Page 1


Una ciutat és més que una planificació urbanística, més que un conjunt de carrers i places amb serveis, comerços... Nosaltres entenem que la ciutat d’alguna manera crea, en la seva manera de ser, uns hàbits ciutadans i una forma de viure, una xarxa de conviència i defineix la ciutadania tant en deures com en drets. Per això, perquè ho entenem així, vàrem declarar Sabadell com a ciutat educadora en una decisió conjunta amb els agents socials i les entitats que van entendre que qualsevol acció i intervenció a la ciutat té conseqüències i genera valors, en definitiva, educa. Per aquest motiu es va constituir en el seu moment la Xarxa de la Infància de 0 a 3 anys, que aplega a professionals de diferents àmbits, institucions, centres educatius i entitats i que treballen des d’un punt de vista integral pel benestar de l’infant i llurs famílies. A tothom se li plantegen interrogants, dubtes a l’hora d’educar, d’acompanyar en aquestes edats tan tendres. L’estaré estimulant en excés? Serà bo això per la seva salut? Quins ajuts hi ha per les famílies a casa nostra? Hi ha una oferta d’activitats específica per a la seva edat? Aspectes sempre vinculats als temes que més preocupen a les famílies en aquesta primera etapa de la criança. Perquè sabem que ser mare o pare és un repte en un món en el que, com va dir Benedetti, “quan ens pensàvem que teníem totes les

respostes ens van canviar totes les preguntes”, des de la Xarxa volem contribuir a ajudar les famílies a trobar-les.... De fet una de les primeres accions que va dur a terme la Xarxa, va ser impulsar l’elaboració d’una guia/catàleg que recollís els recursos que s’ofereixen en els àmbits de salut i l’atenció social, l’oferta en l’àmbit educatiu, els espais de suport a les famílies, les activitats de lleure i oci... Ja hem recorregut plegats un camí des que es va elaborar la primera edició d’aquesta guia al 2008 i ara calia fer una revisió dels recursos existents i posar de nou a l’abast de les famílies el ventall de serveis que tenim a la nostra ciutat... Us fem a mans aquest catàleg d’informació amb la intenció que sigui un suport o guia dels recursos per la criança que teniu al vostre abast perquè Sabadell és una ciutat viva en la que són moltes les persones que treballem pel benestar dels infants. I continuarem treballant, com ho hem fet sempre, en l’apassionant camí d’acompanyar a les famílies en l’educació dels nostres ciutadans i ciutadanes més petits. Joan Carles Sánchez Alcalde de Sabadell


“Aquí tens el meu secret. És molt senzill: només s’hi veu bé amb el cor, l’essencial és invisible als ulls.” Antoine de Saint-Exupéry, escriptor

Xarxa de la infància de Sabadell Amb la voluntat d’establir un sistema de suport mutu entre tots els equipaments i les entitats que des de diferents sectors treballen en l’àmbit de la infància, l’any 2007 es va constituir la Xarxa de la Infància de Sabadell. La seva missió és promoure a la ciutat accions per garantir el desenvolupament integral i el benestar dels infants en l’edat de zero a tres anys i llurs familiars, a partir d’afavorir la participació activa de totes les persones implicades. La publicació d’aquest catàleg és fruit del pla de treball de la Xarxa.


ÍNDEX Serveis de Salut Institut Català de la Salut. Servei de Pediatria de l’Àrea Bàsica de Salut Corporació Sanitària Parc Taulí. Hospital de Sabadell CRE ONCE Barcelona Centre de recursos per a deficients auditius del Vallès (CREDAV) Promoció de la Salut Atencions i prestacions per a famílies en situació de risc Prestacions econòmiques per a les famílies amb filles/fills a càrrec de la Generalitat Deducció per maternitat Càritas Sabadell Punt de Trobada Sabadell Serveis Socials Educació Infantil Escoles bressol

7 9 10 11 12 12 13 14 14 14 15 15 16 16

Espais de Suport a la Família Espai Primers Passos Aprenguem en Família Espai Quitxalla Racó de Mares i Pares Temps de Criança Servei d’Atenció Compartida a la Petita Infància (SACAPI) Servei d’Atenció Domiciliària a la Petita Infància (SADAPI) Grup de suport a la lactància

21 22 23 23 24 25 25 26 26

Biblioteques Municipals de Sabadell (BiMS) Racó de petits lectors Racó de pares

27 28 28

Lleure Espectacles Espais de joc Introducció al medi aquàtic

30 31 32 33

Parcs Públics

34


Serveis de Salut

“La maquineta treballa a ple rendiment: el cor batega, la sang circula, les glàndules segreguen, els pulmons alliberen diòxid de carboni i els ditets diminuts, pues d’una forquilla de casa de nines, s’agafen al dit de l’adult conmogut.” El nen. La vida en minúscula Alfred Polgar, escriptor

Les visites periòdiques a la consulta del servei de pediatria són sempre una garantia per conèixer com va creixent i desenvolupant-se el nostre nadó o infant. Des del mateix naixement, el nadó comptarà amb una programació periòdica de visites al Centre d’Atenció Primària (CAP), molt importants des del punt de vista preventiu, perquè inclouen vacunacions en diversos moments dels primers anys de vida. Les visites al CAP també són una ocasió per exposar-li totes les preocupacions o dubtes que puguin anar sorgint mentre dura el període de creixement dels infants. Els primers mesos de vida suposen per al nadó i els seus progenitors o tutors un constant intercanvi d’experiències inèdites fins aleshores. També un primer coneixement de l’organisme del petit o petita que evoluciona a gran velocitat. Per tant, els adults que estan amb ell o ella han d’acompanyar aquest procés de desenvolupament sempre molt atents, responent i també avançant-se a les necessitats de tot tipus que l’infant pot requerir. Una bona salut és el primer esglaó per facilitar un creixement correcte i una estimulació adient tant per al seu desenvolupament com per a l’aprenentatge.

7


Cal tenir molt present que és en aquests primers anys de vida que la persona ja comença a crear la seva personalitat i a desenvolupar les funcions motores, perceptives, cognitives, lingüístiques, socials, afectives, etc. I aquest complex procés pot exigir que, al marge de l’obligada visita al servei de pediatria, s’hagi de recórrer a altres serveis o especialistes de la salut en aquestes edats.

INSS 7 es Creus, 5 C. de les Tr adell 65 36 08202 Sab 6 - 93 727 3 5 3 7 2 7 Tel. 93 7 68 92 Fax: 93 72 ocial.es www.seg-s

8

Tràmits per incloure el fill/filla al sistema sanitari Per tal que l’infant tingui cobertura sanitària cal que s’inscrigui com a beneficiari/a del vostre document d’afiliació al centre d’atenció més proper al vostre domicili. La documentació necessària per aquest tràmit és: el document d’afiliació a la Seguretat Social o de la Mutualitat, el llibre de família i el certificat de convivència en el cas de pares no casats. Per sol.licitar la Targeta sanitària individual caldrà aportar la fotocòpia del llibre de família, la fotocòpia del document d’afiliació al a Seguretat Social o Mutualitat i el certificat d’empadronament al Centre d’Atenció Primària corresponent.


Institut Català de la Salut. Servei de Pediatria de l’Àrea Bàsica de Salut A través de revisions periòdiques, des de l’àrea bàsica de salut es fa un seguiment de la salut integral de l’infant des del moment de néixer i fins als 14 anys. També és al servei públic de salut on podem recórrer en cas de malaltia, o en cas que ens preocupi algun aspecte relacionat amb la salut o amb el desenvolupament de l’infant. CENTRES D’ATENCIÓ PRIMÀRIA (CAP) DE SABADELL CAP Centre-ABS Sabadell-1A CAP St. Oleguer- ABS Sabadell- 1B CAP Merinals CAP Concòrdia ABS Sabadell-4A CAP Torre-romeu ABS Sabadell-7 / CAP La Serra CAP Creu Alta- ABS Sabadell-2 CAP Ca n’Oriac-ABS Sabadell-3A Consultori del Poblenou CAP Nord. Sabadell-3B CAP Creu Barberà-ABS Sabadell-6-CAP Creu Barberà CAP I St. Fèlix CAP Can Rull - Atenció Primària Parc Taulí CAP Gràcia CAP Sud

Pl. de Joan Oliu, 9 C. de Sol i Padrís, 56-60 C. de La Palma, s/n C. de St. Agustí, 2-A Pl. de Cristòbal Ramos, 2 C. de Castellar, 222 Pg. de Sant Bernat, s/n C. del Remei, 1-9 C. de Mercè Rodoreda, 24 Pl. de Castelao, 2 Ctra. de Barcelona, 473 Av. de Lluís Companys, s/n C. de Permanyer, 65 C. de Feijoo, 87

08201 08203 08205 08206 08202 08208 08207 08203 08207 08204 08203 08208 08205 08204

Tel. 93 725 65 85 Tel. 93 746 41 80 Tel. 93 745 73 90 Tel. 93 713 64 20 Tel. 93 715 55 34 Tel. 93 723 70 14 Tel. 93 716 81 95 Tel. 93 726 94 15 Tel. 93 724 71 50 Tel. 93 720 54 53 Tel. 93 712 09 11 Tel. 93 724 79 20 Tel. 93 746 60 87 Tel. 93 720 50 86 9


Corporació Sanitària Parc Taulí. Hospital de Sabadell Centre d’Atenció a la Dona i a l’Infant (CADI) de la Corporació Sanitària Parc Taulí Ginecologia i Obstetrícia, Medicina Pediàtrica, Cirurgia Pediàtrica i Neonatologia són els serveis que incorpora el Centre d’Atenció a la Dona de l’Hospital de Sabadell. Ofereix atenció integral i de qualitat a la dona des de l’inici de l’edat reproductiva i al nen des de la seva concepció fins a la fi del seu desenvolupament. El servei de medicina pediàtrica disposa de tot un ventall d’especialitats adreçades a la petita infància com són Cardiologia, Digestologia, Endocrinologia, Neonatologia, Neurologia, Nefrologia, Hematologia, Medicina, Pneumologia, UCI Neonatologia, UCI Pediàtrica. També ofereix un servei d’Atenció Precoç.

ulí Parc del Ta dell a 08208 Sab 3 10 10 Tel. 93 72 .cat www.tauli r@tauli.cat te s webma 10

Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç de la Corporació Sanitària Parc Taulí (CDIAP). Corporació Sanitària Parc Taulí Forma part de la xarxa de Serveis Públics Concertats del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. Ofereix un conjunt d’actuacions neuropsicològiques i socials dirigides a la població infantil de 0 a 5 anys i a la seva família, que tenen per objectiu la Prevenció, detecció, diagnòstic i atenció terapèutica dels nens/es amb signes de risc / trastorns del desenvolupament durant els primers 5 anys de la vida El CDIAP Parc Taulí de Sabadell disposa d’un equip interdisciplinari compost per professionals especialitzats en desenvolupament normal i patològic de la Primera infància, que cobreix les àrees biopsicosocials. L’Equip actual el componen especialistes en Neuropediatria, Psicologia, Pedagogia, Logopèdia, Fisioteràpia i Treball Social. ital ta Fè. Hosp Edifici Sanll. Parc del Taulí de Sabade adell 08208 Sab 83 68 5 Tel. 93 74 .cat www.tauli


CRE ONCE Barcelona ONCE

Programa de Llevadores

L’ONCE disposa d’un servei per a persones amb discapacitat visual que necessiten atenció educativa des de l’aparició de la deficiència. La tasca concreta que realitza l’entitat inclou els camps d’actuació següents: estimulació precoç a nens i nenes amb problemes de visió, suport específic a alumnat amb necessitats educatives derivades d’un dèficit visual a totes les etapes educatives, atenció a famílies amb menors en aquesta situació. Assessorament als centres i als professionals que atenen alumnat amb discapacitat visual. Per poder portar tot això a terme, l’ONCE té convenis amb diversos hospitals de Catalunya i amb el Departament d’Ensenyament.

El Programa d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (PASSIR) comprèn un conjunt d’activitats amb l’objectiu de donar una assistència de qualitat a la dona, en la vessant reproductiva, per promocionar la salut i prevenir la malaltia. Les llevadores estan distribuïdes als centres d’atenció primària amb la seva activitat de control i seguiment d’embaràs i activitats educatives grupals: educació maternal i postpart.

e les Corts Gran Via d 394 Catalanes, Barcelona Eixample, 8 11 11 Tel. 93 23

t Fèlix CAP II San a l a tr n e c Seu 3, 4a rcelona, 47 Ctra. de Ba P de la Salut i CA e d s e u iq s Àrees Bà ciutat 8 44 58 Tel. 93 72 .scs.es ll@sabadell e d a b a s d a p

11


Centre de Recursos per a Deficients Auditius del Vallès (CREDA)

Promoció de la Salut

El Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius “Jordi Perelló” és un Servei Educatiu del departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Dóna suport a l’alumnat amb sordesa o amb greus transtorns del llenguatge, a les seves famílies i als centres educatius que els atenen. El seu territori d’actuació és el Vallès Occidental.

La Regidoria de Salut de l’Ajuntament de Sabadell, ofereix programes dirigits als centres educatius: formació i assessorament per al professorat. Tallers educatius i sessions informatives per a mares i pares amb els temes que es consideren més importants per a les famílies vers l’educació dels seus fills. Els temes que més es tracten són: l’alimentació i l’activitat física, la higiene i les habilitats parentals.

, 15 cesc Izard C. de Fran badell 08208 Sa 3 33 13 Tel. 93 72 et/creda/ www.xtec.n @xtec.net a8 9 0 0 2 8 9

12

ell t de Sabad Ajuntamen 5 34 05 Tel. 93 74 adell.cat alut@ajsab promocios dell.cat www.saba


Atencions i prestacions per a famílies en situació de risc

“La família és la institució humana més bàsica i resistent. Es transforma, però mai no desapareix.” L. Rojas Marcos, psiquiatra

La comunitat ha de garantir una xarxa assistencial per als infants de 0 a 3 anys i per a les seves famílies que estiguin en situació de risc o amb problemes socials i/o econòmics. La família a càrrec del nen o nena podrà optar als diversos ajuts que possibiliten la igualtat d’oportunitats en matèria de salut i d’educació a la ciutat, així com altres ajuts que garanteixin un mínim benestar social. L’administració local disposa d’una sèrie de recursos i especialistes per a la detecció d’aquesta problemàtica quan l’infant es troba en situació de risc. També, els Centres d’Atenció Primària (CAP) i l’Hospital de Sabadell disposen de professionals –treballadors socials- que poden assessorar les famílies i ajudar a vehicular els serveis o ajuts que requereixin. De la mateixa manera, la ciutat disposa també d’una sèrie d’entitats i ONG que faciliten ajuts puntuals en matèria de serveis socials i que també poden oferir espais neutrals que protegeixin l’infant de qualsevol conflicte sorgit en el seu entorn familiar o de convivència més propera. En definitiva, es tracta d’una sèrie de recursos adreçats a infants a qui la situació familiar pot ocasionar-los mancances en el seu desenvolupament.

13


Prestacions econòmiques de la Generalitat per a les famílies amb filles i fills a càrrec L’objecte d’aquestes prestacions és donar suport econòmic a les famílies en què hagi tingut lloc un naixement, adopció, tutela o acolliment i no superin un nivell d’ingressos determinat. Més informació a www.gencat.cat o al 012

Deducció per maternitat La Llei de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) regula la deducció per maternitat dels fills/es menors de 3 anys fins a 1.200 euros anuals per cada fill/a nascut o adoptat a l’Estat Espanyol. Els i les contribuents de l’IRPF amb dret a aquesta deducció poden sol.licitar l’abonament anticipat de la mateixa. 3 55 33 Tel. 901 3 ia.es ciatributar www.agen

Càritas Sabadell Entitat que realitza programes de formació i inserció amb persones immigrades, cursos bàsics d’inserció laboral per a dones, cursos de suport maternoinfantil i serveis d’acolliment. lut, 42 C. de la Sa adell 08202 Sab 5 55 53 Tel. 93 72 14


Punt de Trobada Sabadell

Serveis Socials

L’oficina de la Creu Roja de Sabadell-Vallès Sud posa a disposició de la comunitat un espai neutral dissenyat per facilitar que el menor continuï relacionant-se amb els seus progenitors, o altres familiars, quan apareixen conflictes motivats per separació, divorci o altres tipus de ruptures familiars. A més de les visites amb o sense supervisió de professionals (psicòlegs i treballadors socials) dins de l’espai de Creu Roja, també es facilita l’intercanvi dels menors entre els progenitors (o altres familiars) evitant el contacte entre ells i, per tant, s’evita així una situació conflictiva en presència del menor. A qui s’adreça? Per poder fer ús d’aquest servei cal que una de les parts en el conflicte de parella o de família pertanyi al partit judicial de Sabadell.

L’Ajuntament disposa dels Serveis Socials d'Atenció Primària a les famílies amb infants i adolescents en situació de risc social. En el cas de la petita infància, els professionals de l'atenció primària fan la detecció de situacions de risc social o abandó d'infants i a través dels plans d'intervenció es treballa per donar una solució a la problemàtica detectada. Per tant, és de vital importància actuar en el vessant preventiu, des del marc familiar, escolar i de lleure. Però també s’ofereix cobertura de les necessitats bàsiques, en el mitjà familiar o social, a través de prestacions socials existents que poden variar en funció de cada situació concreta. El servei es realitza en els Centres d’Atenció Primària o bé en els centres escolars.

millas, 97 quès de Co C. del Mar 8202 Sabadell 0 5 64 44 Tel. 93 71

ell t d e S abad Ajuntamen 31 00 Tel. 93 745 t abadell.ca js ssocials@a

15


Educació Infantil Escoles bressol “Els infants d’edats compreses entre el naixement i els sis anys són concebuts com a persones riques en potencialitats, competents, actives, fortes i capacesd’implicar-se en el món i de contribuir a construir-lo.” Loris Malaguzzi, mestre i pedagog

16

El primer cicle d’educació infantil ha evolucionat de forma exponencial en els darrers anys a la nostra societat tant per la qualitat d’aquest ensenyament com per l’augment considerable de places escolars fomentant, en paral·lel, per la progressiva incorporació de la dona al mercat de treball. Aquesta etapa prèvia a l’escolarització obligatòria, per tant, ha anat guanyant pes en el sistema d’ensenyament: la ciutat disposa de 12 centres públics (11 municipals i un de la Generalitat) i d’un ventall de llars d’infants de caràcter privat, algunes amb més de 30 anys de trajectòria i per tant de servei al municipi.


L’oferta de places en aquesta etapa, distribuïdes al conjunt de la ciutat, té com a objectiu desenvolupar activitats pedagògiques corresponents a les edats de 0 a 3 anys, alhora també ofereix una sèrie de serveis per ajudar a la conciliació de la vida familiar i laboral, ja que la realitat actual i les necessitats familiars requereixen un treball molt proper entre el centre educatiu i les famílies. Escoles bressol i llars d’infants tenen la finalitat d’estimular les capacitats dels nens i ajudar-los a obrir-se al món. Es tracta de dur a terme una tasca educadora i social conjuntament amb la família, amb l’objectiu de crear l’entorn més adequat per al desenvolupament físic, afectiu, intel·lectual i social dels infants.

17


Pla d’Escoles Bressol Municipals CENTRE DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT Llar d’Infants Els Àngels Caucas, 61-79, 08207 93 716 38 42

a8047960@xtec.cat

D’1 a 3 anys

CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL I FAMILIAR MUNICIPALS (CEIF) http://ca.sabadell.cat/educacio CEIF ANDREU CASTELLS Via Alexandra, 62 93 746 02 00 ebandreucastells@gedi.org D’1 a 3 anys CEIF ARRAONA C. de La Palma, 81 93 727 62 24 ceifarraona@gedi.org De 0 a 3 anys CEIF CAN LLONG Rda. d’Europa 580 93 746 29 70 ebm.canllong@peretarres.org De 0 a 3 anys CEIF CAN PUIGGENER C. del Puig de la Creu, 11 93 724 47 42 ceifcanpuiggener@gedi.org De 0 a 3 anys CEIF CREU ALTA C. de Montllor i Pujal, 51 93 717 18 04 ebm.creualta@peretarres.org De 0 a 3 anys CEIF ESPRONCEDA C. dels Tintorers, 6 93 720 87 45 direccio.ceif.espronceda@encis.coop De 0 a 3 anys CEIF JOAQUIM BLUME Rda. de Bellesguard, 35 93 711 98 52 a8069177@xtec.cat De 0 a 3 anys CEIF VAPOR BUXEDA NOU C. de Sant Pau, 104 93 722 0797 direccio.ceif.vaporbuxedanou@encis.coop De 0 a 3 anys

18


ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS (EBM) http://ca.sabadell.cat/educacio EBM CALVET D’ESTRELLA C. del Mont Blanc, 34 93 723 12 65 a8060541@xtec.cat D’1 a 3 anys EBM JOAN MONTLLOR C. del Segre, 2, baixos 93 726 35 42 a8058040@xtec.cat D’ 1 a 3 anys EBM LA ROMÀNICA C. de Baygual, 28 93 712 05 29 direccio.ebm.laromanica@encis.coop D’ 1 a 3 anys

ESCOLES BRESSOL SUBVENCIONADES EB L’HEURA

Av. de Josep Tarradellas, 19 bis 93 717 33 61

l.heura@escolabressolheura.cat

De 0 a 3 anys

COL·LEGI JESUS SALVADOR

C. d’Àngel Guimerà, 16

93 725 56 80

www.col-jesus-salvador-net direccio@col-jesus-salvador-net

De 0 a 3 anys

COL·LEGI MARE DEL DIVÍ PASTOR C. de Zurbano, 4

93 725 61 97

www.mdpastor.info/escoles/sabadella escolamspsabadell@xtec.cat De 0 a 3 anys

LLAR D’INFANTS L’ESCOLETA DE JAUME VILADOMS

Ptge. de Miquel Carreras, 21

93 727 59 86

www.jviladoms.cat escoleta@jviladoms.cat

De 0 a 3 anys

LLAR MARE DE DÉU DEL PILAR

C. de Pere d’Om, 3-5

93 710 29 90

mjmjsabadell@yahoo.es

De 0 a 3 anys

19


ESCOLES BRESSOL PRIVADES CENTRE D’ESTUDIS RAMAR 1

93 710 65 48 www.ce-ramar.com ramar1@grupramar.com De 0 a 3 anys COL·LEGI CLARET C. de Sallarès i Pla, 10 93 727 69 40 a8024595@xtec.cat De 0 a 3 anys COL·LEGI LA VALL Ctra. de Sabadell a Bellaterra, km 4,6 93 580 37 37 lavall@institucio.org De 0 a 3 anys ESCOLA BRESSOL COLORINS Pl. de Cordova, 5 93 746 23 68 colorins@colorins.net De 0 a 3 anys ESCOLA BRESSOL GARBÍ Av. de Barberà, 152 93 710 18 93 e.b.garbi@telefonica.net De 0 a 3 anys ESCOLA GUIXOT Pg. del Comerç, 11-15 93 710 28 13 administracio@escolaguixot.org De 0 a 3 anys ESCOLA BRESSOL EL NIU C. de l’Escola Pia, 35 93 726 63 83 el-niu@telefonica.net D’1 a 3 anys ESCOLA BRESSOL EL TREN C. de Jardí, 24, baixos 93 725 63 31 escolabressol@santnicolau.com De 0 a 3 anys JARDÍ D’INFÀNCIA SOL SOLET C. de Josep Renom, 63 93 725 03 64 centre@escolabressol-solsolet.cat De 0 a 3 anys LLAR D’INFANTS LA CASETA C. de Jardí, 36 93 727 04 27 info@lacasetasabadell.cat De 0 a 3 anys LLAR D’INFANTS CASA TERESETA C. de Sant Honorat, 35-39 93 725 15 20 info@kidshouse.info De 0 a 3 anys LLAR D’INFANTS CAU-CATAU Pl. del Vallès, 13-14 93 725 66 92 www.caucatau.com correu@caucatau.com De 0 a 3 anys LLLAR D’INFANTS TELERET C. de Sant Oleguer, 112, bis, baixos 93 725 10 07 teleret@teleret.com De 0 a 3 anys LLAR D’INFANTS TIC-TAC C. de Zurbano, 21 93 725 41 62 llardinfantstictac@gmail.com De 0 a 3 anys LLAR D’INFANTS L’ESCLOP Pl. de Jonqueres, 15 93 717 23 60 esclop@esclop.cat De 0 a 3 anys LLAR D’INFANTS LA QUITXALLA C. de Monterols, 58, baixos 93 726 07 07 floranicolas@gmail.com De 0 a 3 anys LLAR D’INFANTS BABYBOOM C. de Garcia Lorca, 36 93 746 23 48 ludobabyboom@gmail.com De 0 a 3 anys LLAR D’INFANTS ELS BELLUGUETS Ctra. de Barcelona, 82-88 93 119 83 95 escolabressol@belluguers.cat De 0 a 3 anys LLAR D’INF. ELS PETITS GEGANTS Pg. de Tirso de Molina, 16 93 168 89 23 pilar@elspetitsgegants.com De 0 a 3 anys LLAR D’INFANTS TU-TUT C. de Pau Rigalt, 52 93 717 69 68 eltutut@gmail.com De 0 a 3 anys

20

C. del Guerriller Alzina, 26


Espais de Suport a la Família

“En relació als fills... dubtar en el teu interior és bo. Dubtar davant d’ells no. No és qüestió de fer-los creure que som posseïdors d’una única veritat. N’hi ha prou de donar-los la seguretat que ells tiraran endavant, que podran dur a terme els seus somnis; senzillament donar-los la confiança que ells ho aconseguiran.” Marta Mata, pedagoga

Els Espais Familiars són un lloc de trobada entre famílies, infants i professionals d’aquesta etapa de 0 a 3 anys, que permeten l’intercanvi d’experiències i coneixements sobre la criança dels fills i que suposen un ventall de possibilitats que cobreixen les necessitats, sovint canviants, d’infants i família. En el moment actual es produeixen a la nostra societat un seguit de canvis quant a la composició de les famílies i a la seva organització que, conjuntament amb l’estructura dels nuclis urbans i dels habitatges, fan que prenguin rellevància els espais familiars de petita infància. Aquests espais estan pensats perquè la família tingui l’oportunitat de descobrir aspectes del comportament i de les capacitats dels infants en un ambient més obert que la pròpia llar. També poden aprendre propostes de jocs, cançons o, fins i tot, compartir coneixements al voltant de l’alimentació, la higiene, els hàbits o els plors, etc.

21


Espai Creare, espai de creixement i creació en família Creare neix de la voluntat d’un grup de dones, professionals, mares... que han aprofitat la seva formació i experiència per idear un espai d’acompanyament a la criança en el que es proposa un abordatge integral des de l’àmbit de l’educació, la salut, el desenvolupament, els vincles a través del treball en xarxa, el lleure, i molt més. Es tracta d’un lloc sense rigideses, sense judicis, un lloc per escoltar i on trobar lliurement la manera particular de criar i que cadascuna de les persones que s’hi apropin pugui construir un concepte particular de família. Algunes de les propostes que es fan des de Creare són grups de criança, música en família, tallers creatius, sortides a la natura, xerrades i tallers per a pares i mares,...------re Espai Crea214, 08201 l, C. del So 8 14 77 Tel. 634 5 : re@gmail.com Hyperlink om"espaicrea reare@gmail.c "mailto:espaic com

26

logspot. espaicreare.b spai.creare ebook.com/e ac .f w w w // s: http

Grup de suport a la lactància El grup Mamas Sabadell és una entitat que s’organitza en grups de suport que funcionen com a punts de trobada i informació per a les famílies interessades en aspectes relacionats amb la lactància materna. Aquests grups de suport fan reunions periòdiques, atenció personalitzada, préstec de material i a la vegada organitzen iniciatives de sensibilització social. abadell MAMAS S , i Serra, 44 C. de Ribot baixos 2ª 94 002 Tel. 619 4

No hi ha cap requisit per accedir al servei. És un grup obert que es reuneix tots els dimecres de 17.30 a 19.30 h, al Centre Cívic de Sant Oleguer de Sabadell.


Projecte Espai Familiar L’Espai Familiar de l’Associació Juvenil Esquitx, acollit al programa Pro-Infància, és un espai educatiu per les famílies i els infants. El que es pretén és contribuir a fomentar el compromís educatiu dels pares i mares, tot tenint especial cura dels col.lectius més vulnerables, on detectem que es poden produir factors de risc, que impedeixin el bon desenvolupament dels infants. Entre els seus objectius es destaquen: orientar a les famílies en els recursos al seu abast, treballar les habilitats personals per millorar l’atenció dels infants i millorar la relació familiar. Alguns dels continguts que es treballen són l’estimulació de la petita infància, els jocs i les joguines, la comunicació, l’entorn referit a l’infant a través d’espais de debat, sortides, etc... uitx uvenil Esq J ió c ia c o s As a, 44-46 C. de Turin badell 08206 - Sa 5 77 93 Tel. 93 72


Biblioteques Municipals de Sabadell (BiMS)

“Que petit, que nu... i que atrevit! – digué dolçament la mare lloba. El menut s’obria pas entre els cadells per acostar-se a la calor de la pell.” El llibre de la selva Rudyard Kipling

Promoure el gust per la lectura des dels primers anys de vida és un dels objectius que ha de perseguir qualsevol societat que vulgui protegir els seus infants i ajudar-los en el seu desenvolupament intel.lectual i emocional. Llegir o explicar una història també és una activitat que ajuda a millorar la relació entre pares i fills. Així mateix, una de les raons més convincents del valor de la lectura és l’adquisició de la competència lingüística, ja que el llenguatge verbal és un dels vehicles més importants de comunicació que tenim. És per això que els infants de 0 a 3 i les seves famílies han ocupat sempre un lloc preferent a la biblioteca pública. Allà s’hi pot tobar, per una banda, una programació estable d’activitats específiques per als més petits que treballen tant la comunicació verbal com la no verbal, la psicomotricitat, el gust, el tacte i el descobriment de les paraules, dels sons i la música. Periòdicament també s’ofereixen tallers per a mares gestants i per a pares i mares novells. D’altra banda, cadascuna de les biblioteques disposa del Racó de Petits Lectors, un espai especialment dedicat als infants de 0 a 6 anys, i del Racó de Pares, que aglutina dins l’àrea infantil tots els llibres per als adults amb informació relacionada amb el món dels infants i de la família. 27


28

Racó de petits lectors

Racó de pares

Una selecció de fons i serveis especialment dedicats als infants de 0 a 6 anys. El seu objectiu és que l’infant, des dels primers mesos, es familiaritzi amb el llibre i s’iniciï en l’ús de la biblioteca en família. L’infant gaudirà aquí del moment en què l’adult li llegeix un conte o comparteix amb ell el viatge per les seves pàgines, contribuint així al seu desenvolupament intel·lectual i emocional, i usant la lectura com un vehicle fonamental per al seu creixement integral. Els documents s’hi agrupen per categories: contes-joc, sorpresa, animals i natura, descobrir el món, hàbits, abc (gradació lectora), primeres lectures i contes tradicionals. Recordeu que a la biblioteca cal que els infants vagin sempre acompanyats d’una persona adulta que se’n faci responsable. Totes les activitats a les biblioteques públiques són gratuïtes.

Espai dins l’àrea infantil dedicat als adults on es recull tot allò relacionat amb el món dels infants i les famílies. Els documents d’aquest racó tracten els següents temes: embaràs i part, creixement de l’infant, alletament, evolució del nadó, alimentació, salut, educació, psicologia, conflictes aprenentatge, jocs, manualitats, reculls de contes... També s’hi troben recursos relacionats amb l’infant i la lectura: com explicar contes, o com ensenyar a llegir o a escriure. Recordeu que a la biblioteca cal que els infants vagin sempre acompanyats d’una persona adulta que se’n faci responsable. Totes les activitats a les biblioteques públiques són gratuïtes.


Consulteu www.sabadell.cat/bims per informar-vos dels horaris i l’agenda d’activitats, per consultar el catàleg de les biblioteques municipals i per descobrir molts més recursos de la xarxa. Biblioteca Vapor Badia (Biblioteca central)

C. de les Tres Creus, 127

93 745 17 03

bibliovaporbadia@ajsabadell.cat

Biblioteca dels Safareigs (districte 2n)

C. del Papa Pius XI, 165

93 717 53 43

bibliosafareigs@ajsabadell.cat

Biblioteca de Can Puiggener (districte 2n)

Pl. del Primer de Maig, 1

93 716 51 50

bibliocanpuiggener@ajsabadell.cat

Biblioteca de la Serra (districte 7è)

Pl. de Cristóbal Ramos, 1

93 726 34 68

bibliolaserra@ajsabadell.cat

Biblioteca del Nord (districte 3r)

Rda. de Navacerrada, 60

93 724 64 01

bibliodelnord@ajsabadell.cat

Biblioteca del Sud (districte 6è)

Pg. dels Almogàvers, 40

93 720 51 74

bibliodelsud@ajsabadell.cat

Biblioteca de Ponent (districte 4t)

Pl. d’Ovidi Montllor, 5

93 717 39 74

bibliodeponent@ajsabadell.cat

29


Lleure

“Si obrim bé els ulls i les orelles, allà on sigui que l’infant jugui, veurem un desplegament d’imaginació, una font inesgotable de plaer, idees, descobertes, iniciatives de pensament i acció.” Elisabet Abeyà, mestra i escriptora

30

Des de fa segles, el joc s’utilitza com el camí ideal per arribar a tots els coneixements infantils, tot el desenvolupament cognitiu i social de l’etapa preescolar. Concebuda com una activitat que propicia el joc, la trobada i l’intercanvi no continuat entre famílies, infants i professionals, l’educació en el lleure s’ocupa del temps de lleure d’infants alhora que estimula i afavoreixen el seu potencial lúdic. Fins i tot hi ha certa activitat física idònia per a la petita infància i que està molt enfocada al mitjà aquàtic. També en la primera infantesa ja es pot gaudir de la cultura a través de les arts escèniques, ja siguin manifestacions musicals o teatrals. La ciutat disposa d’un equipament específic i amb una programació estable d’espectacles escènics adreçats a la infància, la Sala Miguel Hernández –coneguda com LASALA- que, a més, acull anualment un festival d’arts escèniques infantils anomenat El Més Petit de Tots. Els artistes esdevenen en aquest entorn una nova figura (que ja existeix en la majoria de països europeus): l'artista-pedagog, un expert en didàctica especialitzada en arts escèniques que sap utilitzar els seus coneixements, tècniques i instruments propis de l'art, tant en cursos teòrics com en tallers pràctics. Lleure i cultura contribueixen a la sensibilització dels petits i petites, que tenen la possibilitat de descobrir tot un nou món al marge dels espais més habituals, com la llar o l’escola.


Espectacles LASALA Miguel Hernández és un equipament teatral dedicat a nens i nenes de 0 a 14 anys, amb dues programacions diferenciades amb especial incidència amb una programació de 0 a 3 anys. Amb la finalitat d’apropar als infants i joves el món del teatre, LASALA ofereix la possibilitat d’ensenyar als petits a compartir un espai cultural que permet gaudir d’emocions diverses. La iniciativa correspon a l’Ajuntament de Sabadell i el Grup Rialles de Sabadell amb el suport de l’Institut Català de les Indústries Culturals, el Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya i “la Caixa”. án d e z iguel Hern LASALA M 8207 reda, 24, 0 u o R la e d Ronda 3 28 33 Tel. 93 72 e.cat lasalateatr

El Més Petit de Tots Els nens i nenes petits, en els seus primers anys, estan descobrint el món i, encuriosits, ho observen tot. Ells disposen de la capacitat de viure intensament l’instant

present, una percepció allunyada de prejudicis i gens condicionada per les experiències acumulades. Amb aquests espectacles propers, intimistes i delicats, volem estimular les seves descobertes artístiques. El festival “El més petit de tots” va néixer a Sabadell el 2005 impulsat per LaSala Miguel Hernández, amb una clara vocació internacional. En aquestes 8 edicions, el festival ha estat un aparador que ha mostrat creacions artístiques de qualitat i de proximitat, essent doncs tot un referent per aquest sector artístic tan poc desenvolupat al nostre país.

Espai de jocs Els espais de joc potencien la imaginació i les experiències dels nens i nenes d’1 a 3 anys a partir de diferents activitats com són el joc, la psicomotricitat, el teatre o les cançons; amb l’objectiu de col·laborar amb el seu desenvolupament personal. es Ludopequ aixos stanyers, b a C ls e d l. P 34 42 67 1 50 – 607 2 4 2 7 3 9 Tel. gmail.com aecandeu@ ndeu.es www.aeca 31


Introducció al medi aquàtic La natació, com es coneix popularment, és una de les pràctiques esportives més sanes i completes. També per a la petita infància és una disciplina idònia tant per la diversió que suposa el contacte amb l’aigua com per les seves qualitats i beneficis que ofereix a la mainada. A més, és un aprenentatge que possibilita el desenvolupament d’una autonomia progressiva i natural en el medi aquàtic.

BADELL TACIÓ SA CLUB NA ontcada - Centre Mntcada, 2, 08203 C. dels Mo 8 44 00 Tel. 93 74 n Llong - Centre Capest, 1, 08206 a C. de Bud 3 64 64 Tel. 93 71 ciosabadell.com www.nata

SERR ALS JOAN IP IC N U M PISCINES 3, 08203 esguard, 1 ll e B e d a d Ron 2 23 68 Tel. 93 71 fec.cat sabadell@u at www.ufec.c SS SBD QWELLNE rrassa 265 Ctra. de Te 7 94 19 Tel. 93 72 s wellness.e recepcio@q 33

A


Parcs públics Els parcs infantils i les zones de joc de la ciutat són un dels principals espais de relació social de la mainada –al marge de la llar i l’escola bressol- i tenen una importància vital en els primers anys de vida. Són moltes les hores que mares, pares, avis, àvies i nens i nenes han de passar normalment en els parcs més pròxims a casa. La clau és que, com a punts de trobada, a banda d’oferir diversió, els infants desenvolupin la seva sociabilitat i que, alhora, aprenguin habilitats i destreses motrius que els enfortiran en el seu ràpid creixement. Cal fer una menció especial als parcs adaptats dels quals disposa la ciutat i que estan pensats per a als infants que presenten algun tipus de discapacitats (tant físiques, psíquiques o sensorials). La ciutat és cada vegada més conscient del gran valor que tenen els parcs per a les famílies i, per això, en els darrers temps el concepte de parc infantil ha experimentat una gran evolució. No només en el tipus de jocs i mobiliari que s’hi instal·len, també en la parcel·lació de zones de joc per edats o en la qualitat dels materials emprats en la seva construcció (terres especials, fustes naturals, tanques perimetrals, etc.). I és que aspectes tan importants com la seguretat, la qualitat o l'estat de conservació dels jocs infantils guanyen pes dintre dels serveis municipals de manteniment de parcs i zones verdes. 34


Guia de serveis i recursos per a infants 0-3 de Sabadell  

Guia de serveis i recursos per a les famílies amb infants de 0 a 3 anys.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you