Page 1

ОБЩИНА ВАРНА ДИРЕКЦИЯ „Социални дейности и здравно развитие“

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОЧНА БОЛНИЦА (СБОБАЛ) - ВАРНА

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

„ДЕТСКO ЗРЕНИЕ”


ДЕТСКА ЗРИТЕЛНА СИСТЕМА

Детската зрителна система е незряла и пластична и претърпява интензивно развитие през периода на детството. Зрението при деца постепенно се повишава и достига зрителната острота при възрастните към 7-годишна възраст.

ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ Е НАЙ-ВАЖНИЯ ПЕРИОД ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЗРИТЕЛНАТА СИСТЕМА.

ПРОФИЛАКТИКА Профилактиката на детското очно здраве има за цел ранно откриване, навременно лечение и предотвратяване на неблагоприятните здравни последици от очните заболявания.

НАД 80% ОТ ОТКРИТИТЕ В РАННАТА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ ОЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СА ЛЕЧИМИ.

Ранното откриване и третиране на зрителния проблем би довело до нормално физическо, нервно-психическо, емоционално развитие и добро качество на живот на детето и в бъдеще.

ЗРИТЕЛНИ НАРУШЕНИЯ

O

НАЙ-ЧЕСТИ ПРИЧИНИ ЗА ЗРИТЕЛНИ НАРУШЕНИЯ ПРИ ДЕЦА СА РЕФРАКЦИОННИТЕ АНОМАЛИИ:

l ХИПЕРМЕТРОПИЯ (далекогледство) над +2.00 диоптъра l МИОПИЯ (късогледство) над –0.75 диоптъра l АСТИГМАТИЗЪМ – независимо от стойността l РАЗЛИЧНО ЗРЕНИЕ на двете очи


Посочените отклонения от нормата са причина за неточно фокусиране и неясен образ, както следва:

МИОПИЯ (КЪСОГЛЕДСТВО) При миопия (късогледство) образът се фокусира пред ретината и детето вижда ясно само на близко разстояние. Това е съпроводено с присвиване на очите и заставане близо до телевизора или други обекти.

ХИПЕРМЕТРОПИЯ (ДАЛЕКОГЛЕДСТВО) При хиперметропия (далекогледство) образът се фокусира зад ретината, детето вижда добре за сметка на по-голямо напрежение на окото и често се оплаква от главоболие и умора.

АСТИГМАТИЗЪМ При астигматизъм детето не вижда добре нито на близо, нито надалеч, а образът е неясен и изкривен.

ПРЕЦЕНКАТА ЗА ВИДА И КОРЕКЦИЯТА НА РЕФРАКЦИОННИТЕ АНОМАЛИИ СЕ ПРАВИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОТ ОЧЕН ЛЕКАР.

АМБЛИОПИЯ При амблиопия има разлика в образите като качество или позиция, възприети от всяко око поотделно. Мозъкът избира по-ясното от двете изображения и пренебрегва замъгленото, поради което се стимулира развитието на по-добре виждащото око за сметка на това с неясно зрение или отклонение. Окото с амблиопия е здраво око, чиято функция трябва да се стимулира през периода на ранното детство. Пропусне ли се този период за въздействие, окото остава с ниско зрение през целия живот на детето. Амблиопия се лекува според причината (различно пречупване на двете очи, кривогледство, депривация – закриване на зеницата поради птоза на клепача, детска катаракта и др.). От важно значение е амблиопия да бъде рано открита и семейството да съдейства при лечение и зрителната тренировка (затваряне на здравото око по схема и тренировка със синоптофор).


ДЕТСКОТО ЗРЕНИЕ СЕ НУЖДАЕ ОТ ГРИЖА И КОМПЕТЕНТНОСТ. НЕКА ЗАЕДНО СЕ ПОГРИЖИМ ЗА ОЧНОТО ЗДРАВЕ НА ДЕЦАТА НА ВАРНА ! Инициативата на СЗО „Зрение 2020 – право на зрение” поставя акцент върху превенция на детското зрение чрез профилактични прегледи на деца на определена възраст и въвеждане на първи профилактичен преглед възможно най-рано. Съвременните световни стандарти препоръчват профилактични прегледи да се правят след раждането, на 6-месечна възраст, когато детето навърши 1, 3, 5, 7 години и в училищната въраст – всяка година. Резултатите от профилактичните прегледи не са диагноза, те дават основание за по-нататъшно изследване и проследяване от очен специалист и при необходимост провеждане на лечение. ТАЗИ ПРОГРАМА Е СЪЗДАДЕНА И ФИНАНСИРАНА ОТ ОБЩИНА ВАРНА В ПАРТНЬОРСТВО СЪС СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОЧНА БОЛНИЦА – ВАРНА. ПРОГРАМАТА Е НАСОЧЕНА КЪМ ПРОФИЛАКТИКА НА ДЕТСКИТЕ ОЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ВКЛЮЧВА: � БЕЗПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ НА ДЕЦА ОТ 6 ДО 8 - ГОДИШНА ВЪЗРАСТ � ОТКРИВАНЕ НА ЗРИТЕЛНИ ПРОБЛЕМИ � ОБУЧЕНИЕ И КОНСУЛТАЦИИ НА РОДИТЕЛИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ДЕТСКОТО ОЧНО ЗДРАВЕ.

ЗРЕНИЕТО НА ВСЯКО ДЕТЕ Е ГРИЖА И ОТГОВОРНОСТ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ, РОДИТЕЛИТЕ И ЦЯЛОТО ОБЩЕСТВО.

ЗА КОНТАКТИ: ОБЩИНА ВАРНА

Дирекция „Социални дейности и здравно развитие“, Тел. 052/ 820 239 ; 052/ 820 390 e-mail: zdrave@varna.bg

СБОБАЛ – ВАРНА

гр. Варна ул. „Дойран“ №15 Тел. 052 63 49 01 Web site: www. eyehospital-varna.com

Програма "ДЕТСКО ЗРЕНИЕ" - ОБЩИНА ВАРНА и СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОЧНА БОЛНИЦА (СБОБАЛ) - ВАРНА  

Програма "ДЕТСКО ЗРЕНИЕ" - ОБЩИНА ВАРНА и СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОЧНА БОЛНИЦА - (СБОБАЛ) ВАРНА

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you