Page 1

Uddannelsen betales for nyledige af det offentlige

Anvendt Organisationsudvikling 6 ugers selvvalgt uddannelse 1.

Unik uddannelse, hvor du opbygger nye færdigheder Dette kursus er udviklet specielt til de kandidater, som ønsker at arbejde med udvikling af organisationer. Derfor har vi tilrettelagt dette uddannelsesforløb, hvor vi kobler organisationsteorien til realistiske processer og værktøjer, der anvendes i danske virksomheder og organisationer. Vi gennemgår og afprøver et udvalg af disse metoder, så

Læsegruppe:

du som deltager får opbygget en værktøjskasse, du kan anvende i praksis. Som kursist

fagdiskussioner opgavelø opgaveløsning eksamenslæ eksamenslæsning

kommer du til at designe og præsentere organisationsudviklingsforløb, træne konkrete værktøjer samt give og modtage feedback på dit arbejde. Herudover gennemfører du et fagligt projekt, som danner udgangspunkt for den afsluttende mundtlige eksamen, der er kompetencegivende som faget organisation med 10 ECTS point.

2.

Uddannelsen både til nyuddannede og erfarne kandidater Uddannelsesforløbet i praktisk organisationsudvikling kræver ingen særlige forudgående kvalifikationer. Du kan derimod forvente en stejl indlæringskurve, hvor du får afprøvet udviklingsprocesser og -værktøjer, der hviler på et organisationsfagligt fundament. Efter uddannelsen har du et udgangspunkt for at kunne medvirke aktivt i organisationsudvikling.

KompetenceKompetencegivende eksamen på på akademinivean ☺

YDERLIGERE INFORMATION OM KURSET Kontakt kursusleder Søren Emborg Bejder E: kontakt@bejderconsulting.dk M: +45 4075 4450

TILMELDING TIL KURSET Kontakt kursusadministrator Birgitte Nielsen E: birgitte@asnaes-vangstrup.dk M: +45 2289 9189


Uddannelsens opbygning 1. Introduktion

3. Styringsprocesser

4. Virksomhedskultur og etik

5. Individ & grupper

Organisationens grundelementer.

Forskellige strukturer og deres strategiske betydning.

Styringsprocesser, information, kontrol & beslutninger mm.

Kulturen & etikens strategiske betydning.

Motivation, jobdesign gruppeprocesser mm.

Værktøjer & træning: Udvikling af organisation og forretningsgrundlag.

Værktøjer & træning: Udvikling af effektiv struktur i dansk virksomhed.

Værktøjer & træning: Design af nyt styringssystem til dansk kommune.

Værktøjer & træning: Udvikling med Competing Values Framework.

Værktøjer & træning: MBTi, Work Life Balance og Team Performance.

6. Ledelse

3.

2. Organisationsstruktur

7. Strategi

8. Organisationsudvikling

9. Projektstyring

10. Eget projekt

Ledelsesopgaver, ledelsesformer og ledelsestyper.

Strategisk analyse, planlægning og udvikling.

Processer og værktøjer til udvikling af organisationer.

Projektmodel og værktøjer.

Fremlæggelse af egne projekter.

Værktøjer & træning: Program for ledelsesudvikling i ingeniørfirma.

Værktøjer & træning: Udvikling af Blue Ocean strategi til kursusvirksomhed.

Værktøjer & træning: Design af fusionsproces mellem to banker.

Repetition af kursets mest centrale temaer.

Kommentarer og feedback i plenum.

Undervisning i lyse rummelige lokaler

5.

Undervisere på uddannelsen

Undervisningen foregår i lyse rummelige konferencelokaler i

Kurset undervises af Søren Emborg Bejder, der er uddannet

København K. Hermed har vi den ideelle ramme til at

cand. merc. fra CBS og MBA fra Californien. Søren har

gennemføre vores undervisning og træning i. Der er

arbejdet som management konsulent gennem mere end 10

mulighed for gratis parkering og gode forbindelser med

år og kan trække på erfaringer fra udviklingsprojekter i

offentlig transport. På kurset indgår kaffe og let forplejning

virksomheder som fx. Carlsberg, Dong Energy og Castrol.

fra morgenstunden.

4. Kursusdatoer Uddannelsen er på fuld tid og løber over 6 uger. Kontakt os og hør hvornår næste kursus starter. Der er to dages undervisning hver uge i de første 5 uger, mens den 6 uge er reserveret til eksamenslæsning. Ind imellem er der tid til at mødes i læsegrupper, at arbejde med et konkret projekt og at forberede sig til undervisningsmodulerne. Eksamen afholdes som afslutning på kurset.

YDERLIGERE INFORMATION OM KURSET Kontakt kursusleder Søren Emborg Bejder E: kontakt@bejderconsulting.dk M: +45 4075 4450

TILMELDING TIL KURSET Kontakt kursusadministrator Birgitte Nielsen E: birgitte@asnaes-vangstrup.dk M: +45 2289 9189

brochure-3bla  

Uddannelsesforløbet i praktisk organisationsudvikling kræver ingen særlige forudgående kvalifikationer. Du kan derimod forvente en stejl ind...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you