Page 1

1


INHOUDSTABEL

2

Inleiding

3

Doelstelling

3

Boondoggle

4

Waarom Boondoggle?

5

Functie

6

Hoofdtaak

7

Kleinere taken - Duiveluitdaging 5 - Oystershell - Leo-ing

9-11

Competenties

12-13

Reflectie - Boondoggle - Zelfreflectie

14-16

Besluit

17


INLEIDING Tijdens mijn derde bachelor Communicatie- & Media Design heb ik 3 maanden stage gevolgd bij Boondoggle, een reclamebureau te Leuven. Hier verzorgde ik vooral de sociale media van hun klanten, maar werkte ik ook mee aan enkele campagnes. In onderstaand verslag kan men lezen waarom ik precies gekozen heb voor deze stageplaats, waar mijn functie uit bestond en wat ik hieruit heb geleerd.

DOELSTELLING Ik had enkele doelstellingen vastgelegd voordat ik op zoek ging naar een stageplaats. Ik wou een plaats vinden waar ik onderstaande doelstellingen kon behalen.

binnen Communicatie- & Media Design geen opdrachten rond hebben, was mijn portfolio niet erg uitgebreid op dit vlak. Door mijn stageplaats wou ik deze dan ook kunnen aanvullen.

Mijn eerste doelstelling was om bij een bekender reclamebureau stage te volgen. Dit leek mij de beste manier om bij te leren en de juiste feedback te ontvangen. Ook is het natuurlijk een pluspunt voor mijn cv.

Ten derde wou ik een stage stageplaats vinden waar ik de verschillende vaardigheden die ik op C-MD had aangeleerd kon verbeteren. Hierbij vond ik het vooral belangrijk dat ik kon focussen op Communicatie, Marketing en Grafisch Ontwerp omdat deze voor mij het meest interessant zijn.

Een tweede doelstelling was het uitbouwen van mijn portfolio. Aangezien ik op sociale media focus, waar we

3


BOONDOGGLE Boondoggle is een reclamebureau in Leuven. Zij specialiseren zich in het conceptueel verzinnen en uitwerken van campagnes. Boondoggle komt voort uit I-Merge en bestaat sinds 2002. Momenteel zijn zij uitgegroeid tot één van de grootste reclamebureau’s in België en werken hier zo’n 100 mensen. Zij staan vooral bekend rond de campagne van de Rode Duivels: De Duiveluitdagingen.

4


WAAROM BOONDOGGLE? Ik heb gekozen om Communicatie- & Media Design te studeren omdat ik iemand ben die zich niet wil focussen op één aspect van een project, maar het gehele proces wil begrijpen. Ik wou kunnen ontwerpen, maar ook weten wat hier aan vooraf ging. Ik wou dingen kunnen bedenken, maar ze ook kunnen uitwerken. Dit wou ik ook doortrekken in mijn stage. Ik zocht een stageplaats waar ik de verschillende vaardigheden die ik binnen C-MD had geleerd zou kunnen verbeteren. Mijn grote interesse ligt binnen sociale media omdat het bedrijven kan vermenselijken, mensen engageren en voor snelle feedback kan zorgen. Een Facebookpagina is in mijn ogen dan ook onmisbaar binnen een bedrijf. Veel bedrijven zien hier echter de voordelen nog altijd niet van in. Ik hoopte een stageplaats te vinden waar ik mij bezig kon houden met sociale media, maar ook met de andere delen van reclame zou kunnen kennismaken.

Voor ik een stageplaats gevonden had, had ik mijzelf voorgesteld door middel van een filmpje. Door dit filmpje op sociale media pagina’s te posten van reclamebedrijven wou ik duidelijk maken dat ik wist hoe ik met sociale media moest omgaan en wat de kracht van sociale media is. Deze video is vaak bekeken geweest, heeft voor een heleboel nieuwe connecties gezorgd binnen de reclamewereld en heeft mij tevens een stageplaats opgeleverd bij Boondoggle. Zij stelden voor dat ik mij bezig zou houden met de sociale media van hun klanten, zowel op vlak van strategie, copy als design. Exact waar ik naar zocht! Wel heb ik mij moeten bewijzen door middel van een opdracht voordat ik bij Boondoggle een stageplaats kreeg. Ik vond dit een goed idee omdat ik mij op deze manier kon bewijzen en kon inschatten hoe zij te werk gaan.

