Page 1

huisvesting van waarde


introductie

SBM creĂŤert huisvesting van waarde


Wij zien een gebouw als een dynamisch geheel dat ten dienste moet staan van haar gebruikers. Het moet in staat zijn zich voortdurend aan te passen aan de veranderende omgeving en wensen: doelmatig, doelgericht en kostenefficiĂŤnt. Dit is het perspectief waar vanuit

klant en de klant van de klant.

SBM kijkt naar huisvesting. Wij

Daar gaat SBM over. Wij willlen

zien waarde voor gebruikers als

laten zien wie wij zijn, waar wij

de basis van gebouwen. Niet het

voor staan, wat we willen en hoe

gebouw staat centraal, maar de

wij met u willen samenwerken.


schoolgebouw met de beste rapportcijfers


visie

de echte waarde van gebouwen


De waarde van gebouwen is meer dan het financieel rendement dat ermee wordt behaald of de optelsom van stenen en grond. De echte waarde van een gebouw

die zij hebben. Wij doen er alles

zit vooral in wat het toevoegt

aan om samen met onze klanten

aan de doelstellingen van haar

gebouwen te realiseren die ren-

gebruikers. Wij kijken naar huis-

dement verbinden met een posi-

vesting vanuit de gebruikers en

tieve waarde voor iedereen die

de doelen, wensen en behoeften

ermee te maken krijgt.


vastgoed met zorg


missie

samenwerken met u aan waarde voor iedereen


SBM gelooft dat huisvesting op alle gebieden van waarde moet zijn. Maatschappelijk, financieel, investerings- en exploitatietechnisch, maar vooral ook voor de gebruikers of bewoners van een gebouw. als

partner van organisaties die huis-

nood-zaak, maar als één van de

vesting zien als een manier om

bedrijfsmiddelen om invulling en

impact te hebben om gestelde

richting te geven aan de strategische

doelen te realiseren. Dit betekent

doelen van organisaties.

dat wij willen weten wat er speelt

Wij

zien

huisvesting

niet

in de wereld en de processen van Samen met onze klanten werken

onze klanten, maar vooral ook wat

we iedere dag aan gebouwen die

er speelt bij hun klanten. Daar doen

zowel financiële, als inhoudelijke

wij het tenslotte samen voor.

doelen realiseren. Wij zijn de


waardevol in de maatschappelijke rol


ambitie

alleen maar gebouwen die belangrijk zijn voor mensen


Wij doen er met onze klanten alles aan om van Nederland een land te maken waarin wordt gebouwd voor lange termijn waarde in plaats van korte termijn rendement. Zo ontstaan er enkel gebouwen die ‘waardevol’ zijn voor iedereen die ermee te maken heeft.


bedrijfsruimte voor ontwikkeling


principes

waar geloven we in?


SBM is een bedrijf met belangrijke waarden en principes die ons sturing geven in hoe wij iedere dag ons werk doen en samenwerken.

Gezond verstand Betrokkenheid en verantwoordelijkheid

“Waar ging het ook alweer echt over?”

“Met passie en bezieling werken wij aan uw projecten.”

Verbinding tussen theorie, praktijk en diverse vakgebieden Samen vooruit

“Reële en hoogwaardige kwaliteit passend in de organisatieprocessen.”

“Samenwerken maakt het onmogelijke mogelijk.”

Daadkracht

“Zonder lef kom je nergens.”


sporten in een gebouw in topconditie


belofte

SBM helpt u om met huisvesting uw


behulp van doelen te realiseren


wonen om samen te leven


Wij zijn geboren om te doen

ingewikkelde materie inzichtelijk

echte behoeften en hoe kunnen

Wij begrijpen wat het betekent om

en begrijpelijk. Dat doen we in onze

wij daar steeds weer een nieuw

te organiseren en te bouwen en

projecten, maar ook met onze visie

antwoord op geven? Dat is waar

we kennen alle risico’s.

op de markten en omstandigheden

wij iedere dag weer aan werken.

van onze klanten. Dit betekent dat ons advies geen papier is, maar een realistisch

Weten waar de behoeftes en

plan dat klaar is om gebouwd te

vernieuwingen zitten

worden.

SBM is nieuwsgierig naar alles wat nieuw is op het gebied van

Inzicht in complexiteit

technologische innovatie, maar

SBM begrijpt complexiteit, maar

ook in veranderingen bij onze

gelooft in eenvoud. Wij maken

klanten en hun klanten. Wat zijn


contact SBM locatie Arnhem

SBM locatie Almelo

Velperweg 871, Arnhem

Hofstraat 79, Almelo

026 - 370 19 00

0546 – 85 19 19

Postadres Postbus 665 7600 AR Almelo

info@sbm-groep.nl www.sbm-groep.nl


www.sbm-groep.nl

SBM Groep - Merkbelofte  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you