Page 1

SIBIU BUSINESS Decembrie 2009

Companii străine de top în Sibiu TOP FOREIGN COMPANIES IN SIBIU

Ediția I

Guido Retter conduce o echipă internaţională, specializată în proiecte de dezvoltare. Guido Retter leads an international team, specialized in development projects.


2

SibiuBusiness Companii strトナne de top テョn Sibiu


editor’s note

România „multinaţională”

Dan Mărginean

De la „nu ne vindem ţara”, sloganul urlat din mii de piepturi de către muncitorii strâns uniţi în jurul lui Ion Iliescu, au trecut 20 de ani. Majoritatea oamenilor pomeniţi mai sus sunt încă „în câmpul muncii”, Iliescu face încă politică, dar un lucru s-a schimbat: companiile străine nu mai sunt folosite pe post de sperietoare. Dimpotrivă, atrag. Studii realizate de instituţii specializate în resurse umane arată că majori-

tatea angajaţilor români preferă să lucreze în firme străine. Oricât de ciudat ar suna, salariul este ultimul criteriu în momentul alegerii angajatorului. Cultura organizaţională, atitudinea faţă de angajaţi, posibilităţile de dezvoltare şi formare profesională, politica de resurse umane sunt aspectele care primează. Astăzi, în Sibiu sunt active peste 2.500 de societăţi comerciale cu participare străină. Firme de buzunar sau companii multinaţionale, cu afaceri de miliarde şi unităţi de producţie sau de desfacere răspândite în lume, au fost atrase de ceea ce se anunţa a deveni un El Dorado în variantă europeană. Dacă nu s-ar vedea cu ochiul liber, distanţa dintre România şi Europa Centrală este reflectată şi de alte analize. Cu cinci ani în urmă, o companie cheltuia în România 0,95 dolari pentru o oră de muncă a unui angajat, faţă de 7,71 dolari în Slovenia ori 4,37 în Ungaria. Mâna de lucru mai mult

sau mai puţin calificată, dar ieftină, dorinţa de afirmare a tinerilor, poziţia geografică, a şaptea populaţie de pe continent, adică o piaţă dacă nu de cea mai bună calitate, măcar extinsă şi cu un potenţial de creştere imens, uneori bunăvoinţa autorităţilor - toate au contat decisiv în atragerea investitorilor „grei”. În 2008, investiţiile străine directe au însumat 9,02 miliarde euro, cu un miliard mai puţin decât în primii 12 ani de după 1990 la un loc. Cei care văd jumătatea plină a paharului ar spune că, fără aportul companiilor străine, economia românească s-ar fi sufocat. „Scepticii” se simt exploataţi şi susţin că am fi ieşit mai puţin şifonaţi din criza financiară, pe care ar fi importat-o tocmai multinaţionalele. Un lucru este cert: în lipsa unor măsuri guvernamentale coerente, nu putem decât să sperăm că aceste companii ne vor conduce spre luminiţa de la capătul tunelului.

Multinational Romania It’s been 20 years since “we do not sell our country”, the slogan shouted from the hearts of thousands of workers closely united around Ion Iliescu. Most people mentioned above are still employed, Iliescu is still political, but one thing has changed: foreign companies are no longer used as a scarecrow, on the contrary, they are sought after. Studies conducted by institutions specializing in human resources show that most Romanian employees prefer to work in foreign companies. As strange as it sounds, the salary is the final criterion in choosing an employer. Corporate culture, attitude towards employees, potential development and training, and human resources policies are issues that take precedence. Today in Sibiu, there are more

than 2,500 active companies with foreign participation. Pocket firms or multinational companies with businesses worth billions and production or sales units spread worldwide, were attracted by what promised to become a European El Dorado. If it could not be seen with the naked eye, the chasm between Romania and Central Europe is also made clear by other analysis. Five years ago, a company was spending 0.95 USD for a working hour in Romania, 7.71 USD in Slovenia or 4.37 in Hungary. More or less skilled but cheap labor, the aspirations of young people, the geographical position, the seventh largest population on the continent meaning a market which may be not of best quality, but it is at least substantial and shows a huge growth potential,

sometimes government benevolence all of these were decisive in attracting “heavy” investors. In 2008, foreign direct investment reached 9.02 billion Euro, only one billion less than the sum of the first 12 years after 1990. Those who see the glass half full would say that without the contribution of foreign companies, the Romanian economy would have choked. The sceptics feel exploited and argue that we would have come through the financial crisis less scathed, as they believe that this crisis was imported by the multinational companies in the first place. One thing is certain: in the absence of coherent government action, we can only hope that these foreign companies will lead us into the light at the end of the tunnel. www.sibiubusiness.ro

3


inside INSIDE

Noiembrie 2009

Alpha Bank............................................................................................................8 Automobile Bavaria Group............................................................................. 12 BSB Rominvest Development......................................................................... 16 Billa...................................................................................................................... 20 Cargill.................................................................................................................. 26 Cofamet Industrie............................................................................................. 28 Crem International........................................................................................... 30 Deichmann......................................................................................................... 32 Eastman Photo................................................................................................... 34

SIBIU BUSINESS

www.sibiubusiness.ro

Eurotriade........................................................................................................... 38 Eytro-ISC AG..................................................................................................... 40 Gebruder Weiss................................................................................................. 44 Groupama........................................................................................................... 48 Holiday Autos.................................................................................................... 50

office@sibiubusiness.ro

Ibis Hotel............................................................................................................. 52

Director: Dan Mărginean (0729 716 718) danmarginean@sibiubusiness.ro

Il Cappuccino / La Piazzetta........................................................................... 56 Kromberg & Schubert...................................................................................... 58

Colaboratori: Prof. Univ. Dr. Luigi Dumitrescu, Dorin Teodorescu, Adrian Moroşan, Ileana Ilie, Laurenţiu Parnică

Lupp Construction............................................................................................ 62

Foto: Scott Eastman, Sebastian Marcovici

Pralin.................................................................................................................... 68

Design & DTP: Claudiu Popa

Mico Legnami.................................................................................................... 64 Mobilia Company.............................................................................................. 66 Pro Office Burokultur....................................................................................... 76 Real Hypermarket............................................................................................. 78 Retter Group...................................................................................................... 80 Rova Romania.................................................................................................... 84 Scania................................................................................................................... 88 Schunn International........................................................................................ 91 Sol de Laz............................................................................................................ 94 Ticket Com......................................................................................................... 98 Unicredit Ţiriac Bank..................................................................................... 102 Werner Seeger Qualitätsmanagement........................................................ 104 ZIOS.................................................................................................................. 108

4

SibiuBusiness Companii străine de top în Sibiu


6

SibiuBusiness Companii strトナne de top テョn Sibiu


www.sibiubusiness.ro

7


Alpha Bank

Alpha Bank

15 ani de România Parte a grupului financiar elen Alpha Bank Group, Alpha Bank România a fost prima bancă străină deschisă în România după 1990. cru, credite pe termen scurt şi mediu pentru achiziţionarea de echipamente sau destinate activităţii de comerţ intern şi internaţional, credite de investiţii atât pentru extinderea activităţii companiei, cât şi pentru dezvoltarea proiectelor imobiliare şi fructificarea oportunităţilor de investiţii - au avantajul unor garanţii flexibile şi planuri de rambursare adaptate fiecărui proiect. „Alpha Bank România a înregistrat o dezvoltare puternică şi performanţe foarte bune fiindcă are de partea sa acţionari puternici şi implicaţi, dispune de capital puternic şi un brand cu reputaţie internaţională, de un foarte bun Customer Service, a dovedit inovaţie şi creativitate, eficienţă operaţională, are o echipă de calitate şi oferă produse variate şi flexibile”, menţionează conducerea băncii. Alpha Click este serviciul de Internet Banking ce permite companiilor şi persoanelor fizice să efectueze toate operaţiunile bancare de la birou sau de acasă, din România sau din străinătate. Alpha Click oferă siguranţă şi flexibilitate, are o interfaţă uşor de utilizat şi ajută clientul să îşi administreze fondurile printr-o secţiune de rapoarte dedicată serviciului. Prin intermediul Direcţiei de Trezorerie, Alpha Bank România oferă o gamă largă de produse şi servicii ce au ca scop principal optimizarea profitului clienţilor, rezultat din disponibilul de cont curent.

PREZENŢĂ. Alpha Bank România este reprezentată în Sibiu de sucursala de pe strada Someşului şi de agenţiile Turnişor, Tineretului şi Vasile Aaron. Alte două unităţi sunt în Mediaş şi Cisnădie. ATTENDANCE. Alpha Bank Romania is represented in Sibiu by the branch on Someşului Street and by the agencies Turnişor, Tineretului and Vasile Aaron. Two more units are in Mediaş and Cisnădie.

8

SibiuBusiness Companii străine de top în Sibiu

Alpha Bank România oferă companiilor instrumentele financiare de care au nevoie pentru ca afacerea lor să devină mai puternică. Acestea constau într-o varietate mare de soluţii alcătuite din facilităţi de cont curent, operaţiuni documentare, produse de creditare, servicii de trezorerie şi cu valoare adăugată, produse de economisire şi carduri. Tipurile de credite - printre care cel pentru capital de lu-

Distincţiile primite în ultimii ani au confirmat poziţia puternică pe care Alpha Bank a câştigat-o în România. Pentru contribuţia inovativă la dezvoltarea sectorului financiar, The Diplomat şi Ambasada Greciei la Bucureşti i-au acordat titlul Best Greek Success Story. În 2007, Bucharest Business Week a numit-o The Best Corporate Bank of the Year, iar Piaţa Financiară a distins produsul Alpha Dreams cu titlul de Cel mai bun produs al anului.


Servicii

• Proiecte pentru obţinerea de fonduri structurale • Implementare proiecte fonduri structurale • Management de proiect • Documentaţii pentru obţinerea de credite • Analize economico-financiare • Caiete de sarcini pentru licitaţii de credite • Expert achiziţii publice • Consiliere la selecţia de oferte • Planuri de afaceri, bugete de venituri şi cheltuieli • Studii de fezabilitate • Evaluări clădiri şi terenuri

Domenii de activitate • • • • •

Industrie, Agricultură Turism, Servicii Infrastructură, Protecţia mediului Îmbunătăţirea condiţiilor de muncă Formarea personalului

Beta Consulting

Société indépendante membre du réseau 3E Services

Str. Dr. Barcianu, nr. 8 Sibiu - 550378 Tel.: 0269 23 37 67 Fax: 0269 23 37 67 Email: office@betaconsulting.ro Web: www.betaconsulting.ro www.sibiubusiness.ro www.consultantainvestitii.ro

9


Alpha Bank

15 years in Romania Part of the Greek financial group Alpha Bank, Alpha Bank Romania was the first foreign bank opened in Romania after 1990.

Alpha Bank Romania provides companies with the financial instruments they need for their business to become more solid. They consist of a variety of solutions made up of current account facilities, documentary operations,

loans, treasury and Value-added services, savings and cards. All loans - including the one for working capital, short and medium term loans financing the purchasing of working equipments or the local or international trade activity, investment loans for the company’s expanding operations, and also for real estate project development and seizing an investment opportunity - offer a flexible guarantee structure and reimbursements tailored to each project. „Alpha Bank Romania has had an excellent record of growth and good performance because it has on its side strong and committed shareholders, it benefits from a strong capital base and from a brand name of international reputation and a very good Customer Service. It has shown innovation and creativity, operational efficiency, quality of staff and management, and it offers a wide and flexible products range”, states the Bank’s management.

Alpha Click is the Internet Banking service that allows companies and individuals to conduct all banking operations from their office or home, from Romania or abroad. It provides safety and flexibility, is has a easy to use interface and helps clients manage their funds through a report section dedicated to the service. Through the Treasury Department, Alpha Bank Romania offers a wide range of products and services primarily aimed at optimizing customer profit, resulting from the current account. The awards received in recent years have confirmed the strong position earned by Alpha Bank in Romania. For its contribution to the development of the financial sector, Alpha was awarded the title Best Greek Success Story, by The Diplomat and the Greek Embassy in Bucharest. In 2007, Irish Times named it The Best Corporate Bank of the Year, and Piaţa Financiară awarded the title of Best Product of the Year to the product Alpha Dreams.

Despre Alpha Bank • About Alpha Bank Alpha Bank a fost fondată în 1879, în oraşul Kalamata. În 1918, departamentul de banking al firmei J.F. Costopoulos a fost denumit Bank of Kalamata. În 1924, banca şi-a mutat sediul la Atena şi a devenit Banque de Credit Commercial Hellenique. În 1947, denumirea a fost schimbată în Commercial Credit Bank, în 1972 în Credit Bank, iar în 1994 în Alpha Credit Bank. În 1999, aceasta a achiziţionat 51 la sută din acţiunile Băncii Ioniene, iar un an mai târziu a absorbit-o. Denumirea bănci rezultate după fuziune este Alpha Bank. În 1993, Alpha Bank Group, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi un grup de investitori greci au înfiinţat Banca Bucureşti. Aceasta şi-a început activitatea în 1994, iar în 2000 a fost redenumită Alpha Bank România. Din 2005, Alpha Bank este acţionarul majoritar al acesteia, cu 99,43 la sută din acţiuni.

10

SibiuBusiness Companii străine de top în Sibiu

Alpha Bank was founded in 1879, in the city of Kalamata. In 1918, the banking department of the company J.F. Costopoulos was renamed to Bank of Kalamata. In 1924, the bank’s headquarters were moved to Athens, and it became Banque de Credit Commercial Hellénique. In 1947, the title was changed to Commercial Credit Bank, in 1972 to Credit Bank, and in 1994 to Alpha Credit Bank. In 1999, it acquired 51% of the Ionian Bank, and one year later absorbed it. The name of the bank resulting from the merger is Alpha Bank. In 1993, Alpha Bank Group, European Bank for Reconstruction and Development and a group of Greek investors established Banca Bucureşti. The bank started its operations in 1994, and in 2000 was renamed Alpha Bank Romania. Since 2005, Alpha Bank has been its majority shareholder, with 99.43% of the shares.

Sucursala Sibiu Strada Someşului Nr. 2A Sibiu - 550003 Tel.: (+40) 269 21 25 95 Fax: (+40) 269 21 32 88 Email: sba@alphabank.ro Web: www.alphabank.ro


www.sibiubusiness.ro

11


Automobile Bavaria Group

Michael Schmidt, președintele Automobile Bavaria Group:

„Conduc o afacere articulată, care creşte natural”

După mai mulţi ani în care vânzările auto au explodat, în 2009, jucătorii de pe piaţa auto s-au găsit în faţa unui moment dificil, pe care puţini l-au anticipat şi pe care nimeni nu l-a dorit. Una despre soluţiile alese de către Michael Schmidt, președinte al grupului Automobile Bavaria, pentru a atenua şocul recesiunii, a fost tocmai continuarea dezvoltării grupului. SIBIU BUSINESS: Ce înseamnă Automobile Bavaria, grupul de companii pe care l-aţi fondat şi pe care îl conduceţi în continuare? MICHAEL SCHMIDT: Automobile Bavaria Group a împlinit 15 ani în 2009. Compania a fost înfiinţată la Braşov, în 1994. De atunci s-a extins în toată ţara, acoperind zece oraşe importante cu proprii dealeri BMW, în Bucureşti, Braşov, Cluj-Napoca, Timişoara, Sibiu, Oradea, Craiova, Galaţi, Constanţa, Târgu Mureş. Regional, Automobile Bavaria Group este cea mai mare reţea de dealeri BMW din Centrul şi Estul Europei şi are inclusiv un dealer în Germania, lângă München. În tot acest proiect, Sibiu reprezintă un punct foarte important pentru noi. Cum se manifestă importanţa pe care o acordaţi Sibiului?

MICHAEL SCHMIDT: “Sprijinim proiecte şi oameni de succes, pentru că performanţa şi valoarea fac parte dintre valorile BMW şi ale Automobile Bavaria Group”. MICHAEL SCHMIDT: “We are supporting successful projects and people, because performance and value are BMW’s values, but also those of Automobile Bavaria Group”.

12

SibiuBusiness Companii străine de top în Sibiu

În 2009, am inaugurat două sedii noi în Sibiu - unul pentru BMW şi unul pentru MAN. Automobile Bavaria a fost importator MAN şi Neoplan până în 2007, când am decis separarea acestor activităţi de cele legate de BMW şi am constituit o firmă separată, MHS Truck & Bus. Ambele fac parte din familia Automobile Bavaria Group şi prin ambele am avut investiţii majore în Sibiu, în acest an. Sediul Contempo Cars, dealerul BMW, are showroom şi service şi este situat vizavi de aeroport. Investiţia a presupus costuri de 4-5 milioane de euro, iar centrul MAN, care cuprinde, alături de service şi zona de birouri, chiar depozitul central de piese pentru MAN România, a însemnat 6,5 milioane de euro. Ultimii doi ani au marcat o dezvoltare notabilă a reţelei MHS


Truck & Bus şi un număr deosebit de distincţii pentru camioanele MAN. Tot în Sibiu am deschis şi primul spaţiu specializat pentru motocicletele BMW din afara Bucureştiului, pentru că avem încredere în potenţialul acestei zone. Interesul şi încrederea noastră în viitorul Sibiului sunt, cred, evidente, şi suntem dispuşi, după cum se vede, să şi contribuim major la acestă construcţie. Pe de altă parte, s-a văzut deja că ne implicăm activ în proiectele importante pentru oraş, atât pentru a-i sprijini cultura şi tradiţiile, cât şi pentru a ajuta la promovarea acestui spaţiu foarte special. În cadrul programului Sibiu - Capitală Culturală Europeană, am fost furnizorii soluţiilor de transport. Am pus la dispoziţie automobile BMW şi autocare furnizate de MHS Truck & Bus. Ce alte activităţi mai includ companiile din grupul pe care îl conduceţi? Suntem, prin Automobile Bavaria Băneasa, dealer exclusiv MINI pentru toată ţara şi suntem bucuroşi să fim responsabili pentru o marcă atât de specială. Am adus MINI în România în 2001, imediat după ce BMW Group l-a integrat în portofoliu. În privinţa motocicletelor BMW, Automobile Bavaria este importator general pentru România şi, după cum am spus, BMW Motorrad are o locaţie separată şi în Sibiu, acolo unde a funcţionat anterior showroom-ul BMW, pe Şoseaua Alba Iulia. Ne-am extins, de-a lungul timpului, şi în alte afaceri asociate domeniului auto, precum închirieri de maşini, sau în structuri de leasing şi finanţare. Vânzările au o secţiune importantă în domeniul maşinile rulate. Automobilele comercializate în reţeaua noastră beneficiază de nenumărate avantaje, la preţuri foarte competitive. Cum a pornit tot acest angrenaj, cum se pune pe picioare o astfel de afacere? Răspunsul este foarte simplu, dar extrem de greu de pus în practică: cu multă muncă şi determinarea de a face lucrurile să meargă şi planurile să fie duse la îndeplinire. În 1994, când am intrat pe piaţă, am vândut 11 maşini BMW, în timp ce în 2008 volumul a depăşit 2.600 de unităţi BMW şi MINI, fără a pune la socoteală automobilele rulate. Cel mai important

lucru este că am rămas concentraţi pe viziunea care, la început, a făcut ca primul BMW să fie importat în România. Rezultatul este o afacere articulată, care creşte natural. Pe lângă implicarea de business, aveţi o prezenţă specială şi în viaţa publică, sprijinind diverse cauze. Într-adevăr, acolo unde amploarea evenimentului sau semnificaţia este destul de însemnată, contribuim la succesul unor demersuri speciale. Aşa cum am fost alături de Sibiu în cadrul programului din 2007, acum suntem implicaţi în sărbătorirea Zilelor Culturii Germane, ca şi în Gala 10 pentru România, organizată de Realitatea TV, care celebrează excelenţa - sprijinim proiecte şi oameni de succes, pentru că performanţa şi valoarea fac parte dintre valorile BMW, dar şi ale Automobile Bavaria Group. Recent, am avut bucuria şi onoarea extraordinară să primesc măsura aprecierii eforturilor noastre de la unul dintre cei mai speciali parteneri, Casa Regală. Ne-am pus de mult timp serviciile la dispoziţia Majestăţilor Lor, cu soluţii de transport premium. Regele Mihai foloseşte permanent un automobil BMW Seria 7. Ca urmare a acestei lungi colaborări, Majestatea Sa m-a onorat cu decoraţia Medalia Regele Mihai I pentru Loialitate. A fost neaşteptat şi emoţionant, un gest care mi-a demonstrat că drumul ales, de sprijinire a valorilor în care cred, este unul cât se poate de corect.

Care au fost planurile de investiţii pentru acest an? Am avut un plan foarte clar privind dezvoltarea reţelei şi l-am urmat, chiar şi în momente nu tocmai potrivite pentru investiţii. În privinţa proiectelor finalizate în 2009, continuăm cu viziunea care ne-a condus şi până acum. După investiţiile din Sibiu, vom deschide în curând un service dotat pentru BMW şi MINI în Craiova. În ceea ce priveşte noutăţile din gamă, compania BMW continuă să producă modele noi, inovatoare, precum BMW X1 şi BMW Seria 5 GT, a căror lansare în România a avut loc la sfârşitul lunii octombrie, în acelaşi timp cu restul Europei.

Cât aţi investit în dezvoltarea operaţiunilor companiei în Romania de la debutul pe piaţa locală? Este greu de contabilizat fiecare ban cheltuit: construirea unui dealer cu showroom şi service pentru BMW presupune costuri în jur de 4-5 milioane de euro, în timp ce sediul nostru central din Băneasa a costat 12 milioane de euro, în 2006. Dar investiţiile tangibile sunt doar o parte din ceea ce am realizat din 1994, construind o piaţă pentru Automobile Bavaria şi mărcile BMW Group. Presupune advertising, training, acţiuni de brand, saloane auto şi multe evenimente la care am participat direct sau ca parteneri. Prin toate acestea am construit ceea ce avem astăzi.

INVESTIŢIE. În 2009, Automobile Bavaria Group a inaugurat două sedii noi în Sibiu: unul pentru BMW şi unul pentru MAN. INVESTMENT. In 2009, Automobile Bavaria Group opened two new offices in Sibiu - one for BMW and one for MAN.

www.sibiubusiness.ro

13


Michael Schmidt, Chairman of Automobile Bavaria Group:

„I lead an articulated business, that grows naturally”

the MAN centre, which includes next to the service and the office area, the central warehouse of spare parts for MAN Romania, cost 6.5 million Euro. The last two years have marked a notable development of the MHS Truck & Bus network and a significant number of awards for MAN trucks. Also in Sibiu, we opened the first specialized location for BMW motorcycles outside Bucharest, because we trust in the potential of this area. Our interest and confidence in Sibiu’s future are, I believe, obvious. As shown, we are willing to have a major contribution to this construction. On the other hand, our active involvment in the projects that are important to the city is obvious, both to support culture and traditions and to help promote this very special space. Within the program Sibiu 2007 - European Cultural Capital, we supplied the transportation solutions. We offered BMW cars and buses provided by MHS Truck & Bus. What other activities do the companies within the group you lead include?

After several years in which car sales exploded, in 2009, the players on the auto market found themselves facing a difficult moment, that few expected and nobody wanted. One of the solutions chosen by Michael Schmidt, Chairman of Automobile Bavaria Group, in order to attenuate the shock of the recession, was the continuation of the group’s development. SIBIU BUSINESS: What does Automobile Bavaria, the group of companies that you founded and continue to lead, represent? MICHAEL SCHMIDT: Automobile Bavaria Group reached 15 years of activity in 2009. The company was founded in Braşov, in 1994. Since then, it has expanded throughout the country, covering ten major cities with its own BMW dealerships in Bucharest, Braşov, Cluj-Napoca, 14

SibiuBusiness Companii străine de top în Sibiu

Timişoara, Sibiu, Oradea, Craiova, Galaţi, Constanţa and Târgu Mureş. Regionally, Automobile Bavaria Group is the largest network of BMW dealers in Central and Eastern Europe and it includes a dealership in Germany, near Munich. Within this project, Sibiu is a very important point for us. How do you show the importance you give to Sibiu? In 2009, we opened two new offices in Sibiu - one for BMW and one for MAN. Automobile Bavaria imported MAN and Neoplan until 2007, when we decided to separate these activities from those related to BMW. We founded a separate company, MHS Truck & Bus. They are both part of Automobile Bavaria Group and we had major investments in Sibiu, this year, through both of them. The headquarters of Contempo Cars, the BMW dealer, has a showroom and an auto service and is situated across from the airport. The investment involved 4-5 million Euro of expenses, while

Through Automobile Bavaria Băneasa, we are the MINI exclusive dealer for the entire country and we are happy to be responsible for such a special brand. We brought MINI to Romania in 2001, immediately after BMW Group integrated it into their portfolio. Regarding BMW motorcycles, Automobile Bavaria is the general importer for Romania and, like I said, BMW Motorrad has a separate location in Sibiu, on Şoseaua Alba Iulia, where the BMW showroom previously functioned. We have also expanded over time in other activities related to the auto field, such as rental cars, leasing and financing structures. Sales have an important section in the field of used cars. The cars sold in our network offer numerous benefits, at very competitive prices. How did all this gear start, how does one build such a business? The answer is very simple, but extremely difficult to put into practice: with hard work and determination


to make things work and plans to be carried out. In 1994, when we entered the market, we sold 11 BMW cars, while in 2008 the volume exceeded 2,600 BMW and MINI units, not taking into account used cars. The most important thing is that we remained focused on the vision that inspired us to import the first BMW to Romania. The result is an articulated business, that grows naturally. In addition to the business involvement, you have a special presence in public life, supporting various causes. Indeed, where the magnitude or significance of the event is quite large, we contribute to the success of these special occasions. Just like we were close to Sibiu with the 2007 program, we are now involved in celebrating German culture, and also Gala 10 for Romania, organized by Realitatea TV, which celebrates excellence. We are supporting successful projects and people, because performance and value are BMW’s values, but also those of Automobile Bavaria Group. I recently had the pleasure and great honor to receive the appreciation of our efforts from one of our most spe-

cial partners, the Royal Household. We put ourselves in the service of Their Majesties a long time ago, with premium transport solutions. King Michael uses permanently a BMW 7 Series automobile. Following this long collaboration, His Majesty honored me with the Medal King Michael I for Loyalty. It was unexpected and exciting, a gesture which showed that the path I have chosen, to support the values I believe in, is the right one. How much did you invest in developing the company’s operations in Romania, after your debut in the local market? It is hard to count every penny spent: building a BMW dealer, with showroom and service, involves around 4-5 million Euro, while our headquarters in Băneasa cost 12 million Euro, in 2006. But tangible investments are just a part of what we have achieved since 1994, while building a market for Automobile Bavaria and the BMW Group’s brands. It involves advertising, training, branding, car salons and many events we participate in directly or as partners. Through all this we built what we have today.

GREUTATE. Automobile Bavaria Group reprezintă cea mai mare reţea de dealeri BMW din Europa Centrală şi de Est. WEIGHT. Automobile Bavaria Group is the largest network of BMW dealers in Central and Eastern Europe.

What were your investment plans for this year? We had a very clear plan on the development of our network and we followed it, even in times that were not exactly suitable for investments. Regarding the projects completed in 2009, we continue with the vision that has led us to this day. After the investments from Sibiu, we will open soon a service equipped for BMW and MINI in Craiova. As far as the new model year is concerned, BMW company continues with innovations like the BMW X1 and BMW 5 Series GT. They were launched in Romania at the end of October, simultaneously with the rest of Europe.

Despre Automobile Bavaria Automobile Bavaria Group reprezintă cea mai mare reţea de dealeri BMW din Europa Centrală şi de Est, având reprezentanţe în zece oraşe din ţară şi una în Germania, lângă München. Compania, care este distribuitor BMW şi dealer exclusiv MINI pentru România, a împlinit 15 ani de la înfiinţare în 2009. Totodată, Automobile Bavaria este importatorul motocicletelor BMW Motorrad pentru România.

About Automobile Bavaria Automobile Bavaria Group is the largest network of BMW dealers in Central and Eastern Europe, having subsidiaries in ten cities in Romania and one in Germany, near Munich. A BMW dealer and MINI exclusive dealer for Romania, the company 15 years of activity in 2009. Automobile Bavaria is also the importer of BMW Motorrad motorcycles for Romania.

Contempo Cars Sibiu Showroom şi Service BMW

MHS Sibiu Truck & Bus Dealer autorizat MAN vehicule comerciale

Str. Europa Unită nr. 2 Sibiu - 550052 Tel.: (+40) 269 25 99 50 Fax: (+40) 269 25 99 51 E-mail: office.sibiu@contempocars.ro Web: www.bmw-sibiu.ro

Str. Salzburg nr. 58 Sibiu - 550018 Tel.: (+40) 269 20 32 03 Fax: (+40) 269 20 32 04 Email: mhs.sibiu@man.ro Web: www.man.ro

www.sibiubusiness.ro

15


BSB Rominvest Development

BSB Rominvest Development

Miza pe Eurocity BSB Rominvest Development va avea în grijă dezvoltarea imobiliară a unuia dintre cele mai ambiţioase proiecte urbanistice din România ultimilor 20 de ani: Eurocity, zona metropolitană ce va „uni” oraşele Brăila şi Galaţi. DORINŢĂ. Sibianul Hans-Reinhardt Benning vrea să aducă în România experienţa acumulată în timpul proiectelor realizate în Germania. WISH. Sibiu-born Hans-Reinhardt Benning wants to bring to Romania the experience he has gained during the projects undertaken in Germany.

Cartierul ce va fi construit între Brăila şi Galaţi, după aprobarea de către autorităţile din cele două judeţe, va ocupa 4.500 de hectare. Va oferi locuinţe moderne, locuri de muncă, servicii şi căi moderne de aprovizionare, precum şi un sector ştiinţific şi educaţional inovator. Amplasamentul va fi caracterizat în principal prin spaţii verzi generoase, un mediu atractiv pentru industrie şi producţie, locuri amenajate pentru domeniul social, medical, petrecerea timpului liber şi activităţi sportive (fotbal, piscine, teren de golf), instituţii culturale şi o infrastructură performantă (căi ferate, reţea de străzi, pod peste Dunăre). Termenul de finalizare estimat pentru întregul proiect este 2020. “Din punct de vedere economic, acest impuls de dezvoltare are o importanţă supraregională. Dezvoltarea unui cen-

16

SibiuBusiness Companii străine de top în Sibiu

tru urban pe Dunăre va aduce şi oportunitatea dezvoltării unui parteneriat regional pe axa Brăila-Galaţi, cu un potenţial economic impresionant”, precizează Hans-Reinhardt Benning, unul dintre partenerii BSB Rominvest Development şi fondator al companiei Benning Project Management, care funcţionează în Germania. Master planul prevede 4 etape de dezvoltare. Faza 0 se referă la deservirea zonei industriale, Faza 1 se concentrează asupra zonei rezidenţiale, iar în Faza 2 începe racordarea generală a spaţiului urbanistic. Pentru că Faza 3 se situează cel mai departe în timp, este şi cea mai flexibilă. Până în 2016, în jur de 100.000 de oameni ar trebui să locuiască în zonă. Pentru ei, vor fi create circa 30.000 de locuri de muncă. BSB Rominvest Development este o companie activă în Germania, Austria şi România. Are în portofoliu realizarea de proiecte de construcţii, dispune de resursele necesare pentru obţinerea de finanţare europeană, creează concepte pentru dezvoltarea de zone industriale şi rezidenţiale, parcuri de retail şi mall-uri, şi asigură managementul de proiect pentru lucrări diverse. Benning Project Management, firma fondată de Hans-Reinhardt Benning în Germania, oferă servicii de management de proiect (urmărire şi control al graficelor de execuţie, control tehnic de calitate a lucrărilor de proiectare şi construcţii, control al costurilor, coordonare şi consultanţă, jurnal de şantier, documentaţii) şi servicii de reprezentare a beneficiarului (de la întocmirea şi încheierea

contractului cu antreprenorul general la coordonarea şi supravegherea lucrărilor de finisaje, instalare a dotărilor tehnice şi mobilare în sectoarele proprii ale chiriaşilor, concesionarilor sau proprietarilor). Printre proiectele finalizate în Germania se numără Parcul Industrial Pleidelsheim, Berlin Shopping Center, diverse proiecte office şi comerciale în Köln, Berlin, Augsburg, Frankfurt şi Leipzig, precum şi depozitul şi centrul logistic Rendsburg.

“Şcoală” pentru manageri de proiect Din acest an, în cadrul Universităţii Româno-Germane va funcţiona Berufsakademie Sibiu, o secţie orientată spre practica meseriilor şi managementul de proiecte. Iniţiativa îi aparţine lui Hans-Reinhardt Benning, un sibian plecat în Germania în urmă cu 15 ani. În august, acesta a organizat, la Sibiu, o conferinţă dedicată antreprenorilor români şi germani. “Lucrăm la acest proiect de anul trecut şi şi îi avem ca <aliaţi> pe Horst-Richard Jekel, profesor la Duale Hochschule Baden-Württemberg din Mannheim, partener organizator al conferinţei, şi pe Ioan Mateescu, reprezentant al Consulatului General al României în Germania. Concluzia întâlnirii a fost clară: în România sunt mari probleme la capitolul competenţă profesională. Organizarea muncii şi metodele antreprenoriale sunt probleme prezente în numeroase companii. Scopul creării unei astfel de instituţii este formarea de specialişti în managementul de proiect. Este nevoie de profesionişti de nivel european, pentru viitoarele lucrări ce vor fi dezvoltate în România”, explică HansReinhardt Benning.


www.sibiubusiness.ro

17


BSB Rominvest Development

All bets on Eurocity BSB Rominvest Development will be in charge of the estate development of one of the most ambitious urban projects in the last 20 years, in Romania: Eurocity, the metropolitan area that will “unite” the cities of Brăila and Galaţi.

The quarter that will be built between Brăila and Galaţi, after approval by the authorities of two counties, will occupy 4,500 hectares. It will provide modern housing, jobs, services and modern supply ways, as well as an innovative scientific and educational sector. The location will be primarily characterized by generous green spaces, an attractive environment for industry and production, sites developed for social and medical fields, leisure and sports (football, swimming pools, golf course), cultural institutions and an efficient infrastructure (railway, a network of roads, bridge over the Danube). The estimated

deadline for the completion of the whole project is 2020. “In economic terms, this momentum of development has an over-regional importance. The development of an urban centre across the Danube will bring also the opportunity to develop a regional partnership focused on Brăila-Galaţi, with an impressive economic potential”, says Hans-Reinhardt Benning, BSB Rominvest Development partner and founder of Benning Project Management, a company operating in Germany. The Master Plan provides 4 development stages. Phase 0 focuses on the industrial area,

“School” for project managers Starting this year, the Romanian-German University will host Berufsakademie Sibiu, a department oriented towards trades and project management. The initiative belongs to Hans-Reinhardt Benning, a Sibiu-born businessman who moved to Germany 15 years ago. In August, he organized in Sibiu a conference dedicated to Romanian and German entrepreneurs. “We have been working on this project since last year. We have <allies> such as Horst-Richard Jekel, professor at Hochschule Duale Baden-Württemberg in Mannheim, co-organizer of this conference, and Ioan Mateescu, representing the Consulate General of Romania in Germany. The conclusion of our meeting was clear: in Romania, there are big problems as far as professional competence is concerned. Work organization and business methods are problems that can be found in many companies. The purpose of creating such an institution is the training of project management specialists. European-level professionals are needed for future works to be developed in Romania”, Hans-Reinhardt Benning explains.

18

SibiuBusiness Companii străine de top în Sibiu

Str. Tălmăcel Nr. 1/6 Sibiu – 550075 Tel. (+40) 727 71 59 90 Fax (+40) 369 40 22 44 E-Mail: info@bsb-rominvest.com Web: www. bsb-rominvest.com

Phase 1 - on the residential area, while in Phase 2 the overall connection of the urban area is planned to start. Located far ahead in time, Phase 3 is also the most flexible. By 2016, about 100,000 people should live in the new area. Almost 30,000 jobs should be created for them. BSB Rominvest Development is a company active in Germany, Austria and Romania. It has a portfolio of construction projects, it offers assistance in accessing EU funds, it creates concepts for the development of industrial and residential areas, retail parks and shopping malls, and it provides project management for various works. Benning Project Management, the company founded by Hans-Reinhardt Benning in Germany, provides Project Management Activities (schedule control, quality assurance for design activities and construction works, cost control, activities of the contractor, special services of involved companies, authorities, consulting firms, coordination and consulting activities, daily site report, documentation) and Client Representation Activities (from assistance for finalising the general contractors agreement, appendices included, to assistance in negotiations and finalisation of contracts for supplying, water energy, media a.s.o. and maintenance agreements, and assistance on setting the boundaries for tenants construction demands and coordination of these works with the general premises). Pleidelsheim Industrial Park, Berlin Shopping Center, several commercial and office projects in Cologne, Berlin, Augsburg, Frankfurt and Leipzig, as well as Rendsburg warehouse and logistics center, are some of the projects completed in Germany.


antichități artă restaur are Sibiu, Piața Mică nr. 27 Tel. 0721.311.567 contact@casa-antica.ro www.casa-antica.ro

www.sibiubusiness.ro

19


Billa

Billa

Expansiune în ritm accelerat Reţeaua de supermagazine Billa ţinteşte accelerarea expansiunii în 2010.

La finele lui 2009, cel mai mare jucător pe piaţa locală a supermarketurilor va ajunge la cel mai mare număr de deschideri de magazine noi pe an, de la intrarea în România. “Anul 2010 va sta sub semnul intensificării expansiunii pe piaţa din România. Intenţia noastră este să dublăm ritmul mediu de expansiune din ultimii ani”, declară reprezentanţii Billa.

NOTORIETATE. Logo-ul Billa este prezent în peste 1.000 de supermarketuri din Europa. REPUTATION. Billa logo is present in over 1,000 supermarkets in Europe.

În ultimii trei ani, retailerul austriac a deschis 22 de magazine noi. Ritmul mediu anual de expansiune a fost de şapte unităţi pe an. Dublarea ritmului ar putea aduce, în 2010, încă 14 locaţii noi în reţeaua Billa. Compania a inaugurat în acest an patru supermarketuri, în Sibiu, Bacău, Petroşani şi Fălticeni, şi a anunţat finalizarea altor şase proiecte de expansiune până în 2010. Redimensionarea unor suprafeţe de vânzare a fost una dintre caracteristicile noilor magazine Billa. Unitatea din Cluj-Napoca s-a redus la jumătate, după ce operatorul german a cedat o suprafaţă de 1.200 de metri pătraţi retailerului de electronice şi electrocasnice Altex. De altfel, Billa a mizat, în ultimul an, pe un format de supermarketuri cu o suprafaţă cu aproape 50 la sută mai mică faţă de media reţelei din 2008, şi a deschis unităţi de 500-1.000 de metri pătraţi. Billa este un lanţ de magazine înfiinţat în 1953, în Austria. Compania face parte din grupul german Rewe, al doilea mare jucător din comerţul alimentar din România, după valoarea afacerilor, şi deţine peste 1.000 de magazine în Austria. Anul trecut, reţeaua de supermarketuri a realizat vânzări de 323,7 milioane euro, în creştere cu 11 la sută faţă de valoarea din 2007. Compania a raportat o creştere de opt procente a profitului net, până la 10,3 milioane euro. Billa operează şi în alte ţări, precum Italia, Cehia, Slovacia, Croaţia, Ucraina, Bulgaria şi Rusia. Billa este prezentă în România din 1999 şi deţine 38 de supermarketuri. Majoritatea magazinelor au suprafeţe

20

SibiuBusiness Companii străine de top în Sibiu

de vânzare între 1.000 şi 2.400 de metri pătraţi, între 100 şi 200 de locuri de parcare, peste 10.000 de produse, şi oferă locuitorilor din Bucureşti, Ploieşti, Arad, Timişoara, Constanţa, Cluj-Napoca, Deva, Galaţi, Craiova, Iaşi, Brăila, Sfântu Gheorghe, Satu Mare, Bacău, Râmnicu Vâlcea, Baia Mare, Mediaş, Giurgiu, Reghin, Sibiu, Slatina, Tulcea, Suceava, Oneşti, Petroşani şi Fălticeni, posibilitatea de a-şi face cumpărăturile zilnice într-un mediu civilizat. Peste 2.000 de angajaţi lucrează în filialele din ţară şi în sediul central din Bucureşti. În judeţul Sibiu, Billa a deschis trei magazine. Primul dintre ele a fost inaugurat la Mediaş, în aprilie 2007, iar următoarele două în Sibiu, în decembrie 2007 şi martie 2009. Despre Rewe Group • About Rewe Group Grupul Rewe este o companie multinaţională din Germania, ce activează în retail şi turism, în 14 ţări europene, cu peste 12.000 de magazine. În România, grupul este prezent din 1999, prin deschiderea primului supermarket Billa în Bucureşti. În 2001, Rewe a adus în ţară lanţul Selgros Cash & Carry şi a deschis primul magazin la Braşov, unde se află şi sediul central. Din 2005 a fost extinsă şi reţeaua de discount Penny Market. Rewe România operează 38 supermarketuri Billa, 68 Penny Market, şase magazine de discount Penny Market XXL şi 17 magazine Selgros. În 2008, vânzările din România au atins 1,49 miliarde euro, cu 150 de milioane mai mult ca în 2007 şi cu 490 milioane peste 2006. În Europa, grupul Rewe este activ şi prin intermediul diviziilor Rewe (reţea de supermarketuri cu 3.000 de locaţii în Germania), Extra (300 supermarketuri în Germania), Fegro/ Selgros), nahkauf, toom Market, ProMarkt, toom BauMarkt, Merkur, Standa, Bipa, Rewe GVS şi Kaufpark. Grupul german deţine şi mai multe branduri în domeniul turismului, prin Rewe Touristik. Tjaereborg şi ADAC Reisen sunt cele mai cunoscute dintre ele.


Billa

Accelerated expansion Billa supermarket network plans to step up expansion in 2010.

At the end of this year, the biggest player in the Romanian supermarket sector will reach the highest number of store openings in one year since entering Romania. “2010 will see stepped-up expansion on the domestic market. We are due to double the average growth pace of recent years”, Billa representatives stated. In the past three years, the Austrian retailer has opened 22 new stores, with the average annual expansion pace standing at seven. A doubled-up pace would

mean 14 new stores added to Billa network. The company this year opened four supermarkets, in Sibiu, Bacău, Petroşani and Fălticeni, and announced another 6 expansion projects were scheduled to be finished by 2010. The retailer’s representatives chose not to specify the value of investments in the new stores, but these could be estimated at 10-20 million euros for the entire 2009. Resizing of sales areas was one of the characteristics of the new Billa stores. Unit of Cluj halved

Rewe Group is a multinational company from Germany, which is active in retail and tourism in 14 European countries, with over 12,000 stores. In Romania, the Group has been present since 1999, with the opening of the first Billa supermarket in Bucharest. In 2001, Rewe has brought to Romania the chain Selgros Cash & Carry, by opening the first store in Braşov, the company’s headquarters. In 2005, the Penny Market discount network was extended. Rewe Romania currently operates 38 Billa supermarkets, 68 Penny Markets, six Penny Market XXL stores and 17 Selgros Cash & Carry discount stores. In 2008, sales in Romania reached 1.49 billion Euro, 150 million more than in 2007 and 490 million more than in 2006. In Europe, Rewe Group is active also through divisions Rewe (supermarket network with 3,000 locations in Germany), Extra (300 supermarkets in Germany), Fegro / Selgros, nahkauf, toom Market, ProMarkt, toom BauMarkt, Merkur, Standa, Bipa, Rewe GVS and Kaufpark. Also, the German group owns several brands in tourism through Rewe Touristik. Tjaereborg and ADAC Reisen are the best known of them.

Strada Papiu Ilarian, Nr. 2 Sibiu - 550160 Tel.: (+40) 269 22 84 33 Fax: (+40) 269 22 84 35 E-mail: info@ro.billa.co.at Web: www.billa.ro

after the German operator gave an area of 1,200 square meters of electronics and appliances retailer Altex. Moreover, Bill relied in the past year, the format of supermarkets with an area of almost 50 percent lower than the average network in 2008, and opened 500-1,000 sqm units. Billa is a supermarket chain founded in 1953, in Austria. The company is part of German Group Rewe, the second largest player in the food trade in Romania, according to the value of business, and has more than 1,000 stores in Austria. Last year, the network of supermarkets achieved sales of 323.7 million Euro, up 11 percent in comparison with the 2007 value. The company reported a 8% increase in net profit, to 10.3 million Euro. Billa operates also in other countries such as Italy, Czech Republic, Slovakia, Croatia, Ukraine, Bulgaria and Russia. Billa has been present in Romania since 1999 and has 38 supermarkets. Most shops have sales areas between 1,000 and 2,400 sqm, 100 to 200 parking spaces, over 10,000 products, and offer the people of Bucharest, Ploieşti, Arad, Timişoara, Constanţa, Cluj-Napoca, Deva, Galaţi, Craiova, Iaşi, Brăila, Sfântu Gheorghe, Satu Mare, Bacău, Râmnicu Vâlcea, Baia Mare, Mediaş, Giurgiu, Reghin, Sibiu, Slatina, Tulcea, Suceava, Oneşti, Petroşani and Fălticeni, the chance to shop in a civilized environment. More than 2,000 employees work at the national subsidiaries and at Bucharest headquarters. In Sibiu county, Billa opened three stores. The first one was inaugurated in Mediaş, in April 2007, and the following two in Sibiu, in December 2007 and March 2009. www.sibiubusiness.ro

21


interviu / interview

Detlef Barthmes, director executiv al Clubului Economic German Transilvania

Lecţia de germană Din cele aproape 3.000 de firme cu participare străină înregistrate la Registrul Comerţului Sibiu, mai mult de jumătate au fost înfiinţate de cetăţeni germani. La rândul lor, Austria sau Elveţia, alte ţări în care limba germană este “la putere”, au trimis la Sibiu numeroşi investitori. Mulţi dintre oamenii de afaceri din aceste ţări se regăsesc în Clubul Economic German Transilvania (DWS), una dintre cele mai puternice organizaţii care reprezintă interesele unei comunităţi de afaceri.

„Acum şapte ani, la un anunţ de angajare personal, o firmă germană putea să aleagă din sute de candidaţi. În ultimii ani, investiţiile în obiective de producţie mari au fost reduse din motivul lipsei de personal Barthmes SIBIU BUSINESS: Ce înseamnă DWS pentru comunitatea străină de afaceri din Sibiu? Care au fost motivele înfiinţării unei astfel de organizaţii şi care este structura sa? DETLEF BARTHMES: Existenţa Clubului Economic German Transilvania reflectă în mod firesc importanţa deosebită a relaţiilor economice dintre regiunea noastră şi Germania. Nu întâmplător, mulţi dintre membri fondatori ai DWS sunt întreprinzători germani cu rădăcini în Transilvania. De asemenea, Consulatul General German la Sibiu, înfiinţat datorită prezenţei minorităţii germane în regiune, a avut un rol important la constituirea DWS. Consulul General are şi în prezent rolul de preşedinte DWS. DWS are circa 150 membri. În termenii cei mai practici, motivaţia lor este cunoaşterea colegilor din mediul de afaceri cu acelaşi background - germanofon - în scopul unui schimb de informaţii şi experienţe, dar şi pentru 22

SibiuBusiness Companii străine de top în Sibiu

extinderea relaţiilor de afaceri. La fel de important, DWS oferă cadrul pentru a întreţine legături cu personalităţi din mediul politic, administrativ şi de afaceri local şi regional. Acest aspect este facilitat de atitudinea deschisă şi constructivă pe care o întâmpinăm din partea acestora. Nu în ultimul rând, prin activitatea DWS se manifestă şi rolul important pe care companiile membre l-au avut şi îl au în continuare - cel de motor al dezvoltării economice în regiune. Despre ce acţiuni concrete este vorba? Care sunt beneficiile membrilor Clubului? Liderii unei dezvoltări economice trebuie să îşi asume şi o răspundere pentru mediul social şi cultural de care, până la urmă, depind. DWS sponsorizează multe activităţi sociale şi culturale. O parte a acestui demers este destinată susţinerii educaţiei în limba germană, un atu real pentru regiunea noastră ca locaţie pentru investiţii. Alte exemple sunt sponsorizările ce vizează proiecte caritabile sau sănătatea populaţiei. Un exemplu: la zece ani de la înfiinţare, DWS şi compania membră E.ON România au donat 20.000 euro pentru achiziţionarea de tehnologie modernă - indispensabilă pentru diagnosticul timpuriu al unor tipuri de cancer - ce lipsea în sistemul public de sănătate al judeţului. Sigur că există şi situaţii în care interesele membrilor clubului sunt articulate mai direct, prin critici adresate in-

stituţiilor cu care dialogăm ori prin propuneri în sprijinul dezvoltării afacerilor. De exemplu, prin acţiuni ample am demonstrat necesitatea, dar şi soluţia concretă a dezvoltării unui sistem de transport public urban pe calea ferată, adică a unui „tren urban”. Suntem mulţumiţi că această iniţiativă se regăseşte în propunerea planului general de dezvoltare urbană a Sibiului, discutat în acest moment. Care sunt criteriile după care firmele sunt admise în DWS? Ce obligaţii au membrii Clubului? Marea majoritate a membrilor sunt companii cu asociaţi din Germania şi din ţări cu limbă de circulaţie germană. Conform statutului, pot fi admise şi alte firme ce îşi aduc constant contribuţia la relaţiile economice dintre o ţară cu limbă de circulaţie germană şi România. În acest caz, este nevoie de 2/3 din voturile adunării generale. Activităţile DWS sunt susţinute de o cotizaţie de 277 euro şi de sponsorizările benevole ale membrilor. Membrii consiliului director şi ai comisiilor îşi exercită funcţia în mod onorific. Care sunt punctele forte ale Sibiului pentru atragerea investitorilor străini? În cazul firmelor venite din zone în care se vorbeşte germana, răspunsul este relativ simplu - istoria oraşului şi apropierea sa de această parte a Europei. De ce ar veni însă companii din Franţa, Italia sau Marea Britanie, de exemplu?


Punctul forte este că Sibiul inspiră o multitudine de motive, extrem de diverse, pentru a investi aici. Ponderea motivelor s-a schimbat în ultimii ani. Acum şapte ani, la un anunţ de angajare personal, calificat sau necalificat, în domeniul producţiei, o firmă germană putea să aleagă fără efort din zeci sau sute de candidaţi. În ultimii ani, investiţiile în obiective de producţie mari au fost reduse din motivul lipsei de personal. În schimb, prin creşterea consumului şi dezvoltarea turismului, această regiune a devenit o piaţă interesantă pentru o gamă mai mare de servicii şi produse. Promiţător a fost şi va redeveni, după ameliorarea crizei financiare, domeniul imobiliar şi al construcţiilor. Nu trebuie să subestimăm nici faptul că Sibiul a devenit şi o locaţie interesantă din punct de vedere cultural, în care merită să-ţi petreci măcar câţiva ani din viaţa profesională. Cât de puternic au fost afectaţi membrii DWS de recesiunea mon-

dială? Apartenenţa la grupuri multinaţionale este mai degrabă un avantaj sau un dezavantaj, în această perioadă? Criza financiară şi economică mondială produce efecte variate printre membrii DWS. Unii beneficiază de faptul că prin reducerea activităţii (de pildă, închiderea de fabrici) în alte ţări, se solicită mai mult prestaţiile din România. Alţii îşi reduc sau chiar opresc activităţile în România, spre a se concentra pe alte pieţe. Cei mai mulţi sunt afectaţi, într-o oarecare măsură, de incertitudinile cauzate de situaţia economică generală. Cum credeţi că va arăta Sibiul în următorii ani, din punct de vedere economic? Sunt convins că administraţia locală va depune un efort serios ca Sibiul să continue dezvoltarea ultimilor ani şi să nu redevină un orăşel de provincie, aşa cum era privit acum două dece-

nii. Continuarea poveştii de succes, asociată pe bună dreptate cu numele primarului Klaus Johannis, nu va fi uşoară. Finalizarea marilor proiecte de infrastructură are o importanţă vitală. În plus, trebuie dezvoltat un concept mai coerent şi integrat al dezvoltării Sibiului împreună cu localităţile din jur, ceea ce ar putea să fie o provocare pentru politicienii locali. O şansă a Sibiului rezultă din knowhow-ul profesional şi managerial acumulat prin investiţiile străine şi prin relaţiile comerciale ale firmelor locale cu cele din UE. În acelaşi timp, o mare parte a membrilor DWS văd în lipsa unui sistem de formare şi calificare profesională adecvat cerinţelor economiei una dintre problemele cele mai mari cu care ne confruntăm. De aceea, ne dorim să vedem Sibiul următorilor ani ca pe un promotor puternic al formării şi calificării profesionale.

Detlef Barthmes, Executive Director of German Economic Club Transilvania

The German Lesson More than half of the nearly 3,000 companies with foreign implication registered at the Trade Register Sibiu were established by German citizens. In turn, Austria and Switzerland, other countries where German is „in power”, have sent many investors to Sibiu. The greatest majority of the business people from these countries find themselves in the German Economic Club (DWS) Transilvania, one of the most powerful organization representing the interests of a business community. SIBIU BUSINESS: What does DWS represent to the foreign business community in Sibiu? What were the reasons for setting up such an organization and how is it structured? DETLEF BARTHMES: The existence of the German Economic Club (DWS) naturally reflects the importance of economic relationships between our region and Germany. Not incidentally, many of the DWS founding members are German entrepreneurs

having their roots back in Transylvania. Likewise, the German General Consulate in Sibiu, established due to the German minority in the region, had an extensive role in the formation of DWS. The General Consul has the role of Chairman of DWS. DWS has about 150 members. In more practical terms, their motivation is the meeting of colleagues in the same business environment, having the same background - German-speaking - and having the obvious purpose of exchang-

ing information and experiences, but also to extend business relationships. Equally important, DWS provides the framework to maintain links to personalities from political, administrative, local and regional business environments. This aspect is facilitated by the opened and constructive attitude that we are getting from their part. Not least, through DWS’ activity, the important role that member companies have had and still have - that of an engine of economic development in the region - is manifested. What actual actions are we talking about? What are the DWS members’ benefits? Economic development leaders have to assume a responsibility on the social and cultural environment on which, after all, they depend. DWS is the sponsor of many social and cultural activities. Part of this approach is intended to support education in German, a real asset for our region as www.sibiubusiness.ro

23


interviu / interview

investment location. Other examples are the sponsorships related to charitable projects or population health. An example: ten years after its founding, DWS and the member company E.ON Romania donated 20,000 Euro for the acquisition of modern technology - indispensable to the early diagnostic of some cancer types - that was missing from the public health system of the county. Of course, there are some situations where the interests of club members are articulated through criticism addressed to institutions we are in discussions with or through proposals to support business developments. For example, extensive actions have shown the necessity, but also the practical solution, of developing an urban public railway transportation system, meaning an „urban train”. We are very pleased that this initiative is encountered in its general plan for the urban development of Sibiu, which is being discussed at this moment. What are the criteria by which companies are selected to be admitted in DWS? What obligations do the members of the Club have? Most members are companies with associates in Germany and countries with German language movement. Under this statute, there may be admitted also other companies that constantly bring their contribution to the economic relations between Romania and countries with German language movement. In this case, 2/3 of votes of the General Meeting are needed. The DWS activities are supported by a contribution of 277 Euro and by voluntary sponsorships of the members. Members of the board of directors and committies exercise their position honorably. What are the strenghts of Sibiu in attracting foreign investors? In the case of companies coming from areas where German is spoken, the answer is relatively simple - the history of the city and its nearness to this part of Europe. But why would, for example, companies from Italy, France or Great Britain come? Sibiu’s strenghts inspire a multitude of reasons, extremely diverse, to invest here. The weight of the motives has 24

SibiuBusiness Companii străine de top în Sibiu

”Seven years ago, after an add of personnel hiring, a German company could choose from hundreds of candidates. In recent years, investment in high production targets were reduced due to lack of personnel” Barthmes

changed in the past years. Seven years ago, after a personnel add, qualified or not qualified, in the production field, a German company could choose without effort from tens or hundreds of candidates. In recent years, investments in high production targets were reduced due to lack of personnel. In contrast, through the increasing consumption and development of tourism, this region has become an interesting market for a greater range of services and products. As promising as it was, following the financial crisis improvements, the real estate and the constructions will relapse. We should not underestimate the fact that Sibiu has become also, from a cultural point of view, an interesting location where it is worth to spend at least a few years of one’s professional life. How strongly were the DWS members affected by the global recession? The fact that they belong to multinational groups is rather an advantage or disadvantage, in these times? The financial and economic crisis produces various effects ranging through the members of DWS. Some benefit of the fact that by reducing their activity (eg. the closing of factories) in some countries, more services are required in Romania. Some reduce or even stop their activities in Romania, in order to focus on other markets. Most of them

are affected, to some extent, by the uncertainities caused by the general economic situation. How do you think Sibiu will look like in the coming years, economically speaking? I am convinced that the local administration will make a serious effort to help Sibiu develop in the following years and not return to the statute of a provincial city, as it was regarded two decades ago. The continuation of its story of success, properly associated with Klaus Johannis’ name, will not be easy. The completion of major infrastructure projects is of vital importance. In addition, a more coherent and integrated concept to the development of Sibiu and the surrounding settlements should be developed. This might be a serious challenge for local politicians. A chance for Sibiu is the result of the professional and managerial knowhow acquired through foreign investments and trade relations between local and EU companies. Meanwhile, most members notice the abscence of a training and qualification system adequate to the economical demands, one of the greatest problems we have to face. Therefore, we want to see Sibiu in the next few years as a strong promoter of professional training and qualification.

Detlef G. Barthmes Este un avocat german, membru al Baroului Sibiu. A înfiinţat la Sibiu un grup de firme, sub sigla ILC, care oferă consultanţă pentru întreprinderi internaţionale, în domeniul imobiliar, al resurselor umane şi al contabilităţii (www.ilc.ro). Din 2005, este director executiv al Clubului Economic German Transilvania.

He is a German lawyer, member of the State Bar of Sibiu. He established in Sibiu a group of companies, under the ILC logo, which provide consulting for international companies in real estate, human resources and also accounting (www.ilc.ro). Since 2005, he has been Executive Director of the DWS.


www.sibiubusiness.ro

25


Cargill

Cargill

Fabrică nouă lângă Sibiu Cargill îşi extinde producţia de furaje în România printr-o investiţie majoră în fabrica sa de nutreţuri din comuna Şura Mică, lângă Sibiu. Ea va include construirea unei linii de producţie complete în cadrul fabricii actuale de premixuri.

Cargill îşi extinde producţia de furaje în România printr-o investiţie majoră în fabrica sa de nutreţuri din comuna Şura Mică, lângă Sibiu. Ea va include construirea unei linii de producţie complete în cadrul fabricii actuale de premixuri. Proiectul include modernizări ale instalaţiei curente, amenajarea unei linii de granulare nutreţuri combinate, precum şi construirea unui depozit pentru stocarea produselor finite. Construcţia a început deja şi va fi finalizată în vara anului viitor. De la achiziţionarea companiei LNB Feed FInternational B.V., Cargill a produs, la fabrica din Şura Mică, premixuri, concentrare şi furaje. Noua linie le va permite proprietarilor să producă nutreţuri granulate, iar proiectul va duce la o capacitate de producţie sporită la aproape 50.000 de tone pe an. Între timp, depozitul mărit va avea 1.500 de noi locaţii pentru produse. Fabrica de lângă Sibiu are 45 de angajaţi, iar numărul acestora ar putea să crească în viitor, în urma investiţiilor, cu încă 15.

GIGANT. Cargill a raportat încasări de 525 milioane de dolari în primul trimestru fiscal al anului 2010. GIANT. Cargill reported net earnings of 525 million USD in the fiscal 2010 first quarter.

26

SibiuBusiness Companii străine de top în Sibiu

“În ultimii ani, s-a înregistrat o creştere semnificativă a producţiei de proteină animală în Europa Centrală şi de Est, iar noi ne aşteptăm ca acest trend să continue. România este o piaţă importantă, în creştere, în sectorul de nutriţie animală, şi are mult potenţial în anii următori. Această investiţie va aduce beneficii semnificative clienţilor noştri din comunităţile locale de fermieri pentru mulţi ani de acum încolo”, declară Maarten Welten, director general al filialei de nutriţie animală din România şi Ungaria. În acest moment, în România, Cargill Nutriţie Animală produce şi îşi comercializează produsele sub brandurile Purina şi LNB. În Europa de Est, compania deţine brandul Purina, în Ungaria, de

mai bine de 15 ani, şi va folosi această experienţă pentru a extinde acest brand şi în România. Cargill este un producător şi distribuitor internaţional de produse şi servicii alimentare, agricole, financiare şi industriale. Fondată în 1865, compania cu capital privat are 159.000 de angajaţi în 68 de ţări. “Cargill îşi ajută clienţii să reuşească prin colaborare şi inovaţie şi este dedicată folosirii cunoştinţelor şi experienţei sale pe plan mondial pentru a trece cu bine peste încercările pe plan economic, social şi de mediu, oriunde îşi desfăşoară activitatea”, precizează conducerea companiei. Cargill are o istorie îndelungată în domeniul nutriţiei animale, care a început în 1884. Compania derulează operaţiuni în acest domeniu în 28 de ţări din întreaga lume. În Europa, Cargill activează în domeniul nutriţiei animale în Italia, Elveţia, Rusia, Ungaria, Polonia şi Olanda. Cargill activează în România din anul 1996, are sediul central la Bucureşti şi peste 900 de angajaţi în ţară. Cei mai mulţi dintre aceştia sunt români. Cargill este unul dintre cei mai importanţi investitori străini din România, cu activităţi în mai multe domenii. Compania a intrat în industria românească a nutreţurilor în 2007, prin achiziţionarea LNB International B.V. Pe lângă aceste activităţi, Cargill derulează operaţiuni în sectorul alimentar şi în cel agricol. Compania produce şi exportă cereale şi seminţe oleaginoase prin intermediul unei reţele formate din 17 silozuri şi un joint venture în portul Constanţa. Cargill rafinează şi îmbuteliază ulei vegetal şi procesează seminţe oleaginoase la fabricile din Craiova şi Podari. Compania deţine şi brandurile de ulei de floarea soarelui Bunica şi Olpo.


Cargill

New plant near Sibiu Cargill is expanding its animal nutrition footprint in Romania through a major investment in its feed plant in Şura Mică near Sibiu, including the construction of a complete-feed production line within the current premix facility. The project comprises an upgrade to the existing mixing system, the installation of a pelleting line, and the addition of a warehouse to store finished products. The construction process has already begun and is expected to be completed by summer 2010. Since its acquisition of LNB Feed International B.V., in 2007, Cargill has produced premixes, concentrates, and complete feeds at the Şura Mică site. The new pelleting line will allow Cargill to manufacture pelleted feed in both bag and bulk form, and the project will result in an increased capacity of nearly 50,000 metric tonnes per year. Meanwhile, the enlarged warehouse will have 1,500 pallet locations for bagged products. The facility employs about 45 people and the new investments could potentially create up to 15 more jobs in the future. “In recent years, there has been a significant increase in meat protein production in Central and Eastern Europe, and we expect this trend to continue. Romania is an important growing market within the animal nutrition sector and has much potential in the years ahead. We are confident that this investment will bring

significant benefits for our customers in local farming communities for many years to come”, said Maarten Welten, General Manager of Cargill’s animal nutrition business in Romania and Hungary. Cargill’s animal nutrition business currently sells and also distributes its products under the Purina and LNB brands in Romania. In Eastern Europe, the company has marketed the Purina brand in Hungary for more than 15 years and will apply this knowledge to expanding the brand in the Romanian feed market. Cargill is an international producer and marketer of food, agricultural, fi-nancial and industrial products and services. Founded in 1865, the privately held company employs about 159,000 people in 68 countries. “Cargill helps customers succeed through collaboration and innovation, and is committed to sharing its global knowledge and experience to help meet economic, environmental and social challenges wherever it does business”, states the company’s management. Cargill has a very long history in the animal nutrition business, dating back to feed sales in 1884. The company currently has animal

feed operations in 28 countries worldwide. Elsewhere in Europe, Cargill has animal nutrition operations in Italy, Switzerland, Russia, Hungary, Poland and the Netherlands. Cargill has been active in Romania since 1996, is headquartered in Bucharest, and today has about 900 employees in the country. The vast majority of these employees are Romanian nationals. Cargill is a leading foreign investor in the country, with activi- ties in a number of different industries. The company first entered the Romanian animal nutrition industry via the acquisition of LNB Internatio-nal B.V. in 2007. In addition to these activities, Cargill has significant operations in the national food and agriculture sectors. The company sources and exports grains and oilseeds through its network of 17 silos and its joint venture grain terminal in the port of Constanţa. Cargill also refines and bottles vegetable oils and operates oilseed processing plants in Craiova and Podari. The company owns the Bunica and Olpo bottled sunflower oil brands.

Investiţiile Cargill în România • Cargill in Romania În 2000, Cargill devine acţionar majoritar al silozului FNC Călăraşi. În 2001, Cargill devine proprietarul FNC Brăila. În 2003, Cargill dezvoltă locaţia de la Călăraşi, prin adăugarea facilităţii de a produce extrudat de soia pentru utilizatorii locali de amestec de hrană. În 2004, Cargill achiziţionează Comcereal Alexandria, compania română pentru silozuri de cereale. În 2005, Cargill achiziţionează Untdelemn de la Bunica, o marcă de top pentru uleiul comestibil, prin cumpărarea Olpo-Ulei din Craiova şi Podari. În 2006, Cargill sărbătoreşte zece ani în România şi redenumeşte următoarele companii: Olpo devine Cargill Oils, FNC Călăraşi devine Cargill Siloz şi Comcereal Alexandria devine Cargill Cereale.

In 2000, Cargill became the main shareholder of silo FNC Călăraşi. In 2001, Cargill became owners of FNC Brăila. In 2003, Cargill developed its Călăraşi location by adding a facility to produce full fat soybean meal for its local compound feed users. In 2004, Cargill acquired Comcereal Alexandria, the Romanian grain silo company. In 2005, Cargill acquired Untdelemn de la Bunica, a leading brand of edible oil, through its acquisition of the Olpo-Ulei business in Craiova and Podari. In 2006, Cargill celebrated ten years in Romania and renamed these businesses: Olpo became Cargill Oils, FNC Călăraşi became Cargill Siloz and Comcereal Alexandria became Cargill Cereale.

Cargill Nutriţie Animală Strada Gării, Nr. 56 Şura Mică - 557270 Judeţul Sibiu Tel.: (+40) 372 6927 00 Fax: (+40) 372 69 27 99 E-mail: lnbromania@cargill.com Web: www.cargill.ro

www.sibiubusiness.ro

27


Cofamet Industrie

Cofamet Industrie

Blindaj pentru BMW Consacraţi ca producători de bene pentru autobasculante, francezii de la Cofamet Industrie atacă segmente de piaţă noi.

le în care BMW dă undă verde, lunar, pentru 168 de maşini cu aceste dotări. „Culegem roadele investiţiilor din ultimii ani şi ale faptului că am fost deschişi pentru proiecte noi. Dezvoltarea producţiei de piese pentru industria automotive a devenit una dintre priorităţile noastre, mai ales că dispunem de o maşină de debitare tablă cu laser şi de instalaţii de asamblare şi vopsire industrială performante”, explică David Maheux.

Un deceniu de România

EXPORT. Cea mai mare parte a producţiei Cofamet merge în Europa de Vest. EXPORT. The biggest part of Cofamet’s production goes to Western Europe.

„Adaptare” este primul cuvânt care îi vine în minte lui David Maheux, managerul general al companiei Cofamet Industrie, atunci când vorbeşte despre succesul unei companii în vremuri de recesiune. Şi, pentru a demonstra că teoria sa poate fi pusă în practică, omul de afaceri francez a căutat soluţii pentru ca firma pe care o patronează să iasă cu bine dintr-o perioadă în care economia scârţâie. Iniţial o companie orientată către producerea de bene pentru autobasculante, Cofamet Industrie s-a apropiat şi de alte segmente de piaţă. Surprinzător, o rază de soare a venit din industria automotive, una dintre ramurile care resimt acut recesiunea. Astfel, compania lui David Maheux a început să producă şi suporţi de armătură interioară pentru uşi de autombile. Clientul este unul extrem de pretenţios, BMW, iar modelul pe care ajung piesele fabricate la Sibiu este unul pe măsură: varianta blidată a seriei 7. În acest moment, produsele Cofamet sunt suficiente pentru a echipa, în fiecare lună, 14 autoturisme, în condiţii-

28

SibiuBusiness Companii străine de top în Sibiu

Deschiderea către noi provocări a acestuia este reflectată şi de alte proiecte. În locaţia de la Sibiu prind contur şi încărcătoare pentru containere folosite în industria aeronautică. De asemenea, Cofamet a început să producă, în cooperare cu un partener francez, şeminee speciale şi sisteme de încălzire a apei. „Important este să poţi să te adaptezi conjuncturii. Deocamdată, am intrat într-o perioadă calmă, în care principala preocupare este pregătirea pentru proiectele de infrastructură în care sperăm să fim implicaţi în viitor”, precizează David Maheux. Într-o primă fază, acesta a sosit în Sibiu în calitate de reprezentant al unei companii franceze. Curând, a ajuns la concluzia că ar fi mai nimerit să-şi lanseze propria afacere, într-o ţară ce oferea o perspectivă încurajatoare. Europa de Est nu era o experienţă nouă pentru actualul manager de la Cofamet - înainte să vină în România, în 2000, a locuit, vreme de trei ani, în Polonia. „În ultimul deceniu, România a fost o locaţie extrem de interesantă pentru investitorii străini. Cu avantaje şi dezavantaje, ca orice altă ţară din lume, dar o locaţie interesantă. Lucrurile stau puţin altfel acum, iar motivul îl ştim cu toţi: criza economică mondială”.


Cofamet Industrie

Armour plate for BMW Basicly known as tipper manufacturers, the French from Industry Cofamet have been attacking new market segments. „Adaptation” is the first word that comes to the mind of David Maheux, General Manager of Cofamet Industrie, when talking about a company’s success in times of recession. In order to prove his theory can be applied, the French businessman has searched for solutions that would help his company grow in a time when economy “is creaking”. Initially a company oriented to tipper manufacturing, Cofamet Industry also approached other market segments. Surprisingly, some sunshine came from the automotive industry, one of the branches that feel the recession acutely. Thus, the company led by David Maheux began producing internal reinforcement supports for car doors. The customer is a very demanding one, BMW, and the parts manufactured in Sibiu reach the armoured version of 7-Series. Currently, Cofamet products are enough to equip 14 cars every month, given

that BMW gives go-ahead, monthly, to 168 cars having this endowment. “We are reaping the benefits of the investments we have made during recent years and of our opening to new projects. The development of the automotive parts’ production has become one of our priorities, especially since we have at our disposal a laser sheet cutting machine, as well as competitive equipment for part assembly and industrial painting”, explains David Maheux.

A decade of Romania The opening to new challenges is reflected by other projects as well. In the plant located in Sibiu, chargers for containers used in the aeronautics industry take shape. Cofamet started to manufacture special fireplaces and water heaters, in cooperation with a French partner. “It is important to be able to adjust to the current con-

juncture. For now, we have entered a quiet period. Our main concern is to prepare for the future infrastructure projects we hope to be involved in”, says David Maheux. In a first phase, he arrived in Sibiu as representative of a French company. After a short while, he concluded that building his own business would be the best thing to do. Romania was offering unlimited opportunities and encouraging prospects. Eastern Europe was not a new experience for Cofamet’s manager - before coming to Romania, in 2000, he had lived and worked, for three years, in Poland. “In the last decade, Romania has been an extremely interesting location for foreign investors. It has advantages and disadvantages, like any other country in the world, but nevertheless an interesting location. Things are slightly different now, and we all know the reason: the global economic crisis”.

Partener puternic • Strong partner Cofamet s-a înfiinţat în 2003, în parteneriat cu CIF, o companie cu experienţă de peste 50 de ani în producerea de bene autobasculante. CIF este lider al pieţei franceze de construcţii de bene de oţel cu capacitate între 3,5 şi 40 de tone, pentru camioane şi semiremorci folosite la lucrări publice. Este primul producător de bene care a folosit oţelul special şi a stilizat exteriorul benelor. CIF a inventat oblonul hidraulic 180, iar în februarie 1997 a devenit primul producător de bene certificat cu AFAQ ISO 9002.

Cofamet was established in 2003, in partnership with CIF, a French company with over 50 years of experience in tipper manufacturing. CIF Tippers is one of the main builders of steel tippers on the French 3 to 40-tonne public works trucks and semi-trailers market. CIF is the first manufacturer to use special steel and to redesign tipper’s exterior. In addition, it is the inventor of 180 hydraulic side panel, and in February 1997 it became the first tipper manufacturer to receive the AFAQ ISO 9002 accreditation.

Principala activitate a Cofamet Industrie este prelucrarea metalelor şi producerea de autobasculante. Compania produce, vinde şi asigură service pentru autobasculantele CIF, de la modelele de 3,5 tone la cele de 40. Cofamet produce bene simple, bilaterale, trilaterale, utilizate în domenii variate, de la transport de terasament, nisip sau pietriş, la cel de rocă. Cofamet produce containere pentru deşeuri, compactoare pentru deşeuri, rezervoare bihidraulice şi confecţii metalice.

Cofamet Industrie’s main business is metal processing and production of tippers. The French company produces, sells and provides after-sales service for a variety of CIF tippers, from 3.5 to 40 tonnes. Cofamet manufactures all types of tippers - simple, bilateral, trilalteral. They can be used in areas ranging from transportation of roadbed, sand, gravel and rock. Cofamet also produces any type of waste container, waste compactors, bihidraulic tanks and metal.

COFAMET Industrie PRODUCĂTOR AUTOBASCULANTE

Strada Ştefan cel Mare, Nr. 152-154 Sibiu - 550321 Tel.: (+40) 269 25 32 21 Fax: (+40) 269 25 32 20 E-mail: office@cofamet.ro Web: www.cofamet.ro

www.sibiubusiness.ro

29


Crem International

Crem International

“Fabrica” de cafea Cel mai important producător mondial de aparate de cafea a ales Sibiul drept punct de plecare pentru „atacarea” pieţei româneşti.

Fuziunea de anul trecut, dintre spaniolii de la Crem Aparatos Cafexpres şi suedezii de la Coffee Queen, i-a transformat pe aceştia în cel mai puternic jucător de pe piaţa mondială a aparatelor de cafea şi espresso. Împreună, companiile fondate de familiile Olaso şi Möller înregistrează vânzări anuale de 60 de milioane de euro. Ţinta noii societăţi, Crem International, a devenit acum dublarea acestei valori, în următorii cinci ani.

OPŢIUNE. Hotelurile, cafenelele şi restaurantele vor putea să aleagă aparatul de cafea care li se potriveşte. OPTION. Hotels, cafes and restaurants will be able to choose the coffee machine that fits them. PRODUS. Expobar este brandul care a ajutat Crem Aparatos Cafexpres să-şi facă un nume în Europa. PRODUCT. Expobar is the brand that helped Crem Aparatos Cafexpres make a name in Europe.

30

SibiuBusiness Companii străine de top în Sibiu

Crem, companie apărută în 1993, se bazează pe 120 de angajaţi la fabrica pe care o deţine la Gandia, lângă Valencia, în vreme ce Coffee Queen, fondată în 1983, are 115 angajaţi la unităţile sale de producţie din Arvika - Suedia, Laucha - Germania şi Shanghai - China. Principala piaţă de desfacere a companiei spaniole este reprezentată de ţările din sudul Europei, cele două Americi şi Oceania. În schimb, suedezii sunt activi în special în Europa de Nord şi Asia, dar produsele sale sunt exportate în 40 de ţări. “Firmele noastre sunt făcute una pentru cealaltă. Forţa noastră individuală creează o combinaţie imbatabilă. Sunt foarte fericit că există o relaţie pefectă între proprietarii, managementul şi angajaţii celor două entităţi. Acest aspect ne asigură un excelent potenţial

pentru a juca rolul de lider de piaţă”, declară Georg Möller, fondatorul Coffee Queen şi CEO al grupului Crem International. Crem International pătrunde în România prin intermediul brandului Expobar, cel care a adus notorietate internaţională companiei fondate de Rafael Olaso Sr. “Espressoarele Expobar sunt comercializate în mai mult de 80 de ţări din întreaga lume. Principalii clienţi sunt profesioniştii care activează în domeniul HoReCa, atraşi de un raport corect calitate înaltăpreţ”, afirmă Dacian Popa, importator al aparatelor de cafea Expobar în România. Celălalt brand al grupului, Coffee Queen, completează o ofertă completă pentru proprietarii de hoteluri, restaurante şi cafenele. “Unii oameni vor să-şi înceapă ziua cu un cappuccino perfect, alţii au nevoie de un espresso tare. De asemenea, sunt destui care vor să se relaxeze alături de prieteni, iar o cafea de calitate este un bun punct de plecare. Indiferent de preferinţe, avem soluţia potrivită. Cel puţin deocamdată, în România nu există o aşa-zisă cultură a cafelei. Crem International îşi va folosi experienţa pentru a schimba puţin lucrurile”, completează Dacian Popa. În 1993, anul în care a lansat propriile aparate de cafea, Crem A. Cafexpress a vândut 650 de astfel de aparate. Până atunci, încurajat de invazia de turişti europeni în Spania, Rafael Olaso Peirò, proprietarul companiei, le importase din Italia, pentru a le redistribui către hotelurile şi restaurantele locale. În 1985 a început să construiască propriul tip de espressor, iar în 1988 a lansat Expobar. În 2001, a vândut 8.000 de aparate, un an mai târziu - 12.000, pentru ca în 2006 şi 2007 vânzările să se stabilizeze la o valoare dublă.


Crem International

The coffee “factory” The most important global manufacturer of coffee machines has chosen Sibiu as starting point for its offensive on the Romanian market.

Last year’s merger of Spanish Crem Aparatos Cafexpres and Swedish Coffee Queen has turned them into the world’s leading player on the coffee machine market. The two companies founded by the Olaso and Möller families have combined annual sales of around 60 million Euro. The objective is to double sales over a five-year period. Crem, with 120 employees, has manufacturing facilities in Gandia, near Valencia. Coffee Queen has 115 employees at its production plants in Arvika - Sweden, Laucha - Germany and Shanghai - China. Crem’s strongest positions are in southern Europe, the Americas and Oceania. Coffee

Queen’s main markets are in northern Europe and Asia, but its products are exported to 40 countries. “Our companies are made for each other. Our individual strengths make an unbeat-able combination, and I am personally happy that the personal chemistry is so good between the owners, the managements and the employees. That gives us at Crem International excellent potential to be a world-leading manufacturer of coffee and espresso machines”, says Georg Möller, the founder of Coffee Queen and CEO of Crem International. Crem International enters Romania through the brand Expobar, who brought international recognition for the company founded by Rafael Olaso Sr. “Expobar espresso machines are marketed in more than 80 countries worldwide. Their main customers are professionals operating in the HoReCa industry, attracted by the fair balance between high quality and price”, says Dacian Popa, the importer of Expobar coffee machines in Romania. The other brand of the Group, Coffee Queen, completes a full offer for hotel, restaurant and cafe owners. “Some people want to start their day with a

perfect cappuccino, others need a strong espresso. There are also plenty of people who want to relax with friends, and a quality coffee is a good starting point. Regardless of preferences, we have the right solution. At least for now, in Romania there is no so-called culture of coffee. Crem International will use its experience to change things”, added Dacian Popa. In 1993, when they launched their own coffee machines, Crem A. Cafexpress sold 650 units. Until then, encouraged by the invasion of European tourists in Spain, Rafael Olaso Peirò, the company owner, imported them from Italy and redistributed them to local hotels and restaurants. In 1985, Crem A. Ca-fexpress began to build its own type of espresso machine, and in 1988 it launched Expobar. In 2001, it sold 8,000 machines, a year later 12,000, and in 2006 and 2007 sales stabilized at a double value.

Serviciu complet • Full service Nu este suficient să ai în local o cafea de calitate şi un espressor pe măsură. Este important să ştii să-l foloseşti, iar atunci când intervine o problemă, să ai la cine să apelezi. “Ne-am propus să asigurăm un serviciu complet pentru clienţii din judeţul Sibiu, de la instalarea aparatului de cafea şi întreţinere până la repararea sa în momentul în care acesta se strică. Există probleme la acest capitol şi lipsa personalului în domeniu dă bătăi de cap investitorilor din HoReCa. Vom pune la dispoziţie şi personal specializat în Spania, la fabrica din Gandia. Astfel, vom putea interveni rapid la orice solicitare a viitorilor colaboratori”, spune Dacian Popa.

Having quality coffee and a good espresso machine in your location is not always enough. It is important to know how to use it, and when a problem occurs, to know who to call. “We intend to ensure a complete service for our customers in Sibiu county, from installation and maintenance of coffee machines to service, when there is a problem. There are problems from this point of view and the lack of personnel in the field gives headaches to HoReCa investors. We will provide personnel specialized in Spain, at the factory in Gandia. In this way, we will be able to intervene quickly to any request coming from our future partners”, says Dacian Popa.

Calea Dumbrăvii, Nr. 19A, ap. 5 Sibiu - 550336 Tel.: (+40) 269 24 36 31 Fax: (+40) 269 24 36 31 E-mail: dacian.popa@gmail.com Web: www.creminternational.com

www.sibiubusiness.ro

31


Deichmann

Deichmann

Extindere anti-criză Cel mai mare retailer de încălţăminte din Europa a deschis cinci noi magazine în România, în prima jumătate a lui 2009, şi îşi va continua extinderea până la finalul anului. EXCEPŢIE. Deichmann este unul dintre cei mai activi retaileri din România. EXCEPTION. Deichmann is one of the most active retailers in Romania.

dia, România, Croaţia, Italia, Lituania şi Turcia. Deichmann a sosit la Sibiu în martie 2008, prin intermediul unui magazin deschis la Shopping City. Graceland este cel mai modern brand creat pentru doamne şi domnişoare. Raionul pentru femei oferă şi eleganţii pantofi Janet D., ideali pentru purtatul zilnic, ca şi gama 5th Avenue. Raionul pentru bărbaţi include mărci precum Memphis One, Borelli, Claudio Conti sau Landrover, în vreme ce branduri precum Bärenschuhe şi Elefanten pot fi găsite în raionul pentru copii. Victory este starul gamei sportive, reprezentată şi de mărci ca Nike, Adidas şi Reebok. Prin inaugurările din prima jumătate a anului, Deichmann România a ajuns la 14 unităţi, în 13 oraşe: Bucureşti, Arad, Bacău, Buzău, Cluj-Napoca, Roman, Brăila, Făgăraş, Oradea, Piteşti, Sibiu, Suceava şi Tecuci. Alte inaugurări erau programate în semestrul doi. Numai în luna octombrie, Deichmann a inaugurat patru magazine, în Bucureşti (complexul comercial Cotroceni Park), Focşani, Slobozia şi Reşiţa. Din noiembrie, Deichmann va fi aproape şi de clienţii din Piatra Neamţ, Bacău şi Vaslui. “Datorită rezultatelor bune înregistrate în 2008 şi independenţei financiare a firmei-mamă din Germania, planurile pe 2009 nu sunt afectate de criza mondială. Deichmann poate să-şi continue expansiunea în România, ca şi în celelalte ţări”, declară Augustina Artemie, director de marketing la Deichmann România. 32

SibiuBusiness Companii străine de top în Sibiu

Intrat pe piaţa din România în 2007, retailerul german se foloseşte foarte mult de notorietatea brandului şi vizează oraşele unde consumatorii cunosc produsele şi numele Deichmann. Suprafaţa medie a unui magazin este cuprinsă între 450 şi 500 metri pătraţi. În 2008, Deichmann a vândut, la nivel mondial, peste 127 milioane perechi de pantofi în cele peste 2.550 de magazine proprii. Compania este prezentă în 18 ţări din Europa şi în SUA. Grupul Deichmann a fost înfiinţat în 1913, când Heinrich Deichmann a deschis un atelier de încălţăminte, în Essen. În acest moment, este lider de piaţă european pe segmentul retailului de încălţăminte, cu peste 28.000 de angajaţi pe plan mondial. Retailerul gestionează filiale în Germania, Austria, Anglia, Danemarca, Polonia, Slovacia, Ungaria, Cehia, Slovenia, Sue-

Cindy Crawford pentru 5th Avenue Din luna august, Cindy Crawford, supermodel de talie mondială, îşi promovează în Europa propria colecţie de încălţăminte pentru Deichmann, sub marca 5th Avenue. Primul spot comercial a fost filmat în New York şi apare pe ecrane în Germania, din 7 septembrie. Colecţia 5th Avenue a lui Cindy Crawford este disponibilă în magazinele Deichmann din 24 august. “Apariţia sa proaspătă şi feminină o transformă într-un model-etalon şi într-un trendsetter în modă pentru femeile moderne şi încrezătoare în ele însele, care ştiu ce-şi doresc şi apreciază eleganţa, stilul şi calitatea. Împreună vom prezenta, în toată Europa, o colecţie de înaltă calitate pentru femei, elegantă, dar accesibilă”, explică Heinrich Deichmann, CEO Deichmann Group. Preţurile variază între 139 şi 399 lei.


Deichmann

Anti-crisis expansion Europe’s largest shoe retailer opened five new stores in Romania, in the first half of 2009, and will continue its expansion before the end of this year.

After the openings in the first half of the year, Deichmann Romania has reached 14 units in 13 cities: Bucharest, Arad, Bacău, Buzău, Brăila, Cluj-Napoca, Făgăraş, Oradea, Piteşti, Roman, Sibiu, Suceava and Tecuci. Other inaugurations were scheduled in S2. Only in October, Deichmann opened four stores in Bucharest (Cotroceni Park commercial complex), Focşani, Slobozia and Reşiţa. After November, Deichmann will be close to the customers from Piatra Neamţ, Bacău and Vaslui. “Because of good results achieved in 2008, and the financial independence of the parent company in Germany, the plans for 2009 are not affected by the global crisis. Deichmann can continue its expansion in Romania and in other

countries”, says Augustina Artemie, Marketing Manager at Deichmann Romania. The German retailer entered the Romanian market in 2007. Deichmann takes full advantage of its brand reputation and focuses on the cities where consumers know the products and the name Deichmann. The average area of a store is between 450 and 500 sqm. In 2008, Deichmann sold over 127 million pairs of shoes worldwide, in its 2,550 stores. The company is present in 18 European countries and in the US. Deichmann Group was established in 1913, when Heinrich Deichmann opened a shoe shop in Essen. It is now the European leader of the footwear retail segment, with over 28,000 employees worldwide. The retailer manages subsidiaries in Germany, Austria, England,

Denmark, Poland, Slovakia, Hungary, Czech Republic, Slovenia, Sweden, Romania, Croatia, Italy, Lithuania and Turkey. Deichmann arrived in Sibiu in March 2008, through the store opened at Shopping City. Graceland is the most modern brand created for female customers. The women’s section also offers stylish Janet D., shoes for everyday wear, and the elegant 5th Avenue. The men’s section has a selection which includes brands such as Memphis One, Borelli, Claudio Conti or Landrover. The children’s section features brands like Bärenschuhe and Elefanten. In the sports section, Victory is Deichmann’s star house brand. There is also a selection of leading sport brands like Nike, Adidas and Reebok.

Cindy Crawford for 5th Avenue Since August 2009, Cindy Crawford, the ultimate supermodel, has been promoting throughout Europe her own shoe collection, under the label 5th Avenue. The first commercial was shot in New York, and it has been on screens in Germany since 7th of September. The collection has been available in Deichmann stores since 24th of August. „Her fresh, feminine appearance make her a role model and a trendsetter when it comes to fashion for the modern, self-confident woman, who knows what she wants and appreciates elegance, style and quality. Together we’ll be presenting a high quality women’s collection throughout Europe that, for all its glamour, is going to be affordable“, explains Heinrich Deichmann, CEO of the Deichmann Group. Prices range from 139 to 399 Lei.

DN1, km 306 (Sibiu - Shopping City Sibiu) Şelimbăr - 557260 Judeţul Sibiu Tel: (+40) 269 24 46 46 E-mail: deichmann-incaltaminte@ deichmann.com Web: www.deichmannincaltaminte.ro

www.sibiubusiness.ro

33


Eastman Photo

Eastman Photo

Un american la Sibiu Se spune că o imagine valorează cât o mie de cuvinte. Fotografiile lui Scott Eastman, un american stabilit în România în urmă cu trei ani, sunt o bună dovadă că acest lucru este adevărat. PROFESIONIST. Scott Eastman este licenţiat şi absolvent de masters în arte plastice şi fotografie, după şase ani de studiu universitar în SUA şi Anglia. PROFESSIONAL. Scott Eastman holds a bachelors and a masters degree in fine art/ photography which involved 6 years of university education in the U.S. and England.

Scott Eastman a descoperit România în 2005, atunci când a sosit aici pentru un proiect ce îşi propunea să oglindească viaţa de zi din această ţară. Fotografiile sale urmau să fie expuse în muzee din Europa şi SUA. Un an mai târziu, decidea să se stabilească la Sibiu şi fonda Eastman Photo, o firmă care oferă servicii fotografice complete. De când este în România, Scott a fotografiat generatoare eoliene pentru coperta revistei Windpower şi a fost fotograful oficial al evenimentelor din deschiderea anului 2007, în care Sibiul a fost capitală culturală europeană, este director de fotografie al Festivalului Internaţional de Teatru, de patru ani încoace, a asigurat partea de fotografie a unor cărţi dedicate Sibiului şi - unul dintre cele mai recente proiecte - Catedralei Ortodoxe de pe strada Mitropoliei, însă şi-a trecut în portofoliu şi o serie de proiecte comerciale, în domenii diverse, de la arhitectură la bijuterii. 34

SibiuBusiness Companii străine de top în Sibiu

Este licenţiat şi absolvent de masters în arte plastice şi fotografie, după şase ani de studiu universitar în SUA şi Anglia. “Am început să folosesc aparatură digitală în 1993 şi încerc în continuare să mă perfecţionez, dar să-i învăţ şi pe alţii, pentru a ţine pasul cu evoluţia rapidă din acest domeniu. Echipamentul şi tehnologia îmi permit să lucrez mai rapid decât în urmă cu ani şi să creez imagini care erau aproape imposibil de captat nu cu mult timp în urmă. Există încă proiecte care necesită lumină suplimentară sau post-procesare pe computer, însă pentru companiile pentru care organizarea bugetului este esenţială, este posibil să obţii imagini de calitate şi să te încadrezi într-un preţ care nu ar fi fost posibil în trecut. Lumina, culoarea şi fizica au rămas elemente fundamentale ale unei fotografii, astfel încât cunoştinţele acumulate în timpul muncii de studio îşi păstrează importanţa şi în zilele noastre”, spune Scott Eastman.

În perioada petrecută în ţara natală, Scott a lucrat ca fotograf, dar a pus pe picioare şi o mică afacere, care avea zece angajaţi. Astfel a ajuns să aprecieze şi mai mult importanţa fotografiei. Ea poate să se transforme într-un instrument de marketing şi publicitate esenţial, ce trebuie însă adaptat la domeniul de activitate şi la bugetul fiecărei companii. “Mutarea la Sibiu mi-a adus multe oportunităţi extraordinare, dar şi multe provocări. Pentru un oraş relativ mic, aici sunt o mulţime de evenimente culturale pe care este interesant să le fotografiezi şi să le priveşti. În ultima lună, o fotografie din spectacolul Faust, al regizorului Silviu Purcărete, a fost folosită pentru coperta programului celui mai mare festival de teatru din lume, de la Edinburgh, Scoţia. Şansa de a lucra alături de atâţia oameni creativi, la proiecte mari, ca şi faptul că nu te loveşti de neajunsurile provocate de viaţa într-un oraş mare, îmi aduc multe satisfacţii. Chiar şi în timpul recentei perioade de încetinire a creşterii economice, afacerile au rămas la un stadiu destul de bun, în jurul Sibiului. Pentru mine, este fascinant să observ evoluţia unei ţări care se apropie de 20 de ani de tranziţie spre economia de piaţă. Schimbările şi progresul la care am fost martor în ultimii patru ani sunt uimitoare”, mărturiseşte Scott Eastman.


www.sibiubusiness.ro

35


Eastman Photo

An American in Sibiu They say a picture is worth a thousand words. The photographs taken by Scott Eastman, an American relocated to Sibiu three years ago, can prove this statement is true. Eastman Photo SRL is a full service photography company started by Scott Eastman in 2006. Scott is from the United States and originally came to Romania in 2005 on a documentary project to photograph the daily life of Romania for museum exhibitions in Europe and America. His projects in Romania have ranged from photographing modern windmills for the cover of Windpower magazine, official photographer for the opening events of 2007 Sibiu European Capital of Culture, director of photography for the Sibiu International Theater Festival for the last four years, making the photos for books both for the city of Sibiu and the Orthodox Cathedral on Mitropoliei Street, as well as several commercial projects ranging from architecture to jewelry. Scott Eastman holds a bachelors and a masters degree in fine art/photography which involved 6 years of university education in the U.S. and England. “I began working with images

digitally in 1993 and continue to both take and teach master classes to stay on top of the advances that are happening so rapidly. The equipment and technology allows me to work much more quickly then in the past and to create images that were not possible a few years ago. There are still projects that require extensive lighting and post-production computer work, but for companies where budget is of the essence, it is possible to create strong images in a much more cost conscious manner then in the past. Still the fundamentals of light, color and physics have not changed, so the knowledge gained from extensive studio and formal architecture work are still pertinent today”, says Scott Eastman. Scott worked as both a photographer and a small business owner with 10 employees in the U.S, which he attributes with giving him an appreciation for the importance of photography as a marketing and advertising tool that must fit into the scope and budget of

the company. “Moving to Sibiu has brought about many wonderful opportunities as well as challenges. For a relatively small city, there are a wealth of cultural events both to photograph and enjoy. In the last month, a photograph of the director Silviu Purcărete’s Faust was used for the cover of the program of the Edinburgh festival in Scotland, which is the largest theater/ creative festival in the world. The opportunities to work around so many creative people on major projects while not enduring the difficulties of living in a large city are making life here very rewarding. Even during the recent economic downturn, business activity has remained relatively robust around Sibiu. It is fascinating for me to observe a country that will soon be approaching twenty years of transition to a market economy. The changes and progress that I have seen in just four years are astounding”, confesses Scott Eastman.

About Scott Eastman • Despre Scott Eastmann

36

Lucrările lui Scott Eastman pot fi vizualizate pe site-ul său, eastmanphoto.com, la fel ca şi pe agenţiile www.gettyimages.com şi www.danitadelimont.com, de unde pot fi şi achiziţionate. Fotografiile sale au fost publicate şi expuse în Europa, în SUA, Asia şi Australia, iar unele fac parte din colecţii muzeale sau private în Europa, SUA şi Asia.

Scott Eastman’s work is available through this website, as well as www.gettyimages.com and www.danitadelimont.com stock agencies. His photos have been published and exhibited in Europe, the United States, Asia and Australia, and are represented in museums and private collections in Europe, the U.S. and Asia.

Scott are în portofoliu imagini din Sibiu, Transilvania, Armenia, Statele Unite, Canada, Islanda, Italia (inclusiv Sardinia), Scoţia şi Germania, precum şi fotografii surprinse în timpul unor spectacole de teatru sau pe teme religioase. „Scopul meu este să găsesc întotdeauna un echilibru între tehnică, creativitatea artistică şi înţelegerea şi conexiunea cu subiectul fotografiat. În acest fel, pot să creez imagini puternice şi grăitoare”, arată fotograful american.

His stock photography collection includes photographs from Sibiu, Transylvania, Armenia, United States, Canada, Icel and, Italy including Sardinia, Scotland and Germany, as well as theater and religious images. “My goal is to always find a balance between technical proficiency, artistic creativity and an understanding and connection with my subject, so that I can create powerful and moving photographs”, says the American photographer.

SibiuBusiness Companii străine de top în Sibiu

Tel.: (+40) 724 34 55 41 E-mail: scott@eastmanphoto.com Web: www.eastmanphoto.ro www.eastmanphoto.com


www.sibiubusiness.ro

37


EuroTriade

EuroTriade

Experţi în resurse umane Pentru orice companie cu pretenţii, angajarea oamenilor potriviţi este una dintre principalele preocupări. Cu o experienţă de 20 de ani în domeniul resurselor umane, franco-germanii de la EuroTriade le pot da o mână de ajutor. EuroTriade este un expert în dezvoltarea resurselor umane de specialitate. În centrul propunerii sale de consultanţă HR stau trei nevoi cheie. „Recrutarea” acoperă căutarea de Executive şi Middle management, staffing şi Assessment center. „Dinamizarea” se referă la coaching individual şi de echipă, compensaţii & beneficii, evaluare de personal, în vreme ce capitolul „minimizarea riscului” include Due diligence & M&A, restructurări, audit social, simulare de costuri, proceduri legale, mediere, comunicare, Near shoring Europa de Est şi Offshoring Asia (India). „Ignorăm graniţele înfruntate de clienţii noştri în proiectele lor. Oferta noastră asigură stăpânirea constrângerilor locale apărute în proiectele cross-border. E un domeniu tânăr, în care aducem experienţa acumulată după 1989 şi recunoscută de jucători de top din industrie şi servicii”, explică Teodor Galea, Country Manager la EuroTriade România.

TEODOR GALEA: „Au apus vremurile în care peştele cel mare îl înghiţea pe cel mic. Acum, cel rapid îl înghite pe cel lent”. TEODOR GALEA: “The days when the big fish was swallowing the small one are long gone. Now, the fast fish is swallowing the slow one”.

Pe lângă Sibiu, EuroTriade are sedii în Franţa, la Paris, în Gemania, la Berlin, în Rusia, la Moscova, în India, la Chennai, şi în China, la Shanghai. Capacitatea de înţelegere a felului în care funcţionează companiile din fiecare ţară este principalul atu al consultanţilor de la EuroTriade. „O firmă din Franţa care investeşte în România sau în China are propria viziune despre funcţionarea unităţii respective. Noi avem posibilitatea să o ajutăm să se adapteze la noul mediu. De altfel, unele companii chiar şi-au găsit managerul prin intermediul nostru şi au clădit afacerea în jurul lui”. Schimbarea climatului economic din ultimul an a obligat şi jucătorii din domeniul resurselor umane să îşi regân-

38

SibiuBusiness Companii străine de top în Sibiu

dească evoluţia. Cum multe companii străine care aveau planuri de extindere în România le-au amânat sau au renunţat la ele, cele mai multe oferte de pe piaţa muncii vin acum de la firme cu „vechime”. „Suntem cam la 75 la sută din nivelul anului precedent şi am ajuns la o concluzie: au apus vremurile în care peştele cel mare îl înghiţea pe cel mic. Acum, cel rapid îl înghite pe cel lent. Până în 2009, erau multe locuri de muncă nou create ca urmare a investiţiilor noi. Acum se poate vorbi în special de trecerea de la o companie la o alta care oferă un pachet salarial şi un mediu de lucru mai performante”. Abordarea companiilor de specialitate este una diferită faţă de anii trecuţi: în locul creşterii, preferă stabilizarea afacerii. Clienţii vechi se bucură de atenţie maximă, iar candidaţii nu pot decât să se adapteze la noul climat economic. Teodor Galea a observat că pretenţiile acestora au scăzut, că au devenit „mai serioşi” şi mai conştienţi de importanţa păstrării unei slujbe bune. Nu doar recesiunea a impus modificarea modului de lucru al multinaţionalelor. „Până cu puţină vreme în urmă, câteva persoane din managementul companiei - precum directorul general ori cel financiar erau aproape obligatoriu străini. Există un trend de înlocuire a expaţilor cu români. Se simte că aceştia au fost expuşi şi la un alt mediu de lucru. Din păcate, ei au handicapul trecerii printr-un sistem de învăţământ neadaptat la cel internaţional. Dacă sunt buni, românii sunt aşa datorită experienţelor proprii. Suntem performanţi ca indivizi, nu ca sistem”, este de părere managerul EuroTriade România.


EuroTriade

Experts in human resources For any serious company, hiring the right people is one of the main concerns. With a 20 year-experience in human resources, the Franco-German EuroTriade can give them a helping hand. EuroTriade is an expert in the development of human resources. Its HR consulting proposal corresponds to 3 key needs. “Recruitment” covers the search for Executive and Middle management, Staffing and Assessment Centre. “People enpowerment” refers to Individual and Team coaching, Compensation & Benefits, People’s and Staffing review, while chapter “Risk minimizing” includes Due diligence & M&A, Downsizing, Social plan, Social audit, Cost simulation, Legal procedures, Mediation, Communication, Near shoring Eastern Europe and Offshoring Asia (India). “We ignore the borders our customers have to face with their projects. Our offer ensures the mastership of the differences and local constraints introduced by our cross-border projects. We bring into this new field the experience we’ve gained since 1989, which is recognized by top players in industry and services“, explains Teodor Galea, Country Manager of EuroTriade Romania. In addition to Sibiu, EuroTriade has offices in Paris, France, in Berlin, Germany, in Moscow, Russia, in Chennai,

India, and in Shanghai, China. The ability to understand how companies work in each country is the main asset of EuroTriade’s consultants. “A French company that invests in Romania or China has its own vision of that facility should operate. We can help them adjust to a new environment. Moreover, some companies even found their manager through us and built their business around him. Last year’s changes of the economic climate forced the HR players to rethink their development. Many foreign companies who had expansion plans in Romania have postponed or dropped them. Under these circumstances, most of the jobs are now offered by “senior” companies. “Our business is at about 75% in comparison with the previous year. I have reached a conclusion: the days when the big fish was swallowing the small one are long gone. Now, the fast fish is swallowing the slow one. Before 2009, many new jobs were created as a result of new investments. Now we can talk more about the transition from one company to another that offers a better salary and a more efficient

working environment”. The approach used by HR companies is no longer the one from previous years: instead of increasing, they prefer to stabilize their business. Old customers get the utmost attention, and candidates can only adapt to the new economic climate. Teodor Galea has noticed that they have lowered their claims, they have become “more serious” and more aware of the importance of keeping a good job. Not just the recession has forced changes in the way multinationals work. “Not too long ago, the people in the company’s management - like the general or financial manager - were mainly foreigners. There is a trend to replace expatriates with Romanians. It is obvious that the latter have been exposed to a different working environment. Unfortunately, they have the handicap of coming from an educational system that is inadequate to the international system. If they are good, Romanians are so because of their experiences. We are competitive as individuals, not as a system”, believes the manager of EuroTriade Romania.

Despre EuroTriade România • About EuroTriade Romania Teodor Galea este asociat în cadrul EuroTriade România cu Clement Kapp, director general şi fondatorul companiei, şi cu Marianne Tchernia, managerul filialei din Franţa. „Sibiul a devenit <creierul> operaţiunilor din România mai ales datorită poziţionării sale în centrul ţării. Aceasta înseamnă mai multă mobilitate şi o acoperire naţională mai uşoară pe partea de recrutare. În plus, nu putea fi ignorat spiritul multicultural al acestui spaţiu. Fiecare birou se bucură de autonomie faţă de centrul companiei. Este un mod de lucru care asigură flexibilitate, dinamism, o adaptare mai uşoară la mediul local şi rapiditate în luarea deciziilor”, arată Teodor Galea. Printre clienţii din România se numără Johnson Controls, Autoliv, MOB, Leoni, CRH, Deko Rame, Fundaţia pentru Reabilitare Urbană, IUS, Dafora, Hartmann, TMD Friction, Kromberg & Schubert, FIWA Group, Delphi, Siemens şi Valeo.

Theodore Galea is associated in EuroTriade Romania with Clement Kapp, General Manager and founder of the company, and Marianne Tchernia, the manager of the French branch. “Sibiu has become <the brain> of our operations in Romania especially in virtue of its positioning in the centre of the country. This means more mobility and an easier national coverage on the recruitment activity. In addition, the multicultural spirit of this location could not be ignored. Each office enjoys autonomy from the company’s headquarters. It is a working style that provides flexibility, dynamism, an easier adaptation to the local environment and rapid decision making”, Teodor Galea explains. Johnson Controls, Autoliv, MOB, Leoni, CRH, Deko Rame, Foundation for Urban Rehabilitation, IUS, Dafora, Hartmann, TMD Friction, Kromberg & Schubert, FIWA Group, Delphi, Siemens şi Valeo.

Str. General Magheru, Nr. 17 Sibiu - 550185 Tel.: (+40) 269 22 61 61 Fax: (+40) 369 81 43 12 E-mail: teo.galea@eurotriade.com Web: www.eurotriade.com

www.sibiubusiness.ro

39


ISC AG / Eytro

ISC AG / Eytro

Soluţii inteligente Cele mai moderne soluţii de gestiune a întreprinderii, dezvoltate şi certificate SAP, şi cel mai eficient sistem de protecţie a corespondenţei electronice, de la Eleven, sunt aduse la Sibiu de compania ISC AG. Înfiinţat în 1998, în oraşul german Rosenheim, grupul Innovative Systems Consulting (ISC) AG s-a transformat in societate pe acţiuni doi ani mai târziu. Din 2006, holdingul ISC Business Technology AG este listat la bursa la bursa din Frankfurt. Compania are aproape 100 de angajaţi, sedii în Zug şi Rosenheim şi birouri în München, Rhein/Main şi Sibiu. Holdingul are sediul central în Elveţia şi este format din ISC Innovative Systems Consulting AG, @pecom, R2R, ISC Business Technology (ISC-BT) SRL, Eytro RO, ACAG, Ataris AG şi Conbix AG.

Partener SAP şi Microsoft Grupul naţional ISC România a fost înfiinţat în 2004, la Sibiu. “Misiunea noastră este aceea de a oferi clienţilor din România servicii certificate SAP şi Microsoft Dynamics (Navision, Axapta, CRM), la nivelul standardelor de calitate caracteristice Grupului ISC AG, şi de a participa cu acesta la proiectele internaţionale. Serviciile noastre merg de la analiza ideilor şi cerinţelor oricărei companii, concepţia şi planificarea proiectului, până la implementarea şi întreţinerea aplicaţiilor. Evident, scopul colaborării este creşterea eficienţei şi rentabilităţii întreprinderii respective”, arată Cristina Werther, cea care coordonează activitatea celor două companii din România, ISC-BT şi Eytro.

RESPONSABILITATE. Cele două companii din România ale Grupului ISC-Eytro sunt conduse de un singur om. Cristina Werther este CEO la Eytro şi COO la ISC-BT. RESPONSIBILITY. The two companies in Romania of ISC-Eytro Group are led by one person. Cristina Werther is the CEO of Eytro and the COO of ISC-BT.

40

SibiuBusiness Companii străine de top în Sibiu

Grupul ISC-Eytro are în portofoliu proiecte naţionale de amploare (Arctic Găeşti, Group Brantner / Getesib Austria, Romvag Caracal, Astra Arad, Ambient Sibiu, Elmas Braşov, Continental Sibiu, Albis Sibiu, Flaro, Andritz, Burda România, Vermorel, Musette Exim, NAI - Property Partners), precum şi o serie de proiecte internaţionale (Rohde & Schwarz


München, Hamberger Industriewerke Rosenheim, Maschinenfabrik Reinhausen Regensburg, Hottinger Baldwin Messtechnik Darmstadt, Bizerba Balingen, KCH Siershahn şi Chemische Fabrik Budenheim).

Ofertă completă Din 1998, Grupul ISC AG este prestator de servicii, iar din 2000 - partener de servicii pentru SAP. Fondată în 1972, compania SAP este lider în soluţii software colaborative pentru afaceri pentru toate industriile şi toate pieţele semnificative. Cu peste 121.000 de instalări de software, SAP este cea mai mare companie de software pentru afaceri şi al treilea producător independent de software la nivel mondial. SAP are peste 76.000 de clienţi în mai mult de 120 de ţări şi peste 51.500 de angajaţi în 50 de ţări. Cu ajutorul platformei tehnologice de aplicaţii şi integrare SAP NetWeaver, aplicaţiile SAP permit companiilor din întreaga lume să îşi îmbunătăţească relaţiile cu clienţii şi partenerii, să-şi eficientizeze activitatea şi să obţină avantaje semnificative în cadrul întregii organizaţii. Procesele cheie din diverse industrii sunt cuprinse în funcţionalităţile oferite de cele 27 de soluţii adaptate fiecărui domeniu. “Competenţa noastră se referă la managementul materialelor (MM), întreţinere (PM), planificarea producţiei (PP), managementul calităţii (QM) sau distribuţie (SD), până la managementul serviciilor (CS), sisteme de proiectare (PS), contabilitate financiară (FI), Logistic Executions (LES), Controlling (CO), Business Information Warehouse (BI) sau Customer Relationship (CRM). Oferim şi o gamă complexă de activităţi SAP, de la studii de piaţă, coordonare de proiecte, iniţiere şi realizare de proiecte, până la programare, optimizarea sistemelor, şcolarizare şi training. Accentul este pus pe logistică şi informatică. Din punct de vedere strategic, utilizăm SAP NetWeaver pentru realizarea proceselor de business“, precizează Cristina Werther.

Securitate Made in Germany Pe lângă colaborarea cu SAP şi Microsoft, Grupul ISC-Eytro a adus la Sibiu, în premieră, oferta celei mai puternice companii germane pentru soluţii de securitate pentru e-mailurile companiilor şi instituţiilor publice. Eleven oferă soluţii Managed Services şi Inhouse Software externalizate. Societatea înfiinţată la Berlin, în 2001, verifică zilnic peste un miliard de emailuri. În toată lumea, mai mult de 30.000 de companii aplică serviciile de securitate Made in Germany. Printre clienţii Eleven se numără Internet Service Provideri şi furnizori de telefonie ca T-Online, O2 şi Vodafone, companii precum Mazda, Air Berlin, DATEV, Tobit Software şi Landesbank Berlin, dar şi instituţii de învăţământ de prestigiu, ca Universitatea din Berlin. eXpurgate 3.0, cea mai performantă soluţie de securitate pentru e-mailuri, propune cea mai mare rată de recunoaştere a spam-urilor (peste 99 la sută), o rată de sub 0,00001 la sută a corespondenţei “pozitive false” (Zero False Positives) şi nu necesită mentenanţă. Soluţia poate testată gratuit timp de 30 de zile, iar instalarea variantei complete ia cel mult 30 de minute. Centrul tehnologiei eXpurgate este Bulcheck, un algoritm de control al sumelor, dezvoltat intern, ce reduce orice mail la un cod de câţiva bytes şi pe care îl compară cu alte e-mailuri. Modulul de rejectare permite identificarea şi respingerea corespondenţei nedorite înainte ca ea să intre în reţeaua companiei. Aceasta se întâmplă la verificarea dialogului SMTP, când se produce schimbul de mailuri între servere.

eleven

E-MAIL SICHERHEIT MADE IN GERMANY

“Duşmanii” viruşilor Pentru companiile ce doresc să îşi asigure singure serviciile de e-mail, Eleven oferă varianta Inhouse, pentru securitatea integrată pe e-mail. Inhouse

protejează de spam, viruşi şi malware şi va fi integrat în plugin-ul existent al serverului pentru e-mailurile clientului. Ca piesă a pachetului integrat de protecţie a e-mailurilor, eXpurgate oferă, pe lângă protecţia împotriva spam-ului, o soluţie cuprinzătoare Anti-Virus, compusă din trei componente: eXpurgate Virus-OutbrakeDetention (recunoaşterea timpurie a viruşilor), protecţie de viruşi codificabil şi software Anti-Virus bazat pe semnătură. E-Mail-Firewall enSurence completează oferta de securitate şi asigură comunicarea prin e-mail în perioade de solicitare extremă, ca de exemplu Denial-of-Service-Attacks sau valuri de spam. “Pericolele infrastructurii e-mailurilor de la companii cresc de la an la an, şi odată cu ele şi cerinţele securităţii corespondenţei. eXpurgate este pregătit optim pentru viitoarele pericole şi poate fi extins oricând cu noi funcţii. Protejează de spam, viruşi şi malware, dar asigură şi comunicarea de afaceri prin e-mail, la orice oră. Cu o medie de peste 5.000 de e-mailuri pe secundă, eXpurgate face faţă şi valurilor uriaşe de spam, fără a fi necesar un alt hardware”, precizează Cristina Werther. Soluţii premium de la ISC-Eytro • know-how SAP: SAP-CRM, ERP şi Bi / Bo • know-how Microsoft Dynamics: Navision, Axapta şi CRM • soluţii proprii integrate cu SAP şi Microsoft Dynamics: Human Resource Sistem, Retail Management Sistem • IT- securitate • consultanţă şi competenţă în sisteme din domeniile: logistică, turism, sănătate, industrial etc. • dezvoltare de software prin utilizarea ABAP, .Net şi Java • experienţă în dezvoltarea de aplicaţii web complexe • integrator de sisteme de navigaţie şi localizare • optimizarea proceselor şi a fluxurilor de producţie • iniţiere, coordonare şi realizare de proiecte, programare, optimizarea sistemelor, şcolarizare şi training

www.sibiubusiness.ro

41


ISC AG / Eytro

Smart solutions The most modern enterprise management solutions, developed and certified by SAP, and the most efficient protection system for electronic mail, by Eleven, are brought to Sibiu by ISC AG. Founded in 1998, in the German city of Rosenheim, Innovative Systems Consulting (ISC) AG turned into a joint stock company two years later. Since 2006, ISC Business Technology AG Holding has been listed on the Frankfurt Stock Exchange. The company has nearly 100 employees, registered offices in Zug and Roseheim and offices in Munich, Rhein/Main and Sibiu. The holding has its headquarters in Switzerland and is composed of ISC Innovative Systems Consulting AG, @pecom, R2R, ISC Business Technology (ISC-BT) SRL, Eytro RO, ACAG, Ataris AG and Conbix AG.

SAP and Microsoft Partner

Premium solutions from ISC-Eytro • SAP know-how: SAP-CRM, ERP and Bi / Bo • Microsoft Dynamics know-how: Navision, Axapta and CRM • customized solutions integrated with SAP and Microsoft Dynamics: Human Resource System, Retail Management System • IT: security • system consulting and expertise in the following areas: logistics, tourism, health, industry, etc. • software development using ABAP, .Net and Java • experience in the development of complex web applications • integration of navigation and positioning systems • optimizing of processes and production flows • initiation, coordination and realization of projects, programming, optimizing, education and training.

42

SibiuBusiness Companii străine de top în Sibiu

The national group ISC Romania was established in 2004, in Sibiu. “Our mission is to offer certified SAP and Microsoft Dynamics services (Navision, Axapta, CRM), at the quality standards characteristic to ISC Holding AG, and to participate in international projects. Our services range from analysis of ideas and requirements of any company, design and project planning to implementation and maintenance of applications. Obviously, the purpose of the collaboration is to increase efficiency and profitability of that specific enterprise”, states Cristina Werther, the coordinator of the two companies in Romania, ISC-BT and Eytro. ISC-Eytro Group has a portfolio of national projects (Arctic Găeşti, Group Brantner / Getesib Austria, Romvag Caracal, Astra Arad, Ambient Sibiu, Elmas Braşov, Continental Sibiu, Albis Sibiu, Flaro, Andritz, Burda România, Vermorel, Musette Exim, NAI - Property Partners), and international projects (Rohde & Schwarz Munich, Hamberger Industriewerke Rosenheim, Maschinenfabrik Rein-

hausen - Regensburg, Hottinger Baldwin Messtechnik Darmstadt, Bizerba Balingen, KCH Siershahn and Chemische Fabrik Budenheim).

Full offer Since 1998, ISC Holding AG has been a provider of services. In 2000, it became service partner for SAP. Founded in 1972, SAP is the leading provider of collaborative business solutions for all industries and every major market. With over 121,000 installations of software, SAP is the largest business software company and the third largest independent software manufacturer worldwide. SAP has over 76,000 customers in more than 120 countries and over 51,500 employees in 50 countries. With the help of applications and integration technology platform SAP NetWeaver, SAP applications enable companies to improve their relationships with customers and partners, to work more efficiently and to achieve significant benefits within their organization. Key processes of various industries are included in the functionality offered by the 27 solutions tailored to each area. “Our competence refers to materials management (MM), maintenance (PM), production planning (PP), quality management (QM) and distribution (SD), services management (CS), design systems (PS), financial accounting (FI), Logistics Executions (SLE), Controlling (CO), Business Information Warehouse (BI) or Customer Relationship (CRM). We also offer a comprehensive range of SAP activities, from market research, project coordination, initiation and implementation of projects, to programming, optimizing, education and training. The focus is on logistics and IT. From a strategic point of view, we use SAP NetWeaver for business processes”, says Cristina Werther.

Security Made in Germany Alongside working with SAP and Microsoft, ISC-Eytro Group brought to


Sibiu, for the first time, the offer of Germany’s leading provider of integrated e-mail security solutions for companies and public institutions. eleven offers managed services as well as inhouse software solutions. The company founded in Berlin, in 2001, checks over one billion e-mails daily. More than 30,000 companies around the world use „E-mail security Made in Germany“. eleven’s customers include leading ISPs and telecommunications service providers such as T-Online, O2 and Vodafone, large corporations such as Mazda, Air Berlin, DATEV, Tobit Software and Landesbank Berlin, as well as prestigious educational institutions like the Freie Universität Berlin. eXpurgate 3.0, the most efficient security solution for e-mails, comes with the highest spam-detection rate (over 99%) and the lowest false-positive rate (under 0.00001%). No maintenance is necessary after installation. The solution can be tested for free for 30 days. It takes less than 30 minutes to install the complete version. The so-called bulkcheck is at the core of the eXpurgate technology. A proprietary checksum algorithm reduces each e-mail

to a code made up of just a few bytes, that is compared with that of other emails. The reject mode enables companies to identify and reject spam emails before they penetrate through to the corporate network. This spam checking process is carried out during the current SMTP dialog that controls e-mail traffic between e-mail servers.

“Enemies” for viruses For companies who prefer to operate their e-mail services autonomously, eleven offers integrated e-mail security as an in-house solution. eXpurgate. Inhouse provides reliable protection from spam, viruses and also other malware. It is integrated as a plug-in into the customer‘s existing e-mail software. As part of an integrated package of protection for e-mails, eXpurgate offers, in addition to protection against spam, a comprehensive anti-virus solution, composed of three components: castrate Virus-Outbrake

Detention (the early recognition of viruses), coded protection of viruses, as well as anti-virus software based on signature. The e-mail firewall enSurance rounds off eleven‘s e-mail security package, securing e-mail communication even during periods of extreme strain such as denial of service attacks or spam waves. “Threats to corporate e-mail infrastructures are growing year after year - and the demands made on e-mail security systems are increasing rapidly. eXpurgate 3.0 is optimally prepared for future risks and requirements. New functions can be added to it as and when needed. It provides protection from spam, viruses and other malware, but can also safeguard all the company’s businessrelated e-mail communication around the clock. With an on-average e-mail throughput of up to more than 5,000 e-mails a second, eXpurgate 3.0 can effortlessly master even the largest spam offensives, with no need for additional hardware”, Cristina Werther explains.

Eficienţă maximă • Maximum efficiency „Competenţele noastre sunt garantate de multitudinea de proiecte realizate. Acestea, împreună cu respectarea celor mai înalte standarde ale industriei IT, oferă bazele unei investiţii sigure şi un raport optim cost-beneficii”, arată Cristina Werther.

“Our expertise is backed by multiple projects for our customers. Added to the respect of the highest standards in the IT industry, they provide the basis for a secure investment and an optimum cost-benefit ratio”, shows Cristina Werther.

Ca principal furnizor de aplicaţii software pentru gestiunea întreprinderii la nivel mondial, SAP livrează produse şi servicii ce pot eficientiza activităţile din cadrul companiei, ajută la dezvoltarea acesteia şi accelerează procesele de inovaţie. „Astfel putem creşte valoarea clienţilor noştri, valoarea noastră şi a întregului domeniu de activitate. Clienţi din mai mult de 120 de ţări utilizează aplicaţiile SAP - de la soluţii distincte pentru nevoile întreprinderilor mici şi mijlocii până la oferte complete pentru organizaţii multinaţionale”.

As main software provider of enterprise management applications, SAP delivers products and services that improve companies’ activities, help their development and accelerate innovation processes. “This is how we can increase the value of our customers, our value and that of the whole field of activity. Today, customers in more than 120 countries use SAP applications - from customized solutions for small and medium sized companies to complete systems for multinational organizations”.

Str. Râului 33 Sibiu - 550109 Tel. (+40) 369 42 60 54 Fax (+40) 369 42 60 54 E-mail: Cristina.Werther@iscconsulting.de Web: www.isc-bt.ro

www.sibiubusiness.ro

43


Gebrüder Weiss

Gebrüder Weiss

Terminal logistic la Sibiu Compania austriacă de transport şi logistică Gebrüder Weiss (GW), lider în domeniul său de activitate, prezintă comunităţii de afaceri noul terminal din Bucureşti şi pregăteşte deschiderea unui terminal şi în Sibiu. Terminalul din Capitală, în valoare de 15 milioane euro, face parte dintr-o reţea care mai include oraşele Sibiu, Arad şi Bacău, iar din 2010 - şi ClujNapoca şi Craiova. Noua locaţie cuprinde circa 8.500 metri pătraţi pentru spaţii de depozitare, 2.500 metri pătraţi pentru spaţii de cross-docking şi 1.300 metri pătraţi de birouri pentru 130 angajaţi.

EXTINDERE. Potrivit CEO-ului Wolfgang Niessner, Gebrüder Weiss va continua să investească în noi locaţii. EXPANDING. According to CEO Wolfgang Niessner, Gebrüder Weiss will continue to invest in new locations.

În România, Gebrüder Weiss oferă clienţilor săi o gamă completă de servicii logistice şi de transport, terestru, aerian şi maritim, atât în livrări cu camioane complete (FTL), încărcături parţiale (LTL), grupaje şi coletărie. GW investeşte masiv în tehnologie, având capabilităţi avansate de interconectare prin sisteme EDI cu clienţii săi şi sisteme de tip track and trace. Acestea oferă clienţilor vizibilitate în timp real asupra mărfurilor aflate în tranzit, precum şi imediat după livrarea catre destinaţiile finale. „Vom continua cu investiţii de peste 100 milioane euro în Europa Centrală şi de Est, pentru moment. Anul acesta deschidem noi terminale logistice în Bucureşti şi Senec. În ceea ce priveşte pieţele din Belgrad, Sofia şi Zagreb,

suntem încă în faza de testare şi vom ajunge la o concluzie anul acesta“, afirmă Wolfgang Niessner, CEO GW. Per ansamblu, investiţii de 34 milioane de euro sunt prognozate pentru acest an. Totodată, Gebrüder Weiss face cunoscute planurile de a construi un nou terminal ecologic în Sibiu, în urma achiziţionării terenului necesar în luna iulie 2007. “Investiţia de la Sibiu reprezintă un pas important pentru GW România. Noul terminal este foarte important pentru dezvoltarea în continuare a reţelei de distribuţie terestră şi pentru a satisface cerinţele clienţilor noştri existenţi şi potenţiali”, spune Thomas Moser, manager regional GW. “Noul terminal va fi folosit, în viitorul apropiat, şi pentru transporturi internaţionale - atât importuri, cât şi exporturi. Construcţiile pe terenul de circa 27.000 metri pătraţi vor începe în circa două luni. Ne aşteptăm să deschidem noul terminal la finele primului trimestru din 2010. Investiţia este estimată la aproximativ trei milioane de euro”. Localizat în proximitatea municipiului Sibiu, potrivit cu cerinţele traficului actual, noul terminal va oferi, pentru început, până la 6.000 metri pătraţi de spaţiu pentru servicii logistice, între 1.500-3.000 metri pătraţi pentru operaţiuni de cross docking şi circa 200 metri pătraţi de spaţii pentru birouri.

CASĂ NOUĂ. Gebrüder Weiss a investit 15 milioane de euro în noul terminal logistic din Bucureşti NEW HOUSE. Gebrüder Weiss has invested 15 million Euro in the new logistics terminal in Bucharest.

44

SibiuBusiness Companii străine de top în Sibiu


express the difference

Lifestyle. Design. Produse exclusive din hartie/Exclusive stationery Obiecte de design unicat /Design objects Accesorii lifestyle autentice/Lifestyle accessories program lu - vi: 10.00 - 20.00 sa: 10.00 - 16.00 Str. General Magheru nr. 10 550180 Sibiu www.conceptboutique.ro

> Produse din hartie

> Accesorii lifestyle


Gebrüder Weiss

Logistic terminal in Sibiu Austrian transportation and logistics company Gebrüder Weiss (GW), a leader in its field of activity, has presented a new terminal in Bucharest to the business community and prepares the opening of another one in Sibiu. The terminal in Bucharest, opened after a 15 million Euro investment, is part of a network that includes Sibiu, Arad and Bacău, and will expand next year to Cluj-Napoca and Craiova. The new site has about 8,000 square meters storage area, a cross docking area of 2,500 square meters and 1,350 square meters of office room for 130 employees. In Romania, Gebrüder Weiss offers its clients a full range of logistics services, surface (FTL - full track loads, LTL - less than truck loads, and parcels), air and sea freight transport. GW invests massively in technology and is able to interconnect permanently

with its customers through ICD (Intra-Corporate Destinations) and track and trace systems. Customers can receive real time information about the status of their consignments, and also just after the delivery to the final destinations. „We are continuing with our 100 million Euro investment programme in Central and Eastern Europe for now. This year, we had planned the opening of new logistics sites in Bucharest and Senec. Concepts for Belgrade, Sofia and Zagreb are in the testing phase and we will reach a decision this year”, Wolfgang Niessner, GW CEO, sustains. Investments planned for this year come to a total of 34 million Euro.

Gebrüder Weiss also announced their plans to build a new ecological terminal in Sibiu, following the purchasing of the necessary land in July 2007. “Investing in Sibiu is a big step for GW Romania. The new terminal is very important to our further network development and to satisfy the requests of our existing or potential customers”, Thomas Moser, GW Regional Manager, adds. “In the near future, the new site will also be used for international transports - both imports and exports. The construction works, on the approximately 27,000 square meter land, are scheduled to commence in two months time. We expect to open the new terminal at the end of the first trimester of 2010. The investment is estimated to 3 million Euro”. Located in the proximity of Sibiu, in concordance to today’s traffic requirements, the new terminal will initially provide up to 6,000 square meters of logistic service space, 1,500-3,000 square meters for cross docking and around 200 square meters for offices.

