Page 1


Pogled na iztekajoče se šolsko leto Konec pouka in začetek poletja sta za dijake, starše in vse zaposlene v vzgoji in izobraževanju pravo olajšanje, saj se za dijake končuje trdo delo in obveznosti, za starše pa čas napetosti in negotovosti. Zelo podobno je tudi za vse ostale zaposlene pri nas, ki delajo na področju izobraževanja odraslih, svetovanja in dejavnosti avto šole. Vsekakor je treba omeniti, da je bila naša avto šola v letu 2012 najboljša po uspehih naših kandidatov na celotnem območju celjske regije. Biti prvi med vsemi pa je spoštovanja vreden rezultat. Čestitamo celotni ekipi! Prihajajoče poletje, ki letos precej zamuja, pa je za mlade čas za bolj sproščeno življenje, čas za zabavo in sprostitev. In tako je tudi prav, saj mora biti življenje uravnoteženo med delom, obveznostmi in tudi prostim časom. Naš šolski center je tudi v tem šolskem letu uspešno deloval, na različnih področjih smo dosegali zavidljive uspehe. Razen šolskih tekmovanj v znanju moramo omeniti dosežke v športu, kjer smo lahko upravičeno ponosni na naše dijake. Sicer pa je bila prioritetna naloga izpolnjevati naše poslanstvo, ki je izobraževanje mladine in odraslih ter nudenje podpore podjetjem in podjetnikom. V minulem šolskem letu je bilo na obeh srednjih šolah, kjer izobražujemo mladino (Gimnazija Slovenske Konjice in Srednja poklicna in strokovna šola Zreče), vključenih v izobraževanje okrog 370 dijakinj in dijakov, v oddelkih za odrasle je bilo vključenih 142 udeležencev v Slovenskih Konjicah in v enoti izobraževanja odraslih v Laškem. Poleg tega smo skupaj s partnerji na Visoki šoli za predšolsko vzgojo izobraževali 116 študentk in študentov. Na študij predšolske vzgoje smo še posebej ponosni, saj je interes zanj še vedno izjemen. Tudi letošnji vpis nove generacije potrjuje dosedanje trende. Na Šolskem centru nas je bilo to leto 44 redno zaposlenih, pogodbeno pa smo sodelovali z več kot 50 zunanjimi strokovnjaki, predavatelji in sodelavci. Aktivnosti so potekale na treh lokacijah in sicer v Slovenskih Konjicah, v Zrečah in v enoti IO v Laškem. Naša osnovna dejavnost je bila in še vedno ostaja izobraževanje srednješolske mladine in opravljanje drugih dejavnostih povezanih z izobraževanjem. Letos so naše aktivnosti potekale tudi na drugih področjih, denimo na področju izvajanja raznih projektov. Tako smo intenzivno in uspešno sodelovali v številnih nacionalnih in mednarodnih projektih, kjer smo bili tudi vodilni partner. Seveda pa je naše delo zajemalo tudi sodelovanje na kulturnem in športnem področju, ob tem smo sodelovali na več prireditvah v lokalni skupnosti. Povedati je treba, da smo vsi zaposleni v našem zavodu v preteklem šolskem letu delali veliko, zavzeto in tako dosegali nadpovprečne rezultate. Delo in trud se kažeta v uspešnosti dijakov v šoli in na tekmovanjih, na drugi strani pa smo dosegali tudi dobre poslovne rezultate kljub manj ugodnim razmeram v okolju. Vsekakor se bomo trudili ta trend obdržati in ga nadgraditi z novimi idejami in novimi programi. Kot že rečeno, je čas počitnic pred vrati. Dijakinjam, dijakom in staršem želim čim bolj sproščene počitnice ter veliko poletnih užitkov, vsem sodelavcem pa veliko aktivnega počitka na dopustu ter še več dobre volje, ki jo bomo potrebovali v začetku novega šolskega leta. Direktor Mag. Milan Sojč

2


POSEBNO LETO

Letošnje šolsko leto je bilo zagotovo zelo posebno. Kljub temu da ne moremo biti prav ponosni na družbo, v kateri živimo, ki očitno več ne ceni intelektualnega dela, ki ga med mnogimi opravljamo tudi učitelji, in katerega del ste tudi dijaki, pa je vendarle bilo šolsko leto, ki smo ga doživljali na Gimnaziji Slovenske Konjice, radostno, uspešno in drugačno od prejšnjih. Dijaki ste sodelovali v številnih šolskih, državnih in mednarodnih projektih, se ukvarjali z raziskovalno dejavnostjo, si razširjali svoja obzorja z medpredmetnimi ekskurzijami po Sloveniji, snemali ste filme, popestrili življenje na šoli ter v naši in sosednjih občinah s kulturnim programov … Gostili smo tuja veleposlaništva, ogromno vas je spoznalo znamenitosti in lepote Rima, Pariza … Še posebej smo ponosni, da ste tudi letos »zmagovali«. Več kot 30 dijakov se je izkazalo s 1., z 2. ali s 3. mestom na državnih tekmovanjih oziroma so prejeli zlata in srebrna priznanja na državnem nivoju. Nekateri so želi tudi mednarodne uspehe. Vsem, tistim, ki ste zmagovali, in tudi tistim, ki ste sodelovali, iskreno čestitamo! Hvala tudi vsem mentorjem, ki ste pomagali k uspehom dijakov, in vsem, ki ste pomagali soustvarjati pestro življenje na šoli. Še vedno sem prepričana, da je naša gimnazija drugačna od večine. Mislim, da dijaki niste številke, da znamo vsakomur med vami prisluhniti in mu pomagati v okviru dopustnih meja. Prepričana sem, da si lahko na naši gimnaziji poleg osnovnih znanj v okviru šolskih predmetov pridobite tudi znanja, ki zadovoljujejo vaša individualna nagnjenja in želje v skladu z vašimi vrednotami in življenjskimi cilji. In prav vrednote, pot, kako doseči cilj, so tisti, ki morajo biti v današnjem času najpomembnejši. Spoštovani dijaki, bodite pošteni in odgovorni na svoji poti odraščanja, imejte visoke cilje, ki jih dosegajte z vestnostjo, s predanostjo, z razumom in tudi s srcem. Ne bodite drug drugemu tekmeci, pomagajte si, skupaj ste močnejši in zmorete več. Dovolite staršem in profesorjem, da stopamo z Vami in Vas spodbujamo! Spoštovani sodelavci, prav je, da smo tudi učitelji tisti, ki se zavedamo želja odraščajočih posameznikov, jih pozitivno usmerjamo na poti odraščanja, smo dosledni in načelni zato, da bodo mladi uspešni na svoji poti. Predvsem pa si želim, da bomo takrat, ko bodo na nebu temni oblaki, znali presojati s srcem in nagraditi poštenost, zavzetost in trud dijaka. Sproščene, vesele počitnice, spoštovani dijaki, Vam želim! Naberite si moč za nove uspehe v prihajajočem šolskem letu! mag. Katja Premru Kampuš, pedagoška vodjinja Gimnazije Slovenske Konjice

3


MOZAIK ŠOLSKEGA LETA Prvi toplejši dnevi, ki jih letos kar ni in ni hotelo biti, so bili vendarle znanilci težko pričakovanih šolskih počitnic. Tudi če je bilo letos vreme precej nepredvidljivo in muhasto, pa je koledar nezmotljivo naznanil konec šolskega leta. Za večino dijakov so se pričeli zasluženi brezskrbni dnevi, ko bodo vsakdanje skrbi pozabljene, misli pa usmerjene v sprostitev, zabavo in tkanje novih prijateljskih vezi. Težko je z nekaj besedami predstaviti raznolikost dogajanja preteklih desetih mesecev. Zato smo utrip celotnega šolskega leta zajeli v mozaik sklopov. Na šoli smo marsikaj organizirali, sodelovali v različnih dejavnostih in projektih, tekmovali, preizkušali, potovali, ustvarjali in ob vsem tudi odraščali. Aktivna je bila dijaška skupnost, vključevali smo se v različne nacionalne in mednarodne projekte, na strokovnih ekskurzijah smo spoznavali nove kraje in njihove znamenitosti ter se seznanjali z različnimi podjetji s področja strojništva, organizirali smo številne delavnice za dijake. Ponosni smo lahko na dosežene uspehe naših dijakov na številnih tekmovanjih. Dva dijaka sta dosegla celo zlati priznanji na državnih tekmovanjih. V mesecu juniju smo prvič organizirali skupno zaključno prireditev za vse dijake šole in njihove starše, s čimer smo združili poprej ločene slavnostne podelitve pohval in priznanj ter spričeval po zaključnih izpitih in poklicni maturi. Resnično s ponosom smo učitelji in starši zrli na dijake vsakega razreda posebej, ki so nas navdušili s svojimi predstavitvami. Seveda pa smo v mislih že tudi pri prihodnjem šolskem letu in izzivih, ki jih bo postavilo pred nas. Kot mnoge poklicne in strokovne šole se soočamo z zmanjševanjem vpisa v prvi letnik, kar nam povzroča nemalo skrbi in prilagajanj. Zato smo že v tem letu začeli načrtovati aktivnosti, s katerimi bi lahko osnovnošolce in njihove starše prepričali, da je odločitev za vpis na SPSŠ Zreče dobra izbira. Vsem sodelavcem se zahvaljujem za njihovo predano delo in dosežene uspehe v tem letu. Ljudje v šoli tvorimo mozaik. Vsak kamenček v njem, od dijakov do učiteljev, je nepogrešljiv in edinstven ter prispeva k celotni podobi in sliki, ki jo ustvarjamo. Naj bo ta čim lepša in prijaznejša. Prav tako kot naj bo z vsemi prijazno poletje. Naj vas napolni s soncem, toplino in z novo energijo ter prijetnimi spomini, ki bodo dobra popotnica v jesenske dni. Branka Vidmar Primožič, pedagoška vodja SPSŠ Zreče

4


Izobraževanje odraslih in svetovanje V enoti SIC - Izobraževanje odraslih uspešno zaključujemo še eno šolsko leto z opravljanjem poklicne mature in zaključnih izpitov v različnih programih. Prav tako se zaključujejo različni seminarji, usposabljanja in tečaji. Vseslovenska prireditev, ki v maju in juniju vsako leto bolj vpliva na dogajanje na centru in okolju, je Teden vseživljenjskega učenja. Verjamemo, da smo ne le s številnimi dogodki, temveč tudi z njihovo kakovostjo in prilagojenostjo okolju, v katerem živimo in delujemo, pritegnili veliko partnerjev, obiskovalcev in drugih podpornikov. Izvedli smo okoli 50 delavnic, predstavitev, predavanj in kratkih seminarjev. Pri pripravi le-teh sodelujemo z vrtci, društvi, podjetji in zavodi iz občin Slovenske Konjice, Zreče, Oplotnica in Šentjur. Zabeležili smo rekordnih 900 udeležencev. V polnem teku pa so tudi priprave na šolsko leto 2013/2014. Pripravljamo nove oblike intenzivnih in krajših oblik usposabljanj, ki temeljijo na potrebah lokalnega okolja in posameznika za uspešno delo na delovnem mestu.

5


Učitelji in drugi sodelavci:

Aleksandra Boldin, Marjana Cenc Weiss, Tjaša Domitrovič, Jelka Esih, Darinka Gilčvert Berdnik, Aleš Hofman, Tatjana Hren, Vasja Ivančič, Blaž Knep, Mojca Koban Dobnik, Primož Kračun, Oskar Krevh, Tanja Lehner, Jerica Ličen, Jožica Orož Berginc, Tina Paučnik, Viljem Pavlovič, Katja Premru Kampuš Tjaša Rajšp, Mihaela Ribič, Helena Skaza Birk, Mateja Smolar Tič, Mojca Šegel, Marjetica Štante Kapun, Doroteja Štunf in Brane Vodopivec.

Direktor: Mag. Milan Sojč Tajništvo: Irena Drobne Hišnik: Bojan Gorjup Računovodstvo: Marjetka Bračko, Helena Rak

6


Marjana Cenc Weiss, Tomaž Černec, Tjaša Domitrovič, Štefanja Štefica Fink, Gašper Grat, Tatjana Hren, Bojan Hrovat, Robert Jurič, Primož Kračun, Oskar Krevh, Lara Lipovec, Janez Mernik, Bojan Napotnik, Viljem Pavlovič, Boris Podgrajšek, Tjaša Rajšp, Izidor Roškar, Jože Rušnik, Doroteja Rušnik Stramšak, Mateja Smolar Tič, Milan Sojč, Petra Šešerko Viličnjak, Dušan Špoljar, Danilo Videčnik in Branka Vidmar Primožič.

Tajništvo: Helena Rak

7


Šolski šport

ŠOLSKI ŠPORT

Športna tekmovanja Šolska športna tekmovanja so tisti segment na šoli, ki naš šolski center kljub majhnosti in veliki razdrobljenosti poskuša že od vsega začetka povezati in ga narediti velikega in močnega. Ob raznih priložnostih, ko se srečujemo s kolegi športniki in športnimi delavci, organizatorji različnih tekmovanj, nas cukajo za rokav in začudeno sprašujejo »A vi ste spet zraven?«. Spet ob drugačnih priložnostih ko premagujemo nasprotnike vlagajo pritožbe ker nastopamo kot šolski center. Preden uspemo razložiti, da je to za tako mali center kot je naš edino smiselno, je postopek že sprožen. No, do sedaj še ni bilo resnejši težav glede tega in verjamemo, da jih bo še manj. Je pa res, da se velikokrat zgodi, da ekipe, posamezniki, šole iščejo vzrok za lasten neuspeh v drugih in take stvari so kot nalašč za to. Iz leta v leto se trudimo vnašati novosti, prepoznati čim več talentiranih dijakov in jim v procesu šolanja omogočiti, da talente in znanja nadgradijo do te mere, da se lahko uspešno vključijo v tekmovanja in s ponosom zastopajo šolo. Vsem ostalim pa želimo približati šport, da ga bodo doživljali kot nekaj lepega, pozitivnega in se skozi celo življenjsko obdobje radi vračali k njemu. -

Atletika

Najboljši atleti šole so se 22.5.2013 v Ljubljani v Športnem parku Šiška udeležili finala posamičnega atletskega prvenstva Slovenije za srednje šole. Na podlagi predhodnega področnega prvenstva, ki je potekalo v Celju so se po rezultatih uvrstili v finale tudi naši dijaki. Na 100m je med štiriindvajsetimi atleti Kramberger Jan v finalu dosegel 3. mesto z rezultatom 10.97, v isti disciplini se je pomeril tudi Podkrajšek Blaž, ki je na koncu pristal na 18. mestu z rezultatom 11.91. V suvanju krogle je bila zelo uspešna Lamut Kaja , ki je z najdaljšim metom 13,00 m za las izpustila stopničke in pristala na 4. mestu. Dijakinja Noner Ana je na razdalji 1000m, dosegla 11. mesto z rezultatom 3.10,25. Štafeta 4*100 v postavi Blaž Podkrajšek, Domink Horvat, Marcel Zazijal, in Jan Kramberger je pričela zelo dobro in je bila na dobri poti, da se uvrsti med tri najboljše v državi, vendar se jim je zaradi napačne predaje dobra uvrstitev izmuznila iz rok. -

Atletika ekipno

V septembru sta ekipi dijakov in dijakinj nastopili na področnem tekmovanju v atletiki v Celju. Pri tovrstnem tekmovanju so rezultati točkovani po posebnih tablicah in vsak rezultat prinaša določeno število točk. To je bil zadosten motiv, da so se prav vsi

8


dijaki in dijakinje potrudili po najboljših močeh. Dosegli so nekaj odličnih rezultatov, kar je dijakinjam prineslo 7653 točk in 4. mesto, dijakom pa 7878 točk, kar je zadostovalo za odlično 2. mesto. Kot 12. ekipa so se uvrstili na državno tekmovanje v Brežice. Tudi na državnem nivoju so dijaki odlično nastopili. Svoj rezultat so še izboljšali in dosegli 8206 točk, kar je zadostovalo za končno 9. mesto. Ekipo dijakov so sestavljali: Jan Kramberger, Blaž Podkrajšek, Jan Pogladič, Miha Zalar, Rok Hajd, Primož Plohl, Tomaž Jelenko, Alen Bezenšek, Mitja Zbičajnik, Marko Bašič, Gregor Gregorc, Marcel Zazijal, Tadej Gorenšek, Cuk Timotej, Matic Podgrajšek, Andrej Žagar, Simon Rečnik, Obrovnik Niko, Črešnar Tadej. Ekipo dijakinj so sestavljale: Mlakar Špela, Sojč Nastja, Kovše Doroteja, Podvršnik Tanja, Županc Vesna, Frim Maša, Noner Ana, Krančan Nika, Ramšak Tea, Furman Anamarija, Lamut Kaja, Zupančič Vesna. -

Kros

V mescu aprilu so se dijaki Šolskega centra udeležili šolskega ekipnega krosa, ki se je odvijal v Novem mestu. V hudi vročini so se dijaki merili na 2000, dijakinje pa na 1500 metrov dolgi progi. Šolsko ekipo so sestavljali: Katarina Pišotek, Nuša Petek, Ana Noner, Rok Hajd in Rok Zupančič. V močni konkurenci sta odlično nastopili dijakinji Ana Noner in Katarina Pišotek, ki sta v svoji kategoriji osvojili 2. mesti in se zasluženo veselili srebrnih odličij. -

Državno tekmovanje v smučanju in deskanju na Rogli

Že šesto leto zapored je ŠC Slovenske Konjice-Zreče v sodelovanju z Snowboard klubom Rogla organiziral državno tekmovanje v smučanju in deskanju za srednješolce, ki je potekalo na Rogli na smučišču Jasa. Tekmovanje je potekalo v sredo, 13.3.2013, na dan, ki nam ni namenil veliko sonca, saj je bila na progi gosta megla, ki je tekmovalcem otežila delo. A kljub temu so odlični športniki končali tekmovanje brez poškodb. Organizatorji, torej profesorja

9


športne vzgoje na ŠC, Primož Kračun in Brane Vodopivec, in dijaki Gimnazije ter SPSŠ Zreče, ki so pomagali, so se odlično odrezali in poskrbeli, da ni prišlo do večjih zapletov. Prav tako so se odlično odrezali tudi naši tekmovalci, a najbolje sta se odrezala Maša Mlinšek, dijakinja konjiške gimnazije, ki je dosegla 2. mesto v deskanju starejših dijakinj ter Žiga Skaza, dijak zreške šole, ki je pometel z vso konkurenco v kategoriji mlajših nekategoriziranih dijakov. -

Košarka dijaki

Dijaki Šolskega Centra Slovenske Konjice-Zreče so tudi letos tekmovali v dveh košarkarskih tekmovanjih. V tekmovanju ŠKL smo po dolgi in naporni sezoni izpadli proti ekipi ŠC Velenje in se v četrtfinalu poslovili od tekmovanja z uvrstitvijo med osem najboljših ekip v državi. V šolskem košarkarskem tekmovanju pa smo po zmagah nad Rogaško Slatino (61:41), Srednjo šolo za gostinstvo in turizem Celje (59:42), Gimnazijo Lava (44:39) in Elektro-kemijsko šolo Celje (64:53) postali področni prvaki. Tako smo se uvrstili na četrtfinalni turnir, ki smo ga tudi sami organizirali. Tam smo si z osvojitvijo drugega mesta priborili nastop na polfinalnem turnirju, ki smo ga odigrali na gimnaziji Bežigrad in se tako tudi v tem tekmovanju uvrstili med osem najboljših ekip v državi. Ekipo so sestavljali: Marko Marinovič, Urban Belak, Primož Muršič, Marcel Zazijal, Timotej Cuk, Žan Videčnik, Žiga Šrot, Blaž Leskovar, Luka Lušo, Jaka Potočnik, Filip Klančnik, Aljaž Leva in Jan Pogladič.

