Page 1

COLLECTION 2018

1


A well thought-out construction can be its own decoration Hans J. Wegner

2

3


เฟอร์นิสท์ และ ฟโล บริษัท เฟอร์นิสท์ อินดัสทรีส์ ก่อตั้งโดยคุณพ่อและคุณแม่ ของผม ไพโรจน์ และ ลัดดาวัลย์ ปิติทรงสวัสดิ์ ในปี พ.ศ. 2537 โดยได้รับการสนับสนุนจากอากง ปึงจือฮวด โดย ในเริ่มแรกโรงงานเน้นไปที่การผลิตเฟอร์นิเจอร์เหล็ก เช่น โต๊ะพับและเก้าอี้พับ จากนั้นในปี พ.ศ. 2540 จึงเพิ่มส่วน ของการทำ�งานหุ้มบุ และเพิ่มส่วนโรงงานไม้เข้ามาในปี พ.ศ. 2546 โดยโรงงานสามารถผลิตสินค้าเพิ่มตอบสนอง ความต้องการได้เกือบทุกห้องในบ้าน ลูกค้านั้นมีจากทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ โดยโรงงานตั้งอยู่บนพื้นที่ 10 ไร่ ในจังหวัดนนทบุรี มีคนงานประมาณ 300 คน Flo ก่อตั้งในปี 2557 โดยผม นรุตม์ ปิติทรงสวัสดิ์ ซึ่ง จบการศึกษาจากภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม คณะ สถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี เป็นทายาทรุ่นที่ 3 ของบริษัท เมื่อจบ การศึกษาจึงนำ�วิทยานิพนธ์ที่ทำ�ในมหาวิทยาลัยมาต่อยอด เป็นแบรนด์ และเปิดตัวครั้งแรกในงาน Thailand International Furniture Fair 2014 Flo นั้นโฟกัสไปที่การสร้างกลุ่มตลาดใหม่ให้กับโรงงาน ซึ่ง ก็คือกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ใช้ชีวิตในเมือง รวมถึงผู้ที่สนใจในงาน ออกแบบและต้องการแสดงความเป็นตัวตนที่แตกต่าง โดย การใช้ศักยภาพทางการผลิต ทักษะฝีมือของช่างผู้ชำ�นาญ การ และวัสดุที่โรงงานมี เช่นการผสมผสานวัสดุหลัก 3 อย่างในโรงงาน คือ ไม้จริง เหล็ก และงานหุ่มบุ ออกมา เป็นงานเฟอร์นิเจอร์ที่มีความโมเดิร์น โปร่ง มีชีวิตชีวา มี รายละเอียดโครงสร้างที่เฉพาะตัว และมีฟังก์ชั่นการใช้งาน ที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์คนเมือง ชื่อ Flo มาจากทฤษฎีทางจิตวิทยาของ Mihály Csíkszentmihályi ที่มีชื่อว่า Flow state อธิบายถึงสภาวะที่คนเรามี สมาธิกับการทำ�งานมาก จนเหมือนร่างกายทำ�งานไปเอง โดยที่เราไม่ต้องบังคับหรือเคร่งเครียด จึงเป็นการทำ�งาน ด้วยความสุข, ความสนุกสนาน และเป็นธรรมชาติ เป็นการ สร้างสมดุลระหว่างการมีชีวิต กับการทำ�งาน

FURNIST AND FLO Furnist Industries Company Limited was founded by my father, Pairoj Pitisongswat and back in 1994, with a support from my grandfather, Pueng Jue Huad. At the beginning the factory mainly produced metal furniture such as chair and folding table. Later on, upholstery (1997) and solid wood section (2003) was added in order to create variety to the products and since then the company was able to fulfill needs for almost entire house. The client was from both domestic and export, for domestic market Furnist has a network of distributor all around Thailand and for export market they mainly shipped to USA or Japan as an OEM. After I graduated from Industrial design program, School of Architecture and Design, King Mongkut’s University of Technology Thonburi in late 2013. I started working with my parents immediately. After six months I developed my final year project to a real brand. Flo was launched for the first time at Thailand International Furniture Fair (TIFF2014). Flo focused on combining Furnist’s strength such as various of materials and skills to mix them together, also a high quality in craftsmanship and services. It was an intention to add design approach to the company and focus more on modern lifestyle. A product that answer current needs both function and emotion. ​ The name ‘Flo’ came from “Flow State”, the psychology theory written by Mihály Csíkszentmihályi, which describe the high mental concentration state. In this ‘Flow’, ones will be fully absorb in a task in hand and feel comfortable to do and one can achieved both enjoyment and high quality of work. It could represent the way of life that people can find happiness in little detail of each passing moment and live peaceful in balance. บริษัท เฟอร์นิสท์ อินดัสทรีส์ จำ�กัด ส่วนของโรงงานไม้

