Page 1

OFERTA WYDAWNICtwa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

2014

KSIĄŻKI | CZASOPISMA | WYDAWNICTWA ELEKTRONICZNE


Nasze publikacje możesz zamówić na www.sbp.pl oraz: Dział Sprzedaży Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa tel. 22 825 50 24, 22 608 28 26 email: sprzedaz@sbp.pl

Wydawnictwo SBP Ul. Konopczyńskiego 5/7 00-335 Warszawa tel. 22 827 52 96 email: wydawnictwo@sbp.pl

Szanowny Czytelniku! W ofercie Wydawnictwa SBP prezentujemy nowości i bestsellery. Spośród tytułów, które trafiły do sprzedaży gorąco polecamy Bibliotekarstwo pod redakcją Anny Tokarskiej, książkę Harry Potter. Fenomen społeczny, zjawisko literackie, ikona popkultury pod redakcją Weroniki Kosteckiej i Macieja Skowery oraz Zachowania informacyjne w życiu codziennym Barbary Kamińskiej-Czubały. Pozycje te dostępne są w ramach naszej wiodącej serii „Nauka - Dydaktyka - Praktyka”, która w bieżącym roku wzbogaci się o 11 tytułów, w tym Biblioteki w nowym otoczeniu autorstwa profesora Jacka Wojciechowskiego. Wydawnictwo chcąc się rozwijać i otwierać na nowe obszary proponuje nową serię „Literatura dla dzieci i młodzieży. Studia”, która powstała we współpracy z Pracownią Badań nad Literaturą dla Dzieci i Młodzieży działającą na Wydziale Polonistyki UW i ma charakter naukowy. Seria ma za zadanie upowszechniać wiedzę z zakresu literatury dla dzieci i młodzieży, poprzez prezentację najnowszych prac na ten temat, odpowiadać na potrzeby środowisk: akademickiego, bibliotekarskiego, nauczycielskiego oraz wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką. Pierwszy tom pod redakcją Anny Czernow Janusz Korczak. Pisarz jest zbiorem studiów na temat Janusza Korczaka jako autora książek dla dzieci. W serii „Biblioteki - Dzieci - Młodzież” ukaże się Zwierzyniec literacki Stanisławy Niedzieli. W cyklu „Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza” wydaliśmy dwie nowe pozycje – Miś zabawka - bohater literacki - wzór wychowawczy Justyny Binio oraz Mam 6 lat i gonię świat Agaty Arkabus. W serii FO-KA wydaliśmy Katalogowanie przedmiotowe w języku KABA. Część 5. Opis przedmiotowy dokumentów na temat wojen i wojskowości Przemysława Ćwikowskiego pod redakcją Jadwigi Woźniak-Kasperek. Jest to ostatni, piąty tom podręcznika, który jest wielkim osiągnięciem merytorycznym i edytorskim. Poza seriami ukazał się zbiór fascynujących artykułów Grzegorza Leszczyńskiego i Michała Zająca Książka i młody czytelnik. Zapraszamy do naszego sklepu online (www.sbp.pl/sklep), gdzie wiele z przedstawionych książek dostępnych jest z dużym rabatem. Proponujemy również sprzedaż elektroniczną naszych publikacji oraz artykułów naukowych. Polecamy również Archiwum Cyfrowe w portalu SBP (www.sbp.pl/archiwumcyfrowe), w którym zamieściliśmy archiwalne czasopisma oraz książki. Życzymy przyjemnej lektury! Zespół Wydawnictwa SBP


Nauka - Dydaktyka - Praktyka Ważkie tematy, kwestie kluczowe w pracy bibliotekarzy i zarządzaniu bibliotekami różnego typu. Ponad 147 wydanych tytułów, wśród nich bestsellery bardzo cenione przez środowisko. W ramach serii proponujemy prace o książce, informacji i technologiach autorstwa wybitnych specjalistów, najważniejszych przedstawicieli nauki, naszego środowiska oraz doświadczonych praktyków.

bestseller!

bibliotekarstwo pod red. Anny Tokarskiej | 99 zł Podręcznik adresowany jest do bibliotekarzy praktyków, osób kształcących się w zakresie bibliotekarstwa i zainteresowanych tą tematyką oraz studentów kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo w dyscyplinie bibliologia i informatologia. Do tej pory ukazało się niewiele podręczników z tej dziedziny o charakterze naukowym, wśród całościowych można wymienić dwa: Bibliotekarstwo naukowe pod red. Adama Łysakowskiego (1956) oraz dwukrotne wydanie Bibliotekarstwa pod red. prof. Zbigniewa Żmigrodzkiego (1994, 1998). Obecne wydanie przygotowane zostało przez liczny zespół autorów, zaproszonych z wielu ośrodków, od Krakowa po Gdańsk. (…) Zaplanowane jest jako kompendium wiedzy, które w lapidarny i motywujący do dalszych, samodzielnych poszukiwań sposób umożliwi uzyskanie odpowiedzi na temat aktualnego stanu bibliotekarstwa, ale także kierunków jego rozwoju w przyszłości. (…) W kompozycji podręcznika przedmiotem analizy są zagadnienia bibliotek i  bibliotekarstwa w perspektywie bibliotekoznawczej (bibliologicznej), począwszy od miejsca biblioteki w przestrzeni informacyjnej i systemie kultury, do jej projektowania, jako przestrzeni bibliotecznej i architektonicznej (budownictwo biblioteczne, projektowanie i aranżacja wnętrz, design). (…) Wśród omawianych zagadnień wiele dotyczy wypracowanych norm i standardów bibliotecznych.


Podręczny słownik bibliotekarza pod red. Grzegorza Czapnika, Zbigniewa Gruszki, przy współpracy Hanny Tadeusiewicz | 92 zł

Niezbędna książka dla każdej biblioteki! Blisko 5700 haseł i odsyłaczy! wydanie 5-języczne

• Terminy polskie oraz ich odpowiedniki w językach: angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim

• Indeksy dla każdego z języków obcych

Słownik przygotowany przez pracowników naukowych Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem prof. Hanny Tadeusiewicz. Zespół badaczy, teoretyków i praktyków odświeżył i opracował definicje nowych terminów oraz zjawisk z kilkudziesięciu dyscyplin powiązanych z książką, czytelnictwem, gromadzeniem i opracowaniem zbiorów. Ważne dla siebie zagadnienia odnajdą tu m.in. bibliotekarze, pracownicy informacji naukowej, ludzie książki, dziennikarze, specjaliści ds. komunikacji. Publikacja swoim tytułem nawiązuje do słownika przygotowanego przed półwieczem przez Helenę Więckowską i  Hannę Pliszczyńską, z którego korzystały trzy pokolenia bibliotekarzy, księgarzy i miłośników książki.