-

Košarka

dijakinje Letos smo se z mlado in perspektivno ekipo deklet

10


udeležili področnega tekmovanja v Celju. Dijakinje so pokazale veliko košarkarskega znanja in energije. Odmevnejši rezultat je izostal samo zaradi mladosti in neizkušenosti ekipe. Ekipo so sestavljale: Sanja Flašker, Tina Rap, Kaja Lamut, Tea Ramšak, Anja Lešnik, Kaja Klokočovnik, Maša Mlinšek, Marisa Mastnak, Anja Potočnik, Živa Ceglar. -

Streljanje z zračno puško in pištolo

Na šoli imamo tudi dva odlična strelca, Vesno Županc (zračna pištola) in Jaka Petelinek (zračna puška). Oba sta svojo natančnost in mirno roko dokazala na tekmovanjih, oba sta se namreč udeležila področnega in državnega tekmovanja. Na področnem tekmovanju v Velenju je imel mirnejšo roko Jaka, ki je zmagal v svoji kategoriji. Na državnem tekmovanju pa je večjo zbranost pokazala Vesna, osvojila je odlično 2. mesto. -

Nogomet dijaki

Področnega tekmovanja se je udeležila tudi nogometna ekipa dijakov. V Celju so se pomerili s Srednjo šolo za gostinstvo in turizem in I. gimnazijo v Celju. Prvo tekmo so igrali z gostinci in v zelo izenačeni tekmi tik pred sodnikovim žvižgom zadeli za izenačenje na 2:2. S kazenskimi streli so si priborili tudi prednost pred nasprotnikom v končni razvrstitvi v primeru enakih rezultatov. Žal pa se je v drugi tekmi poznala utrujenost, saj so bili spočiti celjski gimnazijci v drugem dvoboju boljši in so znali kaznovati vse napake naših dijakov. Končni poraz s 4:1 je prinesel 3. mesto v skupini. Ekipo so sestavljali: Blaž Podkrajšek, Alen Bezenšek, Davorin Kračun, Matija Gorjup, Matic Mlakar, Marko Bašič, Mihael Kraljevič, Samo Kropf, Alen Padežnik, Žan Napotnik, Alen Jančič, Sandi Štravs. -

Nogomet dijakinje

Da nogometa ne igrajo le fantje, že vrsto let dokazuje ekipa dijakinj, ki se je tudi letos udeležila področnega tekmovanja. V prvi tekmi so se dijakinje pomerile s Poslovno komercialno šolo iz Celja in jih premagale z 2:0. V drugi tekmi, ki je odločala o napredovanju, so z malo smole izgubile proti Gimnaziji Celje center z 2:1 in osvojile 3. mesto v skupini.

11


Ekipo so sestavljale: Zala Gomboc, Vesna Zupančič, Mojca Plankl, Monja Furman, Ana Sevšek, Neža Vogelsang, Monika Rožič, Tjaša Kunštek, Anja Lešnik, Vesna Županc. -

Odbojka

Da imamo na šoli dobre odbojkarice je znano že nekaj časa, saj smo v zadnjih letih vselej med najboljšimi na celjskem področju. Tudi letos so dijakinje uspešno nastopile. V skupini so gladko z 2:0 premagale dijakinje Srednje šole za gostinstvo in turizem in Srednje ekonomske šole iz Celja in se uvrstile v finale. Tam sta bili boljši I. gimnazija v Celju in Gimnazija Celje center.Ekipo so sestavljale: Anemari Kovač, Tanja Podvršnik, Živa Ceglar Anja Potočnik, Mojca Plankl, Mateja Ovčar, Karmen Zazijal, Neža Vogelsang. -

Odbojka na mivki

Dijakinje Tanja Podvršnik, Anemari Kovač, Neža Vogelsang, Živa Ceglar in Anja Potočnik so se udeležile področnega tekmovanja v odbojki na mivki. V svoji skupini so igrale z dijakinjami Srednje šole za gostinstvo in turizem in dijakinjami I. gimnazije v Celju. V prvi tekmi so bile boljše od nasprotnic, z 2:1 so premagale SŠGT, nato pa z 2:0 izgubile proti gimnazijkam iz Celja, ki so postale tudi področne prvakinje. -

Plezanje

Državnega tekmovanja v plezanju se je letos udeležil le Anže Varga. V preteklih letih je dosegal odlične rezultate med neregistriranimi tekmovalci, letos pa je zamenjal kategorijo in je nastopil med registriranimi. To pa ni bila ovira, da ne bi dosegel dobrega rezultata. Premoč je moral priznati le enemu sotekmovalcu, tako da se je veselil srebrnega odličja. Tolmin - tretja ura športne vzgoje Že po tradiciji na gimnaziji izvajamo tretjo uro športne vzgoje za prve letnike v strnjeni obliki športnega vikenda. Športni vikend se je odvijal v mesecu septembru v CŠOD Tolmin, kjer so se dijaki do dobra seznanili z naslednjimi športnimi panogami: rafting, športno plezanje, lokostrelstvo, pohodništvo, kolesarstvo in orientacija. V času med osnovnimi aktivnostmi pa so se ukvarjali še z nogometom, košarko, namiznim tenisom in odbojko. Ker so se aktivnosti dogajale zelo strnjeno je bilo časa za karkoli drugega resnično malo. Verjamem, da nam je vsem ostala v spominu kratka , naporna in zelo lepa izkušnja polna različnih športnih doživetji.

12


Športni dnevi Poleg običajnih ur Športne vzgoje imamo na ŠC Slovenske Konjice-Zreče v programu tri športne dni na gimnaziji in štiri na šoli v Zrečah. Vsebine športnih dni pa so: pohodništvo, orientacija, zimski športi (smučanje, deskanje, smučarski tek, sankanje) in razredna tekmovanja v igrah z žogo. Smisel športnih dni je tudi v tem, da poskušamo dijakom ponuditi športne aktivnosti, ki jih pri rednih urah ne moremo izvesti. V letošnjem smo dodali novo vsebino: sankanje na Veliki planini. Sankanje je bilo adrenalinsko, s polno prehitevanj, trkov, prevračanji in vseh mogočih zimskih norčij. Dobro voljo nam je kalilo samo vreme, ki nam ni bilo najbolj naklonjeno. Najvažnejše je bilo, da je aktivnost minila brez večjih poškodb in da so jo dijaki sprejeli z velikim navdušenjem. Brane Vodopivec in Primož Kračun

13


NAJ DIJAKI

NAJ MLADI 2012/13

TEKMOVANJE V ZNANJU SLOVENŠČINE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE Mentorici: Mihaela Ribič, Marjana Cenc Weiss Srebrna priznanja: Nika Rebernak, Tina Škorjanc, Danijela Burjan, Maruša Esih TEKMOVANJE IZ NEMŠKEGA JEZIKA Mentorica: Tina Paučnik Srebrna priznanja: Žiga Rupnik, Gašper Tič, Klara Jakop TEKMOVANJE IZ MATEMATIKE Mentorji: Doroteja Štunf, Blaž Knep, Tjaša Rajšp Srebrna priznanja: Andrej Žagar, Matevž Jelenko, Blaž Škorjanc, Angelika Kotnik, Lara Rotovnik, Monika Kovše, Luka Potočnik, Vanja Ungar, Luka Brglez, Primož Plohl TEKMOVANJE IZ LOGIKE Mentorja: Doroteja Štunf, Blaž Knep Srebrna priznanja: Helena Cenc, Matevž Jelenko, Monika Kovše Zlato priznanje: Amadeja Založnik TEKMOVANJE IZ BIOLOGIJE – PROTEUSOVO PRIZNANJE Mentorica: Mojca Šegel Srebrno priznanje: Žan Mavc TEKMOVANJE IZ FIZIKE – STEFANOVO PRIZNANJE Mentor: Oskar Krevh Srebrno priznanje: Monika Kovše ŠPORTNA TEKMOVANJA Mentorji: Primož Kračun, Brane Vodopivec, Jerica Ličen Plezanje: Anže Varga – 2. mesto (kategorizirani tekmovalci) Deskanje na snegu: Maša Mlinšek – 2. mesto (nekategorizirani tekmovalci) Streljanje z zračno pištolo: Vesna Županc – 2. mesto Kros med mlajšimi dijakinjami: Ana Noner – 2. mesto Kros med starejšimi dijakinjami: Katarina Pišotek – 2. mesto Tek na 100 metrov: Jan Kramberger – 3. mesto

14


ZAKLJUČNI ZAKLJU NI LETNIKI »Najbolj izgubljen je tisti dan, ki smo ga prebili brez smeha.« (Nicolas de Chamfort)

A je res minilo štiri leta odkar ste sedli za klopi konjiške gimnazije kot nadobudni najstniki, polni pričakovanj, želja, željni znanja? Štiri leta srednje šole minejo in sploh ne veš, kdaj. Veš samo, da si enkrat »fazan«, v naslednjem trenutku pa tik pred zrelostnim izpitom. Vmes se zgodi tisoč in ena stvar. Res so bila štiri leta z vami v zgradbi pod Konjiško goro nepozabna. Včasih je bilo tudi hudo: veliko ste se morali učiti, morali ste odrasti, in to hitreje kot ste mogoče sami želeli, saj so bile obveznosti in odgovornosti iz letnika v letnik večje. Čeprav ste si včasih mislili, da ne boste zdržali, da je vsega preveč, ste zdržali, vse preživeli in ste prišli do ciljne ravnine. V štirih letih ste dijaki in dijakinje 4. a zrasli v zelo dobre ljudi, osveščene in občutljive za svet okoli sebe in že »maturirali« iz najpomembnejšega predmeta, to je vzgoja človeškega srca. Vsakemu posebej izrekam svoje spoštovanje in vam pravim: »Ne ozirajte se nazaj, pot gre samo naprej.« Ob zaključku našega gimnazijskega druženja vam želim, da bi se vam uresničile vaše sanje in načrti za prihodnost. Naj ostane prijeten spomin na čas, ki smo ga preživeli skupaj! Vaša razredničarka Doroteja Štunf

15


Balažič Alja

Bezenšek Alen

Črešnar Veronika

Furman Klara

Grajžl Monika

Hren Matic

Jeseničnik Katja

Jošt Žiga

Karović Anja

Klančnik Bor

Kotnik Matic

Kračun Davorin

16


Kraljevič Mihael

Kropf Samo

Kušar Kaja

Laznik Jerneja

Leskovar Evelina

Marinovič Marko

Muršič Primož

Natek Izidor

Plankl Mojca

Plohl Sara

17

Marčič Lorena

Podgrajšek Matic


Rebernak Mateja

Slemenjak Uroš

Štravs Katja

Tič Primož

Verdev Anja

Videčnik Žan

Sovinc Solar Valentina

Varga Anže

18

Zupančič Vesna


Moj dragi 4.b! Priimek in ime septembra 2009, raje imam le ime, z odprtim značajem, ko ste prišli. Brezoblična mladoletna vojska, ste polnili klopi, ste polnili vtise, nepoznane. Ste tvorili vezi, dobre. Ceferin bi že po nekaj urah napisal »ljuba«, srčne težave ni. Ko ste prišli.

Znanje, ocene, odnosi bolj ocene v numeričnem svetu. Moj je slikovit, vtisi so barvni, klopi popisane s poezijo. Vezi čarobne, ko ste prihajali. lepši in boljši, zrelejši in svobodnejši. Prihajali smo, sočasno bogatejši, mimogrede, med numeričnim in mojim, brez kolateralne škode, upamo, ko ste odhajali.

19

Ko ste odšli, s srčnimi imeni, z značajem, s planeti in sončno napovedjo, smo pravzaprav ostali. Imamo srečo! Mateja Smolar Tič, vaša razredničarka


Brumec Nina

Gajser Sara

Kovše Alen

Mikuš Maja

Cvetko Ana

Gorenšek Tadej

Debevec Rok

Hajd Rok

Leskovar Gašper

Mastnak Marisa

Mlinšek Anamarija Maša

Ovčar Mateja

20


Plohl Primož

Pišotek Katarina

Planinc Nina

Podgrajšek Veronika

Podkubovšek Blaž

Potnik Viktorija

Regoršek Eva

Satler Monika

Schmidt Tanja

Škvorc Laura

Veljič Žan

21

Polanec Valentina


Vidali Rebeka

Založnik Amadeja

Zazijal Marcel

Zupan Gregor

22

Zazijal Karmen

Zupan Marko Mišel


Razrednik: Izidor Roškar NEKOGA MORAŠ IMETI RAD Zelo dobro se spominjam septembrskega dne leta 2010, ko sem dobil mlade fante, novopečene dijake, 34. generacijo zreške srednje šole. Živ je spomin na začetna navodila za dobro in uspešno delo. Vem, da sem v šali dejal, da si želim, da bi v naši redovalnici prevladovale trojke in štirice. No, pa saj je tudi teh bilo kar precej. Kmalu sem navezal stik s starši mojih (beri naših) dijakov in naša skupna pot se je začela. Danes kar težko verjamem, da je za nami čas treh šolskih let. Ta leta so bila pestra – bilo je veliko lepih dni, nekaj pa tudi takih, za katere želim, da jih pozabimo. Ni se mi uresničila želja, da bi vse »pripeljal« do zaključka šolanja. Devet vas je ostalo vztrajnih, saj se vsak izmed vas zaveda, da je izobrazba še kako pomembna. Želim, da dijaška leta ohranite dolgo v lepem spominu. Če sem kdaj povzdignil glas ali prevečkrat zavrtel telefonsko številko očeta ali mame, mi verjemite, da sem to storil le zato, ker se zavedam, da so starši tisti, ki morajo vedeti, kaj se dogaja z njihovimi mladimi osebami. Ponosen sem tudi na to, da se vsi učitelji zreške srednje šole zavedamo, da vas v življenje napotujemo z dobrim znanjem. Ne dvomim, da ne boste tega z veseljem povedali tistim, ki našega dela še ne poznajo. Prijateljski odnosi med učitelji in dijaki so ena največjih vrlin naše šole. Vsak dijak je »naš« in ne zgolj neka zaporedna številka na nekem seznamu. V vašem nadaljnjem življenju vam želim vse dobro in da kaj kmalu dosežete še tisto, za kar se boste potrudili, ko boste zapustili našo šolo. Zahvaliti se moram tudi staršem, s katerimi sem zelo dobro sodeloval, hkrati pa jim sporočam, da imajo zlate sinove in, fantje, bodite jim v ponos. Svoje razmišljanje naj sklenem s sposojenimi besedami, meni dragimi poeti: Francetom Prešernom, Tonetom Pavčkom in Ivanom Minattijem. Mladen'či, nepozabna generacija srednje šole v Zrečah, vi naš up! Na svetu ste, da gledate sonce. Na svetu ste, da greste za soncem. Na svetu ste, da sami ste sonce in da s sveta odganjate – sence. Nekoga moraš imeti rad, pa čeprav spomine na srednjo šolo v Zrečah. Izidor Roškar

23


Hirkič Isko

Zagomilšek Mitja

Hren Primož

Kovač Rok

Beškovnik Andrej

Pavalec Aljaž

Vengust Žan

Vidmar Tomaž

Kovše Simon

24


Kam le čas beži, le kam se mu mudi, leto za letom gre, hitro tak mine vse...

Predaja ključa, maj 2013 Lovro vleče harmoniko, ostali "zavijamo", poslušalstvo prestrašeno ugiba, kaj se dogaja oziroma koga bomo pojedli. Fantje eden za drugim odhajajo iz odra. Kljub vsemu, vemo kam gremo in mislim, da smo to vedno vedeli (menda??). Prvi šolski dan, september 2009 in naprej Nisem se obril, naj se ve, kateri je učitelj. Kolegi so v jutranjem direndaju pobrali svoje dijake, na šolskem dvorišču pa je ostala pisana druščina. Sama ušesa so jih bila. Manjkala je samo še medicinska sestra: "Čestitam g. razrednik, petindvajsetorčki so!" Po seznamu preverim, ali nismo kakšnega iz sosednje OŠ pobrali s sabo. Ne! No, pa se je začelo. Predaja ključa, maj 2013 Lovro še vleče harmoniko. Nekaj nas je še ostalo. Poslušalstvo je ugotovilo, da pojemo, niso več prestrašeni. Prvi šolski dan, september 2010 in naprej Zopet sem neobrit, naj se ve, kdo je kdo. Malo so se "prepotegnili". Žal se je eden preusmeril. Izkušnje preteklega leta so pokazale, da razred odlično funkcionira in da so nekateri zelo nadarjeni za iskanje krivin in izgovorov. Kljub temu upam, da bodo ponovili uspeh preteklega leta (pet odličnih!). Leto je bilo še boljše. Še predsednik Slovenije jih je prišel pogledat. Prvič se je pokazalo, da govorimo o "zlati generaciji". Predaja ključa, maj 2013 Kam je zdaj vse odšlo ... Lovro še igra. Štirje smo še na odru, pa še od nas se sedaj trije poslavljajo.

25


Prvi šolski dan, september 2011 in naprej Štirinajst dni sem neobrit, tudi ostrigel se nisem, mora se vedeti, kdo je kdo. Besede niso bile potrebne, pokimal sem in mislim, da smo veseli eden drugega odšli novemu šolskemu letu naproti. Besede o aktivnostih glede maturantskega izleta so nakazovale, da bo šolsko leto kratko. Nekaj zlatih priznaj iz različnih tekmovanj in podpora šolskim prireditvam je pokazala, iz kakšnega testa so tile moji. Zopet najboljši! Povezanost, prijateljstvo in medsebojna pomoč so bili pokazatelji odlične kondicije razreda. Kje je tedaj bila naša pedagoška: "Čestitam g. razrednik, sami zlati fantje so." Predaja ključa, maj 2013 Kot je nekdaj bilo ... Edini sem še ostal. Med poslušalstvom je zopet zaznati nemir: "Upam, da ne mislijo, da me črviči?" Končam, fantje se začnejo vračati. Dvignem roko, pokažem na razred in zakričim: "Spoštovani, 4. Sa, prosim za aplavz!" Poslušalstvo močno zaploska. Mogoče od veselja, da so ostali živi... Zelo sem ponosen. Prvi šolski dan, september 2012 in naprej Vsi so neobriti razen mene. Da, mora se vedeti, kdo je kdo. Maturantski izlet je za nami, maturantski ples pa pred nami. Še bo veselo. Na zlata priznanja sem se navadil. Med šolskim letom sem prejel kar nekaj klicev: "Spoštovani oče ... Malo me skrbi za ... seveda, tiste tri štirice ... (moja napaka, samo dve sta bili, ostalo petice)." Premalo smo bili skupaj. Glede uspeha pa takole; tri tedne pred koncem je kazalo na katastrofo, na koncu so razred izdelali skoraj vsi. Čestitam, zaradi živciranja me je skoraj pobralo!

Kaj sedaj? Matura, junij 2013 Nekaj izpitov je za nami. Vzdušje je temu primerno. Verjetno se dijaki po tolikšnem času navadijo na družbo, učitelje, okolje, mogoče pa šolo celo vzljubijo (hahaha). Telefoni piskajo: "Kako z maturo? Gremo jutri k županu?" Pišem nazaj: "Štirje krožni s shemami. Preveri vreme, bi šli peš, vmes pa spijemo kavo." Domači smo postali.

26


Spoštovani dijaki, vem, da boste tudi na maturi uspešni, saj ste "moji zlati" in mogoče vas potem predsednik Slovenije zopet pride pogledat. In potovanje se bo nadaljevalo. Čeprav boste odšli, vas bom nekje v ozadju še vedno spremljal, prisluhnil bom vašim uspehom, se jih z vami nekje daleč veselil, naslednjim generacijam pa pripovedoval: "Ja, tisti moji zlati ..."

Fantje moji, potujte srečno in v miru in upam, da boste imeli kaj denarja za bencin v žepu.

Vaš razrednik Tomaž (Čeri)

Amon Uroš

Crnič Klemen

27

Cuk Timotej


Črešnar Tadej

Fijavž Kranjčan Gregor

Gregorc Gregor

Jošt Matic

Kovše Andrej

Podlesnik Rene

Mlakar Aljaž

Pučnik Tomi

28

, Furman Nejc

Kotnik Andrej

Obrovnik Niko

Ravničan Nejc


Rečnik Simon

Trdin Urban

Vidmar Gašper

Vok Matej

Volšak Gorazd

Založnik Izidor

Založnik Lovro

29


MED ŠOLSKIM LETOM POTOVANJA MATURANTSKA EKSKURZIJA V začetku septembra smo se dijaki četrtih letnikov vrnili iz Španije, kjer smo se odlično zabavali. Bivali smo v hotelu Samba v Lloret de Maru, največ znamenitosti pa smo si ogledali v Barceloni. Naj naštejem nekaj najbolj priljubljenih in zanimivih turističnih znamenitosti, ki smo si jih ogledali. Videli smo cerkev Sagrada Familia, stadion FC Barcelone Camp Nou, šampanjske kleti, muzej Salvadorja Dalija, grič Montjuich, magične fontane ... Maturantski izlet pa ne bi bil pravi, če ne bi bilo poskrbljeno tudi za veliiiko zabave. Nekateri smo dan, ki je bil namenjen prostemu času, izkoristili za kopanje in igranje odbojke, drugi pa so se odpravili v vodni zabaviščni park Marineland ali pa so si ogledali Flamenco. Ob večerih smo do zgodnjih jutranjih ur plesali v diskoteki Hollywood, kjer smo zagotovo očarali vse prisotne. Vrhunec naših družabnih večerov pa je bilo tekmovanje »miss kosmatih nog«, kjer so se naši fantje odlično izkazali in poskrbeli za salve smeha. Maturantski izlet je žal prehitro minil, prepričana sem, da bi se vsi (sploh v času pouka) z veseljem vrnili nazaj v Španijo. Amadeja Založnik

30


DOŽIVETJE V PARIZU

Med prvomajskimi prazniki smo se dijaki prvih, drugih in tretjih letnikov spoznali s francoskimi rogljički, z bagetami in s pariškimi ulicami. Na pot smo se odpravili v poznih popoldanskih urah in po naporni vožnji naslednjega dne končno prispeli v mesto zaljubljencev. Prvi dan smo izkoristili za privajanje na francosko klimo, dan po tem pa smo pričeli z ogledi. Sprehajali smo se po sobanah razkošnega dvorca Ludvika XIV. in si od blizu ogledali znamenito sliko Mona Lise. Tretjega dne smo se popeljali do najvišje točke Pariza – Eifflovega stolpa, kjer smo bili deležni veličastnega razgleda nad celotnim mestom. Da bi začutili pristno umetniško življenje, smo se sprehodili po trgu, kjer so in še danes ustvarjajo pesniki, slikarji ter pisatelji. Za konec pa smo v Disneylandu prebudili otroka v sebi na vseh vlakcih, hišah strahov in labirintih pravljičnih dežel. Utrujeni od vseh doživetij smo se v dopoldanskih urah 1. maja vrnili domov. To je bila čudovita izkušnja, polna pravega francoskega življenja. Danijela Burjan & Maruša Esih, 3.a

31


PROJEKTI RASTEM S KNJIGO Dijaki 1. letnikov smo sodelovali v slovenskem projektu Rastem s knjigo. O spoznavanju literature in o delovanju knjižnic smo poslušali v šolski knjižnici in v Splošni knjižnici Slovenske Konjice. V projektu je vsak dijak dobil v dar knjigo Desetka. Dijakom je ta projekt prikazal knjigo kot dobro prijateljico in marsikaterega dijaka vspodbudil k branju. Lara Kraljevič

ŽIVA KNJIŽNICA Zgodovina Živa knjižnica izvira iz Danske. Metodo so iznašli člani nevladne organizacije »Ustavimo nasilje« po tem, ko so nasilneži brutalno pretepli njihovega prijatelja. V praksi so jo prvič uporabili leta 2000 na Roskilde Festivalu, na katerem so mladostniki pripravili različne delavnice za spodbujanje dialoga, razbijanje stereotipov in grajenje vezi med sodelujočimi. Tako se je Živa knjižnica začela. V naslednjih letih se je metoda hitro širila po Evropi in po svetu. Kaj je Živa knjižnica? Živa knjižnica je metoda, ki spodbuja dialog, pomaga odpravljati stereotipe in predsodke in promovira razumevanje. Glavni lastnosti metode sta ravno enostavnost in pozitiven pristop. Ta metoda v osnovi predstavlja knjižnico, kjer govorimo z živimi knjigami, ki jih predstavljajo ljudje, ki so v družbi tarča stereotipov in predsodkov. Torej, živa knjižnica deluje kot vsaka druga knjižnica: potencialni bralci pridejo v knjižnico, knjižničar/-ka jih vpiše, bralec izbere knjigo, si jo izposodi za določen čas in

32


jo po branju vrne. Edina razlika med »navadno« knjižnico in živo knjižnico je ta, da v slednji knjige nadomeščajo ljudje, vsebino pa živa pripoved ljudi. Mednarodni tečaj organiziranja Žive knjižnice Lani v maju sva se s profesorico Matejo Smolar Tič udeležila enotedenskega treninga o Živi knjižnici v Veliki Britaniji preko evropskega programa Mladi v akciji. Tečaj je potekal v mestecu Marlow blizu Londona. Mnogi drugi udeleženci so prišli iz Italije, Estonije, Turčije, Romunije, Latvije, Češke in Velike Britanije. Tečaj so vodile trenerke Žive knjižnice iz Romunije: Cristina, Maria in Roxana, ki so želele z nami deliti znanje o metodi in nas naučiti izvajati Živo knjižnico doma. Ko sem izvedel, da grem za en teden v Anglijo, da ne bo pouka in ostalih problemov, sem bil presrečen. V Marlowu pa sem ugotovil, da bodo to precej delovne počitnice. Sprva me metoda ni navdušila. Kasneje pa se mi je živa knjižnica iz dneva v dan zdela bolj zanimiva in uporabna. Njihov trud se je izplačal, saj smo se s simulacijo Žive knjižnice vsi ogromno naučili. Sam sem izvedel izredno pomembne podatke o organiziranju, ki sem jih imel tudi priložnost uporabiti v praksi. Ker pa je že govora o knjižnici, je na mestu, da povzamem svojo izkušnjo v stavek, ki se po navadi uporablja, ko mislimo na tiste »prave« knjige: »Ne sodi knjige po platnicah«. To pomeni, da si nihče ne zasluži biti obsojan samo po zunanjosti, barvi kože ali poreklu. Vsakemu je

33


vredno dati možnost, da ga spoznamo. Sam sem na delavnici spoznal, da smo vsi polni predsodkov in metoda Žive knjižnice je odličen način, da se jih znebimo. Ko sva se s profesorico polna vtisov vrnila iz Anglije, sva s skupnimi močmi metodo poskušala približati mojim sovrstnikom, ki so predstavitev z zanimanjem poslušali in metodo dobro sprejeli. Eni bolj, drugi manj. Živa knjižnica v Mariboru Soudeleženka tečaja v Marlowu, Mateja iz Maribora, naju je s profesorico Matejo pozvala k pomoči pri organizaciji in izvedbi Žive knjižnice v Mariboru. Opravljala sva delo knjižničarke oziroma knjižničarja. V Mariboru je knjižnica vsebovala ogromno provokativnih knjig, kot so: Gej, Policajka, Mlada Rominja, Ozdravljeni alkoholik, Ozdravljeni uporabnik drog + Shizofrenik, Bodibilder, Skavtinja, Hendikepirana oseba, Evangeličanska duhovnica in mnoge druge. Za branje je bilo ponujenih 21 knjig in okoli 60 izvedenih branj. Torej je bila Živa knjižnica izredno uspešna kljub muhastemu jesenskemu vremenu in premierni izvedbi. Matic Podgrajšek S STRIPI SKOZI NOČ Kdo ne pozna tujih stripovskih junakov Miki Miške in Racmana Jake? Kaj pa našega Zvitorepca, Lakotnika in Trdonjo, jih poznate? Lahko bi še naštevali, vendar je v tem času, odkar je davnega leta 1895 uradno izšel prvi strip Yellow Kid (Rumeni deček), po svetu

34


zaživelo nešteto stripovskih junakov. Tako smo na letošnji Noči branja obudili morda že nekoliko pozabljene like, ki so spet dobili priložnost, da nam povedo kakšno zgodbo. Po »napornem« uvodnem pogovoru se je zelo prilegla sprostitvena delavnica, kasneje pa seveda tudi okrepčilo. Da bi nam ta noč ostala kar v najboljšem spominu, smo izdelali različne knjižne kazalke. Pokazali smo, da naša domišljija nima mej. Preživeti noč v šoli, je nekaj posebnega, in nekateri dijaki so brez kančka utrujenosti počakali jutranje svitanje … Se vidimo naslednje leto! Anja D. MLADI ZA BOLJŠI SVET V petek, 5. 10. 2012, sva se imeli čast udeležiti slavnostnega dogodka v predsedniški palači v Ljubljani. Povabljeni sva bili na podelitev priznanja gospodu primariju Kurtu Kanclerju, ki je bil odlikovan z redom za humanitarne zasluge. Podelil mu ga je nekdanji predsednik države dr. Danilo Türk. To je bil enkraten dogodek, ki si ga bova nedvomno zapomnili do konca življenja. Podelitve sva se udeležili v sklopu sodelovanja v prostovoljnem pilotnem projektu rdečega križa Mladi za boljši svet (mednarodna kratica YABC). Projekt se je začel lani aprila in naj bi trajal približno dve leti. Pridobljeno znanje bomo sodelujoči prenesli med mlade. Z majhnimi spremembami se daleč pride, zato tudi ti vplivaj na pozitivno spreminjanje sveta! Ana Cvetko in Sara Gajser

35


SPOZNAVANJE DRUGIH DRŽAV SKOZI OČI DEMOKRACIJE ALI PROJEKT »NAJDI SVOJO POT V LOKALNO SKUPNOST« Moram priznati, da me projekt sprva ni pritegnil. Ko pa sem izvedela za mladinsko izmenjavo in dejstvo, da bodo delavnice potekale odprto, da ne bodo polne suhoparnih podatkov o politiki, sem se navdušila in pridružila. Počasi je naša skupina rastla in z vsako delavnico pridobivala na številu članov. Končno je napočil januar 2013, ki se nam je vsem zdel tako daleč, ko so prišli v Konjice mladi iz Novske na Hrvaškem. Prvi vtis na obeh straneh je bil pozitiven. Nad našo malo, a prijetno občino, so bili kar navdušeni. Ti kratki štirje dnevi so bili natrpani z raznovrstnimi dejavnostmi, a nam je vseeno ostalo dovolj časa, da smo se spoprijateljili z našimi »kompanjoni«. Presenetilo me je, da imamo v naši občini toliko zanimivih stvari, saj sem izvedela veliko novega o krajih, skozi katere se dnevno vozim. Dovolite, da vam opišem, kako je potekal naš »delovni dan«. Dopoldan smo pohajkovali po Konjicah in okolici ter si ogledovali znamenitosti, popoldan pa smo bili delovni, saj smo primerjali Slovenijo in Hrvaško, komentirali in debatirali o demokraciji ter spoznavali veliko novega drug o drugem. Ko je prišel čas slovesa, nam je bilo hudo in vsi smo se poslavljali z besedami: »Do petog meseca«. Vsi spomini in prijateljske vezi mi dajejo uteho pred temi dolgimi štirimi meseci čakanja, ko se ponovno vidimo. Anamarija Furman

36


TEKMOVANJA LOGIKI TUDI LETOS USPEŠNI K velikemu antičnemu filozofu Aristotelu je prišel nek meščan in ga vprašal, ali bi hotel postati učitelj njegovega sina. Seveda se je tudi pozanimal, koliko bi ga to stalo. Aristotel je malo pomislil, potem pa privolil in dodal, da za plačilo zahteva mošnjo zlatnikov. »Ha, za toliko denarja lahko kupim že vola!« je ugovarjal meščan. »Nimam nič proti,« je odvrnil filozof. »Kupi tistega vola, pa boš imel dva.« Letos se nas je državnega tekmovanja v znanju logike, ki je potekalo 10. 11. 2012 na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani, na podlagi rezultatov šolskega tekmovanja udeležilo šest. Dosegli smo odlične rezultate, saj so kar trije dijaki osvojili srebrno priznanje (Helena Cenc, Matevž Jelenko ter Monika Kovše), jaz pa sem osvojila zlato priznanje. Tekmovanja iz logike se mi zdijo zanimiva predvsem zaradi raznovrstnih nalog, na katere se ne moreš posebej pripravljati. Zadnja leta so najbolj aktualne naloge iz lingvistike, kjer imaš nekaj (prevedenih) stavkov v jeziku, ki ga govori le majhna skupina ljudi, ti pa moraš iz teh stavkov nato tvoriti nove in izpeljati jezikovna pravila, značilna za ta jezik. Letos smo na primer imeli mohenganščino, ki jo uporablja indijansko ljudstvo Mohegani. Vsako leto poteka tudi lingvistična olimpijada, ki jo bodo iz Slovenije zastopali štirje dijaki. Marca bo potekal izbirni test. Med štiridesetimi izbranimi dijaki 3. in 4. letnikov se z veseljem udeležujem priprav, na katerih dobivamo strokovno pomoč. 11. lingvistična olimpijada bo letos potekala v Londonu. Upam, da bo anekdota o Aristotelu, ki opisuje, da se je že veliki antični filozof zavedal pomena znanja in logike, k reševanju logičnih nalog vzpodbudila čim več dijakov. ☺ Amadeja Založnik

37


Ali si že opazil, da so ljudje, ki so po naravi nadarjeni za matematiko, zelo uspešni tudi v vseh drugih strokah? Celo trdoglavci, ki se uče računstva in se vadijo v njem, imajo od tega korist, da se jim bistri um in da začnejo hitreje dojemati. (Platon)

Na šolskem tekmovanju z nazivom »Evropski matematični kenguru« , ki je letos potekalo 21. marca, je zanimive problemske naloge reševalo 60 dijakov naše šole. Bronasto priznanje je prejelo 18 dijakov. 12 dijakov se je 4. aprila udeležilo regijskega tekmovanja, ki je potekalo Gimnaziji Velenje. Srebrna priznanja so prejeli: Andrej Žagar, Matevž Jelenko, Blaž Škorjanc, Angelika Kotnik, Lara Rotovnik (1. letnik), Monika Kovše, Luka Potočnik (2. letnik), Vanja Ungar, Luka Brglez (3. letnik), Primož Plohl (4. letnik). Ker v letošnjem šolskem letu nismo imeli udeleženca na državnem tekmovanju v znanju matematike, naj bo to izziv tekmovalcem-matematikom v naslednjem šolskem letu. Naši dijaki so lahko tekmovali tudi v logiki. Najbolj množično tekmovanje v Sloveniji na vseh ravneh izobraževanja je potekalo ponovno pod okriljem Zveze za tehnično kulturo Slovenije. Dobitniki bronastega priznanja so: priznanj so: Andrej Žagar, Helena Cenc, Matevž jelenko, Mia Hren, Tjaša Skarlovnik (1. letnik), Doroteja Kovše, Lucija Reš, Katarina Turk, Monika Kovše (2. letnik), Vesna Županc, Katarina Kobale, Tara Januš, Tilen Venko, Vanja Ungar, Zala Mlinšek (3. letnik), Amadeja Založnik (4. letnik) Državnega tekmovanja, ki je potekalo 10. novembra Na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani, se je udeležilo 12 dijakov. Srebrno priznanje so prejeli: Helena Cenc,

38


Matevž Jelenko (1. letnik) in Monika Kovše (2. letnik). Že drugo leto zapored pa je postala dobitnica zlatega priznanja Amadeja Založnik (4. letnik).

VSEM DOBITNIKOM PRIZNANJ ISKRENO ČESTITAMO! Pa še nekaj matematičnega humorja:

Pripravila: Doroteja Štunf

BOBER Ena majhna živalca, pametna, inteligentna in ustvarjalna je bila navdih za uvedbo tekmovanja v logičnem računalniškem razmišljanju. V Sloveniji se je tekmovanje začelo pred par leti, na gimnaziji pa smo se ga udeležili letošnje šolsko leto prvič. Proti pričakovanju, je sodelovalo veliko dijakov, in sicer v kategorijah Bober (1. in 2. letniki) in Starejši

39


bober (3. in 4. letniki).. Za priprave na tekmovanje smo imeli pravzaprav malo časa, kljub temu pa smo osvojili nekaj bronastih priznanj. Bronasta priznanja so prejeli: Matevž Jelenko, Andraž Škoflek, Andrej Žagar za 1. letnik (Bober) in kategorija Stari Bober: Monja Furman, Tara Januš, Jaša Gričnik, Tjaša Esih, Zala Mlinšek in Katarina Kobale (2. in 3. letniki). Vasja Ivančič

Tekmovanje za Stefanovo priznanje Tudi letos smo se dijaki 2., 3., in 4. letnika gimnazije Slovenske Konjice udeležili tekmovanja za Štefanovo priznanje iz fizike. Nanj smo se pripravljali pod mentorstvom profesorja Oskarja Krevha, ki nam je predstavil kompleksnejše fizikalne naloge. Tokratno 52. regijsko tekmovanje je potekalo 22. marca 2013 na Gimnaziji Slovenska Bistrica. Našo šolo je zastopalo 12 dijakov. Dosegli smo dve bronasti in eno srebrno priznanje, jaz pa sem se uvrstila tudi na državno tekmovanje. To je potekalo 13. aprila 2013 v Novem mestu. Skupno nas je tekmovalo 127 dijakov iz slovenskih šol, ki smo se uspeli najvišje uvrstiti v regijskih izbirnih tekmovanjih. V veselje mi je bilo zastopati našo šolo. Osvojila sem veliko novega znanja na področju fizike in pridobila tudi nove znance. Kljub manjši tremi, ki se je pojavila pred tekmovanjem, pa sem imela tudi zabaven in zanimiv izlet na Dolenjsko. Monika Kovše, 2Gb

TEKMOVANJE IZ ZNANJA GEOGRAFIJE Tema letošnjega tekmovanja je bila »Leto 2012 - Mednarodno leto trajnostne energije«. 1.Februarja 2013 smo izvedli šolsko tekmovanje, na katerem je sodelovalo 24 dijakov. Na regijsko tekmovanje, ki je potekalo 12. marca 2013 na Šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, so se uvrstili Špela Lešnik, Maja Felicijan in Žiga Podgrajšek iz 2. b razreda. Bronasto priznanje so dosegli: Špela Lešnik, Maja Felicijan, Žiga Podgrajšek, Luka Šelih, Nina Cegnar, Klara Leskovar, Urška Lovrenčič in Kaja Lamut. Tatjana Hren

40


SREDNJEŠOLSKO TEKMOVANJE MLADIH ZGODOVINARJEV 2013 Tema: HLADNA VOJNA IN NJENA PROTISLOVJA Šolsko tekmovanje je potekalo 22. januarja 2013; tekmovanja se je udeležilo 64 dijakov. Dobitniki bronastih priznanj: 1. MATEVŽ JELENKO, 1. b 2. MATIC KOTNIK, 4. a 3. MATIC HREN, 4. a 4. LUKA POTOČNIK, 2. b 5. NIKA REBERNAK, 1. b 6. NIKA RAMŠAK, 1. a 7. VIKTORIJA POTNIK, 4. b 8. MATEJA OVČAR, 4. b 9. PRIMOŽ TIČ, 4. a 10. MARKO MIŠEL ZUPAN, 4. b 11. GREGOR ZUPAN, 4. b 12. ŽAN MAVC, 1. b 13. MARKO VIVOD, 1. b 14. MARUŠA ESIH, 3. a 15. MIA HREN, 1. b 16. ALEN BEZENŠEK, 4. a 17. ŽIGA PODGRAJŠEK, 2. b 18. BLAŽ PODKUBOVŠEK, 4. b 19. MARKO MARINOVIĆ, 4. a

Slika: Berlinski zid (vir: http://www.rts.si)

Državno tekmovanje je potekalo 23. marca 2013 na Gimnaziji Nova Gorica. Udeležili so se ga Matevž Jelenko, Matic Kotnik in Matic Hren – vsi trije so prejeli bronasto priznanje. Mentorica: Aleksandra Boldin, prof.

41


DIJAŠKA SKUPNOST Kot vsaka druga srednja šola ima tudi naša gimnazija dijaško skupnost, ki jo sestavljamo predstavniki razredov. Dijakom želimo zagotoviti čim bolj pestro in udobno bivanje v šoli. Bistvo dijaške skupnosti je reševati težave, na katere nas opozarjajo dijaki in delavci šole ter popestriti samo šolanje z družabnimi dogodki. V tem šolskem letu smo poskrbeli za organizacijo fazanerije in kostanjevega piknika, v sklopu katerega so potekale tudi različne športne igre. Načrtujemo še organizacijo valentinovega plesa, pustnega rajanja ter spomladanskega piknika. Včlanjeni smo tudi v Dijaško organizacijo Slovenije (DOS), v sklopu katere se udeležujemo tudi dijaških sej v Ljubljani, na katerih se pogovarjamo o nacionalnih interesih dijakov. Žiga Podgrajšek & Monika Kovše

INTERVJU S PREDSEDNIKOM DIJAŠKE SKUPNOSTI

Kdo te je navdušil za dejavnosti v dijaški skupnosti in zakaj si se odločil, da kandidiraš za predsednika? Če bi že moral izbirati, potem bi rekel moj brat Tadej. Kot bivši dijak konjiške gimnazije in predsednik dijaške skupnosti mi je doma večkrat pripovedoval o šoli in njenem delovanju, iz prve roke mi je opisal stanje gimnazije, njene občasne težave ter mi dal nasvete, kako se z izzivi spoprijeti. Za kandidaturo pa sem se pa odločil,

42


ker se želim intenzivno zavzemati za dijake, za njihove pravice in čim boljše pogoje na šoli, saj velik del dneva preživimo prav v šoli. Kakšna je tvoja vizija delovanja dijaške skupnosti v prihodnje? Trudil se bom, da skupaj s člani dijaške skupnosti čim bolj konstruktivno in zagnano sproti rešujemo probleme. Zavzemal se bom, da bomo uspešno organizirali čim večje število družabnih dogodkov na šoli, saj prav ti popestrijo naš vsakdan. Načrtov imam še veliko. Kaj nameravaš spremeniti v delovanju dijaške skupnosti? Rad bi dosegel, da bi imela dijaška skupnost več pravic in več možnosti pri odločanju o delovanju šole, ker menim, da dijaki najbolje poznamo naše težave in želje ter s tem tudi potrebne spremembe. Hkrati bi želel povečati število članov dijaške skupnosti in s tem izboljšal njeno učinkovitost. Prav tako bi se večje število dijakov lahko vključilo v neposredno odločanje o delovanju gimnazije. Kako bi se opisal s petimi besedami? Prijazen, komunikativen, pošten, delaven, odločen. FAZANERIJA Fazanerijo so nam pripravili dijaki tretjih letnikov. Letos je ta »častivredna naloga« pripadla 3. a. Dijaki smo sedeli v razredih in spremljali pouk, ko so naenkrat v razred vdrli 3. letniki in nas uredili. Po obrazih smo bili podobni klovnom, po frizurah pa smo spominjali na kakšno strašilo. Ker se je fazanerija odvijala pred šolo, smo morali iz razredov. 1. letniki smo kokodakali ven, dijaki višjih letnikov pa so se neizmerno zabavali ob pogledu na nas. Koruza, na kateri smo kasneje klečali, nas je že čakala. Kleče smo glasno in jasno ponavljali besede prisege, se predstavili, nato pa začeli z igrami. Dijaki 3. letnikov nam niso prav nič prizanašali in za zmago smo se morali pošteno boriti. 1.

43


a so dokazali, da so boljši, zato so zmagali. Seveda pa tako zmagovalci kot tudi poraženci nikakor nismo ušli pospravljanju.☺ Helena Cenc KOSTANJEV PIKNIK Jeseni smo organizirali že skoraj tradicionalni kostanjev piknik. Dijaki smo poskrbeli, da je bilo kostanjev dovolj, naše želodčke pa smo polnili tudi s pecivom, ki smo ga spekli. Da pa nam na pikniku ne bi bilo dolgčas in da ne bi bilo pretiho, je poskrbel šolski band z odlično glasbo. Kratkočasil pa nas je tudi turnir v nogometu in vleka vrvi. Letošnje leto so pri vleki vrvi sodelovala tudi dekleta in dokazovala svojo moč. Seveda na pikniku ni primanjkovalo smeha in zabave. Z nami, dijaki, so se zabavali tudi profesorji.

Helena Cenc

NAJ DIJAK IN DIJAKINJA Sta se zbirala med vsemi dijaki naše gimnazije, odločali so dijaki sami in to sta postala: Luka Ratkovič Macuh iz 3. a in Amadeja Založnik iz 4. b.

44


OSTALE DEJAVNOSTI KSEVT IN KONCERT MEŠANEGA ŠTUDIJSKEGA ZBORA (UNIVERSITY VISAYA CHORALE CEBU, PHILIPPINES ) Na oblačno ponedeljkovo jutro smo se dijaki prvega letnika Gimnazije Slovenske Konjice odpravili v Vitanje, kjer smo uživali v vodenem ogledu Kulturnega središča evropskih vesoljskih tehnologij ter nato še na koncertu mešanega študijskega zbora. Pričakal nas je slovenski gledališki režiser gospod Dragan Živadinov. Odpravili smo se na krajši sprehod do travnika, od koder sta se videla Vitanje ter KSEVT. Umetnik Živadinov nam je pripravil uvodni govor, v katerem je hotel na čim bolj preprost način razložiti pomen gradnje KSEVT-a. Po uvodu smo se odpravili v KSEVT, kjer je bila večina dijakov prvič. Med ogledom razstave smo spoznali, da je Herman Potočnik slovenski in evropski, celo svetovni pionir vesoljskih poletov ter tehnologij; da je napisal le eno knjigo z naslovom Problem vožnje po vesolju – raketni motor, v kateri se kaže njegova vsestranska nadarjenost. Videli smo obleke, ki jih potrebujemo za polet v vesolje ... Nato smo doživeli še nastop filipinskega mešanega pevskega zbora University of the East Chorale iz Manile. Zbor spada med najodličnejše svetovne pevske sestave prav zaradi odličnega zvoka in zanimivih koncertnih programov. Njihovi koncerti so dovršeni tako v pevskih kot tudi v koreografskih nastopih. Med njihovim nastopanjem lahko le navdušeno opazuješ nasmejane in prav posebno oblečene Filipince, ki z vsem srcem prepevajo, nastopajo ter ti, četudi nisi ljubitelj zborovskega petja, prikažejo čar njihove glasbe. Pa naj je bila pesem sakralna, filipinska ljudska, klasična iz zborovske zakladnice ali pa pesem iz zvrsti vokalnega popa in jazza, vsaka je nosila svojo zgodbo, ki nas je potegnila vase. Najbolj smo uživali ob poslušanju tematske pesmi Angry birds ter ob priredbi pesmi Jasona Mraza I'm yours.

"Iz glasbe prihaja čar, ob katerem se morajo upokojiti vse skrbi in vse bolečine srca." William Shakespeare Lara Kraljevič

45


DAN ODPRTIH VRAT Na Gimnaziji Slovenske Konjice smo 25. oktobra 2012 z veseljem pozdravili vse, ki so želeli spoznati našo šolo in občutiti, kako poteka pouk v srednji šoli. Dan je potekal v pozitivnem vzdušju, podprtem z drugačnim, sodobnim pristopom k dijaku. Kronali smo ga z debatami, s projektnim delom, z laboratorijskimi poskusi … Izjemen obisk osnovnošolcev, njihovih staršev in ostalih gostov dokazuje, da na Gimnaziji Slovenske Konjice dobro delamo, in nas obvezuje, da še naprej stremimo h kvalitetnemu znanju in v pouk vpeljujemo sodobne pristope poučevanja.

BOŽIČNO-NOVOLETNI BAZAR

V sredo, 19. 12. 2012, se je pred Domom kulture odvijal že težko pričakovani in sedaj že tradicionalni božično-novoletni bazar. Glavna nit prireditve je bila glasba. Ob kuhanem vinu, čaju ter slastnih piškotih so za božično vzdušje poskrbeli šolski band, pevski zbor Vocalis Gimnazius, plesalke, posamezni solisti ter voščilnice z novoletnim motivom. Seveda pa nas je obiskal tudi Božiček in vsem zaželel vesele praznike. Na trgu se je zbralo veliko staršev in drugih obiskovalcev. Vsi smo se zabavali, zdaj pa že odštevamo dneve do naslednjega bazarja. Nika Rebernak in Klara Leskovar

46


AMBASADA ZDA V Ljubljani – A SCHOOL VISIT AT GIMNAZIJA SLOVENSKE KONJICE It was 15 degrees Celsius outside and there were 60 really fun students inside who warmly welcomed us to Gimnazija Slovenske Konjice. The teachers greeted Ms. Monfort, the Deputy Public Affairs Officer, and the students prepared a musical performance for her welcome. Meaghan Monfort described the Embassy as a ship where each Foreign Service Officer and local staff member has his/her own important role and how everyone follows the direction of one captain – the Ambassador. The students were eager to hear more about Meaghan’s home country, the U.S. education system, differences among the states, high school subjects, the flexibility to choose their classes, her impressions and thoughts on Slovenia, and much more. The students also asked Meaghan to speak Slovene, and she passed the test with a round of applause and a few open jaws. At the end, the students wanted to take group and individual photos with Meaghan. Thank you for the wonderful opportunity to visit you all today! U.S. Embassy Ljubljana

47


AVTORSKI PROJEKT PRISLUŠKUJEM TIŠINI V SEBI Z glasbeno – poetičnim recitalom z naslovom Prisluškujem tišini v sebi smo se na akademiji Občine Slovenske Konjice ob slovenskem kulturnem prazniku gimnazijci poklonili spominu na nedavno preminulega rojaka Ivana Minattija (1924-2012), velikega slovenskega pesnika povojne slovenske poezije. Z izborno glasbeno podobo prireditve, ki so jo poustvarili inštrumentalisti solisti in pevke vokalne skupine Vocalis Gymnasium, smo se želeli približati Minattijevi osebni, razpoloženjski in čustveni liriki v impresionističnem slogu. Mojca Koban Dobnik

VOKALNO SKUPINO VOCALIS GYMNASIUM sestavljamo dekleta iz 1.,2. in 3. letnika, ki imamo rade glasbo in jo z veseljem tudi same ustvarjamo. Ure skupnega petja izvajamo na Gimnaziji Slovenske Konjice v sklopu izbirnih vsebin. V šolskem letu 2012/2013 smo bile zelo ustvarjalne. Pripravile smo štiri glasbene programe. Sodelovale smo na gimnazijskem božično-novoletnem bazarju, oblikovale smo glasbeno podobo avtorskega projekta Prisluškujem tišini v sebi, ki je bil predstavljen na občinski akademiji ob slovenskem kulturnem prazniku, posegle smo po evergreenih pop rocka v sodelovanju s šolskim orkestrom in jih predstavile na Odsevu leta. V sodelovanju z lokalno skupnostjo pa smo pripravile glasbeni program za projekt Opus Humanum, ki je potekal v okviru Konjiških dni v Žički kartuziji junija 2013. Monika Kovše, 2.b

48


VOCALIS GYMNASIUM NA OTVORITVI OPUS HUMANUM V sklopu Konjiških dni 2013 je v torek, 18. junija 2013 v Žički kartuziji vokalna skupina naše gimnazije pripravila glasbeni kulturni program za otvoritev skulpture OPUS HUMANUM, kovanega obeležja, ki na simbolni ravni predstavlja povezavo Žičke kartuzije s kartuzijo Pleterje, kot edino živo kartuzijo v južno-vzhodno alpski regiji Evrope.

