Page 1

San Benito Ikastola

IKASTOLAKO BERRIAK

www.sanbenitoikastola.net

2010 URRIA

GURE EGUNEROKO LANA: IAZ ETA AURTEN

G

Ale honetan zer? 1-8. orrialdeak:

2009-2010 ikasturteko memoria eta 2010-2011 ikasturteko plana 9. orrialdea:

oiz eta arratsalde, kurtso berriari hasiera eman diogu. Ikastolako ikasturte oso batek, ekintza,proiektu eta jarduera asko biltzen ditu. Zenbaki honetan 2009-2010 ikasturteko alderdi esanguratsuenen memoria eskaintzen da: komunikazioa eta partaidetza, San Benito ikastolaren atzean hezkuntza komunitate osoa dagoelako, alderdi pedagogikoa etapaka eta proiektu pedagogiko orokorrak izango ditugu hizpide.

2009-10 galdeketak 10. orrialdea:

Prentsa tailerra DBH4 mailan 11. orrialdeak:

Haur Eskola martxan 12. orrialdea:

HHko ikasleak postetxean LHko ikasleak zinemaldian

Aurtengo kurtsoari begira ere bagaude, 2010-2011. Alor ezberdinetan garatuko diren ekintza edo urrats garrantzitsuenen laburpena azalduko dugu.

San Benito Ikastola

1

Ikastolako Berriak


ALDERDI PEDAGOGIKOA ETAPAKA Ikastolako bizitzan hau da alderik garrantzitsuena eta honek hartzen du Ikastolako bizitzaren lekurik handiena. Etapaz etapako ikuspegi batean, ondorengo asmoak aipatuko genituzke: ♌

Haur hezkuntza: URTXINTXA proiektua da etapa honetako ardatza eta proiektu horretan datozen aldaketen inguruan etapa osoko ikuspegia garatzen jarraitu da. Honekin batera 0-6 marko pedagogikoa eraikitzen jarraitu dugu, etapa osorako helburuak izendatzen eta dekretu berriarekin kontrastatuz.

Urtxintxari dagokiona aurten berdin jarraituko dugu eta 0-6 ko markoaren lanketan berriz, helburuak zehazten joango gara gure ardatzen arabera, eta metodologiaren hausnarketari ekingo diogu oinarri psikopedagogikoak (haurra eta hezkuntza eskuhartzea) eta eguneroko jardueratan inplikazioak (irakasle eta gurasoen zeregina, baliabideen antolaketa, espazio denbora antolaketa etab.) kontuan hartuko ditugu. Aurten geletan SENTIMENTUEN txokoak martxan jarriko ditugu.

♌

Lehen hezkuntza:

Txanela proiektua da etapako ardatza eta urtez urte hedatzen joan da. 09/10 ikasturtean LH3. mailako Lengua Castellanako materiala argitaratu zen eta erabiltzen hasi ginen, eta LH6. mailan Hiritartasuna gaia lantzen hasi zen legeak horrela eskatzen duelako.

2010-2011 ikasturtean, LH4. mailako Lengua Castellanako materiala argitaratu dute eta erabiliko da. Hau da Txanela proiektua etapa osoan guztiz hedatzeko falta zen azken gaia eta une honetan esan dezakegu Txanela proiektua etapa osoan guztiz hedatuko dela. San Benito Ikastola

2

Ikastolako Berriak


Txanela proiektuarekin lotuta, maila guztietan IKTen bidez garatzen dira jarduera asko. Etapa osoan aukera dago Txanelak proposatutako zenbait ariketa ordenadorez egiteko. 08/09 ikasturtean IKT Txanela jarduerak LH5 eta 6. mailetan egiten hasi ziren. IKASYS proiektua ere ikasturte berdinean ikastola pilotu bezala martxan jarri zen LH2, LH4 eta LH6. mailako gela banatan. 09/10 ikasturtean LHko gela guztietara hedatu da. 2010-2011 ikasturtean, bai IKT Txanela jarduerekin eta baita Ikasys proiektuarekin jarraituko dugu. Euskal Autonomia Erkidegoko dekretuaren aginduz, LH4. mailako ikasle guztiei Diagnosirako Ebaluazioa egin zaie. Ebaluazio hau 08/09 ikasturtean egin zen lehen aldiz eta 09/10 ikasturtean emaitza hauen azterketa egin ondoren orain arteko ildoan jarraitzea animatu gintuen. Ondoren ikastolak bere Hobekuntza Txostena egin zuen. 2010-11 ikasturteanere aurreko ikasturteko emaitzak iristen direnean hauen azterketa egingo da. 09/10 ikasturtean LH3. zikloko ebaluazioko informeak aztertu ziren eta bertako helburuak konstante moduan jarri dira, zikloko ebaluazio guztietan helburu berdinak ebaluatuz. 2010-2011 ikasturtean, etapa guztiko helburuak berrikusiko dira eta informeetan helburu berdinak mantenduko dira ziklo osoan. ♌

Bigarren hezkuntza: DBHko 1. zikloan ostadar materialetako IKT jarduerak garatu ditugu (Natur zientziak, gizarte zientziak eta euskaran), berrikuntza teknologikoek eskaintzen dituzten aukerak gure hezkuntza-jardunean txertatuz: Google tresnak (Docs, Maps, Earth, posta), Audacity eta bloga. Aurten lehenengo zikloan asmo honekin jarraituko dugu, teknologia berriak gure eguneroko jardunean txertatuz, horretarako gure denboralizazioetan eta programazioetan behar diren aldaketak eginez eta gainera bideo edizioa ere landuko dugu. Urtarriletik aurrera Ikasys era esperimentalean abiatu da DBHko lehenengo zikloan (euskara, gaztelania, ingelesa, gizartea, matematika eta natur zientziatan) balorazio positiboarekin. Ikasys proiektuak gure denboralizazioak aldatzea ekarri du eta aurten horretan jarraituko dugu. Gainera urtarriletik aurrera DBHko bigarren ziklora hedatuko dugu.