Concernul Gebrüder Weiss • Gebrüder Weiss - Logistic terminal in Sibiu

În prezent, GW România are peste 180 de angajaţi şi a investit în 2008 şi 2009 peste 15 milioane euro pentru dezvoltarea terminalului din Bucureşti. Cifra de afaceri estimată pentru 2009 este de 15 milioane euro. Concernul Gebrüder Weiss, cu sediul în Lauterach (Vorarlberg, Austria), are un total de peste 4.500 angajaţi şi 135 locaţii în lume. GW este reprezentată în Europa Centrală şi de Est prin intermediul sediilor din Austria, Germania, Cehia, Italia, Slovacia, Ungaria, Slovenia, Croaţia, Serbia, Bulgaria, România şi Ucraina. În 2008, compania GW a înregistrat o cifră de afaceri de 990 milioane euro.

46

SibiuBusiness Companii străine de top în Sibiu

GW Romania relies on 180 employees and has invested over 15 million Euro, in 2008 and 2009. Altogether Gebrüder Weiss Corporation, with headquarters in Lauterach (Vorarlberg, Austria), has more than 4,500 employees at 135 locations worldwide. In addition to the Central and Eastern European countries, GW is also represented in Austria, Switzerland, Germany, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Slovenia, Croatia, Serbia, Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, Romania and Ukraine. For the 2008 fiscal year, the logistics enterprise generated a turnover of 990 million Euro.

Bucureşti Str. Ithaca Nr. 800 Bolintin Deal - 087015 Judeţul Giurgiu Tel. (+40) 372 67 85 00 Fax (+40) 372 67 85 51 E-Mail: office@gw-world.ro Web: www.gw-world.ro Sibiu Str. Henri Coandă, Nr. 12 Sibiu - 550234 Tel. (+40) 369 43 86 55 Fax (+40) 369 43 86 56 E-Mail: office@gw-world.ro Web: www.gw-world.ro


www.sibiubusiness.ro

47


Groupama

Groupama

Direct în top După ce şi-a consolidat prezenţa în România prin achiziţia companiilor BT Asigurări, în decembrie 2007, şi OTP Garancia şi Asiban, în august 2008, grupul internaţional de asigurări şi servicii financiare Groupama a lansat compania Groupama Asigurări, cel mai nou jucător de top pe piaţa românească de asigurări.

CALCUL. În opinia lui Jean Azema, România va deveni cea mai importantă piaţă din regiune pentru Groupama. ESTIMATE. According to Jean Azema, Romania will become the most important market in the region for Groupama.

Modelul de afaceri al Groupama Asigurări se bazează pe stabilirea de parteneriate pe termen lung cu clienţii şi beneficiază de expertiza şi cunoştinţele acumulate de compania cu sediul în Franţa în activitatea sa derulată cu succes în alte 13 ţări. „Având în vedere experienţa noastră internaţională, compania Groupama Asigurări este bine poziţionată, nu numai pentru a răspunde cerinţelor pieţei de asigurări din România, ci şi pentru a deveni unul dintre principalii săi actori”, afirmă Jean-François Lemoux, International General Manager al Groupama.

lor corporate. În următorii patru ani, compania şi-a propus să obţină o cotă de piaţă de 25 la sută pe segmentul asigurărilor generale (cu excepţia asigurărilor auto), să îşi dubleze cota de piaţă în sectorul asigurărilor de viaţă, ajungând astfel la 20 de procente, şi să îşi menţină cota de piaţă de 15 la sută în sectorul asigurărilor auto. Pentru îndeplinirea acestor obiective, Groupama Asigurări beneficiază de o reţea complet restructurată. Reţeaua sa de vânzări este împărţită în opt regiuni şi este compusă din 300 de agenţii şi puncte de vânzare.

La sfârşitul primului semestru din 2009, rezultatele cumulate ale companiilor Groupama în România au plasat grupul pe locul al treilea, cu o cotă de piaţă de aproximativ zece la sută. „Creată din fuziunea Asiban şi BT Asigurări Transilvania, Groupama Asigurări va oferi clienţilor din România cele mai bune servicii, un nivel ridicat de performanţă şi cea mai bună valoare adaugată posibilă, atât în sectorul asigurărilor generale, cât şi în cel al asigurărilor de viaţă, promit reprezentanţii grupului. Clienţii noştri vor beneficia de o ofertă de produse şi servicii inovatoare, dar şi - mai important în această perioadă de recesiune economică - de forţa uneia dintre cele mai importante companii de asigurări internaţionale, care oferă deja servicii pentru 16 milioane de clienţi din întreaga lume”, declară Denis Rousset, director general al companiei Groupama Asigurări.

Pentru a răspunde cât mai bine nevoilor clienţilor săi, compania a înfiinţat un centru unic de daune în Bucureşti şi, în 2010, urmează să deschidă un call center regional în Cluj-Napoca. Echipa de conducere este formată din experţi locali şi internaţionali, care provin din cadrul structurilor de conducere ale companiilor Asiban, BT Asigurări, OTP Garancia şi Groupama. Această structură se va extinde odată cu finalizarea integrării companiei OTP Garancia în Groupama Asigurări, la finele anului curent.

Groupama Asigurări oferă produse de asigurări de viaţă, bunuri, răspundere civilă, auto şi agricole, destinate atât persoanelor fizice, cât şi clienţi48

SibiuBusiness Companii străine de top în Sibiu

Preşedintele Groupama, Jean Azema, exclude, cel puţin pentru moment, alte eventuale achiziţii în România. “Mizăm pe o creştere organică şi nu luăm în calcul, cel puţin acum, această posibilitate. România este pentru noi a doua piaţă din Europa Centrală şi de Est, după Ungaria, dar peste câţiva ani se va poziţiona pe primul loc, datorită potenţialului de creştere a pieţei, a reţelei noastre de agenţi şi a acordurilor de distribuţie pe care leam încheiat cu mai multe bănci”, precizează Azema.


Groupama

Straight to the top Following the consolidation of its presence in Romania through the acquisition of BT Asigurări, in December 2007, and OTP Garancia and Asiban, in August 2008, international insurance and financial services group Groupama launched Groupama Asigurări, a new leading player on the Romanian insurance market. Groupama Asigurări’s business model will be based on establishing long-term partnerships with customers and will leverage the knowledge and expertise that the France-based company has successfully deployed in other 13 countries. “With our strong track record, we are well placed to meet the demands of the Romanian insurance market and to play a leading role within it”, said Jean-Francois Lemoux, International General Manager of Groupama.

cultural and motor products, specially tailored to the needs of both retail and corporate customers. Our clients will benefit from a strong service offering, an innovative product proposition and, during the current economic difficulties, the strength of one of the leading international insurance companies, which already proved itself to more than 16 million customers from all over the world”, said Denis Rousset, the general manager of Groupama Asigurări.

At the end of June 2009, the cumulated results of Groupama’s companies in Romania placed the group on the third place, with a 10% market share. “Built upon the merger of Asiban and BT Asigurari, the new company will deliver the best possible value, service and performance to Romanian customers via both life and non-life insurance solutions. Groupama Asigurări provides a competitive range of life, property, liability, agri-

Over the next four years, the new company targets a 25% market share the non-life sector (excluding motor), plans to double its market share in life, to 20%, and to maintain its 15% market share in auto. To achieve these goals, Groupama Asigurări benefits from a completely rebuilt network structure. The sales network is spread across eight regions and counts 300 agencies and point-of-sales. To better serve its customers, the company

has opened a claims center in Bucharest and plans to open a regional call centre in Cluj-Napoca, in 2010. The management team includes both local and international experts, from within the management of Asiban, BT Asigurări, OTP Garancia and Groupama. This structure will be further enhanced once OTP Garancia will also complete its integration in Groupama Asigurări, at the end of 2009. Jean Azema, CEO of Groupama, excludes other possible acquisitions in Romania. “We count on organic growth and we do not take into account, for the time being, this possibility. For us, Romania is currently the second biggest market in the Central and Eastern Europe, after Hungary, but in a few years it will take the top spot, thanks to the growth potential, to our network of agents and the distribution agreements we signed with several banks”, says Azema.

Groupama în cifre • Groupama in figures • Grupul Groupama este prezent în 14 ţări din Europa şi Asia ((Franţa, Italia, Spania, Marea Britanie, Portugalia, Turcia, Grecia, Ungaria, România, Slovacia, Bulgaria, China şi Vietnam) • 16 milioane de asiguraţi şi clienţi • 38.500 angajaţi • 16,2 miliarde de euro cifră de afaceri • 938 milioane de euro profit net • primele asigurări mutuale, al 6-lea asigurator francez şi poziţia a 15-a în Europa • numărul 1 în ceea ce priveşte agricultura, colectivităţile locale, asigurările de bunuri, sănătatea individuală, protecţia juridică, accidentele, protecţia pe termen lung • al doillea asigurător maritim şi din domeniul transporturilor • al treilea asigurator auto şi pentru companii mici şi mijlocii

• Groupama is present in 14 countries in Europe and Asia (France, Italy, Spain, Great Britain, Portugal, Turkey, Greece, Hungary, Romania, Slovakia, Bulgaria, China and Vietnam) • 16 million members and customers • 38,500 employees • 16.2 billion Euro in revenues • 938 million Euro of net profit • No. 1 mutual insurance company in France, No. 6 insurance company in France and No. 15 in Europe • No. 1 insurer for the agricultural sector, home insurer, local authorities, individual health insurance, legal protection, unforeseen events coverage, and long-term care • No. 2 marine and transport insurer • No. 3 auto insurer and for small and middle sized companies

Agenţii în Sibiu Str. Magheru nr. 51, ap. 2 Tel.: (+40) 269 23 50 56 Str. Mitropoliei nr. 27, ap. 1 Tel.: (+40) 269 24 46 95 Str. Revoluţiei nr. 1 Tel.: (+40) 372 72 28 99 B-dul V. Milea nr. 78 Tel.: (+40) 269 21 16 12 Web: www.groupama.ro

www.sibiubusiness.ro

49


Holiday Autos

Holiday Autos

Rent a car “internaţional” Holiday Autos, cel mai mare broker de rent a car din lume, operează în Sibiu prin intermediul companiei Auto Partner. În acest fel, clienţii din Sibiu pot închiria maşini oriunde în lume, direct din România.

Holiday Autos face parte din grupul lastminute.com, unul dintre liderii industriei “leisure and travel” din Europa. Acesta include şi Degriftour Group, medhotels.com şi OTC, toate trei fiind companii cu activităţi în turism. lastminute.com a fost fondat în 1998, în Marea Britanie, de către Brent Hoberman şi Martha Lane Fox. Doi ani mai târziu, compania a fost achiziţionată de Travelocity, în schimbul a 577 milioane lire sterline.

COSTURI. Ovidiu Balaban invită companiile care obişnuiesc să închirieze maşini să îşi scadă cheltuielile pentru aceste servicii. COSTS. Ovidiu Balaban calls on companies that use to rent cars to reduce costs for these services.

Principiul după care funcţionează parteneriatul încheiat între Holiday Autos şi Auto Partner este foarte simplu: Holiday Autos are în jur de 4.000 de firme partenere la nivel mondial. Brokerul cumpără, în fiecare an, foarte multe zile de închiriat, “en gros”. Primeşte tarife foarte bune, pe care le ofertează pe perioade mai scurte, după modelul unei agenţii de turism care vinde cazări. Holiday Autos lucrează cu cei mai importanţi operatori de rent a car din lume, inclusiv Europcar, Sixt, Avis şi Hertz. “Avantajul este că Holiday Autos apelează doar la parteneri serioşi, iar tarifele sunt mult mai bune decât cele de listă. Spre exemplu, am trimis 50

SibiuBusiness Companii străine de top în Sibiu

clienţi în Viena sau München, unde au primit maşini de la Europcar sau Hertz, la preţuri reduse chiar şi la jumătate faţă de tariful normal. În afaceri, să câştigi timp este esenţial. Dacă ajungi să faci şi o economie de 50 la sută din costuri, mai ales în acest an dificil, poţi să fii mândru - înseamnă că ai invăţat să supravieţuieşti chiar şi unei crize financiare”, spune Ovidiu Balaban, managerul Auto Partner. Potrivit acestuia, serviciul este foarte util pentru firmele din Sibiu care au legături cu străinătatea şi care îşi trimit angajaţii în delegaţii externe. “Până când sună secretara la 4-5 firme de închiriat din München, vorbeşte ba engleză, ba germană, face plata externă pentru rezervare, trimite în Germania dovada plăţii, scanată, va pierde câteva ore. La noi, printr-un simplu telefon local sau prin e-mail, îi confirmăm instantaneu tariful şi clasa de maşină, după care facem factura pentru tot serviciul, în lei”, completează Ovidiu Balaban.

Recent, holdingul Sabre, care controlează Travelocity, a fost cumpărat de americanii de la TPG Capital (exTexas Pacific Group) şi Silver Lake Partners. lastminute.com este cel mai popular site de travel şi leisure din Marea Britanie, cu aproape 2,5 milioane de vizitatori în fiecare săptămână. Prin intermediul aceluiaşi site, se vând aproape 1,5 milioane de bilete de teatru anual. lastminute.com vinde camere de hotel pentru aproape 80.000 de proprietăţi din lume şi bilete de avion pentru 300 de companii aviatice. În jur de 750.000 de oameni cumpără pachete turistice cu ajutorul site-ului britanic, în fiecare an. Holiday Autos Romania oferă autoturisme de închiriat în peste 4.000 de locaţii din lume, situate în peste 50 de ţări. În afara colaborării cu sute de agenţii din Europa şi Israel, întreţine parteneriate cu linii aeriene, derulează programe Fly & Drive cu companii precum Lufthansa, United Airlines, Olympic Airways, Cyprus Airways, Malev, Hungarian Airlines sau Charter Groups, şi cu societăţi internaţionale din domeniul industrial. Holiday Autos a fost votată lider mondial al companiilor de închirieri de autoturisme de către World Travel Awards.


Holiday Autos

“International” rent a car Holiday Autos, the biggest car rental broker in the world, is operating in Sibiu through the company Auto Partner. In this way, customers from Sibiu can rent cars worldwide, straight from Romania.

The partnership between Holiday Autos and Auto Partner is based upon a very simple principle: Holiday Autos has around 4,000 partner companies worldwide. The broker buys many days of rental every year. It gets excellent rates, and the cars are “resold” for shorter periods, just like a travel agency who sells accommodation. Holiday Autos works with leading car rental operators in the world, including Europcar, Sixt, Avis and Hertz. “The advantage is that Holiday Autos only works with serious partners, and rates are much better than those that can be found on the list. For example, we sent customers to Vienna and Munich, where they rented cars from Europcar or Hertz, at half of the normal rate. In business, time is essential. If you manage to reduce costs by 50%, especially in this difficult year, you can be proud - this means you have learned how to survive a financial crisis”, said Ovidiu Balaban, manager of Auto Partner.

The service is very useful for companies who have links in foreign countries and send their employees abroad. “When a secretary has to call 4-5 rental companies in Munich, having to speak English or German, to make an external payment for reservation, to send the scanned proof of payment to Germany, she will lose a few hours. By a simple local phone call or e-mail, we can confirm the fare and class of car, after which we make the invoice for our service in Lei”, added Ovidiu Balaban. Holiday Autos is part of a leading leisure and travel group in Europe - last minute.com. This includes Degriftour Group, medhotels.com and OTC, all three with tourism activities. lastminute.com was founded in 1998, in the United Kingdom, by Brent Hoberman and Martha Lane Fox. Two years later, the company was acquired by Travelocity for 577 million pounds. The company that controls Travelocity, Saber Holding, was bought by American companies TPG Capital

(ex-Texas Pacific Group) and Silver Lake Partners. lastminute.com is the most popular travel and leisure site in Britain, with nearly 2.5 million visitors each week. Through the same site, almost 1.5 million theater tickets are sold annually. lastminute.com sells hotel rooms from nearly 80,000 properties worldwide and flights from across 300 airlines. lastminute.com sends over 750,000 people on package holidays each year. Holiday Autos Romania offers car rentals in over 4,000 locations worldwide, located in over 50 countries. In addition to working with hundreds of travel agencies in Europe and in Israel, it has partnerships with key airlines, operating fly & drive programs with companies such as Lufthansa, United Airlines, Olympic Airways, Cyprus Airways, Malev, Hungarian Airlines or Charter Groups, as well as international companies in the industrial sector. Holiday Autos was voted the world’s leading car rental company by World Travel Awards.

Holiday Autos in data and facts • Holiday Autos în date şi fapte - per total, Holiday Autos se aşteaptă să onoreze peste un milion de închirieri auto în 2009

- Overall, Holiday Autos is expecting to meet more than one million rental cars in 2009

- un client ridică o maşină închiriată prin Holiday Autos la fiecare 35 de secunde, adică 2.500 maşini pe zi sau 900.000 pe an

- A customer gets a rental car through Holiday Autos every 35 seconds, which means 2,500 cars per day or 900,000 per year

- Spania este cea mai bine vândută destinaţie din toate timpurile, iar Malaga este cea mai râvnită staţiune

- Spain is the best-selling destination of all time, and Malaga is the most important resort

- per total, Holiday Autos are peste 500 de angajaţi în toată lumea

- Overall, Holiday Autos has over 500 employees worldwide

- 85 la sută dintre clienţi sunt bărbaţi

- 85 percent of its customers are male

Auto Partner Strada Gheorghe Dima, Nr. 8 Sibiu - 550409 Tel.: (+40) 369 80 10 60 (+40) 730 80 10 60 Fax: (+40) 369 80 10 60 E-mail: office@www.rentacarsibiu.ro Web: www.rentacar-sibiu.ro www.holidayautos.ro

www.sibiubusiness.ro

51


Ibis Sibiu

Ibis Sibiu

“Hotels the way you like them” În plină perioadă de recesiune, Hotel Ibis Sibiu îşi deschide porţile şi vine cu o ofertă de nerefuzat: condiţii de cazare ireproşabile, la un preţ decent. Situat în centrul economic şi cultural al Sibiului, pe Calea Dumbrăvii, Hotel Ibis s-a deschis din 21 iulie 2009. Parte a unei reţele internaţionale recunoscute, Ibis a adus o combinaţie rară: preţuri medii şi standarde de calitate ridicate. “Ibis poate fi considerat un etalon pentru industria hotelieră. Sibiul a ştiut să-şi păstreze identitatea şi tradiţia, iar Ibis este adresa perfectă pentru afaceri, dar şi pentru vacanţe. E o combinaţie ideală, din care vor câştiga cei ce ne trec pragul. În acest moment, Ibis este cel mai nou şi modern hotel de pe piaţa sibiană”, spune Andreea Gheorghiu, General Manager la Hotel Ibis Sibiu. PROSPEŢIME. Andreea Gheoghiu este cel mai tânăr director general din grupul Ibis Accor. FRESHNESS. Andreea Gheorghiu is the youngest General Manager in the Ibis Accor Group.

“Ibis înseamnă <Hotels the way you like them>, înseamnă servicii foarte bune, oferite cu zâmbetul pe buze de cei 260 de membri ai echipei noastre. Suntem aici pentru a vă face şederea cât mai plăcută şi mai confortabilă”. Ioan David Ibis Romania General Manager

52

SibiuBusiness Companii străine de top în Sibiu

Primul hotel Ibis din Transilvania porneşte la drum cu un preţ special de lansare, de 59 de euro. Capacitatea de cazare este de 195 camere, cu suprafeţe cuprinse între 17 şi 23 metri pătraţi. 99 de camere sunt standard (pat matrimonial), 81 sunt twin (două paturi separate), patru - concepute pentru persoane cu dizabilităţi fizice, iar 11 - amenajate ca apartamente (două camere separate). Clienţii pot opta între camere de nefumători sau fumători, distribuite pe etaje întregi. Dotările standard includ aer condiţionat, geamuri izolate fonic, perne şi pilotă antialergice, cabină de duş sau cadă, telefon cu acces direct şi linie internaţională, seif, LCD TV cu 25 de canale internaţionale, acces în cameră pe bază de card şi Internet wireless gratuit. Oferta este completată

de sălile de conferinţe, cu o capacitate de 800 de locuri, şi de restaurantul La Table Rouge şi barul Rendez-vous.

Mic dejun pentru “matinali” şi “întârziaţi” La Table Rouge, cu o capacitate de 110 de locuri, îşi aşteaptă clienţii cu un meniu internaţional gândit pentru a satisface toate gusturile. Lobby Bar-ul Rendez-vous, cu o capacitate de 60 de locuri, este deschis 24 de ore din 24. “Dacă vrei să mănânci sau să bei ceva, fie că te-ai întors seara târziu sau pleci acasă după miezul nopţii, hotelul îşi garantează o masă caldă sau rece şi orice tip de băuturi, indiferent de oră. Comanda se poate face la bar sau la recepţie”, precizează conducerea hotelului. Ibis oferă trei feluri de mic dejun, timp de opt ore, după 4 dimineaţa. Ele sunt gândite în funcţie de momentul servirii. Pentru cei care vor să îşi înceapă ziua înaintea tuturor, micul dejun Early Riser se serveşte între orele 4 şi 6,30 şi include produse de patiserie, prăjituri, băuturi calde şi reci. Micul dejun tip bufet “all-you-can-eat” este servit de la 6,30 la 10,30 şi oferă şi specialităţi locale, pentru un plus de autenticitate. Ibis a gândit o masă şi pentru cei care au lenevit în pat până mai târziu. Micul dejun Late Riser include băuturi calde, sucuri de fructe şi snackuri, gata să te pună în mişcare.


www.sibiubusiness.ro

53


Ibis Sibiu

“Hotels the way you like them” In a time of full recession, Ibis Hotel Sibiu opens its gates and comes with an offer that cannot be refused: impeccable accommodation conditions at a decent price. Located in the economic and cultural centre of Sibiu, on Calea Dumbrăvii, Ibis Hotel opened on July 21st, 2009. Part of a strong international network, Ibis is bringing a rare combination: average prices and high quality standards. “Ibis can be considered a benchmark for the hotel industry. Sibiu has managed to retain its identity and traditions, while Ibis is the perfect address for business, as well as leisure. It is an ideal combination to the benefit of the people who will cross our threshold. At this point, Ibis is the newest and most modern hotel in Sibiu”, says Andreea Gheorghiu, Ibis Sibiu General Manager. The first Ibis hotel in Transylvania “hit the road” with a special launch price of 59 Euro. The hotel has a capacity of 195 rooms (with areas between 17 to 23 sqm). 99 of them are standard rooms (king size bed), 81 are twins (two separate beds), four are designed for disabled persons and 11 are ar-

ranged as suites (two separate rooms). The customers can choose between non-smoking or smoking rooms, distributed on full floors. The standard equipment includes air conditioning, soundproof windows, anti-allergic pillows and quilts, shower cabin or bathtub, direct dial telephone, safedeposit boxes, LCD TV with 25 international channels, magnetic card access and free LAN Internet connection. The offer is completed by the conference halls with a total capacity of 800 seats, La Table Rouge restaurant and Rendez-vous bar.

Breakfast for the “morning” type and “late risers” La Table Rouge restaurant, with a capacity of 110 seats, welcomes its guests with an international menu conceived to satisfy all tastes. Rendezvous Lobby Bar, with a capacity of 60 seats, is open 24/7. “If you need a bite

to eat or something to drink, whether you come back late in the evening or depart in the middle of the night, our hotel guarantees a warm or cold meal or a drink, at any time. The order can be made at the bar or at the reception”, says the hotel’s management. Ibis offers three types of breakfast, for eight hours, starting at 4 a.m. Depending on the hour, they are designed according to the serving time. For those who want to start their day before everyone, Early Riser is served between 4 and 6.30 a.m. and is based on pastries, cookies, hot and cold drinks. The “All-you-can-eat” buffet is available from 6.30 to 10.30 a.m. It is complemented with local specialities, for a touch of authenticity. Ibis also thought about those who lied in bed longer. Late Riser includes hot drinks, fruit juices and various snacks, ready to get you up and going.

„Ibis are <hotels the way you like them>. Great services with a smile from our 260 staff members. We are here to make your stay as pleasant and comfortable as possible”. Ioan David Ibis Romania General Manager

“Familia” Accor • Accor “Family” Ibis este un lanţ hotelier internaţional deţinut de grupul Accor. Dintre cele aproape 800 de hoteluri răspândite în lume, mai mult de 370 sunt în Franţa, iar majoritatea celorlalte în restul Europei. Primul Ibis a fost deschis la Bordeaux, în 1974. În România, primul hotel a apărut în Bucureşti, în aprilie 2001. Cu 250 de camere, Ibis Nord este cel mai mare hotel al reţelei din România. Următoarele două hoteluri au apărut în 2005, în interval de o lună. În aprilie a fost inaugurat Ibis Constanţa, cu 154 de camere, iar din mai funcţionează Ibis Parlament Bucureşti, cu 161 camere. Ibis este unul dintre cele 13 branduri hoteliere ale Accor Hospitality, lider european în domeniul său de activitate. „Familia” Accor, care numără peste 4.000 de hoteluri în lume, include branduri precum Sofitel, Pullman, M Gallery, Novotel sau Mercure.

54

SibiuBusiness Companii străine de top în Sibiu

Ibis is an international hotel chain owned by Accor Group. More than 370 of the nearly 800 hotels spread across the world are in France, while most of the remainder are elsewhere in Europe. The first Ibis opened in Bordeaux, France, in 1974. In Romania, the first Ibis hotel opened in Bucharest, in April 2001. With 250 rooms, Ibis Nord is the largest hotel of the Romanian network. Other two hotels appeared in 2005, within a month. Ibis Constanţa, with an accommodation capacity of 154 rooms, was inaugurated in April. It was followed by Ibis Parlament Bucharest, with 161 rooms. Ibis is one of the 13 hotel brands owned by Accor Hospitality, a European leader in its field of activity. Accor “family” operates over 4,000 hotels worldwide, including brands suc as Sofitel, Pullman, M Gallery, Novotel or Mercure.

Calea Dumbrăvii 1-4 Sibiu - 550324 Tel.: (+40) 269 21 81 00 Fax: (+40) 269 21 51 20 E-mail: ??? Web: www.ibishotels.ro


www.sibiubusiness.ro

55

Cafenea pentru nefumトフori


Il Cappuccino / La Piazzetta

Il Cappuccino / La Piazzetta

Insula italiană din inima Sibiului Stabilit în Sibiu în urmă cu şapte ani, omul de afaceri italian Gianfranco Colonna a construit o „oază” mediterană în Piaţa Mică.

REALIZARE. La Piazzetta şi Il Cappuccino au devenit puncte de reper pentru turiştii care tranzitează Sibiul. ACHIEVEMENT. La Piazzetta and Il Cappuccino became landmarks for tourists transiting Sibiu.

SENTIMENT. Gianfranco Colonna se declară îndrăgostit de Sibiu şi de atmosfera din centrul oraşului. FEELING. Gianfranco Colonna is in love with Sibiu and the atmosphere in the city centre.

În vara care s-a încheiat, la fel ca şi anul trecut, grupul de localuri La Piazzetta - Il Cappuccino a răsunat de acordurile muzicii dixie, specifică anilor ‘30, aduse în Sibiu de membrii Milano Swing Band. Timp de o săptămână, patru instrumentişti reputaţi din Milano au oferit serate muzicale de excepţie în Piaţa Mică. Talentul lor şi apetitul pentru improvizaţie jazzistică au atras în fiecare seară zeci de spectatori. “Este modul meu de a le mulţumi clienţilor care ne vizitează în fiecare seară. Răspunsul publicului a fost unul pozitiv, astfel că îi vom avea pe instrumentişti aici şi anul viitor. Va fi însă vorba despre o formulă extinsă - un cvintet”, promite Gianfranco Colonna, omul de afaceri la invitaţia căruia jazzmen-ii italieni au ajuns în România, la Sibiu. Nici în restul verii nu a fost linişte pe terasele celor două localuri. Interpreţi locali sau sosiţi din alte colţuri ale ţă56

SibiuBusiness Companii străine de top în Sibiu

rii i-au binedispus pe oaspeţii celor două terase cu acorduri dintre cele mai diverse - de la muzică clasică la ritmuri mai apropiate zilelor noastre. “Regula” a fost ca aceste evenimente să se desfăşoare de cel puţin trei ori pe săptămână, în funcţie de starea vremii şi de programul artiştilor.

„Recalificare” Pasionat de afaceri, de soare şi arhitectura medievală, Gianfranco Colonna mărturiseşte că s-a stabilit la Sibiu pentru a „investi în lucruri frumoase”. Deţine cafeneaua Il Cappuccino şi restaurantele La Piazzetta şi Gran Sasso, locaţii ce anturează lume bună din oraş şi mulţi străini care lucrează în Sibiu. În anii ‘90, Gianfranco Colonna şi partenerul său de afaceri au investit în China, Croaţia şi Bosnia, în domeniul marochinăriei. „Când parteneriatul s-a oprit, mi-am

pus problema dacă să rămân în Italia sau să investesc în altă parte. România oferea avantajele unei pieţe emergente, pe care nu le mai găseşti pe piaţa vest-europeană, ajunsă la un nivel de stabilitate plictisitor”. Ajuns la Sibiu, după doi ani în care a încercat să înţeleagă lumea în care se află, a investit într-un domeniu nou. A deschis localuri cu stil şi conduce o echipă cu 30 de angajaţi. Mai întâi a apărut La Piazzetta, în iunie 2004. După un an s-a deschis Il Cappuccino. „Important nu este cât investeşti, ci cum. Pentru mine e important să fac totul bine, să-i fac pe oamenii cu care lucrez să simtă la fel ca mine. Vindem un concept original, unic în Sibiu. Încercăm să îmbinăm muzica de calitate şi momentele petrecute alături de prieteni cu minunata bucătărie italiană”, spune Gianfranco Colonna.


Il Cappuccino / La Piazzetta

The Italian island in the heart of Sibiu “Re-located” to Sibiu seven years ago, Italian businessman Gianfranco Colonna has built a Mediterranean “oasis” in Piaţa Mică. Gianfranco Colonna, the businessman who invited the Italian jazzmen to Romania.

During the summer that just ended, just like last year, the group of venues La Piazzetta - Il Cappuccino hosted the members of Milano Swing Band, who brought to Sibiu the sounds of dixie music, specific to the 30s. For one week, four respected instrumentalists from Milan offered exceptional musical soirees in Piaţa Mică. Their talent and appetite for jazz improvisation drew dozens of spectators every night. “This is my way of thanking the customers who visit us every day. The public’s response was positive, so we will have the band here again next year. We will enjoy an extended formula - a quintet”, promises

The rest of the summer hasn’t been quiet either, on the terraces of the two locations. Local artists or guests from other parts of the country entertained the customers with diverse musical arrangements - from classical music to rhythms closer to our days. “The rule” was that these events would take place at least three times a week, depending on the weather and the artists’ schedule.

„Requalification” A business, sun and medieval architecture fan, Gianfranco Colonna confesses that he settled in Sibiu to “invest in beautiful things”. He owns a cafe, Il Cappuccino, and the restaurants La Piazzetta and Gran Sasso. The three locations attract locals, but also many foreigners who work in Sibiu. In the 90s, Gianfranco Colonna and his business partner invested in China, Croatia and Bosnia, in

the leather products sector. At some point, their partnership stopped. “I had to decide whether to stay in Italy or to invest elsewhere. Romania offered all the benefits of an emerging market that cannot be found anymore in Western Europe, where there is a boring level of stability”. Once in Sibiu, after having spent two years trying to understand the new world he had entered, Gianfranco Colonna chose to invest in a new activity. He is not into the leather business anymore, but he sells a life concept. He opened stylish locations and now leads a team of 30 employees. First came La Piazzetta, in June 2004. A year later, Il Cappuccino opened. “It is not important how much you invest, but how you do it. For me it’s important to do everything well, to make the people I work with feel like me. We are selling an original concept, unique in Sibiu. We are trying to combine quality music and moments spent with friends with the wonderful Italian cuisine”, Gianfranco Colonna says.

Încredere în justiţie • Confidence in justice Viitorul restaurantului La Piazzetta se află într-un moment de cumpănă. În luna august, după mai multe tentative eşuate, municipalitatea a vândut, prin licitaţie, spaţiul în care funcţionează localul. În schimbul a circa 187.000 euro, locaţia a fost adjudecată de către omul de afaceri german Klaus Reisenauer. Gianfranco Colonna, proprietarul restului clădirii din Piaţa Mică 15, a contestat licitaţia pe motiv că spaţiul respectiv era nedezmembrat înainte de a fi pus în vânzare. „Este vorba de un spaţiu de 90 de metri pătraţi, în care ne desfăşurăm activitatea de cinci ani. Se poate spune că La Piazzetta a intrat în circuitul turistic şi cred că ar fi păcat ca Sibiul piardă o astfel de locaţie, cu atât mai mult cu cât există dubii în privinţa legalităţii licitaţiei. Va urma un proces şi am încredere că justiţia română va face dreptate în acest caz”, subliniază Gianfranco Colonna.

La Piazzetta’s future has reached a crucial point. In August this year, after several failed attempts, The City Hall auctioned the space that has been hosting the restaurant. In exchange for about 187,000 Euro, the location was bought by Klaus Reisenauer, a German businessman. Gianfranco Colonna, who owns the rest of the building located in Piaţa Mică 15, contested the auction because the space had not been disjointed before being sold. “It is an area of 90 sqm, in which we’ve been working for five years. La Piazzetta has become a part of the local tourism circuit and I think it would be a shame if Sibiu lost such a location, especially since there are doubts concerning the auction’s legitimacy. A process will follow and I am very confident that the Romanian justice will make the right decision in this case”, Gianfranco Colonna underlines.

Piaţa Mică nr. 15 Sibiu - 550182 Tel (+40) 269 23 08 79

Piaţa Mică nr. 14 Sibiu - 550182 Tel (+40) 788 29 98 07

www.sibiubusiness.ro

57


Kromberg & Schubert

Kromberg & Schubert

Angajator anti-criză Cu circa 2.500 de angajaţi şi clienţi “grei” din industria auto, Kromberg & Schubert este cel mai important investitor din Mediaş. RENUME. La patru ani de la sosirea la Mediaş, Kromberg & Schubert a devenit un punct de reper important pe harta economică a judeţului. REPUTATION. Four years after its arrival in Mediaş, Kromberg and Schubert has become an important milestone on the economic map of the county.

Potrivit conducerii concernului german, decizia de a deschide o filială în această zonă - a doua locaţie din România, după cea din Timişoara - a venit după cercetări de piaţă şi discuţii amănunţite cu autorităţile şi reprezentanţii Primăriei Mediaş. În 2005, într-un spaţiu închiriat, o echipă formată din 600 de oameni, care a avut alături, pentru o bună perioadă de timp, atât suport german, cât şi pe cel al angajaţilor Kromberg & Schubert Timişoara, a pus bazele a ceea ce a devenit astăzi unul dintre cei mai mari şi mai siguri angajatori din zonă. Cei 600 de angajaţi, care confecţionau cablaje pentru uşi, antene şi motoare, au format echipa de bază ce a ajutat la dezvoltarea şi instruirea ulterioară a noilor veniţi.

În linie dreaptă Din 2005 şi până acum, fabrica a cunoscut două faze esenţiale de dezvoltare. Prima a fost cea de ramp-up, iar a doua - cea de stabilizare. Prima etapă tocmai s-a încheiat. “A fost perioada acumulărilor, a tatonărilor. De la cei 58

SibiuBusiness Companii străine de top în Sibiu

600 de angajaţi cu care am pornit la drum, am ajuns, la un moment dat, la 3.000-3.500 de oameni. Au fost create locuri de muncă în primul rând pentru medieşeni, apoi pentru cei din oraşele apropiate - Târnăveni, Agnita, Dumbrăveni - dar şi pentru cei care locuiesc în satele şi comunele de pe o rază de 50 de kilometri de Mediaş. Din august 2005, luăm parte activ la creşterea rapidă a sectorului de cercetare-dezvoltare din concern, prin Centrul de Cercetare şi Dezvoltare Avansată Sibiu. O echipă tânără şi dinamică, formată din oameni motivaţi şi bine instruiţi, dezvoltă proiecte pentru marii producători germani de autovehicule. Gama cablajelor proiectate echipează atât autoturisme, cât şi vehicule comerciale, în următoarele zone: motoare, interior caroserie, uşi, sisteme audio. Pe de altă parte, modulul de comandă mecatronic, dezvoltat pentru motocicletele BMW, demonstrează avantajele integrării într-un mod eficient a părţilor electronice şi mecanice din autovehicule”, precizează Ciprian Hanea, director comercial la Kromberg & Schubert Mediaş.

În iunie 2006, subsidiara din Mediaş a concernului german s-a mutat într-un sediu nou - o fabrică modernă, construită la intrarea în oraş dinspre Sibiu. Ea pune la dispoziţia angajaţilor un mediu de lucru cu iz occidental, inclusiv băi şi duşuri modern echipate, iar birourile sunt amenajate pentru desfăşurarea activităţii în condiţii optime. Gândită pentru a permite fluxul mărfurilor, componentelor, subansamblelor şi cablajelor de la realizare până la verificare, împachetare şi transport, hala de producţie este organizată impecabil şi dispune de toate facilităţile necesare pentru o unitate de asemenea dimensiuni.

Organizare “la milimetru” În acest moment, accentul este pus pe stabilizarea companiei. Pentru clientul de bază, Audi, se fac cabluri de motor şi cabluri integrale. Fluxul materialelor este pus la punct până la cel mai mic detaliu. Materialele necesare 107 ani de existenţă Kromberg & Schubert România face parte dintr-un concern multinaţional prezent în 15 ţări. Cu o tradiţie de peste 100 de ani, acesta este unul dintre cei mai importanţi furnizori de cablaje electrice pentru industria automotive. Prima fabrică Kromberg & Schubert a fost inaugurată în 1902, în oraşul german Barmen (actualul Wuppertal). Primele unităţi de producţie din afara Germaniei au apărut în 1973, în Irlanda, Scoţia şi Elveţia. În România, grupul german este prezent din 2000, prin intermediul fabricii din Timişoara.


producţiei sunt stocate în depozit şi distribuite conform principiului FIFO (first in, first out). “Debitare” şi “Module” sunt sectoarele unde sunt pregătite ansamblurile şi subansamblurile necesare desfăşurării în condiţii cât mai bune şi rapide a lucrului pe bandă. Cele 11 benzi lucrează în două, trei sau chiar patru schimburi, în funcţie de cantitatea de cabluri ce trebuie livrată. Produsele sunt verificate calitativ şi dimensional, împachetate şi expediate în timp util către fabricile clientului. Anul 2009 a adus numeroase surprize. Criza resimţită la nivel mondial nu a ocolit nici concernul Kromberg & Schubert, nici principalul său client. “Printr-un management de calitate şi prin calcularea precisă a cheltuielilor şi veniturilor, am reuşit să străbatem această perioadă fără a face disponibilizări şi fără reducerea drastică a capacităţii de producţie. Un punct forte pentru succesul obţinut până acum este şi urmărirea activităţii pe centre de cost. Aceasta înseamnă că s-au stabilit principalii indicatori ce trebuie urmăriţi pe anul în curs - vânzări, materiale, salarii, transport ori reparaţii. Aceşti indicatori au fost trasaţi apoi pentru fiecare departament şi proiect în parte, în funcţie de specificul şi nevoile fiecăruia - pe scurt, au fost planificate sistematic veniturile şi chetuielile care ar apărea pentru fiecare centru de cost”, explică Ciprian Hanea. 107 Years in Business Kromberg & Schubert Romania is part of a multinational group present in 15 countries. With a tradition of over 100 years, it is one of the most important suppliers of electrical wiring in the automotive industry. The first Kromberg & Schubert plant was founded in 1902, in the German town of Barmen (today’s Wuppertal). The first production units outside of Germany were founded in 1973, in Ireland, Scotland and Switzerland. Since 2000, the German Group has been present in Romania, with the first factory in Timişoara.

Kromberg & Schubert

Anti-crisis employer With about 2,500 employees and major customers from the auto industry, Kromberg & Schubert is the largest employer in Mediaş.

According to its German management, the decision to set up a subsidiary in this area - the second location in Romania, subsequent to the one in Timişoara - was taken after market research and detailed discussions with the local authorities and the Mediaş town-hall officials. In 2005, in a rented location, a team of 600 people, who enjoyed German support, but also from Kromberg & Schubert Timişoara employees, had set the basis of what has become today one of the largest and trustworthy employers in the area. The 600 employees, who were manufacturing cables for doors, antennas and engines, formed the core team which helped in the expansion and training of newcomers.

Bee line Since 2005, the company has met two essential stages of development. The first one was that of ramp-up, and the second of stabilization. The first stage has recently ended. “This was a time of accumulation, of tapping. We started with 600 employees, but we ended up having, at one point, 3,0003,500 employees. The first jobs were created for Mediaş inhabitants, then for those living in the nearby towns: Târnăveni, Agnita, Dumbrăveni, but also for those living within a range of 50 kilometers from Mediaş. Since August 2005, we have actively taken part in the swift growth of the Research and Development (R & D) department within the group, through the R & D Advanced Centre in Sibiu. A young www.sibiubusiness.ro

59


and dynamic team, made of motivated and well-trained people, develops projects for the largest German car producers. The range of designed wiring equips both cars, as well as commercial vehi-cles, in the following areas: engines, inside body, doors and audio systems. On the other hand, the mechatronics control module, developed for BMW motorcycles, shows the advantages of efficient electronic and mechanic parts integration into vehicles”, said Ciprian Hanea, Kromberg & Schubert Mediaş Commercial Director. In June 2006, the Mediaş subsidiary of the German Group moved into a new headquarters - a modern plant, built at the exit road to Sibiu. It provides a working environment according to Western standards, including modern facilities and showers. The offices are designed so that the activity should run under optimal circumstances. Imagined in order to ensure the flow of merchandise, components, parts

and wiring from execution to supervision, wrapping and transportation, the production hall is impeccably organized and offers all the necessary facilities for a unit of such dimensions.

Precise structure At this time, the emphasis is put on the stabilization of the company. The main customer is Audi, for which engine cables and integral wiring are made here. The product flow is prepared to the last detail. The materials necessary for production are deposited and distributed based on the FIFO principle (first in, first out). “Cutting off” and “Modules” are the sectors where the assemblies and subassemblies necessary to the best and fastest conditions on the production line are planned. The 11 lines work in two, three or even four shifts, in accordance to the quantity of wiring due for delivery. The merchandise is quality controlled, supervised, wrapped and sent on time to customers.

2009 has brought unanticipated challenges. Kromberg & Schubert did not completely avoid the global economic crisis, nor did their current and potential customers. “Through quality management and precise mathematics of our income and outcome, we managed to go through this period of recession without lay-offs and drastic production losses. A key point to the success we have achieved so far is the supervision of business on cost centres. This means that the main indicators we need to keep an eye on this year: sales, material, wages, transport and repairs - have been established. These indicators have been outlined to each department and project in hand, depending on the specificity and needs of each one of them - in short, any expenses or incomes that would occur for each cost centre has been systematically planned”, explains Ciprian Hanea.

Angajări în vremuri tulburi • Hiring during “turbid” times

60

Într-un moment în care numeroase companii îşi pun problema “subţierii” schemei de personal, presa medieşeană anunţă că la Kromberg & Schubert se fac angajări. Ce le oferă concernul german celor care doresc să se alăture echipei deja formate?

In a time when numerous companies are taking personnel reduction measures, the Mediaş press has been announcing that Kromberg & Schubert is hiring people. What does the German Group offer to those who want to join the team already created?

“Un mediu de lucru european, o instruire continuă, pentru a-i ajuta să performeze în munca pe care o depun şi pentru a oferi clientului cele mai înalte standarde de calitate. Şansa de a promova într-o poziţie mai bună şi training-urile în străinătate sunt argumente serioase pentru atragerea de personal de calitate. Într-un an de criză economică, este important că mai există companii în România care oferă certitudinea că se poate planifica activitatea şi sub asemenea auspicii. Cu o echipă managerială tânără, dar eficace, Kromberg & Schubert Mediaş îşi desfăşoară operaţiunile într-o manieră ce dă confortul necesar celor 2.500 de angajaţi. Există în Mediaş 2.500 de oameni ce nu trebuie să se teamă de concedieri ori de întârzierea salariilor. Sunt 2.500 de oameni care se pregătesc să primească într-o echipă consolidată pe înalte principii de calitate, colegi noi, cărora să le insufle acelaşi spirit”, declară Ciprian Hanea.

“A European environment, a continuous training, in order to help them perform in their work and to offer the customer the highest quality standards. The chance of being promoted to a higher position and the training sessions abroad are serious arguments that can drum up quality personnel. In a year of economic crisis, it is important that in Romania there still are companies that offer the certainty that activity can be planned in such conditions. With a young, but effective managerial staff, Kromberg & Schubert Mediaş carries on its operations in a manner that gives comfort to its 2,500 employees. In Mediaş, there are 2,500 people who do not have to worry about lay-offs or wage delays. There are 2,500 people who are ready to welcome new colleagues - whom they can inculcate the same spirit - of a consolidated team, based on high principles of quality”, Ciprian Hanea states.

SibiuBusiness Companii străine de top în Sibiu

Şoseaua Sibiului Nr. 186 Mediaş - 551028 Judeţul Sibiu Tel. +40 269 80 77 12 Fax +40 269 80 77 44 E-Mail: KSRO-Me@kroschu.com www.kromberg-schubert.com


Lupp Construction

Lupp Construction România

Construcţii fără frontiere De aproape 100 ani, numele Lupp înseamnă edificarea unor investiţii pretenţioase. În această perioadă, din afacerea în construcţii pornită în 1910, în landul Oberhessen, s-a format grupul de companii Lupp de astăzi, cu activitate pe plan internaţional.

CALIFICARE. Lupp Construction produce, la doi paşi de Sibiu, prefabricate din beton pentru clădiri industriale, de locuinţe şi birouri, precum şi pentru poduri. QUALIFIED. Lupp Construction produces nearby Sibiu precast concrete for industrial buildings, rezidential or offices, as well as bridges.

Lupp Construction România a fost înfiinţată în 2004, ca filială a firmei Adolf Lupp GmbH + Co KG. Sediul central al subsidiarei se află la Sibiu. Din august 2006, Lupp Construction produce în comuna Cristian prefabricate din beton pentru clădiri industriale, de locuinţe şi birouri, precum şi pentru poduri. Programul de producţie cuprinde aproape toate elementele din gama construcţiilor din beton şi beton precomprimat. Pe o suprafaţă totală de 6.000 metri pătraţi, Lupp Construction produce, cu ajutorul unei staţii proprii de betoane, elemente prefabricate pentru construcţii industriale, de locuinţe şi poduri. Gama de produse cuprinde elemente prefabricate lineare cum ar fi stâlpi şi grinzi, grinzi din beton precomprimat, precum şi panouri de perete şi grinzi de pod cu o lungime de până la 40 m şi o greutate de până la 50 tone. Cu o producţie lunară de circa 3.000 tone prefabricate, Lupp poate duce la bun sfârşit proiecte la scară mare. Fabrica de elemente prefabricate dispune de un departament tehnic pentru calculul structurilor de rezistenţă şi anteproiectare, de o staţie de betoane proprie, un laborator pentru betoane pentru efectuarea verificărilor 62

SibiuBusiness Companii străine de top în Sibiu

proprii, de patru standuri de precomprimare şi spaţii de producţie pentru până la 30 elemente prefabricate pe zi, şi de o firmă parteneră de transport şi macarale pentru montajul corespunzător conform termenelor. „Amplasamentul în centrul ţării, cu legătură directă la DN1, garantează o livrare rapidă şi punctuală pentru toate proiectele din România. Graţie mottoului nostru - calitate şi competenţă în construcţii - suntem de aproape 100 de ani o companie de succes în Germania. În acelaşi spirit dorim să derulăm şi în România, împreună cu beneficiarii noştri, proiecte de înaltă ţinută la nivel tehnic şi calitativ, cu

respectarea termenelor”, precizează conducerea companiei. Numele Lupp este legat de construirea supermarket-urilor Kaufland din Alba Iulia, Odorheiu Secuiesc, Târgu Mureş, Suceava şi Focşani. În prezent, compania germană construieşte pentru firma Egger, la Rădăuţi, o clădire-atelier în cadrul unei noi fabrici de plăci aglomerate. Domeniul cu cea mai mare cifră de afaceri este cel al construcţiilor la cheie, pentru beneficiari din sectorul meşteşugăresc şi industrial. Clienţii provin în special din ramura industriei alimentare, din industria de automobile, textilă şi de prelucrare a lemnului.


Lupp Construction România

Constructions without borders For roughly 100 years, the name Lupp stands for competent realization of challenging construction projects. Throughout this period, the internationally operating Lupp group has evolved from the construction company founded in Oberhessen, in 1910.

Lupp Construction Romania SRL was founded in 2004, as a 100% subsidiary of Adolf Lupp GmbH+Co KG. The headquarters is located in Sibiu. Since August 2006, Lupp Construction has been producing precast concrete parts for industrial, residential, office and bridge construction, in Cristian, near Sibiu. The production line comprises almost all parts of concrete and prestressed concrete construction. In a production area of 6,000 sqm, prefabricated parts for commercial, residential and bridges are being produced using Lupp’s own concrete mixing plant. The selection of products include components like columns and beams, prestressed concrete beams, walls and bridge construction beams with a length up to 40 metres and a weight

up to 50 tonnes. With a monthly production of about 3,000 tonnes of prefabricated parts per month, Lupp is able to produce fast and on schedule for larger projects. The precast concrete facility offers a technical office for static calculations and pre-project set-up, own concrete mixing plant, a concrete laboratory for internal quality control, four prestressing beds for up to 30 pre-fabricated parts per day and an affiliated transport and crane company for professional and on schedule assembly. „The central location, with direct transport access to the main West-East connection, guarantees a fast and punctual supply of all projects in Romania. With our guideline - Construction based on quality and competence - we have been successful

in Germany for roughly 100 years. Exactly like this we want to accomplish projects together with our clients on a high technical level, on schedule and quality-conscious”, states the company’s management. The name Lupp is linked to the construction of the Kauflaud supermarkets in Alba Iulia, Odorheiu Secuiesc, Târgu Mureş, Suceava and Focşani. Lupp is currently constructing a production facility for the new project of a particle board factory for Egger company, in Rădăuţi. The top-selling division is the turnkey sector for commercial and industrial clients. Most of its clients are in the food production area as well as automobile, textile and wood-working industry.

Grupul Lupp • Lupp Group

Pe lângă sediul central din oraşul german Nidda (Hessen), Adolf Lupp GmbH + Co KG are sedii şi la Berlin şi în Marktheidenfeld, Merseburg şi Gotha. Compania este angajată în activităţi în Europa, dar şi în Africa (Libia, Algeria, Camerun şi Ghana), America Centrală (El Salvador, Nicaragua, Belize şi Haiti) şi Asia. Un domeniu esenţial îl constituie construcţiile la cheie pentru beneficiari din domeniul administraţiei şi gospodăririi locale, meşteşugăresc şi industrial. La fel de importante sunt construcţiile din domeniul podurilor şi al staţiilor de epurare şi filtrare a apei. Două treimi dintre proiectele din portofoliul Lupp au valori cuprinse între 2,5 şi 20 milioane euro. În ultimii ani, cifra de afaceri a grupului german s-a situat între 115 şi 130 milioane euro. Grupul Lupp este reprezentat în România şi de către compania Lupp Project. Aceasta şi-a început activitatea în iunie 2007.

In addition to the headquarters in Nidda (Hessen) Adolf Lupp GmbH + Co KG has branch offices in Berlin, Marktheidenfeld, Merseburg and Gotha. The company operates Europe-wide, as well as in Africa (Libya, Algeria, Cameroon and Ghana), Central America (El Salvador, Nicaragua, Belize and Haiti) and Asia. A main focus is turnkey construction for municipal, commercial and industrial clients. Just as important for Lupp is construction engineering with the areas of bridge building and sewage treatment plants. Two thirds of the projects are turnkey industrial and administration buildings of values between 2.5 and 20 million Euro. In total, the turnover of Lupp Group amounted to between 115 and 130 million Euro, during the past few years. Lupp Group is represented in Romania also by Lupp Project. The company started its activity in June 2007.

Str. XIII, Nr. 106 Cristian - 557085 Judeţul Sibiu Tel.: (+40) 369 10 32 00 Fax: (+40) 369 10 32 11 E-mail: info@.lupp.ro Web: www.lupp.ro

www.sibiubusiness.ro

63


Mico Legnami

Mico Legnami

“Rădăcinile noastre sunt în lemn” Cea mai importantă companie italiană în domeniul prelucrării lemnului este prezentă în România prin intermediul unei fabrici de cherestea la Miercurea Sibiului.

PERFORMANŢĂ. Minerva Giurgiu şi colegii săi reprezintă la Sibiu un nume cu rezonanţă în industria mondială a prelucrării lemnului. PERFORMANCE. Minerva Giurgiu and her co-workers represent in Sibiu a big name in the global industry of wood processing.

Mico Legnami este o companie fondată la Miercurea Sibiului, în martie 2001, de către Corà Domenico & Figli SpA, societate cu sediul în Tavernelle di Altavilla - Vicenza. Pentru activitatea desfăşurată din 2002 încoace, în domeniul prelucrării lemnului, Mico Legnami a fost premiată de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Sibiu cu primul loc, în fiecare an, şi a obţinut două diplome de onoare şi o diplomă de excelenţă pentru rezultatelele sale economice, la categoria Întreprinderi Mici şi Mijlocii. Obiectul principal de activitate al companiei îl constituie procesarea buşteanului şi producerea de cherestea de cea mai bună calitate, cu posibilităţi de aburire şi uscare. 64

SibiuBusiness Companii străine de top în Sibiu

Mico Legnami produce cherestea verde şi uscată din foioase europene (tei, frasin, nuc, cireş şi paltin) şi comercializează cherestea de diferite esenţe exotice din Africa (Ayous, Dibetou, Bahia, Frake, Frame, Muteness, Doussie, Padouk, Iroko, Sapele, Sipo, Okoumé), America (Douglas, Hemlock, Cerejeira, Marupe, Tauari), şi Asia - Indonezia (Seraya - Meranti şi Teak indonezian). De asemenea, de la Mico Legnami pot fi cumpărate elemente de lemn stratificat din Meranti. Compania cu sediul în Miercurea Sibiului se întinde pe o suprafaţă de trei hectare, pe care se află hala de producţie de 2.800 metri pătraţi, două depozite pentru cherestea uscată, cu o suprafaţă de 2.000 de metri pătraţi, şi depozitul de buştean, care ocupă un hectar. Linia tehnologică este un Banzic Artiglio 1400, cu capacitate de tăiere de circa 40 mc/8 ore. Cele zece camere de uscare au o capacitate totală de 600 mc, iar aburitorul - una de 40 mc.

Producţie pe trei continente Schema de încadrare a companiei Mico Legnami cuprinde 38 de salariaţi. “Mizăm pe un colectiv tânăr, bine sudat sufleteşte şi profesional. Din echipa noastră fac parte oameni deosebiţi, competenţi, care se adaptează din mers cerinţelor europene de calitate şi care fac faţă schimbărilor necesare pentru a păstra produsele noastre la un standard ridicat. Mottoul nostru - <Rădăcinile noastre sunt

în lemn> - ne obligă să respectăm şi să prelucrăm lemnul la standardele de calitate cele mai înalte. Suntem o companie competitivă atât pe piaţa internă, cât şi pe cea externă”, explică Minerva Giurgiu, director general al companiei Mico Legnami. Fondată cu 90 de ani în urmă, in 1919, compania Corà Domenico & Figli SpA face parte fundamentală din dezvoltarea economică a Italiei şi a Europei în sectorul prelucrării lemnului. După anul 2000, Corà Domenico & Figli SpA şi-a consolidat prezenţa ca producător direct prin deschiderea unor co-asociaţii de producţie în Bosnia, România şi Gabon (Africa). La baza acestor investiţii a stat intenţia de a putea controla direct fazele de prelucrare primară, pentru a oferi o gamă diversificată de produse, care să satisfacă exigenţele cele mai riguroase. “Astăzi, firma Corà Domenico & Figli SpA înseamnă în primul rând cultura lemnului. Achiziţiile şi experienţele muncii meşteşugăreşti s-au contopit cu structura tehnică şi organizatorică a unei mari întreprinderi. Gama amplă şi diversă de esenţe ce provin din toată lumea (America de Nord şi de Sud, Europa, Asia şi Africa) disponibile în depozite din care livrarea se face prompt, serviciile oferite, uscarea, evaporarea şi reselecţia, fac ca oferta companiei Corà Domenico & Figli să fie cea mai diversă de pe piaţa italiană şi să fie în măsură să satisfacă exigenţele a mai mult de 8.000 clienţi constanţi”, precizează Minerva Giurgiu.


Mico Legnami

“Our roots are in wood” The most important Italian company in wood processing is present in Romania with a timber factory in Miercurea Sibiului. Mico Legnami is a company founded in Miercurea Sibiului, in March 2001, by Corà Domenico & Figli SpA, a company based in Tavernelle di Altavilla - Vicenza. For the activity developed since 2002 in the processing of wood, Mico Legnami received the first prize every year in the Small and Medium Enterprises category, awarded by the Chamber of Commerce, Industry and Agriculture Sibiu, and also two Diplomas of Honor and one of Excellence for its economic outgrowth. The company’s main activity is the processing of logs and the production of timber at the highest quality, having the possibility of steaming and drying it. Mico Legnami produces green and dry timber of European wood (linden tree, ash tree, nut tree, cherry tree and sycamore maple) and markets timber of exotic essences from Africa (Ayous, Bahia, Frake, Framire, Mutenie, Doussie, Padouk, Dibetou, Iroko, Sapele, Sipo, Okoume), America (Douglas, Hemlock, Cerejeira, Marupa, Tauari), and Asia - Indonezia (Seraya - Meranti and Indonesian Teak). Mico Legnami also sells elements of stratified wood from Meranti. Miercurea Sibiuluibased company covers an area of 3 ha, which includes a 2,800 square meter production hall, two depots of about

2,000 sqm for dried timber, and a log depot of 1 ha. The technological line is a Banzic Artiglio 1400, with a cutting capacity of about 40 cm in 8 hours. The ten drying rooms have a total capacity of 600 cm, while the streamer has a capacity of 40 cm.

Production on three continents Mico Legnami’s personnel scheme includes 38 employees. “We count on a young personnel, well <welded> spiritually and professionally. Our team is formed by special, competent people, who adapt easily to the European quality requirements and deal well with the changes necessary to keep our products at a high standard. Our motto - <We have our roots in the wood> - binds us to respecting and processing the wood at the highest quality standards. We are a competitive company, on both the internal and external market”, Minerva Giurgiu, Mico Legnami General Manager, explains. Founded 90 years ago, in 1919, Corà Domenico & Figli SpA has played a fundamental role in the economic development of both Italy and Europe in the timber processing sector. After 2000, Corà Domenico & Figli SpA has strengthened its pre-

DIVERSITATE. Mico Legnami comercializează cherestea de diferite esenţe exotice din Africa, cele două Americi şi Asia. DIVERSITY. Mico Legnami markets different exotic essences of timber from Africa, the Americas and Asia.

sence as a direct producer by establishing joint-ventures in Bosnia, Romania and Gabon (Africa). At the basis of these investments stood the intention to directly control the initial steps in the production chain, in order to provide a diversified range of products able to meet an ever-increasing demand. “Today, Corà Domenico & Figli SpA means primarily wood culture. Purchases and craft work experiences have merged with the technical and organizational structure of a large enterprise. The broad and diverse range of essences coming from around the world (North and South America, Europe, Asia and Africa), available in our depots from where they are promptly delivered, our services, the drying, the evaporation and the reselection, turn the company’s offer into the most diverse on the Italian market and allows it to satisfy the requirements of more than 8,000 constant customers”, says Minerva Giurgiu.

Corà Domenico & Figli în cifre • Corà Domenico & Figli in figures • 90 de ani de existenţă • circa 400 de angajaţi în cadrul companiei şi un total de peste 1.000 în Grupul Corà • export: 40 la sută • cifră de afaceri: peste 150 de milioane de euro, după vânzarea a peste 330.000 mc de lemn • cotă de piaţă în Italia: 80 la sută

• 90 years of existence • About 400 employees within the company and a total of over 1,000 in Corà Group • Export: 40% • Turnover: over 150 million Euro, as a result of the sale of more than 330,000 sqm of wood • Market share in Italy: 80%

Str. Horia Nr. 395 Miercurea Sibiului - 557150 Judeţul Sibiu Tel. (+40) 269 53 35 59 Fax (+40) 269 53 35 61 E-mail: office@mico-legnami.ro Web: www.mico-legnami.ro

www.sibiubusiness.ro

65


Mobilia Company

Mobilia Company

Piatra de temelie Investiţia de cinci milioane de euro, în primul mall de mobilă din Sibiu, este primul pas dintr-un plan pe termen lung al româno-canadienilor de la Mobilia Company. ÎNCEPUT. Mobilia Company a ales Sibiul ca poartă de intrare pe piaţa românească. BEGINNING. Mobilia Company chose Sibiu as a gateway to the Romanian market.

dus la crearea a 80 de locuri de muncă. Segmentul de clienţi urmărit prin alegerea furnizorilor este cel cu venituri medii. În afara locaţiei închiriate în Sibiu, Mobilia Company mai deţine un showroom de mobilă de circa 2.000 de metri pătraţi, în Bucureşti.

Compania intenţionează să aplice modelul de la Sibiu în alte 17 locaţii din ţară, în urma unor investiţii calculate la circa 85 milioane euro. Aceasta, însă, când piaţa şi condiţiile financiare o vor permite din nou, pentru că recenta criză economică a amânat planul ambiţios al companiei. Mobilia Company se traduce, de fapt, prin doi asociaţi cu părţi egale: Răzvan Paraschiv şi Tamim Saheb. Ambii au văzut în piaţa de mobilă o oportunitate de afacere, mai ales după ritmul de dezvoltare urbană accelerat al ultimilor ani. Peisajul mobilei s-a mai domolit în 2009, dar semne de revenire sunt aşteptate în anul ce urmează. “Am ales să investim la Sibiu pentru 66

SibiuBusiness Companii străine de top în Sibiu

că oraşul are parte de o dezvoltare fantastică şi promite pe termen lung. Există o mare cerere de mobilier şi ni s-a părut firesc să demarăm aici o asemenea investiţie. Intenţia noastră este de a aduce la Sibiu furnizori de mobilă de calitate”, a declarat, în momentul deschiderii mall-ului din Sibiu, Daniela Sandu, directorul de operaţiuni pe Sibiu al firmei Mobilia Company. Mall-ul de mobilă din Sibiu, amenajat în cadrul Shopping City Sibiu, are o suprafaţă de 6.100 metri pătraţi şi adună în acelaşi loc în jur de 25 de producători de mobilă din ţară. Printre ei se află Mobex Târgu Mureş, Lemet Câmpina, Atas Lightning şi Simex. Investiţia în Mobilia Sibiu a

Mobilia Company dezvoltă ideea de mall specializat pe mobilier şi oferă producătorilor oportunitatea de a închiria spaţii de expunere moderne, într-un ambient cu arhitectură spectaculoasă, în centre comerciale vaste şi complet utilate. Spaţiile sunt create pentru a pune în evidenţă elementele de mobilier prin poziţie, iluminat şi prin diverse accesorii ce creează o atmosferă plăcută. “Clienţii noştri beneficiază de parcare gratuită, agenţi de pază, supraveghere video, acces TIR, acces telefon şi internet, sistem de climatizare, iluminat adecvat temei expuse, un sistem audio ambiental, grupuri sanitare şi vestiare”, arată Daniela Sandu. Mobilia ar putea deveni prima reţea independentă de distribuţie de pe piaţa mobilei din România, în condiţiile în care cele existente la aceasta oră - Mobexpert, Elvila, Staer - sunt deţinute tot de producători, care vând prin intermediul lor, în primul rând, propriile produse. Planul iniţial, gândit de Mobilia Company în momentul lansării proiectului de la Sibiu, prevedea deschiderea altor locaţii similare în ţară, în următorii cinci ani. „Investiţiile constau în garanţiile ce trebuie depuse şi în amenajarea spaţiului şi sunt finanţate din bani proprii, din celelalte societăţi pe care le controlăm”, spune Răzvan Paraschiv.