5


FUNCTIE De functie die ik had gedurende mijn stage was die van Preditor. Preditor is een samentrekking van Predator, Editor en Producer.

Predator

Als Predator ‘jaagde’ ik op informatie voor de pagina’s van klanten. Ik zocht naar content die interessant was voor de klant en paste bij zijn karakter. Dit kon gaan over interessante feestdagen, actualiteit, leuke producten,…

weetjes,

nieuwe

Editor

De informatie ik had verzameld zette ik daarna om in copy. Copy wordt natuurlijk niet zomaar geschreven, maar alles is bepaald door een strategie die past bij de klant. De informatie die ik verzameld had moest dan ook het karakter van de klant uitstralen en gericht zijn op de juiste doelgroep.

Producer

Bij de copy die ik had verzonnen hoorde natuurlijke interessante, engagerende afbeeldingen. Deze kwamen voort uit afbeeldingen die ik al verzameld had of zelf ontworpen

6

had. Dat laatste vond ik natuurlijk veel interessanter. Het was leuk om niet altijd copy te moeten schrijven, maar tussendoor ook even bezig te zijn met het ontwerpen van visuals. Visuals zijn overigens zeer belangrijk als het aan komt op sociale media. Je pagina wordt visueel veel mooier en professioneler en een afbeelding zegt vaak meer dan woorden. Ook had ik zelf contact met klanten en schreef ik maandelijks een eindverslag waarin de klant kon lezen welke posts goed of minder goed gingen en wat de plannen waren voor de volgende maand. Buiten mijn functie als Preditor mocht ik ook kleinere taken vervullen onder de functie Strategic Planner. Dit hield in dat ik deelnam aan campagnes, hier onderzoek voor deed, mee brainstormde,… Ik vond dit enorm interessant omdat de reclamewereld een zeer uitgebreide wereld is vol uitdagingen. Ook heb ik zelf gevraagd of ik mee mocht gaan naar een pitch omdat ik wou weten hoe deze precies in zijn werk ging.


HOOFDTAAK: Taft Mijn hoofdtaak bestond eruit om de Facebookpagina van Schwarzkopf Taft te onderhouden. Het was mijn taak om maandelijks de kalender te voorzien van copy en design, deze aan de klant door te geven, wijzigingen door te voeren en natuurlijk op de juiste dagen en uren de posts te plaatsen. Omdat ik vond dat de huidige ingestelde uren te weinig reactie uitlokten, heb ik op mijzelf onderzocht welke uren het beste zouden zijn om te posten. Dit heb ik gedaan op basis van de gekozen doelgroep (12 – 20 jaar).

Buiten de traditionele posts die ik voor hen heb gemaakt heb ik ook meegewerkt aan de start van de wedstrijdtool die midden juni wordt gelanceerd. Deze wedstrijd hield in dat je 3 mini games moet spelen om kans te maken op een avonturenweekend. Deze wedstrijd is internationaal bepaald dus aan de opbouw zelf heb ik niet kunnen meewerken. Wel heb ik op voorhand de posts hiervoor geschreven.

7


Ook voor mijn vertrek heb ik gezorgd voor 3 extra maanden aan content. Deze posts zijn interactiever en meer engagerend dan de posts die er tot nu toe werden geschreven voor Taft. Ik vond dit zeer belangrijk. Sociale media zijn geen eenrichtingsverkeer, maar moet reactie uitlokken. Tijdens mijn hoofdtaak heb ik vooral geleerd dat een status veel meer is dan tekst. Elke zin is doordacht en

8

elke deel van een zin heeft een doel. Zo is het belangrijk om vragen te stellen aan je fans om te weten te komen wat zij verwachten van het merk en om aan hen te tonen dat ze belangrijk zijn voor het merk. Daarbuiten heb ik ook geleerd wat een fanpagina niet mag doen. Zo is het verboden om foto’s te posten zonder bron of foto’s van bekende personen te posten. Dit zijn dingen die ik hiervoor nog niet wist.


