Page 20

ΑΦΙΕΡΩΜΑ στη Γενική Συνέλευση Τα μέσα ενίσχυσης του Νόμου είναι: Φοροαπαλλαγές, Επιχορηγήσεις κεφαλαίου, Επιδοτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), Επιδοτούμενα δάνεια με συμμετοχή του ΕΤΕΑΝ, Οι Ενισχύσεις για το 2011 προβλέπονται για 4 δισ. € μέσα στο 2011 για Γενική Επιχειρηματικότητα, Τεχνολογική Ανάπτυξη, Περιφερειακή συνοχή, Νεανική Επιχειρηματικότητα, Συσπειρώσεις. Ο Γενικός Γραμματέας αναφέρθηκε επίσης στις Θεσμικές Παρεμβάσεις όπως: Η κατάθεση στη Βουλή νομοσχεδίων καθώς και η ψήφιση νόμων σχετικά με παρεμβάσεις για: ενίσχυση του ανταγωνισμού, άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, απλοποίηση της ίδρυσης επιχειρήσεων (ΓΕΜΗ – 800 νέες επιχειρήσεις έως τώρα – 60 στη Θεσσαλία), απλοποίηση της αδειοδότησης των επιχειρήσεων, αλλαγή του προπτωχευτικού δικαίου, επιτάχυνση των μεγάλων έργων, ταχεία εκδίκαση προσφυγών σε διαγωνισμούς μεγάλων έργων, απαλλοτριώσεις, δημόσιες συμβάσεις και, βελτίωση του έργου της δικαιοσύνης με την επιτάχυνση των διοικητικών δικών. Καθώς και στον εκσυγχρονισμό ΠΔΕ (Παραγωγικής Επενδυτικής Δραστηριότητας) με: απλοποίηση χρηματοδότησης (κεντρικός λογ/μος), ιεράρχηση δράσεων και έργων, πρώτα οι ανειλημμένες υποχρεώσεις και, μετατροπή σε πρόγραμμα ανάπτυξης με στόχους και δείκτες. Ο κ. Πετράκος με τις κυρίες Λαΐτσου και Τσαλίκη

Στο τέλος ο κ. Πετράκος έκλεισε την ομιλία του παρουσιάζοντας τα πρώτα αποτελέσματα τα οποία έχουν ως εξής: • Για πρώτη φορά μετά από 9 τρίμηνα, παρουσιάζονται θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης. Το πρώτο τρίμηνο του 2011, το ΑΕΠ παρουσίασε αύξηση κατά 0,8%, σε σχέση με το προηγούμενο, ενώ συνολικά η ύφεση ρηχαίνει. Από το -7,4% πήγε στο -4,8%. • Αύξηση 11% στις εξαγωγές για το 2010, τη στιγμή που η Επιτροπή μιλούσε για 2,8%. Τους πρώτους 3 μήνες η αύξηση είναι αλματώδης και φτάνει το 31,5%. • Πτωτική πορεία του πληθωρισμού. Μέσα σε 6 μήνες από το 5,4% έπεσε στο 3,7%. • Επενδυτικά σχέδια ύψους 720 εκ. ευρώ κατατέθηκαν από 140 επενδυτές μέσα σ’ ένα μήνα λειτουργίας του νέου Επενδυτικού Νόμου. Παράλληλα, άλλοι 600 επενδυτές έχουν εγγραφεί στο πληροφοριακό σύστημα έως σήμερα και προωθούν ήδη τα επενδυτικά τους σχέδια, για υποβολή στην επόμενη προκήρυξη τον Οκτώβριο. • Πάνω από 800 εταιρίες έχουν ιδρυθεί τους τελευταίους δύο μήνες, μέσω της Υπηρεσίας μιας Στάσης, με τις 60 από αυτές στη Θεσσαλία. • Με θετικό πρόσημο εγγραφών νέων επιχειρήσεων έκλεισε ο Απρίλιος , όπου σύμφωνα με τα μητρώα των Επιμελητηρίων, το σύνολο των εγγραφών για το συγκεκριμένο μήνα, υπερέβη τον αριθμό των διαγεγραμμένων κατά 1.443 επιχειρήσεις. • Πάνω από 700 επενδυτές προωθούν αιτήσεις για το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα». Ολοκληρώνοντας ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΑΑΝ, επεσήμανε ότι παρουσίασε μια σειρά δράσεων και μεταρρυθμίσεων, που είτε έχουν ολοκληρωθεί, είτε υλοποιούνται ήδη και που επιδιώκουν την απελευθέρωση της επιχειρηματικότητας και την επανεκκίνηση της αναπτυξιακής διαδικασίας της χώρας. Η επιτυχία αυτών των πολιτικών εξαρτάται τόσο από την Πολιτεία, όσο και από την επιχειρηματική κοινότητα. Τόνισε ότι η προσπάθεια αυτή δεν είναι εύκολη, αλλά χρειάζεται από όλους κινητοποίηση και ενεργοποίηση. Χρειάζεται, πάνω απ’ όλα, οι υγιείς και δυναμικοί επιχειρηματίες να αποτελέσουν τους φορείς της αλλαγής που χρειάζεται η χώρα, της μεγάλης αλλαγής στον τρόπο που παράγουμε, ως χώρα και ως επιχειρήσεις, πλούτο. Χρειάζεται να κερδηθεί το μεγάλο στοίχημα, το οποίο αποτελεί το κλειδί για τη νίκη και την υπέρβαση της κρίσης.<<<

20

deltio_180  

deltio_180

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you