Page 1

OFERTA WYDAWNICtwa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

2013

książki | czasopisma | wydawnictwa elektroniczne


Nasze publikacje możesz zamówić na www.sbp.pl oraz: Sprzedaż Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa tel. 22 825 50 24, 22 608 28 26 email: sprzedaz@sbp.pl

Wydawnictwo SBP Ul. Konopczyńskiego 5/7 00-335 Warszawa tel. 22 827 52 96 email: wydawnictwo@sbp.pl

Szanowny Czytelniku! Oferta Wydawnictwa SBP prezentuje nowości i bestsellery. Spośród tytułów, które trafiły do sprzedaży gorąco polecamy Prawo autorskie w pracy bibliotekarza autorstwa Bolesława Howorki, książkę prof. Bogumiły Staniów Biblioteka szkolna dzisiaj oraz Podręczny słownik bibliotekarza. Wszystkie pozycje dostępne są w ramach serii „Nauka - Dydaktyka - Praktyka”, która w bieżącym roku wzbogaci się o 10 tytułów, w tym Bibliotekarstwo. Wydanie nowe pod redakcją Anny Tokarskiej. Rozwija się seria „Biblioteki - Dzieci - Młodzież”. Do dwóch znakomicie przyjętych książek wydanych w 2011 roku dołączyły kolejne (Anny Krajewskiej – Między dzieciństwem a dorosłością. Młodzież w bibliotece, Grażyny Lewandowicz-Nosal – Od czterech do sześciu. Książki dla przedszkolaka, Alicji Ungeheuer-Gołąb – Literackie inspiracje w rozwoju przedszkolaka oraz Joanny Papuzińskiej – Derliczek, czyli wędrówki literackie). W cyklu „Propozycje i Materiały” wydaliśmy, jak się okazało bardzo potrzebny komentarz Jana Ciechorskiego do Ustawy o bibliotekach. FO-KA zyskała nowy kształt – skoroszytów z wymiennymi kartami, a „Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza” wzbogaciła się o Audiobooki w bibliotece, Asertywność w bibliotece, Seniorzy w bibliotekach publicznych, nowe wydanie Ściągi dla bibliotekarzy oraz E-booki w kraju i na świecie. Poza seriami ukazał się zbiór fascynujących felietonów Jacka Wojciechowskiego O bibliotekach po mojemu. Zapraszamy do naszego sklepu online (www.sbp.pl/sklep), gdzie wiele z przedstawionych książek dostępnych jest z dużym rabatem. Polecamy również Archiwum Cyfrowe w portalu SBP (www.sbp.pl/archiwumcyfrowe), w którym zamieściliśmy archiwalne czasopisma oraz książki. Pamiętajcie! Istniejemy i pracujemy dla Was. Zespół Wydawnictwa SBP


Podręczny słownik bliotekarza red. G. Czapnik, Zb. Gruszka, przy współpracy H. Tadeusiewicz | 92 zł

Niezbędna książka dla każdej biblioteki! Blisko 5700 haseł i odsyłaczy! wydanie 5-języczne

• •

Terminy polskie oraz ich odpowiedniki w językach: angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim Indeksy dla każdego z języków obcych Słownik przygotowany przez pracowników naukowych Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem prof. Hanny Tadeusiewicz. Zespół badaczy, teoretyków i praktyków odświeżył i opracował definicje nowych terminów oraz zjawisk z kilkudziesięciu dyscyplin powiązanych z książką, czytelnictwem, gromadzeniem i opracowaniem zbiorów. Ważne dla siebie zagadnienia odnajdą tu m.in. bibliotekarze, pracownicy informacji naukowej, ludzie książki, dziennikarze, specjaliści ds. komunikacji. Publikacja swoim tytułem nawiązuje do słownika przygotowanego przed półwieczem przez Helenę Więckowską i Hannę Pliszczyńską, z którego korzystały trzy pokolenia bibliotekarzy, księgarzy i miłośników książki.


Nauka - Dydaktyka - Praktyka Ważkie tematy, kwestie kluczowe w pracy bibliotekarzy i zarządzaniu bibliotekami różnego typu. Ponad 140 wydanych tytułów, wśród nich bestsellery bardzo cenione przez środowisko. W ramach serii proponujemy prace o książce, informacji i technologiach autorstwa wybitnych specjalistów, najważniejszych przedstawicieli nauki, naszego środowiska oraz znakomitych praktyków.

Biblioteka 2.0 nagroda naukowa sBp za rok 2012 Grzegorz Gmiterek| 35 zł Czy biblioteka może wykorzystać tendencje polegające na współuczestnictwie w tworzeniu sieciowych zasobów, współdzieleniu się informacjami i współodpowiedzialności za powstałe w ten sposób treści? Grzegorz Gmiterek pokazuje, że tak. Poznajemy Bibliotekę 2.0: korzystającą z blogów, mikroblogów, podcastów, serwisów typu social bookmarking i wiki czy wirtualnego świata Second Life.

Indeksowanie treści piotr malak| 32 zł Słowa kluczowe – klucz do informacji czy źródło chaosu? Autor rozważa zalety i wady reprezentacji treści poprzez słowa kluczowe i analizuje to zjawisko jako dominującą formę wyszukiwania. W podzielonej na dwie części książce nie zabrakło praktycznych wskazówek z zakresu optymalizacji tekstu na potrzeby automatycznego przetwarzania oraz prezentacji nowatorskiej metody badawczej.

2


Biblioteka szkolna dzisiaj dr hab. Bogumiła staniów | 52 zł

Dr hab. Bogumiła Staniów prof. Uniwersytetu Wrocławskiego poszukuje dla biblioteki szkolnej nowego miejsca w strukturze szkoły i otoczeniu innych instytucji edukacyjnych. Autorka pokazuje jak biblioteka może stać się dla uczniów i nauczycieli miejscem atrakcyjnym, konkurencyjnym, przyciągającym. W książce kompleksowo omówione zostały także kwestie związane z podstawami prawnymi i standaryzacją, profesją nauczyciela bibliotekarza, jak również współpracą biblioteki szkolnej ze środowiskiem.

Prawo autorskie w pracy bibliotekarza Bolesław Howorka | 62 zł

Kompendium wiedzy o prawie autorskim. Książka w przystępny sposób przybliża artykuły prawa autorskiego, zwracając szczególną uwagę na kwestie ważne dla bibliotekarzy. Technologia cyfrowa i Internet zrewolucjonizowały sposób korzystania z dóbr intelektualnych. Prawo stara się nadążać za tymi zmianami, a prawnicy wypracowują nowe podejścia do eksploatacji utworów i ochrony praw autorskich w zdigitalizowanej rzeczywistości. Jak się w tym odnaleźć? Obrazowe uwagi i eksperckie komentarze autora opatrzone są informacjami o orzeczeniach sądowych oraz wyjaśnieniami ministerstw.

3


Przegląd Biblioteczny. Monografia

nagroda naukowa sBp za rok 2012 zbigniew Gruszka | 45 zł Pierwsze polskie naukowe czasopismo bibliotekarskie ma 85 lat. Z okazji jubileuszu „Przegląd Biblioteczny” doczekał się monografii. Zbigniew Gruszka w swoich badaniach sięga aż do czasów przedwojennych, opisując związek czasopisma z „Przeglądem” wydawanym w latach 1908-1909. Autor skorzystał z bogatych i różnorodnych źródeł: materiałów archiwalnych i korespondencji wybitnych postaci: Józefa Grycza, Adama Łysakowskiego, Mariana Łodyńskiego, czy Edwarda Kuntze.

Biblioteki cyfrowe

65 zł Monografia pod redakcją Małgorzaty Janiak, Moniki Krakowskiej i Marii Próchnickiej sprawnie prowadzi czytelnika przez meandry terminologiczne oraz zagadnienia prawne i organizacyjne istotne z punktu widzenia tworzenia i wykorzystywania bibliotek cyfrowych. książka została wyróżniona na targach książki akademickiej i naukowej academia

Edukacja informacyjna w bibliotekach

ewa Jadwiga kurkowska 33 zł Funkcjonowanie w społeczeństwie wymaga opanowania umiejętności wyszukiwania, selekcji, analizowania i krytycznej oceny oraz właściwego zastosowania informacji. Dostęp do rozległej wiedzy każe na nowo zastanowić się nad kwestiami etycznymi i prawnymi. Autorka wnikliwie przygląda się rozwojowi społeczeństwa wiedzy i zjawisku kształtowania kompetencji informacyjnych. Esej pokazuje information literacy w kontekście współczesnych trendów edukacyjnych oraz aktywności organizacji bibliotekarskich.

4


Kompetencje informacyjne młodzieży

Justyna Jasiewicz 44 zł Czym dla pokolenia Google, pokolenia Y, net-generacji - jest Internet: Wszechnicą Wiedzy Wszelakiej, czy e-Śmietniskiem? Autorka bierze na warsztat zagadnienia związane z kompetencjami informatycznymi i informacyjnymi oraz zachowaniami młodych użytkowników nowych mediów. Ciekawym elementem opracowania są wyniki sondażu przeprowadzonego przez badaczkę na grupie niemal 150 uczniów w wieku gimnazjalnym z Polski, Niemiec i Wielkiej Brytanii oraz analiza programów nauczania z tych krajów.

Informacja naukowa w okresie zmian NOWOŚĆ! praca zbiorowa pod redakcją Barbary sosińskiej-kalaty i ewy chuchro przy współpracy mariusza luterka | 67 zł Nauka o informacji w XXI wieku stanęła wobec konieczności określenia na nowo swojej tożsamości, paradygmatu, kierunków dalszego rozwoju. Jej coraz ściślejsze związki z innymi dyscyplinami, w tym przede wszystkim z informatyką, stawiają przed nią nowe wyzwania, zmuszają do stałego samookreślania się, szukania wspólnoty celów z innymi naukami i dróg porozumienia. Książka stanowi próbę opisu tych zagadnień ze wskazaniem nowych możliwości badawczych i użytecznych zastosowań. Walorem książki jest zachowanie równowagi między tekstami teoretycznymi, poznawczymi a przedstawiającymi rozwiązania praktyczne. Artykuły tu przedstawione zostały oparte na rzetelnej wiedzy, bogatej literaturze przedmiotu i własnych przemyśleniach autorów. Ukazują one z jednej strony zmieniającą się rzeczywistość informacyjną, nowe podejścia i pola badawcze nauki o informacji, z drugiej zaś wyniki wdrożenia wypracowanych rozwiązań teoretycznych w praktyce.

5


Dzieje książki w Polsce 1944-1989. Wybór źródeł dariusz Jarosz | 52 zł

Unikatowa próba zebrania, opracowania i skomentowania najważniejszych źródeł, które pokazują różnorodność uwikłań – głównie, choć nie tylko – politycznych, jakim poddana była książka w Polsce po II wojnie światowej. Autor przedstawia czytelnikom dokumenty mało lub w ogóle nieznane, odnalezione w dotychczas niezbadanych przez historyków i bibliologów zespołach archiwalnych, w tym archiwalia wytworzone przez odpowiednie wydziały Komitetu Centralnego PZPR dopiero od niedawna udostępniane badaczom.

Słownik pracowników książki polskiej. Suplement III red. Hanna tadeusiewicz | 49 zł

Jedyna na rynku wydawniczym publikacja, która obejmuje biogramy przedstawicieli bodaj wszystkich zawodów w różnoraki sposób powiązanych z książką polską – od czasów najdawniejszych po współczesność. Ten suplement i wszystkie dotychczas wydawane od 1972 roku są encyklopedią wiedzy o ludziach książki w Polsce.

Biblioteka w komunikacji publicznej Jacek wojciechowski | 40 zł Profesor Jacek Wojciechowski przygląda się roli bibliotek w społeczeństwie i poszukuje odpowiedzi na pytania, jak rozwinie się praktyka komunikacji publicznej w przyszłości oraz w jaki sposób dostosować do niej bibliotekarstwo. książka otrzymała nagrodę naukową sBp im. adama Łysakowskiego za rok 2010.

6


Meandry polskiego bibliotekarstwa 1991-2011 Jan wołosz | 44 zł

Książka Jana Wołosza to unikalne dzieło nie tylko w bogatym dorobku naukowym i publicystycznym Autora. To nade wszystko niespotykane w piśmiennictwie bibliotecznym i wśród autorów rekrutujących się z tego środowiska dokonanie twórcze – felietonowa, pisana z zaangażowaniem i znawstwem przez ponad 20 lat, panorama polskiego bibliotekarstwa w latach transformacji ustrojowej.

Polska książka na obczyźnie. Niemcy Zachodnie (1945-1950) agnieszka Łakomy | 40 zł

Milion – tylu przedstawicieli narodowości polskiej przebywało tuż po wojnie na terenie Niemiec Zachodnich. Agnieszka Łakomy pokazuje jak realizowano trudne zadanie zaspokojenia potrzeb kulturalnych i edukacyjnych tak dużej grupy. W fascynujący sposób omawia charakter literatury tworzonej z myślą o polskich czytelnikach, pokazuje działalność ruchu wydawniczego, a także pracę księgarń i bibliotek w tej niezwykłej sytuacji.

Społeczeństwo i sieć informacyjna 35 zł

Dziewięć prac, dwa języki (teksty po polsku i angielsku), jeden wspólny temat: interakcja między nowoczesną technologią informacyjną a współczesnym społeczeństwem. Rozważania o cyfrowym pokoleniu, demokratyzacji, która miała nadejść wraz z nowoczesnymi technologiami informatycznymi i komunikacyjnymi.

7


Edukacja informacyjna w Polskiej szkole

renata piotrowska 39 zł Obowiązkowa lektura dla nauczycieli i bibliotekarzy pracujących z dziećmi i młodzieżą. Głównym celem autorki było ustalenie, w jakim stopniu poddawany reformom polski system oświaty dostosowuje się do światowych tendencji kształcenia idealnych użytkowników informacji. Dla ilustracji problemu przedstawiono standardy o zasięgu międzynarodowym i narodowym przygotowywane z myślą o dzieciach i młodzieży w wieku szkolnym.

Bibliografia w zmieniającym się środowisku informacyjnym

Jarosław pacek | 45 zł Bibliografia jako dyscyplina naukowa i działalność praktyczna w chwili przełomu. Pierwsze naukowe rozpoznanie procesu dostosowania bibliografii do potrzeb środowiska cyfrowego. Wszechstronna i dociekliwa, oparta na rzetelnej erudycji autora charakterystyka tego procesu oraz jego konsekwencji dla kierunku, w którym badania bibliograficzne będą zmierzały w najbliższych latach.

Bibliologia Polityczna

praca zbiorowa pod red. dariusza kuźminy | 59 zł Co czytali Hitler i Stalin? Jak w latach 50. ubiegłego wieku przemycano treści propagandowe w książeczkach dla dzieci? 40 tekstów zebranych w Bibliologii politycznej w błyskotliwy sposób pokazuje – zwykle niejawny dla czytelnika – wpływ ideologii i polityki na treść, wygląd, recepcję i dzieje książki. Wciągające artykuły o tym, jak na przestrzeni wieków i w czasach najnowszych propaganda, walka polityczna oraz cenzura oddziaływały na treści, z którymi obcują czytelnicy.

Zapowiedzi: Dojrzałość informacyjna Hanna Batorowska

bibliotekarstwo. Wydanie nowe anna tokarska (red.)

8

Biblioteka-Tożsamość-Kultura pod red. iwony pugacewicz, elżbiety Barbary zybert Zobacz całą serię: www.sbp.pl/sklep/ndp


FO-KA Seria wydawnicza powstała we współpracy z Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (www.nukat.edu.pl). Cykl szczególnie cenny dla działów gromadzenia i automatyzacji bibliotek, osób katalogujących książki oraz wszystkich bibliotekarzy, dla których znajomość formatów jest niezbędna. W ubiegłym roku zmienł się charakter publikacji – kolejne numery będą wydawane jako skoroszyty z możliwością wymiany kart.

Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu ikonograficznego | 42 zł Publikacja przeznaczona dla bibliotek współtworzących katalog centralny NUKAT, ale może być również przydatna w instytucjach, w których opracowuje się dokumenty ikonograficzne z wykorzystaniem formatu MARC 21 niezależnie od wykorzystywanego w tym celu oprogramowania.

Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla książki | 45 zł To już trzecie, poprawione i zmienione wydanie podręcznika dla bibliotekarzy katalogujących druki zwarte. Jest podstawowym opracowaniem dla bibliotek współtworzących katalog centralny NUKAT, ale może również posłużyć wszystkim katalogującym książki z wykorzystaniem formatu MARC 21.

Wydawnictwo skoroszytowe, wymiennokartkowe pozwoli na sprawniejszą aktualizację instrukcji. Kolejne iteracje będą zawierały najnowsze zapisy struktury formatu MARC 21 wraz z zasadami katalogowania i będą zastępowały starsze wersje. Niebawem, w serii FO-KA ukaże się także książka P. Wikowskiego:

Opracowanie piśmiennictwa w zakresie wojen i wojskowości Jest to piąta część podręcznika „katalogowanie w języku haseł przedmiotowych kaBa”. Zobacz całą serię: www.sbp.pl/sklep/foka

9


Literackie inspiracje w rozwoju przedszkolaka alicja Ungeheuer-Gołąb| 39 zł autorka ponownie nawiązuje dialog z pośrednikami literatury: bibliotekarzami, rodzicami, wychowawcami. pokazuje jak w wieku 4-6 lat najważniejszy staje się stosunek dziecka do literatury i prezentuje sposoby, które dziecko – z pomocą dorosłego – może wykorzystywać, by poznać dzieło literackie. książka proponuje pasjonującą wizję literatury, która rodzi się wraz z odbiorem świata, który przed przedszkolakiem powinni otworzyć dorośli, a dzięki słowom i obrazom zaspokaja ważne potrzeby emocjonalne, intelektualne, społeczne.

Biblioteki - Dzieci - Młodzież Seria pod patronatem prof. Joanny Papuzińskiej-Beksiak inspiruje bibliotekarzy, nauczycieli i rodziców do stymulowania rozwoju i rozbudzenia – poprzez kontakt z książką – kreatywności młodego pokolenia. Autorzy, wybitni specjaliści, dostarczają fachowej wiedzy dotyczącej pracy z młodym czytelnikiem, rzetelnie radzą i proponują praktyczne rozwiązania. Dzieci stanowią znaczny procent wszystkich użytkowników bibliotek. Jak praktycznie przygotować się do pracy z nimi? Nasza seria daje odpowiedzi.

Derliczek, czyli wędrówki literackie

10

Joanna papuzińska | 39 zł Prof. Joanna Papuzińska zabiera dorosłych czytelników do świata wyobraźni, baśni, dziecięcego folkloru oraz fascynujących autorskich wizji Bohdana Butenki i Astrid Lindgren. W serii szkiców literackich poznajemy sekrety Pana Kleksa, trzy żywoty Derliczka, a nawet ogród Tomka. Większość esejów opowiada dzieje jednego utworu lub jednego autora. Dzięki tekstom lekkim, pełnym błyskotliwych obserwacji prof. Papuzińska pokazuje szeroki wachlarz sposobów obcowania młodych z literaturą, poczynając od pierwszych kontaktów z baśnią, folklorem czy wierszykiem służącym zabawie, kończąc na lekturach młodzieńczych. Trudno o lepszy przewodnik po krainie dziecięcych lektur!


Od czterech do sześciu. Książki dla przedszkolaka

Grażyna lewandowicz-nosal | 43 zł przedszkolaki wracają do pierwszych lektur, są otwarte na nowe teksty, wyraźnie zaznaczają swoje upodobania. Bywa, że zapadają na głód opowieści. Jakie strategie może przyjąć dorosły pośrednik, by rozbudzać pozytywne postawy czytelnicze? Jakie utwory mogą zainteresować dzieci w wieku 4-6 lat? kompleksowy poradnik dla bibliotekarzy, nauczycieli i rodziców, wzbogacony rozdziałem omawiającym nowe „książki o książkach”, czyli publikacje poświęcone literaturze dla dzieci.

Zapowiedź:

Metody i techniki pracy bibliotecznej z najmłodszymi czytelnikami Dorota Grabowska

Zobacz całą serię: www.sbp.pl/sklep/bdm


Książki dla najmłodszych. Od zera do trzech. Poradnik

Grażyna lewandowicz-nosal | 32 zł Poradnik pisany z dwóch perspektyw – osoby zawodowo zajmującej się książką dla dziecka i rodzica. Autorka omawia repertuar literacki adresowany do najmłodszych odbiorców: pierwsze utwory (np.: kołysanki), klasyka literatury dziecięcej, wydawnictwa seryjne. Na szczególną uwagę zasługuje rozdział poświęcony problemom małych dzieci (np. oswajanie z przedszkolem, lęk przed ciemnością, wizyty u dentysty). Całość uzupełnia „kącik dla rodziców” oraz listy lektur dla najmłodszych.

Rozwój kontaktów małego dziecka z literaturą. Podręcznik

alicja Ungeheuer-Gołąb | 32 zł Współczesna psychologia rozwojowa mówi, że istotne znaczenie dla dalszych etapów życia dziecka ma okres wczesnego rozwoju. Jak – już na tym etapie – zaprosić dziecko do podróży przez życie z książką? Alicja Ungeheuer-Gołąb przybliża perspektywę dziecka i poddaje pomysły na inicjowanie kontaktów z literaturą, czy zabawy inspirowane utworami literackimi. Autorka fachowo i jednocześnie bardzo ciepło nakreśla rolę środowiska oraz rodziców w kolejnych krokach dziecka do świata literatury, radząc dorosłym jak stać się mądrymi przewodnikami.

Miedzy dziecinstwem a dorosłością. młodzież w bibliotece

pod red. anny marii krajewskiej | 42 zł Między dzieciństwem a dorosłością to pierwsza publikacja poświęcona problemom współczesnej młodzieży w aspekcie jej uczestnictwa w życiu społecznym, edukacji i kulturze – adresowana jest do rodziców, bibliotekarzy, nauczycieli bibliotekarzy, wychowawców, psychologów, pedagogów i socjologów oraz innych osób zainteresowanych tą problematyką. Zamieszczone teksty są przydatne dla bibliotekarzy pracujących z trudnym odbiorcą jakim jest młodzież. Lektura tej interesującej pozycji pozwoli na lepsze zrozumienie psychiki młodego człowieka, jego oczekiwań społecznych i kulturalnych, a także dostosowanie i wzbogacenie oferty bibliotecznej do zainteresowań i potrzeb młodzieży. Także rodzice znajdą tu wiele przemyśleń i inspiracji.

12


Książki poza seriami wydawniczymi

Chrońmy dziedzictwo fonograficzne.

materiały z ogólnopolskich konferencji. radom – 14-15 listopada 2008 r., Gdańsk – 5 listopada 2009 r. pod red. k. Janczewskiej-sołomko, m. kozłowskiej 52 zł Co można znaleźć w polskich i europejskich archiwach etnomuzycznych? Jak przechowywać i konserwować dawne nośniki dźwięku oraz jak je odsłuchiwać? Jak korzystać z muzykaliów w źródłach elektronicznych? Co powinniśmy wiedzieć o prawie autorskim i ochronie dziedzictwa fonograficznego? Jak przebiegała Akcja Zbierania Folkloru Muzycznego w Polsce i jakie są jej owoce? Jakie nagrania gromadzi Muzeum Polskie w Chicago? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdą Czytelnicy w publikacji, prezentującej bogaty i niezwykle interesujący materiał dwóch konferencji fonograficznych.

Wkrótce ukaże się

Kronika Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich za lata 2007-2012.

Dla wszystkich interesujących się działalnością Stowarzyszenia będzie to niezbędne uzupełnienie do już posiadanej Kroniki SBP 1917-2007.

Zobacz całą serię: www.sbp.pl/sklep/inne

13


Propozycje i materiały Jeśli nie dotarłeś na ciekawą konferencję albo przegapiłeś interesujące seminarium – nic straconego! W książkach z serii „Propozycje i Materiały” zbieramy teksty, prezentacje i rozważania z najważniejszych wydarzeń branżowych. Gromadzimy porady, informacje i teorie poświęcone tym zagadnieniom, którymi dziś żyje bibliotekarski świat.

Ustawa o bibliotekach – komentarz Jan Ciechorski | 55 zł

Jak kształt Ustawy o bibliotekach wpływa na pracę bibliotek? Co dla codziennej pracy bibliotekarzy oznaczają poszczególne zapisy? W swoim komentarzu Jan Ciechorski naświetla potencjalne zagrożenia, sygnalizuje kwestie wymagające szczególnej uwagi, pokazuje wpływ paragrafów na funkcjonowanie bibliotek różnego typu. Autor jest mecenasem, konsultantem prawnym zespołu ds. ustawy o bibliotekach powołanego w ramach Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich do opracowania nowego tekstu ustawy. Jan Ciechorski współpracuje z redakcją „Bibliotekarza”, doradza bibliotekom publicznym, współtworzy ekspercką rubrykę w portalu SBP: www.sbp.pl/zadajpytanie

W serii „Propozycje i Materiały” znajdują się także ciekawe tytuły poświęcone automatyzacji bibliotek (m.in. Nowe technologie w bibliotekach publicznych pod redakcją Elżbiety Górskiej), czy zarządzaniu (m.in. Budowanie efektywnego zespołu w bibliotece autorstwa Pawła Pioterka). Pełna oferta dostępna w sklepie online na www.sbp.pl/sklep/pim W pierwszym półroczu 2013 r. ukaże się kolejna pokonferencyjna książka dot. automatyzacji bibliotek publicznych pod tytułem Modele współpracy bibliotek publicznych. Czy razem możemy więcej?

14


Bibliotekarze polscy we wspomnieniach współczesnych Seria wydawana we współpracy z Komisją Historyczną Zarządu Okręgu Stołecznego SBP. Jej celem jest przybliżenie środowisku postaci z naszej branży oraz ich dorobku zawodowego, intelektualnego i organizacyjnego.

Pamiętamy o nich W tej serii publikujemy biogramy wybitnych osób, które poświęciły życie pracy z książką. Kim byli? Pracownikami bibliotek różnych typów, akademikami, pasjonatami i silnymi osobowościami angażującymi się zawodowo oraz społecznie. O tych niezwykłych ludziach piszą ich współpracownicy i przyjaciele. Piszą, oddając atmosferę minionych lat, przywołując barwne wspomnienia oraz ukazując ich dorobek naukowy i zawodowy. Zobacz całą serię: www.sbp.pl/sklep/bibliotekarzepolscy

Kustosze zbiorów specjalnych. T. 8 | 1,25 zł

Bibliotekarze bibliotek specjalnych, t. 10 |1,25 zł

Bibliotekarze warszawscy, t. 11

Znawcy rękopisów, t. 7 | 1,25 zł

pod red. marii lenartowicz |1,5 zł

Zapowiedź Kustosze księgozbiorów polskich za granicą red. Hanna Łaskarzewska

15


Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza Seria przydatna do bezpośredniej pracy bibliotekarza z dziećmi i młodzieżą. W większości autorami są bibliotekarze-praktycy.

Asertywność w bibliotece. Jak odkryć siłę swojej profesji? nowość lidia teresa nowak | 35 zł Lidia Nowak stworzyła poradnik, w którym ujawnia klucz do przemiany osobistej i społecznej – asertywność. Autorka pokazuje, jak ewoluowało rozumienie asertywności i prezentuje trening zachowań asertywnych jako skuteczne narzędzie do budowania postaw obywatelskich, przywracania poczucia autonomii, godności. Dzięki osobistym opowieściom bibliotekarek poradnik staje się zapisem rzeczywistych sytuacji, podpowiada jak radzić sobie z codziennymi zachowaniami współpracowników i czytelników oraz jak budować pozytywne kontakty w relacjach zawodowych i rodzinnych. W swojej książce Lidia Nowak skupia się bardziej na uchwyceniu ducha asertywności, a mniej na technikach, wychodząc z założenia, że to nie znajomość technik czyni człowieka asertywnym, ale postawa.

Retoryka na co dzień małgorzata pietrzak | 25 zł

1,25 zł

Poetki polskie. Scenariusz wystaw celina markowiak-luty, monika luty | 24 zł

16

Internet w bibliotece dla dzieci i młodzieży. Od teorii do praktyki. Poradnik pr. zbior. pod red. Grażyny lewandowicz-nosal 25 zł

1,25 zł

1,20 zł Zobacz całą serię: www.sbp.pl/sklep/bpb


Seniorzy w bibliotekach publicznych nowość mirosława dobrowolska | 29 zł Polska, rok 2025. Jedną trzecią społeczeństwa stanowią osoby powyżej 60 roku życia. Czy jesteśmy gotowi na tę przyszłość? Czy wiemy, jak aktywizować seniorów i budować solidarność międzypokoleniową? Mirosława Dobrowolska rusza tropem seniorów poszukujących miejsc, w których będą oczekiwani i akceptowani. Odnajduje taką przystań w bibliotekach publicznych oferujących bezpłatny dostęp do kultury, edukacji, rozrywki. Autorka wskazuje drogi do znalezienia porozumienia między bibliotekarzami a starszymi czytelnikami. Poradnik obfituje w przykłady ciekawych działań prowadzonych przez biblioteki na rzecz starszego pokolenia, a ostatni rozdział podpowiada jak pozyskiwać dodatkowe fundusze na projekty skierowane do tej grupy odbiorców.

E-booki w kraju nowość iBogdan na świecie klukowski | 24 zł Bogdan Klukowski na niespełna stu stronach zebrał moc porad i informacji o e-bookach oraz zjawiskach towarzyszących ich rosnącej popularności. Autor obiektywnym okiem spogląda na kwestie cen e-booków, prawa autorskiego związanego z publikowaniem i dystrybucją wydawnictw elektronicznych, czy różnorodność zabezpieczeń technicznych. Omawia także – z perspektywy polskiej i światowej – obecność e-booków w bibliotekach, a wreszcie krótko nakreśla historię e-książki. Zwolennicy praktycznych porad mogą sięgnąć do aneksu, gdzie autor zamieszcza przegląd czytników i gdzie zebrano adresy internetowe, pod którymi znajdują się darmowe e-booki. Kopalnia cennych faktów i wskazówek!

17


ukazuje się od

Poradnik Bibliotekarza

1949

miesięcznik instruktażowo-metodyczny Redaktor naczelna: Jadwiga Chruścińska

roku

co w środku:

dla kogo:

• artykuły praktyków, • przykłady ciekawych projektów, • pomysły na promocję biblioteki i jej działań, • wiedza niezbędna współczesnemu bibliotekarzowi, • popularne i przystępnie podane treści.

• pracowników bibliotek publicznych, • nauczycieli bibliotekarzy, • bibliotekarzy z bibliotek pedagogicznych, • animatorów kultury.

Bonus: Kilka razy w roku razem z „Poradnikiem Bibliotekarza” ukazują się praktyczne dodatki metodyczne (np.: wytyczne IFLA, kalendaria, słowniczki, bibliografie.) W 2013 roku planujemy wydać dodatki: • Zagadnienia animacji • Teatr w bibliotece • Film w bibliotece

www.poradnikbibliotekarza.pl 18


ukazuje się od

Bibliotekarz

1929

miesięcznik fachowy Redaktor naczelna: Elżbieta Stefańczyk

roku

co w środku:

dla kogo:

• teoria i praktyka w tekstach ekspertów, • artykuły poświęcone organizacji i funkcjonowaniu warsztatu biblioteczno-informacyjnego, • specjalistyczne omówienia problemów polskiego i światowego bibliotekarstwa, • fachowe komentarze.

• bibliotekarzy bibliotek różnych typów, • pracowników bibliotek publicznych i naukowych.

Starsze numery naszych czasopism dostępne są w Archiwum Cyfrowym SBP: www.sbp.pl/archiwumcyfrowe

Zapraszamy do prenumeraty naszych czasopism drukowanych: www.sbp.pl/prenumerata 19


Przegląd Biblioteczny kwartalnik Redaktor naczelna: prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata

ukazuje się od

1927 roku

autorytet: • najstarsze polskie czasopismo bibliotekarskie o charakterze naukowym, • jeden z najlepszych europejskich periodyków z dziedziny bibliotekoznawstwa, • na ministerialnej liście czasopism punktowanych o najwyższej punktacji (8 pkt.). wiedza: • wszystkie podstawowe nurty polskiego bibliotekoznawstwa, księgoznawstwa, bibliografii i informacji naukowej, • zawartość „Przeglądu” jest regularnie cytowana m.in. w „Library and Information Science Abstracts”. Rada Redakcyjna „Przeglądu Bibliotecznego” liczy 20 osób – w tym 11 profesorów – specjalistów bibliologii, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Pozostali członkowie Rady to bibliotekarze – praktycy i dyrektorzy największych bibliotek. Taki zestaw współpracowników zapewnia wysoki poziom merytoryczny.

Z okazji 85-lecia istnienia „Przeglądu Bibliotecznego” wydany został w języku angielskim jubileuszowy numer czasopisma: www.sbp.pl/library_review

20


Zagadnienia Informacji Naukowej półrocznik Redaktor naczelna: prof. dr hab. Bożenna Bojar

ukazuje się od

1962 roku

na czasie: • • • •

zajmuje się aktualnymi problemami teorii i praktyki informacji naukowej, omawia najnowsze prace z tej dziedziny, recenzuje fachowe książki, prezentuje najświeższe rozprawy naukowe i prace magisterskie.

Unikatowy: • jedyny periodyk naukowy z tej tematyki w Polsce, • decyzją ministra ZIN jest wśród wysoko punktowanych (6 pkt.) czasopism naukowych, • jego zawartość jest dokumentowana m.in. w „Library and Information Science abstracts” oraz „Knowledge Organization”.

W składzie 13 osobowej Rady Redakcyjnej znajduje się 8 profesorów, ekspertów z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa.

21


Kompletne wydania książek Archiwalne czasopisma

Zupełnie za darmo! Dostępne na jedno kliknięcie 161 książek 678 numerów czasopism Archiwum Cyfrowe Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich to wyjątkowy projekt digitalizacji fachowych czasopism i książek. Online można przeszukiwać i czytać archiwalne wydania czasopism ukazujących się od 1908 r.! Tytuły czasopism objęte digitalizacją: „Poradnik Bibliotekarza”, „Bibliotekarz”, „Przegląd Biblioteczny” i „Zagadnienia Informacji Naukowej”. Można też skorzystać z dostępu do kilkudziesięciu książek z serii „Nauka - Dydaktyka - Praktyka”, „Propozycje i Materiały” oraz „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych”, wydanych w latach 1991-2010, a także z pozycji opublikowanych poza seriami. Dostęp do zasobów archiwum jest bezpłatny. Archiwum cyfrowe SBP znajduje się pod adresem www.sbp.pl/archiwumcyfrowe Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Programu Dziedzictwo Cyfrowe, zarządzanego przez Narodowy Instytut Audiowizualny i od 2013 roku przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

22


Ogólnopolski portal bibliotekarski www.sbp.pl • • • •

najświeższe wiadomości, gorące dyskusje, Archiwum Cyfrowe, Katalog staży i praktyk,

• • • •

specjalistyczna księgarnia, porady prawne, scenariusze zajęć dla bibliotek, baza bibliotek.

Zapraszamy do współpracy i kontaktu z redakcją: redakcja.portal@sbp.pl

22 608-28-25

/StowarzyszenieBibliotekarzyPolskich

/SBP_pl

23


Reklama W Wydawnictwach SBP Korzyści: • regularne dotarcie do tysięcy odbiorców, • różnorodni czytelnicy: pracownicy bibliotek różnych typów bibliotek, nauczyciele bibliotekarze, animatorzy kultury, • czasopisma fachowe dostępne wyłącznie w prenumeracie – cały nakład dociera do konkretnego adresata!, • możliwość prowadzenia kampanii w kilku tytułach jednocześnie, • formy reklamy: graficzne, kolorowe, okładkowe, artykuły sponsorowane, • możliwość przygotowania reklamy przez Wydawcę według wytycznych Klienta. Ponad 50 tysięcy egzemplarzy rocznie!

PORADNIK BIBLIOTEKARZA miesięcznik, format B-5 BIBLIOTEKARZ miesięcznik, format B-5 PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY kwartalnik, format B-5 ZAGADNIENIA INFORMACJI NAUKOWEJ półrocznik, format B-5

Rabaty dla reklamodawców

nawet 20%

Dbamy o Twój budżet! Kolorowe reklamy już od 1000 zł netto Reklama na okładce nawet za 3000 zł netto Artykuły sponsorowane od 1500 zł netto

KONTAKT

22 827 52 96 Beata Pudełko, b.pudelko@sbp.pl Elżbieta Matusiak, e.matusiak@sbp.pl WYDAWNICTWO Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich ul. Konopczyńskiego 5/7 00-335 WARSZAWA wydawnictwo@sbp.pl

Specjalne oferty cenowe przy: wykupieniu pakietu reklam, zleceniu ogłoszenia cyklicznego, stałej współpracy


Reklama w portalu SBP.pl www.sbp.pl – ogólnopolski portal bibliotekarski to potężne narzędzie dotarcia do liderów sektora kultury i książki w całej Polsce. Wiadomości aktualizujemy codziennie, promujemy portal na konferencjach, targach, organizujemy konkursy, cały czas się rozwijamy. • • • •

23 300 unikalnych użytkowników miesięcznie, 188 000 odsłon miesięcznie, 15 000 zarejestrowanych użytkowników, 2200 odbiorców newslettera.

Zamieszczanie reklamy na portalu gwarantuje dotarcie z informacją o Państwa produktach oraz usługach do określonej grupy docelowej – bibliotek i innych instytucji kultury.

Specjalne pakiety

dla wydawców! Jesteśmy otwarci na indywidualne formy reklamy i współpracy. Szczegóły dostępne pod adresem: www.sbp.pl/reklama

Kontakt

Małgorzata Szmigielska m.szmigielska@sbp.pl tel. 22 608 28 25

ZNIŻKI Do

30%

Opracowanie tekstu: Janusz Nowicki, projekt graficzny i łamanie: Konrad Stepanajtys, korekta: Elżbieta Matusiak. W ofercie wykorzystano część tekstów autorstwa p. Agaty Szczotki-Sarny.


Nowości, bestsellery

Poradnik o tym jak i co czytać przedszkolakom?

Najnowsza wiedza o tej problematyce

Blisko 5700 haseł i odsyłaczy

Kompendium wiedzy o prawie autorskim

Kompleksowe spojrzenie na książkę elektroniczną

Partner Strategiczny

Biblioteka szkolna jako miejsce atrakcyjne, konkurencyjne, przyciągające

Partnerzy Wspierający

Wszystkie książki dostępne są w naszym e-sklepie: www.sbp.pl/sklep

Oferta wydawnicza SBP 2013