Page 1

STRATEGIPLANEN FRA VISION TIL EKSEKVERING

BEJDERCONSULTING

STRATEGI

ORGANISATION

SAMARBEJDE


STRATEGIPLANEN

EN NY SLAGKRAFTIG STRATEGIPLAN Udvikling af en jeres virksomheds nye strategi, kan finde sted på mange forskellige detaljeringsniveauer. Som udgangspunkt går vi grundigt til værks med at identificere forskellige forretningsmuligheder gennem en Strategisk Segmentering, hvorefter vi evaluerer hvor attraktive hver af disse forretningsmulighed er målt på vækst- og indtjeningspotentiale. Vi retter efterfølgende vores fokus på, hvilke strategiske handlemuligheder jeres virksomhed har, for at få succes i de mest interessante forretningsmuligheder. Hvilke successtrategier skal der til, for at kunne konkurrere i hvert enkelt forretningsområde? - og hvilke strategiske aktiviteter skal vi sætte i værk for at vores virksomhed er gearet til konkurrencen? Gennem hele udviklingsforløbet gør vi brug af state-of-the-art analyseværktøjer, som danner grundlag for de strategiske drøftelser og beslutninger vi skal igennem for at kunne formulere en gennemarbejdet strategiplan for jeres virksomhed. Nedenfor ses en skitse til, hvordan et strategiforløb med BejderConsulting kunne se ud.

Strategiplanen

Aktiviteter

Resultater Mission

Missions- & Visionsproces Temamøde 1.

Mission & Vision

Vision

SBA #1

Klarhed om virksomhedens forretningsmuligheder

SBA #3 SBA #2

Strategisk Segmentering Analyse + Temamøde 1

SBA #4

Vækst i %

Vækst- og indtjeningspotentiale I hver forretningsmulighed

Strategisk Attraktivitet Temamøde 2

Indtjening i mio kr.

100

70

80

60

60

50

40

40

20

30

0

20 SBA1 SBA2 SBA3 SBA4 SBA5 SBA6 SBA7 SBA8 SBA9

Formulering af successtrategier i mest attraktive forretningsområder

Formulering af virksomhedens successtrategi

Strategiformulering Temamøde 3 + Analyse

Virksomhedens Strategiplan Temamøde 4 + bearbejdning.

Strategi A

SBA1 SBA2 SBA3 SBA4 SBA5 SBA6 SBA7 SBA8 SBA9

Strategi B

Strategi C

Corporate Strategy Plan 2015

Sidst i forløbet sammensætter vi den strategiske portefølje af attraktive forretningsmuligheder og formulerer de slagkraftige strategier, som matcher virksomhedens styrkeprofil og skaber synergier i virksomheden. Med BejderConsulting er I sikre på, at vi får analyseret og bearbejdet jeres virksomheds strategiske situation grundigt, så I har det bedst mulige udgangspunkt til at udvikle en slagkraftig strategiplan for jeres virksomhed. Kontakt BejderConsulting og aftal et møde om udvikling af jeres nye strategiplan.

BEJDERCONSULTING STRATEGI

ORGANISATION

SAMARBEJDE


STRATEGIPLANEN FRA VISION TIL SLAGKRAFTIG PLAN

Udviklingsmoduler til en slagkraftig strategiplan Ved udviklingen af en ny gennemarbejdet strategiplan, benytter vi os af markedets mest veludviklede strategiske analyser og udviklingsværktøjer. Det betyder, at vi naturligvis også kan vælge at sætte fokus op enkeltstående strategiske udfordringer som fx. produktstrategien eller konkurrencestrategien i jeres virksomhed. Nedenfor ses de strategiske temaer vi arbejder med.

>>

Udarbejdelse af ny Mission.

>>

Udarbejdelse af ny Vision.

>>

Strategisk segmentering: systematisk kortlægning af virksomhedens forretningsmuligheder.

>>

Evaluering af vækst og indtjeningspotentiale i hvert Strategiske Forretningsområde (SBA)

>>

Formulering af successtrategier i attraktive SBA’er herunder Blue Ocean Strategier.

>>

Evaluering af virksomhedens nuværende konkurrencekraft i hvert SBA.

>>

Formulering af Produkt– Markedsstrategier.

>>

Formulering af Vækst og Instjeningsstrategier.

>>

Formulering af Virksomhedens Konkurrencestrategi.

>>

Evaluering af strategiske synergier internt i organisationen og eksternt mellem forretningsområderne.

>>

Konkretisering i strategiske handlingsplaner (Kpi).

>>

Udarbejdelse af en strategisk kommunikationsplan

>>

Eksekvering af strategien.

Kendetegnet for BejderConsulting er, at vi udvikler grundigt gennemarbejdede virksomhedsstrategier samtidigt med, at sørger for at der bliver skabt en involvering og et engagement i organisationen, som gør det lettest muligt effektivt at eksekvere strategien. Kontakt BejderConsulting for et formøde om udviklingen af jeres strategi.

BEJDERCONSULTING STRATEGI

ORGANISATION

SAMARBEJDE


STRATEGIPLANEN FRA VISION TIL EKSEKVERING

Kontakt os for et møde: BEJDER CONSULTING Per Døvers Vej 2 2300 København S Email: kontakt@bejderconsulting.dk Tel: +45 4075 4450

BEJDERCONSULTING STRATEGI

ORGANISATION

SAMARBEJDE

strategiplanen-fra-vision-til-eksekvering  
strategiplanen-fra-vision-til-eksekvering  

FRA VISION TIL EKSEKVERING B EJDER C ONSULTING STRATEGI ORGANISATION SAMARBEJDE

Advertisement