2


Biblioteka 2.0

Nagroda Naukowa SBP za rok 2012 Grzegorz Gmiterek | 35 zł Czy biblioteka może wykorzystać tendencje polegające na współuczestnictwie w tworzeniu sieciowych zasobów, współdzieleniu się informacjami i współodpowiedzialności za powstałe w ten sposób treści? Grzegorz Gmiterek pokazuje, że tak. Poznajemy Bibliotekę 2.0: korzystającą z blogów, mikroblogów, podcastów, serwisów typu social bookmarking i wiki czy wirtualnego świata Second Life.

OD ALFABETYZACJI INFORMACYJNEJ DO KULTURY INFORMACYJNEJ: ROZWAŻANIA O DOJRZAŁOŚCI informacyjnej Hanna Batorowska | 39 zł Autorka podjęła w książce bardzo ważną kwestię dojrzałości informacyjnej jako ważnej i pożądanej cechy ludzi funkcjonujących we współczesnym społeczeństwie, w którym doświadczenia związane z tworzeniem i korzystaniem z informacji są bardzo skomplikowane. Dojrzałość ta jest rozumiana szerzej niż tylko sprawne posługiwanie się informacją i  nowymi technologiami informacyjnymi. Droga do jej osiągnięcia, w ujęciu Autorki, przebiega równolegle z permanentnym procesem wychowania do informacji oraz kształtowania kultury informacyjnej jednostki i całych grup społecznych.

3


Biblioteka szkolna dzisiaj Bogumiła Staniów | 52 zł

Dr hab. Bogumiła Staniów prof. Uniwersytetu Wrocławskiego poszukuje dla biblioteki szkolnej nowego miejsca w strukturze szkoły i otoczeniu innych instytucji edukacyjnych. Autorka pokazuje jak biblioteka może stać się dla uczniów i nauczycieli miejscem atrakcyjnym, konkurencyjnym, przyciągającym. W książce kompleksowo omówione zostały także kwestie związane z podstawami prawnymi i standaryzacją, profesją nauczyciela bibliotekarza, jak również współpracą biblioteki szkolnej ze środowiskiem.

Badania zachowań informacyjnych Anna Mierzecka-Szczepańska | 35 zł Publikacja omawia teorię zachowań informacyjnych oraz przedstawia przegląd polskiego i zagranicznego piśmiennictwa na ten temat. Książka dotyczy w szczególności procesu poszukiwania informacji – jednego z nurtów badań związanych z użytkownikami informacji. Oprócz tego Autorka definiuje wiele pojęć związanych z zachowaniami informacyjnymi, m.in. problem informacyjny, potrzebę informacyjną oraz relewancję. Opisuje również wyniki badań, których celem było przedstawienie zagadnienia wyszukiwania informacji w bazach piśmiennictwa naukowego w kontekście potrzeb środowiska akademickiego. Wiele z zagadnień poruszanych w książce nie zostało wcześniej opisanych w polskiej literaturze.

4


Harry Potter. FENOMEN SPOŁECZNY - ZJAWISKO LITERACKIE - IKONA POPKULTURY pod red. Weroniki Kosteckiej i Macieja Skowery | 38 zł „(…) Czytelnik znajdzie na kartach tej książki artykuły, które odwołują się do rozmaicie interpretowanego przekazu powieści Rowling, ich związków z różnymi gałęziami kultury oraz łączącego się z Harrym Potterem fenomenu społecznego właśnie z perspektywy całości serii. Podjęte w tych szkicach rozważania obejmują swoim zasięgiem szerokie spektrum tematów i perspektyw badawczych”. Weronika Kostecka, Maciej Skowera Publikacja ta zawiera studia dotyczące nie tylko tego popkulturowego zjawiska, jakim jest historia o „Chłopcu, Który Przeżył”, ale także przemian cywilizacyjnych w kulturze zachodniej. Jeśli chcesz się dowiedzieć, dlaczego tysiące ludzi uległo potteromanii i fascynuje się postaciami z książek J. K. Rowling, przeczytaj koniecznie!

Kompetencje informacyjne młodzieży Justyna Jasiewicz | 44 zł

Czym dla pokolenia Google, pokolenia Y, net-generacji - jest Internet: Wszechnicą Wiedzy Wszelakiej, czy e-Śmietniskiem? Autorka bierze na warsztat zagadnienia związane z kompetencjami informatycznymi i informacyjnymi oraz zachowaniami młodych użytkowników nowych mediów. Ciekawym elementem opracowania są wyniki sondażu przeprowadzonego przez badaczkę na grupie niemal 150 uczniów w wieku gimnazjalnym z Polski, Niemiec i Wielkiej Brytanii oraz analiza programów nauczania z tych krajów.

5


Prawo autorskie w pracy bibliotekarza Bolesław Howorka | 62 zł

HIT!

Kompendium wiedzy o prawie autorskim. Książka w przystępny sposób przybliża przepisy prawa autorskiego, zwracając szczególną uwagę na kwestie ważne dla bibliotekarzy. Technologia cyfrowa i Internet zrewolucjonizowały sposób korzystania z  dóbr intelektualnych. Prawo stara się nadążać za tymi zmianami, a prawnicy wypracowują nowe podejścia do eksploatacji utworów i ochrony praw autorskich w zdigitalizowanej rzeczywistości. Jak się w tym odnaleźć? Obrazowe uwagi i eksperckie komentarze Autora opatrzone są informacjami o orzeczeniach sądowych oraz wyjaśnieniami ministerstw.

