Issuu on Google+

Dammbek채mpning Vatten, vattendimma, skum, dammsugare, elektrostatavskiljning och annat


Som vi ofta gรถr


Bandskrapa, som avlägsnar finstoff och förhindrar att detta går vidare i processen


BioCare − skum och vätmedel


Dammreduktion med skum 100 liter f채rdigblandad v채tska + komprimerad luft = 5 000 liter skum Biocare - Dustfoam


Applicering av skum i kross I ett frostfritt utrymme • tryckluft min. 1 500 l/min vid 6 bar • vatten min. 40 l/min vid 5 bar • el 230 V, 10A

• Fördelas ut med slang • Kräver inga speciella munstycken • Klarar 7-8 minusgrader under drift


Utan och med skum


Tillverkaren har ordet: Skummet: • reducerar dammet vid appliceringsstället och i flera efterföljande led • sänker ytspänningen och väter ytan snabbare för bättre dammkontroll • kräver mindre energi än dammsugare • minimerar behovet av kostsamma och underhållskrävande filtersystem • bygger på prisbillig doseringsutrustning som kräver minimal tillsyn • har inga traditionella munstycken som sätts igen och behöver rengöras • är biologiskt nedbrytbart

En låg vattenmängd • minskar frysrisken på produkten • ger högre TS (torrsubstans) på produkten jämfört med konventionell vattentillsats

Mindre damm • ger bättre arbetsmiljö • ger lägre underhållskostnader på övrig utrustning och maskiner • minskar risken för haverier • reducerar klagomålen från omgivningen


Dustcon Krossar, omlastningspunkter och tippfickor • När reducerad effekt i förhållande till skum kan accepteras • Kostnaden är avgörande


Vattenbesparing –Dustcon Funktion: • sänker ytspänningen • minskar droppstorleken • förbättrar penetrationen • sammanbinder/agglomererar dammpartiklar Användning: tillsats direkt i vattentanken vid • bevattning av transportvägar, körytor • bevattning av salvor före krossning Blandningsförhållande: 1:2 500 eller 1:5 000 till doseringssystem för Dust Spray


Sandvik Teleskopstup och elektrostatisk bek채mpning


Teleskopstup Passar fasta anläggningar där upplagshöjden varierar över tiden Mindre damm minskar kostnaden för underhåll och städning Minskar separation i upplagen Minimerar att damm sprids till makadamhögarna Automatisk nivåjustering

Refanläggn: Borås, Dalby Sandvik, Sverige


Elektrostatisk dammbekämpning Tar bort ca 90 % av dammet Inget vattenbehov - ändrar inte materialets egenskaper Inga kostnader för kvittblivning av damm/filter

Slitagefri Lågt effektbehov < 500 W Låga underhålls/driftkostnader Snabbt montage

Demomaskin finns hos Sandvik, Sverige

Modulär design

Referensanläggningar kommer inom kort…


och så dammsugaren…


DUZTECH Vatten och dimma


Sprutor Sprutor används i applikationer där långa kastlängder samt låg vindkänslighet önskas Sprutor arbetar framförallt förebyggande genom att blötlägga stora arealer men kan även aktivt bekämpa dammoln


Vattendimma En mycket fin vattendimma som binder dammpartiklarna och tar dem till marken - annan utrustning ger ofta stora droppar Dammpartikel sveps runt de stรถrre vattendropparna Luftstrรถm

Stor droppe

Luftstrรถm Liten droppe

Dammpartikel binds ihop med finare vattendroppar och faller till marken


Stenkrossning med vattendimma DUZTECH ref: Boliden LKAB, NCC


Metso vattendimma


Vattendimma HPDS PÅ

HPDS AV

Trestegs Lokotrack anläggning • Vattentryck 30 bar • Antal dysor 20 • Vattenförbrukning 650 l/h – ett konventionellt system kräver 3 000 l/h

Effektiviteten är beroende av hastigheten som dammpartiklar och vattendroppar kolliderar med. Testresultat visar att 6,9 till 55 bar spruttryck ger bästa resultat. 27 bar verkar vara optimalt tryck


Högtrycksbaserad vattendimma Dust particle follows the air flow

Air flow Big drop

Small drop

Dust particle collides with the drop

Air flow

Dust particle

Luftströmmen runt en stor vattendroppe förhindrar kontakt med dammpartikeln (övre bilden) medan dammpartikeln kolliderar med en mindre vattendroppe (undre bilden)

Verkningsgraden för dammbekämpning beror på hur stora dammpartiklarna är i förhållande till droppen Testresultat visar att dammpartiklar på 2-3 mikrometer lättast fångas upp av cirka 100 gånger större droppar Mycket större partiklar kan fångas av droppar av samma eller lite större storlek


Viktigt att beakta Temperatur under 0 oC • Kan användas till -10 oC om vattentanken värms • Dock vattenrören blåses tomma med tryckluft och frysskyddsmedel tillförs systemet inför stillestånd

Fukt i materialet • Slutproduktens krav (t.ex. asfalt) styr acceptabel fukthalt • Krossat berg har normalt en fukthalt på 0,5 - 0,9 % • Lågtrycksbevattning: 1,2 % extra fukt / Högtryck: 0,25 % • Krosskapaciteten minskar vid hög fukthalt (upp till 5- 8 %) Tillgång på vatten • En tank är tillräckligt för ett helt skift


High pressure water spraying system Application example: LT3054+LT300GP+LT300GPB - Metso

LT3054 • Four water sprays – under the crusher – at the discharge end of main conveyor

Water consumption 144 liter / hour

LT300GP • Six water sprays + feed conveyor

Water consumption 216 liter / hour

LT300GPB • Eight water sprays • Water consumption 288 liter / hour


Framtida utveckling • Viktigast är nu att utveckla teknik för besprutning i kallare miljö till exempel – Uppvärmda munstycken – Uppvärmda slangar – Automatisk tömning av systemet inför natten – Vätskor som sänker fryspunkten för vatten


Andra metoderâ&#x20AC;Ś.


Vattenfyllt 3 dm djupt däcksbad, 10 meter långt med automatisk flottörstyrd fyllning: blöta däck väter täkten Ej i bild den billiga varianten: botten tätas med betonit

Däckstvätt innan fordonen lämnar täkten


T채ckta flak


Och man blir inte blรถt


www.sbmi.se MinBaS jan.bida@minfo.se per.muren@ncc.se 3,7 MB


Slutsatser från MinBaS • Det finns ett stort antal metoder och möjligheter att reducera damning utan att det kostar skjortan • Metoderna måste anpassas till varje anläggning Positiva sidan (mervärden): • Ökat anseende samt högre trivsel och säkerhet • Minskat slitage på maskiner och utrustningar

Läs MinBaS rapport 1:5 och fram med klurigheten!Niklas_Skoog_foretag_4