Vocalis Gymnasium je v ta namen pripravila meditativne duhovne napeve J. Berthrierja. K sodelovanju so povabile solistko Andrejo Obrul, instrumentalno spremljavo pa so izvajale Eva Klokočovnik in Eva Koban na flavtah ter Monika Kovše na kitari. Mojca Koban Dobnik

49


LIKOVNA USTVARJALNOST MLADIH V sredo, 15. maja 2013, smo se dijaki prvih letnikov Gimnazije Slovenske Konjice poslužili nekoliko drugačnega načina učenja. Teoretično znanje, ki smo ga o grafiki pridobili pri likovni umetnosti, smo namreč preizkusili še praktično. Doletela nas je čast, da smo na gimnaziji gostili mojstra grafične umetnosti gospoda Arpada Šalamona in njegovo življenjsko sopotnico gospo Hedo Vidmar Šalamon. Z njuno pomočjo in seveda ob vodstvu profesorice za likovno umetnost gospe Doroteje Rušnik Stramšak smo od blizu spoznali osnove grafike. Najprej smo si ustvarili matrice in se polni pričakovanja lotili obdelave svojih linolejev. Po dobri uri pridnega dela so s pomočjo grafičnega stroja, ki so ga izdelali dijaki Srednje poklicne in strokovne šole Zreče, začeli nastajati čudoviti izdelki, ki so sledili osnovam abstraktne umetnosti. Grafika je sicer precej zapletena, pri njej je za razliko od slikarstva vsak korak odločilen. Pravzaprav ne veš, ali ti je izdelek uspel, dokler ni ta natisnjen. Ustvarili smo zanimive abstraktne izdelke in pri tem zelo uživali. Razstavili jih bomo na zaključni prireditvi Odsev leta v Domu kulture 21. junija. Prepričajte se, ali smo uspeli. Nina Kotnik in Nika Ramšak

50


Kako do vozniškega izpita na Šolskem centru Slovenske Konjice-Zreče? Za pristop k opravljanju teoretičnega dela izpita smo dijaki najprej morali opraviti tečaj prve pomoči. Večina nas je obiskovala tečaj na naši gimnaziji, ki je potekal v povezavi z Območnim združenjem rdečega križa Slovenske Konjice. Po osvojenem znanju prve pomoči so nas že čakala predavanja o cestnoprometnih predpisih. Naše na novo pridobljeno znanje so prišli preveriti izpraševalci iz Izpitnega centra Celje kar na Gimnazijo. S pozitivno opravljenim teoretičnim delom izpita so nas čakale še ure vožnje, kjer smo morali pokazati svoje znanje. Seveda pa smo se morali najbolje odrezati na izpitni vožnji. Trenutno kot učitelja vožnje pri avtošoli delujeta Damijan Škafar in Milan Kop. Menim, da sta svoje delo v naši skupini dobro opravila in nas učinkovito pripravila na samostojnost v prometu. V njun prid deluje tudi statistika, saj se je naša avtošola v celjski regiji uvrstila na prvo mesto po uspešnosti opravljanj praktičnega dela izpita v lanskem letu. Amadeja Založnik, 4.b

ŠOLSKI BAND Kot se za vsako šolsko leto spodobi, se vam tudi letos predstavljamo. S prihajanjem novih generacij in z odhajanjem starih generacij glasbenikov, se menjuje zasedba šolskega banda. Vsaka daje bandu drugačno barvo. Letos skupaj igramo in pojemo: vokalistka Danijela Burjan, Matic Mlakar na klaviaturah, Jure Skaza na bobnih, Leo Gaberšek na ritem kitari ter Alen Kovše na solo kitari. Igramo predvsem zimzelene rock skladbe ter različne pop popevke, ki so namenjene širšemu krogu poslušalcev. Letos zaključujem s šolanjem in upam, da bodo prihajajoče generacije prav tako ohranjale večletno tradicijo in preigravale v čast naši šoli. Alen Kovše

51


Tudi letos smo mladi ambasadorji medkulturnega dialoga Na Gimnaziji Slovenske Konjice smo že izkušeni v medkulturnem dialogu. Urjenju v dobrem razumevanju med kulturami in strpnosti smo namenili že precej projektov, najdlje pa pri nas poteka projekt MAMD, ki ga koordinira Mladinski center Dravinjske doline. Iz prve roke, v pogovoru z mladimi mentorji, smo spoznali posebnosti že precej evropskih držav, mladinski vodje iz MCDD pa so prejšnja leta izvedli delavnice na temo romske kulture. Letos smo se vsi skupaj lotili legebt problematike. Na prvi delavnici nas je presenetil gost iz društva Legebitra in akrivist Mitja Blažič. Načrtovali smo že za naslednje šolsko leto, v oktobru bodo dijaki 2. letnikov deležni neformalnega izobraževanja o strpnosti in homofobiji. Mateja Smolar Tič

52


MED ŠOLSKIM LETOM

ORGANIZIRAMO … DIJAŠKA SKUPNOST

Tudi letošnje leto je bila dijaška skupnost aktivna. Že na začetku leta smo organizirali volitve za predsednika dijaške skupnosti, za katerega sem bil izbran. Organizirali smo fazanerijo, kjer smo krstili 1. letnike strojnih tehnikov in oblikovalcev kovin ter jih sprejeli medse. Kostanjev piknik je tisti dogodek, ki se ga na šoli zagotovo vsi veselijo, saj komaj čakamo prve kostanje. To je bilo prav posebno šolsko leto, saj kostanji zaradi suše niso in niso popadali z dreves. Ampak mi se nismo dali, pričakali smo jih, nekateri dijaki pa so prinesli še slaščice, ki so jih spekli doma. Zraven smo organizirali športne igre.

V mesec u januarju smo izvedli volitve za predstavnika dijakov SPSŠ v Svet zavoda, kamor sem bil izvoljen. Avtobusni prevoznik Fijavž iz Stranic nam je omogočil brezplačni prevoz do Slovenskih Konjic, kjer smo si lahko 8. februarja ogledali prireditev v izvedbi gimnazijcev, posvečeno Ivanu Minattiju. Avtobusnemu prevozniku Viktorju Fijavžu se še enkrat iskreno zahvaljujemo.

53


V juniju so bile izvedene volitve za »Naj faco« ter »Naj športnika« SPSŠ Zreče. Kot »Naj faca« je bil izvoljen Matic Jakob iz 3. Sa, kot »Naj športnik« pa Jure Retuznik iz 2. Sa razreda. Obema iskreno čestitam. Timotej Skaza

OD FAZANERIJE DO PREDAJE KLJUČA

21. septembra 2012 smo na zreški srednji šoli pripravili že tradicionalno fazanerijo, s katero so dijaki višjih letnikov medse sprejeli dijake, ki so letos začeli okušati dijaško življenje. Zagotovo nihče od novih dijakov ne bo pozabil šaljivih iger, ki so jih pripravili starejši dijaki. Opraviti so morali kar nekaj nalog, s katerimi so si pridobili pravice dijaka. Ob koncu nepozabnega dogodka so, kleče na koruzi, obljubili spoštovanje do dijakov višjih letnikov. Že tradicionalno predajo šolskega ključa smo opravili konec maja. Da je to za dijake poseben dan, ni potrebno poudarjati. Dijaki 3. a srednjega poklicnega izobraževanja in 34. generacija zreške srednje šole so končali izobraževanje. Lani so si v tem času priborili čast do »lastništva« ključa šole, ki pa jo je potrebno predati naslednikom. Ključa niso predali kar tako, zanj se je bilo potrebno potruditi. Dijaki 2. a in 3. Sa so se spopadli s pripravljenimi nalogami. Po uspešno opravljenih šaljivih igrah je

54


komisija ugotovila, da ključ pripada dijakom 3. Sa razreda. Novi varuhi šolskega ključa so morali zapriseči, da bodo to čast opravljali ponosno, saj gre za ključ naše hiše učenosti. Izidor Roškar

SODELUJEMO … PROJEKT RASTEM S KNJIGO

9. oktobra 2012 smo izvedli nacionalni projekt Rastem s knjigo 2012/13. Želja je bila motivirati dijake k branju različnih gradiv. V ta namen so v Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije izbrali knjigo pisateljice Cvetke Bevc Desetka, ki so jo brezplačno podarili vsakemu dijaku. Srednja poklicna in strokovna šola Zreče se je v ta projekt vključila tako, da so si dijaki 1. letnikov ogledali Splošno knjižnico ter šolsko knjižnico, ki se nahajata v Slovenskih Konjicah. V Splošni knjižnici Slovenske Konjice so jim predstavili knjižnico (zgodovino, razvoj, postavitev, enote …), nato pa so se dijaki sprehodili po knjižnici. Predstavili so jim

55


delo v sistemu Cobiss, nakar so skupaj reševali vaje na računalniku in iskali gradivo po elektronskih bazah podatkov. V projektu so sodelovali trije usposobljeni knjižničarji. Dijaki so si ogledali še šolsko knjižnico. Na kratko smo jo predstavili ter izvedli praktično delavnico iskanja in vračanja gradiv. Predstavili smo avtorico podarjene knjige Cvetko Bevc in si ogledali kratek film. Knjigo smo vključili v nabor knjig za domače branje pri slovenščini. Doroteja Rušnik Stramšak PROJEKT ZDRAVA ŠOLA

SPSŠ Zreče se je vključila v projekt »Mreža zdravih šol«, ki poteka v Sloveniji in v drugih članicah EU. Zakaj je zdravje v šoli tako pomembno? Šola je tisto okolje, ki ima poleg družine ključno vlogo pri otrokovem razvoju. Dijakom pomaga doseči znanja, prevzemati stališča in razviti veščine, ki jih potrebujejo kasneje v odraslem življenju kot dejavni posamezniki. Čas, ki ga dijaki preživijo v šoli, predvsem pa njihove izkušnje s šolo in način dojemanja šolskega življenja pomembno vplivajo na njihovo samopodobo, sprejemanje sebe, vedenje v zvezi z zdravjem in odnos do življenja. Šola je lahko dejavnik tveganja ali pa vir pozitivnih dejavnikov za razvoj vedenja v zvezi z zdravjem kot tudi splošnega zdravja. Na tisoče ur, ki jih otroci med šolanjem preživijo v šoli, je sijajna priložnost, da z načrtovanimi in usmerjenimi dejavnostmi za krepitev zdravja lahko vplivamo na bolj zdrav življenjski slog in posledično na večje zdravje otrok, mladostnikov in kasneje odraslih ljudi. V okolju, ki skrbi za telesno, duševno in socialno zdravje, se dijaki tudi raje učijo in delajo. Posledice tega procesa pa se kažejo tudi v boljših učnih rezultatih. Številne študije dokazujejo, da imajo učinkovite šole, kjer se mladi ljudje počutijo povezani z njihovim delovanjem, vpliv na zdravje in zmanjševanje neenakosti v zdravju. Tako se je izoblikovala tudi zamisel o konceptu promocije zdravja v šolskem okolju – Evropska mreža zdravih šol oziroma šol, ki promovirajo zdravje. To je inovativni celostni program, ki na ravni celotne Evrope uvaja nove ideje in pristope na področju promocije zdravja v šolskem okolju. Predstavlja okvir, znotraj katerega se razvijajo preventivni programi za zdravje v šolskem okolju na sistematičen in povezovalen način. Zdrave šole promovirajo zdravje in dobro počutje učencev in vseh zaposlenih skozi dobro načrtovan kurikul ter šolske dejavnosti na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju, ki omogočajo dijakom izbiro v korist zdravemu življenjskemu slogu. Izkušnje kažejo, da so se v teh letih izkazali kot najbolj uspešni ravno programi, ki so se problemov zdravja lotevali na celostni način.

56


Ideja za mrežo šol, ki promovirajo zdravje, je dozorela pod pokroviteljstvom Svetovne zdravstvene organizacije, Sveta Evrope in Evropske komisije že v 80. letih prejšnjega tisočletja. Aktivno mreža deluje od leta 1992, vanjo so vključene vse EU članice in druge iz regije SZO (do danes skupaj 43 držav). Naša šola je bila še pred vključitvijo v ta projekt aktivno usmerjena v zdrav razvoj dijakov in učiteljev. Področja, na katerih je delovala v preteklosti, so naslednja: organizirali smo malico od prvega dne vpisa. Zagotovo smo bili v slovenskem merilu med prvimi srednjimi šolami, ki so dijakom nudile možnost toplega obroka, saj imajo naši dijaki že desetletja možnost tople malice v sosednji tovarni Unior; dosledno po predmetniku izvajamo ure športne vzgoje in športne dneve; dijake nenehno spodbujamo k zdravemu načinu prehranjevanja in (ne)uživanju alkohola, pri čemer poskušamo biti vzor tudi zaposleni na šoli; vsako leto v sodelovanju z Zavodom za zdravstveno varstvo obeležimo dan boja proti AIDS-u, 1. december; dobro sodelujemo z zobozdravstveno ordinacijo v Zrečah in zdravstvenim domom v Slovenskih Konjicah pri preventivnih pregledih in zdravstveno-vzgojnih temah; za dijake vsako leto v okviru interesnih dejavnosti pripravimo delavnice na temo zdrave prehrane. V goste smo povabili vinsko kraljico, ki je dijakom predstavila pravilno kulturo pitja vina, pripravili smo tudi delavnico Hrana za možgane, kjer so dijaki spoznali zdrave prigrizke in napitke, ki izboljšujejo koncentracijo; pripravljamo tudi delavnice na temo mladostništva, kjer vsako leto namenimo večjo pozornost določenemu poglavju – varnosti v prometu, medosebnim odnosom, medvrstniškemu nasilju … Pri tem sodelujemo s policijsko postajo Slovenske Konjice, ZD Slovenske Konjice, s predstavniki travmatološkega oddelka ipd.; za starše smo v lanskem letu pripravili predavanje o zdravi prehrani mladostnikov; vedno se radi odzovemo sodelovanju z domom starostnikov v Slovenskih Konjicah; sodelovali smo z društvom invalidov; 22. aprila obeležimo dan Zemlje; z rednimi čistilnimi akcijami skrbimo za okolico šole in kraja; priključili smo se državni akciji Očistimo Slovenijo; na šoli ločujemo odpadke; večina naših dijakov je aktivno vključenih v prostovoljna gasilska društva v svojih krajih; dijake spodbujamo h kvalitetnim načinom preživljanja prostega časa. Organiziramo: noč branja, kostanjev piknik, novoletni bazar, Valentinov ples … Dosedanje delo pa želimo tudi nadgraditi, zato so naše želje in cilji naslednji: sodelovanje dijakov in profesorjev na krvodajalski akciji; omogočiti dijakom sadje med odmori; čim večja udeležba dijakov in učiteljev na športnih aktivnostih, ki ji organizira lokalna skupnost (tek, kolesarjenje);

57


dijakom vsaj enkrat letno ponuditi zdrav zajtrk in jih poučiti o vsebini in pomembnosti le-tega; po svojih zmožnostih pomagati finančno najšibkejšim; nadgraditi vedenja o varovanju zdravja dijakov, profesorjev in staršev; vsako leto imeti vsaj eno predavanje na aktualno tematiko (alkoholizem, kajenje, komunikacija, reševanje konfliktov, samospoštovanje, stres …); v okviru krožka ali izbirnih vsebin omogočiti dijakom delo na sebi, saj bo osebna rast pripomogla k boljšim odnosom in lažjemu življenju za vnaprej; izboljšati sodelovanje in odnose med dijaki, profesorji in starši; vključiti tematiko celostnega zdravja v redni pouk pri posameznih predmetih, kjer je to mogoče, pri medpredmetnem povezovanju, projektnemu delu … še več sodelovanja z lokalno skupnostjo. Tjaša Rajšp

PROJEKT LEONARDO DA VINCI – IZMENJAVA DIJAKOV S PARTNERSKO ŠOLO FRANZ-OBERTHÜRSCHULE IZ WÜRZBURGA

MEDNARODNE IZKUŠNJE NAS BOGATIJO

Znanje in kompetence naših dijakov pri pouku gradimo z izbiro raznovrstnih metod in oblik dela po didaktičnem načelu individualizacije in diferenciacije. Razen pouka so za dijake zanimive tudi druge aktivnosti, med katerimi imajo posebno mesto mednarodni projekti. Z njimi dijaki razvijajo sporazumevalno zmožnost v tujem jeziku in medkulturno zmožnost, ki sta razen strokovnih znanj izjemno pomembni pri iskanju zaposlitve. S premišljeno izbranimi aktivnostmi, strokovnim znanjem in podjetji, ki dijakom omogočajo praktično usposabljanje tudi tujih dijakov, smo dijake poklicne šole iz Würzburga, ki šteje več kot 3000 dijakov, že tretje leto znova navdušili.

Navdušeni nad prisrčnostjo, gostoljubnostjo in strokovnostjo zreške šole Maja 2011 so dijaki poklicne šole iz Würzburga prvič obiskali Srednjo poklicno in strokovno šolo Zreče in vrnili obisk dijakom, ki so bili pri nas marca. Ponovno smo zreško srednjo šolo obiskali konec septembra 2012 in marca 2013. Obojestranska obiska sta sledila predvsem dvema osnovnima ciljema. Na strokovnem področju so se dijaki naučili novega načina programiranja CNC strojev, na kulturnem področju pa so spoznali novo deželo in ljudi.

58


Za nemške dijake pomeni tovrsten obisk obogatitev izobraževanja, ki ga nato vidijo z drugačnimi očmi. Razen pridobitve kompetenc v CNC programiranju so dijaki obiskali številna podjetja, kot so Unior, GKN, Swatycomet in druge. Tam so si ogledali raznotere postopke obdelave kovin, ki jih v lastni šoli ne bi mogli spoznati. Dijaki doživijo in vidijo drugo, za njih deloma popolnoma neznano deželo s številnimi znamenitostmi, obiščejo veliko mest in krajev. V novem okolju se morajo sami znajti, se sporazumevati v tujem jeziku z dijaki in drugimi prebivalci in pri tem spoznavajo slovensko gostoljubnost in običaje. Skupne aktivnosti z dijaki utrjujejo razumevanje in včasih celo prijateljstva med zreškimi in našimi dijaki. Čeprav so nekateri naši dijaki skeptični, ko se odločijo za izmenjavo z Zrečami, so na koncu vedno navdušeni nad prisrčnostjo, gostoljubnostjo in strokovnostjo zreške šole. Te izkušnje in doživetja so za njih nepozabna. Hermann Helbig, namestnik direktorja Franz-Oberthür-Schule Würzburg Nemški dijaki so nam zaupali •

Moji vtisi o izmenjavi so zelo dobri, za kar gre zahvala Niku, Urbanu in vsem drugim, ki so poskrbeli za to, da je bilo na izmenjavi zabavno. Skozi prakso v podjetjih in v šoli smo se veliko naučili o drugih načinih CNC programiranja. Slovenija je čudovita dežela s prijaznimi ljudmi. Naslednje leto se želim vrniti.

Chris •

Med obiskom v Sloveniji smo se veliko naučili in doživeli. Pri praksi smo spoznali življenje slovenskih delavcev. Ogledali smo si številna uspešna podjetja in v živo opazovali različne tehnološke postopke in nastajanje produktov. Na izletih smo občudovali deželo in kulturo. Naše bivanje v Sloveniji je bilo prijetno, za kar smo hvaležni vsem, ki so nam pripravili tako pestra dva tedna.

Matthias Marjana Cenc Weiss

59


DNEVNIK GOSTOVANJA V NEMČIJI

Dijaki Jurij Gačnik, Domen Jošt, Rok Švab in Miha Kralj iz 3. Sa s spremstvom mentorja so v terminu od 2. do 14. decembra 2012 v okviru izmenjave dijakov s partnersko šolo bivali in se učili v nemškem Würzburgu. 3. 12.: Sprejel nas je g. Hermann Helbig, nam razkazal šolo in šolske delavnice ter predstavil program bivanja v Nemčiji. Prvi dan so se dijaki učili na področjih pnevmatike in elektropnevmatike. 4. 12.: Dijaki so sodelovali pri učenju na CNC strojih in prisostvovali pri učni uri angleščine. Popoldne smo si ogledali rezidenco mesta Würzburg. 5. 12.: Prav tako delo na CNC strojih, popoldne ogled točke Point Alpha, nekdanje kontrolne točke med vzhodno in zahodno Nemčijo.

60


6. 12.: Obisk in učenje v tovarni Terex, kjer izdelujejo luške manipulatorje, imenovane Straddle Carrier. Popoldne smo si v Diestelhousnu ogledali zasebno pivovarno Diestelhouser. 7. 12.: Prav tako obisk v tovarni Terex. Popoldne druženje z go. Štefico Fink in g. Dušanom Špoljarjem, ki sta izvajala monitoring izvajanja projekta. 8. 12.: Obiskali smo mesto Nürnberg in si ogledali muzej 2. svetovne vojne, mestni grad in božično-novoletni sejem. 9. 12.: Ogled tehniškega muzeja vozil v mestu Siensheimu. 10. 12.: Dijaki so ponovno spoznavali vsebine s področja avtomatizacije, med učno uro pa so se družili z dijaki, med katerimi so bili tudi tisti, ki so se odločili za izmenjavo v Sloveniji. 11. 12.: Potovanje v oddaljeni München, kjer smo si ogledali Areno Aliance, nogometni stadion nogometnega kluba Bayern, nadaljevali pa smo z vodenim ogledom tovarne avtomobilov prestižne znamke BMW. 12. in 13. 12.: Zadnja dva dni so bili dijaki na obisku podjetja Koenig&Bauer, kjer izdelujejo skoraj vse vrst tiskarski strojev. Prav tako imajo svojo lastno poklicno šolo, kjer izobražujejo kader za svoje potrebe. 14. 12.: Vrnitev v Slovenijo. OBISK NEMŠKIH DIJAKOV V ZREČAH

Osem nemških dijakov nas je obiskalo v terminu od 7. do 20. aprila 2013. Prvi teden jih je spremljal g. Hermann Helbig, drugi teden pa ga. Meike Kruger. V Mariboru smo jih na železniški postaji pričakali nekateri učitelji in jih pospremili do gostišča Ulipi, kjer so imeli svojo namestitev za 14-dnevno bivanje. 8. 4.: Jutranji sprejem v šoli. Razkazali smo jim šolo in šolsko delavnico, nadaljevali pa z učenjem robotike. Sledil je ogled ŠC Slovenske Konjice. Po kosilu so si ogledali Žičko kartuzijo in bližnjo konjiško okolico. 9. 4.: Dijaki so se udeležili izobraževanja v podjetjih Menart in Kostroj. Popoldansko druženje smo sklenili z bowlingom v Planetu Tuš. 10. 4.: Izobraževanje je ponovno potekalo v istih podjetjih. Popoldne so si nekoliko oddahnili na kopanju v Termah Zreče. 11. 4.: Izobraževanje ponovno v podjetjih, tokrat Menart in Unior. Popoldne obisk Maribora, ogled SC Pohorje in mestnih znamenitosti.

61


12. 4.: Dopoldne so se dijaki ponovno izobraževali v istih podjetjih. Popoldne je bilo rezervirano za športna druženja in tekmovanja, kjer smo sodelovali tako dijaki kot tudi učitelji naše šole. 13. 4.: Dva profesorja sta nemške goste pospremila v Škocjanske jame in na Obalo v Portorož in Piran. 14. 4.: V nedeljo smo jih peljali na Gorenjsko, kjer smo si ogledali Planico, v Ratečah smo obiskali gostilno z domačo hrano, se zapeljali nekaj kilometrov čez italijansko mejo, si ogledali izvir Save Dolinke ter na koncu obiskali še Bled. 15. 4.: Dve šolski uri smo posvetili druženju z dijaki 2. Sa razreda. Nato smo obiskali Kozjansko - Steklarno Rogaška, Zdraviliški park Rogaška, kolesarili mimo letnega kopališča Aqualuna v Podčetrtek in Olimje, kjer so nam organizirali demonstracijo golfa ter na koncu še degustacijo vin ter račje paštete. Za čokoladnico smo bili žal prepozni, bo pa to ostalo naslednji generaciji. 16. 4.: Dijaki so se priključili strokovni ekskurziji v podjetje Bisol, obisku inštituta Jožef Štefan ter ogledu Ljubljane in razstave Leonardo da Vinci. 17. 4.: Dopoldne so si ogledali podjetje Unior, popoldne pa smo preživeli na CŠOD Gorenje, kjer smo plezali po umetni plezalni steni ter streljali z lokom. 18. 4.: Ogledali smo si vesoljski center v Vitanju, kino predstavo v Planetu Tuš ter sejem Forma Tool v Celju. Teh aktivnosti so se udeležili vsi dijaki naše šole. 19. 4.: Ob 12.00 uri smo podoživeli vtise njihovega obiska v Sloveniji, imeli manjšo pogostitev in neformalno poklepetali. Popoldne so dijaki lahko izrabili za počitek pred naporno vrnitvijo v domovino. 20. 4.: Naši učitelji so goste pospremili do železniške postaje v Maribor, kjer so se vkrcali na vlak za Nemčijo. Gašper Grat

62


PROJEKT FARAW

Projekt Faraw se uvršča med mednarodne projekte v sklopu programa Leonardo da Vinci. Projekt se je pričel septembra 2012, zaključil pa se bo v istem mesecu leta 2014. Na nivoju partnerskih organizacij –izvajalcev so cilji projekta: • prenos znanja na ciljno skupino na podlagi ustvarjanja t. i. učnega podjetja; • za prenos znanja se organizirata dve delavnici: prva je bila na SPSŠ izvedena v maju 2013, druga je predvidena za oktober 2013; • ciljna skupina mora biti izbrana med udeleženci poklicnega in strokovnega izobraževanja; • izobraževanje na določenih področjih je potrebno prilagoditi potrebam imetnika inovacije, ki celoten projekt povezuje v zaključeno celoto; • inovacija je izpopolnjeno orodje za mrežno planiranje in prikaz procesnih tokov v nekem podjetju, imenovano Comprehand Tool; • nadaljnji razvoj inovacije iz prejšnje alineje zahteva, da ciljna skupina za grafično prikazovanje uporablja posebne kartice (Comprehand Cards), ki vsebujejo določene simbole. Grafična predstavitev nekega procesa s pomočjo omenjenih kartic se na koncu fotografira in fotografija pošlje imetniku inovacije.

Na nivoju nosilca informacije je glavni cilj pridobiti fotografije iz prejšnje alineje in jih uporabiti za namen nadaljnjega razvoja programske opreme. Ta bo zapise na teh karticah neposredno prepoznala in izdelala grafične zapise procesnih tokov v nekem podjetju v takšni digitalni obliki, da bo medsebojne povezave pri teh procesih možno grafično tudi nadalje oblikovati. S strani ŠC so bili v projektu udeleženi:

63


. . . . .

Jasmina Mihelak Zupančič – vodja projekta in izobraževalec, Tomaž Černec in Gašper Grat – učitelja izobraževalca, Danilo Videčnik, Jože Rušnik, Bojan Napotnik – učitelji nadzorniki praktičnega pouka, dijaki 2. Sa: Urban Belak, Rene Jelenko, Timotej Skaza, Danijel Kovše, Jernej Napotnik, dijaki 2. a: Andrej Ratej, Mitja Ugršek, Tomaž Obrovnik, Matej Šoštar, Jan Prosenak.

Menim, da so bili želeni cilji doseženi, dijaki so sodelovali z zanimanjem, morda pa delavnica časovno ni bila optimalno izvedena. Zunanji ocenjevalec je bil, po njegovi izjavi, z izvedbo delavnice zadovoljen. Oprijemljiv rezultat predstavlja izdelek, ki ga lahko podarimo šoli ali organizaciji, ki se ukvarja z izobraževanjem na področju robotike. Gašper Grat

LEONARDO DA VINCI – PRENOS INOVACIJ (TOI)

Evropski projekt Vseživljenjskega učenja (VŽU) je program, ki poteka na področju izobraževanja in ga lahko razdelimo na štiri podprograme (akcije): šolsko izobraževanje (COMENIUS), višje in visokošolsko izobraževanje (ERASMUS), poklicno in strokovno izobraževanje in usposabljanje (LEONARDO da VINCI) ter izobraževanja odraslih (GRUNDTVIG).

Slika: Struktura programa Vseživljenjskega učenja (VŽU)

Cilj programa Vseživljenjskega učenja je prispevati k razvoju skupnosti kot družbe z vrhunskim znanjem, trajnostnim gospodarskim razvojem, večini bolj kakovostnimi

64


delovnimi mesti in večjo socialno enakopravnostjo ob zagotavljanju dobrega varstva okolja za prihodnje generacije ter pri tem pospeševati izmenjavo, sodelovanje in mobilnost med sistemi izobraževanja in usposabljanja v Evropski uniji, ki bodo tako lahko postali svetovna referenca za kakovost. Kot eden od glavnih stebrov programa Vseživljenjskega učenja je program Leonardo da Vinci namenjen razvoju poklicnega in strokovnega izobraževanja v Evropi na osnovi izboljšanja kakovosti in povečanja obsega mobilnosti, podpori posameznikom (predvsem mladim) pri pridobivanju novih znanj in spretnosti, povečanju privlačnosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja, podpori izboljšavam in inovativnosti v poklicnem izobraževanju in sistemih usposabljanja, izboljšanju sodelovanja med izobraževalnimi organizacijami, podjetji in socialnimi partnerji, izboljšanju preglednosti in priznavanju usposobljenosti in sposobnosti posameznika (vključno z neformalnim in priložnostno pridobljenim znanjem in spretnostmi). Ena od pomembnih nalog za dejavnosti programa Leonardo da Vinci so večstranski projekti – Prenos inovacij (TOI – Transfer of Innovation). Cilj teh projektov je prenos, prilagoditev in vključitev inovacij na področjih izobraževanja in usposabljanja v novo družbeno, kulturno in geografsko okolje. ŠC Slovenske Konjice-Zreče se je s partnerskimi šolami HTL Wolfsberg in FH Kärnten iz Avstrije leta 2010 vključil v projekt LdV razvoj inovacij – Koop Flexible Automation. Cilj projekta je bila modernizacija učnih delavnic vseh partnerskih šol s prilagodljivo proizvodno celico ter razvoj in uporaba skupnih in čezmejnih izobraževalnih programov za fleksibilno avtomatizacijo za učence, dijake, študente ter delavce malih in srednjih podjetij. Projekt je bil uspešno zaključen v letu 2012. Pozitivne izkušnje in odlični rezultati so bili osnova za nadaljnji logični korak v smislu povezovanja s šolo v Wolfsbergu in Beljaku. Sledilo je oblikovanje skupnega partnerstva. Novo ustanovljen nadnacionalni partner, ki je združil izobraževalne ustanove z obeh strani meje in podjetje iz Slovenije (ŠC Slovenske Konjice-Zreče, HTL Wolfsberg, FH Kärnten, FH Joanneum in Roboteh) se je konec leta 2012 prijavil na razpis projekta LdV – Prenos inovacij (TOI) in ga tudi uspešno pridobil. Namen trajajočega projekta je prenos v prejšnjem projektu razvitih izobraževalnih programov za fleksibilno avtomatizacijo na partnerski šoli v Urli v Turčiji in v Puli na Hrvaškem. V času prvih partnerskih druženj (konec leta 2012) se je na omenjenih lokacijah razširjeni sestavi (predstavniki izobraževalne ustanove, univerze, lokalnih podjetij in lokalnih oblasti) predstavilo koncept projekta, izobraževalne programe za prenos, potrebe in možnosti prevzema znanja, možnosti vključevanja lokalnih podjetij in njihove potrebe ter oblikovane ključne kompetence za prenos znanja. Odziv je bil pozitiven, udeleženci pa pripravljeni spoprijeti se z novimi izzivi. Čas pred obiskom hrvaških in turških kolegov pri nas in v Avstriji smo predstavniki slovensko-avstrijskega združenja porabili zelo delovno v smislu preučevanja obstoječih izobraževalnih programov na Hrvaškem in v Turčiji, prilagajanju izobraževalnih programov za fleksibilno avtomatizacijo novim partnerjem, pridobivanju nove programske opreme za CAD/CAM tehnologijo, izdelavi angleško, nemško, slovensko, turško, hrvaškega slovarja pogosto uporabljenih izrazov pri študiju fleksibilne avtomatizacije, študija programske opreme za uporabo opreme za

65


CAD/CAM in fleksibilno avtomatizacijo preko spleta ter možnosti za bolj učinkovit prenos znanja. Do prvih prenosov znanj (učenje trenerjev, ang: Trainthetrainers) je prišlo v mesecu aprilu 2013, kjer je najprej vse člane nadnacionalnega partnerja, z namenom pridobiti določena znanja, obiskala skupina učiteljev iz Hrvaške, nato pa še skupina iz Turčije. Poleg znanja avtomatizacije, CNC tehnologije, robotike, varnosti in še česa so partnerji pridobili tudi veliko informacij o naravnih lepotah in značilnostih Slovenije in Avstrije. Druga faza projekta naj bi se pričela v mesecu septembru tega leta in naj bi se bolj intenzivno izvajala pri partnerjih v Urli in Puli. Dogovorjeno je, da bi takrat pričeli s testiranjem programske opreme za uporabo strojne in laboratorijske opreme preko spleta, iskanjem možnosti za pridobivanje opreme za podporo usvojenim izobraževalnim programom, uvajanjem izobraževalnih programov v obstoječi pedagoški proces ter evidentiranjem gospodarskih subjektov. Kljub napornemu delu prinese vsak izmed projektov tudi veliko možnosti za osebnostno rast udeležencev na različnih področjih: • komuniciranje v tujem jeziku, • spoznavanje in usvajanje različnih sistemskih načinov reševanja nalog, • uporabe in nadgradnje znanj za računalniško komunikacijo, • uporabe programskih orodij za vodenje projektov, • spoznavanje in izraba poslovnih priložnosti, • razvijanje ustvarjalnosti in inovativnosti, • sodelovanje v socialnem in poklicnem smislu, • spoznavanje drugačnih družbeno-kulturnih in geografskih okolij in seveda veliko novih prijateljev.

