Page 1

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE


Ledelse i Praksis 1.

Lederuddannelse og træning af din personlige lederprofil Leder du efter et professionelt kursus, hvor du lærer ledelse praksis som det foregår i dansk erhvervsliv. Og leder ud efter en uddannelse hvor gennem en række træningsmoduler udvikler din egen personlige lederstil. Så er dette kurset for dig. Ledelseskonsulent Søren Bejder og KEA tilbyder dette spændende ledelsessfag på samme høje niveau, som den Bejder Consulting leverer til virksomheder og organisationer.

2.

Unik uddannelse, hvor du opbygger nye kompetencer og færdigheder Dette kursus er udviklet specielt til de kandidater, som ønsker at arbejde professionelt med ledelse. Derfor har vi tilrettelagt dette uddannelsesforløb, hvor vi kobler ledelsesteorien til

Fakta om Ledelse i Praksis

• Kurset er gratis for ledige (lever op til kravene for seks ugers valgfri uddannelse og udbydes under lov om åben uddannelse)

• Statsanerkendt kursus som dækker faget Ledelse i Praksis på akademiuddannelsen i ledelse.

• KEA er fagligt faglig og administrativ ansvarlig for uddannelsen og stiller med censor til eksamen.

• Kompetencegivende med 10 ECTS point.

realistiske processer og værktøjer, der anvendes i danske virksomheder og organisationer. Vi

• Anerkendt af erhvervslivet og styrkende for dit CV

gennemgår og afprøver et udvalg af disse metoder, så du som deltager får opbygget en

• Højt kvalificerede undervisere med praktisk erfaring.

værktøjskasse, du let kan anvende i praksis.

3.

Teori, cases og udvikling af dine lederegenskaber. For at nå så langt på bare 6 uger, indeholder kurset en kombination af ledelsesteorier og deres praktiske anvendelse. Dette betyder, at vi belyser det teoretiske fundament med konkrete eksempler og cases fra virksomheder og organisationer. Vi stopper dog ikke der. I dette kursus har vi indabejdet et professionelt lederudviklingsforløb. Her får du udviklet og trænet sin egen personlige lederprofil, så du troværdigt og autentisk kan begynde at drive ledelse med din egen personlighed som kerne. I forløbet gennemfører du et fagligt projekt, der danner udgangspunkt for en kompetencegivende mundtlig eksamen (10 ECTS point).

JOBMÅ JOBMÅL FOR KURSET LEDERASPITANTER PROJEKTLEDERE MELLEMLEDERE NYE LEDERE KONSULENTER


4. Undervisere og oplægsholdere på uddannelsen Kurset undervises af Søren Emborg Bejder, der er uddannet cand. merc. fra CBS og MBA fra Californien. Søren har arbejdet som management konsulent og underviser gennem mere end 10 år og kan trække på en række erfaringer fra virksomheder og organisationer. Søren har bl.a. deltaget i projekter i virksomheder som Novo, Carlsberg, Dong Energy, Vejdirektoratet og Castrol. Hvis antallet af tilmeldinger tillader det, vil der blive inviteret eksterne oplægsholdere fra erhvervslivet med cases.

5. Undervisning i lyse rummelige lokaler Undervisningen foregår i lyse rummelige konferencelokaler i København K. Hermed har vi den ideelle ramme til at gennemføre vores undervisning og træning i. Der er mulighed for gratis parkering og gode forbindelser med offentlig transport. På kurset

2012 APRIL

M

T

O

T

F

L

S

23

24

25

26

27

28

29

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

30

indgår kaffe og let forplejning fra morgenstunden

6. Kursusdatoer Uddannelsen er på fuld tid og løber fra 23. april 2012 og 6 uger frem. Undervisningsmodulerne ligger mandag og torsdag i de første 5 uger, mens den 6

MAJ

uge er reserveret til eksamenslæsning. Ind imellem modulerne er der tid til at mødes i læsegrupper, at arbejde med et konkret projekt og forberede sig til undervisningsmodulerne. Eksamen afholdes fredag den 1. juni.

Kursusdage Forberedelsesdage


Uddannelsens opbygning

1. Ledelseseori (10%)

2. Personlig lederstil & udvikling (10%)

3. Personlig lederstil & udvikling (10%)

4. Personlig lederstil & udvikling (10%)

5.Kommunikation (15%)

Ledelsesteori, ledelsesopgaver og ledelsesmodeller.

Ledelsstile og ledelsesværktøjer.

Forandringsværktøjer Appreciative Inquiry. Selvledelse mm.

Ledelse og relationer.

Ledelsesmæssig kommunikation. Præsentationsteknik.

Egen lederudvikling: Kursistens personlige fundament som leder & personlig lederstil.

Egen lederudvikling: MBTi, Emotional intelligence & Narrativ coaching.

Egen lederudvikling: ”Træd ind i” konkrete lederroller.

Egen lederudvikling: Work life balance & værdier for god ledelse.

Egen lederudvikling. Træning af ledelsesformer: feedback & dialogskabelse.

6. Kommunikation (10%)

7. Kommunikation (15%)

8. Metode (10%)

9. Lærings & udviklingsprocesser (10%)

10. Konflikthåndtering (10%)

Kommunikationsværktøjer.

Coaching i ledelseskommunikationen.

Udformning af studieprojekt

Læring og udvikling. Processer, metoder og værktøjer.

Konflikthåndtering, model og værktøjer..

Egen lederudvikling. Forhandling, assertion & medarbejderinvolvering

Egen lederudvikling. Målsætning, overbevisninger og karriereplanlægning.

Eget projekt. Arbejde med eget projekt til faget.

Egen lederudvikling Egen kompetenceudviklingsplanen

Egen lederudvikling Konflikthåndtering.


Bemærk:

Kursusdage: Kl. 9:00 – 15:30 Eller... Kl. 9:00 – 16:30

Kursets pris ppå å kr. 21.000 betales for nyledige af det offentlige. TILMELDING TIL UDDANNELSEN Kontakt kursusadministrator Birgitte Nielsen E: birgitte@asnaes-vangstrup.dk M: +45 2289 9189

Læsegruppe: fagdiskussioner opgavelø opgaveløsning eksamenslæ eksamenslæsning

KompetenceKompetencegivende eksamen på på akademinivean ☺

YDERLIGERE INFORMATION OM UDDANNELSEN Kontakt kursusleder Søren Emborg Bejder. cand. merc. MBA. E: sorenbejder@tiscali.dk M: +45 4075 4450

folder-ledelse-i-praksis-1-00-web  

LEDELSE I PRAKSIS LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE