onder de naam PPS TechPack Flevoland is er de ambitie om de komende jaren de uitstroom van goed opgeleide mbotechnici te verdubbelen. Het uitgangspunt is altijd de combinatie onderwijs, student en ondernemer. Om een paar voorbeelden te noemen: er is nu een doorlopende leerlijn met het vmbo op het gebied van techniek in ontwikkeling en als pilot in uitvoering. Zo komen vanaf december leerlingen van twee scholen uit Almere, Buitenhout en Echnaton, naar het MBO College Almere voor hun keuzevak techniek. Ze krijgen hier les en doen hier het examen. Onze mbo-studenten zorgen voor de begeleiding van deze jonge studenten. Verder is er een 24-uurs stage om kennis te maken met een bepaald vakgebied. En volgend jaar starten we met de samenwerking met Windesheim, voor de doorstroming naar het hbo. Het mooie is dat iedereen in dit TechPack zit: de bedrijven, de provincie, middelbare scholen, mbo en hbo. En SCALA natuurlijk. Zo geven we het onderwijs vorm samen met de bedrijven.’ Toekomst ‘SCALA is voor mij sowieso een belangrijke gesprekspartner, ook als ik nieuwe uitdagende ontwikkelingen signaleer, bijvoorbeeld in de zorg of in de agrarische wereld. Zeker in Flevoland loopt die laatste sector voor op het gebied van automatisering. Denk aan robots in stallen, hightechmachines op het land. Ik bespreek dit soort dingen in een vroegtijdig stadium met SCALA en die gaan om zich heen kijken: kunnen we hier iets mee? En zo ja, dan gaan we samen op pad. Kortom, het draait om samenwerken en schakelen. Doordat je allemaal samenwerkt en elkaar weet te vinden is het eenvoudig om nieuwe dingen te starten. SCALA kan snel schakelen en wij ook, dus we krijgen zaken voor elkaar. We zijn samen aan het bouwen, en niemand houdt dingen voor zichzelf. Omdat je toch al samenwerkt hoef je niet altijd zo groot te starten; je kunt gewoon klein beginnen en dan uitbouwen. Dit is echt pionieren in de polder!’

21 BEVLOGEN SCALA Magazine

De rol van SCALA ‘Er zijn grote tekorten aan technici op de arbeidsmarkt, en als opleidingsmanager Techniek op het mbo word ik in toenemende mate benaderd door commerciële partijen die graag in contact willen komen met “mijn” studenten. Hier is niets mis mee, maar met wie werk ik wel samen en met wie niet? Daarbij komt dat we als mbo zelf een relatie willen hebben of opbouwen met de bedrijven in de regio omdat samenwerken veel verder gaat dan studenten een baan aanbieden. Denk aan stages, onderwijsontwikkeling, trainingen, enzovoorts. Dit contact wordt moeilijker met meer tussenpartijen. Als je kijkt naar SCALA dan zie je dat het ook heel anders kan. Zij gaan voor bemiddeling tussen onderwijs en bedrijven en helpen ons. Daardoor ontstaat er een win-winsituatie. We werken echt samen, en de rol van SCALA als intermediair is voor mij dan ook echt belangrijk. Ik ontmoette twee van de drie SCALA-mannen, Piet Mathôt en Dennis Grimbergen, nu bijna drie jaar geleden tijdens een bijeenkomst van de Vereniging Bedrijfskring Almere en we hadden meteen een klik. Voor de technische opleidingen en de studenten zijn de ontwikkelingen rondom Lelystad Airport heel interessant. Al snel zijn we met elkaar opgetrokken op allerlei beurzen om duidelijk te maken dat de nieuwe luchthaven een banenmotor kan worden voor Flevoland. Want daar zijn straks heel veel mensen nodig. Inmiddels gaat onze samenwerking veel verder dan evenementen. Zo heeft SCALA de afgelopen tweeënhalf jaar studenten aan werk geholpen, bemiddeld in stageplaatsen en onderwijs, en gezorgd dat bedrijven meer interesse hebben gekregen in ons. Sommigen sponsoren ons met werkmateriaal, zodat de studenten zich de nieuwste technieken eigen kunnen maken. Dat zijn vaak dure apparaten die we zelf niet zo een-tweedrie kunnen kopen en waarmee wij ons onderwijs nog beter op de praktijk kunnen laten aansluiten.’

TechPack Flevoland ‘Er is heel veel vraag naar technisch personeel, maar jonge mensen zijn niet zomaar geïnteresseerd om techniek te gaan studeren. Het wordt soms als het probleem van het mbo gezien dat er te weinig voor techniek wordt gekozen, maar ik zie dat anders. Volgens mij hebben we een gezamenlijk probleem. Ook op vmbo’s en basisscholen moet aandacht komen voor techniek.


22

e t u o r k a v a l a c s De

BEVLOGEN SCALA Magazine

De SCALA Vakroute is gestart om vraag en aanbod in de techniek dichter bij elkaar te brengen. In november 2016 hebben we een groep uitkeringsgerechtigden uit Almere en omgeving uitgenodigd om mee te doen met een werving en selectiedag. Met als doel om uiteindelijk vijftien deelnemers op te leiden tot basis elektromonteur niveau 1. Zo zag hun route eruit:

1

selectiedag

• 1 dag • 50 deelnemers • Selectie: 15 deelnemers • Motivatie en attitude

bootcamp 2

• 5 dagen • Sport • Teamwork • Discipline • Vitaliteit

3

introductieprogramma • 25 dagen • Techniekskills • Social skills • Gastlessen, excursies


column

Jannan Alzoughayar, Projectmedewerker SCALA

‘Je leven lang • 40 dagen • Inwerkperiode • Intensieve begeleiding • Werkend leren

4

Congratulations! 5

Na deze periode van 14 weken kan de werkgever besluiten om de deelnemer een jaarcontract aan te bieden met een BBL-opleidingstraject. De SCALA Vakroute. Route naar succesvol werk!

De SCALA Vakroute is een initiatief dat zeker navolging verdient! Wilt u weten hoe het verder ging met de eerste groep opgeleide mensen? We vroegen het aan Martin en Shahin en u leest daarover op de volgende pagina’s.

23

Sinds juni 2017 ben ik werkzaam als projectmedewerker bij SCALA op Lelystad Airport. Hoewel ik uit een andere branche kom (paraveterinair en sport) ben ik bij deze prachtige onderneming geland. Met dieren en sport heb ik uiteraard nog wel affiniteit. Maar dat kan ik ook kwijt tijdens een lunchwandeling; natuur bekijken en een sprintje trekken. Om mijn theoretische kennis bij te spijkeren volg ik de opleiding HBO Projectmanagement bij NCOI. De stof is relevant voor mijn werk, zo schrijf ik een reflectieverslag en maak een portfolio. Ik vind het nog steeds prachtig en uniek dat SCALA mij de gelegenheid heeft gegeven mezelf op deze manier op de werkvloer te ontwikkelen! Leren en werken tegelijk dus, precies waar SCALA voor staat.

‘SCALA probeert iedereen te betrekken, jong of ouder, bij het opleiden of omscholen. Om uiteindelijk een baan te vinden die bij diegene past.’ Wat mij zo aanspreekt hier is de dynamische omgeving en het analytisch, creatief en sociaal bezig zijn in de zeer uiteenlopende projecten, waar vaak meerdere partijen bij betrokken zijn. Ik haal ook voldoening uit het feit dat SCALA iedereen probeert te betrekken, jong of ouder, bij het opleiden of omscholen. Om uiteindelijk een baan te vinden die bij diegene past. Dat ze daarnaast ook kinderen wetenschap en techniek laten ontdekken, zoals bij de collegetour die André Kuipers laatst aan 500 basisschoolleerlingen uit Flevoland gaf, vind ik erg mooi. Naar mijn mening is de mogelijkheid te blijven leren en jezelf ontwikkelen van waarde voor íedereen!

BEVLOGEN SCALA Magazine

Training on the job

leren en ontwikkelen’


Martin Vanjur

24 BEVLOGEN SCALA Magazine

is een van de deelnemers geweest aan de SCALA Vakroute in 2016. Enthousiast vertelt hij over de intensieve week: ‘We waren net een marinecorps tijdens de bootcamp. De eerste dag klaagde iedereen over vermoeidheid en spierpijn. Dat schept meteen een band. Er was een goede motivatie in de groep, heel positief! Ik heb nog regelmatig contact met een paar mensen.’ Eén ding kan volgens hem nog beter een volgende keer: ‘Veel mensen dachten dat het een opleiding tot onderhoudsmonteur was, zo’n man in een busje die van klant naar klant rijdt. Dat was door het UWV verteld. Maar dat bleek anders. Je moet ook eerst een paar jaar ervaring opdoen voordat je dat soort werk kunt doen. En het meeste werk is er juist in de bouw, ruwbouw en renovatie, en dat is vaak zwaarder werk.’ Na de Vakroute heeft Martin twee keer een stage gehad van twee maanden en kon hij aan de slag bij een bouwbedrijf, waar hij meewerkte aan de nieuwe bibliotheek van Tiel. Helaas ging een deel van het bedrijf failliet en moest hij weer op zoek. Dankzij de opleiding en de ervaring die hij inmiddels heeft, kreeg hij na het plaatsen van zijn cv op internet, meteen veertien telefoontjes van bedrijven! Hij werkt nu in de woningbouw. ‘Ik wil werken en leren’, zegt Martin, ‘want je moet altijd investeren in je toekomst’.

gen Twee bevelros aan deelnem Vakroute de SCALleAn hoe het vertel arna is hen da an. verga

‘Ik wil werken

en leren’


Shahin Pirzadeh

‘Mijn cv

ligt al klaar’

Foto’s: Sylvia Jansen

Shahin wil zeker nog verder. ‘Het liefst wil ik weer in mijn vak werken, op een luchthaven, want daar heb ik alle papieren voor uit Iran. Het is zonde dat ik daar nu niks mee kan doen.’ Hij heeft al gepraat op Schiphol om daar te kunnen werken, maar weet inmiddels dat hij daarvoor de Nederlandse nationaliteit nodig heeft. Die aanvraag is nu verstuurd en intussen hoopt hij op de kansen die komen. Het allermooiste zou natuurlijk zijn als hij straks de verlichting op het nieuwe Lelystad Airport kan gaan doen, dichtbij zijn woonplaats Almere. Zijn CV ligt al klaar!

25 BEVLOGEN SCALA Magazine

woont nu vijf jaar in Nederland. In zijn thuisland Iran was hij 25 jaar werkzaam in de luchtvaart, als deskundige op het gebied van de verlichting van de start- en landingsbanen. Toen hij nog niet zo lang in Nederland was, kreeg hij van het UWV de kans om mee te doen met de SCALA Vakroute. Shahin: ‘Ik was blij dat ik bij de vijftien mensen hoorde die door mochten met de technische opleiding. Met mijn stage liep iets mis, maar na twee maanden belde SCALA dat ze alsnog een plek voor me hadden in Tiel.’ De werkgever was tevreden en gaf hem na de stage een contract voor een half jaar, en inmiddels is dat weer verlengd met een jaar. Shahin werkt nu met de kabels en stopcontacten in een monumentaal gebouw in Amsterdam, dat wordt verbouwd tot een viersterrenhotel. ‘Het is wel jammer dat ik nog altijd iets minder verdien dan de uitkering die ik eerst kreeg, maar ik ben wel erg blij dat ik aan het werk ben.’


26

BEVLOGEN SCALA Magazine

Geloof het of niet, wanneer we scholieren enthousiast maken voor de luchtvaart dan vinden we niets leuker dan een workshop vliegtuigjes maken. Dat doen we meestal met hout en piepschuim, maar dat kan natuurlijk ook van papier. Onderzoeken hoe aerodynamica werkt – hoe eenvoudig ook – kan een mooi begin zijn om onze bevlogenheid voor ons vakgebied te delen. Hier wat voorbeelden, wij zouden zeggen: probeer ze alle drie, welke vliegt het verst?

Fly me to the moon

SCALA Dashboard

eval ieder g in . .. ja Nou ogelijk. zo ver m

3 1

2


leuk weedtej

e

89% van van deelnemers aagd sl e g SCALA zijn -examen. bij het VCA

i fall?’ g ‘What if my darlin ‘Oh, but ou fly?’ what if y Erin Hanson 27 BEVLOGEN SCALA Magazine

GIRSLDAY Drie keer heeft SCALA voor de meiden van vmbo 2 de Girlsday georganiseerd. De leerlingen kwamen naar de luchthaven, maar ook bijvoorbeeld naar de werkplaats van de BAM. Daar mochten ze ook zelf aan de slag. Zeer geslaagd was ook de dag op het MBO College Lelystad, georganiseerd samen met de Ontdekhoek. Het doen van allerlei proefjes viel in de smaak, zeker het ‘zelf zeep maken’ sprak de meiden aan.

rvicemedewerker se g in id le p o e d ij ‘B al op mijn plek. voel ik me helema theorie, Ik ben niet zo van doen. maar meer van het lekker praktisch!’ Deze opleiding is Studenten servicem

edewerker met hu

n docent


‘We helpen elkaar 28 BEVLOGEN SCALA Magazine

op weg’ Hein Smulders projectmanager bij Viggo Service Enablers


Interview

Al ruim veertig jaar heeft het Brabantse familiebedrijf Viggo ervaring op Eindhoven Airport, en nu zijn ze bezig met een groot nieuw project: Lelystad Airport. Projectmanager Hein Smulders vertelt erover.

De multiskilled medewerker ‘Het grote verschil in onze manier van werken is dat we mensen ‘multiskilled’ maken. Dus als je bij ons bij passage werkt, ga je na de check-in bijvoorbeeld naar security of de gate. Of we maken een combinatie van bagageafhandeling en schoonmaak. In feite bewegen onze mensen dus mee met het proces. Dat is ook een slimme manier van het inzetten van medewerkers want de piek die je eerst bij het inchecken ziet, verschuift daarna naar de gate en de vliegtuigafhandeling. Deze manier van werken wordt vooral mogelijk gemaakt doordat Lelystad Airport een kleinschalige luchthaven is. Bij een mainport als Schiphol is deze manier van werken niet mogelijk. Wat we merken is dat we met onze manier van werken goed scoren op medewerkertevredenheid. Medewerkers vinden het leuk dat ze verschillende taken hebben en verantwoordelijk zijn voor het geheel. Ze zien de reiziger steeds terug, bijvoorbeeld na het inchecken zie je dezelfde mensen weer bij de gate. Andersom is het voor de reiziger ook prettig om medewerkers te herkennen. En voor ons als bedrijf betekent het dat we meer controle hebben over de hele keten en onze collega’s een grotere bijdrage leveren aan de integrale dienstverlening. Natuurlijk is er ook een spanningsveld in deze werkwijze. Je kunt niet zomaar alle combinaties maken. Daarom kijken wij vooral naar de competenties van mensen. En we proberen onze medewerkers verder te laten kijken dan

Foto: Sylvia Jansen

‘In feite bewegen onze mensen mee met het proces.’

Samenwerking met SCALA ‘Onze kennismaking met SCALA dateert al van het moment dat we bezig waren met de aanbesteding voor deze opdracht op Lelystad Airport. Een van de gegevens in de vraagspecificatie was namelijk, dat het belangrijk is om mee te werken aan lokaal ondernemen en om stageplaatsen te bieden. SCALA is daarvoor bij uitstek de partij, dus vanaf dat moment zijn we al in gesprek met elkaar.’ We hebben inmiddels een werkgroep opleidingen, met daarin mensen van MBO College Lelystad en Hoofddorp. Met elkaar gaan we de opleidingen voor de multiskilled medewerker vormgeven, die starten in 2018. SCALA, in dit geval in de persoon van Piet Mathôt, heeft een belangrijke functie als verbinder. Dat is prettig want we lopen soms met elkaar tegen dingen aan. Zo is de opzet van de opleidingen in Hoofddorp natuurlijk gericht op Schiphol, maar daar is de vraag anders dan hier. Een simpel voorbeeld: de opleiding grondstewardess sluit niet precies aan bij hoe we het hier gaan organiseren. Bij ons is dat de luchtvaartdienstverlener. Wat mij betreft is de verbindende en monitorende rol van SCALA erg belangrijk. We zitten aan tafel met mensen uit onderwijs en bedrijfsleven en ieder heeft zijn eigen prioriteit. SCALA zit daar mooi tussen. Het feit dat Piet in onze besprekingen altijd een middenpositie inneemt, stuurt op verbinding en zorgt dat alle kennis op tafel komt, is een groot goed. Ik denk dat die rol ook de komende tijd nog belangrijk is. Er zijn nog een aantal aandachtpunten, zoals: kunnen we straks de meeste studenten werk bieden en hoe dan? Hoe organiseren we bijscholing en doorstroming, zo dat mensen ook na het dienstverband bij ons weer verder kunnen met hun loopbaan. Voor die volgende fases en het inrichten daarvan zie ik ook zeker een taak voor SCALA. Al met al kun je zeggen dat we elkaar op weg helpen. Dat is ook een leuke bijkomstigheid van werken in een omgeving waar nog niks is: je gaat meer dingen samen doen. Zo mogen wij nu gebruik maken van het kantoor van SCALA in deze opbouwfase, en wellicht kunnen we ook in de toekomst samen in één pand zitten. De kruisbestuiving gaat dan vanzelf verder!’

29 BEVLOGEN SCALA Magazine

‘Viggo is een bedrijf dat op Eindhoven Airport de hele organisatie en uitvoering van de integrale dienstverlening op de luchthaven doet: de afhandeling van passagiers, bagage en vliegtuigen. En hier op Lelystad Airport gaan we nog meer doen. Juist omdat dit zo’n kleine en overzichtelijke luchthaven is, kunnen we hier samen met onze partners Asito en G4S het model van integrale dienstverlening verder optimaliseren. Je moet dan denken aan parkeerbeheer, ontvangst in de terminal, begeleiden van inchecken — dat wordt in Lelystad selfservice —, security, bagageafhandeling, het klaarmaken van de vliegtuigen en schoonmaak. Kortom, elke operationele medewerker die je straks ziet rondlopen komt via ons.’

die ene functie, want soms is er een niveauverschil per functie en dan is het wel even moeilijk. Dan vindt iemand met mbo niveau 4 het niet meteen logisch om beveiliger te zijn waar niveau 2 voor nodig is. Terwijl het juist ook een kans biedt om collega’s op een ander niveau te stimuleren. Wij zeggen dan altijd: kijk eens wat het jou kan brengen om dit te doen. Het mooie is dat je dan ziet dat mensen met niveau 4 het werk van een beveiliger weer op een andere manier doen. Ze zijn vaak meer op de reiziger gericht. Een ander groot voordeel van deze ‘multiskilled’ medewerker is dat iedereen heel goed weet wat er eerder en verderop in het proces gebeurt, want ze doen dat andere werk ook. Daarmee kunnen ze ook vragen van passagiers beter beantwoorden.’


30 BEVLOGEN SCALA Magazine

d e l l i k s i t l u De m r e k r e w e d e m Op Lelystad Airport zijn de medewerkers straks van alle markten thuis! Zij zijn multiskilled opgeleid zodat ze verschillende taken kunnen uitvoeren. Daardoor zijn ze op meerdere plekken op de luchthaven inzetbaar. Net wat er nodig is op welk moment. Een slimme manier van het inzetten van medewerkers, met als prettige bijkomstigheid dat de reiziger vaker een bekend gezicht tegenkomt.

VERTREKKENDE PASSAGIER

Het verstrekken van informatie en bieden van assistentie bij de selfservice check-in, de werkzaamheden aan de gate en het begeleiden van de boarding.

BINNENKOMENDE PASSAGIER

Van het plaatsen van trappen tot het begeleiden van de passagiers naar de reclaimhal, het informeren en bieden van assistentie waar nodig.

VERTREKKENDE BAGAGE

Het bieden van assistentie bij de bagagedrop-off, beoordelen van ruimbagage, sorteren van bagage op karren en het verplaatsen, sorteren en laden van bagage.


AFVAL

Het legen van afvalbakken, van boord meenemen van afval, vervoeren van afval naar servicezone, gescheiden op- en overslaan van afval en het informeren van de afvalvervoerder.

SCHOONMAAK

VLIEGTUIGAFHANDELING

Een heel scala aan werkzaamheden, van het uitvoeren van administratieve handelingen en het begeleiden naar de vliegtuigopstelplaats tot het aftanken, het bevoorraden en de-icing van het vliegtuig.

BINNENKOMENDE BAGAGE

Het lossen van ruimbagage en het vervoeren naar de reclaimhal.

31 BEVLOGEN SCALA Magazine

Het uitvoeren van resultaatgerichte en periodieke schoonmaakwerkzaamheden van de plaza, lounge, gate, sanitair, bagagehal en meer.


32 BEVLOGEN SCALA Magazine

Hans Marsé directeur eigenaar van Breedveld & Schröder

‘We zijn altijd

te gast bij de klant’


Interview

Vanuit zijn jarenlange ervaring en levenswijsheid vertelt Hans Marsé van Breedveld & Schröder over zijn bedrijf en de samenwerking met SCALA.

