Page 1

VUXENUTBILDNINGEN www.sbkf.se

BROMÖLLA-SÖLVESBORG

Våren 2018


Välkommen till Vuxenutbildningen! Hösten 2017 Studietid Grundläggande, Gymnasie samt Särskild utbildning för vuxna: 2018-01-15—2018-06-22 Sista ansökningsdag: 2017-12-08 Studietid Utbildning i Svenska för invandrare: 2018-01-02—2018-06-22 Elever studerar alla dagar förutom helgdagar och semester. För att dina studier ska räknas som heltidsstudier hos CSN krävs 20 poäng/vecka.

Särvux Särskild utbildning för vuxna

Poäng Anteckningar -

Kontinuerlig intagning

Svenska för invandrare Poäng Anteckningar Utbildning i Svenska för invandrare

Orienteringskurs Orienteringskurs 10 veckor

Grundläggande kurser

Heltid

Kontinuerlig intagning

Poäng Anteckningar 200

Kontinuerlig intagning

Poäng Anteckningar

Engelska

100

Kontinuerlig antagning

Matematik

100

Svenska

200

Svenska som andra språk

200

Samhällskunskap

100

Spången

200

Extra svenska

100

Data grund, orienteringskurs

100

Dessutom finns möjlighet att studera Religionskunskap, Historia, Geografi, Biologi, Kemi, Fysik samt Hem- och Konsumentkunskap på grundläggande nivå. För mer information – kontakta våra studie- och yrkesvägledare. Övriga yrkesutbildningar - kontakta våra studie- och yrkesvägledare.


Gymnasiekurser Digitalt skapande 1 Engelska 5 Engelska 6 Engelska 7

Kurser startas vid tillräcklig

Poäng många sökande. 100 100 100 100

Etnicitet och kulturmöten

100

Geografi 1 Historia 1b

100 100

Information och kommunikation 1

100

Matematik Matematik Matematik Matematik Matematik

100 100 100 100 100

1b 2b 3b 4 5

Naturkunskap 1b Naturkunskap 2

100 100

Orienteringskurs, data grund Orienteringskurs, praktisk data

Ind

Psykologi 1 Psykologi 2b Religion 1

Ind 50 50 50

Samhällskunskap 1b Samhällskunskap 2

100 100

Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3

100 100 100

Svenska som andra språk 1 Svenska som andra språk 2 Svenska som andra språk 3

100 100 100

Ungdomskulturer

100

Distans via NTI Distans via NTI

Kurser på Hermods eller hos annan distanskursanordnare som NTI, sökes på särskild blankett där även personbevis bifogas! Det finns möjlighet att hitta flexibla lösningar i de olika kurserna. De kurser som inte finns i listan kan eventuellt läsas i någon av våra grannkommuner eller på distans via Hermods eller NTI. Finns kursen här så gäller Bromölla i 1:a hand.


CSN-INFORMATION Studiemedel är pengar du kan få när du studerar. Du måste ansöka om du vill ha studiemedel. Studiemedel består av bidrag och lån. Du väljer själv om du bara vill ansöka om bidraget eller om du vill låna också. Lånet måste du sedan betala tillbaka. Vissa av bidragen och lånen kan du få i särskilda situationer:

Tilläggsbidrag kan du få om du har barn. Tilläggslån kan du få från och med det år du fyller 25 och om du har arbetat tidigare.

 

Det finns också ett högre bidrag som du kan få från det år du fyller 25, om du inte läst på gymnasienivå. Detta gäller om du läser på grundskole– eller gymnasienivå samt på vissa andra utbildningar. Högre bidrag för unga arbetslösa Det finns en möjlighet för unga arbetslösa mellan 20-24 år och som saknar slutbetyg, att få en högre bidragsdel. Se vidare på CSN:s hemsida under ”Tillfällig satsning på unga arbetslösa” för mer info. Studiemedel kan du få:  

Om du studerar på högskola och på vissa andra utbildningar efter gymnasiet. Om du studerar på folkhögskola, kommunal vuxenutbildning eller annan grundskole- och gymnasieutbildning från och med hösten det år du fyller 20. Du kan få bidraget till och med det år som du fyller 56 år. Men från det år som du fyller 47 år får du inte låna i lika många veckor som förut.