KLEINERE TAKEN Duiveluitdaging 5 Een van de leukste projecten waar ik aan mocht mee werken was Duiveluitdaging 5. Dit was één van de uitdagingen rond de campagne van de Rode Duivels. Hoewel ik geen voetbalfanaat ben vond ik het toch een hele leuk project om te doen omdat het een zeer sterke geest heeft. Het was leuk om te zien hoe mensen samenwerkten en hoeveel moeite ze deden om te mogen geselecteerd worden voor een ticket voor de match België – Servië. Bij Duiveluitdaging 5 daagden de Rode Duivels de vrouwelijke fans uit om de grootste vrouwelijke spionkop te vormen. Zij hadden hier 1100 tickets voor bewaard. Om een kans te maken op een ticket moesten de vrouwen een originele foto of filmpje van zichzelf en hun vriendinnen insturen. Als zij geselecteerd werden kregen zij 4 tickets ter beschikking. Mijn taak binnen dit project was om mee te brainstormen en filmpjes te monteren om mensen aan te moedigen zelf filmpjes door te sturen. Ook controleerde ik de back-end en selecteerde ik de winnaressen.

9


Oystershell Oystershell was een opdracht waarbij ik zelf heb gevraagd om hieraan te mogen deelnemen. Het was een leuk project met zeer veel vrijheid. Het was de bedoeling dat er een product gelanceerd werd dat ervoor zou zorgen dat mensen niet meer op hun nagels zouden bijten. Dit product was gericht op jongeren en mocht dus niet het klassieke medicijn voorstellen

10

maar moest het interessant maken voor jongeren. We mochten zelf kiezen in welke vorm dit gegoten zou worden. Voor deze opdracht heb ik research op straat gedaan bij jongeren die nagelbijten en hier een filmpje van gemaakt voor de pitch. Ook heb ik mee gebrainstormd naar de vorm van deze producten en zelf een voorstel gedaan.


Leo-ing Voor de Leo-ing campagne moesten mensen een filmpje opsturen in een ongewone situatie waarbij ze ‘LEOOOO’ riepen. Wanneer ze deze opstuurden kregen ze een voucher voor een 12-pack van Leo. Het was mijn taak om de visuals voor de sociale media pagina te voorzien. Ook controleerde ik de back-end door ongeldige inzendingen te filteren. Daarnaast regelde ik dat de winnaars wekelijks hun voucher opgestuurd kregen.

11


COMPETENTIES Tijdens mijn stage heb ik aan mijn competenties kunnen werken, maar heb ik ook kunnen ontdekken waar er ruimte is voor verbetering.

Onderzoeken

Onderzoek is een belangrijk gegeven als het aankomt op de reclamewereld. Bij enkele van mijn opdrachten moest ik de juiste gegevens te weten komen die interessant zouden kunnen zijn voor een campagne. Zo heb ik mijn audiovisuele vaardigheden ingezet om een onderzoek rond nagelbijten om te zetten in een interessant filmpje waarin de klant op een leuke manier kon zien wat er op de markt speelt. Ook voor sociale media was dit belangrijk. Het is belangrijk om te weten hoe de concurrent omgaat met sociale media en om hier uit te leren. Ik heb gemerkt dat er in de reclamewereld echter weinig tijd wordt vrij gemaakt voor onderzoek. Het is belangrijk maar door strikte deadlines wordt er vaak minder tijd gestoken in onderzoek.

Ontwerpen & Realiseren

Het is belangrijk binnen sociale media om je copy te kunnen omzetten in een goede visual. Ik heb op mijn stage dan ook grondig kennis gemaakt met deze

12

competentie. Bij sociale media wordt alles vanaf 0 opgebouwd. Het begint bij een onderzoek naar interessante content dat omgezet moet worden naar interessante, engagerende posts.

Verbanden leggen

Ik heb gekozen om Communicatie-& Media Design te studeren zodat ik het proces van een project zou kunnen begrijpen en mij niet op één aspect zou moeten focussen. Dit bleek een groot voordeel bij Boondoggle. Mijn collega’s waren enorm goed in hun job, maar hadden vaak weinig kennis van de andere jobs. Door mijn opleiding C-MD kon ik op verschillende taken ingezet worden. Zo kwamen er vaak account managers vragen voor een design dat ze naar hun klant zouden kunnen sturen voor hun argumenten kracht bij te zetten.

Experimenteren & Mediatiseren

Binnen de reclamewereld is er weinig tijd om te experimenten door de strikte deadlines. Wel heb ik mij kunnen focussen op het mediatiseren. Bij sociale media is het belangrijk om niet enkel goede copy te hebben, maar ook sterke visuals, filmpjes, wedstrijdtools… zijn belangrijk.


Organiseren & Communiceren

Organisatie is zeer belangrijk in de reclamewereld. Het is belangrijk om een goede planning voor op te stellen zodat de deadlines gehaald kunnen worden en er geen opdrachten overlappen. Wanneer iemand vroeg of ik een opdracht erbij kon nemen kon ik na hun aandringen geen nee zeggen, ondanks

Reflecteren

Kwaliteit staat bij mij boven kwantiteit. Een probleem voor mij binnen de reclame wereld is dat je vaak maar ĂŠĂŠn kans hebt om het goed te doen. Aangezien ik vrij kritisch ben over mijn eigen werk plande ik na mijn uren tijd in om mijn werk toch nog te verbeteren.

mijn drukke planning. Hierdoor heb ik vaak na mijn uren thuis verder gewerkt. Ik heb geleerd dat dit niet de juiste manier is, maar dat een planning strikt volgen de beste oplossing is.

Een minpunt van mij is dat ik niet sterk ben op het vlak van communiceren naar anderen toe. Tijdens mijn stage heb ik het belang van communiceren met klanten en collega’s geleerd. Tegen het einde van mijn stage had ik mijn eigen klant waar ik zelf mee in contact stond zodat ik mijn werk optimaal op hen kon afstellen.

13


REFLECTIE: Boondoggle Sterke punten Onderstaande tekst is geschreven door mijn stagebegeleidster, Sophie Jadoul, Strategic Planner bij Boondoggle: “Stephanie leert zeer snel bij op basis van gekregen feedback. Ik heb heel veel tussentijdse feedback momenten met Stephanie gehad en merkte nadien over het algemeen dat ze rekening hield met wat er gezegd was. Ze kan snel en grondig werken. Doorheen haar stage hebben we een aantal keer het tempo waarin ze haar opdrachten moest doen opgevoerd (wegens deadline) en toch heeft ze elke opdracht tot een goed einde gebracht. Ik vertrouwde Stephanie voldoende om zelfstandig opdrachten voor de klant af te werken en om ook direct te communiceren met de klant. Het feit dat ze zowel sterk is in copy als in design maakt van haar een toegevoegde waarde voor een bedrijf.�

14


Zwakke punten Onderstaande tekst is geschreven door mijn stagebegeleidster, Sophie Jadoul, Strategic Planner bij Boondoggle: “Over het algemeen is Stephanie altijd gemotiveerd voor haar opdrachten, al had ik soms het gevoel dat ze niet heel flexibel was met start en eind uur. Wanneer iets wat vroeger of later ging duren kreeg je vaak het gevoel dat dat dit voor haar heel lastig was (vervoer/schoolwerk/…). Dit zorgt ervoor dat mensen zich soms moesten aanpassen aan haar schema.”

Met deze uitspraak ben ik niet helemaal akkoord. Ik heb dagelijks mijn uren gedaan (9:20 – 17:30 of later) en heb vaak thuis verder gewerkt na mijn uren of tijdens de weekends. Het was voor mij inderdaad lastig om langer te blijven op het werk. Doordat ik een studente ben en de afstand Tongeren – Leuven redelijk groot is woonde ik tijdelijk bij een familie in. Om hun dagplanning niet in de war te gooien vertrok ik op de momenten dat zij mij konden ophalen bij Boondoggle. Er was namelijk geen openbaar vervoer in de buurt waardoor ik afhankelijk was van deze familie om mij dagelijks op te halen. Wel was ik altijd na mijn uren bereikbaar via gsm en mail om verder te werken en heb ik dit ook altijd duidelijk gemaakt aan mijn collega’s.