4

Furnist Industry Co.,Ltd Wood workshop

5


6

7


เก้าอี้จอยน์ และ คอลเลคชั่นวอยด์

Join Chair and Void​Collection

8

9


ม้านั่งวอยด์, โต๊ะอาหารวอยด์, เก้าอี้จอยน์

Void Bench, Void Dining Table, Join Chair

10

โต๊ะทำ�งานวอยด์, ตู้ลิ้นชักวอยด์ และเก้าอี้เท้าแขนเบลนด์

Void Desk, Void Desk Cabinet, Blend Armchair

11


สตูลวอยด์ถอดประกอบ

Void Stool disassembled

12

โต๊ะแพนทรี่วอยด์, สตูลวอยด์, สตูลป๊อกกี้ 13

Void Pantry Table, Void Stool, Pokky Stool


โต๊ะกระจกวอยด์ และ โซฟาจอยน์หนึ่งที่นั่ง

Void Glass Table and Join Sofa one seater

โต๊ะกระจกวอยด์

Void Glass Table

14

15


16

โซฟาจอยน์หนึ่งที่นั่ง, ที่วางเท้าจอยน์, เก้าอี้เท้าแขนจอยน์ และ เลาจน์แชร์จอยน์หนึ่งที่นั่ง 17

Join Sofa one seater, Join Ottoman, Join Armchair and Join Lounge Chair


โต๊ะอาหารวอยด์, เก้าอี้จอยน์, เก้าอี้เท้าแขนจอยน์ และ ชั้นวางของวอยด์

Void Dining Table, Join Chair, Join Armchair and Void Shelves

18

โซฟาจอยน์สองที่นั่ง และ สตูลวอยด์

Join Sofa two seater and Void Stool

19


โต๊ะทำ�งานชีสเค้ก และ เก้าอี้เท้าแขนบี

Cheesecake Desk and B Armchair

เก้าอี้เท้าแขนบี และ เก้าอี้บี 20

B Armchair and B Chair

21


22

คอลเลคชั่นป๊อกกี้ 23

Pokky Collection


เก้าอี้เท้าแขนป๊อกกี้, โต๊ะอ๊อคโต้ และ ม้านั่งอ๊อคโต้

Pokky Armchair, Octo Table and Octo Bench

24

โต๊ะแพนทรี่ชีสเค้ก และ สตูลป๊อกกี้

Cheesecake Pantry Table and Pokky Stool

25


โต๊ะดินสอ และ เก้าอี้อาหารดินสอ

Dinsor Table and Dinsor Chair

รายละเอียดเก้าอี้อาหารดินสอ 26 Dinsor Chair detail

27


โต๊ะดินสอ และ เก้าอี้จอยน์

Dinsor Table and Join Chair

28

29


โต๊ะดินสอถอดประกอบ

Dinsor Table disassembled

30

รายละเอียดของโต๊ะดินสอ Dinsor Table detail

31


รายละเอียดของอีซี่แชร์ดินสอ

Dinsor Easy Chair Detail

อีซี่แชร์ดินสอ และ โต๊ะกลางวอยด์

Dinsor Easy Chair and Void Middle Table

32

33


ม้านั่งดินสอ

Dinsor Bench

34

35


ชั้นวางของ, ตู้บานเลื่อน และ ตู้หนังสือดินสอ

Dinsor Shelf, Cabinet and Bookshelf

36

ชั้นวางของดินสอถอดประกอบ

Dinsor Shelf disassembled

37


โต๊ะทีโอทิม และ เก้าอี้เบลนด์

Teotim Table and Blend Armchair

38

39


รายละเอียดส่วนที่พักแขน เก้าอี้เท้าแขนเบลนด์ Blend Armchair armrest detail

เก้าอี้เท้าแขนเบลนด์ 40

Blend Armchair

41


เก้าอี้แองเกิ้ล, โต๊ะอาหารแองเกิ้ล และ ม้านั่งแองเกิ้ล

Angle Chair, Angle Dining Table and Angle Bench

โต๊ะแพนทรี่แองเกิ้ล และ สตูลแองเกิ้ล

Angle Pantry Table and Angle Stool

42

43


44

เก้าอี้เท้าแขน, เก้าอี้ และ สตูลแองเกิ้ล 45

Angle Armchair, Chair and Stool


โซฟาวีสามที่นั่ง, ที่วางเท้า และ โต๊ะข้างทวิกสูง

VI Sofa three seater, VI Ottoman and Twig Sidetable

46

ไซด์บอร์ดคุกกี้

Cookie Sideboard

47


โซฟาสโตนสองที่นั่ง

Stone Sofa two seater

48

โต๊ะทำ�งานคูบิ และ เก้าอี้ป๊อกกี้

Cubi Desk and Pokky Chair

49


เก้าอี้เท้าแขน, โต๊ะอาหารและ สตูลเล็กออฟเซ็ท

Offset Armchair, Dining Table and Small Stool

50

51


สตูลออฟเซ็ท และ ที่แขวนผ้าออฟเซ็ท

Offset Stool and Offset Cloth Hanger

สตูลออฟเซ็ท และ โต๊ะแพนทรี่ออฟเซ็ท 52

Offset Stool and Offset Pantry Table

53


เก้าอี้ยาวออฟเซ็ท, โต๊ะข้างทวิก และ โซฟาเอ็นโซ่สองที่นั่ง

Offset Long Chair, Twig Sidetable and Enso Sofa two seat

ชั้นวางของเทเปอร์ และ เก้าอี้จอยน์ 54 Taper Shelf and Join Chair

55


56

อีซี่แชร์ดินสอ, โต๊ะข้างทวิก, โซฟาคัพเค้กสองที่นั่ง และโซฟาเท้าแขนไม้คัพเค้กหนึ่งที่นั่ง

57 Dinsor Easy Chair, Twig Sidetable, Cupcake Sofa two seater and Wooden Armrest Cupcake Sofa one seater


โซฟาคัพเค้กหนึ่งที่นั่ง, โต๊ะข้างทวิก และ โซฟาคัพเค้กสองที่นั่ง

Cupcake Sofa one seater, Twig sidetable and Cupcake Sofa two seater

รายละเอียดส่วนที่พักแขน Armrest detail

58

59


โซฟาคัพเค้กสองที่นั่ง, โซฟาไปป์สองที่นั่ง, โต๊ะกาแฟออฟเซ็ท, โต๊ะข้างทวิกสูง และ โซฟาไปป์หนึ่งที่นั่ง

Cupcake Sofa two seater, Pipe Sofa one seater, Offset Coffee Table, Twig Sidetable and Pipe Sofa one seater

60

61


สตูลไปป์

Pipe Stool

62

โซฟาไปป์สองที่นั่ง, โต๊ะข้างทวิก และ เก้าอี้เท้าแขนไปป์

Pipe Sofa two seater, Twig Sidetable and Pipe Armchair

63


โต๊ะข้างทวิกสูง, โซฟาไปป์สองที่นั่ง, เก้าอี้เท้าแขน และ สตูลไปป์

Twig High Sidetable, Pipe Sofa two seater, Armchair and Stool

64

65


เก้าอี้เท้าแขน และ เก้าอี้

ม้านั่ง, สตูล และ โต๊ะสูง

ARMCHAIR AND CHAIR

Join Armchair

เก้าอี้เท้าแขนจอยน์

designed by Naroot Pitisongswat

Pokky Armchair

เก้าอี้เท้าแขนป๊อกกี้

designed by Naroot Pitisongswat

Dinsor Armchair

เก้าอี้เท้าแขนดินสอ

designed by Naroot Pitisongswat

Offset Armchair เก้าอีเ้ ท้าแขนออฟเซ็ท designed by Studio Rope

Join Chair

เก้าอี้จอยน์

designed by Naroot Pitisongswat

Pokky Chair

เก้าอี้ป๊อกกี้

designed by Naroot Pitisongswat

Dinsor Dining Chair เก้าอีอ ้ าหารดินสอ designed by Naroot Pitisongswat

Offset Chair

เก้าอี้ออฟเซ็ท

designed by Studio Rope

BENCH, STOOL AND HIGH TABLE

B Armchair

เก้าอี้เท้าแขนบี

designed by Naroot Pitisongswat

Pokky Folding Chair เก้าอีพ ้ ับป๊อกกี้ designed by Naroot Pitisongswat

Angle Armchair

เก้าอี้เท้าแขนแองเกิ้ล

designed by Naroot Pitisongswat

Offset Small Stool

สตูลเล็กออฟเซ็ท

designed by Studio Rope

66

B Chair

เก้าอี้บี

designed by Naroot Pitisongswat

Blend Armchair เก้าอีเ้ ท้าแขนเบลนด์ designed by Naroot Pitisongswat

Angle Chair

เก้าอี้แองเกิ้ล

designed by Naroot Pitisongswat

Pipe Armchair เก้าอีเ้ ท้าแขนไปป์

designed by Naroot Pitisongswat

Angle Long Chair

Dinsor Long Chair

Offset Long Chair

designed by Naroot Pitisongswat

designed by Naroot Pitisongswat

designed by Studio Rope

เก้าอี้ยาวแองเกิ้ล

ม้านั่งวอยด์

Void Bench

designed by Naroot Pitisongswat

Pokky Stool

สตูลป๊อกกี้

designed by Naroot Pitisongswat

Void Stool

สตูลวอยด์

designed by Naroot Pitisongswat

เก้าอี้ยาวดินสอ

Octo Bench

ม้านั่งออคโต้

designed by Naroot Pitisongswat

Angle Stool

สตูลแองเกิ้ล

เก้าอี้ยาวออฟเซ็ท

Angle Bench

ม้านั่งแองเกิ้ล

designed by Naroot Pitisongswat

Offset Stool

สตูลออฟเซ็ท

Offset Hanger ทีแ ่ ขวนผ้าออฟเซ็ท designed by Studio Rope

Dinsor Bench

ม้านั่งดินสอ

designed by Naroot Pitisongswat

Pipe Stool

สตูลไปป์

designed by Naroot Pitisongswat

designed by Studio Rope

designed by Naroot Pitisongswat

Angle Stool (no backrest)

Void Cafe Table

Angle Round Table

designed by Naroot Pitisongswat

designed by Naroot Pitisongswat

designed by Naroot Pitisongswat

สตูลแองเกิ้ลแบบไม่มีพนักพิง

โต๊ะคาเฟ่วอยด์

โต๊ะกลมแองเกิล้

67


โต๊ะทำ�งาน, โต๊ะอาหาร และ โต๊ะแพนทรี่

โต๊ะกลาง, และ ชั้นวางของ

DESK, TABLE AND PANTRY TABLE

Void Desk โต๊ะทำ�งานวอยด์

designed by Naroot Pitisongswat

Void Table โต๊ะวอยด์

designed by Naroot Pitisongswat

Teotim Table โต๊ะทีโอทิม

designed by Naroot Pitisongswat

Octo Table โต๊ะอ๊อคโต้

Cubi Desk โต๊ะทำ�งานคูบิ

designed by Kunyanee Trakarnphiroj

Angle Table โต๊ะแองเกิล ้

Teamwork Table โต๊ะทีมเวิรค ์

designed by Naroot Pitisongswat

Dinsor Table โต๊ะดินสอ

designed by Naroot Pitisongswat

designed by Naroot Pitisongswat

designed by Naroot Pitisongswat

Offset Table โต๊ะออฟเซ็ท

Franck Folding Table โต๊ะพับแฟรงค์

Angle Cafe Table

โต๊ะคาเฟ่แองเกิล้

designed by Naroot Pitisongswat

designed by Studio Rope

Void Pantry Table โต๊ะแพนทรีว่ อยด์

Cheesecake Pantry Table

Angle Pantry Table

Offset Pantry Table

designed by Naroot Pitisongswat

designed by Naroot Pitisongswat

designed by Studio Rope

designed by Naroot Pitisongswat

68

Cheesecake Desk โต๊ะทำ�งานชีสเค้ก

COFFEE TABLE AND STORAGE

โต๊ะแพนทรีช่ สี เค้ก

designed by Franck Grossel

โต๊ะแพนทรีแ่ องเกิล้

designed by Naroot Pitisongswat

โต๊ะแพนทรีอ่ อฟเซ็ท

Void Middle Table

Angle Middle Table

Void Glass Table (Circle)

Void Glass Table (Rectangular)

designed by Naroot Pitisongswat

designed by Naroot Pitisongswat

designed by Naroot Pitisongswat

designed by Naroot Pitisongswat

โต๊ะกลางวอยด์

โต๊ะกลางแองเกิล้

โต๊ะกระจกวอยด์ (กลม)

Twig Sidetable

Twig High Sidetable

Offset Middle Table

designed by Kunyanee Trakarnphiroj

designed by Kunyanee Trakarnphiroj

designed by Studio Rope

Void TV Shelf ชัน ้ วางทีววี อยด์

Void Desk Cabinet ตูล ้ น้ิ ชักวอยด์

โต๊ะข้างทวิก

Void Shelf (3) ชัน ้ วางของวอยด์ 3 ชัน้ designed by Naroot Pitisongswat

Offset Shelf ชัน ้ วางของออฟเซ็ท designed by Studio Rope

โต๊ะข้างทวิกสูง

designed by Naroot Pitisongswat

Dinsor Shelf ชัน ้ วางของดินสอ

designed by Naroot Pitisongswat

โต๊ะกลางออฟเซ็ท

designed by Naroot Pitisongswat

Dinsor Bookshelf ตูห ้ นังสือดินสอ

designed by Naroot Pitisongswat

โต๊ะกระจกวอยด์ (เหลีย่ ม)

Pokky Small Table โต๊ะเล็กป๊อกกี้

designed by Naroot Pitisongswat

Cookie Sideboard ไซด์บอร์ดคุกกี้

designed by Thapanut Settasataporn

Dinsor Cabinet ตูบ ้ านเลือ่ นดินสอ

designed by Naroot Pitisongswat

69


โซฟา และ อีซี่แชร์

โซฟา และ เตียง

SOFA AND EASY CHAIR

Join Sofa 1s โซฟาจอยน์ 1 ทีน ่ ง่ั

designed by Naroot Pitisongswat

Join Lounge Chair and Ottoman

Join Lounge Chair and Ottoman 2s

designed by Naroot Pitisongswat

designed by Naroot Pitisongswat

เลาจน์แชร์จอยน์และทีว่ างเท้า

VI Sofa 2s โซฟาวี 2 ทีน ่ ง่ั

designed by Fandesignstudio

Enso Lounge Chair

เลาจน์แชร์เอ็นโซ

designed by Naroot Pitisongswat

70

Join Sofa 2s โซฟาจอยน์ 2 ทีน ่ ง่ั

designed by Naroot Pitisongswat

เลาจน์แชร์จอยน์และทีว่ างเท้า 2 ทีน่ ง่ั

VI Sofa 3s โซฟาวี 3 ทีน ่ ง่ั

designed by Fandesignstudio

Enso Sofa 2s โซฟาเอ็นโซ่ 2 ทีน ่ ง่ั

designed by Naroot Pitisongswat

SOFA AND BED

Join Sofa 3s โซฟาจอยน์ 3 ทีน ่ ง่ั

designed by Naroot Pitisongswat

Dinsor Easy Chair อีซแ ่ี ชร์ดนิ สอ

Join Ottoman ทีว่ างเท้าจอยน์

designed by Naroot Pitisongswat

Pokky Sofa โซฟาป๊อกกี้

designed by Naroot Pitisongswat

designed by Naroot Pitisongswat

VI Sofa Ottoman (S)

VI Sofa Ottoman (L)

designed by Fandesignstudio

designed by Fandesignstudio

Stone Sofa 1s โซฟาสโตน 1 ทีน ่ ง่ั

Stone Sofa 2s โซฟาสโตน 2 ทีน ่ ง่ั

ทีว่ างเท้าโซฟาวี (เล็ก)

designed by Sila Sawettaporn

Cupcake Sofa 1s โซฟาคัพเค้ก 1 ทีน ่ ง่ั designed by Naroot Pitisongswat

Pipe Sofa 1s โซฟาไปป์ 1 ทีน ่ ง่ั

designed by Naroot Pitisongswat

Wooden Armrest Cupcake Sofa 1s

โซฟาคัพเค้กเท้าแขนไม้ 1 ทีน่ ง่ั

designed by Naroot Pitisongswat

Pipe Sofa 2s โซฟาไปป์ 2 ทีน ่ ง่ั

designed by Naroot Pitisongswat

Cupcake Sofa 2s โซฟาคัพเค้ก 2 ทีน ่ ง่ั designed by Naroot Pitisongswat

Pipe Sofa 3s โซฟาไปป์ 3 ทีน ่ ง่ั

designed by Naroot Pitisongswat

Join Bed เตียงจอยน์

designed by Naroot Pitisongswat

Dinsor Bed เตียงดินสอ

designed by Kunyanee Trakarnphiroj

ทีว่ างเท้าโซฟาวี (ใหญ่)

designed by Sila Sawettaporn

71


ไม้จริง

SOLIDWOOD

Natural Oak (PU)

Walnut on Red Oak (PU)

Matt Black on Red Oak

Matt White on Red Oak

ไม้โอ๊คสีธรรมชาติ

ไม้เรดโอ๊คทำ�สีด�ำ ด้าน

ไม้เรดโอ๊คโอ๊คย้อมสีวอลนัท

ไม้แอชสีธรรมชาติ

Maka on Red Oak (PU)

ไม้เรดโอ๊คย้อมสีไม้มะค่า

ไม้เรดโอ๊คทำ�สีขาวด้าน

เหล็กทำ�สีพาวเดอร์โค้ท

Matt White

Gloss White

Gloss Red

Gloss Yellow

Gloss Green

Glossy Cream

Glossy Blue

สีเหลืองเงา

สีขาวเม็ดทราย

สีเขียวเงา

FABRIC AND SYNTHETIC LEATHER

Brown Fabric FP-09

Grey Fabric 3010-5C

PASAYA ARIEL Bronze

PASAYA ARIEL Sienna

PASAYA ARIEL Mist Livid

PASAYA ARIEL Jet Naval

Black PVC PD130

Dark Brown PVC PD870

Beige PVC PD315

PASAYA ARIEL Marigold

White PVC PVC2380

POWDER COATED ON STEEL

Matt Black

สีด�ำ เม็ดทราย

72

Natural Ash (PU)

ผ้า และ หนังเทียม

สีขาวเงา

สีครีมเงา

สีแดงเงา

สีน�ำ้ เงินเงา

73


74

Founder and Design Director ผู้ก่อตั้งและผู้กำ�กับการออกแบบ

Naroot Pitisongswat นรุตม์ ปิติทรงสวัสดิ์

Designers นักออกแบบ

Naroot Pitisongswat นรุตม์ ปิติทรงสวัสดิ์ Thapanut Settasataporn ฐปนัท เศรษฐสถาพร Kunyanee Trakarnphiroj กัญญาณี ตระการไพโรจน์ Sila Sawettaporn ศิลา เศวตาภรณ์ Franck Grossel ฟร๊องค์ โกรส์เซล Fandesignstudio ฝันดีไซน์สตูดิโอ Studio Rope (Hiroyuki Morita) สตูดิโอโร้ป (ฮิโรยูกิ โมริตะ)

Art director and Graphic designer ผู้กำ�กับศิลป์ และ นักออกแบบกราฟฟิค

Naroot Pitisongswat นรุตม์ ปิติทรงสวัสดิ์

Photographer and Editer team ช่างภาพ, ทีมตกแต่งภาพ

Naroot Pitisongswat นรุตม์ ปิติทรงสวัสดิ์ Thapanut Settasataporn ฐปนัท เศรษฐสถาพร Kunyanee Trakarnphiroj กัญญาณี ตระการไพโรจน์ Nannapat Settanate นันท์นภัส เสฏฐ์ธเนศ

Embroidery Artwork by งานผ้าปัก โดย

Ease Embroidery อีส เอ็มบรอยเดอรี่

Printed Artwork by งานภาพพิมพ์ โดย

The Archivist Project ดิ อาคิวิสท์ โปรเจ็ค

Manufacturer ผู้ผลิต

Furnist Industry Company Limited บริษัท เฟอร์นิสท์ อินดัสทรีส์ จำ�กัด

Address ที่อยู่

43/6 Moo 3, Soi Vatsamosorn, Patum-Banglen Road, Sainoi, Nonthabuti 11150, Thailand 02-057-0826 43/6 หมู่ 3 ซอย วัดสโมสร ถนน ปทุม-บางเลน ไทรน้อย นนทบุรี 11150 ประเทศไทย 02-057-0826

E-mail address อีเมล

Naroot.Piti@gmail.com Info.Flofurniture@gmail.com

Website เว็บไซต์

www.Flofurniture.com www.facebook.com/FloFurniture

Design and made in Thailand

ออกแบบและผลิตในประเทศไทย

Profile for SB Design Square

Flo Catalog  

Flo was founded to focus on designing furniture that enhance your modern life.

Flo Catalog  

Flo was founded to focus on designing furniture that enhance your modern life.