Page 1

SportsCamp Aid skoleprojekt

 

Projektbeskrivelse SportsCamp Aid skoleprojekt - En eftermiddag med bevægelse og sjove aktiviteter for børn og unge i 5.-9. klasse.

SportsCamp Aid skoleprojekt  Saltværksvej 2 E, 2.sal 2770 KastrupTlf. 42 60 39 17  www.sportscamp-aid.dk skole@sportscamp.dk SportsCamp Aid skoleprojekt  Saltværksvej 2 E, 2.sal 2770 KastrupTlf. 42 60 39 17  www.sportscamp-aid.dk skole@sportscamp.dk SportsCamp Aid skoleprojekt  Saltværksvej 2 E, 2.sal 2770 KastrupTlf. 42 60 39 17  www.sportscamp-aid.dk skole@sportscamp.dk

 

SportsCamp Aid skoleprojekt Saltværksvej 2 E, 2.sal 2770 KastrupTlf. 42 60 39 17 www.sportscamp-aid.dk skole@sportscamp.dk


SportsCamp Aid skoleprojekt

Baggrund og formål Ideen bag dette skoleprojekt bunder i, at vi ønsker at skabe et større fokus på børn og

Sp olepr ort ojekt sCa mp Aid

unges idrætsvaner og generel sundhed. Vi ønsker at give så mange unge som muligt uforglemmelige oplevelser baseret på sport, glæde og samvær med andre.

SportsCamp Aid skoleprojekt har til formål at fremme fysisk aktivitet og sundhed hos eleverne på landets folkeskoler. Vi har udviklet et specielt aktivitetsforløb af 1 ½ times varighed, som har til formål at give lyst og motivation til at være mere fysisk aktiv. Forløbet vil være umiddelbart efter skoletid, så vi generer ikke undervisningen. Det er et frivilligt tilbud for skolens 5.-9. klasser, hvor eleverne får brugt kroppen på en sjov og anderledes måde. Der vil være en opdeling således, at 5.-6. klasse og 7.-9. klasse deltager hver for sig. Målsætning

sko lep roj ekt

Målsætning for projektet er at komme rundt på så mange folkeskoler som muligt. Projektet vil i foråret 2010 være et forsøg og kun blive tilbudt udvalgte skoler i Københavns området. Viser det sig, at der er stor interesse for projektet, har vi planer om at udvide til andre dele af landet. Aktivitetsforløb

Aktivitetsforløbet vil bl.a. byde på en sjov og anderledes opvarmning, et ultimativt race med forskellige udfordringer, der giver sved på panden og får humøret i vejret, samt andre sjove og innovative aktiviteter. Vi benytter de nyeste undervisningsprincipper og bruger forskellige rekvisitter på en alternativ måde. Hele forløbet udføres til musik, der passer til aktiviteterne.

SportsCamp Aid skoleprojekt Saltværksvej 2 E, 2.sal 2770 KastrupTlf. 42 60 39 17 www.sportscamp-aid.dk skole@sportscamp.dk

2


SportsCamp Aid skoleprojekt

Hvem står bag projektet? Bag projektet står Sportscamp Aid, som er en velgørende organisation, hvis formål er at:

Sp olepr ort ojekt sCa mp Aid

1. Tilbyde mindre bemidlede børn og unge et gratis ophold på SportsCamp. (Læs mere om SportsCamp på www.sportscamp.dk).

2. Sikre en god, tryg og udviklende camp oplevelse.

3. Udbrede viden om camp oplevelsen og dens positive indflydelse på børn og unge. 4. Udbrede interessen for og mangfoldigheden af fysisk aktivitet og sundhed hos børn og unge.

En projektleder står for det overordnede ansvar for afviklingen af skoleprojektet. Derudover er der et instruktørkorps bestående af idrætsstuderende fra Københavns

sko lep roj ekt

Universitet. De har alle en idrætsmæssig baggrund fra forskellige idrætsgrene og har derudover

alle

stor

undervisningserfaring.

Det

er

dem,

der

vil

varetage

aktivitetsforløbet, og vi garanterer børnene, at de får en eftermiddag fuld af sjov, inspiration og nye udfordringer. Kvalitet og økonomi

En af vores kerneværdier er kvalitet, hvilket har gjort, at vi har været nødsaget til at opkræve brugerbetaling i form af 50 kr. pr. barn. Vi modtager støtte til projektet fra forskellige samarbejdspartnere og kan på denne måde holde prisen nede på kun 50 kr. Dette til trods for udgifter til udvikling, koordinering, instruktør lønninger, transport og indkøb af rekvisitter. Det er vigtigt for os at sikre glade og tilfredse børn og give dem en god oplevelse. Det betyder bl.a., at børnene bliver undervist af meget kompetente og talentfulde instruktører. Skolerne Vi ønsker, at skolen vil være behjælpelig med at udlåne faciliteter i form af et græsareal eller en idrætshal og evt. madrasser til indendørs brug. En idrætshal er klart at foretrække. Vi medbringer selv alle andre rekvisitter.

SportsCamp Aid skoleprojekt Saltværksvej 2 E, 2.sal 2770 KastrupTlf. 42 60 39 17 www.sportscamp-aid.dk skole@sportscamp.dk

3


SportsCamp Aid skoleprojekt

Ydermere håber vi, at skolen vil være behjælpelig med at gøre eleverne i 5.-9. klasse og

Sp olepr ort ojekt sCa mp Aid

deres forældre opmærksomme på dette tilbud ved at lægge det ud på skolens intranet eller lignende, hvor alle har adgang.    

sko lep roj ekt

SportsCamp Aid skoleprojekt Saltværksvej 2 E, 2.sal 2770 KastrupTlf. 42 60 39 17 www.sportscamp-aid.dk skole@sportscamp.dk

4

Projektbeskrivelse SCaid  

Projektbeskrivelse for SportsCamp Aid's skoleprojekt 2010