San Benito Ikastola

3

Ikastolako Berriak


Ikastolen Elkartearen material propioa (OSTADAR materiala) garatu dugu etapako curriculumean, honek ekarri dituen berrikuntzak txertatuz eta hausnarketa eginez. DBH osoan matematika, DBH1en gaztelania; DBH3n teknologia, DBH4n fisika eta kimika.

2010-2011 ikasturtean, hausnarketaren ondorioz mintegiek proposatu dituzten hobekuntzak egingo dira eta DBH2n gaztelania eta DBH4n teknologia Ostadar materialaren bidez landuko dira.

Batxilergoan teknologiaren perfilean sakondu dugu, batxilergo berriak alor horretan Ikastolari eskaintzen zizkion aukerak aprobetxatuz. Modalitatezko eta aukerazko hainbat gairen inguruan ere aldaketak ekarri ditu. Eleaniztasuna ere sendotzeko asmoz eta DBHkoak jarraipena izan zezan, aukeran hainbat gai ingelesez ikasteko aukera luzatu dugu (filosofia eta hiritartasuna DBHO 1en , historia DBHO 2n).

2010-2011 ikasturtean hasitako bideari eutsiko diogu. Legeek ekarri dituzten aldaketen artean laborategiko teknikak DBHO 1en ematea eta anatomia DBHO 2n azpimarratu ditzakegu. Hautazkoetan dugun eskaintza aztertuko dugu.

Ikasleen bakarkako jarraipenean eta tutorizazioan sakontzeko asmoz, tutoreei maila guztietan dedikazio handiagoa aitortu zitzaien, eta orientatzaile figura ere ezarri genuen.

2010-2011 ikasturtean, gure tutoretza planak errepasatu eta berritzeko apustua egin dugu eta orientatzaile figurarengana ikasle eta famili gehiagok jo dezaten, ahaleginak egingo ditugu.

San Benito Ikastola

4

Ikastolako Berriak


PROIEKTU PEDAGOGIKO OROKORRAK Beste zenbait proiektu orokorragoak dira, eta ezin dira etapa jakin batera mugatu. Horien artean ondorengo hauek nabarmendu nahi genituzke:

eta: k r a n s u a h z a m Curriculu Ikastetxeko Curriculum Proiektuan jasotzen dira Ikastolako norabide metodologikoa eta irakaskuntza-jardunbidea markatzen duten ildoak. 2009-10 ikasturtean dokumentu honen berritze lan handia egin dugu, hezkuntza munduan konpetentzien nozioak ekarri dituen berrikuntzak dokumentu honetan jasoz.

2010-2011 ikasturtean, egindako lana errepasatu eta geratzen diren atalak osatuko ditugu. Baita zenbait berrikuntza aztertu ere (aprendizai kooperatiboa, tertulia dialogikoak...).

2010-2011 ikasturtean, dokumentu hau berrituz eta egokituz hasiko gara ikastolen Elkartetik jasoko dugun aholkularitzarekin.

Hezkuntzaren munduan azken urteetan onartu diren lege berriek (LOE, Autonomia Erkidegoko dekretua, DBH eta DBHoko dekretuak aldatzen dituzten beste dekretuak...), dakartzaten

zenbait

aldaketari

jarraipena

egin

diegu

(batxilergoko modalitateak, hautazkoak, selektibitate berria, promozioa...). Diagnosirako ebaluazioaren emaitzak iritsi zaizkigu ildo berean jarraitzea animatu gaituelarik eta hobekuntza plana ere osatu dugu.

2010-2011 ikasturterako, aldaketa hauek aplikatuko ditugu eta ebaluazio diagnosiaren hobekuntza planen jarraipena egingo dugu. Emaitzak iristen direnean, balorazioa ere egin beharko dugu.

San Benito Ikastola

5

Ikastolako Berriak


Konpetentzien

nozioak duen garrantziagatik, horren ingu-

ruko formazioarekin eta konpetentzien araberako curriculumak egokitzeko ahaleginean aritu gara.

Alor honetan, bide berdinetik jarraitu beharko du hezkuntza komunitateak datozen urteetan. 2010-2011 ikasturtean konpetentzia espezifikoen inguruko formazioa jasoko du irakasle talde batek.

Eleaniztasun proiektua: Batxilergoko lehen urtean Filosofia eta Hiritartasuna gaia ingelesez eman da, eta bigarrenean Historia gaia. Ikasle trukea Suediako ikastetxe batekin egin da batxilergoko 1. urtean. Jarraipena positiboa izan da bi arloetan. 2010-2011 ikasturtean, bi gai hauek ingelesez egiteko aukera mantenduko dugu eta Suediako ikastetxearekin elkartrukea antolatuz jarraituko dugu.

Ikastolak ahalegin handia egiten du ingelesaren inguruan eskaintza osagarria antolatzeko: hizkuntza akademia, ingeleseko udalekuak, Trinity azterketak... Mintegi barnean hori aurrera eramateko talde lana eta lan banaketa bultzatu dira.

2010-2011 ikasturteari begira ildo bera mantenduko dugu eta udalekuetarako arduradun berri bat izango dugu hurrengo ikasturteetan. Frantsesari dagokionez, Ikastolen Elkartea garatzen ari den eleanitz franรงais proiektua martxan jarri da DBH3n, eta Normandiako ikastetxe batekin ikasle trukea egin dugu, emaitza oso onekin.

2010-11 ikasturtean eleanitz franรงais proiektua DBH 4n martxan jarriko da eta Normandiako ikastetxearekin elkartrukea egingo dugu. San Benito Ikastola

6

Ikastolako Berriak


eta: k a e d u k o k z te a t Kali Klaustro osoak formazioa jaso zuen: lehendabizi ikuspegi teorikoagoa eta gero praktikan jartzeko jarraibideak, EKKS sistemaren sortzailearen eskutik. Formazio aldi horren ondoren, prozesuak eguneratu eta berritu genituen. Eguneratutako prozesuetan proposaturiko aldaketak aplikatu eta eguneroko jardunean aplikatu prozesuen sistema. Bi langilek EKKSren ebaluatzaile ikastaroa egin zuten Euskalit erakundean, titulazioa lortuz. Horri loturik, prozesuen

bidezko auto ebaluazioari heldu zion zuzendaritzak.

IKT eta tek nologiak: Lau atal bereiziko ditugu: Ekipamendua, Ikasdat eta Ikasweb, alderdi pedagogikoa eta formazioa:

1-. Ekipamenduen alorrean, DBHko bigarren zikloan proiektoreak eta arbel digitalak jarri dira eta DBHOn informatika emateko DBHn Ikasyserako erabiltzen den erako armairua jarriko da. Ikasyserako beharrezkoak diren ordenagailu eta armairua jarriko da DBHko bigarren ziklorako. 2-. Ikasweb bitartez eskaini nahi genituen hainbat zerbitzu eskaintzeko zailtasunak izan ditugu. Ikasdat eta Ikasweb garatzen jarraitu (hainbat mailatan era esperimentalean, etxeko lanen, ekitaldien eta asistentziaren jarraipena egiteko aukera zabaldu...). 3-. Alderdi pedagogikoan, Ikasys LH osora hedatu da eta era esperimentalean DBHko lehenengo zikloan abiatu dugu lehenago aipatu den bezala. DBHko lehengo zikloan ostadar materialetako IKT jarduerak garatu ditugu (natur zientziak, gizarte zientziak eta euskara). Honekin guztiarekin LH eta Bigarren Hezkuntzan IKTen bitartez egiten den lanketa areagotu dugu. 2010-11 ikasturtean Ikasys DBHko bigarren ziklora zabalduko dugu era esperimentalean eta DBHko bigarren zikloan eta DBHOn moodle plataformaren erabileran abiatu ikasleei eskura hainbat baliabide jartzeko. 4-. Formazioari dagokionez, IKT ostadar

oinarrizko

formazioa

2010-11 ikasturtean IKT ostadar formazio aurreratua

nabar-

eta DBHko bigarren zikloko eta DBHOko irakasle-

mendu dezakegu iazko ikasturteari

entzat moodle plataformaren inguruko formazioa.

dagokionez. San Benito Ikastola

7

Ikastolako Berriak


Formazioa

Ikastolak dituen proiektuen garapen egokia bermatu ahal izateko bertako profesionalen formazioarekin jarraitu dugu. Klaustro osoak kalitatezko kudeaketa sistemen gaineko formazioa jaso genuen, eta baita inteligentzia emozionalaren ingurukoa ere. Beste formazio saio ugarien artetik, bereziki IKT-ak ikasgelan txertatzera bideratutako ikastaroak aipatuko ditugu. 2010-11 ikasturtean inteligentzia emozionalaren inguruko saio bat izan dugu, Baketikekoek eskainitako formazioa, HADA, aprendizai kooperatiboa, konpetentzia espezifikoak... beste hainbat formazio saioren artean. IKTen alorrean IKT ostadar aurreratua eta Moodle plataformaren erabilera.

Balioen eta elkarbizitzaren inguruko heziketa.

Ikastetxeko Elkarbizitza proiektua garatu da. LHn adostokiak martxan jarri dira. Hezkuntza Sailak Ikasleen Betebeharren eta Eskubideen Dekretua plazaratu du eta ikastetxera egokitu eta Artezkaritza Kontseiluak onartu ondoren, Bigarren Hezkuntzako gurasoei aurkeztu zitzaien eta familiei dokumentuaren kopiak igorri zitzaizkien. Lehen Hezkuntzan ere dekretua aztertu da eta ikastolako Web orrian jarriko da. Inteligentzia emozionalaren inguruan klaustro osoak formazioa jaso zuen eta Aldundiak sortu duen materiala aztertu ondoren geletan lantzen hasi gara. 2010-2011 ikasturtean, geletan SENTIMENTUEN txokoak martxan jarriko ditugu. Ikasturte honetan Elkarbizitzako proiektua gauzatuko da eta Behatokia martxan jarriko da ikastolan. LHn adostokien jarraipena eta balorazioa egingo dira. Adimen emozionaleko beste formazio saio bat jasoko du klaustroak eta Baketikekoek eskaintzen dutena ere bai. ♦

HIZKUNTZA PROIEKTUA ETA EUSKARAZ BIZI

Aurreko ikasturtean urteko plangintza garatu zen. Hizkuntzen trataera integrala lortzeko pausoek hartu dute garrantzi handia eta eta baita Euskaraz Bizi eta Hizpro uztartzeak ere. 2010-14 aldirako Ikastetxeko Hizkuntza Proiektua osatzeko lehen urratsak eman ziren. Proiektua egingo da. tza un izk H ko xe tet as 2010-14 aldirako Ik ♦

ESKOLA AGENDA 21 PROIEKTUA

Eskualdeko gainerako herriekin eta ikastetxeekin batera ekintza koordinatuak gauzatzen dira. Iaz gai modura MUGIKORTASUNA hartu zen eta eskolako metroa jarri zen martxan.

2010-2011 ikasturtean, BIODIBERTSITATEA izango da gaia: Lehenengo hiru hilabetean ikastola eta herri mailan diagnosia egingo da, bertan dauden biotopo desberdinen azterketa eginez, animaliak eta landareak aztertuz. Bigarren hiru hilabetean gaiaren inguruko ekintzak egingo dira, maiatz inguruan udal-foroarekin amaituz. Aurreko urteetan landutako (ura, kontsumoa, mugikortasuna) gaien jarraipena egingo da.Elkartasun taldearekin merkatu txikia antolatuko da, jostailuak berrerabiltzea bultzatuz. San Benito Ikastola

8

Ikastolako Berriak


2009-2010 ikasturteko GALDEKETAK SOAK A R U G

2009-10 GALDEKETAK: Jarraian atal desberdinetan gurasoek emandako zenbakizko balorazioak azaltzen dira.

GURASOAK

HH1

HH3

HH5

LH2

LH4

LH6

DBH2

Funtzionamendua Instalazioak Gelan lan egiteko era Ebaluazioa Orientazioa Kirola Jantokia Garraioa Ingelesa Ordutegi zabala Komunikazioa Partaidetza Galdeketa

8.02 8.42

7.71 7.18

7.52 7.45

7.68 7.71

7.77 7.63

7.85 7.58

7.51 7.07

7.09 6.69

7.29 5.60

8.68 8.04

7.58 7.51

7.73 7.21 8.00

7.85 7.63 7.78

7.33 9.00

7.63 8.50 6.75

7.38 7.17 7.58 7.39 6.83 7.50 6.88

6.97 6.44 7.39

7.24

7.92 7.81 7.84 7.52 7.53 5.67 7.62

7.18 6.81 7.31

7.72

7.88 7.39 7.66 7.67 7.30 7.50 7.83

7.30 6.88 7.17

7.28 7.08 7.29

7.75 7.50 7.44

7.34 7.15 7.19

7.08 6.79 6.63

8.67 7.55 7.46 7.17

AK IKASLE IKASLEAK Funtzionamendua Instalazioak Gelan lan egiteko era Ebaluazioa Pedagogia-Orientazioa Atsedenaldia Kirola Jantokia Garraioa Komunikazioa - Partaidetza Galdeketa

8.00 7.22 7.37 7.25

7.67 7.16 7.30 7.42

DBH4 DBHO2

8.25 7.00 7.11 7.14 6.40

Batazbesteak 7.60 7.26 7.69 7.34 7.65 7.53 7.37 7.74 7.21 8.11 7.31 7.18 7.11

2009-10 GALDEKETAK: Jarraian atal desberdinetan ikasleek emandako zenbakizko balorazioak azaltzen dira.

LH5 9.04 9.39 9.25 9.40 9.21 6.98 9.67 8.64 9.06

DBH 1 8.01 8.34 8.20 8.34 7.83 7.24 8.49 7.05 7.20

DBH 3 6.44 7.02 6.90 6.17 7.00 5.07 6.81 6.83 6.44

DBHO 1 7.40 6.73 7.00 6.98 6.81 7.61 7.78 7.17 6.60

Batazbesteak 7.72 7.87 7.42 7.72 7.71 6.73 8.19 7.42 7.32

9.56

8.41

6.66

7.20

7.95

9.67 9.51

8.68 8.60

5.60 7.23

7.63 7.82

7.82 8.29

Emaitzei dagokienez berriz, orokorrean hartuta, galdera guztietan jasotako erantzuna positibotzat jotzen dugu.Oro har, zuzendaritzak 7-tik beherako puntuetan jartzen du arreta, hobekuntzarako proposamenak planteatzeko eta atal horietan hobetzen ahalegin bereziak jarriko ditugu hezkuntza komunitatea osatzen dugun guraso, ikasle eta langileekin batera.. San Benito Ikastola

9

Ikastolako Berriak


PRENTSA TAILERRA DBH 4. MAILAN

N

abaria denez, aurtengo hautazkoetan berrikuntza batzuk egin dira. Herri Ondarea desagertu denez programazioetatik, DBH 4. mailan Prentsa tailerra proposatu da. Ikasgai honen helbururik nagusiena komunikazioa lantzea da eta horretarako gai desberdin batzuk eta komunikazio tresna desberdinak ezagutuko dituzte ikasleek. Gainera, konpetentzia desberdinak ga

San Benito Ikastola

ratzen dira arlo honetan, esaterako: baloreak, IKT baliabideak, informazioaren azterketa kritikoa, hizkuntza eta komunikazioa, besteak beste. DBH 3. mailan sortu den Zientzia tailerrarekin lotura handia izango du arlo berri honek, letra eta zientzien arteko erronka hori apurtzeko nahian. Hasiera batean ikasleen lanak

trebatzeko izango dira, baina denborarekin, beraien lanak gure aldizkarian argitaratzea espero dugu. Prentsa idatziarekin batera, ahozko komunikazioa landuko da eta, posiblea bazaigu, irratsaio batzuk grabatuko ditugu. Hasiera besterik ez diogu eman eta hasiera honek polita ematen du. Ikusiko da!

10

Ikastolako Berriak


HAUR ESKOLA MARTXAN!

Ir

aila iritsi eta urtero bezala hasiera eman diogu ikasturte berriari. Mikelar eraikinean, HH0ko haurrak daude. Irailaren 1ean gurasoekin bilera burutu eta gero irailaren 2an egokitzapenei hasiera eman genien . Egokitzapenak 9 eguneko iraupena du eta bertan guraso,haur eta irakasleok elkarrekin ezagutzeko aukera izan genuen. Aurten, irailean, HH0n 13 haur hasi dira, 8 mutil eta 5 neska. Ikasturte hasiera denez, haur kopurua txikia da, beraz talde osoa beheko solairuan gaude. Taldea handitzen doan heinean, eta beharren arabera, goiko solairua erabiltzen hasiko gara. Eraikin berrian, HH1eko haurrak daude. Bertan ere, irailak 1ean gurasoekin bilera burutu ondoren, irailak 2an kurtsoari hasiera eman genion. HH0tik etorritako haurrek, 3 eguneko egokitzapena egin zuten. Ikasle berrientzat aldiz, 9 egunekoa izaten da egokitzapena . HH1ean, 51 haur hasi dira, 24 mutil eta 27 neska. Hauek adinaren arabera lau gelatan banatuta daude.

Haur eskolan, irailean egokitzapenak zirela eta, ez zen estimulazio goiztiarra landu, beraz, urriaren 13an emango genion hasiera. Ekintza gidatuak, ordea, ikasturte hasieratik lantzen ditugu, adibidez, konstrukzioa, musika, marrazketa... hauek denak adinaren araberakoak direlarik. Eraikin berrian ere, HH2ko haurrak daude, hauek irailak 8an ematen diote hasiera ikasturteari eta hauen egokitzapenak 5 asteko iraupena du. Hala ere, Ordutegi Zabalari irailak 1ean eman genion hasiera eta bertan HH2HH2-LH2LH2-ra bitarteko haurrekin egoten gara. HH2HH2-ko haurrek, egokitzapena egin zuten lehenengo 3 egunetan ( aurreko urtean haur eskolan egondakoek) eta HH3HH3-tik gorakoek zerbitzu hau lehenengo egunetik normalidadean erabili ahal izan zuten. Kurtsoaren hasiera oso polita izan da, beraz...ANIMO!!! San Benito Ikastola

11

Ikastolako Berriak


HAUR HEZKUNTZA-koak “POSTETXERA� bisitan.

P

osta zerbitzuaren berri jakin nahiean HH5eko bi geletako ikasleak irailaren 28-an postetxean izan ziren, bertatik gutun bat bidali eta geletara iritsi bitartean nolako bidea egingo zuen ikasi zuten. Gustura ibili ziren bulegoan barrena eta bukaeran: A zer nolako ezustekoa!!! Opari eder bana jasota bueltatu ziren geletara. Hemendik eskerrik beroenak postetxean hartu zituzten postariei, izandako arretagatik, eta nola ez opariarengatik.

akoak Lehen Hezkuntz EMALDIAN IN Z O K IA T S O DON Urtero bezela haur ugari inguratu ginen Donostiako Zinemaldian Anoetako belodromoan filme zirraragarri bat ikustera. Kasu honetan "Nanny McPhee and the Big Bang" filmea ikusi zuten 2000 haur inguruk begiak zabal-zabalik zituztela. Hainbat ikastetxe bildu ginen eta jolas egiteko parada ere izan genuen. Jertxea airera bota, berriro jaso, zutitu, eseri, abestu eta ohiu egin....denetik egin genuen, baino batez ere Nanny Mc Pheek berriro erakutsi zigun bera eder jartzeko sekretua. Sorgin itxura zuen emakume honek ikasgai interesgarriak eman zituen denentzako, haurrak ondo portatzen ziren einean. Asko gustatu zitzaigun. IRADOKIZUNAK Nire iradokizuna/iritzia/galdera_____________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ Izen deiturak(ez da nahitaezkoa ) ____________________________________________________________________________________ Nire seme-alabaren ikasmaila_____________________________ Tlfnoa____________________________ Erantzutea nahi duzu?_____________________________________________________________________ San Benito Ikastola

12

Ikastolako Berriak


San Benito Ikastola

IKASTOLAKO BERRIAK

www.sanbenitoikastola.net

OCTUBRE DEL 2010

NUESTRO DÍA A DÍA

P

En este nº Págs 1-8.:

Memoria del curso 20092010 y Plan de gestión para el curso 2010-2011 Pág 9:

Encuestas 2009-10 Pág 10.:

rimer trimestre del curso escolar. Todo Taller delaprensa en 4º de ESO un año académico recoge multitud de actividades, proyectos y tareas realizadas en la ikastola. En este Pág 11.: La Haur Eskola en marcha número se explican los apartado más significativos de la memoria del curso 2009-2010 desde un punto Pág 12.: Alumnos de 5 de infantil de vista más general : comunicación y participa- en Correos y de Primaria en el Zinemaldia. ción, área pedagógica por etapas y proyectos pedagógicos en general. Sin olvidar las previsiones de trabajo para el año en curso también expondremos las actividades que se llevarán a cabo en diferentes áreas.

San Benito Ikastola

13

Ikastolako Berriak


Aspecto psicológico por etapas. Es el aspecto a cuidar más en la vida de la ikastola; es el que más espacio nos ocupa. Estos son nuestros objetivos por etapas: ♦

Educación Infantil: Urtxintxa es el proyecto eje de esta etapa, y en su desarrollo y aplicación, se tiene en cuenta una perspectiva general de la etapa. Junto con esto, hemos seguido completando el marco pedagógico de 0 a 6 años, apuntando objetivos y contrastándolos con el nuevo decreto.

En cuanto a Urtxintxa, seguiremos igual, y en lo que a los años 0-6 se refiere, iremos concretando objetivos y reflexionando sobre la metodología, teniendo en cuenta las bases psicopedagógicas y la implicación diaria (obligaciones de los profesores, padres, organización de recursos y del espacio y tiempo…)

Este curso pondremos en marcha el txoko de los Sentimientos.

Educación Primaria:

Txanela es como sabéis el eje de esta etapa y se ha ido desarrollando en el transcurso de varios años. En el curso 09/10 se editó el material para Lengua Castellana y empezamos a utilizarlo; y en LH 6 implantamos la nueva asignatura de Educación Civil, como la ley lo exige.

Este curso se editará el material para Lengua Castellana de LH 4 y comenzaremos a utilizarlo, ampliando así la asignatura que faltaba para completar nuestro proyecto del todo.

San Benito Ikastola

14

Ikastolako Berriak


En todos los cursos se trabajan las Nuevas Tecnologías, implantadas en el proyecto Txanela. En todos los cursos hay asignaturas que ofrecen la posibilidad de desarrollar ciertos ejercicios por medio del ordenador. Las IKT Txanela se empezaron a aplicar en el curso 08/09 en LH 5 y LH 6. El mismo año se implantó IKASYS en un aula piloto de LH2, LH4 y LH6. Este curso todos gozarán de la oportunidad que ofrece IKASYS. En el curso 2010-2011, seguiremos trabajando tanto las actividades relacionadas con el proyecto IKT y las propias del proyecto IKASYS. Cumpliendo con el decreto de la Comunidad Autónoma, los alumnos de LH4 han realizado la prueba de Diagnosis. Se realizo por vez primera en el curso 08/09, y tras haber observado los resultados cuando llegaron un curso más tarde, nos hemos animado a seguir por el mismo camino. Después la ikastola puso en marcha su plan de mejora. En cuanto recibamos los resultados de la prueba del año pasado, volveremos a observar los mismos. En el curso anterior se examinaron los informes de evaluación para el tercer ciclo de LH, y se han fijado sus objetivos como constante, evaluando los mismos objetivos en las evaluaciones de todo el ciclo. En el curso 2010-2011, se revisarán todos los objetivos de la etapa y se unificarán los objetivos anuales de cada ciclo. ♦

Educación Secundaria: En el primer ciclo de DBH hemos desarrollado actividades a realizar utilizando las Nuevas Tecnologías (en las asignaturas de natur, gizarte y euskera), aplicando las oportunidades que nos ofrecen Google ( Docs, Maps, Earth, correo) , Audacity y los blogs para desarrollar nuestras asignaturas. Seguiremos con este proyecto en el primer ciclo, aplicando las nuevas tecnologías en nuestro día a día, realizando para ello los cambios y adaptaciones necesarios en nuestros horarios y programaciones. En enero, introdujimos IKASYS en el primer ciclo, de manera paulatina en euskera, lengua castellana, inglés, ciencias sociales, matemáticas y ciencias naturales, con una valoración positiva.

Después de las vacaciones de Navidad, empezaremos a implantar IKASYS también en el segundo ciclo. San Benito Ikastola

15

Ikastolako Berriak


Hemos desarrollado el material creado por la Ikastola (OSTADAR) en el curriculum de la etapa, con todos los cambios que ello ha supuesto y realizando su correspondiente evaluación. Matemática en toda DBH, Lengua Española en DBH 1 , Tecnología en DBH 3, y Física –Química en DBH4.

Para el próximo curso se prevé realizar los cambios y mejoras propuestos por los diferentes departamentos, e introducir OSTADAR para Lengua Española de DBH2 y Tecnología de DBH4.

En cuanto a Bachiller, hemos profundizado en la asignatura de Tecnología, lo que supone cambios en algunas asignaturas de modalidad y optativas. También se propone ampliar la educación plurilingüe para que lo comenzado en DBH tenga continuidad, de modo que se ofrecen algunas asignaturas también en inglés ( Filosofía y Educación para la Ciudadanía en primer curso, e Historia en segundo).

Entre los cambios que establece la ley, cabe destacar las técnicas de laboratorio en primero y Anatomía en segundo; y analizaremos las oportunidades que nos ofrecen las asignaturas optativas.

Con objetivo de hacer un seguimiento más personalizado de los alumnos, además de los tutores, contamos con la inestimable figura del orientador.

Se han repasado y mejorado los planes de Tutoría y tratamos de animar a las familias para que no duden en acudir al orientador.

San Benito Ikastola

16

Ikastolako Berriak


PROYECTOS PEDAGOGICOS GENERALES Existen otros proyectos que son más generales, y no se pueden determinar a una etapa concreta. Entre ellos quisiéramos destacar los siguientes:

RICULUM R U C L E E R B O REFLEXION S En

el proyecto curricular de la Ikastola

se recogen los ejes que marcan la dirección metodológica de la Ikastola y la actuación educativa. En el curso 2009-10 hemos realizado una intensa labor de renovación de este documento, recogiendo en este documento las novedades relativas a nociones sobre competen- cias en el mundo educativo.

En el siguiente curso, repasaremos el trabajo realizado y completaremos las parte inacabadas. También analizaremos algunas novedades ( aprendizaje cooperativo, tertulias dialógicas).

El próximo curso empezaremos renovando y adecuando este documento con la ayuda de la Federación de Ikastolas.

Hemos realizado un seguimiento de las leyes nuevas que se han aceptado en los últimos años en el mundo educativo (LOE, decreto de la Comunidad Autónoma, los Decretos de DBH y DBHO que modifican otros decretos......) y un seguimiento de las modificaciones en las modalidades de bachiller, optativas, nueva selectividad, promoción). Nos han llegado los resultados de la evolución para la diagnosis y también hemos realizado un plan de mejora.

Para el próximo curso aplicaremos estos cambios y haremos un seguimiento del plan de mejora de evaluación de la diagnosis. Cuando lleguen los resultados, tendremos que realizar también una valoración.

San Benito Ikastola

17

Ikastolako Berriak


Por la importancia que tienen las nociones sobre

competen-

cias, hemos realizado un esfuerzo respecto a la formación y la adaptación de los currículos a las competencias. En este campo, la comunidad educativa tendrá que continuar por el mismo camino durante los siguientes cursos. En el curso 2010-2011 un grupo de profesores recibirá formación sobre competencias específicas.

Proyecto plurilingüe: En primero de Bachillerato, las asignaturas de Filosofía y Educación para la ciudadanía se han impartido en inglés al igual que la asignatura de Historia en segundo de Bachillerato. El intercambio se ha efectuado con un centro de Suecia en 1º de Bachillerato. Ambas iniciativas han tenido una valoración positiva. El próximo curso, mantendremos tanto la posibilidad de cursar estas dos asignaturas en inglés como la de seguir organizando el intercambio con el centro sueco. El esfuerzo que hace la ikastola por ofrecer actividades complementarias en torno al inglés es importante: la academia de inglés, los campamentos de verano, los exámenes Trinity… desde el departamento de inglés se han impulsado el trabajo en quipo y la distribución de tareas. De cara al curso que viene mantendremos dicha dinámica y tendremos un nuevo responsable de los campamentos para los próximos años. Por los que respecta a la signatura de francés, se ha puesto en marcha el proyecto “Eleanitz français” en 3º de ESO, proyecto que está siendo desarrollado por la Federación de Ikastolas, y hemos realizado un intercambio con una escuela de Normandía, con resultados muy buenos. Durante el curso 2010-11 se pondrá en marcha “Eleanitz français” en 4º de ESO y volveremos a ofrecer el intercambio con la escuela de Normandía. San Benito Ikastola

18

Ikastolako Berriak


DA D I L A C E D N Ó I GEST Todo el claustro recibió formación de la mano del creador de EFQM, primero desde un punto de vista más teórico y después marcando directrices para ponerlo en práctica. Tras el periodo de formación, actualizamos y renovamos los procesos. Aplicar los cambios propuestos en los procesos actualizados y aplicar el sistema de procesos en la práctica diaria. Dos trabajadores hicieron el curso de evaluadores de EFQM en Euskalit, obteniendo así dicha titulación. Así pues, la dirección de la ikastola, puso en marcha la autoevaluación mediante procesos.

Diferenciaremos

IKT y TEC NOLOGIA S: cuatro apartados:

Ekipamendua, Ikasdat e Ikasweb, el aspecto pedagógico y la formación: 1-. En cuanto a los recursos, se han instalado proyectores y pizarras digitales en el 2º ciclo de ESO, y Bachillerato , para la signatura de informática, se proporcionará un armario parecido al que se utiliza para Ikasys en secundaria. Para el 2º ciclo de Eso se proporcionará el armario y los ordenadores necesarios para Ikasys. 2-. Hemos tenido dificultades para ofrecer algunos de los servicios que queríamos ofrecer mediante Ikasweb Continuar desarrollando Ikasdat e ikasweb, (de forma experimental en algunos cursos, ampliar la posibilidad de hacer el seguimiento de los deberes, las actividades y la asistencia…) 3-. En el campo pedagógico, se ha extendido Ikasys en toda primaria, y de forma experimental en el primer ciclo de ESO. Hemos desarrollado las actividades de IKT Ostadar en ese mismo ciclo en las asignaturas de Ciencias Naturales, C. Sociales y Euskara, y así mismo hemos reforzado el trabajo que se efectúa mediante las IKTs en primaria y secundaria Durante el curso 2010-11, implantaremos de forma experimental Ikasys en el segundo ciclo de ESO y pondremos en marcha la plataforma Moodle para facilitar ciertos recursos a los alumnos de 2º ciclo de ESO y Bachillerato. 4-. En cuanto a la formación, y por lo que respecta al curso pasado, resaltaríamos la formación básica en IKT

Durante el curso 2010-11, formación avanzada de IKT Ostadar, y formación en torno a la plataforma Moodle para los docentes de Bachillerato y 2ºciclo de ESO.

Ostadar. San Benito Ikastola

19

Ikastolako Berriak


Formación

Continuamos con la formación de nuestros profesionales para garantizar el correcto desarrollo de los proyectos puestos en marcha por la ikastola. Todo el claustro recibió formación sobre sistemas de gestión de calidad, y también sobre inteligencia emocional. Por otra parte, entre otras tantas sesiones formativas , señalaremos los cursillos encaminados a insertar las nuevas tecnologías en el aula. En el comienzo del curso 2010-2011 hemos tenido una sesión para trabajar el tema de la inteligencia emocional, fomación ofrecida por los miembros de Baketik, HADA, aprendizaje cooperativo, competencias específicas son otros de los temas que se trabajan en las diferentes sesiones de formación. En lo que se refiere a las nuevas tecnologías se trabaja IKT ostadar avanzado y la utilización de la plataforma Moodle. ♦

Educación en valores y para la convivencia

Se ha desarrollado el plan para la convivencia del centro. EN LH se han puesto en marcha los puntos de encuentro (adostokiak). El Departamento de Educación ha publicado el decreto de Derechos y Obligaciones de los alumnos. Este decreto se ha adecuado a la normativa del centro y después de ser aceptado por el Consejo Rector, se presentó a los padres de alumnos de Segunda Enseñanza y se las hizo llegar copias de dicho documento a las familias. También se ha estudiado el decreto en LH y se pondrá en la web de la ikastola. Todo el claustro recibió formación sobre inteligencia emocional y hemos empezado a trabajar con el material publicado por la Diputación. Este año pondremos en marcha los “txokos” de los SENTIMIENTOS. Este curso se llevará a cabo el plan para la convivencia y se pondrá en marcha el Observatorio. En LH se continuará con los puntos de encuentro (adostokiak) y se realizará su valoración. También el claustro recibirá este año formación sobre inteligencia emocional de la mano de los integrantes de Baketik. ♦

EUSKARAZ BIZI Y PROYECTO LINGÜÍSTICO

El pasado curso se desarrolló el plan anual de actividades. Los diferentes pasos para lograr un tratamientos integral de las lenguas adquirieron una gran importancia, así como la implantación de los proyectos “Euskaraz bizi” e “Hizpro”. Se dieron los primeros pasos para completar el proyecto lingüístico del centro para el periodo 2010-2014. pegüístico del centro para el lin to yec pro el rá liza rea Se ♦

PROYECTO AGENDA ESCOLAR 21

Se llevan a cabo diferentes actividades coordinadas con otros centros educativos de la zona. El tema del año pasado fue la MOVILIDAD y se puso en marcha el metro escolar.

Este curso el tema será el de la BIODIVERSIDAD . Durante el primer trimestre se realizará un diagnóstico de lo que hay en el pueblo, realizando un examen de los biótopos que hay en él a través del análisis de los animales y las plantas. En el segundo trimestre se realizarán actividades relacionadas con el tema y alrededor del mes de mayo se realizará un foro en el ayuntamiento. También se realizará un seguimientos de los temas tratados otros años (agua, consumo, movilidad). Se organizará un mercadillo junto con el grupo de solidaridad en el que se impulsará el reciclaje de juguetes. San Benito Ikastola

20

Ikastolako Berriak


ENCUESTAS del curso 2009-2010 ENCUESTAS 2009-10. A continuaciรณn se pueden observar las puntuacio-

LIAS FAMI FAMILIAS Funcionamiento Instalaciones Trabajo en clase Evaluaciรณn

nes de cada apartado

HH1

HH3

HH5

LH2

LH4

LH6

DBH2

8.02 8.42 8.68 8.04

7.71 7.18 7.58 7.51

7.52 7.45 7.73 7.21 8.00

7.68 7.71 7.85 7.63 7.78

7.24

7.33 9.00

7.63 8.50 6.75

7.85 7.58 7.92 7.81 7.84 7.52 7.53 5.67 7.62

7.51 7.07 7.38 7.17 7.58 7.39 6.83 7.50 6.88

7.09 6.69 7.18 6.81 7.31

7.72

7.77 7.63 7.88 7.39 7.66 7.67 7.30 7.50 7.83

8.67 7.55

8.00 7.22

7.67 7.16

7.30

7.28

7.75

7.34

7.08

7.11

7.46 7.17

7.37 7.25

7.30 7.42

6.88 7.17

7.08 7.29

7.50 7.44

7.15 7.19

6.79 6.63

7.14 6.40

7.18 7.11

Deporte escolar Transporte Academia de inglรฉs Horario abierto Comunicaciรณn Participaciรณn Encuesta

7.29 5.60 6.97 6.44 7.39

MEDIA

7.60 7.26 7.69 7.34 7.65 7.53 7.37 7.74 7.21 8.11 7.31

Orientaciรณn Comedor

DBH4 DBHO2

8.25 7.00

OS ALUMN

ENCUESTAS 2009-10. A continuaciรณn se pueden observar las puntuacio-

ALUMNOS/AS

Trabajo en clase

LH5 9.04 9.39 9.25

DBH 1 8.01 8.34 8.20

DBH 3 6.44 7.02 6.90

DBHO 1 7.40 6.73 7.00

Media 7.72 7.87 7.42

Evaluaciรณn

9.40

8.34

6.17

6.98

7.72

Orientaciรณn

Transporte

9.21 6.98 9.67 8.64 9.06

7.83 7.24 8.49 7.05 7.20

7.00 5.07 6.81 6.83 6.44

6.81 7.61 7.78 7.17 6.60

7.71 6.73 8.19 7.42 7.32

Comunicaciรณn

9.56

8.41

6.66

7.20

7.95

Participaciรณn

9.67 9.51

8.68 8.60

5.60 7.23

7.63 7.82

7.82 8.29

Funcionamiento Instalaciones

Tiempo derecreo Deporte escolar Comedor

Encuesta

nes de cada apartado

Valoramos en general el resultado de las encuestas de manera positiva. La direcciรณn se centra de forma especial en aquellas valoraciones que no llegan al 7 para plantear sus propuestas de mejora. Serรกn esos apartados los que trabajaremos de forma especial junto con los padres, alumnos y profesores. San Benito Ikastola

21

Ikastolako Berriak


TALLER DE PRENSA EN 4º DE ESO

C

omo ya es conocido, las asignaturas optativas de este nuevo curso han sido renovadas. Al desaparecer Herri Ondare de las programaciones, en 4º curso de ESO se ha puesto en marcha Taller de Prensa. El objetivo principal de esta nueva asignatura es trabajar la comunicación y para ello se trabajarán distintos temas y se darán a conocer a los alumnos los distintos medios de comunicación. Además, con esta asignatura se trabajarán distintas

San Benito Ikastola

competencias como son los valores, el análisis crítico de las informaciones, el lenguaje y la comunicación… Esta nueva asignatura tendrá estrecha relación con la sustituta de Herri Ondare en 3º de ESO, Taller de Ciencia, persiguiendo, de este modo, romper con la tradicional lucha y exclusión entre ciencias y letras. En un principio, dentro del ta-

ller de prensa, los alumnos irán practicando en las clases, para después, con el tiempo, poder ir publicando sus trabajos en nuestro periódico. Junto con la prensa escrita, nos acercaremos a la oralidad y si nos es posible, grabaremos algunos programas de radio. De momento, estamos empezando y este inicio parece que pinta bien. ¡Ya se verá!

22

Ikastolako Berriak


LA HAUR ESKOLA EN MARCHA! Con la llegada de septiembre, ya ha arrancado el nuevo curso escolar. En el edificio de Mikelar, y tras haber convocado a los padres a una reunión informativa, comenzamos con las adaptaciones de los pequeños el día 2. Éstas tienen una duración de 9 días y tuvimos la oportunidad de conocernos todos: niños, padres, madres y cuidadora. ra Por ahora contamos con 13 nuevas incorporaciones, 8 niños y 5 niñas. Al ser todavía un grupo muy reducido, todos lo pequeños están en la planta de abajo. abajo.

En el nuevo edificio están los de HH 1: empezaron el curso el día 2 y tuvieron una adaptación de 3 días. Para los nuevos, en cambio, la adaptación se prolonga durante 9 jornadas. En HH 1 tenemos 24 niños y 27 niñas, divididos en 4 aulas , según edades.

Debido a las adaptaciones, en septiembre no trabajamos la estimulación temprana, a la cual se le dará comienzo el próximo día 13 de octubre. Las actividades guiadas, tales como construcción, música, dibujo…, en cambio, se están trabajando desde el principio.

Los niños de HH2 se incorporaron al curso el día 8 de septiembre y su adaptación duró 5 días.

El horario amplio se puso en marcha el día 1 de septiembre, y los niños de HH3 y mayores pudieron disfrutar del mismo a partir del mismo día, aunque los pequeños no pudieron aplicarlo hasta haber terminado sus días de adaptación

San Benito Ikastola

23

Ikastolako Berriak


DE VISITA A CORREOS

E

l pasado día 28 de septiembre, los peques de las dos gelas de HH5 visitaron las oficinas de Correos con el fin de conocer los servicios que ofrecen y cómo funcionan. Así, aprendieron el proceso que tiene una carta desde que sale de las oficinas de Correos hasta que llega a su destino. Les encantó la excursión, lo pasaron pipa merodeando por las oficinas y al final ¡qué sorpresa! Salieron de allí con un regalo cada uno. Queremos agradecer a Correos y a los trabajadores que nos acogieron tan bien su atención, sus explicaciones, y por supuesto, su regalo.

rimaria Alumnos/as de p ONOSTIA D e d IA D L A M en el ZINE

Como

todos los años nos acercamos al Zinemaldia de Donostia para ver una maravillosa película. Esta vez más de 2000 niños/as vimos la versión en euskara de "Nanny McPhee and the Big Bang" con mucho entusiasmo. Nos reunimos varios colegios de todo Gipuzkoa y no perdimos la oportunidad de pasarlo bien. Nos levantaron de los asientos con juegos y canciones. Nanny Mc Phee, la niñera fea se fue transformando a medida que los niños se portaban bien. Disfrutamos mucho con la película. SUGERENCIAS Mi propuesta/opinión/pregunta_____________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Nombre y apellidos( no es obligatorio) __________________________________________________________ Curso de mi hijo/a .Tlfno____________________________ ¿Quieres respuesta? San Benito Ikastola 24

Ikastolako Berriak

Urria 2010 Ikastolako Berriak  
Urria 2010 Ikastolako Berriak  

Urria 2010 Ikastolako Berriak

Advertisement