Skupina udeležencev projekta TOI iz Turčije in Slovenije Tomaž Černec

66


IZOBRAŽEVANJE DIJAKOV IZ BELJAKA V ZREČAH V OKVIRU PROJEKTA SI-AT

V mesecu septembru se je zaključil dvoletni projekt, v katerem smo sodelovali Srednja poklicna in strokovna šola Zreče, Srednja in visoka strokovna šola HTL Wolfsberg ter Visoka strokovna šola FH Kärnten iz Beljaka. V torek, 25. septembra 2012, je v okviru tega projekta potekal na naši šoli prenos znanja s področja avtomatizacije in robotizacije na študente iz Beljaka. Devetnajst študentov je v dopoldanskem času z zanimanjem sledilo predavanju s področja robotike in se seznanilo z osnovami upravljanja robota v šolski delavnici. V drugem delu smo študentom predstavili zgradbo in delovanje fleksibilne proizvodne celice, ki je za našo šolo v okviru tega projekta velika pridobitev. Popoldan pa smo organizirali dve strokovni ekskurziji v podjetje UNIOR, kjer so si gostje iz Avstrije lahko ogledali aplikacije na področju avtomatizacije in robotizacije v procesu proizvodnje odkovkov in tehnologije sintranja. V obratu Strojna oprema pa so se seznanili z izgradnjo avtomatskih in CNC strojev. Za dobro sodelovanje pri izvedbi izobraževanja se zahvaljujemo podjetjema ROBOTEH, d. o. o. iz Šentjurja in UNIOR, d. d. iz Zreč. Dušan Špoljar

67


S POMOČJO SOSEDOV DO LAŽJEGA ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI Novo šolsko leto se je komaj pričelo in dijaki 4. Sa so se že vrnili z zaključne strokovne ekskurzije. Sveži spomini na nepozabne dogodke so jim dajali še dodatne energije. Ravno prav, saj sta jih že v drugem tednu pouka čakala dva kar nekoliko napornejša dneva. V okviru projekta SI-AT Koop Flexsible Automation so naši dijaki imeli možnost usposabljanja s področja zagotavljanja kakovosti in menedžmenta, kar smo izvedli na FH Kärnten v Villachu. Gre za visokošolsko oziroma univerzitetno ustanovo, kjer so tovrstna znanja njihova specialnost. Pri tem pa je zelo pomembno, da so svoje izkušnje pripravljeni prenesti tudi k nam. Bil je torek, 11. septembra, ko smo se zgodaj zjutraj z avtobusom odpeljali proti Avstriji. Pot nas ni pretirano utrujala, saj so bili dijaki še v dobri »potovalni kondiciji«, obenem pa nas je zanimalo, kako bo izgledal avstrijski pouk. Najprej nas je presenetil prisrčen sprejem na njihovi šoli. Ogled prostorov in opreme pa je presegel naša pričakovanja in dijaki so lahko spoznali možnosti svojega nadaljnjega izobraževanja oziroma študija. Predavanje o že omenjeni tematiki so v dveh dneh izvedli kar trije njihovi profesorji, strokovnjaki za ta področja. Predstavili pa so nam tudi fleksibilno kontrolno celico, katero so izdelali kar na šoli. Poleg tega, da so naši dijaki pridobili precej novega znanja in spoznali možnosti študija, so za dobro mero sodelovanja in zanimanja prejeli tudi certifikate, ki jim bodo služili kot dokaz, da so usvojili tovrstna znanja. Boris Podgrajšek

SREČANJE Z DELODAJALCI Delodajalce, s katerimi imamo sklenjene Kolektivne učne pogodbe, smo v okviru rednega srečanja v šolskem letu 2012/13, na šolo povabili 12. marca. Po uvodnih pozdravih smo na srečanju izpostavili nekaj ciljev in prednosti praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcih. Vsi, ki so želeli razpravljati, so izrazili zaskrbljenost nad pomanjkanjem poklicev, kot so klepar-krovec, inštalater ter oblikovalec kovin - orodjar. Predsednik Obrtne zbornice Slovenske Konjice je predlagal, da bi bilo potrebno te poklice predstaviti že v osnovni šoli. Direktor Šolskega centra pa je pojasnil, da se SPSŠ Zreče vsako leto predstavlja na osnovnih šolah od Slovenske Bistrice pa vse do Vojnika.

68


Direktor JKP Slovenske Konjice je izpostavil premalo ciljno usmerjen sistem izobraževanja, ki bi lahko zapolnil v preteklem obdobju nastale vrzeli. Ponudil je tudi še širše sodelovanje, česar smo prav gotovo zelo veseli. Dobro sodelovanje med SPSŠ Zreče in podjetjem Kostroj Strojegradnja je pohvalil tudi njegov direktor ter poudaril, da bi bilo tem poklicem potrebno zopet vrniti ugled ter mladim nakazati tudi možnosti samostojne poklicne poti. Pogovor smo nadaljevali v zvezi z napotitvijo dijakov na PUD. Izpostavili smo sklepanje Individualnih učnih pogodb, ki bi morda povečale občutek pripadnosti danemu podjetju ter pomen prvega stika dijaka z delodajalcem. Spregovorili smo tudi o potrebni dokumentaciji ter o izobraževalnih vsebinah. Ugotovili smo, da vsebine v večini zadovoljujejo pričakovanja delodajalcev. Na srečanju smo tudi poudarili pomen zavarovanja dijakov v času opravljanja PUD-a. V nadaljevanju nam je g. Bojan Hrovat podal informacije s srečanja študijske skupine CPI za vodje delavnic in organizatorje PUD-a, katerega se je udeležil. Ker se je ob obiskih podjetij in dijakov na PUD-u izrazilo precejšnje zanimanje za programsko opremo ZWSOFT, smo na srečanju organizirali tudi predstavitev omenjene opreme. Ob koncu je udeležencem srečanja predstavnica izobraževanja odraslih in svetovanja ga. Jasmina Mihelak Zupančič predstavila izobraževalne programe za odrasle, ki jih izvajamo na ŠC Slovenske Konjice-Zreče. Boris Podgrajšek

69


TEKMUJEMO … Z BESEDAMI IN MED NJIMI TEKMOVANJE IZ SLOVENŠČINE ZA CANKARJEVO TEKMOVANJE

Naši dijaki ‒ Valentin Boršič, Gregor Gregorc, Rok Kovač in Luka Švab ‒ so letos sodelovali na Cankarjevem tekmovanju. Pod skrbnim mentorstvom so prebirali predpisane knjige, se o njih pogovarjali, jih doživljali, primerjali, analizirali in vrednotili ter se poglabljali v dodatno strokovno literaturo. Na tekmovanju so se pomerili v pisanju razlagalnega spisa. Osvojili so tri bronasta priznanja, eno srebrno in Rok Kovač z odličnim 3. mestom v državi še zlato Cankarjevo priznanje.

Marjana Cenc Weiss

Dobitnika zlatih priznanj – Gregor Gregorc in Rok Kovač

MEDNARODNI MATEMATIČNI KENGURU

Mednarodni matematični kenguru je mednarodno matematično tekmovanje. Mladi iz več kot 30 držav sočasno rešujejo naloge na različnih stopnjah, od prvega razreda devetletne osnovne šole do zaključnega letnika srednje šole. To tekmovanje je najbolj množično preizkušanje znanja matematike, zaradi igrivo in zabavno zastavljenih matematičnih problemov pa sodi tudi med najbolj priljubljena tekmovanja. Dijaki naše šole redno sodelujejo in vsako leto v tekmovanju dosegajo odlične rezultate. Tudi letos je bilo tako. Prejeli so 14 bronastih, 5 srebrnih in eno zlato priznanje. BRONASTO priznanje so prejeli: SSI program: 1. letnik: Luka Švab, David Horvat 2. letnik: Timotej Skaza, Rene Jelenko, Jaka Napotnik

70


3. letnik: Miha Kralj 4. letnik: Nejc Ravničan SPI program: 1. letnik: Jakob Petelinek, Rok Timovšek, Gregor Tič 2. letnik: Blaž Štante, Jasin Hirkić, Tomaž Obrovnik 3. letnik: Rok Kovač SREBRNO PRIZNANJE so dobili: SSI program: 2. letnik: Timotej Skaza 4. letnik: Nejc Ravničan, Gregor Gregorc SPI program: 2. letnik: Blaž Štante 3. letnik: Rok Kovač ZLATO priznanje je prejel: 4. letnik: Gregor Gregorc Tjaša Rajšp in Štefica Fink

SREČANJE STROJNIH ŠOL SLOVENIJE

Na SPSŠ Zreče smo v lanskem šolskem letu v okviru projektnih dni izdelali nov izdelek za poučevanje. Lotili smo se izdelave mehanskega grafičnega stroja. Ta okolju prijazen izdelek smo predstavili tudi na srečanju strojnih šol Slovenije, ki je potekalo v četrtek, 11. aprila 2013, v Škofji Loki. Dijaki poklicnega (Jan Prosenak, Žan Vengust) in tehniškega programa (Uroš Amon, Matic Jošt) so pod mentorstvom Bojana Napotnika, Bojana Hrovata in Tomaža Černeca zelo uspešno predstavili projekt načrtovanja in izdelave grafičnega stroja. Nad izvedbo in predstavitvijo projekta so bili ostali udeleženci srečanja strojnih šol Slovenije zelo navdušeni. Grafični stroj nam bo služil kot pripomoček pri likovnem pouku. Bojan Napotnik

71


TEKMOVANJE V TEHNIŠKEM KOMUNICIRANJU

Tehniško komuniciranje v poklicu, kot se imenuje eden od modulov v našem izobraževalnem programu, zajema zelo pomembno področje v strojništvu. Tega se zavedajo tudi mnogi naši dijaki, zato si z veseljem nabirajo tovrstna znanja. Da pa bi se v poznavanju in pravilni uporabi pravil tehniškega komuniciranja lahko tudi pomerili, so konec decembra 2012 na Šolskem centru Ptuj pripravili že drugo tekmovanje iz tehniškega komuniciranja. Svoja znanja so pokazali dijaki: Simon Rečnik in Gregor Gregorc v SSI programu ter Mitja Bogatin in Jernej Perlič v SPI programu. Naši tekmovalci so se odlično izkazali, saj je Gregorju le ena nepopolna črta, srednjica, »odnesla« prvo mesto med 36. tekmovalci iz petih slovenskih srednjih strojnih šol. Tekmovanje je pripravil organizacijski odbor članov študijske skupine za tehniško komuniciranje, ki deluje v okviru republiškega Centra za poklicno izobraževanje. Namen tekmovanja je predvsem spodbujati dijake za širjenje tovrstnih znanj, obenem pa omogoča izmenjavanje izkušenj, poenotenje kriterijev in sodelovanje med šolami.

Boris Podgrajšek

72


PREIZKUŠAMO … PROJEKTNI DNEVI - ZAPORNICA

V letošnjem šolskem letu smo se odločili, da bomo del projektnih dni izpeljali nekoliko drugače. Osnovni namen je bil dijakom čim bolj približati potek in konkretno izvedbo projektnega dela. Aktiv strojnikov SPSŠ Zreče je določil, da se z vključitvijo vseh dijakov naše šole izdela dvoriščna zapornica. Pripravljen je bil terminski načrt, določeni so bili tudi mentorji posameznih aktivnosti. Večji del projekta se je odvijal pri strokovnih modulih, ostali predmeti so se vključili na svoj način. Teoretično načrtovanje z aktivno vlogo dijakov se je začelo precej obetavno. Dijaki so v nabor najrazličnejših zamisli preko možganske nevihte prispevali veliko svojih idej, šele kasneje je sledilo ovrednotenje možnosti za njihovo izvedbo. Dijaki nižjih letnikov so najprej pri umetnosti risali čim bolj izvirne dvižne zapornice. Zaključni letniki so izdelali finančno kalkulacijo in poiskali vso potrebno dokumentacijo, ki je potrebna za postavitev dvižne zapornice. Pri slovenščini so dijaki po načelih projektnega dela ustvarjali čim bolj domiselne in uspešne reklamne oglase za prodajo dvižne zapornice. Kasneje se je izvajanje aktivnosti začelo precej odmikati od začrtane časovnice. Ko ni bilo več pravega zagona, smo v mesecu februarju pridobili rabljen dvižni mehanizem zapornice. Dodati bi mu bilo potrebno še krmilni mehanizem, za kar smo neformalno zaprosili dva, v podjetju Unior na področju elektrike, zaposlena delavca. Odzvala sta se prošnji in obljubila pomoč. V pričakovanju rešitev smo bili konec aprila obveščeni, da podjetje Unior pri projektu ne bo več sodelovalo. Kljub temu smo dobili informativni izračun za želen krmilni mehanizem, vendar je bila cena previsoka za naše finančne zmožnosti. Trenutno smo z aktivnostmi na projektu zapornica prekinili. Po preučitvi ostalih variant krmiljenja se bomo odločili za eno izmed njih. Čeprav projekta zaradi omenjenih okoliščin nismo speljali do končnega izdelka, pa je bilo s tako zastavljenim delom kljub temu doseženih več ciljev, med njimi predvsem ta, da so dijaki spoznali različne faze projektnega dela – od možganske nevihte, vrednotenja, načrtovanja, izpeljave, premagovanja ovir ter navsezadnje spoznanja, da vseh projektov vedno ne moremo realizirati, ker morda še ni napočil njihov čas. Gašper Grat

73


MALO DRUGAČEN DAN

Želja dijakov glede preostalih projektnih dni pa je bila, da nekaj dni vendarle izvedemo na način, kot so ga bili vajeni v preteklih letih. Tako smo v začetku meseca maja dva dneva namenili različnim dejavnostim in delavnicam, s katerimi smo obogatili običajne šolske vsebine. V mnogih smo upoštevali medpredmetno povezovanje, z naslovom Malo drugačen dan pa smo skušali zajeti vso raznolikost vsebin.

Izvedli smo delavnice, v katerih so dijaki spoznavali sami sebe in sošolce na nekoliko drugačen način, poizkušali so se v kaligrafiji in tiskanju na majice. Dijaki 1. Sa so se s kolesi odpravili na pot do Žič, med potjo so obiskali podjetje Menart, se seznanili z zgodovino Žič in kartuzije ter bogatili besedišče v tujih jezikih. Dijaki 1.a so največ pozornosti namenili terenskemu delu, v katerem so spoznavali preteklosti Zreč in bližnje okolice. Drugi letniki so se odpravili na strokovno ekskurzijo v Italijo. Četrti letniki pa so del vsebin namenili tudi poglabljanju znanja in pripravi na poklicno maturo. Branka Vidmar Primožič

74


POTUJEMO … STROKOVNE EKSKURZIJE

Najlepši del interesnih dejavnosti so za dijake zagotovo strokovne ekskurzije. Spoznavati nove dežele in kraje, poglabljati pridobljeno znanje izven šolskih prostorov ter pridobiti konkretna izkustva so zagotovo cilji, ki pritegnejo večino dijakov. Šolsko leto že nekaj let začenjamo ravno s strokovnimi ekskurzijami. Dijaki zaključnih razredov se zadnje dni avgusta odpravijo na zaključno strokovno ekskurzijo. Tudi tokrat sta jih je ob koncu poletja pritegnila Dubrovnik ter Črna gora s svojimi lepotami in zanimivostmi.

Dijaki obeh prvih letnikov so v mesecu oktobru spoznavali domače okolje ter lokalna podjetja, saj so si ogledali podjetji SGA in ELGES v Slovenskih Konjicah, konec januarja pa so se odpravili v Maribor, spoznali mesto ter si ogledali moderno razstavo likovnih del. Za vse dijake naše šole smo v spomladanskem času organizirali obisk nam bližnjega KSEVT-a v Vitanju ter celjskega sejma Forma tool, ki je specializiran sejem za orodja, orodjarstvo in stroje.

75


V mesecu aprilu so dijaki 3. Sa in 4. Sa v celodnevno ekskurzijo združili ogled podjetja fotonapetostnih modulov Bisol v Preboldu, inštituta Jožef Stefan v Ljubljani ter razstave o Leonardu da Vinciju, podrobneje pa so spoznali tudi znamenite ustanove in stavbe v ožjem mestnem središču Ljubljane. Šolsko leto smo zaključili s strokovnimi ekskurzijami posameznih razredov v mesecu juniju. Drugi letniki so se odpravili na Dolenjsko, vsi ostali nezaključni razredi pa na Primorsko. Nepozabne pa so tudi strokovne ekskurzije v tujino. V osrčje severne Italije so odpotovali dijaki obeh drugih letnikov, ki so strnili vtise s svojim razrednikom.

Branka Vidmar Primožič

76


OGLED PODJETJA SAME V TREVIGLIU IN OBISK VERONE

Dne, 10. maja 2013, je bila organizirana strokovna ekskurzija za oba druga letnika naše šole. V skladu z dogovorom so bili vsi dijaki pet minut pred predvidenim odhodom ob drugi uri zjutraj na dogovorjenem mestu. Po pol ure privajanja na neudoben položaj potovanja se je oglasila prva harmonika. Pridružila se ji je še druga in praktično vso pot nista utihnili. Vremenska napoved nam ni bila naklonjena, kar se je potrdilo že nekje v okolici Benetk in deževno vreme nas je spremljalo vse do našega cilja. Sledilo je prvo prijetno presenečanje. Pred tovarno je zraven ostalih visela tudi slovenska zastava. Takoj smo začutili toplo dobrodošlico. Pričakala nas je gostiteljica našega obiska, gdč. Franceska. Po prvem stisku rok nas je peljala v moderno konferenčno dvorano podjetja, kjer nam je predstavila celotno družbo SAME DEUTZFAHR. Tudi tisti, ki si nismo najbližji s kmetijsko mehanizacijo, smo dobili lepo sliko o velikosti in razsežnostih podjetja in celotne skupine. Ta ima proizvodne obrate po vsem svetu (med drugim tudi v mestu Županja v sosednji Hrvaški) in ne proizvaja le traktorjev temveč tudi druge kmetijske stroje, kot so kombajni, obiralci raznih pridelkov, vinogradniški traktorji. Nato smo se razdelili v dve skupini. Prvi skupini je bila predstavljena celotna proizvodnja različnih tipov in znamk traktorjev, kot so Same, Deutz, Lamborghini in Hurlimann. Njihovo sestavljanje se odvija ročno na treh proizvodnih linijah. Ne gre za serijsko proizvodnjo istih tipov traktorjev, temveč ima vsak traktor, ki začne svojo pot na proizvodni liniji, že svojega kupca, ki ima zanj povsem specifične zahteve. Za to je potrebna visoka stopnja fleksibilnosti proizvodnje, pri čemer ima zelo pomembno vlogo njihova logistika. Ta na podlagi vstopnega delovnega naloga za določen tip traktorja, v natančnih časovnih terminih delavcem na sestavljalni progi dostavlja sestavne dele, ki jih v danem trenutku potrebujejo. V drugi proizvodni hali smo videli osemkomorno fleksibilno produkcijsko celico, ki naj bi nadomestila 120 konvencionalnih obdelovalnih strojev. Zelo so ponosni na njihove varilce, ki so menda med najboljšimi v Italiji. Z vrhunsko zaščitno opremo je za njihovo varno delo odlično poskrbljeno. Prav tako so njihovi zvari brezhibni. V oddelku, kamor po kontrolnem pregledu pripeljejo tiste traktorje, pri katerih najdejo kakršnokoli napako, le-te odpravljajo. Gostiteljica nam je posredovala še obilo zanimivih informacij. Če jih omenim le nekaj: le tri tedne je potrebno od naročila kupca do izdelave traktorja, dnevno proizvedejo približno 70 traktorjev, nekaj traktorskih motorjev sestavijo sami, veliko jih dobavijo iz drugih držav, visoko stopnjo varnosti pri delu zaposlenih omogoča sistematično odpravljanje vzrokov za nesreče pri delu, ki so se dogajale v preteklosti. Druga skupina si je v tem času ogledala muzejsko zbirko vozil skupine SAME DEUTZFAHR. Med njimi najdemo prvi traktor na svetu in njihov celotni zgodovinski razvoj

77


znamke Cassani vse do najsodobnejših traktorjev znamke Same. Dijaki so se z vsemi razstavljenimi stroji navdušeno slikali.