Zachowania informacyjne w życiu codziennym NOWOŚĆ Barbara Kamińska-Czubała | 36 zł „Narzekamy na upodobania młodego pokolenia do bezrefleksyjnego korzystania z elektronicznych zasobów informacyjnych i związanych z nimi technologii. Zarówno artykuły w popularnych periodykach, jak i naukowe monografie pełne są opisów młodych ludzi wysiadujących dzień i noc przed ekranem komputera i spustoszeń, jakie to czyni w ich organizmach, a mózgach w szczególności. Niewiele jest badań, pokazujących realną sytuację i ewentualne rzeczywiste zagrożenia. Książka, powstała jako rezultat badań dr Barbary Kamińskiej-Czubały, zapełnia tę lukę, ukazując młodych ludzi (studentów) w codziennych sytuacjach realizacji potrzeb informacyjnych, podczas pracy, poszukiwań wiadomości praktycznych i rozrywki. Bardzo interesujący jest opis oraz typologia strategii informacyjnych realizowanych przez Pokolenie Y w życiu codziennym. Zaletą książki jest też wyraźne wskazywanie przez Autorkę na problemy dotąd nierozwiązane”. Z recenzji dr hab. Marka Nahotko

6


Edukacja informacyjna w Polskiej szkole Renata Piotrowska | 39 zł

Obowiązkowa lektura dla nauczycieli i bibliotekarzy pracujących z dziećmi i młodzieżą. Głównym celem Autorki było ustalenie, w jakim stopniu poddawany reformom polski system oświaty dostosowuje się do światowych tendencji kształcenia idealnych użytkowników informacji. Dla ilustracji problemu przedstawiono standardy o zasięgu międzynarodowym i  narodowym przygotowywane z myślą o dzieciach i młodzieży w wieku szkolnym.

Bibliografia w zmieniającym się środowisku informacyjnym

Bibliologia Polityczna

Bibliografia jako dyscyplina naukowa i działalność praktyczna w chwili przełomu. Pierwsze naukowe rozpoznanie procesu dostosowania bibliografii do potrzeb środowiska cyfrowego. Wszechstronna i dociekliwa, oparta na rzetelnej erudycji Autora, charakterystyka tego procesu oraz jego konsekwencji dla kierunku, w którym badania bibliograficzne będą zmierzały w najbliższych latach.

Co czytali Hitler i Stalin? Jak w latach 50. ubiegłego wieku przemycano treści propagandowe w książeczkach dla dzieci? 40 tekstów zebranych w Bibliologii politycznej w błyskotliwy sposób pokazuje – zwykle niejawny dla czytelnika – wpływ ideologii i polityki na treść, wygląd, recepcję i dzieje książki. Wciągające artykuły o tym, jak na przestrzeni wieków i w czasach najnowszych propaganda, walka polityczna oraz cenzura oddziaływały na treści, z którymi obcują czytelnicy.

praca zbiorowa pod red. Dariusza Kuźminy | 59 zł

Jarosław Pacek | 45 zł

Dzieje książki w Polsce 1944-1989. Wybór źródeł Dariusz Jarosz | 52 zł

Unikatowa próba zebrania, opracowania i skomentowania najważniejszych źródeł, które pokazują różnorodność uwikłań – głównie, choć nie tylko – politycznych, jakim poddana była książka w Polsce po II wojnie światowej. Autor przedstawia czytelnikom dokumenty mało lub w ogóle nieznane, odnalezione w dotychczas niezbadanych przez historyków i bibliologów zespołach archiwalnych, w tym archiwalia, wytworzone przez odpowiednie wydziały Komitetu Centralnego PZPR, dopiero od niedawna udostępniane badaczom.

7


Słownik pracowników książki polskiej. Suplement III pod red. Hanny Tadeusiewicz | 49 zł

Jedyna na rynku wydawniczym publikacja, która obejmuje biogramy przedstawicieli bodaj wszystkich zawodów w różnoraki sposób powiązanych z książką polską – od czasów najdawniejszych po współczesność. Ten suplement i wszystkie dotychczas wydawane od 1972 r. są encyklopedią wiedzy o ludziach książki w Polsce. Warto mieć w bibliotece!

Polska książka na obczyźnie. Niemcy Zachodnie (1945-1950) Agnieszka Łakomy | 40 zł

Milion – tylu przedstawicieli narodowości polskiej przebywało tuż po wojnie na terenie Niemiec Zachodnich. Agnieszka Łakomy pokazuje jak realizowano trudne zadanie zaspokojenia potrzeb kulturalnych i edukacyjnych tak dużej grupy. W fascynujący sposób omawia charakter literatury tworzonej z myślą o polskich czytelnikach, pokazuje działalność ruchu wydawniczego, a także pracę księgarń i bibliotek w tej niezwykłej sytuacji.

Społeczeństwo i sieć informacyjna

praca zbiorowa pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty i Ewy Chuchro | 35 zł Dziewięć prac, dwa języki (teksty po polsku i angielsku), jeden wspólny temat: interakcja między nowoczesną technologią informacyjną a współczesnym społeczeństwem. Rozważania o cyfrowym pokoleniu, demokratyzacji, która miała nadejść wraz z  nowoczesnymi technologiami informatycznymi i komunikacyjnymi.

W przygotowaniu: Serie literackie dla dzieci i młodzieży w latach 1945-1989

Elżbieta Jamróz-Stolarska


Nowa seria wydawnicza! Literatura dla dzieci i młodzieży. Studia Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich uruchomiło, we współpracy z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, nową serię wydawniczą pt.: „Literatura dla dzieci i młodzieży. Studia”. Seria ma charakter naukowy, obejmuje prace autorskie i zbiorowe, przygotowywane przede wszystkim przez młodych pracowników uniwersytetów, m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, ale także doświadczonych wykładowców i badaczy przedmiotu z innych ośrodków akademickich w Polsce. Kolejne tomy prezentować będą literaturę dla młodych odbiorców omawianą z wykorzystaniem najnowszych metod badawczych, dominujących w kraju i w świecie.

Janusz Korczak. Pisarz pod red. Anny Czernow | 32 zł

Publikacja jest zbiorem studiów na temat Janusza Korczaka jako pisarza książek dla dzieci. W swoich szkicach autorzy analizują różne aspekty jego twórczości. „To jest książka rzeczowa, wielotematyczna, psychologicznie i socjologicznie staranna oraz dająca czytelny przegląd całego bogactwa prozy Korczaka(…)” Z recenzji dr hab. prof. UW Andrzeja Zieniewicza

W przygotowaniu: Baśń postmodernistyczna: przeobrażenia gatunku Weronika Kostecka

9


Zwierzyniec literacki

Stanisława Niedziela Niniejsza książka jest tematycznym poradnikiem literackim, prezentującym literaturę dziecięcą i młodzieżową związaną ze światem zwierząt, którą wykorzystywać można w procesie gromadzenia zbiorów bibliotecznych, podsuwania odpowiednich źródeł nauczycielom czy bibliotekarzom przygotowującym zajęcia z dziećmi szkolnymi czy przedszkolnymi; można też, oczywiście, korzystać z niego, przygotowując własne projekty. Ale przede wszystkim wydaje się on być niezwykle pożytecznym narzędziem pracy z czytelnikiem indywidualnym.

Biblioteki - Dzieci - Młodzież Seria pod patronatem prof. Joanny Papuzińskiej inspiruje bibliotekarzy, nauczycieli i rodziców do stymulowania rozwoju i rozbudzenia – poprzez kontakt z książką – kreatywności młodego pokolenia. Autorzy, wybitni specjaliści, dostarczają fachowej wiedzy dotyczącej pracy z młodym czytelnikiem, rzetelnie radzą i proponują praktyczne rozwiązania. Dzieci stanowią znaczny procent wszystkich użytkowników bibliotek. Jak praktycznie przygotować się do pracy z nimi? Nasza seria daje odpowiedzi.

Derliczek, czyli wędrówki literackie

Joanna Papuzińska | 39 zł Profesor Joanna Papuzińska zabiera dorosłych czytelników do świata wyobraźni, baśni, dziecięcego folkloru oraz fascynujących autorskich wizji Bohdana Butenki i Astrid Lindgren. W  serii szkiców literackich poznajemy sekrety Pana Kleksa, trzy żywoty Derliczka, a nawet ogród Tomka. Większość esejów opowiada dzieje jednego utworu lub jednego autora. Dzięki tekstom lekkim, pełnym błyskotliwych obserwacji prof. Papuzińska pokazuje szeroki wachlarz sposobów obcowania młodych z literaturą, poczynając od pierwszych kontaktów z baśnią, folklorem czy wierszykiem służącym zabawie, kończąc na lekturach młodzieńczych. Trudno o lepszy przewodnik po krainie dziecięcych lektur!

10


Od czterech do sześciu. Książki dla przedszkolaka Grażyna Lewandowicz-Nosal | 43 zł

Przedszkolaki wracają do pierwszych lektur, są otwarte na nowe teksty, wyraźnie zaznaczają swoje upodobania. Bywa, że zapadają na głód opowieści. Jakie strategie może przyjąć dorosły pośrednik, by rozbudzać pozytywne postawy czytelnicze? Jakie utwory mogą zainteresować dzieci w wieku 4-6 lat? Kompleksowy poradnik dla bibliotekarzy, nauczycieli i rodziców, wzbogacony rozdziałem omawiającym nowe „książki o książkach”, czyli publikacje poświęcone literaturze dla dzieci.

Zapowiedzi: Dysleksja czyli czytelnik oporny Iwona Podlasińska

Zobacz całą serię: www.sbp.pl/sklep/bdm

Katalog książek dla dzieci 2010-2013

pod red. Grażyny Lewandowicz-Nosal, Katarzyny Kujawy i Anny Krawczyk


Literackie inspiracje w rozwoju przedszkolaka

Alicja Ungeheuer-Gołąb| 39 zł Autorka ponownie nawiązuje dialog z pośrednikami literatury: bibliotekarzami, rodzicami, wychowawcami. Pokazuje jak w wieku 4-6 lat najważniejszy staje się stosunek dziecka do literatury i prezentuje sposoby, które dziecko – z pomocą dorosłego – może wykorzystywać, by poznać dzieło literackie. Książka proponuje pasjonującą wizję literatury, która rodzi się wraz z odbiorem świata, który przed przedszkolakiem powinni otworzyć dorośli, a dzięki słowom i obrazom zaspokaja ważne potrzeby emocjonalne, intelektualne, społeczne.

Rozwój kontaktów małego dziecka z literaturą. Podręcznik

Alicja Ungeheuer-Gołąb | 32 zł Współczesna psychologia rozwojowa mówi, że istotne znaczenie dla dalszych etapów życia dziecka ma okres wczesnego rozwoju. Jak – już na tym etapie – zaprosić dziecko do podróży przez życie z książką? Alicja Ungeheuer-Gołąb przybliża perspektywę dziecka i  poddaje pomysły na inicjowanie kontaktów z literaturą, czy zabawy inspirowane utworami literackimi. Autorka fachowo i jednocześnie bardzo ciepło nakreśla rolę środowiska oraz rodziców w kolejnych krokach dziecka do świata literatury, radząc dorosłym jak stać się mądrymi przewodnikami.

Między dzieciństwem a dorosłością. młodzież w bibliotece

pod red. Anny Marii Krajewskiej | 42 zł Między dzieciństwem a dorosłością to pierwsza publikacja poświęcona problemom współczesnej młodzieży w aspekcie jej uczestnictwa w życiu społecznym, edukacji i kulturze – adresowana jest do rodziców, bibliotekarzy, nauczycieli bibliotekarzy, wychowawców, psychologów, pedagogów i socjologów oraz zainteresowanych tą problematyką. Zamieszczone teksty są przydatne dla bibliotekarzy pracujących z trudnym odbiorcą jakim jest młodzież. Lektura tej interesującej pozycji pozwoli na lepsze zrozumienie psychiki młodego człowieka, jego oczekiwań społecznych i kulturalnych, a także dostosowanie i wzbogacenie oferty bibliotecznej do zainteresowań i potrzeb młodzieży. Także rodzice znajdą tu wiele przemyśleń i inspiracji.

12


FO-KA Seria wydawnicza powstała we współpracy z Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (www.nukat.edu.pl). Cykl szczególnie cenny dla działów gromadzenia i automatyzacji bibliotek, osób katalogujących książki oraz wszystkich bibliotekarzy, dla których znajomość formatów jest niezbędna. W ubiegłym roku zmienił się charakter publikacji – kolejne numery będą wydawane jako skoroszyty z możliwością wymiany kart.

Katalogowanie przedmiotowe w języku KABA. Część 5. Opis przedmiotowy dokumentów na temat wojen i wojskowości nowość pod red. Jadwigi Woźniak-Kasperek | 45 zł Piąta część podręcznika autorstwa Przemysława Ćwikowskiego poświęcona jest opracowaniu piśmiennictwa z zakresu wojen i wojskowości. Powstanie podręcznika jest uzasadnione istnieniem w języku haseł przedmiotowych (jhp) KABA rozbudowanego słownictwa związanego z  tą tematyką oraz specyficznych zasad posługiwania się nim, które czasem odbiegają od zasad ogólnych.

Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu ikonograficznego

pod red. Krystyny Sanetry, Beaty Góreckiej, Anny Graff | 42 zł Publikacja przeznaczona dla bibliotek współtworzących katalog centralny NUKAT, ale może być również przydatna w instytucjach, w których opracowuje się dokumenty ikonograficzne z wykorzystaniem formatu MARC 21 niezależnie od wykorzystywanego w tym celu oprogramowania.

Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla książki pod red. Kamili Grzędzińskiej | 45 zł

To już trzecie, poprawione i zmienione wydanie podręcznika dla bibliotekarzy katalogujących druki zwarte. Jest podstawowym opracowaniem dla bibliotek współtworzących katalog centralny NUKAT, ale może również posłużyć wszystkim katalogującym książki z wykorzystaniem formatu MARC 21.

13


Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza Seria przydatna do bezpośredniej pracy bibliotekarza z dziećmi i młodzieżą. W większości autorami są bibliotekarze-praktycy.

Mam 6 lat i gonię świat nowość Agata Arkabus | 29 zł Celem książki jest przedstawienie sześciolatka jako ucznia i użytkownika biblioteki szkolnej, ale przede wszystkim dziecka o typowych potrzebach wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Zwrócono uwagę na najważniejsze elementy, charakterystyczne dla dzieci w tym okresie. Poruszono także problem dojrzałości szkolnej oraz zagadnienia dotyczące literatury dla dzieci sześcioletnich. Druga część opracowania dotyczy działalności oraz funkcjonowania biblioteki szkolnej jako miejsca przyjaznego i atrakcyjnego dla najmłodszych jej użytkowników. Do publikacji dołączone zostały przykładowe scenariusze zajęć z zakresu popularyzacji literatury pięknej, analizy słuchanego utworu literackiego, wyszukiwania informacji, korzystania z różnych źródeł informacji.

Miś - zabawka - bohater literacki Bestseller Justyna Binio | 28 zł

14

Miś to zabawka, którą znają dzieci na całym świecie. Kiedyś bez ukochanego misia nie można było zasnąć, towarzyszył on niejednemu maluchowi wszędzie – czasem ciągnięty za ucho, czasem dźwigany pod pachą, ale zawsze obok. Książka Justyny Binio to kompendium wiedzy na temat najsłynniejszego pluszaka. Z lektury możemy się dowiedzieć, w jakich opowieściach pojawia się miś i jaki wpływ na dziecko mają historie z udziałem bajkowych postaci. Ponadto autorka podsuwa ciekawe pomysły do wykorzystania w pobudzaniu dziecięcej wyobraźni i radzeniu sobie w trudniejszych sytuacjach, a także propozycje zabaw przy wykorzystaniu postaci misia. To niezwykle interesująca pozycja dla wszystkich osób pracujących z dziećmi, rodziców, opiekunów, jak również miłośników pluszowego bohatera. Książka zawiera prezent niespodziankę – grę „Ćwicz pamięć z Misiem”.


Audiobooki w kraju i na świecie Bogdan Klukowski | 24 zł

Na początku było radio… Od tego wydarzenia rozpoczyna się fenomen książki dźwiękowej, czyli audiobooków. Bogdan Klukowski – wytrawny znawca współczesnej książki i jej różnych form – wprowadza czytelnika w meandry świata audiobooków, zwracając uwagę na ich ewolucję i perspektywy rozwoju – w aspekcie Polski i innych krajów. Autor przedstawia analizę rynków wydawniczych tej formy książki, począwszy od Polski, poprzez Stany Zjednoczone, Niemcy i obszar niemieckojęzyczny, Wielką Brytanię, Rosję, aż po kraje azjatyckie jak Indie, Chiny i Japonia.

Asertywność w bibliotece. Jak odkryć siłę swojej profesji? Lidia Teresa Nowak | 35 zł

Lidia Nowak stworzyła poradnik, w którym ujawnia klucz do przemiany osobistej i społecznej – asertywność. Dzięki osobistym opowieściom bibliotekarek poradnik staje się zapisem rzeczywistych sytuacji, podpowiada jak radzić sobie z codziennymi zachowaniami współpracowników i czytelników oraz jak budować pozytywne kontakty w relacjach zawodowych i rodzinnych.

Seniorzy w bibliotekach publicznych Mirosława Dobrowolska | 29 zł

Polska, rok 2025. Jedną trzecią społeczeństwa stanowią osoby powyżej 60. roku życia. Czy jesteśmy gotowi na tę przyszłość? Czy wiemy, jak aktywizować seniorów i budować solidarność międzypokoleniową? Mirosława Dobrowolska rusza tropem seniorów poszukujących miejsc, w których będą oczekiwani i akceptowani. Odnajduje taką przystań w bibliotekach publicznych oferujących bezpłatny dostęp do kultury, edukacji, rozrywki. Autorka wskazuje drogi do znalezienia porozumienia między bibliotekarzami a starszymi czytelnikami. Poradnik obfituje w przykłady ciekawych działań prowadzonych przez biblioteki na rzecz starszego pokolenia, a ostatni rozdział podpowiada jak pozyskiwać dodatkowe fundusze na projekty skierowane do tej grupy odbiorców.

15


E-booki w kraju i na świecie Bogdan Klukowski | 24 zł Bogdan Klukowski na niespełna stu stronach zebrał moc porad i informacji o e-bookach oraz zjawiskach towarzyszących ich rosnącej popularności. Autor obiektywnym okiem spogląda na kwestie cen e-booków, prawa autorskiego związanego z  publikowaniem i dystrybucją wydawnictw elektronicznych, czy różnorodność zabezpieczeń technicznych. Omawia także – z  perspektywy polskiej i  światowej – obecność e-booków w  bibliotekach, a wreszcie krótko nakreśla historię e-książki. Zwolennicy praktycznych porad mogą sięgnąć do aneksu, gdzie Autor zamieszcza przegląd czytników i gdzie zebrano adresy internetowe, pod którymi znajdują się darmowe e-booki. Kopalnia cennych faktów i wskazówek!

Zobacz całą serię: www.sbp.pl/sklep/bpb

Zapowiedzi: Digitalizacja w praktyce. poradnik Aleksander Trembowiecki

Biblioblog w pigułce. Poradnik Barbara Morawiec

Biblioterapia. Poradnik Wanda Matras

Promocje: Retoryka na co dzień Małgorzata Pietrzak | 25 zł 1,25 zł 16

Poetki polskie. Scenariusz wystaw Celina Markowiak-Luty, Monika Luty | 24 zł 1,20 zł


Bibliotekarze polscy we wspomnieniach współczesnych Seria wydawana we współpracy z Komisją Historyczną Zarządu Okręgu Stołecznego SBP. Jej celem jest przybliżenie środowisku postaci z naszej branży oraz ich dorobku zawodowego, intelektualnego i organizacyjnego.

Kustosze księgozbiorów polskich za granicą pod red. Hanny Łaskarzewskiej | 25 zł

Kustosze księgozbiorów polskich za granicą to nowa propozycja tematyczna w ramach serii wydawniczej „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych”, realizowanej przez Zespół Historyczno-Pamiętnikarski Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Jednym z celów tej edycji jest ocalenie od zapomnienia i wprowadzenie na karty historii naszego bibliotekarstwa ludzi książki, którzy już odeszli, ale dzięki swej działalności odgrywali znaczną rolę poza Polską, także w bibliotekach zagranicznych, a w kraju są mało znani lub wiedzą o nich nieliczni. Zaliczamy do tego grona twórców i opiekunów polskich bibliotek powstających w środowiskach emigracyjnych, kuratorów i kierowników placówek różnej rangi i wielkości, którzy jakże często działali społecznie i na zasadach wolontariatu. Wszyscy oni wnieśli istotny wkład w zachowanie polskiego dziedzictwa kulturowego, m.in. poprzez gromadzenie poloników, ich rejestrację i działalność bibliograficzną. W prezentowanym tomie znalazły się biogramy i wspomnienia o dwudziestu dwóch osobach, pracujących w bibliotekach: Chicago, Fawley Court, Londynu, Lwowa, Montrealu, Nowego Jorku, Paryża, Rapperswilu, Rzymu, Sztokholmu, Uppsali i Waszyngtonu. Zobacz całą serię: www.sbp.pl/sklep/bibliotekarzepolscy

Kustosze zbiorów specjalnych T. 8 | 1,25 zł

Bibliotekarze bibliotek specjalnych t. 10 |1,25 zł

Bibliotekarze warszawscy, t. 11 pod red. Marii Lenartowicz 1,5 zł

Znawcy rękopisów t. 7 | 1,25 zł 17


Książki poza seriami wydawniczymi

Elitarne i popularne wzory czytania Jadwiga Kołodziejska | 35 zł

Elitarne i popularne wzory czytania to najnowsza publikacja autorstwa profesor Jadwigi Kołodziejskiej, tym razem dotycząca przede wszystkim zmian w kanonie literackim na przestrzeni lat. Autorka prezentuje także wyniki badań dotyczące losów bibliotek publicznych, ich czytelników oraz wyniki ankiet przedstawiających poziom czytelnictwa. Z publikacji autorki dowiemy się dużo o czytelnictwie wśród ludności wiejskiej i miejskiej oraz ich reakcji na współczesne im kanony literackie. Jadwiga Kołodziejska stara się także zaprezentować rozwój i działalność bibliotek publicznych, a także ich problemy i wpływ polityki na rodzaj i ilość zamawianego księgozbioru. Interesujące są zwłaszcza badania dotyczące zmian w wyborach czytelniczych Polaków oraz znaczenie doboru pozycji należących do kanonu literackiego. Z innych badań można dowiedzieć się, jak ważne jest czytanie dzieciom w dzieciństwie i posiadanie w domu księgozbioru.

Chrońmy dziedzictwo fonograficzne

Materiały z ogólnopolskich konferencji. Radom – 14-15 listopada 2008 r., Gdańsk – 5 listopada 2009 r. pod red. Katarzyny Janczewskiej-Sołomko, Małgorzaty Kozłowskiej | 52 zł Co można znaleźć w polskich i europejskich archiwach etnomuzycznych? Jak przechowywać i konserwować dawne nośniki dźwięku oraz jak je odsłuchiwać? Jak korzystać z muzykaliów w źródłach elektronicznych? Co powinniśmy wiedzieć o prawie autorskim i ochronie dziedzictwa fonograficznego? Jak przebiegała Akcja Zbierania Folkloru Muzycznego w  Polsce i  jakie są jej owoce? Jakie nagrania gromadzi Muzeum Polskie w Chicago? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdą Czytelnicy w publikacji, prezentującej bogaty i niezwykle interesujący materiał dwóch konferencji fonograficznych.

18


Książka i młody czytelnik: zbliżenia, oddalenia, dialogi. Studia i szkice Grzegorz Leszczyński, Michał Zając | 29 zł Tom artykułów, studiów i szkiców przygotowaliśmy z myślą o konfrontacji dwóch perspektyw refleksji nad omawianymi zagadnieniami: perspektywa dociekań prowadzonych przez bibliologa została zderzona z koncepcjami literaturoznawczymi. Bibliolog koncentruje swoją uwagę na książce, rynku księgarskim i bibliotece, jest w pewnym sensie socjologiem życia literackiego; literaturoznawca widzi przede wszystkim tekst, bliżej mu do kulturoznawstwa niż socjologii. Czy te dwie perspektywy znajdują miejsca wspólne? Czy ich konfrontacja może prowadzić do pełniejszej, całościowej refleksji, pozwalającej dostrzegać tekst, książkę i kulturę literacką młodego pokolenia jako koherentną całość?

Zobacz inne książki poza seriami: www.sbp.pl/sklep/inne

19


Propozycje i materiały Jeśli nie dotarłeś na ciekawą konferencję albo przegapiłeś interesujące seminarium – nic straconego! W książkach z serii „Propozycje i Materiały” zbieramy teksty, prezentacje i rozważania z najważniejszych wydarzeń branżowych. Gromadzimy porady, informacje i teorie poświęcone tym zagadnieniom, którymi dziś żyje bibliotekarski świat.

Modele współpracy bibliotek publicznych pod red. Lilii Marcinkiewicz | 35 zł Dziesiąta konferencja z cyklu „Automatyzacja bibliotek publicznych” była poświęcona sprawom komputeryzacji i cyfryzacji bibliotek. Cykliczne konferencje pozwalają na kontynuację problematyki podjętej w latach ubiegłych i pozwalają zaprezentować ciekawe oraz nowatorskie rozwiązania przyjęte w celu kompleksowej komputeryzacji bibliotek, a  akże tworzenia regionalnych, krajowych i zagranicznych modeli współpracy, przyjętych dla budowy wspólnych kolekcji elektronicznych (bibliotek cyfrowych) katalogów centralnych i regionalnych, w celu usprawnienia pracy oraz zapewnienia użytkownikom bibliotek szerokiego wachlarza usług bibliotecznych. Konferencja ukazała korzyści dla bibliotek i ich użytkowników, które osiągamy dzięki wspólnie podejmowanym inicjatywom współpracy.

W serii „Propozycje i  Materiały” znajdują się także ciekawe tytuły poświęcone automatyzacji bibliotek (m.in. Nowe technologie w bibliotekach publicznych pod redakcją Elżbiety Górskiej), czy zarządzaniu (m.in. Budowanie efektywnego zespołu w  bibliotece autorstwa Pawła Pioterka). Pełna oferta dostępna w sklepie online na www.sbp.pl/sklep/pim

W przygotowaniu: 20

Prywatność w internecie Łukasz kołodziejczyk


1364–2014 BIBLIOTEKARZY DRUKARZY KSIĘGARZY WYDAWCÓW

Król Kazimierz Wielki 12 maja 1364 roku w Krakowie ustanowił Studium Generale – Akademię Krakowską Akt założycielski wśród pracowników uczelni wymieniał stationarii, którzy organizowali wytwarzanie i udostępnianie ksiąg rękopiśmiennych pełniąc funkcje wydawcy, księgarza i bibliotekarza Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

jubileuszowy rokiem rok 2014 czytelnika

Organizatorzy Jubileuszu:

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Polskie Towarzystwo Wydawców Książek

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

Stowarzyszenie Wydawców Katolickich

Stowarzyszenie Księgarzy Polskich

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Księgarzy

Polska Izba Druku

www.sbp.pl/650

21


ukazuje się od

Poradnik Bibliotekarza

1949

miesięcznik instruktażowo-metodyczny Redaktor naczelna: Jadwiga Chruścińska

roku

Co w środku:

Dla kogo:

• artykuły praktyków, • przykłady ciekawych projektów, • pomysły na promocję biblioteki i jej działań, • wiedza niezbędna współczesnemu bibliotekarzowi, • popularne i przystępnie podane treści, • omówienie ciekawych książek.

• pracowników bibliotek publicznych, • nauczycieli bibliotekarzy, • bibliotekarzy z bibliotek pedagogicznych, • animatorów kultury.

Bonus: Kilka razy w roku razem z „Poradnikiem Bibliotekarza” ukazują się praktyczne dodatki metodyczne (np.: wytyczne IFLA, kalendaria, słowniczki, bibliografie.) W 2014 roku wydamy dodatki: • Regionalizm w bibliotece • Nowoczesne technologie w bibliotekach

www.poradnikbibliotekarza.pl 22


ukazuje się od

Bibliotekarz

1929

miesięcznik fachowy Redaktor naczelna: Elżbieta Stefańczyk

roku

Co w środku:

Dla kogo:

• teoria i praktyka w tekstach ekspertów, • artykuły poświęcone organizacji i funkcjonowaniu warsztatu biblioteczno-informacyjnego, • specjalistyczne omówienia problemów polskiego i światowego bibliotekarstwa, • fachowe komentarze, • recenzje i omówienie publikacji fachowych, • dodatki: • 650 lat w służbie książki • Literatura regionalna w bibliotece publicznej

• bibliotekarzy bibliotek różnych typów, • pracowników bibliotek publicznych i naukowych.

Starsze numery naszych czasopism dostępne są w Archiwum Cyfrowym SBP: www.sbp.pl/archiwumcyfrowe

Zapraszamy do prenumeraty naszych czasopism drukowanych: www.sbp.pl/prenumerata 23


Przegląd Biblioteczny kwartalnik Redaktor naczelna: prof. dr hab. Elżbieta Barbara-Zybert

ukazuje się od

1927 roku

Autorytet: • najstarsze polskie czasopismo bibliotekarskie o charakterze naukowym, • jeden z najlepszych europejskich periodyków z dziedziny bibliotekoznawstwa, • na ministerialnej liście czasopism punktowanych o najwyższej punktacji (7 pkt.). Wiedza: • wszystkie podstawowe nurty polskiego bibliotekoznawstwa, księgoznawstwa, bibliografii i informacji naukowej, • zawartość „Przeglądu” jest regularnie cytowana m.in. w „Library and Information Science Abstracts”.

Rada Redakcyjna „Przeglądu Bibliotecznego” liczy 16 osób – specjaliści bibliologii, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, praktycy i dyrektorzy największych bibliotek. Rada współpracuje z wieloma specjalistami, którzy recenzują artykuły, co zapewnia wysoki poziom merytoryczny pisma.

Z okazji 85-lecia istnienia „Przeglądu Bibliotecznego” wydany został w języku angielskim jubileuszowy numer czasopisma dostępny w wersji elektronicznej: www.sbp.pl/library_review

24


Zagadnienia Informacji Naukowej półrocznik Redaktor naczelna: prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata

ukazuje się od

1962 roku

Na czasie: • • • •

zajmuje się aktualnymi problemami teorii i praktyki informacji naukowej, omawia najnowsze prace z tej dziedziny, recenzuje fachowe książki, prezentuje najświeższe rozprawy naukowe.

Unikatowy: • jedyny periodyk naukowy z tej tematyki w Polsce, • decyzją ministra ZIN jest wśród punktowanych czasopism naukowych (3 pkt.), • jego zawartość jest dokumentowana m.in. w „Library and Information Science abstracts” oraz „Knowledge Organization”.

W składzie 19 osobowej Rady Redakcyjnej znajdują się profesorowie i eksperci z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, w tym większość z uczelni zagranicznych.

25


Kompletne wydania książek Archiwalne czasopisma

Zupełnie za darmo! Dostępne na jedno kliknięcie 245 książek 678 numerów czasopism Archiwum Cyfrowe Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich to wyjątkowy projekt digitalizacji fachowych czasopism i książek. Online można przeszukiwać i czytać archiwalne wydania czasopism ukazujących się od 1908 r.! Tytuły czasopism objęte digitalizacją: „Poradnik Bibliotekarza”, „Bibliotekarz”, „Przegląd Biblioteczny” i „Zagadnienia Informacji Naukowej”. Można też skorzystać z dostępu do kilkudziesięciu książek z serii „Nauka - Dydaktyka - Praktyka”, „Propozycje i Materiały” oraz „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych”, wydanych w latach 1991-2012, a także z pozycji opublikowanych poza seriami. Dostęp do zasobów archiwum jest bezpłatny. Archiwum cyfrowe SBP znajduje się pod adresem www.sbp.pl/archiwumcyfrowe Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Programu Dziedzictwo Cyfrowe, zarządzanego przez Narodowy Instytut Audiowizualny i od 2013 r. przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

26


Czytaj elektronicznie w portalu sbp.pl Artykuły elektroniczne z czasopism Oferta e-sklepu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich powiększyła się o możliwość zamawiania elektronicznych artykułów z czasopism wydawanych przez Stowarzyszenie. Na początku dostępne są wybrane teksty z „Przeglądu Bibliotecznego” i „Zagadnień Informacji Naukowej”. www.sbp.pl/artykuly_elektroniczne

Ebooki W sklepie SBP dostępne są już książki w wersji elektronicznej. Zawartość działu będzie systematycznie wzbogacana. www.sbp.pl/ebooki


Reklama W Wydawnictwach SBP Korzyści: • systematyczne docieranie do tysięcy odbiorców, • różnorodni czytelnicy: pracownicy różnych typów bibliotek, nauczyciele bibliotekarze, animatorzy kultury, • czasopisma fachowe dostępne wyłącznie w prenumeracie – cały nakład dociera do konkretnego adresata!, • możliwość prowadzenia kampanii w kilku tytułach jednocześnie, • formy reklamy: graficzne, kolorowe, okładkowe, artykuły sponsorowane, • możliwość przygotowania reklamy przez Wydawcę według wytycznych Klienta. Ponad 50 tysięcy egzemplarzy rocznie!

PORADNIK BIBLIOTEKARZA miesięcznik, format B-5 BIBLIOTEKARZ miesięcznik, format B-5 PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY kwartalnik, format B-5 ZAGADNIENIA INFORMACJI NAUKOWEJ półrocznik, format B-5

Rabaty dla reklamodawców

nawet 20%

Dbamy o Twój budżet! Kolorowe reklamy już od 1000 zł netto Reklama na okładce nawet za 3000 zł netto Artykuły sponsorowane od 1500 zł netto

KONTAKT

22 827 52 96 Marta Lach, m.lach@sbp.pl Elżbieta Matusiak, e.matusiak@sbp.pl WYDAWNICTWO Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich ul. Konopczyńskiego 5/7 00-335 WARSZAWA wydawnictwo@sbp.pl

Specjalne oferty cenowe przy: wykupieniu pakietu reklam, zleceniu ogłoszenia cyklicznego, stałej współpracy


Reklama w portalu SBP.pl www.sbp.pl – ogólnopolski portal bibliotekarski to potężne narzędzie służące dotarciu do liderów sektora kultury i książki w całej Polsce. Wiadomości aktualizujemy codziennie, promujemy portal na konferencjach, targach, organizujemy konkursy, cały czas się rozwijamy. • • • •

17 000 unikalnych użytkowników miesięcznie, 116 000 odsłon miesięcznie, 25 000 zarejestrowanych użytkowników, 2300 odbiorców newslettera.

Zamieszczanie reklamy na portalu gwarantuje dotarcie z informacją o Państwa produktach oraz usługach do określonej grupy docelowej – bibliotek i innych instytucji kultury.

Specjalne pakiety

dla wydawców! Jesteśmy otwarci na indywidualne formy reklamy i współpracy. Szczegóły dostępne pod adresem: www.sbp.pl/reklama

Kontakt

Małgorzata Szmigielska m.szmigielska@sbp.pl tel. 22 608 28 25

ZNIŻKI Do

30%

Opracowanie tekstu: Janusz Nowicki, projekt graficzny i łamanie: Konrad Stepanajtys, korekta: Elżbieta Matusiak. W ofercie wykorzystano część tekstów autorstwa p. Agaty Szczotki-Sarny. Druk: i oprawa: MCP - Mazowieckie Centrum Poligrafii, ul. Piłsudskiego 2a, 05-270 Marki


Nowości, bestsellery

Analiza zjawisk bibliologiczno-literaturoznawczych

Najnowsza wiedza o tej problematyce

Blisko 5700 haseł i odsyłaczy

Kompendium wiedzy o prawie autorskim

Biblioteka szkolna jako miejsce atrakcyjne dla dzieci

Popularne i elitarne kanony literackie Partnerzy Wspierający

Wszystkie książki dostępne są w naszym e-sklepie: www.sbp.pl/sklep

Oferta Wydawnicza SBP 2014  

Oferta książek i czasopism Wydawnictwa SBP na 2014 rok.