Alleen al door het soort klanten waar we voor werken, is het voor mij belangrijk welke persoon we hier binnenkrijgen. Dat beroep kunnen we iedereen wel leren, maar je moet óók de juiste instelling hebben. Dus ze moeten goed opgevoed zijn en goede sociale vaardigheden hebben. Iemand met een petje op, die onverschillig kauwgom kauwend bij een klant binnenloopt, is geen ambassadeur van het bedrijf. Mijn stelling is: de klant is het belangrijkste en we zijn altijd te gast. Iedereen die hier werkt moet dat weten.’ Respect ‘Dat betekent niet dat ze mij geen jongeren van het mbo mogen doorsturen die niet helemaal in het systeem passen. Het geeft me juist voldoening om hen te helpen. In feite is hun probleem vaak dat ze nog niet hebben leren vallen. Alles is altijd gelukt en opeens gaat er iets niet. We proberen ze hier weer op de aardbodem terug te krijgen, en dat lukt eigenlijk altijd. En als je nou vraagt wat er dan aan schort? Aandacht! Ga met die jongens of meiden praten!

Foto: Hans Hordijk

‘Het maakt mij niet uit wie je bent, als je maar respect voor elkaar hebt.’

Vakroute ‘Met SCALA hebben we een project gedaan, de Vakroute Techniek, en die samenwerking was heel positief. Vooral de bootcamp dat er een onderdeel van was, stond me wel aan. Je weet daardoor meteen met wat voor karakters je te maken hebt. In feite vindt er op zo’n moment vanzelf een natuurlijke selectie plaats, en dat is voor een werkgever natuurlijk erg handig. Daarnaast is zo’n bootcamp ook heel goed om mensen weer in een ritme te krijgen, want als je al vier jaar thuis zit, is het best moeilijk om elke dag om half zeven naast je bed te staan. Door zo’n week krijg je weer structuur en heb je vervolgens ook de motivatie om verder te gaan. Dat bleek ook wel uit de reacties van de deelnemers. Een van de garanties die wij als mede-initiatiefnemer hadden gegeven, is dat we ook een paar deelnemers aan de vakroute zouden opnemen in ons bedrijf, en wij hebben er dan ook twee bij ons gehad. Helaas zijn die ook weer weg. Dan zie je dat we één ding niet goed hadden ingeschat vooraf. We hebben te weinig aandacht gegeven aan het cultuurverschil. Als mensen nog maar net in Nederland zijn, weten ze nog niet hoe bepaalde opmerkingen bedoeld zijn, en vatten ze dingen soms verkeerd op. Eergevoel speelt bij hen vaak een veel grotere rol dan bij ons. Andersom geldt hetzelfde: wij begrijpen hun cultuur ook niet genoeg. Daardoor liep het met deze twee mensen bij ons niet goed, ondanks hun inzet. Als je weet dat iets er is, kun je daar ook aandacht aan besteden. Dat geldt voor alles. Ik denk dat we met elkaar nu voldoende hebben geleerd om zo’n traject nog een keer op te pakken. SCALA had het programma heel goed in elkaar zitten, dus ik zie zeker ook mogelijkheden in de toekomst als ze straks ook een detacheringsbedrijf (TEC&TAL, red.) hebben.’ Samen met het mbo ‘Samenwerken is belangrijk, dat zie je ook terug in ons contact met het MBO College Almere. Per jaar lopen hier wel 18 tot 20 stagiairs rond, en als er een goeie tussen loopt nemen we die graag in vaste dienst. Ik merk ook dat die studenten prima zijn opgeleid tegenwoordig.’

33 BEVLOGEN SCALA Magazine

Ambassadeurs ‘Innovatie hoort bij ons bedrijf. Toen dit elektrotechnisch aannemersbedrijf 121 jaar geleden werd opgericht door de heren Breedveld en Schröder, begonnen ze met het ontwikkelen van een techniek voor schilderijdetectie. In die tijd al! Daarna hebben ze onder andere de parlofoon – de voorloper van de intercom – ontwikkeld, en heel Amsterdam op een centraal antennesysteem aangesloten. Allemaal nogal revolutionair. Zelf kwam ik in 1985 in dienst en vier jaar later heb ik het bedrijf kunnen overnemen. Inmiddels hebben we negen kleinere bedrijfjes binnengehaald, werken we door heel Nederland en zijn we als hofleverancier ook werkzaam op een aantal koninklijke paleizen en verschillende musea.

Ze leren hier wel een paar dingen, en het belangrijkste is respect. Het maakt mij niet uit wie je bent, als je maar respect voor elkaar hebt. Zo mag je best iets van mekaar vinden en dat mag je ook uitspreken, maar je moet wel respect houden. Of je nu de man van het magazijn bent, of je bent de commercieel directeur, dat interesseert me niet. Hoor mekaar aan en weet hoe de ander erover denkt. Je hoeft het echt niet met elkaar eens te zijn, maar houd die mening van die ander wel in je achterhoofd. Complexer is het niet.’