GYMNASIALA KURSER Utbildningen ger dig kunskaper motsvarande gymnasieskolan. De gymnasiala kurserna läser du fristående men du kan kombinera dem så att de leder fram till en gymnasieexamen. Du bestämmer själv hur många ämnen/kurser du vill läsa. Det är viktigt att du börjar dina studier på rätt nivå med hänsyn till dina förkunskaper. Efter varje avslutad kurs får du betyg. Förkunskaper Ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen/kursen. Kontakt Lena Limsund, 0456-82 27 49 lena.limsund@sbkf.se Annika Lindborg, 0456-82 27 48 annika.lindborg@sbkf.se


GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING GRUV finns för dig som vill förbättra dina grundskolekunskaper i svenska, matematik, engelska och samhällskunskap. Under studietiden får du också lära dig att arbeta med hjälp av dator. Du kan börja studera på den nivå som passar bäst utifrån dina förkunskaper och du kan börja när som helst på året. Viss undervisning sker i grupp men du arbetar också mycket självständigt under skoldagen. Minst två lärare finns alltid tillgängliga för att ge dig handledning eller undervisning varje dag. Ämnesschemat kan se olika ut varje vecka, men din studietid är 08.15-13.45 måndag-torsdag, det finns möjlighet att studera även fredagar om du vill. Du väljer om du vill läsa ett ämne i taget eller flera ämnen samtidigt, du kan även läsa på gymnasienivå eller Utbildning i svenska för invandrare samtidigt som du läser på GRUV. Utbildningen vänder sig till dig som behöver kunskaper på grundskolenivå eller till dig som behöver en repetition av grundskolan innan du går vidare till gymnasiestudier. Kontakt Lena Limsund, 0456-82 27 49 lena.limsund@sbkf.se


ORIENTERINGSKURS Är du arbetslös eller vill du bara prova något annat? Komvux erbjuder en 10-veckors orienteringskurs där du kan prova på hur det är att studera. Naturligtvis kan du avbryta om du inte trivs. Du har kanske inte studerat nyligen och därför är studietakten lugn och anpassad efter dig. Du bestämmer själv vad du vill läsa och får hjälp att lägga ditt eget schema. Arbetsveckan innehåller 20 timmar och kan fördelas på fyra eller fem dagar. Under orienteringsveckorna har du också möjlighet att prata med våra vägledare som kan hjälpa dig till vidare studier eller yrkesutbildningar. Facket går oftast med på att man läser orienteringskurs med bibehållen A-kassa. Försäkringskassan och IFO har godkänt en del studier. Tala med din handläggare. All undervisning är gratis och böcker får du låna. Kontakt Annika Lindborg, 0456-82 27 48 annika.lindborg@sbkf.se


SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA Kostnadsfri vuxenutbildning för dig över 20 år som lär dig långsamt därför att du har ett begåvningshandikapp eller en hjärnskada du fått i vuxen ålder. Särvux vill ge dig kunskaper du har nytta av  I hemmet  På jobbet  På fritiden På Särvux studerar du  I lugn miljö  I små grupper  Vid ett tillfälle per vecka På Särvux kan du lära dig  Ord och meningar på svenska och engelska  Att använda pengar  Hur det svenska samhället fungerar  Hur man använder datorn  Matlagning, tvätt och städmetoder På Särvux kan du studera på tre nivåer:  Träningsskolenivå  Grundsärnivå  Gymnasiesärnivå


UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE Utbildning i Svenska för invandrare är till för dig som är född utomlands och vill lära dig svenska från grunden. Gäller från och med det andra kalenderhalvåret det år du fyller 16. För att få börja läsa måste du vara folkbokförd i antingen Bromölla eller Sölvesborgs kommun. Du måste också ha fått de sista fyra siffrorna i ditt personnummer eller ha ett svenskt samordningsnummer.

Du kan när som helst anmäla att du vill börja läsa Utbildning i Svenska för invandrare . Det kan hända att du får vänta i upp till tre månader innan det finns lediga platser tillgängliga. Utbildningen innehåller kurserna A, B, C och D Utbildningen är uppdelad i olika studievägar:  Studieväg 1. För dig som aldrig, eller bara under kort tid, gått i skolan. Här läser du kurs A och kurs B  Studieväg 2. För dig som har lite längre skolutbildning, ca 7-9 år. Här läser du kurs B och kurs C.  Studieväg 3. För dig som har lång skolutbildning. Här läser du kurs C och kurs D. Efter varje avslutad kurs får du betyg. Kontakt Camilla Johansson, 0456-82 27 50 camilla.johansson@sbkf.se


LÄRLINGSUTBILDNING Lärlingsutbildning vänder sig till dig som är behörig till kommunal vuxenutbildning och är intresserad av att få en grundläggande yrkesutbildning eller komplettera din utbildning/arbetslivserfarenhet med en utbildning inom ett yrkesområde. Utbildningen sker mestadels på en arbetsplats inom yrkesområdet. Inom Bromölla-Sölvesborg Kommunalförbund kan vi erbjuda yrkesutbildning/lärlingsutbildning inom industri. Lärlingsutbildning innebär att du under en handledares ledning utbildar dig på en arbetsplats där du får kunskaper inom området. Lärlingsutbildningen kan pågå upp till två år och genomförs med minst 70% på arbetsplatsen. Detta innebär att du även kan komplettera med någon kurs i t ex Matematik, Engelska eller enbart ha utbildningen till 100% på en arbetsplats. Efter genomförd utbildning får du betyg. Är du intresserad? Kontakta oss, så hjälper vi dig.

Kontakt Pedagogisk samordnare Industri Glenn Ernström, 0456 - 81 66 96, 0708- 23 27 41 glenn.ernstrom@skola.sbkf.se Rektor Jim Thorstensson, 0456 – 82 27 60 jim.thorstensson@sbkf.se


LÄRCENTRUM Lärcentrum är en kommunal satsning för distansstuderande som vill utbilda sig men ändå bo kvar. Bromölla Lärcentrum välkomnar alla i Bromölla kommun som studerar på högskola/universitet eller läser i någon annan flexibel form som t ex folkhögskola eller distanskurser inom Vuxenutbildningen. Vårt mål är att underlätta din studietid. På Lärcentrum har du tillgång till teknik som du behöver för dina studier. Det finns datorarbetsplatser, du kan låna grupprum för grupparbeten eller enskilda studier, du kan träffa andra studenter och få yrkes– och studierådgivning. Du kan dessutom skriva dina tentor hos oss så slipper du åka till din utbildningsanordnare vid tentatillfället. Lärcentrum har öppet kl. 8.00–16.00 vardagar. Vill du ha tillgång till lokalerna på tider som passar dig kan du ansöka om ett passerkort. Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig göra det bästa av din studietid. Läs mer om Bromölla Lärcentrum på www.sbkf.se/larcentrum Sölvesborg Lärcentrum hittar du på www.solvesborg.se Kontakt Bromölla Lärcentrum Tel: 0456-82 27 58 larcentrum@sbkf.se


Kontaktinformation Vuxenutbildningen Rektor Jim Thorstensson, tel 0456-82 27 60 eller 0709-17 14 05 E-post: jim.thorstensson@sbkf.se Handläggare Kerstin N Holgersson, tel 0456-82 27 53 E-post: kerstin.nilsson-holgersson@sbkf.se Utbildning i Svenska för invandrare Camilla Johansson, tel 0456-82 27 50 E-post: camilla.johansson@sbkf.se Studie– och yrkesvägledare Lena Limsund, 0456-82 27 49 E-post: lena.limsund@sbkf.se Annika Lindborg 0456-82 27 48 E-post: annika.lindborg@sbkf.se Lärcentrum Maria Garney, tel 0456-82 27 58 E-post: maria.garney@sbkf.se Vuxenutbildningen Storgatan 69 A, 295 35 BROMÖLLA Telefon 0456-82 27 50 www.sbkf.se/vux

Vux kurskatalog varen18  
Vux kurskatalog varen18  

Vuxenutbildningen SBKFs kurskatalog för vt 2018

Advertisement