Najbolj nas je pritegnil traktor, ki so ga zaposleni v nemškem proizvodnem obratu izdelali kot rojstnodnevno presenečenje za predsednika skupine SAME DEUTZ-FAHR. Ob koncu si je druga skupina ogledala še zgodovinski arhiv tehniške dokumentacije za vsa vozila, ki so bila tam kdajkoli izdelana. Na podlagi tega arhiva je mogoče dobiti kopije izvirnih načrtov za vse, ki se kakorkoli lotijo popravila ali restavriranja kakšnega starega traktorja njihove znamke. Glede na naše predhodne izkušnje bi bilo za ogled takšne tovarne pričakovati tudi vstopnino, zato smo bili pozitivno presenečeni, da je trenutno še ne zaračunavajo. Še več, povabljeni smo bili tudi h kosilu na račun gostiteljev. Preden smo se od gostiteljev poslovili, so fantje iz avtobusa prinesli dva črna kovčka. Takoj se je pojavil tudi varnostnik in pazljivo spremljal, kaj se dogaja. Ko sta muzikanta na dan privlekla svoji ˝frajtonerici˝, jima je z nasmeškom in dvignjenim palcem dal znak, da je naj le nadaljujeta, kar sta si zamislila. Tako smo se gostiteljem vsaj malo oddolžili za prelep ogled podjetja. Pot smo nadaljevali do Verone. Na poti do tja smo se seznanili z glavnimi znamenitostmi tega mesta. Glede na to, da smo parkirali v neposredni bližini, je bil sprehod do arene in Julijine hiše zelo kratek. Na ulicah se dogaja toliko atrakcij, da ni nikoli dolgčas. Po dveh urah smo se, točni kot običajno, ponovno vkrcali na avtobus. Po odzivih dijakov je videti, da so bili z ekskurzijo, ki je bila organizirana z minimalnimi stroški (zgolj prevoz), zelo zadovoljni, saj je večina izmed njih t. i. traktorskih navdušencev. Želel bi izraziti zahvalo pri posredovanju za ogled proizvodnje traktorjev podjetju, ki zastopa znamko traktorjev Same v Sloveniji. Gašper Grat

78


USTVARJAMO …. SREDNJEŠOLSKI NATEČAJ HAIKU 2013

Tudi letos smo dijakom ponudili priložnost, da se poskusijo v pisanju haikujev. Haiku je trivrstična pesniška oblika. Dijaki so pesniško obliko japonskega izvora uporabili v materinščini, angleščini in nemščini. Nekaj haikujev smo poslali v Ljubljano, kjer jih je posebna komisija izbrala za objavo v zborniku za leto 2013. Med izbranimi so bili haiku Žige Skaze, Davida Horvata, Luke Švaba, Florjana Ungarja, Valentina Boršiča, Mateja Goričana, Gregorja Gregorca, Roka Kovača, Žana Vengusta, Jasina Hirkića, Jana Prosenaka, Nejca Marinška, Žana Petriča in Alena Potnika. Haiku Alena Potnika »Mlada muca

je za hip pridržala odpadli list.« je bil nagrajen kot eden najboljših haikujev. Nagrajen je bil tudi haiku Gregorja Gregorca v angleščini »Looking at the clouds –

your face among them« Marjana Cenc Weiss, Izidor Roškar

ODRAŠČAMO … MLADOSTNIŠTVO

Poleg izobraževalne imajo tudi srednje šole še vedno zelo pomembno vzgojno nalogo. Ta je sestavni del šolskih ur, še posebej pa vzgoji namenjamo tudi del interesnih dejavnosti. Vsako leto za dijake organiziramo različne delavnice na temo mladostništva, pri čemer sodelujemo z mnogimi zunanjimi izvajalci. V tem šolskem letu smo pripravili delavnico za dijake prvih letnikov na temo prometne varnosti s policistom, dijaki 3. Sa pa so se udeležili podobne predstavitve, ki jo je v mesecu oktobru organizirala občina Zreče. Dijakom prvih letnikov sta svetovalni delavki pomagali premostiti začetne srednješolske težave z delavnicama Učenje učenja in Prebijanje ledu. Delavnici o spolnosti, ki ju je izvajala vodja zdravstveno-vzgojnega centra v ZD Slovenske Konjice gospa Mateja Rebernak, sta bili namenjeni dijakom obeh drugih letnikov. Prav tako so se ti dijaki udeležili tudi delavnice o kulturi pitja vina in zasvojenosti z alkoholom.

79


Dijaki 1. Sa in 2. Sa so imeli delavnico s celjsko kriminalistko na temo zasvojenosti, dijake 3. Sa in 4. Sa pa smo ozaveščali o humanem pomenu krvodajalstva. Nekaj polnoletnih dijakov se je udeležilo tudi krvodajalske akcije. Za starše pa smo v mesecu novembru v okviru celotnega šolskega centra organizirali izredno zanimivo predavanje z naslovom Kako poslušati mladostnika in kako se z njim pogovarjati. Branka Vidmar Primožič

USMERJAMO … OSNOVNOŠOLCE NAVDUŠEVALI ZA STROJNE POKLICE

Tudi v letošnjem šolskem letu smo z dijaki obiskali kar devet okoliških šol, na katerih smo predstavljali izobraževalne programe in življenje na šoli. Dijaka Matic Jošt in Nejc Ravničan sta s sliko in besedo devetošolcem približala srednješolski utrip. Za promocijo šole in stik z lokalnim okoljem skrbimo tudi z rednim srečanjem svetovalnih delavk in delodajalcev. Marjana Cenc Weiss TEHNIŠKI DNEVI ZA OSMOŠOLCE

Tradicija izvajanja tehniških dni za osmošolce z osnovnih šol je na SPSŠ že dolga. V letošnjem letu pa smo se odločili za nekoliko drugačen pristop in smo okoliškim osnovnim šolam ponudili izvedbo zgolj strokovnih delavnic s področja strojništva. Pretekla leta smo namreč pripravili še vrsto različnih spremljevalnih delavnic, letos pa so se osnovnošolci preizkušali v veščinah kovanja, brušenja, rezkanja, CNC programiranja in robotizacije. Na ta način smo zapolnili vrzeli, saj učitelji tehnike na OŠ določen učne vsebine zelo težko izvajajo, ker nimajo primernih prostorov in strojev za obdelavo kovin. Breme izvedbe tehniških dni so tako prevzeli zgolj učitelji prakse, saj so štiri dni gostili osmošolce iz šol, ki so se odzvale našemu vabilu. Učenci so z zanimanjem sodelovali na tehniškem dnevu, osnovnošolski učitelji pa so pohvalili izvedbo delavnic in vzdušje, ki vlada na naši šoli, saj so dopoldne izkoristili tudi za pogovore z našimi dijaki, ki so nekoč obiskovali njihove osnovne šole.

Bojan Hrovat, Branka Vidmar Primožič

80


SKRB ZA POKLICNO IN ŠTUDIJSKO POT DIJAKOV

Izobraževanje za strojnega tehnika na naši šoli letos zaključuje druga generacija strojnih tehnikov. Nekateri med njimi se želijo po opravljeni poklicni maturi zaposliti v okoliških podjetjih, večina pa želi svoje znanje še nadgraditi s študijem. Za vse dijake smo organizirali predavanje o prvih poklicnih korakih in o možnostih samozaposlitve, in sicer jim je strokovne nasvete posredovala Jasmina Mihelak Zupančič, vodja enote Svetovanje in VEM centra na Šolskem centru Slovenske Konjice-Zreče. Bodočim študentom, večina se je odločila za študij strojništva, pa je svoje študijske izkušnje delil bivši dijak Matej Fridrih. S svojim obiskom in strokovno predstavitvijo je razveselil dijake in učitelje, še posebej z izjavo: »Ni mi žal, da sem se odločil za

srednjo šolo v Zrečah, saj sem usvojil potrebna znanja, da enakovredno, včasih celo bolje, hodim v korak z ostalimi študenti.« Matej se na šolo rad vrača, učitelji pa se veselimo tudi nadaljnjega sodelovanja ter izmenjave znanja in izkušenj, saj se zavedamo, da mora šola slediti času in potrebam okolja.

Marjana Cenc Weiss

81


DIJAKI GIMNAZIJA

1. a

Razredničarka: Aleksandra BOLDIN

Beršnak Tjaša, Cegnar Nina, Falnoga Rok, Fedran Laura, Fijavž Julija, Furman Eva, Godec Jan, Hrovat Sintija, Jelenko Tomaž, Jurič Sintija, Kotnik Angelika, Kotnik Nina, Kovač Anemari, Kovše Monika, Kraljevič Lara, Lešnik Anja, Leva Aljaž, Mlinšek Jaka, Noner Ana, Podvršnik Tanja, Ramšak Nika, Ramšak Tea, Rap Tina, Rotovnik Lara, Sešel Eva, Slatinek David, Slatinek Primož, Sojč Tjaša, Škoflek Andraž, Zidanšek Tamara, Žagar Andrej in Žnidarko Ken Patrik.

82


1. b Razredničarka: Marjetica ŠTANTE KAPUN

Cenc Helena, Cugmas Ana, Drofenik Urška, Esih Nina, Gaberšek Leo, Gorenak Jan, Hren Mia, Jelenko Matevž, Klančnik Filip, Klokočovnik Kaja, Kobale Laura, Kušar Gabrijel, Lamut Kaja, Leskovar Klara, Leskovar Tomaž, Lovrenčič Urška, Macuh Miha, Marš Maruša, Mavc Žan, Mernik Zala, Petelinek Nika, Pevec Anej, Pristovnik Gašper, Pušnik Timotej, Rebernak Nika, Skarlovnik Tjaša, Škorjanc Blaž, Tič Tilen, Vinkovič Jure, Vivod Marko in Vivod Monika.

83


2. a Razredničarki: Tjaša DOMITROVIČ in Tatjana HREN

Bašič Marko, Cugmas Maša, Delević Valentin, Flašker Sanja, Fridrih Ines, Frim Maša, Hren Robert, Jeseničnik Janja, Jug Tjaša, Krančan Nika, Leskovar Danaja, Marguč Vesna, Mlakar Matic, Ovčar Laura, Podgrajšek Žiga, Potočnik Anja, Rebernak Andrej, Reš Lucija, Sajko Monika, Sojč Nastja, Šelih Luka, Škorjanc Tina, Šrot Žiga, Tič Gašper, Urlep Anže, Verčnik Nina in Zazijal Teja.

84


2. b Razrednika: Primož KRAČUN in Jožica OROŽ BERGINC

Babicheva Anastasia, Belak Vivod Matic, Brglez Katja, Felicijan Maja, Jerot Domen, Kalabić Enida, Klokočovnik Eva, Kop Anže, Kovše Doroteja, Kovše Monika, Kunštek Tjaša, Lešnik Špela, Mernik Sara, Mlakar Špela, Obrovnik Tamara, Pavlič Marcel, Pijanmanov Žan, Podgrajšek Žiga, Potočnik Luka, Rožič Monika, Rupnik Žiga, Skarlovnik Rok, Soršak Tin, Šmid Niko, Turk Katarina, Vogelsang Neža in Vovk Eva.

85


3. a Razredničarka: Vasja IVANČIČ

Brglez Luka, Brusl Nina, Burjan Danijela, Esih Maruša, Frim Gregor Marko, Fűhrer Nika, Furman Anamarija, Gomboc Zala, Gorenjak Aljaž, Iršič Monika, Jerot Tamara, Kadilnik Veronika, Kovše Tjaša, Lušo Luka, Marguč Nina, Martinšek Dominik, Petek Nuša, Podgrajšek Anže, Potočnik Jaka, Ratković Macuh Luka, Rožič Lucija, Rubin David, Rutnik Ksenija, Satler Martin, Sevšek Ana, Skrbinšek Gašper Borut, Šajtegel Žiga, Toplak Anja, Venko Tilen, Vrhovšek Blaž in Žlavs Katarina.

86


3. b Razrednik: Viljem PAVLOVIČ

Bukovšek Sašo, Ceglar Živa, Esih Tjaša, Furman Monja, Gorjup Matija, Gričnik Jaša, Grm Katarina, Grm Valentina, Horvat Dominik, Hren Rahela, Jakop Klara, Januš Kitek Tara, Kobale Katarina, Kramberger Jan, Kuntič Ferenc, Leskovar Blaž, Mikolič Jan, Mlinšek Zala, Pistotnik Anja, Podkrajšek Blaž, Preložnik Gregor, Prosenak Anja, Pšeničnik Anja, Rezar Ana, Skaza Jure, Ungar Vanja, Zbičajnik Mitja in Županc Vesna.

87


DIJAKI

č

SPSŠ ZRE E

1. a Razrednik: Dušan ŠPOLJAR

Klokočovnik Blaž, Kumar David, Lipuš Roki, Pahole Matic, Perlič Marko, Petelinek Jakob, Planinšek Rok, Rančan Žiga, Shala Agnesa, Špegelj Mihael, Tič Gregor in Timovšek Rok.

88


1. sa

Razredničarka: Marjana CENC WEISS

Boršič Valentin, Črešnar Uroš, Goričan Matej, Hohler Dominik, Horvat David, Kodrič Primož, Kokol Klemen, Kušar Jan, Marinšek Nejc, Petek Tadej, Petrič Žan, Potnik Alen, Pukl Miha, Skaza Žiga, Stramšek Miha, Švab Luka, Ungar Florjan, Vuherer Marko in Žgank Anže.

89


2. a Razrednik: Bojan NAPOTNIK

Bogatin Mitja, Črešnar Žan, Dobočnik Gregor, Gracej Uroš, Hirkić Jasin, Jevšenak Tadej, Kumer Jan, Obrovnik Tomaž, Očko Amadej, Perlič Jernej, Prosenak Jan, Ratej Andrej, Šoštar Matej, Štante Blaž, Štraus Matej, Ugeršek Mitja in Volavc Klemen.

90


2. sa Razrednik: Gašper GRAT

Belak Urban, Capl Matjaž, Hohler Tomaž, Hren Gašper, Jančič Alen, Jelenko Rene, Kočnik Martin, Kolar Gašper, Kolman Jan, Kotnik Tomo, Kovše Andrej, Kovše Daniel, Napotnik Jaka, Napotnik Jernej, Napotnik Žan, Padežnik Alen, Podgrajšek Domen, Potočnik Žiga, Pristovnik Florijan, Pučnik Mitja, Retuznik Jure, Robar Sašo, Skaza Timotej, Šmid Simon, Štravs Sandi in Ungar Rok.

91


3. sa

Razredničarka: Štefanija Štefica FINK

Bračič Gašper, Dragič Tim, Ferlin Jan, Gačnik Jurij, Gričnik Sašo, Hohler Jernej, Jakob Matic, Jerman Egon, Jošt Domen, Kos Žan, Kralj Miha, Kuzman Andrej, Orož Uroš, Podlesnik Jan, Pogladič Jan, Švab Rok, Zalar Miha in Zupančič Rok.

92


»Nikoli se ne odpovej pravici do zmote, saj boš s tem izgubil možnost, da se naučiš marsikaj novega in se v življenju premakneš naprej!« dr. David M. Burns

Zbiranje in urejanje gradiva: Mateja Smolar Tič, Vasja Ivančič , Branka Vidmar Primožič Jezikovni pregled: Mateja Smolar Tič, Branka Vidmar Primožič Računalniška obdelava: Vasja Ivančič

Grafike, uporabljene v letopisu so izdelali dijaki Gimnazije Slovenske Konjice in Srednje poklicne in strokovne šole Zreče: Cegnar Nina, Drofenik Urška, Ibrahimovič Amra, Kotnik Angelika, Kovač Anemari, Rotovnik Lara, Marš Maruša, Skarlovnik Tjaša, Škorjanc Blaž, Klokočovnik Blaž, Rančan Žiga, Perlič Marko in Špegelj Mihael.

Izdal: ŠC Slovenske Konjice-Zreče

Naklada: elektronska oblika

Šolski center Slovenske Konjice-Zreče Tattenbachova ulica 2a 3210 Slovenske Konjice

93

Letopis 2012/2013 - Šolski center Slovenske Konjice-Zreče  
Letopis 2012/2013 - Šolski center Slovenske Konjice-Zreče  

Vse kar smo v šolskem letu počeli, smo poskušali strniti v to publikacijo.

Advertisement