Page 1

www.besst.sk

CHYŤ TEN SPRÁVNY SPOJ a rozhodni o svojej budúcnosti už teraz!

#TicketToTheFuture

SÚKROMNÉ BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM

BESST

Deň Otvorených Dverí 12. 12. 2019 od 09:15 do 12:30


ÚVOD Pri príležitosti oslavy piateho výročia nášho gymnázia sme sa tento rok rozhodli pre netradičný formát organizácie Dňa otvorených dverí. Pri objavovaní nového mesta má človek nekonečné množstvo možností, ale obmedzený čas, takže akým lepším spôsobom spoznať jeho hlavné atrakcie, než sa vydať na cestu autobusom „Hop on Hop off “ (hop on hop off - nastúp/ vystúp)? Naši študenti využili svoje vlastné prázdninové zážitky, kreativitu a predstavivosť pri príprave svojho školského turné s cieľom ukázať potenciál našej komunity BESST. Téma „ciest“ je ústredným prvkom pri vzdelávaní. Najmä tu v BESSTe. Naši študenti cestujú každý deň po ceste zvanej školský život, ich cesta je bohatá a plná; smerovaná akademickými hodinami, zakorenená vo faktoch a zručnostiach, sprevádzaná výchovou založenou na hodnotách; zakotvená v ľudskosti a srdci. Účelom cesty každého z našich mladých ľudí, dokonca aj po tom, čo sa už školský autobus BESST zastavil a na svoj život si každý z nich zvolil svoje vlastné vozidlo, je to, že sa stanú vytrvalými študentmi, ktorí budú vždy hľadať možnosti zlepšenia pre seba a pre ľudí v ich okolí; osobnosťami, ktoré budú viesť svoju budúcnosť k novým cieľom s citom a porozumením. PRECESTUJME SBG BESST V ŠTÝLE „HOP ON HOP OFF“ (NASTÚP/VYSTÚP) Zorientujme sa ZELENÁ TRASA (prehliadka prvého poschodia) - autobusové zastávky III.A, II.B. II.A, I.A - sprievodkyňa Rebeka R. MODRÁ TRASA (prehliadka druhého poschodia) - autobusové zastávky IV.A, IV.M, V.A, V.M, Laboratórium – sprievodkyňa Franceska K. Symboly autobusových zastávok pred každou triedou, farba symbolov autobusovej zastávky je zelená alebo modrá. Autobusy pre každú trasu opúšťajú hlavnú stanicu v čase 9:35, 9:50, 10:20, 10:35, 10:50, 11:10, 11:25, 11:40, 12:10, 12:25, 12:40

Logistika Hlavná autobusová stanica sa nachádza na centrálnom námestí BESST a je ľahko dostupná. Tu nájdete našu asistentku stanice Luciu Jarabovú, ktorá Vám rada v prípade otázok pomôže, aby Váš čas strávený s nami bol nielen príjemný, ale aj plný zážitkov. Na tomto mieste nájdete aj naše priateľské sprievodkyne Rebeku a Francesku, ktoré zaistia, že sa bezpečne dostanete ku svojim cieľom. Keď si vyberiete svoju prvú trasu (Horné poschodie alebo Prízemie), budete mať na preskúmanie 45 minút, počas ktorých môžete zostať na jednej zastávke po celú dobu, alebo, ak si budete priať, môžete vyskúšať niečo nové každých 15 minút, vždy keď sa naša sprievodkyňa vráti. Ak chcete zmeniť trasu, môžete tak urobiť počas prestávok s občerstvením, a to tak, že sa dostavíte na hlavnú stanicu o 10:05, 11:05 a 11:55. Existuje mnoho príležitostí na detailnejší prieskum; je tu naozaj niečo pre každého. Tí najodvážnejší z Vás si môžu vyskúšať ktorúkoľvek zo štyroch lekcií na trase „I.A“. Ako lepšie skutočne porozumieť kultúre, než skúsiť v nej žiť? Ak ste skôr typ diváka a radšej sa najskôr poobzeráte, kým sa odhodláte zapojiť, potom všetky naše ďalšie zastávky II.A, II.B, III.A, IV.A ponúkajú širokú škálu možností; od anglického jazyka, slovenčiny a nemčiny cez chémiu, biológiu až po informatiku, kde si vyberie podľa svojho vkusu naozaj každý. Ak si potrebujete oddýchnuť od cestovania, prečo nezájsť do jednej z našich dvoch čakární, kde sa môžete občerstviť a zároveň príjemne porozprávať. Naši „miestni“ obyvatelia (študenti aj učitelia) budú k dispozícii na priateľský rozhovor alebo na zodpovedanie otázok, ktoré by vás mohli bližšie zaujímať. Naša „prednostka stanice“, alebo v miestnom jazyku naša pani riaditeľka, Ľubica Srnáková, Vám bude k dispozícii, ak by ste mali záujem informovať sa v súkromí. Šťastnú cestu! A pamätajte: nech Vám neujde autobus!


