Page 40

UEPG

Europeisk kraftsamling på svensk mark UEPG är paraplyorganisationen för SBMI och de övriga europeiska branschorganisationerna inom bergmaterialindustrin. I mitten av mars träffades UEPGs fyra kommittéer för möten på konferensanläggningen Piperska muren i Stockholm. Stenkoll fick en pratstund med generalsekreteraren Dirk Fincke. TEXT: NICLAS KINDVALL FOTO: SOFIA BLOMGREN

Vilka frågor anser du är de viktigaste för UEPG i nuläget? – Under 2015 prioriterar vi arbetet inom tre områden. Dels återvinningsfrågor enligt det nya "Circular Economy Package", dels utvärderingar av de båda Natura 2000-direktiven – kal�lade "Natura 2000 Fitness Checks" och

Det problematiska med diskussionerna kring det som kallas "circular economy" är missuppfattningen att återvunnet material kan lösa alla problem. Dirk Fincke

40

KROSSORDET # 133

slutligen översynen av EUs direktiv om säker arbetsmiljö och hälsa. Vad är "Circular Economy Package"? – Det handlar om återvinning. Först och främst vill jag framhålla att vår industri utan tvekan stöder återanvändning och återvinning av material, våra företag arbetar för en hållbar råvaruförsörjning genom att på alla sätt spara energi och vatten och undvika restprodukter. Det problematiska med diskussionerna kring det som kallas "circular economy" är missuppfattningen att återvunnet material kan lösa alla problem. – Våra data visar att även en nittioprocentig återvinning endast täcker tjugo procent av det totala bergmaterialbehovet. Tekniskt sett är det möjligt att nå hundraprocentig återvinning men allt fler myndigheter, forskare och icke-statliga organisationer bekräftar att en sådan inte alltid är

Dirk Fincke önskvärd och att jungfruligt material fortfarande behövs. Man får heller inte glömma att återvinningsarbetet är beroende av att det finns lämpliga material att återvinna, exempelvis när man river tidigare konstruktio-

Profile for Sveriges Bergmaterialindustri, SBMI

Stenkoll #133  

Stenkoll #133  

Profile for sbmi
Advertisement