Page 1

ANVENDT ORGANISATIONSUDVIKLING 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE I FAGET ORGANISATION (10 ECTS POINT)


Organisationsudvikling

I PRAKSIS 1.

Unik uddannelse, hvor du opbygger nye færdigheder Dette kursus er udviklet specielt til de kandidater, som ønsker at arbejde med udvikling af organisationer. Derfor har vi tilrettelagt dette uddannelsesforløb, hvor vi kobler organisationsteorien til realistiske processer og værktøjer, der anvendes i danske virksomheder og organisationer. Vi gennemgår og afprøver et udvalg af disse metoder, så du som deltager får opbygget en værktøjskasse, du kan anvende i praksis.

2.

Uddannelsen henvender sig både til nyuddannede og erfarne kandidater Uddannelsesforløbet i praktisk organisationsudvikling kræver ingen særlige forudgående kvalifikationer. Du kan derimod forvente en stejl indlæringskurve, hvor du får afprøvet udviklingsprocesser og -værktøjer, der hviler på et organisationsfaglige fundament. Efter uddannelsen har du et udgangspunkt for at kunne medvirke aktivt i organisationsudvikling.

3.

Teori, cases, og træning af relevante værktøjer og processer For at nå så langt på bare 6 uger, indeholder kurset en kombination af organisationsteorier og deres praktiske anvendelse. Dette betyder, at vi belyser det teoretiske fundament med konkrete eksempler og cases fra virksomheder og organisationer. Vi stopper dog ikke der. Som kursist kommer du til at designe og præsentere organisationudviklingsforløb, træne konkrete værktøjer samt give og modtage feedback på dit arbejde. Herudover gennemfører du et fagligt projekt, som danner udgangspunkt for den afsluttende mundtlige eksamen, der er kompetencegivende med 10 ECTS points.


4. Undervisere og oplægsholdere på uddannelsen Kurset undervises af Søren Emborg Bejder, der er uddannet cand. merc. fra CBS og MBA fra Californien. Søren har arbejdet som management konsulent gennem mere end 10 år og kan trække på en række erfaringer fra udviklingsprojekter i danske virksomheder og organisationer. Søren har bl.a. deltaget i udviklingsprojekter i virksomheder som Novo, Carlsberg, Dong Energy, Vejdirektoratet og Castrol. Hvis antallet af tilmeldinger tillader det, vil der blive inviteret eksterne oplægsholdere fra erhvervslivet med cases.

5. Undervisning i lyse rummelige lokaler Undervisningen foregår i lyse rummelige konferencelokaler i København K. Hermed

2012

har vi den ideelle ramme til at gennemføre vores undervisning og træning i. Der er mulighed for gratis parkering og gode forbindelser med offentlig transport. På kurset

FEBRUAR

indgår kaffe og let forplejning fra morgenstunden

6. Kursusdatoer Uddannelsen er på fuld tid og løber fra 21. februar 2012 og 6 uger frem. Undervisningsmodulerne ligger hver tirsdag og torsdag i de første 5 uger, mens den 6 uge er reserveret til eksamenslæsning. Ind imellem modulerne er der tid til at mødes i

MARTS

M

T

O

T

F

L

S

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

læsegrupper, at arbejde med et konkret projekt og forberede sig til undervisningsmodulerne. Eksamen afholdes mandag den 2. april.

27

Kursusdage

26

Forberedelsesdage


Uddannelsens opbygning

1. Introduktion

2. Organisationsstruktur

3. Styringsprocesser

4. Virksomhedskultur og etik

5. Individ & grupper

Organisationens grundelementer.

Forskellige strukturer og deres strategiske betydning.

Styringsprocesser, information, kontrol & beslutninger mm.

Kulturen & etikens strategiske betydning.

Motivation, jobdesign gruppeprocesser mm.

Værktøjer & træning: Udvikling af organisation og forretningsgrundlag.

Værktøjer & træning: Udvikling af effektiv struktur i dansk virksomhed.

Værktøjer & træning: Design af nyt styringssystem til dansk kommune.

Værktøjer & træning: Udvikling med Competing Values Framework.

Værktøjer & træning: MBTi, Work Life Balance og Team Performance.

6. Ledelse

7. Strategi

8. Organisationsudvikling

9. Projektstyring

10. Eget projekt

Ledelsesopgaver, ledelsesformer og ledelsestyper.

Strategisk analyse, planlægning og udvikling.

Processer og værktøjer til udvikling af organisationer.

Projektmodel og værktøjer.

Fremlæggelse af egne projekter.

Værktøjer & træning: Program for ledelsesudvikling i ingeniørfirma.

Værktøjer & træning: Udvikling af Blue Ocean strategi til kursusvirksomhed.

Værktøjer & træning: Design af fusionsproces mellem to banker.

Repetition af kursets mest centrale temaer.

Kommentarer og feedback i plenum.


Bemærk:

Kursusdage: Kl. 9:00 – 15:30 Eller... Kl. 9:00 – 16:30

Kursets pris ppå å kr. 21.000 betales for nyledige af det offentlige. TILMELDING TIL UDDANNELSEN Kontakt kursusadministrator Birgitte Nielsen E: birgitte@asnaes-vangstrup.dk M: +45 2289 9189

Læsegruppe: fagdiskussioner opgavelø opgaveløsning eksamenslæ eksamenslæsning

KompetenceKompetencegivende eksamen på på akademinivean ☺

YDERLIGERE INFORMATION OM UDDANNELSEN Kontakt kursusleder Søren Emborg Bejder. cand. merc. MBA. E: kontakt@bejderconsulting.dk M: +45 4075 4450

webfolder-2-6-bla  

ANVENDT ORGANISATIONSUDVIKLINGANVENDTORGANISATIONSUDVIKLING 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE I FAGET ORGANISATION (10 ECTS POINT)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you