‘Dat beroep kunnen we iedereen wel leren, maar je moet óók de juiste instelling hebben.’ 34 BEVLOGEN SCALA Magazine

‘Dat was acht jaar geleden wel anders. Nu zien we goed opgeleide jongeren, met een goed denkpatroon en een bak kennis. Drie jaar geleden zei ik tegen Maryke Visser (manager Techniek bij MBO College Almere, red.) dat we meer mensen nodig hadden die thuis zijn in de techniek van elektrische laadpalen. Wij doen als bedrijf al jaren veel in laadpalen en dan met name in het verhelpen van storingen. Dat gaat de komende jaren alleen maar meer worden. Inmiddels worden er nu bij haar op het mbo, binnen het kader van de opleiding, servicemonteurs met deze kennis opgeleid. Er is een module digitale besturingstechniek gekomen en er staat dus ook zo’n laadpaal bij de school. Ik denk dat het zo hoort. Je moet als bedrijf niet gaan roepen ‘waar zijn die mensen’. Maar je moet vroeg genoeg beginnen en van te voren bedenken wat je hebben wilt.

Dat is trouwens ook precies wat SCALA erg goed doet: ze vragen aan bedrijven zoals de onze waar onze interesse ligt en wat je vindt dat medewerkers moeten kunnen. Van daaruit kun je het elektrotechnisch onderwijs vormgeven. Met elkaar zijn we inmiddels echt een groep die bezig is met ontwikkelen.’ Zelf sturen ‘Duidelijke afspraken maken is belangrijk in een bedrijf. Dat geeft rust. Ik zeg altijd: ja is ja, nee is nee, en anders moeten we het er nog maar even over hebben. Juist als er structuur is, is er van alles mogelijk en kunnen mensen veel zelf organiseren. Zo zijn we nu in ons bedrijf bezig om zelfsturende teams op te zetten. Dat is nog wel even wennen voor iedereen, maar het is mooi als mensen zelf nadenken over een oplossing. Degenen die het probleem tegenkomen weten vaak het beste wat er moet gebeuren, en dan moet je ze ook het vertrouwen geven. Dus als de magazijnman aangeeft wat er niet goed gaat en wat er volgens hem moet gebeuren, ben ik daar blij mee. Liefst met het kostenplaatje erbij. Dan kunnen we gewoon meteen een besluit nemen. Het is allemaal niet zo ingewikkeld, het draait uiteindelijk gewoon om aandacht, duidelijkheid en respect voor elkaar.’

e to a i h c c a m e i t a r i p s n i Regelmatig organiseert SCALA een ontbijtbijeenkomst of eindemiddagborrel om uit te wisselen met bedrijven met een technisch of dienstverlenend karakter. Het doel is om de behoefte te peilen die deze bedrijven hebben op het gebied van (toekomstig) personeel. Welke ontwikkelingen zien deze bedrijven in de nabije toekomst en wat betekent dat voor de opleidingseisen van hun medewerkers? In deze bijeenkomsten is menig kiem gelegd voor een nieuw initiatief. Een mooi voorbeeld daarvan is het ontstaan van de SCALA Vakroute.

‘Er is menig kiem gelegd voor een nieuw initiatief ’


‘kamperen bij 8 graden Celsius , zelf eten klaar maken, corvee, vroeg opstaan, groepsgesprekken, empowerment, persoonlijk leiderschap.’ zie artikel op pagina 22 en 23


blik 36

op het

BEVLOGEN SCALA Magazine

nieuwe scal a

Er breekt een nieuwe fase aan na drie jaar SCALA, en dat betekent zeker geen einde! Piet Mathôt en Dennis Grimbergen blikken vooruit en schetsen hun visie op SCALA 2.0.

2

1 Een nieuw opleidingsplatform voor de luchtvaart ‘Een luchthaven waar studenten en medewerkers met en van elkaar leren om het totale luchthavenproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Waar het leren voornamelijk op de werkvloer gebeurt. Dat is mijn droom! Door de komst van luchthaven Lelystad Airport ontstaat de behoefte aan gekwalificeerde medewerkers. Met het nieuwe SCALA creëren we daarom een opleidingsplatform voor hybride leren op gebied van luchthaven-opleidingen. Het is een samenwerking tussen MBO College Airport en MBO College Lelystad. Als SCALA gaan we enerzijds de bedrijven voorzien van goed opgeleide vakmensen passend bij de arbeidsmarktvraag van luchthaven-gerelateerde bedrijven. Anderzijds komen in de regio Flevoland hiermee opleidingen op de luchthaven beschikbaar voor studenten en bestaande medewerkers. Alles onder het motto: een leven lang ontwikkelen. Het mbo-onderwijs krijgt vorm in co-creatie met bedrijven en wordt zoveel mogelijk in de praktijk gegeven (hybride leren). Het speelt proactief

in op nieuwe technologieën en nichemarkten. Het is onze ambitie om studenten en medewerkers de kansen te geven zich op alle facetten van de luchthaven te bekwamen. Op de luchthaven verleggen ze letterlijk hun grenzen in persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het werken en leren in de wereld van luchtvaart en luchthaven komt daarmee binnen handbereik. We streven er naar om in 2021 zo’n 500 deelnemers een leer-werkplek te bieden met een hoog leerrendement. Ook is SCALA toonaangevend als het gaat om nieuwe technologieën (composiet, droning, gasturbinemarkt, etc). Het aanbieden van up-to-date vakkennis in de vorm van bijscholing bijvoorbeeld is een belangrijk onderdeel van ‘een leven lang ontwikkelen’. Studenten en deelnemers binnen SCALA

krijgen – meer dan nu gebruikelijk is – regie over hun eigen leervragen en leermethoden. Zo worden ze ook geïnspireerd om zich een leven lang te blijven ontwikkelen. SCALA positioneert zich hiermee als de toonaangevende vakschool voor de luchtvaart in Flevoland. Wij gaan er met elkaar – onderwijs, bedrijfsleven en overheid – aan werken dat er in de toekomst voldoende gekwalificeerde medewerkers op Lelystad Airport en omgeving werkzaam zijn.’ Piet Mathôt, programmamanager SCALA Luchthavenopleidingen


37 BEVLOGEN SCALA Magazine

een kwalitatieve regionale arbeidspool ‘Techniek heeft de toekomst. Vooral in de branches waarin technisch en logistiek personeel actief is, groeit de vraag sterk naar gekwalificeerd personeel. In toenemende mate zoeken werkgevers, naast vakkennis en vakvaardigheden, naar medewerkers met de juiste houding en gedag. Organisaties zijn niet alleen bezig met een voortdurende heroriëntatie op de omgeving, maar hebben ook te maken met medewerkers die steeds specifieker als individu herkenbaar worden. Oorzaken daarvan zijn het toenemende opleidingsniveau en de toenemende complexiteit van arbeid waardoor medewerkers steeds meer ‘kenniswerkers’ worden. Het gevolg is een bredere inzetbaarheid en een steeds grotere behoefte aan meer invloed op werk en loopbaan. Dat verhoudt zich niet (meer) tot strak afgebakende functies. In techniek is flexibiliteit bittere noodzaak om wendbaar te zijn en snel en goed te kunnen inspelen op steeds snellere veranderingen in de omgeving. Ondanks de gespannen situatie op de regionale arbeidsmarkt kan nog steeds gesteld worden dat zo veel mogelijk werkzoekenden aan werk geholpen moeten worden. Om aan de vraag te kunnen blijven voldoen en mensen regionaal aan werk te helpen, heeft SCALA in haar verduurzamingsprogramma een nieuw initiatief ontwikkeld in de vorm van TEC&TAL. Een kwalitatieve regionale arbeidspool. De werkwijze

maakt het mogelijk extra personeel flexibel te werven. Naast de flexibele schil draagt deze vorm van werkgelegenheid regionaal bij aan het trainen en continu opleiden van vakmensen. De arbeidspool is een kwaliteitsinstrument. Dat wil zeggen dat deelnemer die in de pool participeert bereid is een leven lang te leren en zich te ontwikkelen. Een vaste taak of functie bestaat dan ook niet meer. De deelnemer wordt multi-talent en multiskilled opgeleid. Instroom wordt gegenereerd in het vmbo - mbo (met doorstroomprofiel naar het Ad/hbo). Om een kwalitatief bestand te waarborgen worden deelnemers vanaf het vmbo, middels campus recruitment, geselecteerd voor de opleiding. De arbeidspool draagt in samenwerking met betrokken onderwijspartijen zorg voor een onderwijsvorm waarin excellent onderwijs, vitaliteit en goed werknemerschap

centraal staan. Daarvoor krijgt de deelnemer een diploma en certificering die zich sterk onderscheidt in de arbeidsmarkt. Mede door de invulling van het TOP-Class BBL-traject zal de instroom naar werk vanzelfsprekend zijn. Er wordt in het concept uitsluitend opgeleid voor arbeidsmarktrelevante beroepen in de techniek en dienstverlening. Onze doelstelling is om per jaar (start 2018) minimaal vijftig kandidaten te selecteren en te laten instromen in de TOP-Class van TEC&TAL. Voor deelname kijken we niet alleen naar de relevantie van het uitstroomprofiel; juist houding en gedrag spelen een belangrijke rol bij de selectie van de kandidaten. Want daarmee kan de medewerker van de toekomst het verschil maken.’ Dennis Grimbergen, directeur TEC&TAL

‘Op de luchthaven verleggen ze letterlijk hun grenzen in persoonlijke en professionele ontwikkeling’


38 BEVLOGEN SCALA Magazine

‘Voor de wereld

van morgen’ Alda Boerema

decaan mavo Emelwerda College, coördinator Bèta Challenge


Interview

Alda Boerema is een enthousiast pleitbezorgster van het Bèta Challenge Programma op de mavo van het Emelwerda College in Emmeloord. Vanuit haar coördinatorsfunctie kwam ze in contact met SCALA.

In Bèta Challenge is technologie ondergebracht in zeven bèta-werelden, en de opdracht waar we mee beginnen is om die werelden te onderzoeken. Je hebt de wereld van Creatief en ontwerpen, Voeding en gezondheid, Geld en handel, Onze planeet, Verkeer, transport en ruimte, Wetenschap en ontdekken en het Menselijk lichaam. Allemaal werelden die overal in onze omgeving aanwezig zijn. Door die te onderzoeken ontdekken de leerlingen ook welke beroepen daarbij kunnen horen. Het is dus meteen een oriëntatie voor hun loopbaan. We bezoeken bedrijven, kijken welke functies daar zijn en we krijgen dan van zo’n bedrijf een opdracht mee. Leerlingen hebben zo’n zes weken de tijd om die uit te werken. Daarna komt de contactpersoon van het bedrijf hier op school, of wij gaan terug naar bedrijf, en presenteren onze leerlingen waar ze aan gewerkt hebben en welke oplossingen ze hebben bedacht.‘

Foto: Sylvia Jansen

‘Het is vooral leren door te doen’ SCALA als opdrachtgever ‘Eigenlijk precies in de tijd dat ik net bezig was met de Bèta Challenge, kregen wij als school een uitnodiging voor een kennismakingsbijeenkomst van SCALA. Dat werd het begin van een mooie samenwerking. Vrij snel na de kennismaking hebben we een excursie gemaakt met klas 3 en 4 naar SCALA en Lelystad Airport. Dat was echt een cadeau, die dag. De leerlingen en hun mentoren hebben

Daarna zijn we nog een keer met klas 2 geweest en heeft SCALA ons een opdracht gegeven voor de Bèta Challenge. Achteraf gezien was die eerste opdracht wel iets te hoog gegrepen. De leerlingen moesten drie vliegtuigen gaan vergelijken en zich voorstellen dat ze één van die drie moesten verkopen. Dus uitzoeken hoe het zit met gewicht, CO2-verbruik, beenruimte, enzovoorts. Dat was best ingewikkeld en het feit dat het een fictieve opdracht was, maakte het ook minder leuk voor ze. Daar hebben we van geleerd en het jaar daarna kregen ze een opdracht die iets dichter bij huis was en mooi aansloot bij hun niveau. De website van Lelystad Airport was het onderwerp. Die hebben ze onder de loep genomen en gekeken wat ze daar aan toe zouden willen voegen, en hoe. Zo wilden ze bijvoorbeeld vacatures erop zetten en daarvoor moesten ze uitzoeken welke functies er allemaal zijn, wat daar bij hoort en hoe je er mensen voor kunt enthousiasmeren. Ze moesten ook de technische kant van het maken van een website leren. Dat liep prima, en Piet is hier op school geweest om de opdracht te beoordelen en feedback te geven. Dat was erg leuk, je zag de leerlingen gewoon groeien! SCALA is inmiddels een mooie opdrachtgever voor onze Bèta Challenge geworden en wat mij betreft blijft dat zo.’ Voor de wereld van morgen ‘Loopbaanoriëntatie is ook op school een verplicht onderdeel. Als decaan vind ik het leuk om leerlingen aan het denken te zetten over hun ‘droombaan’. Daarvoor is het ook belangrijk dat leerlingen bedrijven bezoeken want daar krijgen ze een indruk van de praktijk en van de mogelijke beroepen die er zijn. Presentaties, van oud-leerlingen over hun vervolgopleiding, of bijvoorbeeld van SCALA over de beroepen op de luchthaven, zijn daarbij heel inspirerend. Op allerlei manieren proberen we de leerlingen dicht bij de praktijk te brengen en ze meer over hun loopbaan te laten nadenken en ze er goed op voor te bereiden. Daarom vond ik het ook zo leuk om laatst iets terug te horen vanuit een heel andere hoek. Een docent Lichamelijke Opvoeding vertelde mij dat hij zo verrast was door de pilotgroep Bèta Challenge. Voor het vak LO 2 had hij ze de opdracht gegeven een spel te bedenken met een aantal vaste ingrediënten. Onze pilotgroep was daar in ‘no time’ mee klaar. Dat had hij nog nooit gezien, zo snel als zij waren met hun overleg! Regels werden afgesproken, randvoorwaarden vastgesteld, alles was in een mum van tijd klaar, veel sneller dan alle anderen. Voor mij een mooi voorbeeld van hoe de leerlingen voorbereid zijn op de wereld van morgen, waar samenwerken, snel kunnen overleggen en oplossingen bedenken erg belangrijk zijn.’

39 BEVLOGEN SCALA Magazine

De zeven Bèta-werelden ‘Overal wordt techniek gegeven maar op de mavo was dat vak verdwenen. Daar wilden we hier op school iets aan doen. We hebben verschillende mogelijkheden onderzocht en uitgeprobeerd en uiteindelijk stuitten we op Bèta Challenge: een nieuwe onderwijsvorm op de mavo om techniek en technologie meer te promoten. We zijn gaan kijken bij een aantal scholen die daar al mee begonnen waren en we werden enthousiast. Het sloot precies bij ons onderwijs aan, en het past ook goed bij het technasium dat we hier op havo en vwo hebben. Vier jaar geleden zijn we ermee begonnen, dus onze pilotgroep zit nu in het examenjaar. Het onderwijs is projectgestuurd. Aan de hand van een opdracht van buitenaf ontwikkelen de leerlingen allemaal 21e-eeuwse vaardigheden zoals onderzoeken, oriënteren, samenwerken, creatief zijn, oplossingen zoeken en presenteren. Het onderwijs is veel meer coachend dan inhoudelijk: hoe werk je samen, hoe zet je het project op, hoe kom je tot de best mogelijke oplossing, enzovoorts. Het is vooral leren door te doen, en het leuke is dat je werkt aan een échte opdracht van een bedrijf of instelling.

van alles gehoord en gezien: de vliegtuigen en hangars, maar ook hoe het gaat op zo’n luchthaven en wat daar allemaal voor nodig is.


‘Je moet vliegen in je dromen om later van de grond te komen’ Harrie Jekkers

SCALA bedankt de leden van Raad van Toezicht en Raad van Bestuur in de afgelopen jaren: Erik Lagerweij, Annemarie Knottnerus, Aswin Frenay, Veronica van der Goot, Ben Vermeer, Karol Henke en Jeroen Ankersmit.

Profile for Scala Luchtvaartopleidingen

Bevlogen  

SCALA Magazine

Bevlogen  

SCALA Magazine

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded