Issuu on Google+

Krossgrupp inom SBMI

Sveriges Bergmaterialindustri


Bakgrund • Vissa frågor som saknar hemvist i SBMI (och ME / BI) • Vi uppfattas som ”en slipsorganisation” av UE • Ny grupp bildad 9 september, formeras vidare i höst • Målet är att ta hand om frågor som nu ”faller mellan stolarna” • Samverkan med TU, SU, arbetsmiljögrupp och styrelsen vid behov


Prioritet inledningsvis 1. Erfarenhetsåterföring maskiner (hårdvaran)

2. Olyckor, incidenter, hälsa (mjukvaran – arbetssätt) 3. Avtal med UE: miljö, hälsa, säkerhet, lagar och villkor 4. Utbildning och rekrytering


1 Erfarenhetsåterföring − maskiner Maskintillverkare: en samlad röst mot tillverkare i Norden avseende:

kvalitet och funktion (SBMI − en signalförstärkare till produktansvariga på företagen) förbättrad säkerhet (safer by design) eller hälsa (silika) teknik: snabbare spridning av MinBaS-resultat och annan forskning


2 Olyckor, incidenter, hälsa Erfarenhetsåterföring lärdomar av incidenter och olyckor i Sverige och EU hantering av långsiktiga hälsorisker (silika) Myndighetsdialog

dialog med Arbetsmiljöverket (via Arbetsmiljögruppen)


4 Utbildning och rekrytering Grundutbildning: • verka för relevant utbildning (behovsstyrd) • samverka så att praktikplatser och lärlingsplatser kan erbjudas • verka för en aktiv rekrytering Stegvis ökande ambition


Framtida fokusområden Auktorisation: Ta fram kompetensprofil för auktorisation (liknande golvbranschens och bergsprängarnas) Förankra denna mot kunderna

Vad krävs, hur utbilda, hur kontrollera? Beställare: en samlad röst mot Trafikverket för att • få dem att ställa krav (säker och hälsa) • få dem att följa upp att alla följer ställda krav • påpeka olämpliga krav och fördyrande upphandlingsrutiner


Organisation Medlemmar generellt: krossaktiva inom SBMI Nivå 1 Stormöten: halvdagskonferens t ex i anslutning till MaskinExpo – föredrag, diskussioner Hemsidan: erfarenhetsåterföring, diskussionsforum, m m

SBMI

Utsedda representanter: en per företag och region - läsa mail, stämma av med kollegor, besvara mail Nivå 2 arbetsgrupp (producenter och krossentreprenörer) Nivå 3 som ovan + träffar, när nivå 1 inte är enig


Framtidens teknik Chalmers Teknik och Design vill utlysa ett projekt* 2011: • produktivitet, tillgänglighet, arbetsmiljö, säkerhet

• 2- 5 elever under några veckor • Kommer till er ett par timmar – se, lära, få idéer • gör en snygg och visionär projektrapport

Eventuell fortsättning 2012, Chalmers Maskinteknik: • göra ett motsvarande projekt: tekniska lösningar * C-uppsats inför kandidatexamen som högskoleingenjör


Par_Burlin_Krossgrupp_SBMI