Page 1

San Benito Ikastola

IKASTOLAKO BERRIAK

w.w.w.sanbenitoikastola.net

2010 URTARRILA

DBH: 12-16 URTE IKASTOLAN Ale honetan zer?

Hurrengo orrietan DBH etaparen ikuspegi orokor bat eskain- 1-5. orrialdeak: tzen da: Ikastolako egunerokoan ikasleek egiten dutena zer den, eta

DBH Ikastolan

egiten duten horren atzean zer planteamendu eta asmo dauden azter- 6-7. orrialdeak: Bonjour La France

tzen da.

8. orrialdea:

Hirustarekin sexuaz mintzo 9. orrialdea:

Xabier Lizaso pianojolea gurean. Elkartasun bideak 10-11. orrialdeak:

Bidezko merkataritza 12. orrialdea:

Sorpresa Haur Eskolan

OSTADAR materialak, TXANELAREN jarraipena.

I

eta ikasgai gehienetan (euskara, gaztelania, kastolen Elkarteak

matematika, natur zientziak, gizarte zien-

sortutako TXA-

tziak, ingelesa, frantsesa, teknologia) horiek

NELA materiala erabiltzen dute

erabiliko ditu DBH San Benito Ikastolan

gure ikasleek Lehen Hezkuntzan.

hasten den ikasleak. Baina, zer ezaugarri

Material horren jarraipena, DBH-

dituzte liburu hauek?

rako, OSTADAR testu-liburuak San Benito Ikastola

1

Ikastolako Berriak


Ikasgai guztien ikuspegi eta diseinu bateratua, KOORDINAZIOA

Ik

astoletan lantzen den Ostadar proiektuak IKASLEA hartzen du ARDATZ modura, eta ikasgai guztien ikuspegi orokor koordinatu bat ziurtatzen du. Izan ere, LH-tik DBH-ra pasatzean, ikasleak asignatura eta irakasle gehiago izaten ditu, eta arriskuetako bat da, ikasgai bakoitza era guztiz autonomoan eta isolatuan ematea, elkarren arteko koordinaziorik gabe. Ikastolak hasieratik ohartu ziren arrisku horretaz adibide batzuk jartzeko:

A

Pentsa dezagun gaztelania gaian ahozko aurkezpenak egiteko jarraibideak irakatsi zaizkiela; euskara gaian, edo ingelesean, jarraibide horiek berak labur gogoraraztea nahikoa izango da; eta natur zientzietan edo gizarte zientzietan ahozko aurkezpenak egin behar dituztenean, jarraibide horiek berak erabili eta ebaluatu beharko dira. Gauza bera gertatzen da beste hainbat eta hainbat prozedura eta gaitasunekin ere: edozein modutako testuak ulertzeko prozesuan; ikasketa teknikak aplikatzeko unean;

lan monografikoak antolatzeko, egiteko eta aurkezteko unean; ikerketa lantxoak egiteko unean... Aurretik diseinu orokor bat eta koordinazio lan bat ez badago, DBH-n, irakasle bakoitza bere ikasgaian aritzen delarik, ezinezkoa gertatzen da alderdi horiek guztiak era bateratuan lantzea, eta azkenean ikaslea ateratzen da galtzaile. Hori da Ikastolek sortutako Ostadar materialaren ezaugarrietako bat: ikuspegi orokor bateratua, irakasle-taldeari beren lana errazten diona, eta ikasleari onura dakarkiona.

Klaseko lanketa, proiektu praktikoak eta konpetentziak garatzeko

zken urte hauetan, irakaskuntzaren munduan, ikasleen konpetentziak garatzeaz hitz egiten da. Alegia, garrantzitsua ez dela soilik edukiak edo zenbait prozedura azterketa baterako edo lan bat aurkezteko ‘ikastea’, baizik eta horiek ‘egoera errealetan aplikatu behar direla�. Norabide horri jarraitzen diote Ikastoletako Ostadar materialek, gai guztietan: asignatura bakoitzean 3-4 liburuxka daude, eta bakoitzean ikasleak proiektu praktiko bat garatu behar du; proiektu hori garatu ahal izateko zenbait eduki, prozedura eta gaitasun lortu beharko ditu unitatean zehar, eta gero proiektu praktiko horretan aplikatu. Etorkizunera begira bide honetan sakonduko da, Europa osoan indarrean dagoen konpetentzietan oinarritutako irakaskuntzaren ildotik.

Euskal curriculuma garatzen Euskal curriculumaren bidez, hausnarketa sakona egin da, Euskal Herriko gaztetxo batek, 16 urtera iristen denean, gutxienez jakin beharko lukeenaz: gauza asko eta asko munduko beste edozein gazteren berdin-berdinak izango dira; baina badira gure-gureak ditugun elementuak ere, euskaldun bezala nahitaez ezagutu behar ditugunak, eta kanpoko testu-liburuek behar bezala zaintzen ez dituztenak. Ikastolen zeregin nagusia beti hori izan da: gure ikasleak euskal kulturatik abiatuta heztea. Eta Ikastolek sortu dituzten materialetan (Urtxintxa, Txanela, eta DBH-n Ostadar) berebiziko garrantzia eman zaio puntu horri: munduari euskal kulturatik begiratzeari. Gure ikastolan DBHn erabiltzen den materiala Euskal Herrian sortutako materiala da, eta Euskal Herriko neska-mutilentzat sortua. San Benito Ikastola

2

Ikastolako Berriak


Teknologia berriak ikasmaterialetan.

B

egi-bistakoa da informatikak eta teknologia berriek gu guztion bizitzan nolako aldaketak ari diren eragiten: nahikoa dugu, besterik gabe, 10 urte atzera egitea, gertatzen ari den iraultzaz ohartzeko. Eta aldaketak gero eta azkarrago datoz. San Benito Ikastolaren borondatea da, gure ikasleak datorkien mundu horretarako ahal den ondoena prestatzea. Horretarako, ordutegian ahalegin berezia egiten da, eta informatika ikasgaia DBHko maila guztietan izaten dute

Elea

ikasleek. Baina ziurrenera, horrek adinako garrantzia du, edo handiagoa, konpetentzia digitala garatzeko jarduerak ikasgaietan, egunerokotasunean txertatzeak: edozein gaitan teknologia berri hauek erabili behar izatea, gai horretako edukiak eta jarduerak

eskuratzeko. San Benito Ikastolan bi ekimen berritzaile nabarmendu behar dira honen barnean:

na u s a nizt

Ingelesaren ezagutzak gero eta garrantzi handiagoa du gure gizartean. Ikasleak 4 urterekin

hasten dira ingelesa lantzen. Eta DBH-ra iristean, bultzada berezia ematen zaio San Benito Ikastolan, bai ordu kopuruari dagokionez, bai metodologiari dagokionez:

•DBHko lehenengo zikloan, astean 4 ordu eskaintzen zaizkio ingelesari. Subject Projects materiala erabiltzen da, Ikastolen Elkarteak sortua. Metodologiari dagokionez, ingeles hizkuntzari berari dagozkionez gain, ikasleari zenbait eduki ikasarazten zaizkio ingelesez: hizkuntzen pedagogiako Europako adituek frogatua dute, hizkuntzak ikasteko biderik eraginkorrena edukiak hizkuntza horretan barneratuaraztea dela. DBHko bigarren zikloan, astean 3 ordu izaten dituzte ingelesa ikasgaian, baina horrez gain, gizarte zientziak gaia ere ingelesez ikasten dute, astean beste 3 orduz. Ikastolan duela 7 urte hasi ginen gizarte zientziak ikasgaia ingelesez ematen, eta esperientzia handia dago horretan: proiektua sendotua dago, eta unibertsitateak ebaluazio positiboa egin zion; ikasleak ere narmaltasunez aritzen dira, eta gainerako ikasgaietan bezalako emaitzak lortzen dituzte. Bere garaian aitzindaria izan zen horretan ikastola, eta gaur egun, hezkuntzako agintariak bide hori ari dira bultzatzen. Bestalde, eleaniztasunari dagokionez, ezin da frantsesa ahaztu. DBH osoan eskaintzen da, aukerazko ikasgai modura, amaieran oinarrizko komunikazio gaitasuna lortzeko helburuarekin. Ikastolek sortutako Eleanitz Français materiala erabiltzen da, eta Normandia eskola batekin elkartrukea izango dute DBH3ko ikasleek. San Benito Ikastola

3

Ikastolako Berriak


IKASYS: Ordenagailu txikiak ikasgelan bertan.

A

urretik LH-n egin zen bezala, aurten DBHko 1. mailan hasiko dira proiektu honekin. Ikasle bakoitzak astean zenbait ordutan bere ordenagailuarekin lan egiten du zenbait ikasgaitan (euskara, gaztelania, ingelesa, matematika, natur zientziak, gizarte zientziak). Gai horietarako, ordenagailuz lantzeko material pedagogikoa sortua dute Ikastolek, jarduera espezifikoen bidez. Jarduera hauek konplexutasunaren arabera ordenatuak egoten dira, eta helburua klaseko azalpenen osagarri izatea da, aprendizaia puntualen sistematizazioa lortzeko. Horrela, ikasle bakoitzari dagozkion jarduerak eskainiko zaizkio, eta bakoitzak bere erritmoaren eta beharren arabera egingo ditu. Programak berak azaltzen dio ikasleari berak eman dituen erantzunak zuzenak diren ala ez: era horretan, ikasleen autoerregulazioa bultzatzen da. Irakasleak ere jarraipen zuzena egiten du, ordenagailu bidez kontrolatzen du ikasle bakoitza zer lan ari den egiten. Nabarmendu behar da, hau ikasle bakoitzari ordenagailu bat ematea baino askoz gehiago dela: ordenagailu horrek ematen dituen aukerak aprobetxatu ahal izateko, ikasleak berari egokitutako material pedagogikoa behar du, eta hori eskaintzen dute Ikastolek. Ondorengoak dira proiektuaren ezaugarri zehatzak: Trebatzea eta memorizatzea: Jarduera hauek hainbat prozeduratan trebatzeko (kalkulua, ortografia, problemen ebazpena, fisikaren algoritmoak, kimikaren formulazioa...) eta zenbait eduki memorizatzen laguntzeko (datu eta gertaera historikoak, geografia-toponimia, literatura obrak eta autoreak, hizkuntzalexikoa...) sortutakoak dira.  Indibidualizatua: Ikaskuntzaren maila eta erritmoa ikasleak berak, era autonomoan eta indibidualean, dituen ahalmenen baitan, garatzen ditu.  Kontratu didaktikoa: Ikaslearen gaitasuna kontuan izanik, irakasleak ikaslearekin batera adostuko du zer lan egin behar duen (zenbat ariketa, gainditu beharreko zailtasun maila, denboralizazioa...)  Dibersifikatzea: aurrekoarekin batera, proiektua lagungarria izan daiteke behar bereziak dituzten ikasleen jarraipena egiteko edo etorkinen hainbat behar kontuan hartzeko.  Ebaluazioa: Ikasleak ariketak egin ahala, aplikazioak zuzendu egingo ditu; aldibereko zuzenketa da. Lana bukatutakoan, ikasleak, irakaslearekin batera, jardueraren balorazioa egingo du, zer zailtasun izan duen jakiteko, eta, egiten duten balorazioaren arabera, bien artean erabakiko dute zer neurri hartu beharko dituzten eta zer lan-konpromiso ezarriko dituzten hurrengorako. 

Programa hau aurretik Lehen Hezkuntzan garatu da, eta unibertsitateak egin du eraginkortasunaren ebaluazioa: ikasleek motibazio handiagoa lortzen zuten, eta emaitza akademikoak ere hobeak izan dira. San Benito Ikastola

4

Ikastolako Berriak


o k e r r a d a t s O a in f or ma ti k j ardue ra k

I

kastoletan erabiltzen diren Ostadar materialeko euskarako,

natur zientzietako eta gizarte zientzietako liburuetan, informatikari lotutako jarduerak diseinatu dira, ikasleen konpetentzia digitala lantzeko helburuarekin. Jarduera horiek aurrera eraman ahal izateko azpiegitura egokiak behar dira klaseetan: sarerako loturak, ordenagailu eramangarriak, proiektoreak... Une honetan, DBHko 1. zikloko gela guztiak horrela hornituta daude, eta ikasleek teknologia berri hauek erabili behar izaten dituzte hainbat jarduera garatzeko.

Tutoretza eta orientazioa

S

an Benito Ikastolaren borondatea ikasleen heziketan partaide izatea, familiarekin elkarlanean. Eta hor, oso garbi dugu pertsonekin lan egiten dela, eta pertsonak ezagutza akademikoak baino askoz gehiago direla: pertsonaren alor guztiak hartu behar dira kontuan, eta guztiak era orekatuan garatzen ahalegindu, familiarekin batera. Eginkizun honetan, DBH-n tutorearen figurak garrantzi handia jartzen du: bera izango da ikaslearentzat eta familiarentzat erreferente nagusia; ikasleari jarraipen akademikoa egingo dio, eta astean ordubeteko tutoretza saioa izango du, lan ohiturak indartzeko, giza jokabideak lantzeko, eta beste hainbat eta hainbat zereginetarako. DBH-ko tutoretza-planak aztertzean, ondorengo puntuak azaltzen zaizkigu nagusiki: ikasleari etapa berrira egokitzen laguntzea, inguruko herrietatik datozen ikasleak oso kontuan izanik; etxeko lanak (epe laburrekoak eta epe luzeagokoa) antolatzen lagundu agendaren bidez eta jarraipena egin, eta orokorrean ikasteko ohiturak landu; Ikasleen arteko harremanetan gerta litezkeen egoerak bideratzen saiatzea; giza balioak eta autoestima lantzea; inteligentzia emozionalerako baliabideak ematea; sustantzia arriskutsu eta kaltegarrien kontsumoa; sexu heziketa... Eginkizun horietan, jakina, familiak eta eskolak, biek jardun behar dute, bakoitzak bere esparruan. Bestalde, kontuan izan behar da, bigarren hezkuntzan aurrera doazen eran, ikasleak pixkanaka beren etorkizuneko ikasketetarako urratsak ematen hasten direla: bakoitzak egin nahi duen ibilbidearen araberako ikasgaiak hautatu behar izaten ditu. Ez dira askotan erabaki errazak izaten: adin horietan zalantzak ugari izaten dira, eta horrek kezkak eragiten ditu, bai ikasleengan bai familiengan. Orientazioa ikasleen trebetasun, gaitasun, aukera eta interesetan oinarritzen da. Irakasle taldeak ikaslearen aukerak eta gaitasunak ezagutzen ditu, eta horietan oinarritu ohi dira tutoreak eta irakasle taldeak familia eta ikaslea era errealistan eta objektiboan orientatzeko unean. Lanabes desberdinak erabiltzen dira: ikaslearen ezaugarri akademikoetatik eta pertsonaletik abiatutako hausnarketak; orientazio testak (gaitasunenak eta interesenak); batxilergoko, moduluetako eta unibertsitateko ikasketei buruzko informazioa; lanbideei buruzko informazioa; hitzaldiak gurasoei eta ikasleei; alorreko espezialisten eta ikasle ohien lekukotasunak. Lan handia egin behar izaten da, adin honetako ikasleak bere burua dagokion lekuan kokatu dezaten. San Benito Ikastola

5

Ikastolako Berriak


BONJOUR LA FRANCE NORMANDIAREKIN IKASLE-TRUKEA Datorren martxoan, DBH3ko ikasleek Normandiako ikastetxe bateko 25 ikasleren bisita jasoko dute. Aurreko ikasturtean, Internet bidez eta gelan landutako aurkezpen eskutitz batzuei esker sortutako harremanek ahalbideratu dute egitasmo hau. Kurtso honetan, elkar ezagutzeko aukera edukiko dute. Ikasle hauek, lehen esan bezala, martxon etorriko dira, eta hemengo ikasleek, aldiz, ekainean ezagutuko dituzte Normandiako parajeak. Proiektu honen nondik norakoak hobeto ezagutzearren, frantseseko irakaslea den Idoia Baztarrikari galdera batzuk egin dizkiogu. Normandiako ikasleekin egin beharreko trukaketa asmoa nola sortu zen? I.B.:Frantziarekin

eta gehienetan alemaniera edo gaztelera

hilaren hasieran bilera bat anto-

izaten da bigarren aukera hori.

latuko du. Oraindik zehazteke

Zein ikaslek parte hartzen hone-

lako truke bat egitearen asmoa ez

daude zenbait gauza: Eusko Jaurlaritzako dirulaguntza, etxe-

dute trukean? I.B.:DBH3ko

ikasleek

parte

etako egonaldia‌

da zaharra. Iaz, Maizpiden eus-

hartuko dute nahiz eta aukera hau

Gure ikasleak,

kara ikasten ari zen irakasle nor-

DBH4koei ere zabaldu nahi genien,

kezkati ere badaude: hango fa-

mandiar bat ezagutzeko aukera

baina tamalez, Charles Mozin ikaste-

miliekin egonaldia nola izango

eduki genuen eta honek, proiek-

txean ez dago 15-16 adineko ikaslerik.

ote den, ea elkar ulertuko diren,

tua aurrera eramateko lehen urra-

Zure ustez, proiektu honek

tsak ematen lagundu zigun. Izan

nolako eragina edukiko du frantse-

ere, ikasle-trukea egin behar du-

seko gaian?

janaria‌

guztia

ordea,

desberdina

izango da. Lazkaon

nolakoa

gun ikastetxearen zuzendariarekin

I.B.:Hizkuntza bat ikasi duen

harremanetan jarri gintuen. Hasi-

edonork daki zein garrantzitsua den

era batean, gure nahia, besterik

hizkuntza hori hitz egiten den herrial-

gabe, frantsesa erabiliz eskutitz

dera joatea. Astebeteko egonaldia izan

tzuk guztiz

bidezko lotura bat sortzea zen.

arren, etorkizunerako harreman berriak

baditugu ere, gaztelerako eskola

sortzeko bideak irekiko dituelakoan

batzuk eman nahi dizkiegu.

gaude. Bi urtetan ikasitakoak, bertatik

Gure

I.B.:Bai, hala da. Horre-

bertara praktikatu ahal izango dute eta

Euskal

lako proiektu bati baiezkoa esatea

ikasleak konturatuko dira, ikasitakoak

ahozko nola idatzizko lan bat

ez zaigu zaila egin, ez eta ikaste-

zein garrantzitsuak diren.

egin beharko dute ( euskara, ge-

Orain beste pauso bat eman behar duzue‌

txe frantses honek proposaturiko erronkari heltzea. Izan ere, hauek

Nola daude ikasleak bisitaren

izango da datozen ikasleen egunerokoa? I.B.:Oraindik gauza ba-

ografia,

lotu gabe baldin

ikasleen

laguntzarekin,

Herriaren

ekonomia,

inguruko

gastrono-

mia‌)Ahal izanez gero, he-

aurrean?

Alemaniako beste batzuekin tru-

I.B.:Frantsesak direnez etor-

mengo ikasleen egunerokota-

keak egiten dituzte. Frantzian,

tzen lehenak, urduri xamar daude. Ha-

suna ahal den neurrian ez dugu

ingeleraz gain, behartuta daude

lako truke batek etxekoen parte hartzea

aldatu nahi. Irteerak, txangoak

bigarren hizkuntza bat aukeratzea

eskatzen du eta horrexegatik ikastolak

izango ditugu, nola ez.

San Benito Ikastola

6

Ikastolako Berriak


Frantsesa, hautazko ikasgaia izanik, zein

Frantsesean ELEANITZ proiektua erabiltzen

da ikasleen jarrera?

da metodologiatzat.

I.B.:Ezer baino lehen, galdetu beharko geni-

I.B.:Bai, hala da. ELEANITZ proiektuaren

oke gizarteari frantsesa nola ikusten duen. Bigarren

erabilerak saioetan ikasleen partehartze handiagoa eka-

hizkuntza bat da, guztiok dakigu ingelera dela mun-

rri du eta beste gaietan ikasleen ezagutza sakon-

duan zehar ibiltzeko hizkuntza. Gure herrialde ho-

tzea:historian (historiaurre), teknologia (eraikuntza),

netan, ordea, frantsesa zati batean ere hitz egiten da

literatura (Jules Verne)‌Edozein eratara, metodolo-

eta gainera, euskal curriculum-etik bultzatu egin

giak metodologi eta proiektuak proiektu lan egin behar

nahi da.

izaten da.

http://lcs.mozin.clg14.ac-caen.fr/ TROUVILLE EN NORMANDIE Ekainean DBH3ko ikasleak Normandiara joango dira eta han aste bat emango dute. Trouville sur Mer herrira joango dira. Herri hau orain 200 urte arrantzale herri bat zen. 1825. urteaz geroztik, Charles Mozin margolariari esker, ezaguna egin zen garaiko artisten artean, hots Alexandre Dumas, Gustave Flaubert‌ Hauek harrituta geratu ziren paraje haiekin eta bertan denboraldiak ematen zituzten. Urteek aurrera egin ahala, bestelako modek eraginda, luxuzko hotelak, kasinoak eta txaletak eraiki ziren. Ekainean hango txokoak ezagutu ahal izango ditugu. Laster arte!

San Benito Ikastola

7

Ikastolako Berriak


HIRUSTAREKIN “sexuaz hizketan” Batxilergoko lehenengo urteko ikasleek sexuaren gaineko ikastarotxo bat izan dute (6 ordu), azaroaren 19, 20 eta 23an. HIRUSTA taldekoak izan dira emaileak. Batxilergoko 1. mailako letretako ikasleekin hitz egin dugu, eta zer egin zuten eta beren balorazioa azaldu dizkigute. Adin honetako gazteentzat gairik interesgarrienetakoa da, gehiena bizi dutenetako bat, baina hala ere honetaz hitz egitean lotsatu egiten dira, kosta egiten zaie. Gai ugari landu dituzte, eta haien artean, masturbazioarena, eta sexu harremanetan izan litezkeen arriskuena (gaixotasunak kutsatzea); biak ere arreta handiz jarraitu dituzte. Lorena Vidalek dioenez, “lehen egunean bi taldetan banatu gintuzten, DBH4n izan genituen taldeen arabera, eta joko desberdinak egin genituen: pilota lepotik lepora pasatzea, sexua izan litekeen guztiaren erruleta eta abanikoarena”. Azken joko honi buruz, guztiak bat etorri ziren oso baliagarria izan zela esatean, sexu erlazioetan egon litezkeen arriskuak ezagutzeko. Bestalde, Itsaso Miquel-ek aipatu zigun, bere taldean “sexualitatea definitu zela, eta gaiari bi ikuspuntutatik heldu zitzaiola, ugalketaren arlotik, eta plazeraren aldetik”. Jokoek ikasleei egoera deserosoak sortu omen zizkieten, baina tarteka barre ederrak ere egin zituzten. Loli Rodriguezek azaltzen duenez, bera “oso deseroso sentitu zen jokoetan; txorakeriak izango ziren beharbada, baina parte hartzera behartuta nengoen, eta guztietan partaide izan nintzen arren, ez nintzen lasai egon”. Ikasle gehiagok ere antzerako iritzia agertu dute. Eta Saioa Urak eta Maialen Romanek, berriz, esan digute, beren taldean “sexuari buruzko galderak eta kezkak biltzeko eskatu zitzaiela, baina gero ez zituztela erantzun; aldiz, beste talde batzuetan erantzun zituztela; baina ez zen nahita izan, denbora falta izan zen”. Enara Garmendiak alderdi on bat gehitu zuen: “masturbazioari buruz idatziz eman zizkiguten argibideak oso interesgarriak iruditu zitzaizkidan, bai mutilenaz bai neskenaz; eta geure buruarekin gustura egotearen garrantziaz esandakoa ere kontuan hartzekoa zen”. Jon Urkizu eta Haymar Martzillak erantsi zutenez, “jokoek deseroso sentiarazi gintuzten, eta azken egunean nahiko pisua egin zitzaigun.” Orokorrean, guztiak bat datoz interesgarria izan zela esatean, baina diotenez, beste zerbait espero zuten. Ideia berri gehiago espero zituzten; gaietako asko eta asko nahiko topikoak iruditu zitzaizkien. Garrantzia ematen diote arriskuei buruz esan zitzaienaz: arriskuak nola saihestu, edo neskentzako antisorgailu bat ikusi ahal izatea (batzuek ez zuten ezagutzen). San Benito Ikastola

8

Ikastolako Berriak


XABIER LIZASO IKASTOLAN Urtarrilaren 13an Xabier Lizaso pianojole oriotarra ikastolan izan genuen eta goiz guztian zehar LH eta DBHko hainbat ikasle eta irakasle bildu zituen. Xabier Lizaso eskolaz eskola musika saio didaktikoak eskainiz ibiltzen da. Bere helburua musika klasikoa modu didaktikoan garatzea da. Gure ikastolan Isaac Albeniz pianojolearen bizitza eta musika zabaldu, eskaini, ezagutarazi… zuen. Jolasen bidez haurrei musika iristen zaie. Interpretazio ezberdinak, lehiaketa batean sartzen ditu, eta horrela ikasleak musika entzun eta identifikatu beharrean aurkitzen dira. Xabier Lizaso ezaguna da gurean baina urtero harritzen gaitu bere saioak. Musika, nota hutsa baino zerbait gehiago dela ikustarazten digute honelako ikuskizunek, bizitza guztian zehar inguratzen gaituen airea balitz bezala. Gure bizitzan musikarekin gauza asko egin ditzakegu: dantza, abestu, jolastu, entzun, jo edo besterik gabe sentitu.

arda 2000 elk n a u R o k o ua Lazka e ko : asotako dir J . a ir d ra bideratz a tu et la in to n rd a e i r oiektu ezb intza uga harreko pr rten ere ek e u b a in la a eg ez n b Urtero ako Gihara ek Ruand n o h , io za go 654€ teari eman jaialdian: n su ta r a lk - E 9€ n: 807€ txikian: 80 kantu eskea o - Merkatu ik h o o k ezpera egunaren b - Eguberri

Haitin gertatutako ho ndamendia guztiok eza gutzen dugu. Komun ikabideek eskaintzen dizkiguten irudiak ikusten ditug u hunkiturik. Bai, gu re elkartasuna adierazt tzaiguke. Une honeta ea gustatuko lin, Haitirekin, baina gu ztiok ezagutzen ditug u be ste herri batzuk bene izan direnak, azalezin tan jipoituak ak diren gertaerenga tik. Naturak erantzut en du . Ba Patuaren kontraesanak ina beti gutxi batzuen . kontra. Gertakizunaren ostea n toki guztietatik lagun tza eskatzen ari zaigu lako ikasleek gure ika eta hori dela eta, DBH stolako ikasle, familia 4. maieta lankideen artean dirua biltzeko kanpain jarri dute eta azken egu a bat martxan n hauetan bakoitzak na hi izan duena ekarri du . Ik lapikoa apurtu omen asle batek baino gehiag du. ok itsuBildutako dirua UNIC EF-ek hondamendi ho netarako ireki duen ko raiek kudeatu ahal iza ntu zenbakian sartuko teko. da, beHemendik, mila esker guztioi, DBH 4. maila ko ikasleei, ekimen so lidario hau hain era eg rrera eramateagatik eta okian auparte hartu duzuen gu ztioi. Eskerrik asko!!! San Benito Ikastola

9

Ikastolako Berriak


BIDEZKO MERKATARITZA LH-n.

D

uela 4 urte, munduko aberastasunen banaketa LHko

5-6. mailako ikasleekin lantzerakoan, inguruan zeuden gobernuz kanpoko zenbait erakunde (GKE) eta hauek garatzen zituzten lanak ezagutu zituzten. Hauen artean, Bidezko Merkataritza suspertzeaz arduratzen den Goierriko Herriak

Elkarlanean erakundearekin egon ginen. Orduz geroztik, urtero bi kanpaina egiten dira sentsibilizaziorako eta salmentarako (abenduan eta maiatzean) ikastolan Bidezko

Merkataritzaren

berri emanez eta produktuak eskainiz.Zein da bidezko merkatarit

zaren helburu nagusia?

rkatarit etikoetan oinarritzen den me ide zp iri eta k izi ba , ez tan Irizpide ekonomikoe dutena ordainduz. suspertzea, ekoizleei mereziBidezko Mer Zer irizpide bete behar ditu

za

kataritzako produktu batek

apenik eta esklabusti -u ur ha , tea iza ak in du baldintza Ekoizterakoan langileek lan , ingurumena errestea iza k ina rd be de bi ku es emakumeek lan lanik ez erabiltzea, gizon eta petatzea, kalitatea zaintzea‌

San Benito Ikastola

10

Ikastolako Berriak


Eguberrietan egin da azken kanpaina ikastolan eta honen berri izateko arduratu diren LH 6. mailako ikasleekin egin dugu elkarrizketa: 1– Zer da zuentzat bidezko merkataritza? Guretzat Bidezko Merkataritza herrialde txiroetako langileei, egiten duten lanaren arabera soldata duin bat ematea da, beraien familietako egoera hobetzeko. 2.– Zer ikasi duzue bidezko merkataritzaren proiektuaren bidez? Orain arte ez genekien jende askoren lana gaizki ordainduta zegoenik, horren ondorioz behartsuak direnik. Asko eta asko egunero euro batekin bizi direla. Enpresa eta bitartekariek asko irabazten dutela eta ekoizle txikiek geroz eta gutxiago. Duintasuna, justizia, eskubideak… denontzat ez direla berdinak. 3.– Nola antolatzen duzue ikastolan kanpaina? Talde bakoitza gela batez arduratzen da. Lehenengoz informazio eta eskari paperak banatu eta dagokion taldea gelara gonbidatzen dugu bideo edo power point bat ikustera. Ondoren, egunero, eskariak biltzen ditugu eta bere karpetaren bidez kontrolatzen ditugu. Eskariak iristen direnean konprobatu eta banatu egiten ditugu.

4.– Arrakastarik izaten al du? Zergatik? Bai, nahiz eta aurten krisia dela eta arrakasta gutxiago izan. Jendea konturatzen da herrialde batzuetako nekazari txikien egoera txarra dela, eta beraiei laguntzeko esfortzu txiki bat egiten dute gurekin batera. Horretaz gain, janaria goxoak dira. 2.000 € inguru biltzen ditugu urteko. 5.– Zuen atzetik datozen ikasleentzat, proiektu gomendarria al da? Zergatik? Bai, gomendagarria denontzat da. Proiektu honetan asko ikasten delako, aberastasunak gaizki banatuta daudela jakin dugu eta gu baino okerrago daudenei laguntza ematen diegu.. 6.– Aberastasun banaketa orekatuago bat lortzeko, zuek zerbait egin al dezakezue? Bidezko merkataritza bultzatu, Gabonetan abestu, pultserak saldu, Santa Agedan abestu, jaialdiak ospatu, janari eta arropak bildu, merkatu txikiak antolatu, GKE (ONG)-ei lagundu... 7.– Boluntario lan honetan jarduteak, pertsonalki zer aportatu dizue? Aberasgarria izan da modu erraz batean laguntzen ikasi dugulako, pertsona hobeak eta solidarioak izaten, satisfakzioa eta poza aportatu digu. Baita ere, hainbat lurraldetan zein egoeratan dauden konturatu gara eta gure laguntzarekin beraiek hobeto sentituko direla jabetzea. 8.– Aurrerantzean gustatuko al litzaizueke horrelako gizarte-lanetan jarraitzea? Zein motatako proiektuetan gustatuko litzaizueke? Bai, GKE batean, merkatu txikian, bidezko merkataritzan, proiektu solidarioetan, Gabonetan abesten ateratzea hurrengo urteetan ere...

San Benito Ikastola

11

Ikastolako Berriak


Ga

SORPRESA HAUR ESKOLAN

bonak eta turroia atzean utzi ditugun arren gure ikastolako txikienek argazki hauek bidali dizkigute. Bizi izan zuten momentu magiko baten berri eman nahi izan digute. Bazkari garaia zen eta lehenengo aldiz Olentzero HH1eko haurrak bisitatzera etorri zen. Orain arte HH2tik aurrerako geletan azaltzen zen haurrak agurtzera, baina aurten a ze ezustekoa, jangelan bazkaltzen ari ginela bertan azaldu zitzaigun! Neska-mutil gehienak harri eta zur gelditu ziren txintik ere esan gabe, bat edo beste ordea ikaratu egin zen‌ Espero dugu urtero ikastolara zakua zorionez eta alaitasunez ekartzea‌

IRADOKIZUNAK Nire iradokizuna/iritzia/galdera_____________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

Izen deiturak(ez da nahitaezkoa )___________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ __ Nire seme-alabaren ikasmaila_____________________________ Tlfnoa____________________________ Erantzutea nahi duzu?_____________________________________________________________________ San Benito Ikastola 12 Ikastolako Berriak


IKASTOLAKO BERRIAK

w.w.w.sanbenitoikastola.net

ENERO DEL 2010

ESO: 12-16 AÑOS EN LA IKASTOLA EN ESTE NÚMERO

En las siguientes páginas se ofrece una perspectiva general de la etapa de enseñanza secundaria obligatoria (ESO): se explica en qué

Págs. 1-5.:

ESO en la Ikastola

consiste el trabajo diario de los alumnos y se analiza también el plantea- Págs. 6-7.: Bonjour La France miento y los objetivos que hay detrás. Pág. 8.:

Hablemos de sexo con Hirusta Pág. 9.:

El pianista Xabier Lizaso entre nosotros. Solidaridad con Ruanda Págs. 10-11.:

Mercado Justo Pág. 12.:

Sorpresa en la Haur Eskola

El material OSTADAR, la continuación de TXANELA

E

y los alumnos que estudien en la Ikastola San n primaria

Benito los utilizarán en la mayoría de las asig-

nuestros

naturas: Euskara, Lengua Castellana, Mate-

alumnos utilizan el

material TXANELA creado por la Fede-

máticas, Inglés, Ciencias Sociales, C. Natura-

ración de Ikastolas. La continuación de

les, Tecnología y Francés. Pero, ¿cuáles son

este material en la ESO corresponde a

las claves metodológicas de este material?

los libros de texto OSTADAR, San Benito Ikastola

13

Ikastolako Berriak


COORDINACIÓN, diseño y planteamiento unificado para todas las asignaturas

El

proyecto OSTADAR utilizado en las ikastolas toma al alumno como eje principal y asegura un planteamiento general coordinado en todas las asignaturas. De hecho, al pasar de primaria a la ESO, el alumno tiene más asignaturas y profesores, y uno de los riesgos es que se imparta cada asignatura de forma aislada y de una manera totalmente autónoma, sin coordinación entre ellas. Las ikastolas enseguida se percataron de ello.

Ú

Por ejemplo: Imaginemos que en Lengua Castellana se les han enseñado diferentes pautas para llevar a cabo presentaciones orales; en Euskara o Inglés bastará con repasarlas brevemente, y en Ciencias se tendrán que utilizar y evaluar las mismas pautas a la hora de exponer de forma oral diferentes temas. Ocurre lo mismo con otros muchos procedimientos y capacidades: durante el proceso de redactar textos de diferente tipología, al aplicar las técnicas de estudio,

al organizar trabajos monográficos, al realizar tareas de investigación… Si no hay un trabajo de coordinación y un diseño general previo, dado que en la ESO cada profesor imparte su asignatura, se imposibilita trabajar todos esos aspectos de forma unificada, y al final, es el propio alumno el que sale perdiendo. Esta es unas de las claves del material OSTADAR: un planteamiento general unificado, que facilita la labor del profesor y beneficia al alumno.

El trabajo dentro del aula, para desarrollar proyectos prácticos y diferentes competencias

ltimamente, en el ámbito docente, se habla de desarrollar las competencias del alumnado. Es decir, que lo importante no es “estudiar” los contenidos y ciertos procedimientos para presentar un trabajo o hacer un examen, sino que dichos contenidos y procedimientos hay que “aplicarlos en situaciones reales”. El material OSTADAR está diseñado para ello: en cada asignatura el alumno tiene 3 o 4 unidades y al final de cada unidad el alumno tiene que desarrollar un proyecto práctico. Para poder llevarlo a cabo, el alumno tiene que adquirir ciertos contenidos, procedimientos y capacidades a lo largo de la unidad, para así poder aplicarlos en el proyecto final. En el ámbito de la educación, en los años siguientes se profundizará en este tipo de planteamientos, siguiendo las directrices de las autoridades europeas, para ofrecer una educación basada en el desarrollo de competencias.

E

Desarrollando el Curriculum Vasco

n un proceso impulsado por las Ikastolas, la comunidad educativa ha realizado un trabajo de reflexión sobre los conocimientos que un joven debería alcanzar para cuando cumpla los 16 años de edad. Muchos de los conceptos que aprenderá serán los mismos que cualquiera de su edad interiorizará en cualquier otro lugar del mundo; pero también existen otros muchos conceptos que nos conciernen sólo a nosotros, que debemos conocer como euskaldunes, y que libros de texto de otras procedencias no van a poder tratar de la manera más adecuada. Este ha sido siempre uno de los objetivos de las Ikastolas: educar a nuestros alumnos desde la perspectiva de la cultura euskaldun. Así, los diferentes métodos que las ikastolas han creado (Urtxintxa, Txanela y Ostadar) dan importancia al hecho de observar el mundo desde nuestra perspectiva cultural. El material didáctico de DBH que utilizamos en nuestra ikastola ha sido diseñado en Euskal Herria, para jóvenes de Euskal Herria. San Benito Ikastola

14

Ikastolako Berriak


Las nuevas tecnologías como material escolar

Re

sulta obvio el cambio que la informática y las nuevas tecnologías han supuesto en el día a día de todos nosotros: no hay más que retornar diez años en el tiempo. Estos cambios son cada vez mayores y más rápidos.

todos los cursos de DBH, consideramos de igual importancia el hecho de aplicar la informática en el día a día del resto de las signaturas para desarrollar la

competencia digital.

En cuanto a la Ikastola San Benito se refiere, tenemos como objetivo preparar a nuestro alumnado para que sea capaz de responder adecuadamente ante estos cambios. Además de impartir la asignatura de informática en

Plurilingüismo

El

conocimiento del inglés ha ido cobrando cada vez más fuerza en nuestra sociedad. Los alumnos empiezan a aprender esta lengua con cuatro años y en la etapa de la ESO se le da una atención especial tanto con respecto al número de horas impartidas como a la metodología empleada: En el primer ciclo de la ESO se imparten cuatro horas semanales de inglés. El material empleado es el titulado Subject Projects (creado por Ikastolen Elkartea). Con respecto a la metodología empleada, además de los contenidos específicos de la propia materia se les enseña otros de otras materias pero en lengua inglesa: los especialistas en padagogía de las lenguas han comprobado que el camino más efectivo para aprender idiomas es interiorizar los contenidos en la lengua que se enseña. En el segundo ciclo de la ESO se imparten tres horas semanales de lo que es la asignatura de inglés propiamente dicha, pero además se imparten otras 3 horas semanales de la asignatura de Ciencias Sociales en inglés. Hace ya siete años que en la Ikastola se comenzó con este proyecto y por lo tanto, después de esta experiencia se puede decir que la valoración es positiva: el proyecto está consolidado. Por otra parte, y en cuanto al plurilingüismo se refiere, cabe destacar el papel que desempeña el Francés en nuestro centro. Se ofrece como asignatura optativa en todos los cursos de DBH, con el objetivo de alcanzar un nivel adecuado de comunicación. Utilizamos el material didáctico creado por las Ikastolas, Eleanitz Français. Este curso 2009/2010 contamos con una novedad en esta asignatura: un interesante intercambio con una escuela de Normandía, donde nuestros alumnos podrán poner en práctica todo lo hasta ahora aprendido en clase. Sin duda, una oportunidad excepcional. San Benito Ikastola

15

Ikastolako Berriak


IKASYS : ordenadores portátiles en el aula .

A

l igual que se ha ido haciendo anteriormente en primaria, este curso se llevará a cabo este proyecto en 1º de ESO. Consiste en trabajar con el ordenador durante una serie de horas por semana en distintas asignaturas (euskara, lengua, matemáticas…). Para ello existe ya material pedagógico creado por las Ikastolas; consta de actividades específicas, ordenadas por nivel de complejidad, y tienen como objetivo complementar lo trabajado en clase para lograr la sistematización de aprendizajes puntuales. Así, cada alumno realiza las actividades que le conviene hacer y trabaja a su ritmo. El mismo programa es quien le indica al alumno si sus respuestas son correctas o no, trabajando así la autorregulación. El profesor también está presente en el aula, controlando en todo momento por ordenador el trabajo que cada alumno está llevando a cabo. Cabe destacar que todo esto no consiste sólo en dotar a los alumnos de un ordenador; se trata de sacar el mayor rendimiento posible al mismo; el alumno requiere material pedagógico adaptado a sus necesidades y capacidades, y eso es lo que tratamos de ofrecer las Ikastolas. Estas son las características concretas del proyecto: En Educación Primaria ya se ha trabajado con este programa y la universidad ha realizado la evaluación de su eficacia: los alumnos se muestran más motivados y los resultados académicos han mejorado Habilidad y memorización: estas actividades sirven para obtener mayor habilidad en ciertos procedimientos (cálculo, ortografía, solución de problemas, algoritmos en física, formulación química…) y para ayudar a memorizar ciertos contenidos (fechas y acontecimientos históricos, geografía y toponimia, obras literarias y autores, lengua y léxico…). Individualizada: El propio alumno es quien marca el nivel y el ritmo de trabajo, de manera autónoma e individual, según sus capacidades. “Contrato didáctico”: Teniendo en cuenta las necesidades, puntos débiles y capacidades del alumno, el profesor acordará con él el trabajo a realizar (cuántos ejercicios, cuáles son los más adecuados, el tiempo necesario para realizarlos…). Diversificación: Junto con el punto anterior, el proyecto puede ayudar a hacer un seguimiento más personalizado del alumno, e incluso a tener en cuenta ciertas necesidades de alumnos inmigrantes. Evaluación: A medida que el alumno va realizando ejercicios, él mismo irá corrigiéndolos: se trata de una autocorrección simultánea. Al finalizar, realizará una valoración de todo su trabajo, para lo que contará con la ayuda del profesor: ambos podrán observar las dificultades del alumno y acordar qué hacer para superarlas. San Benito Ikastola

16

Ikastolako Berriak


de s e d a d i v i Act a en c i t á m r o in f Os ta dar

Con el objetivo de trabajar en la competencia digital del alumnado, se ha diseñado una serie de actividades informatizadas relacionadas con las asignaturas de euskara, ciencias de la naturaleza y ciencias sociales. Para poder desarrollar estas actividades es necesaria una infraestructura adecuada en las aulas: enlaces a la red, ordenadores portátiles, proyectores... De momento, las aulas del primer ciclo de la ESO están preparadas para que los alumnos puedan utilizar estas tecnologías y llevar a cabo estas actividades.

Tutoría y orientación

L

a voluntad de la Ikastola San Benito es tomar parte en la educación de los alumnos en colaboración con las familias. Tenemos muy claro que trabajamos con personas y que las personas son mucho más que conocimientos académicos: hay que tener en cuenta todos los aspectos de las personas e intentar desarrollarlas de una manera equilibrada, en colaboración con las familias. En esta labor, en la ESO, es muy importante la figura del tutor: el tutor será el referente principal tanto para el alumno como para la familia; realizará el seguimiento académico del alumno y todas las semanas impartirá una hora de tutoría con objeto de reforzar tanto los hábitos de trabajo como los comportamientos humanos. Al analizar los planes de tutoría de la ESO, principalmente destacan los siguientes puntos: ayudar al alumno en la adecuación a la nueva etapa, teniendo en cuenta los alumnos venidos de los pueblos de alrededor; ayudar a organizar las tareas a realizar en casa y hacer un seguimiento de los mismos y en general reforzar los hábitos de estudio; intentar encauzar situaciones que puedan surgir en las relaciones entre los alumnos; reforzar los valores humanos y la autoestima; aportar medios para la inteligencia emocional; consumo de sustancias peligrosas y perjudiciales; educación sexual. En esas tareas, deben colaborar tanto las familias como la Ikastola, cada una en sus respectivos ámbitos. Por otra parte, hay que tener en cuenta que a medida que avanzan en la Educación Secundaria, los alumnos empiezan a decidir sobre los estudios que tienen intención de cursar en el futuro: cada alumno tiene que seleccionar las asignaturas necesarias para realizar los estudios deseados. No suelen ser decisiones fáciles: a esas edades surgen múltiples dudas tanto para los alumnos como para las familias. La orientación se basa en las habilidades, capacidades, elección e intereses de los alumnos. El grupo docente conoce la elección y las capacidades de los alumnos y en eso se basan los tutores y el grupo de profesores a la hora de orientar a la familia y al alumno de una manera realista y objetiva. Se utilizan diferentes herramientas: reflexiones partiendo de las características académicas y personales del alumno; tests destinados a la orientación relativos a capacidades e intereses; información relativa a las diferentes profesiones; charlas tanto a padres como alumnos; testimonios de antiguos alumnos en las diferentes especialidades. Hay que realizar un gran trabajo para que los alumnos de estas edades se ubiquen en la especialidad que verdaderamente les corresponde. San Benito Ikastola

17

Ikastolako Berriak


BONJOUR LA FRANCE INTERCAMBIO CON NORMANDIA El próximo mes de marzo los alumnos de 3º de la ESO van a recibir la visita de 25 jóvenes estudiantes normandos. Todo empezó con unas cartas de presentación en francés y contactos por Internet durante el año pasado. Este curso vamos a tener la posibilidad de conocernos. Nuestros invitados vendrán en marzo y nosotros haremos las maletas el mes de junio. Hemos hablado con Idoia Baztarrika profesora de francés de nuestra Ikastola para que nos cuente cómo se ha gestado este proyecto. ¿Cómo ha surgido el intercambio con Normandía? Idoia Baztarrika: La idea de un intercambio con Francia no era nueva. El año pasado, conocimos a una chica que era profesora en Normandía y que estaba estudiando euskera en Maizpide. Ella nos facilitó el contacto con la directora del centro con el que vamos a realizar el intercambio. En un principio lo que queríamos era que nuestros alumnos se conocieran mediante cartas, iniciar una relación y poder hablar francés. Y ahora vais a dar otro paso... I.B: Así es. No nos ha costado animarnos, el colegio con el que vamos a organizar el intercambio tiene experiencia, de hecho lleva años haciendo intercambio con Alemania. En Francia además del inglés, tienen que elegir otro segundo idioma extranjero de manera obligatoria, normalmente suele ser el alemán o español. Por su parte, los de Normandía estaban muy motivados. Nosotros también hemos decidido embarcarnos…

San Benito Ikastola

¿Qué alumnos de francés participan en el intercambio? I.B: Participan los alumnos de 3º de la ESO, pero nos hubiera gustado poder contar con los alumnos de 4º también, sin embargo el Colegio Charles Mozin de Normandía termina su ciclo con los alumnos de 14-15 años y no tiene alumnos mayores, sus alumnos tienen que ir a otro centro. ¿Qué le va aportar a la asignatura de francés esta aventura? I.B : Esperemos que un poco de aire fresco, frescura…quien haya estudiado un idioma sabe lo importante que es salir de casa, practicar el idioma allí donde se habla...este intercambio tiene la duración de una semana pero abre camino a posibles relaciones y encuentros futuros...nuestros alumnos van a poner en práctica lo que llevan aprendiendo durante dos años, van a sentir que un idioma es algo vivo, que tiene sentido aprenderlo porque se utiliza y puede servir. ¿Cómo se sienten nuestros alumnos? Por un lado, a la espera e inquietos ya que son los franceses los primeros en llegar. Un intercambio exige la implicación de todos en la familia por eso la ikastola va a convocar otra 18

reunión a primeros de mes, de inmediato con los padres ya que tenemos que concretar ciertos asuntos, tales como la subvención del gobierno vasco, el alojamiento en familias e.t.c Por otro lado, los alumnos tienen mucha ilusión aunque tienen dudas: cómo será la convivencia en familias allí, si van a entender lo que se les dice cuando estén en Francia, la comida, las clases…todo va a ser diferente. ¿Cuál va a ser el día a día de los estudiantes normandos en su visita a Lazkao? Todavía quedan cabos sueltos por atar. Queremos ofrecerles algunas clases de español como si se tratara de un centro en el extranjero para aprender idiomas. Realizarán también un proyecto-trabajo oral y escrito sobre el País Vasco con la ayuda de nuestros alumnos ( euskera, geografía, economía, gastronomía…). Nos gustaría alterar el ritmo normal de clase de nuestros estudiantes los menos posible. Por supuesto, contaremos con salidas, excursiones…

Ikastolako Berriak


El francés es una asignatura optativa, ¿cómo la ven los alumnos? Tendríamos que preguntarnos también cómo ve la sociedad el francés. Es un segundo idioma extranjero y el inglés es el idioma “universal”. En parte de nuestro territorio se habla francés y desde el curriculum vasco se quiere impulsar. Su estudio en ciertos momentos puede ser lúdico pero un idioma exige constancia, estudio y sobre todo motivación personal. Ahora el intercambio es un “regalo”, una dimensión real del idioma.

Ha cambiado la metodología y el francés también se trabaja con ELEANITZ Sí, así es. El cambio de Eleanitz no sólo afecta a la metodología, se introducen las nuevas tecnologías y se profundiza en los conocimientos del alumno en otras áreas: las ciencias naturales ( el universo), la historia( la prehistoria), la tecnología ( la construcción), la literatura ( Jules Verne) …las clases resultan más dinámicas y participativas .La metodología junto con el trabajo y la dedicación será lo que ayude a los estudiantes a avanzar.

http://lcs.mozin.clg14.ac-caen.fr/ TROUVILLE EN NORMANDIE Los alumnos de 3º de francés de San Benito visitarán la región de Normandía en junio y pasarán una semana con los alumnos del colegio Charles Mozin. Trouville Sur Mer es el pueblo donde residirán. Hace casi 200 años Trouville sur Mer no era más que un pequeño pueblo costero dedicado a la pesca. Se le atribuye el “descubrimiento” de este pueblo al pintor Charles Mozin en 1825. Otros artistas, pintores, escritores de la época (Alexandre Dumas, Gustave Flaubert…) quedaron impresionados también por su entorno y se refugiaron allí. Con el tiempo se convirtió en atracción de una nueva moda: la de los baños en el mar y se construyeron villas y hoteles de lujo y casinos. Normandia,Trouville y los alumnos de Charles Mozin nos esperan en junio.¡Hasta pronto!

San Benito Ikastola

19

Ikastolako Berriak


“Hablemos de sexo” con HIRUSTA Los alumnos de 1º de bachiller de la ikastola acaban de recibir un pequeño curso acerca de sexo, de 6 horas de duración, los días 19, 20 y 23 de noviembre, dirigido por los componentes de HIRUSTA. Hemos hablado con el grupo de 1º de Bachiller de Letras y nos han contado un poco lo que hicieron y la valoración que hacen al respecto. Todos sabemos que es un tema que les interesa, pero hay que reconocer que les ha costado hablar de ello, porque les da un poco de vergüenza. Han tratado diversos temas, entre ellos la masturbación y los riesgos de las relaciones (transmisiones de enfermedades), algo que les ha parecido interesante. Lorena Vidal nos cuenta que “el primer día nos dividieron en los antiguos grupos de DBH 4 y cada uno hizo distintos juegos, como el de pasar la pelota de cuello a cuello, o el de la ruleta y el abanico sobre todo lo que se considera sexo, sexual o como se quiera llamar.” Este último juego todos coinciden en señalar que fue realmente interesante, puesto que les sirvió para conocer los riesgos de las relaciones sexuales. Itsaso Miquel, por su parte, recuerda que en su grupo “se definió la sexualidad y se trabajó el tema tanto desde el punto de vista de la reproducción como desde la perspectiva del placer”.Por lo visto, los juegos provocaron situaciones incómodas entre los alumnos, pero también alguna que otra carcajada. Aún con todo Loli Rodríguez nos explica que “me sentí muy incómoda en los juegos. Igual eran tonterías, pero me sentí presionada a participar y lo pasé un poco regular, aunque colaboré en todos”. En esto coinciden sus compañeros y también en señalar que en uno de los grupos , como apostillan Saioa Ura y Maialen Román, “nos pidió preguntas y dudas acerca del sexo, las relaciones… y luego no se respondieron. Y en el otro grupo, luego nos enteramos de que sí se contestaron”. Tal vez y como todos afirman unánimes de nuevo, fuera cuestión de tiempo, que, a veces, es escaso. Enara Garmendia nos introduce en un nuevo aspecto positivo, “me parecieron muy interesantes las explicaciones que por escrito nos dieron de la masturbación tanto masculina como femenina y de la importancia de gustarse a uno mismo”. Jon Urkizu y Haymar Martzilla remarcan que “los juegos, de verdad, nos hicieron sentir violentos. Además, el último día se hizo bastante pesado.” Por lo demás todos coinciden en señalar que fue interesante, pero se esperaban otra cosa. Les habría gustado un poco más de novedad, pues piensan que se cayeron en tópicos. Pero sí que les gustó conocer los riesgos y las situaciones de riesgo que se pueden dar y cómo evitarlas, así como el hecho de ver un preservativo femenino, algo que no todos conocían. San Benito Ikastola

20

Ikastolako Berriak


XABIER LIZASO EN LA IKASTOLA. El 13 de enero, el pianista de Orio, Xabier Lizaso estuvo en la Ikastola y se reunieron durante toda la mañana numerosos profesores y alumnos de Educación Primaria y Secundaria. Xabier Lizaso suele ofrecer actuaciones musicales didácticas en diferentes escuelas. Su objetivo es desarrollar música clásica de una manera didáctica. En nuestra Ikastola dio a conocer la vida y la música del pianista Isaak Albeniz. A través de diversos juegos, la música es captada por los niños. Las distintas interpretaciones forman parte de una competición y de esa manera el alumno se encuentra en la necesidad de escuchar e identificar la música. Xabier Lizaso es conocido entre nosotros pero todos los años nos asombra su actuación. De esta manera, este tipo de actuaciones, nos hacen ver que la música es algo más que una simple nota. En nuestra vida, podemos realizar diversas actividades a través de la música: bailar, cantar, jugar, actuar escuchando o simplemente, sentir.

dinero idades. El iv ct a e d d iación itu izado mult anda 2000; esta asoc n a g r o n a oko Ru bién se h ción Lazka te año tam a es ci , a). s so o A ñ a la s s lo do a ra (Ruand Como todo mismas será entrega es existentes en Giha en las ecesidad recaudado distintas n s la a ro e din dirigirá el 4€ olidario 65 *Festival S 09 € 8 o Solidari 807 € * Mercado e Navidad d ra e p ís v s la os cantado * Villancic

Todos estamos al corri ente de la catástrofe impotentes, las imágen acaecida en Haití y ve es con las que nos van mos, poniendo al día los dis todos nos ha conmoc tintos medios de comu ionado la situación y nicación. Sí, a no podemos por meno este pueblo y con otr s que mostrar nuestra os muchos que por cir solidaridad con cunstancias que a tod manera más cruenta. os se nos escapan, son La naturaleza se rebela castigados de la , pero siempre contra menos la malean. Ya se los más indefensos y sabe, las injusticias de contra los que l destino. Tras el suceso, nos ha n llovido peticiones de por esto mismo, los alu ayuda desde todos los mnos de DBH 4 han pu medios posibles y mo esto en marcha una ca tivados los alumnos de su etapa mpaña para recaudar , los de LH y los de Ba dinero entre chillerato. Durante est las donaciones que, de os últimos días han est forma voluntaria, han ado recogiendo ido aportando las fam ral, de la ikastola. Nos ilia s, profesores, trabajad consta que más de un ores en genealumno ha roto la huch a para colaborar. El dinero recaudado ser á ingresado en la cuen de manera que sea la ta que UNICEF ha pr propia ONG quien se oporcionado para esta encargue de gestionar esker guztioi , a los alu causa, nuestra aportación. De mnos de DBH 4 por ha sde aquí, mila ber llevado a cabo de a todos los que han con forma tan organizada tribuido con su aportac esta propuesta y ión. guztioi. Eskerrik asko!!! San Benito Ikastola

21

Ikastolako Berriak


COMERCIO JUSTO EN PRIMARIA.

H

ace cuatro años los alumnos de 5º y 6º de

Educación Primaria tuvieron la oportunidad de conocer algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) y el trabajo que desarrollan. Goierriko Herriak Elkarlanean se ocupa de activar el Comercio Justo.

Desde entonces, todos los años (en diciembre y en mayo) se realizan en la ikastola dos campañas de sensibilización para dar a conocer lo que es el Comercio Justo y ofrecer una serie de productos a la venta.

OBJETIVO PRINCIPAL. comercio basado más de o tip un r lsa pu im es a a iniciativ El principal objetivo de est ductores lo que merecen. pro los a o nd ga pa s ico óm en principios éticos que econ nta en ucto para ser puesto a la ve od pr un lir mp cu be de e qu Para ello, las condiciones iciones ores cuenten con unas cond jad ba tra los e qu el mo co s el Comercio Justo son varia e hominfantil ni la esclavitud, qu ión tac plo ex la ni zca du pro laborales dignas, que no se mbiente, , que se respete el medioa les ora lab s ho rec de os sm mi bres y mujeres tengan los , etc.. que se mantenga una calidad

San Benito Ikastola

22

Ikastolako Berriak


Estas Navidades se ha realizado la última campaña y para saber más sobre este tema hemos realizado una entrevista a los alumnos de 6º de Primaria. 1-¿Qué es para vosotros el Comercio Justo? Principalmente consiste en que los trabajadores los países pobres reciban un salario digno por su trabajo para poder así mantener a sus familias. 2-¿Qué es lo que habéis aprendido gracias a este proyecto? Nosotros no sabíamos que el trabajo de muchas personas estaba muy mal pagado y que por eso había mucha gente necesitada. Hay muchos trabajadores que tienen que subsistir con un euro al día, y mientras las empresas y los intermediarios ganan cada vez más, los pequeños productores ganan menos. Dignidad, justicia, derechos…no son los mismos para todos. 3-¿Cómo se organiza la campaña en la ikastola? Cada grupo se encarga de gestionar lo que hay que hacer en un aula. En primer lugar se transmite la información necesaria, se reparten las hojas de pedido y se invita a la gela correspondiente a ver un vídeo o una presentación en power point. Después, cada día, el grupo acude a la gela asignada para recoger las hojas de pedido y controlan estos por medio de una carpeta. Cuando llegan estos pedidos se comprueban y se reparten.

4.- ¿Suele tener éxito esta campaña? ¿Por qué? Sí, aunque hay que decir que este año se ha notado la crisis y se ha vendido menos. Lo más importan te es que la gente se da cuenta de que los campesinos de estos países no viven en buenas condiciones y se animan ayudar a estos realizando un poco de esfuerzo. Además de esto, los alimentos que se ponen a la vente son muy ricos y cada año recogemos aproximadamente 2000€. 5.- ¿Consideras este proyecto recomendable para alumnos venideros? ¿Por qué? Sí, es recomendable para todos. En este proyecto se aprende mucho porque hemos descubierto que la riqueza está mal repartida y porque ayudamos a quien está en peor situación que la nuestra. 6.- ¿Podéis vosotros hacer algo para que el reparto de la riqueza sea más equilibrado? Impulsar el comercio justo, cantar en Navidad, vender pulseras, cantar el día de Santa Agueda, organizar festivales, recoger ropa y comida, organizar el “merkatu txikia”, ayudar a las ONGs… 7.- Personalmente, ¿qué te ha aportado este trabajo voluntario? Ha sido enriquecedor porque hemos aprendido a ayudar al prójimo de una forma sencilla, a ser mejores personas y solidarias, y nos ha aportado satisfacción y alegría. También nos hemos dado cuenta de la situación en la que se encuentran algunos países y de que se sentirán mejor con nuestra ayuda. 8.- ¿Os gustaría seguir con este tipo de trabajo social en el futuro? ¿En qué tipo de proyectos os gustaría participar? Sí, en una ONG, en el “merkatu txikia”, en el comercio justo, en proyectos solidarios, y volver a cantar en las próximas Navidades.

San Benito Ikastola

23

Ikastolako Berriak


A

SORPRESA EN LA ESCUELA INFANTIL

unque las navidades y el turrón ya quedaron atrás los más txikis de la ikastola nos han enviado estas bonitas imágenes del Olentzero. Han querido compartir el momento mágico que vivieron. Era la hora de comer cuando apareció por la puerta de la jangela, menuda sorpresa! Los/as niños/as se quedaron perplejos, algunos incluso se asustaron… Este año Olentzero ha venido a visitar a Los/as niños/as de HH1 por primera vez… esperamos que siga viniendo todos los años a traernos ilusión y alegría

SUGERENCIAS Mi sugerencia/opinión/pregunta_____________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

Nombre y apellidos( no es necesario) _____________________________________________________________________________________ Curso en que está _mi hijo/a____________________________ Tfno____________________________ Quieres que se te responda San Benito Ikastola

24

Ikastolako Berriak

San Benito Ikastola. Urtarrileko aldizkaria.  

San Benito Ikastola. Urtarrileko aldizkaria.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you