Vervolg feedback door Sophie Jadoul: “Stephanie heeft potentieel om het te maken in deze wereld als ze meer vragen stel bij de opdrachten die klanten en collega’s haar geven. Stephanie voert exact uit wat je vraagt maar gaat niet vragen waarvoor de opdracht moet dienen of wat de overkoepelende doelstelling is. Zo is het niet voldoende van goede Facebookposts te kunnen schrijven; je moet ook ten alle tijden de strategie begrijpen en kennen.” Dit is een probleem dat ik vooral had tijdens mijn eerste weken bij Boondoggle. Ik deed gewoon wat mij gevraagd werd zonder hier vragen bij te stellen en deed ook niet vaak mijn mond open tijdens een brainstorm. Dit is zeker één van mijn grootste minpunten maar dit is enorm verbeterd tegen het einde van mijn stage. Ik nam zelf contact op met klanten, vroeg om feedback van collega’s,…

15


REFLECTIE: zelfreflectie Sterke punten

Zwakke punten

Mijn sterkste eigenschap is vooral dat ik verschillende vaardigheden heb zoals strategisch inzicht, designvaardigheden,… Dit heb ik te danken aan het kiezen voor de opleiding Communicatie- & Media Design. Het speelde tijdens mijn

Ik kan vaak moeilijk ‘nee’ zeggen. Er waren momenten dat ik enorm veel werk had, maar wanneer mensen kwamen vragen of ik er nog iets bij kon nemen zei ik vaak in eerste instantie dat ik een volle planning had. Wanneer zij teleurgesteld waren of het bleven vragen gaf ik na een tijd echter toe waardoor ik vaak overuren deed om mijn eigen werk af te krijgen.

Ook ben ik erg gemotiveerd en kritisch. Kwaliteit staat boven kwantiteit en ik werkte na mijn uren door als ik iets niet goed genoeg vond. Dit leidde tot veel betere resultaten en ik vond het niet erg om na mijn uren of in het weekend verder te werken.

Hoewel ik goed ben in sociale media ben ik zelf niet de meest sociale persoon. Ik kwam amper achter mijn bureau uit, sloeg meestal mijn lunchpauze over of nam helemaal geen enkele pauze. Dit had tot gevolg dat ik maar weinig mensen heb leren kennen. Ik besef nochtans dat het belangrijk is om connecties op te bouwen en relaties te onderhouden. Dit beterde wel naar het einde van mijn stage toe.

stage enorm in mijn voordeel om op verschillende taken binnen een project te kunnen worden ingeschakeld.

Ik werk erg snel. Bij Boondoggle merkte ik dat mensen vaak verbaasd waren als ik zei dat ik klaar was. Dan had ik ergens het gevoel dat ik niet genoeg had gewerkt maar hun reactie was echter positief. Ik kan mij heel goed aan deadlines houden en toch geen half werk leveren.

16


BESLUIT Ik ben blij dat ik stage heb mogen volgen bij Boondoggle omdat ik door mijn veelzijdige functie de verschillende vaardigheden die ik op C-MD heb geleerd heb kunnen

verbeteren. Ook weet ik door deze stage zeker dat ik verder wil gaan binnen een soortgelijke functie en dat de reclamewereld een zeer veelzijdige wereld is waar elke dag wel iets spannends gebeurt. Ook heb ik veel nieuwe connecties gelegd wat zeker niet onbelangrijk is. Mijn stage heeft mij niet alleen geholpen mijn vaardigheden te verbeteren, maar mij ook op mijn zwakkere punten gewezen en mij de kans gegeven deze in de praktijk te verbeteren waardoor ik voorbereid en zelfzeker de arbeidsmarkt kan betreden.

17


18


19

Stageverslag  
Stageverslag  
Advertisement