I.A

II.A II. B

III. A Čakáreň

Autobusová stanica

Bufet

W

WC chlapci

l

WC dievčatá

IV.A

IV.M (C 305)

Limbová ulica

Limbová ulica

Hlavný vchod

Zadný vchod

laboratory

V.M

V.A

O

C

PC room

Plán školy - 1. poschodie Plán školy - 2. poschodie


PREHLIADKA 1. POCHODIA Sprievodkyňa: Rebeka Zastávka: I.A

Odchody z hlavnej autobusovej stanice BESST:

9:20 9:35 9:50 10:05-10:20 10:20 10:35 10:50 11:05-11:10 11:10 11:25 11:40 11:55-12:05 12:05 12:20 12:35

“Vyskúšajte si”

Matematika - vyskúšajte si (SW) Matematika - vyskúšajte si (SW) Matematika - vyskúšajte si (SW) "OBČERSTVENIE" Angličtina - vyskúšajte si (HT) Angličtina - vyskúšajte si (HT) Angličtina - vyskúšajte si (HT) "OBČERSTVENIE" Slovenčina - vyskúšajte si (JT) Slovenčina - vyskúšajte si (JT) Slovenčina - vyskúšajte si (JT) "OBČERSTVENIE" Angličtina - vyskúšajte si (LU) Angličtina - vyskúšajte si (LU) Angličtina - vyskúšajte si (LU)

PREHLIADKA 1. POCHODIA Sprievodkyňa: Rebeka Zastávka: II.A

Odchody z hlavnej autobusovej stanice BESST:

9:20 9:35 9:50 10:05-10:20 10:20 10:35 10:50 11:05-11:10 11:10 11:25 11:40 11:55-12:05 12:05 12:20 12:35

“Pozrite si”

Chémia - pozrite si (MaG) Chémia - pozrite si (MaG) Chémia - pozrite si (MaG) "OBČERSTVENIE" Biológia - pozrite si (ZB) Biológia - pozrite si (ZB) Biológia - pozrite si (ZB) "OBČERSTVENIE" Informatika - pozrite si (RR-PC ROOM) Informatika - pozrite si (RR-PC ROOM) Informatika - pozrite si (RR-PC ROOM) "OBČERSTVENIE" Občianska náuka - pozrite si (AK) Občianska náuka - pozrite si (AK) Občianska náuka - pozrite si (AK)


PREHLIADKA 1. POCHODIA Sprievodkyňa: Rebeka Zastávka: II.B

Odchody z hlavnej autobusovej stanice BESST:

9:20 9:35 9:50 10:05-10:20 10:20 10:35 10:50 11:05-11:10 11:10 11:25 11:40 11:55-12:05 12:05 12:20 12:35

“Pozrite si”

Slovenčina - pozrite si (JT) Slovenčina - pozrite si (JT) Slovenčina - pozrite si (JT) "OBČERSTVENIE" Nemčina - pozrite si (LB) Nemčina - pozrite si (LB) Nemčina - pozrite si (LB) "OBČERSTVENIE" Občianska náuka - pozrite si (AK) Občianska náuka - pozrite si (AK) Občianska náuka - pozrite si (AK) "OBČERSTVENIE" Informatika - pozrite si (TD-PC ROOM) Informatika - pozrite si (TD-PC ROOM) Informatika - pozrite si (TD-PC ROOM)

PREHLIADKA 1. POCHODIA Sprievodkyňa: Rebeka Zastávka: III.A

Odchody z hlavnej autobusovej stanice BESST:

9:20 9:35 9:50 10:05-10:20 10:20 10:35 10:50 11:05-11:10 11:10 11:25 11:40 11:55-12:05 12:05 12:20 12:35

“Pozrite si”

Dejepis - pozrite si (AK) Dejepis - pozrite si (AK) Dejepis - pozrite si (AK) "OBČERSTVENIE" Geografia - pozrite si (MĎ) Geografia - pozrite si (MĎ) Geografia - pozrite si (MĎ) "OBČERSTVENIE" Chémia - pozrite si (MaG) Chémia - pozrite si (MaG) Chémia - pozrite si (MaG) "OBČERSTVENIE" Angličtina - pozrite si (JG) Angličtina - pozrite si (JG) Angličtina - pozrite si (JG)


PREHLIADKA 2. POSCHODIA Sprievodkyňa: Franceska Zastávka: IV.A

Odchody z hlavnej autobusovej stanice BESST:

9:20 9:35 9:50 10:05-10:20 10:20 10:35 10:50 11:05-11:10 11:10 11:25 11:40 11:55-12:05 12:05 12:20 12:35

“Pozrite si”

Nemčina - pozrite si (LB) Nemčina - pozrite si (LB) Nemčina - pozrite si (LB) "OBČERSTVENIE" Nemčina seminár - pozrite si (DD) Nemčina seminár - pozrite si (DD) Nemčina seminár - pozrite si (DD) "OBČERSTVENIE" Svetová literatúra - pozrite si (LB) Svetová literatúra - pozrite si (LB) Svetová literatúra - pozrite si (LB) "OBČERSTVENIE" Slovenčina - pozrite si (JT) Slovenčina - pozrite si (JT) Slovenčina - pozrite si (JT)

PREHLIADKA 2. POSCHODIA Sprievodkyňa: Franceska Zastávka: IV.M (miestnosť č. C305)

Odchody z hlavnej autobusovej stanice BESST:

9:20 9:35 9:50 10:05-10:20 10:20 10:35 10:50 11:05-11:10 11:10 11:25 11:40 11:55-12:05 12:05 12:20 12:35

“Pozrite si”

Nemčina - pozrite si (DD) Nemčina - pozrite si (DD) Nemčina - pozrite si (DD) "OBČERSTVENIE" Biológia AS - pozrite si (SW) Biológia AS - pozrite si (SW) Biológia AS - pozrite si (SW) "OBČERSTVENIE" Angličtina AS - pozrite si (HT) Angličtina AS - pozrite si (HT) Angličtina AS - pozrite si (HT) "OBČERSTVENIE"


PREHLIADKA 2. POSCHODIA Sprievodkyňa: Franceska Zastávka: V.A

Odchody z hlavnej autobusovej stanice BESST:

9:20 9:35 9:50 10:05-10:20 10:20 10:35 10:50 11:05-11:10 11:10 11:25 11:40 11:55-12:05 12:05 12:20 12:35

“Pozrite si”

Svetová literatúra - pozrite si (HT) Svetová literatúra - pozrite si (HT) Svetová literatúra - pozrite si (HT) "OBČERSTVENIE"

"OBČERSTVENIE" Seminár z biológie - pozrite si (ZB) Seminár z biológie - pozrite si (ZB) Seminár z biológie - pozrite si (ZB) "OBČERSTVENIE" Seminár z chémie - pozrite si (MaG) Seminár z chémie - pozrite si (MaG) Seminár z chémie - pozrite si (MaG)

PREHLIADKA 2. POSCHODIA Sprievodkyňa: Franceska Zastávka: V.M

Odchody z hlavnej autobusovej stanice BESST:

9:20 9:35 9:50 10:05-10:20 10:20 10:35 10:50 11:05-11:10 11:10 11:25 11:40 11:55-12:05 12:05 12:20 12:35

“Pozrite si”

Obchod a podnikanie - pozrite si (JG) Obchod a podnikanie - pozrite si (JG) Obchod a podnikanie - pozrite si (JG) "OBČERSTVENIE" Matematika - pozrite si (TD) Matematika - pozrite si (TD) Matematika - pozrite si (TD) "OBČERSTVENIE" Matematika - pozrite si (TD) Matematika - pozrite si (TD) Matematika - pozrite si (TD) "OBČERSTVENIE" Angličtina - pozrite si (HT) Angličtina - pozrite si (HT) Angličtina - pozrite si (HT)


PREHLIADKA 2. POSCHODIA Sprievodkyňa: Franceska Zastávka: LABORATÓRIUM

Odchody z hlavnej autobusovej stanice BESST: 9:20 9:35 9:50 10:05-10:20 10:20 10:35 10:50 11:05-11:10 11:10 11:25 11:40 11:55-12:05 12:05 12:20 12:35

“Vyskúšajte si”

"OBČERSTVENIE" Chemické pokusy - vyskúšajte si (MaG) Chemické pokusy - vyskúšajte si (MaG) Chemické pokusy - vyskúšajte si (MaG) "OBČERSTVENIE"

"OBČERSTVENIE"

ZMEŠKALI STE AUTOBUS? PRIŠLI STE PRISKORO? Počkajte v čakárni na ďalší spoj, ktorý príde o 15 minút. Bližšie informácie o aktivitách nájdete na stanovišti INFORMÁCIE Zastávka: na hlavnej chodbe

Odchody z hlavnej autobusovej stanice BESST:

“Informácie”

Rozhovor s riaditeľkou alebo ZB, RR, TD, JuT Rozhovor s riaditeľkou alebo ZB, RR, TD, JuT Rozhovor s riaditeľkou alebo ZB, RR, TD, JuT "OBČERSTVENIE" ČAKÁREŇ - Rozhovor s AK, RR, JT, LU, JuT alebo študentmi I.A, II.B (NZ, KJ, BN, NH) 10:20 ČAKÁREŇ - Rozhovor s AK, RR, JT, LU, JuT alebo študentmi I.A, II.B (NZ, KJ, BN, NH) 10:35 ČAKÁREŇ - Rozhovor s AK, RR, JT, LU, JuT alebo študentmi I.A, II.B (NZ, KJ, BN, NH) 10:50 11:05-11:10 "OBČERSTVENIE" Rozhovor s riaditeľkou alebo DD, JG, SW 11:10 Rozhovor s riaditeľkou alebo DD, JG, SW 11:25 Rozhovor s riaditeľkou alebo DD, JG, SW 11:40 11:55-12:05 "OBČERSTVENIE" ČAKÁREŇ - Rozhovor s LB, DD, RR, HT, SW alebo študentmi I.A, II.B (NZ, KJ, BN, NH) 12:05 ČAKÁREŇ - Rozhovor s LB, DD, RR, HT, SW alebo študentmi I.A, II.B (NZ, KJ, BN, NH) 12:20 ČAKÁREŇ - Rozhovor s LB, DD, RR, HT, SW alebo študentmi I.A, II.B (NZ, KJ, BN, NH) 12:35 9:20 9:35 9:50 10:05-10:20


Mgr Ľubica Srnáková (ĽS)

Hayley Turner, PGCE, (HT)

Mgr. Lucia Urbanovičová (LU)

Joshua Kit Laing Green, PGDE (JG)

Riaditeľka školy, Učiteľka matematiky

Zástupkyňa riaditeľky školy, Učiteľka anglického jazyka

Učiteľka anglického jazyka

Učiteľ anglického jazyka, podnikania a etickej výchovy

Lucia Jarabová (LJ)

Mgr. Andrej Krajčovič (AK)

Mgr. Lenka Barteková (LB)

Asistentka riaditeľky

Učiteľ občianskej náuky a dejepisu

Mgr. Zuzana Biganičová (ZB)

Učiteľka nemeckého a anglického jazyka

Učiteľka biológie a anglického jazyka

Mgr. Juraj Tuleja (JT)

Ing. Rastislav Rehák (RR)

Mgr. Juraj Tichý (JuT)

Mgr. Monika Ďurková (MĎ)

Učiteľ slovenského jazyka a dejepisu

Učiteľ informačných technológií

Učiteľ dejepisu

Tom Davies, M. Eng. (TD)

Mgr. Diana Drličková (DD)

Učiteľ matematiky a fyziky

Učiteľka nemeckého jazyka a slovenského jazyka

Učiteľka geografie

Mgr. Martin Gerčak (MaG)

Samantha Lee Waldroup, B.A. (SW)

Učiteľ chémie a telesnej výchovy

Učiteľka matematiky a biológie

Profile for sbgbesst

SBG BESST Open House 2019  

SBG BESST Open House 2019

SBG BESST Open House 2019  

SBG BESST Open House 2019

Profile for sbgbesst
Advertisement