Mobilia Company

The cornerstone The five million Euro investment in the first furniture mall in Sibiu is the first step in a long term plan of the Romanian-Canadian Mobilia Company.

The company intends to apply the model in Sibiu in another 17 locations in the country, with investments estimated at more than 85 million Euro. However, this will happen when the market and the financial conditions will allow it again. The recent economic crisis has overshadowed the company’s ambitious plan. In fact, Mobilia Company means two business partners with equal shares: Răzvan Paraschiv and Tamim Saheb. They both saw the opportunities the furniture market offered, especially after the accelerated pace of urban development of recent years. The furniture market has subsided in 2009, but signs of recovery are expected next year. “We chose to invest in Sibiu because the city has enjoyed a fantastic development and promises on long term. There is a demand for furniture and it seemed natural to launch such an investment here. Our intention is to bring here quality furniture suppliers”, declared Daniela Sandu, Mo-

bilia Company Sibiu Director of Business Operations, at the opening of the mall. The furniture mall arranged at the Shopping City Sibiu covers an area of 6,100 sqm and gathers about 25 furniture manufacturers in the country, such as Mobex Târgu Mureş, Lemet Câmpina, Atas Lightning and Simex. The investment in Mobilia Sibiu led to the creation of 80 jobs. The targetted segment is that of customers having average income. This is reflected in the selection of suppliers. In addition to the location rented in Sibiu, Mobilia Company also operates a furniture showroom of about 2,000 sqm in Bucharest. Mobilia Company develops the idea of a mall specialized in furniture and offers manufacturers the opportunity to lease modern, fully equipped exhibition spaces, in an environment with spectacular architecture, in large shopping centres. The locations are designed to highlight the furniture items. The lighting and the various

accessories create a pleasant atmosphere. “Our customers get access to free parking, security guards, video surveillance, truck access, phone and Internet access, air-conditioning system, lighting adequate to the exposed items, ambiental sound system, toilets and changing rooms”, Daniela Sandu explains. Mobilia could become the first independent distribution network on the Romanian furniture market, given that the existing ones at this time Mobexpert, Elvila, Staer - are held by producers who are more interested to sell their own products first. The original plan, conceived by Mobilia Company at the launch of the project in Sibiu, prefigured the opening of other similar locations in the country, in the next five years. “The investments consist of the guarantees to be submitted and of space planning. In order to finance them, we use our own funds and the money of other companies we control”, says Răzvan Paraschiv.

Afacere româno-canadiană • Romanian-Canadian Business Mobilia Company este o societate cu acţionariat mixt româno-canadian, controlată de Răzvan Paraschiv şi Tamim Saheb. Ultimul este acţionar majoritar în societatea Tamilia Tex Bucureşti. Grupul de firme Mobilia mai cuprinde societatea Romwood Group Bucureşti, unde acţionar majoritar este Răzvan Paraschiv. Romwood Group este o societate ce livrează materii prime pentru producătorii de mobilă din ţară şi din străinătate.

Mobilia Company is a company with Romanian-Canadian joint ownership, controlled by Răzvan Paraschiv and Tamim Saheb. The latter is the majority shareholder of Tamilia Tex Bucharest. Mobilia Group also includes Romwood Group Bucharest, where Răzvan Paraschiv is the main shareholder. Romwood Group is a company that supplies raw materials for furniture manufacturers in the country and abroad.

DN1, Km 306 (Shopping City Sibiu) Şelimbăr - 557260 Judeţul Sibiu Tel.: (+40) 269 42 78 09 Fax: (+40) 269 42 78 08 Web: www.mobiliacompany.com

www.sibiubusiness.ro

67


Pralin

Pralin

Recesiune “dulce” Grupul de firme Pralin estimează pentru acest an o cifră de afaceri mai mare decât cea din 2008.

Conducerea Pralin estimează că va realiza o creştere cu cinci procente a rulajului, faţă de cel de anul trecut, când compania a înregistrat o cifră de afaceri de 1,5 milioane euro. “Totul depinde în primul rând de evoluţia cursului valutar şi a economiei, în semestrul al doilea. Analiştii vorbesc despre un apogeu al crizei în această perioadă”, afirmă Florin Balan, managerul Pralin. Primele şase luni din 2009 au fost pozitive pentru firma din Cisnădie, cu o creştere de zece la sută a cifrei de afaceri faţă de perioada similară a anului trecut.

OPTIMIST. Florin Balan se aşteaptă ca Pralin să încheie cu bine un an care a dat bătăi de cap multor companii. OPTIMISTIC. Florin Balan expects Pralin to conclude well a year that has caused headaches for many companies.

Pralin are în portofoliu 130 de produse şi un brand propriu - ciocolata Brukenthal, lansată la sfârşitul anului trecut. “La început, lumea a fost reticentă în privinţa acestui produs. Este un tip aparte de brand, un concept nou, un sortiment de ciocolată <istorică>. Am acordat o atenţie deosebită imaginii noului produs, de la ambalaj şi etichetă până la strategia de promovare şi brand. Ciocolata este distribuită prin intermediul Muzeului Brukenthal din Sibiu şi al magazinelor de prezentare ce aparţin acestuia”, precizează Florin Balan. În acest moment, angajaţii singurei fabrici de artizanat în ciocolată din România muncesc de zor pentru a pregăti Sărbătorile de iarnă. “Am început încă din vară pregătirea pentru sezonul de iarnă. Am început să creăm figurine pentru Crăciun, Moşi Crăciun, oameni de zăpadă, cizmuliţe, brazi, felicitări şi alte figurine tradiţionale de ciocolată”. Managerul Pralin a observat că pe piaţa din România cele mai solicitate sunt pralinele cu motive de sărbători. Cine nu-şi permite un Moş Crăciun de

68

SibiuBusiness Companii străine de top în Sibiu

Cu diverse arome, figurinele şi pralinele “confecţionate” la Cisnădie sunt comandate în acest an în număr mai mare, în ciuda condiţiilor economice dificile. ciocolată are posibilitatea să comande doar o cizmuliţă a Moşului. Atât cei mici, dar şi cei mari, sunt atraşi de puzzle-urile, CD-urile ori felicitările speciale de ciocolată cu Moş Crăciun. Cu diverse arome, din ciocolată belgiană albă sau neagră, figurinele şi pralinele “confecţionate” la Cisnădie sunt comandate în acest an în număr mai mare, în ciuda condiţiilor economice dificile, spune managerul companiei din Cisnădie. La fabrica din apropierea Sibiului, Pralin prelucrează manual ciocolată belgiană, care ajunge la un segment mai pretenţios de clienţi. Practic, la Cisnădie sosesc din Belgia, sub formă de semipreparat, ciocolata şi cremele, care sunt apoi aromatizate şi puse în forme inedite. Produsele sunt comercializate doar pe bază de comenzi speciale. În afara celor de la Muzeul Brukenthal, ele se regăsesc în marile lanţuri hoteliere de patru şi cinci stele, ca şi în restaurantele de top din ţară. De altfel, alături de distribuţia direct din fabrică, acest tip de vânzare aduce profitul companiei. Dacă Moş Crăciun se pregăteşte cu o nouă lansare surpriză în acest an la Pralin, Iepuraşul a venit, de Paşte, în 2009, cu primele ouă încondeiate din ciocolată. La începutul acestui an, la Cisnădie a avut loc şi o altă premieră pentru România: lansarea primelor prăjituri cu “diamante” comestibile. Din gama inedită de produse realizate manual la Cisnădie, în ultimii ani, mai fac parte inimioarele poleite cu aur şi argint comestibil, cărţile poştale, Kamasutra, monedele şi tablourile din ciocolată.


Pralin

“Sweet” recession Pralin group of companies expects to exceed its 2008 turnover this year.

Pralin’s management expects a 5% increase in turnover compared to the previous year, when the company registered a turnover of 1.5 million Euro. “Everything depends primarily on the evolution of the exchange rate and of the economy in the second half of the year. Analysts believe that the crisis will reach its highest point in this period”, said Florin Balan, manager of Pralin. The first six months of 2009 were positive for the company located in Cisnădie, with a 10% increase in turnover compared to the same period of last year. Pralin has a portfolio of 130 products and a brand - the Brukenthal chocolate, launched at the end of last year. “At first, people were reluctant about this product. It is a special type of brand, a new concept, a <historical> chocolate. We paid particular attention to the image of the new product, from packaging and labeling to advertising and branding. The chocolate is distributed via Brukenthal Museum Sibiu and its stores”, says Flo-

Coming in various flavors, the figurines and pralines made of white or black Belgian chocolate in Cisnădie, are ordered even more this year, despite the difficult economic conditions.

rin Balan. The employees of the only craft chocolate factory in Romania are currently preparing for the winter holidays. “We started to prepare for winter in summer. We have been creating Christmas figures, Santa Clauses, snowmen, little boots, Christmas trees, cards and other traditional chocolate figurines”. Pralin’s manager has noticed that the highest demand on the Romanian market is for the pralines especially designed for holidays. Those who cannot afford a Santa Claus chocolate can order only one of Santa’s boots. Both children and adults are attracted to the puzzles, the CDs, the greeting cards or the special Santa Claus chocolate. Coming in various flavors, the figurines and pralines made of white or black Belgian chocolate, in Cisnădie, are ordered even more this year, despite the difficult economic conditions, says Florin Balan. At the factory near Sibiu, Pralin processes by hand Belgian chocolate that

reaches a demanding customer segment. Basically, the chocolate and the creme come from Belgium and they are subsequently flavored and molded in unusual shapes. The products are marketed based on special orders only. Beside the ones at the Brukenthal Museum, they can be found in major four and five-star hotel chains, as well as in top restaurants in the country. Moreover, alongside direct distribution, straight from the factory, this type of sale brings the company’s most important profit. While Santa Claus is preparing a new special release, the Easter Bunny brought the first chocolate painted eggs this year. Earlier this year, Cisnădie witnessed yet another first for Romania: the launch of the first edible „diamond” cakes. The innovative range of handmade products from Cisnădie, in recent years, includes also hearts gilded with edible gold and silver, postcards, Kamasutra, chocolate coins and paintings.

Distribuitor pentru liderul mondial • Distributor for world leader Pralin Cisnădie este distribuitor unic pentru România al gamei de produse Gourmet a producătorului belgian de ciocolată Barry Callebaut. Acesta este lider mondial în producţia de ciocolată industrială, cu vânzări anuale de peste 4,8 miliarde de franci elveţieni. Compania este prezentă în 26 de ţări, deţine în jur de 40 de fabrici şi are peste 7.000 de angajaţi. Grupul cu sediul central la Zurich funcţionează în formula actuală din 1996, de când producătorul belgian Callebaut şi francezii de la Cacao Barry şi-au unit forţele.

Pralin Cisnădie is the sole distributor for Romania of the range of Gourmet products made by Belgian chocolate producer Barry Callebaut, the world’s leading manufacturer of high-quality chocolate, with with annual sales of more than CHF 4.8 billion. The company is present in 26 countries, operates about 40 production facilities and employs more than 7,000 people. The Zurich-based Group has been operating in the current formula since 1996, when Belgian producer Callebaut and French Cacao Barry joined forces.

PRALIN Strada Cetăţii, Nr. 13 Cisnădie - 555300 Judeţul Sibiu Tel.: (+40) 269 56 44 86 Fax: (+40) 269 21 53 07

www.sibiubusiness.ro

69


interviu / interview

Sorin Freciu / Daniel Apostol (The Money Channel):

“Politica editorială nu se schimbă în funcţie de perioadele prin care trece economia” Dacă nu ar fi existat, ar fi trebuit inventat. The Money Channel, singurul post TV specializat în reflectarea mediului de afaceri, şi-a câştigat renumele de Televiziunea de business a României. Directorul general Sorin Freciu şi redactorul şef Daniel Apostol vorbesc despre cei trei ani de The Money Channel şi despre felul în care acesta se adaptează la noua atmosferă din economia românească.

SIBIU BUSINESS: Televiziunile generaliste se întrec în comentarii prăpăstioase când reflectă situaţia economică actuală. Abundă mesajele negative care, adesea, sunt chiar mai negre decât realitatea. Poate contrabalansa această situaţie o televiziune de business, cu acces direct la oamenii de afaceri, adică la sursa informaţiilor?

APOSTOL: “Treaba noastră este să informăm publicul cu privire la viaţa economică a societăţii şi a lumii. Asta îi interesează pe telespectatorii noştri şi aici ne concentrăm atenţia”. APOSTOL: “Our concern is to inform the public about the economic life of our society and of the world. This is what our viewers are interested in and where we focus on”.

Sorin Freciu: De multe ori, televiziunile generaliste caută senzaţionalul pentru audienţe. Într-o perioadă de turbulenţe economice, cuvântul de ordine ar trebui să fie “responsabilitate”. Ne adresăm unui public educat 81 la sută dintre telespectatorii noştri au studii superioare şi aproape jumătate sunt întreprinzători sau manageri pentru care informaţia de business are, uneori, importanţă vitală. Dacă îl dezamăgeşti, te taxează imediat şi nu revine în faţa micului ecran. The Money Channel este respectat tocmai pentru profesionalismul şi responsabilitatea de care a dat dovadă în fiecare situaţie. Echidistanţa, seriozitatea şi responsabilitatea faţă de public, informarea corectă şi promptă ar trebui să fie valorile după care să se ghideze orice canal media. Daniel Apostol: Răspunsul este, evident, pozitiv. Misiunea noastră este de a-i face pe telespectatori conştienţi de ceea ce se întâmplă, de a le furniza informaţiile necesare şi utile astfel

72

SibiuBusiness Companii străine de top în Sibiu

încât să poată face ei înşişi judecăţile de valoare cu privire la deciziile care le afectează viaţa. Rolul nostru este deopotrivă de a semnala ameninţările ce apar pe fondul unei situaţii economice dificile şi de a relata cazurile de succes, situaţiile cu conotaţie pozitivă, constructivă, care pot fi exemple reale, din economia reală, de soluţii de depăşire a crizei economice. Situaţia economică nu mai seamănă deloc cu cea din momentul lansării The Money Channel. În ce măsură este influenţată de recesiune politica editorială a postului? S.F.: Politica editorială nu se schimbă în funcţie de perioadele prin care trece economia. Rămânem acelaşi fin “observator” al realităţii. Pentru noi, ca specialişti în media de business, criza reprezintă o provocare şi o responsabilitate şi mai mare. Am generat o serie de proiecte editoriale menite să-i ajute pe cititorii şi telespectatorii noştri să ia cele mai bune decizii, întro perioadă dificilă. Situaţia economică prin care a trecut România între 2000 şi 2008 va fi greu să se repete curând. Misiunea noastră este însă aceea de a oferi informaţii corecte, în timp real şi fără implicaţii emoţionale. D.A.: Valorile fundamentale ale postului nu se modifică, indiferent de vremurile pe care le trăim. Schimbă-


rile economice, dinamica firească a societăţii, modificările de substanţă în plan extern şi intern ne provoacă la o şi mai mare atenţie asupra păstrării acestor valori, indiferent de natura conţinutului editorial pe care trebuie să-l construim. Acum trei ani, ne propuneam să încurajăm publicul să devină investitor - în piaţa de capital, în titluri de portofoliu, în proiecte diverse, dar iată că pieţele financiare şi de capital suferă o turnură şocantă. Oportunităţile de investiţii nu mai sunt aceleaşi. Nevoia de economisire se face resimţită. Asta însă nu ne schimbă dorinţa de a-i informa corect pe telespectatori, aşa încât să-şi poată face singuri planurile financiare, fie ele de investiţie ori de economisire. Cum ar arăta un bilanţ al celor trei ani de prezenţă pe piaţă a postului The Money Channel? Financiar şi editorial, sunteţi unde v-aţi propus în momentul lansării? S.F.: La început, mulţi nu au crezut în noi. Astăzi suntem unul dintre cele mai respectate branduri de pe piaţă. Peste jumătate de milion de români urmăresc The Money Channel şi zeci de mii afirmă că este în topul preferinţelor lor. Este o mare satisfacţie să câştigăm încrederea şi respectul unui public pretenţios, precum cel de business. Sunt oameni care nu pot fi uşor impresionaţi şi mă bucur să văd că această piaţă reacţionează prompt la informaţia pe care o livrăm. Nu este un public numeros, dar este unul premium, la care se ajunge greu. Advertiserii au început să conştientizeze asta, deşi The Money Channel nu este măsurat în mod clasic, prin peoplemetere. Piaţa s-a mai maturizat. În 2008, am integrat televiziunea cu redacţiile Business Standard şi Money Express (brandurile Diviziei Business Media Realitatea-Caţavencu). Asta ne-a ajutat să dăm şi mai multă forţă proiectelor speciale. De exemplu, Antreprenor a crescut de la o secţiune în ziar la o emisiune TV, iar acum are şi un portal, antreprenor.net. Recent a fost lansat şi portalul money.ro, care înglobează conţinutul site-urilor de business ale grupului, materiale editoriale proprii şi servicii dedicate cititorilor de presă economică. Folosim forţa dată de integrarea mai multor medii pentru a avea audienţe cât mai mari pentru proiectele pe care vrem

să le facem, şi da, are efecte pozitive şi pe plan financiar. Suntem acolo unde ne-am propus şi ne vom concentra pe dezvoltarea fiecărui produs al diviziei şi pe continuarea procesului de integrare. Avem în plan multe proiecte editoriale noi. D.A.: The Money Channel a urmat parcursul de dezvoltare proiectat la momentul lansării: creşterea interesului faţă de această televiziune tematică. Asta ne aduce satisfacţii din perspectivă editorială, dar şi de business. A devenit un brand puternic prin credibilitatea conţinutului şi mai ales datorită publicului său de calitate. Oamenii care ne urmăresc sunt importanţi pentru viaţa societăţii, pentru că se implică direct în dezvoltarea economică a comunităţii lor şi a ţării: sunt profesionişti în diverse ramuri economice, decidenţi din diverse pieţe de producţie şi desfacere, oameni de cultură sau de spirit, lideri formali sau informali la nivel economic, social sau politic. Studiiile de calitate a audienţei confirmă trendul nostru ascendent, iar reacţia pieţei, extrem de favorabilă dezvoltării noastre, reprezintă validarea reală pe piaţă. Aţi luat contact cu Sibiul în aprilie, cu ocazia Business Tour-ului organizat de The Money Channel. Cum arată fosta Capitală Culturală Europeană din punct de vedere economic, la doi ani de la cel mai important eveniment din istoria sa modernă? S.F.: Am lansat The Money Channel Business Tour tocmai pentru că am realizat că afacerile nu se fac numai la Bucureşti. Sibiul nu avea cum să lipsească din acest proiect itinerant. Argumentele competitive ale oraşului sunt tocmai realizările sale din ultimii ani. Faptul că este un adevărat oraş european sporeşte atractivitatea sa. Cât priveşte felul în care va reuşi să atragă capital străin, depinde şi de insistenţa, înţelepciunea şi facilităţile cu care administraţia publică va şti să cointereseze investitorii pentru business-ul local. D.A.: Pentru mine a fost o reală provocare să moderez evenimentul de la Sibiu - am descoperit în continuare o comunitate cu reale valenţe de centru european - fie el economic, social, politic sau cultural.

The Money Channel Singurul canal TV de informaţie şi dezbatere în domeniul afacerilor, oferă informaţii şi sinteze din toate domeniile economice, alături de o analiză în timp real a mediului de afaceri. Grila sa împarte ziua în trei tronsoane: Hard Day, Ziua Utilă şi Seara Sintezelor, şi se bazează pe conceptul Neverending Business News. Emisiunile acoperă o paletă largă de subiecte ce vizează diverse segmente de business, de la industria de media şi advertising la sectorul antreprenorial şi accesarea fondurilor europene, piaţa auto, IT&C, piaţa imobiliară şi responsabilitate socială.

Daniel Apostol Absolvent de Inginerie Mecanică la Suceava, şi-a început activitatea ca reporter de radio, pentru ca ulterior să devină redactor şef la Uniplus şi corespondent BBC şi Radio Europa Liberă. A trecut la jurnalism economic odată cu ocuparea unui post de şef de departament la revista Capital. A urmat programe internaţionale la Reuters, PS şi BBC, şi a transmis către Bucureşti din studiourile Vocea Americii, în timpul unui stagiu în SUA. Expert în PR şi Marketing Communication, este trainer autorizat în jurnalism şi a avut cursuri la Centrul de Jurnalism Independent. Are o specializare în marketing în programul MBA Româno-Canadian de la ASE Bucureşti. A Mechanical Engineering graduate in Suceava, he started his career as a radio reporter. He was also Uniplus’ editor in chief, BBC and Radio Free Europe correspondent. He turned to business journalism when he took over as head of department at Capital magazine. He attended international training programmes at Reuters, PS and BBC, and broadcasted to Bucharest from Voice of America studios, during an internship in the US. Expert in PR and Marketing Communication, he is authorized as journalism trainer and taught at the Independent Journalism Centre. He has a specialization in Marketing in the Romanian - Canadian MBA program of the Academy of Economic Studies Bucharest.

www.sibiubusiness.ro

73


interviu / interview

Sorin Freciu / Daniel Apostol (The Money Channel):

“Our editorial policy is not adjusted according to the periods the economy crosses” If it didn’t exist, it should have been invented. The Money Channel, the only TV channel specialized in coverage of the business environment, has earned its reputation of Romania’s Television Business. Sorin Freciu, General Director, and Chief Editor Daniel Apostol talk about the three years of The Money Channel and on how it adapts to the new atmosphere in Romanian economy. Sibiu Business: Generalist TV channels compete in pessimistic comments when reflecting the current economic situation. Negative messages abound. Often, they are even darker than reality. Can this situation be counterbalanced by a business channel, with direct access to businessmen, meaning the source of information?

FRECIU: “Este greu să-ţi mai imaginezi o Românie fără un post ca The Money Channel. Ne-am câştigat o poziţie pe piaţă ce nu mai poate fi ignorată”. FRECIU: “It is difficult to see Romania without a TV station like The Money Channel. We gained a market position that cannot be ignored”.

Sorin Freciu: Generalist TV often search for the sensational to get higher ratings. In a time of economical turbulence though, the watchword should be “responsibility”. Our target is a cultivated audience - 81% of our viewers have higher education and almost half of them are entrepreneurs or managers to whom business information is sometimes vital. If you disappoint them, they rate you immediately and they will never come back in front of the TV set. The Money Channel has gained its respect especially through professionalism and responsibility under any circumstances. Equidistance, seriousness and responsibility towards the audience, the right and prompt informing should be the values that any media channel follow. Daniel Apostol: The answer is obviously positive. Our mission is to make the viewers aware of what is happening, to provide them with necessary and useful information so that they can reach valuable judgements on decisions that affect their lives. Our role is also to report the threats

74

SibiuBusiness Companii străine de top în Sibiu

that come against the background of an economical situation and to show cases of success, situations having positive or constructive connotations, that can become real examples, from the real economy, of solutions to overcome the economical crisis. The economic situation does not resemble at all any more the one when The Money Channel was launched. To what extend your editorial policy is influenced by recession? S.F.: Our editorial policy is not adjusted according to the periods the economy crosses. We remain the same subtle “observer” of reality. For us, as business media specialists, the crisis is a challenge and an even bigger responsibility. We generated a series of editorial projects meant to help our readers and viewers take the best decisions, in difficult times. The economic situation Romania has been through between 2000 and 2008 will be difficult to repeat soon. However, our mission is to offer correct information, in real time and without any emotional implications. D.A.: Our channel’s fundamental values do not change, irrespective of the times we are living. Economic changes, society’s natural dynamics, substantial changes externally and internally challenge us to an even greater focus on preserving these values, regardless of the nature of the editorial


content we have to build. Three years ago, our plan was to encourage the public into becoming investors - on the capital market, in portfolio titles, in other various projects. We see now that the financial and capital markets have been suffering a shocking turn. Investment opportunities are not the same anymore. The need for savings is felt. This does not change our wish to correctly inform our viewers, so that they can make their own financial plans, whether they concern investments or savings. What would a balance of the three years of The Money Channel presence on the market show? Financially and editorially, have you reached what you have initially planned? S.F.: In the beginning, many people didn’t believe in us. We are now one of the most respected brands on the market. Over half a million Romanian people watch The Money Channel and tens of thousands say it is among their favourite ones. Winning the trust and respect of an extremely pretentious audience, such as the business one, is a big satisfaction. They are not easy to impress and I’m glad to see that this market reacts promptly to the information we deliver. It is not a numerous audience, but it is a premium one and difficult to have access to. Advertisers have started to acknowledge that, although our rating is not measured in the classic way, by People Meters. The market has evolved. Last year, The Money Channel, Business Standard and Money Express editorial offices (the brands within Media Business Division RealitateaCaţavencu) merged under a sole corporate roof. This helped us give more force to special projects. For example, Antreprenor evolved from a newspaper section to a TV show. It now has also a portal, antreprenor.net. We have recently launched a portal, money.ro, which includes the content of the group’s business websites, its own original editorial materials, and services dedicated to economic press readers. We use the force given by the integration of several media channels to achieve higher ratings for our future projects, and yes, this also produces positive effects from a financial point of view. We are where we

wanted to be and we will focus on the development of each product and on pursuing the process of integration. We have many new editorial projects in plan. D.A.: The Money Channel has followed the development plan designed at its launching - the increase of interest towards this thematic TV channel. This is bringing us satisfaction from the editorial, but also from the business perspective. It has become a strong brand through the credibility of its content and especially thanks to its quality audience. Our viewers are important to society, because of their direct involvement in the economic progress of their community and country: they are professionals in various economic fields, they make important decisions on various production and sales markets, they are cultural or spiritual people, formal or informal leaders at economic, social or political level. Quality audience studies can confirm our upward trend, and the market’s reaction - which is extremely favourable to our development - represents our real validation on the market. You got in touch with Sibiu in April, during The Business Tour organized here by The Money Channel. What does the former European Capital of Culture look like from an economic point of view, two years after the most important event in its modern history? S.F.: We launched The Money Channel Business Tour for this specific reason: we realized that business is not only made in Bucharest. Sibiu could not miss from this itinerant project. The competitive arguments of the city are its own achievements from recent years. Being a real European city strongly increases its attractiveness. As for the ways it manages to attract foreign capital, this depends also on the insistence, wisdom and facilities that the public administration will bring in order to attract investors for the local business. D.A.: To me, moderating this event in Sibiu was a great challenge - I discovered once again a community that has the real values of a European centre - either economic, social, political or cultural.

The Money Channel The only information and debates TV channel in the business field, it provides information and synthesis from all the economic areas, as well as a real time analysis of the business environment. The TV schedule is divided into three segments: Hard Day, Useful Day and Synthesis Night, and is based on the concept of Neverending Business News. The shows cover a wide range of topics aiming various business segments, from media industry and advertising to entrepreneurship sector and European funds access, auto market, IT&C, real estate market and social responsibility.

Sorin Freciu Expert în piaţa de capital şi unul dintre cei mai cunoscuţi jurnalişti din presa economică, s-a îndreptat spre piaţa de capital pe când aceasta făcea primii paşi în România. A debutat „pe sticlă” în 2004, cu Realitatea Bursieră, emisiune pe care a moderat-o la Realitatea TV până în 2006. A făcut parte din echipa ce a pus bazele The Money Channel, unde a fost realizator al unora dintre cele mai apreciate emisiuni pe domeniul financiar - Brokerul Zilei şi Ringul. Este preşedinte al Diviziei Business Media a trustului Realitatea - Caţavencu, realizator TV şi preşedinte al companiei de consultanţă Money Consulting. An expert in capital markets and one of the best known business journalists, he turned to the capital market at a time when the latter was taking its first steps in Romania. He made his debut on TV in 2004, with The Stock Exchange Reality, a Realitatea TV telecast that he moderated until 2006. He was part of the team that set the foundation of The Money Channel, where he produced some of the most successful shows on financial issues - Daily Broker and The Ring. He is the Chairman of Media Business Division Realitatea-Caţavencu, TV scorer and Head of Money Consulting, a consulting company.

www.sibiubusiness.ro

75


pro office Bürokultur

pro office Bürokultur

Soluţii germane pentru birouri româneşti Biroul este cartea de vizită a oricărui om de afaceri. pro office Bürokultur aduce la Sibiu mobilier conceput de cei mai importanţi producători din lume.

OFERTĂ. Claudius Economu şi echipa sa oferă soluţii moderne pentru amenajarea birourilor. OFFER. Claudius Economu and his team offer modern office planning solutions.

pro office Bürokultur este o firmă româno-germană specializată în proiectarea şi designul de spaţii business, cu proiecte dezvoltate în toată Europa. Partener în domeniul designului este firma germană Pro Office GmbH, iar principalul furnizor este compania americană Steelcase, lider mondial în industria mobilierului de birou. Lista colaboratorilor este completată de Republic of Fritz Hansen, USM, Artemide, Wilkahn, Walter Knoll, Vitra, Thonet şi Cor. “Proiectele noastre înglobează cele mai renumite mărci de mobilier, ce au în comun două caracteristici defini76

SibiuBusiness Companii străine de top în Sibiu

torii: calitatea şi funcţionalitatea. Designul este adesea subevaluat, însă un spaţiu optimizat poate contribui considerabil la succesul companiei. Scopul primar este facilitarea colaborării între oameni prin uşurarea accesului la informaţie, la ceilalţi angajaţi şi la cultura organizaţională a companiei. Oferim soluţii complete de amenajare şi conceptul <smart space>, prin care creem un spaţiu de lucru inteligent, optimizat, personalizat şi inspiraţional. Acestea se realizează integrând mobilierul şi tehnologia în arhitectura existentă şi ajustându-le la nevoile clientului. Îl ajutăm astfel să îşi îmbunătăţească performanţele: angajaţii lucrează mai eficient şi sunt mai creativi, iar spaţiile sunt utilizate în totalitate. Beneficiem de experienţa de 19 de ani a echipei germane şi de rezultatele studiilor complexe Steelcase asupra comportamentului business şi a nevoilor de ergonomie ale corpului uman”, precizează Claudius Economu, managerul pro office Bürokultur. Compania oferă soluţii complete pentru birou şi locuinţă, de la birouri de lucru şi directoriale, săli de conferinţe, zone de aşteptare şi recepţii, până la call-centre, stadioane şi aeroporturi. Colecţiile de mobilier sunt completate de soluţii de iluminat şi accesorii. “Obiectivul nostru este optimizarea celor trei factori cheie pentru un loc de muncă eficient: spaţiul, angajaţii şi imaginea pe care vrea să o transmită compania. Ne adresăm firmelor, instituţiilor financiare sau publice, persoanelor fizice autorizate, dar şi persoanelor private”, arată Claudius Economu.

Amenajarea biroului - un proces complex Proiectarea fiecărui spaţiu începe printr-o analiză detaliată a cerinţelor

clientului şi a locaţiei. În faza următoare, echipa de proiectare dezvoltă un concept de amenajare interioară. pro office Bürokultur se bazează pe o echipă de proiectare formată din 12 arhitecţi. Ei evaluează necesităţile clientului şi elaborează un concept vizual de amenajare a spaţiului, schiţat manual sau cu ajutorul calculatorului, aşa încât, înainte de luarea unei decizii, clientul să aibă o imagine clară asupra proiectului. Pro Office GmbH a fost înfiinţată în 1990, de Roland Fellmer, Michael Kahl şi Bernd Stracke, şi are 85 de angajaţi. Compania îşi aşteaptă clienţii în nouă locaţii, ce ocupă în total 4.600 metri pătraţi. Opt showroom-uri sunt în Germania, la Bielefeld, Braunschweig, Bremen, Göttingen, Hameln, Hanovra, Lemgo şi Osnabrück. Singurul din afara Germaniei este cel din Sibiu. Compania a încheiat anul trecut cu o cifră de afaceri de 35 milioane de euro. În capul listei de proiecte finalizate până acum stau locaţii precum Fujitsu Siemens (München), Universitatea din Göttingen, Stadionul Arminia (Bielefeld), Sparkasse (Hanovra) şi Universitatea din Hanovra.

RENUME. Steelcase este lider mondial în industria mobilierului de birou. REPUTATION. Steelcase is a worldwide leader in the office furniture industry.


pro office Bürokultur

German solutions for Romanian offices The office is every businessman’s business card. pro office Bürokultur brings to Sibiu furniture designed by the world’s major producers. pro office Bürokultur is a Romanian-German company, specialized in the planning and design of business spaces, with many projects developed in Europe. Its partner in the design area is German company Pro Office GmbH, while the main supplier is the American company Steelcase, world leader in the office furniture industry. The list of suppliers is completed by Republic of Fritz Hansen, USM, Artemide, Wilkahn, Walter Knoll, Vitra, Thonet and Cor. “Our projects encompass the most famous furniture brands, who have two defining characteristics in common: quality and functionality. Design is often underestimated, but an optimized workspace can bring considerable benefits to a company’s success. The basic purpose is to facilitate the collaboration between people through an easier access to information, to the other employees and to the company’s organisational culture. We offer complete planning and the <smart space>

concept. Thus we create a very intelligent, optimized, personalized and inspiring workspace. All these can be achieved by integrating the furniture and the technology into the existent architecture and by adjusting them to the client’s needs. We help them improve their performance: employees work more efficiently and are more creative, while workspaces are used to their maximum potential. We profit from the 19-year experience of the German team and from the results of Steelcase’s complex studies over the human business behaviour”, specifies Claudius Economu, pro office Bürokultur Manager. The company offers complete home and office solutions, from regular and managerial offices, office chairs, conference rooms, waiting areas and receptions, to Call Centre offices, stadiums and airports. The furniture is accompanied by light and accessory collections. “We aim at optimizing the three key factors for an effec-

tive job: space, staff and the image the company wants to convey. We address big or small companies, financial institutions and also private individuals”, Claudius Economu explains.

Office design - a complex process The design of each workspace starts with a detailed analysis of the client’s requirements and of the location. In the next step, the design team develops an interior fitting concept. pro office Bürokultur relies on a 12 architect design team. They assess the client’s needs and elaborate a visual concept of space fitting, outlined manually or by computer. Before making a decision, the client has a clear view of the project. Pro Office GmbH was founded in 1990, by Roland Fellmer, Michael Kahl and Bernd Stracke, and has 85 employees. The company operates nine locations covering a total of 4,600 square meters. Eight showrooms are in Germany - Bielefeld, Bremen, Hannover, Hameln, Braunschweig, Göttingen, Lemgo and Osnabrück. The only one outside Germany is in Sibiu. The company ended last year with a 35 million Euro turnover. On top of the list of projects completed so far there are locations such as Fujitsu Siemens (München), University of Göttingen, Arminia Stadium (Bielefeld), Sparkasse (Hannover) and University of Hannover.

Despre Steelcase • About Steelcase Steelcase produce o gamă largă de produse originale şi “environmentally friendly” - scaune de birou, staţii de lucru, produse de organizare a spaţiului, mobilier pentru homeoffice, depozitare, conferinţă şi soluţii pentru spaţiile de aşteptare. Steelcase a încheiat anul trecut cu un rulaj de peste 3,4 miliarde de dolari şi peste 13.500 angajaţi. În ultimii trei ani, a investit peste 150 de milioane de dolari în cercetare, design şi dezvoltare. Steelcase oferă peste 500 de produse, în ultimii cinci ani a colaborat cu mai mult de 80.000 de clienţi, iar din 1998 este cotată la bursa din New York. Reţeaua de distribuţie cuprinde peste 650 de dealeri.

Steelcase produces a wide range of original “environmentally friendly” items - office chairs, workstations, products for the organization of space, home office furniture, sto- rage, conference and waiting areas solutions. Steelcase ended last year with a turnover of over 3.4 billion USD and more than 13,500 employees. In the last three years, it invested over 150 million USD in research, design and development. Steelcase offers more than 500 items. In the last five years, it has worked with more than 80,000 customers and since 1998 it has been publicly listed at NYSE (New York Stock Exchange). Its distribution net-work includes over 650 dealers.

Piaţa Schiller nr. 4 Sibiu - 550164 Tel. +40 269 21 10 55 Fax +40 269 21 10 77 E-mail: sibiu@prooffice.de Web: www.prooffice.de

www.sibiubusiness.ro

77


real,- Hypermarket România

real,- Hypermarket

Director nou Fostul director de Achiziţii Produse Nealimentare la real,- Polonia, Michel Lamoot, ocupă funcţia de director general al real,- România, din 15 octombrie.

GLOBETROTTER. Michel Lamoot aduce în România o vastă experienţă internaţională. GLOBETROTTER. Michel Lamoot is bringing to Romania a vast international experience.

Michel Lamoot şi-a început cariera în retail în 1979 şi a deţinut mai multe poziţii de conducere în companii din industria internaţională de hipermarket, în ţări precum Coreea de Sud, Japonia sau Franţa. În 2008, Lamoot s-a alăturat Metro Group ca director de Achiziţii Produse Nealimentare la real,- Polonia. A absolvit Universitatea din Grenoble, Franţa, cu specializarea Managementul hotelurilor şi restaurantelor. „Sunt bucuros să preiau această poziţie şi să mă alătur echipei real,- România. Primul pas pe care îl voi face din noua poziţie este să mă familiarizez cu piaţa locală de retail şi cu mediul de afaceri din România, dar şi să cunosc echipa real,- România, cu care voi lucra de acum înainte. Sunt hotărât să continuu strategia de succes de până acum, aceea de a urmări şi satisface nevoile tuturor clienţilor noştri. Sunt convins că misiunea îndrazneaţă 78

SibiuBusiness Companii străine de top în Sibiu

a companiei real,-, de a deveni hipermarketul preferat al clienţilor, se va împlini, chiar dacă nu este un lucru uşor de realizat în mediul economic actual din România. În acest sens, atenţia noastră se îndreaptă în mod deosebit către asigurarea unei mari varietăţi de produse de calitate la preţuri competitive, către dezvoltarea portofoliului de mărci proprii, către o strategie de expansiune echilibrată şi susţinută şi un set de servicii de calitate oferite de un personal profesionist”, declară Michel Lamoot. La sfârşitul lunii octombrie, real,- a inaugurat cel de-al 22-lea magazin al său. real,- a deschis un nou hipermarket în cel mai mare centru comercial din România, AFI Palace Cotroceni din Bucureşti, situat la intersecţia dintre Vasile Milea şi Bulevardul Timişoara. Anul trecut, real,Hypermarket România a înregistrat o creştere puternică a vânzărilor, ca

urmare a continuării expansiunii şi a unei creşteri organice la nivelul magazinelor existente. Cifra de afaceri a crescut de la 367 milioane euro, în 2007, la 638 milioane euro, în 2008. Aceasta reprezintă o creştere de 92 la sută, în comparaţie cu anul anterior. În acelaşi timp, real,- şi-a continuat planurile de expansiune pe piaţa de retail românească prin deschiderea a şase noi magazine, în 2008, şi unul în 2009, astfel încât reţeaua numără în prezent 22 hipermarketuri în Bucureşti şi alte oraşe importante din ţară - trei magazine în Bucureşti, câte două în Constanţa, Oradea şi Timişoara, şi câte un magazin în Sibiu, Arad, Bacău, Baia Mare, Braşov, Cluj-Napoca, Craiova, Deva, Galaţi, Piteşti, Satu Mare, Suceava şi Târgu Mureş. La sfârşitul anului trecut, compania avea 7.568 angajaţi, cu 3.054 mai mulţi decât media din 2007.


real,- Hypermarket

New Director Ex-Procurement and Merchandising Director Non Food at real,- Poland, Michel Lamoot has taken over the position of Managing Director for real,- Romania, since October 15th.

Michel Lamoot started his career in retail in 1979 and held various management positions within the hypermarket industry at international level, South Korea, Japan and France. In 2008 he joined Metro Group as Procurement and Merchandising Director Non Food at real,- Poland. He graduated on Hotel and restaurant management degrees at Grenoble University in France.

“I am very pleased to take over this challenging position and to join the Romanian real,- team. As a first step, I am looking forward to get acquainted with the domestic retail market and to meet my colleagues at real,-Romania. I am committed to continue the successful strategy of fulfilling the needs of the Romanian customers by offering high quality products and services in our real,- stores all over the country. I am confident that the challenging aspiration of real,- to become the preferred hypermarket for every shopping trip of our customers will be reached even if it is not an easy job in the current competitive Romanian economic environment. My objectives are to ensure a large variety of quality goods at very competitive prices, own brands portfolio development, a sustained and balanced expansion strategy and excellent services provided by all our professional staff”, declared Michel Lamoot. At the end of October, real,- opened its 22nd store.

real,- Hypermarket inaugurated a new store placed in AFI Palace Cotroceni, the largest mall in Romania, located at the junction of Vasile Milea Street and Timişoara Bvd. Last year, real, - Romania registered a very strong growth as a result of both new store openings and organic sales growth. The turnover increased from 367 million to 638 million Euro, that represents a notable growth of 92%, in comparison with the previous year 2007. At the same time real,- continued its expansion plan on the Romanian retail market with the opening of six new stores in 2008 and one in 2009, so, at this moment, the real,Romania network counts 22 hypermarkets - three in Bucharest, two in Constanţa, Oradea and Timişoara, and one in Arad, Bacău, Baia Mare, Braşov, Cluj-Napoca, Craiova, Deva, Galaţi, Piteşti, Satu Mare, Sibiu, Suceava and Târgu Mureş. The company headcount at the end of 2008 was of 7,568 employees, with 3,054 more than at the end of 2007.

Trei ani în Sibiu • Three years in Sibiu

real,- deţine peste 340 de magazine în Germania şi mai mult de 100 în străinătate. real,a intrat pe piaţa românească în martie 2006, cu magazinul din Timişoara. În octombrie 2006, real,- a deschis la Shopping City Sibu - cel mai mare parc de retail din Transilvania - al patrulea hypermarket al reţelei din România. real,- Hypermarket face parte din Metro Group, al treilea retailer la nivel mondial. Metro Group este prezent în 32 de ţări, deţine peste 2.200 de magazine şi are circa 300.000 de angajaţi. Metro AG este firma de management strategic al grupului, cu diviziile de vânzări Metro/Makro Cash & Carry, real,-, Media Markt, Saturn şi Galeria Kaufhof.

real,- has over 340 hypermarkets in Germany and over 100 abroad. real,- first entered the Romanian market in March 2006, with the opening in Timişoara. In October 2006, real,- opened its fourth Romanian hypermarket in Shopping City Sibiu, the largest retail park in Transylvania. real,- Hypermarket is a Member of the Metro Group, the world’s third largest retailer. Metro Group employs around 300,000 people in more than 2,200 stores, in 32 countries. Metro AG is the Holding Company of the group, having several independent sales divisions: Metro/Makro Cash & Carry, real,-, Media Markt, Saturn, Galeria Kaufhof.

DN1, km. 306 Şelimbăr - 557260 (Shopping City Sibiu) Judeţul Sibiu Telverde: 0800 887 325 info.sibiu@real-hypermarket.ro www.real-hypermarket.ro

www.sibiubusiness.ro

79


Retter Group

Retter Group

Patru în unu Germanii de la Retter Group au adunat într-un singur loc mai multe companii active pe plan internaţional, în domeniul ingineriei civile şi structurale.

Principala preocupare a celor patru companii ce formează Retter Group - Retter Development, Retter Projectmanagement, Retter Plan şi Sfirion SRL - o reprezintă proiectele de dezvoltare, dar şi cele care au ca obiectiv construirea de aeroporturi şi la lucrări de infrastructură. „În rolul de partener solid pentru beneficiari publici şi privaţi, putem să asigurăm concepte individuale şi strategii profesionale de design, proiectare, planificare şi coordonare a unor proiecte complexe. Portofoliul nostru cuprinde activităţi de dezvoltare şi planificare a proiectelor de mari dimensiuni, dar şi managementul de proiect aferent, inclusiv servicii tehnice, juridice şi de economie managerială“, precizează Guido Retter, Managing Director al grupului de companii. Din echipa internaţională a Grupului fac parte experţi din multiple domenii şi specializări diferite. Potrivit conducerii Retter Group, gradul înalt de calificare, experienţa acumulată pe pieţele externe, legătura strânsă cu o reţea internaţională puternică şi mai ales buna cunoaştere a pieţei est-europene sunt principala garanţie că proiectele vor fi finalizate în cele mai bune condiţii, în timp util şi cu cele mai mici costuri posibile. „Calitatea serviciilor noastre creşte în permanenţă, iar unul dintre motive este acela că urmărim consecvent adaptarea activităţii noastre la normele ISO 9001:2008 - Sistemul de Management al Calităţii, ca şi la ISO14001:2004 Sisteme de Management de Mediu. Este o dovadă de necontestat a nivelului nostru de calitate”, explică Otilia Tudose, Quality Manager în cadrul Retter Group.

Dezvoltare

SPECIALIST. De numele lui Guido Retter se leagă finalizarea lucrărilor la noul aeroport din Sibiu. SPECIALIST. Guido Retter’s name is linked to the completion of the works at the new Sibiu airport.

80

SibiuBusiness Companii străine de top în Sibiu

Retter Development oferă servicii de dezvoltare şi elaborare de proiecte de mari dimensiuni - de la proiectare şi finanţare până la marketing. Etapele de realizare a unui proiect compun o activitate complexă. „Începând cu procesul de iniţiere a unui proiect,


continuând cu elaborarea unui concept, coordonarea proiectului şi până la comercializare, noi luăm deciziile de natură tehnică, juridică şi economică, pentru fiecare dintre aceste etape. Astfel, avem garanţia că lucrarea se va desfăşura în cele mai bune condiţii economico-financiare, calitative şi de timp. Având la bază un knowhow solid în domeniu, dezvoltăm atât proiecte proprii, cât şi pentru partenerii noştri”, arată Guido Retter.

Design Partea de proiectare este preluată de Retter Plan. Compania se ocupă de documentaţia de bază şi de proiectarea pentru fiecare segment de execuţie. În plus, supraveghează lucrările în curs de execuţie şi, la final, elaborează documentaţia pentru Cartea Construcţiei. „Privim mereu în perspectivă. Urmărim crearea unor concepte individualizate şi avem mereu în vedere posibile variante de economisire a resurselor. În opinia noastră, proiectarea reprezintă un punct de sprijin pentru managementul de proiect. De aceea, supraveghem execuţia acestuia şi intervenim în situaţiile de schimbări de soluţie, prin modificarea şi adaptarea proiectului sau prin reproiectări”, completează Managing Director-ul companiei.

Management de proiect Retter Projectmanagement vine cu oferta pentru întreaga gamă de servicii de consultanţă şi management în domeniul managementului de proiect. Activitatea se derulează pe parcursul tuturor etapelor unei lucrări, în special în domeniile aeroporturi (studii de fezabilitate, masterplan, proceduri de autorizare şi licitare, coordonare proiect, planificare proiect, studii de mediu şi Safety-Management), construcţii (construcţii clădiri, construcţii industriale şi spaţii de depozitare, săli de sport şi balneare, spaţii office şi administrative, spaţii comerciale şi de recreere) şi infrastructură (infrastructuri rutiere, poduri, tunele). „Clienţii noştri sunt companii din branşe variate, dar şi beneficiari publici locali, regionali şi naţionali. În funcţie de cerinţe, preluăm sarcinile de coordonare şi conducere a proiectului. Soluţiile noastre individualizate sunt adaptate la climatul politic, regional, social, le-

gal şi de protecţie a mediului”, spune Guido Retter.

Proiecte în parteneriat public-privat Deseori, din cauza condiţiilor politico-economice impuse de clienţii publici, investiţiile majore din domeniul infrastructurii şi construcţiilor civile nu se mai realizează. În cadrul proiectelor realizate în parteneriat public-privat (PPP), Retter Projectmanagement reuneşte parteneri puternici şi poate contribui la fluidizarea procedurilor de investiţie din partea autorităţilor publice. „Oferim consultanţă în fazele de pregătire şi realizare a proiectelor PPP şi putem garanta şi transferul de know-how. Experienţa a demonstrat-o: proiectele PPP planificate, finanţate şi realizate în parteneriat, reprezintă o facilitate pentru bugetul de stat. În plus, garantează şi desfăşurarea mai rapidă şi eficientă a acestora, în avantajul ambilor parteneri“, completează Irek Meyer, director financiar în cadrul Retter Group.

Software dezvoltat la München şi Stanford Calitatea serviciilor grupului Retter este îmbunătăţită prin utilizarea unor programe şi dotări software eficiente, testate la nivel internaţional şi adaptate pieţei româneşti. Ele sunt dezvoltate, în parteneriat, de către Sfirion AG München, Universitatea Tehnică München şi Stanford University California, şi sunt oferite în România prin Sfirion SRL. Pe lângă versiunile în limbile germană şi engleză, soluţia este disponibilă integral, în acest moment, şi în limba română. “Este un produs conceput în mod specific pentru şantierele de construcţii. El susţine toate procesele de management importante şi ajută la optimizarea costurilor şi performanţei. Este implementat pe perioada întregului proiect pe domeniile de buget, calcularea şi controlul costurilor, dirigenţie de şantier, managementul documentelor şi administrarea resurselor. Produsele noastre interacţionează, pentru a forma un sistem de management unitar. Pentru fiecare componentă sau activitate a procesului de construcţie în parte, Sfirion Software generează,

în timp real, o comparaţie între planul iniţial şi fiecare fază a lucrării”, explică Irek Meyer.

Proiecte de mediu Retter Group s-a orientat şi spre conceperea de proiecte în domeniul gospodăririi apelor (alimentare cu apă, folosirea apelor menajere, sisteme de canalizare), energiei regenerabile şi managementului deşeurilor. Construcţia instalaţiilor specifice pentru gospodărirea apelor şi deşeurilor este una dintre preocupările actuale, ce solicită un management interdisciplinar şi “prietenos” pentru mediu. Acest proces este influenţat în mare măsură de parametrii legali şi de condiţiile economice generale, care suferă modificări continue. “Acceptăm provocarea şi oferim, ca parte integrantă a conceptului companiei noastre pentru acest sector, consultanţă pentru autorităţi publice federale, naţionale sau locale în procesul de licitaţie, autorizare, managementul operaţiunilor, managementul şi controlul proiectului, ca şi la documentarea de proiect. Oferim şi consultanţă pentru bănci şi instituţii de finanţare europene: analiza autorizaţiilor, supervizarea procesului de atribuire a contractului şi raportare pe parcursul evoluţiei proiectului”, afirmă conducerea Retter Group.

Conducerea Retter Group The Retter Group Management

Guido Retter, Managing Director Irek Meyer, Finance Director Otilia Tudose, Quality Manager OFFICE SIBIU: Str. Gimnasticii nr. 9 Sibiu - 550172 OFFICE BUCUREŞTI: Str. Ion Brezoianu nr. 36, Bl. 17, sect. 1 Bucureşti - 010138 Tel. +40 269 21 00 20 Fax +40 269 21 00 30 E-Mail: office@rettergroup.com Web: www.rettergroup.com

www.sibiubusiness.ro

81


Retter Group

Four in one

Retter Group consolidates in one place several internationally accepted companies operating in the field of structural and civil engineering.

propriate action, be it technical, legal or commercial. This is how we ensure that any project is concluded with set quality standards in an agreed budget and timeframe. We use our in-depth know-how in the field of project design when implementing own projects, and also offer it as a service to our customers and partners for implementing their projects”, sustains Guido Retter.

Design

MANAGER. Irek Meyer are în grijă partea financiară a grupului Retter. MANAGER. Irek Meyer has Retter Group’s financial area under his command.

The main focus of the four companies forming Retter Group - Retter Development, Retter Project management, Retter Plan şi Sfirion SRL - is placed on development projects as well as airport and infrastructure projects. “As a strong partner for both public and private customers, we tackle and meet the various challenges inherent to large complex projects. Our service portfolio ranges from project development and planning for large-scale projects, to comprehensive project management and also includes any relevant services/activities of a financial, technical and legal nature”, specifies Guido Retter, the company group Managing Director. Retter Group’s experts are brings together experts from the most different disciplines and fields of study. According to Retter Group management, the experts’ pronounced job specialization, their strong involvement in an international high-performing network, and especially their profound knowledge of the business and trading conditions on Eastern European 82

SibiuBusiness Companii străine de top în Sibiu

markets, guarantees customers that their projects will be concluded with the best quality, in due time and at the lowest possible cost. “The quality of our services is permanently increased through the stricter attention and adjustment of our processes to the ISO 9001:2008 - Quality Management system, as well as the ISO14001:2004 Environmental Management System, which stand as an objective and irrefutable statement to our quality level”, explains Otilia Tudose, Retter Group Quality Manager.

Development In the field of project design, Retter Development is concerned with all aspects and phases regarding the conception and implementation of large scale projects: from design to financing and marketing. The stages of making a project consist of complex activities. “From the initiation of a project, to concept elaboration, project management, and as far as project marketing - throughout a project’s individual stages, we always take ap-

Retter Plan Company offers its clients an all-around design package. The cross-trades services range from the basic evaluation to the different design phases, site supervision during execution, and the final technical documentation. “With customized concepts, and under consideration of economical resource-saving conditions, we provide future-oriented solutions. Through continuous quality assurance we are able to support the business success in the design process. We regard the design process as supportive of project management. Therefore, we provide competent assistance during project implementation and instantly react to plan-deviations with adequate design changes/ rescheduling or redesign”, concludes the Managing Director of the company.

Project Managment Retter Projectmanagement comes with an offer for the entire spectrum of consulting and management services in the field of project management. The activity takes place during all stages of performance, especially in the airport area (including feasi-


bility studies, masterplan, authorization procedures and bidding, project coordination, project planning, environmental studies, as well as Safety Management), construction (building constructions, industrial constructions and storage spaces, gyms and spas, administrative and office, commercial and leisure spaces) and infrastructure (road infrastructure, bridges, tunnels). “Our customers are companies from various branches, but also local, regional and national public beneficiaries. Depending on their requirements, we take over the tasks of coordination and leadership of the project. Our individualized solutions are adjusted to the political, regional, social, legal and environmental protection climate”, sustains Guido Retter.

Public-private partnership projects Often, due to political-economic conditions imposed by public customers, the major investments in the infrastructure and civil construction field are not attained. In the field of public-privat partnership (PPP) projects, Retter Projectmanagement combines distinct partners and may contribute to the flow of investment procedures from the public authorities. “We offer consulting in preparation and execution of PPP projects and we guarantee also the know-how transfer. Experience has shown it: PPP projects planned and carried out in partnerships represent facilities to the state budget, but they also ensure the faster and more efficient development, a benefit of both partners’ advantage”, says Irek Meyer, Finance Director of Retter Group.

Software developed at Munich and Stanford The quality of Retter Group’s services is substantially increased by deploying a very efficient software tool (a development between Sfirion AG, Technical University Munich and Stanford University - California), that has been

tried and tested internationally and then adapted to the specific needs of the Romanian market. In addition to the English and the German version of the software, after one year of development and testing, the Romanian language version is now available at full capacity. “This Software designed specifically for construction sites supports all important management processes and helps to optimize project costs and performance. This software is used in the course of project development in the fields of budgeting, construction calculation, site controlling, document management and resource management. Our Products Interact with each other as an integrated project management system. or each building component and activity, Sfirion Soft-ware generates a real-time comparison of planned vs. actual progress”, Irek Meyer explains.

Environmental Projects Retter Group is also oriented towards the design of projects in the field of water management (water supply, use

of waste water, sewage systems), renewable energy and waste management The construction of facilities for water and waste management is one of today’s most complex assignments, which recquire both an interdisciplinary and careful environment-friendly management. This process is highly influenced by the legal parameters and the general economical conditions, which undergo continuous adjustments. “We rise to the challenge and as an integrated part of our company’s concept for this sector we offer consultancy for public partners from federal, state or local governments in the bidding process, authorization, operational management, project management and control, as well as project close-up and documentation. We also offer consultancy for banks and European funding institutions: analysis of authorizations, supervision of the contract awarding process and the reporting during project development”, says Retter Group’s management.

Referințe Retter Group • Retter Group References

Cea mai amplă lucrare din portofoliul Retter Group este Aeroportul Internaţional Sibiu. Guido Retter a asigurat managementul proiectului finanţat de Consiliul Judeţean Sibiu, iar un consorţiu format din Dafora, Lindner şi Con-A, pe partea de inginerie structurală, şi Max Bögl GmbH, pe latura de inginerie civilă, au avut în grijă procesul de execuţie. Proiectul a costat 70 de milioane de euro şi a fost realizat între octombrie 2006 şi martie 2009. În prezent, Retter Projectmanagement conduce lucrările la Polus Center Braşov, un shopping mall dezvoltat de TriGranit, unul dintre cele mai activi jucători imobiliari din estul Europei. Polus Center Braşov, pentru care se vor cheltui 160 de milioane de euro, se află în faza de proiectare. Lucrările sunt prevăzute să înceapă în martie 2010 şi se vor finaliza în august 2011.

The largest project in Retter Group’s portfolio is the Sibiu International Airport. Guido Retter assured the management of the project financed by the County Council, while a consortium consisting of Dafora, Lindner and Con-A, on the structural engineering, and Max Bögl GmbH, on the side of civil engineering, was responsible for the execution process. The project’s costs were of 70 mil lion Euro. The works were conducted between October 2006 and March 2009. Retter Projectmanagement is in charge of Polus Center Braşov, a shopping mall developed by TriGranit, one of the most active real estate players in Eastern Europe. Braşov Polus Center, which will cost 160 million Euro, it is in the design phase. The actual works are planned to start in March 2010 and will be completed in August 2011.

www.sibiubusiness.ro

83


ROVA Romania

Radu Filimon, director general Rova România:

„Trecem printr-o perioadă de încetinire a ritmului de dezvoltare, nu printr-o criză” În doar cinci ani, Rova România a devenit o forţă pe piaţa sistemelor de învelitori şi a faţadelor din metal. de încetinire a ritmului de dezvoltare, nu cu o criză. Reducerea numărului de proiecte imobiliare este o consecinţă firească a unei explozii fără precedent în domeniu. O explozie ce a scăpat din vedere anumite aspecte de piaţă, precum puterea de cumpărare sau capacitatea de absorbţie a pieţei. Nu pot afirma că Rova România a fost afectată de această situaţie.

Radu Filimon:

„Din păcate, în România, politicul afectează extrem de mult economicul, deşi în mod normal lucrurile ar trebui să fie tocmai invers”. În septembrie 2008, Grupul Lindab a anunţat achiziţionarea companiei slovace Sipog Group, deţinătoarea firmei Rova România. După tranzacţie, Rova şi-a păstrat atât echipa de management şi de vânzări, cât şi întregul personal. Compania şi-a păstrat identitatea şi statutul, acţionează în continuare sub acelaşi nume, SC Rova România SRL, şi comercializează produse marca Rova, ca brand Lindab, afirmă Radu Filimon, director general al companiei Rova România. Din mai 2009, Rova a preluat operaţiunile în România ale Vios RO Braşov. 84

SibiuBusiness Companii străine de top în Sibiu

Sibiu Business: Dacă se poate vorbi despre recesiune într-un domeniu de activitate, acela este cel al construcţiilor. Reducerea numărului de proiecte imobiliare nu avea cum să-i ocolească pe producătorii din sectoarele auxiliare pieţei construcţiilor. În ce fel a fost afectată Rova România de această situaţie şi ce măsuri aţi luat pentru a evita blocajul procesului de producţie? Radu Filimon: Eu ocolesc termenii de „recesiune” sau „criză”. În opinia mea, ne confruntăm cu o perioadă

Într-adevăr, s-a înregistrat o scădere a cifrei de afaceri, dar nu facem un caz din asta, cu atât mai mult cu cât parţial suntem direct răspunzători de acest lucru. În noul context economic, am fost puşi în situaţia de a alege între a coborî ştacheta calităţii produselor sau de a ne selecta partenerii pe criterii de potenţă financiară. Ideea centrală a politicii companiei este acea de a oferi produse de calitate, aşa că am optat pentru a doua variantă. Practic, am luat măsuri extrem de stricte în privinţa asigurării securităţii financiare a societăţii, eliminând partenerii cu probleme financiare şi care solicitau facilităţi de plată fanteziste pentru etapa pe care o parcurgem. Când credeţi că va reveni piaţa construcţiilor la un nivel apropiat de cel din 2007-2008? Programele guvernamentale, gen „Prima casă”, vor influenţa în mod semnificativ evoluţia acestui sector? Extrem de greu de răspuns la această întrebare. Cred că în privinţa programului „Prima casă” ar trebui chestionaţi mai întâi bancherii. Eu intuiesc răspunsul lor. Unii dintre ei au anunţat deja retragerea din program. Oricum, perioada 2007-2008 a fost o perioadă de referinţă pentru toate domeniile economice. S-au obţinut performanţe greu de egalat în următorii ani. În opinia mea, pentru o redresare reală este necesar mai mult decât un


Pentru clienţii Rova, integrarea în Lindab, lider de piaţă în Europa în domeniul nostru de activitate, a fost o certificare în plus a calităţii produselor şi serviciilor Rova România. Prin această fuziune, grupul nostru a devenit lider de piaţă de necontestat şi în România. În privinţa angajaţilor, cred că apreciază faptul că se pot împlini profesional şi material într-o companie extrem de stabilă şi cu un viitor conturat ferm. După cinci ani de activitate pe piaţa românească, cum aţi caracteriza evoluţia companiei pe care o conduceţi? Rezultatele - atât cele financiare, cât şi ca poziţionare pe piaţă - sunt pe măsura aşteptărilor?

8,000

An 2006 7,000

An 2007 6,000

An 2008 5,000 4,000 3,000

5,475

6,386

6,836

7,499

5,694

2,475

1,784

0

5,068

1,000

3,123

2,000

2,962

Este adevărat, se poartă fuziunile pe plan mondial. Holdingul slovac Sipog, din care făcea parte şi Rova România, a fost achiziţionat în toamna lui 2008 de către compania suedeză Lindab. Sipog deţinea în Europa de Est două grupuri distincte de companii: Rova şi Vios. În linii mari, Rova produce ţiglă metalică, tablă cutată trapezoidală şi elemente metalice pentru hale industriale, şi comercializează sisteme complete pentru acoperişuri metalice. Vios produce sisteme metalice de recuperare apă pluvială. Din păcate, subsidiara Vios din România nu a găsit calea spre succes. Pentru a se mai salva ce mai putea fi salvat, noul management a decis ca Rova să preia activitatea Vios în România.

Evoluția cifrei de afaceri în 2008 (mii RON) Turnover evolution in 2008 (thousands RON)

2,536

Rova a trecut, recent, de sub „acoperişul” unei companii slovace sub cel al uneia suedeze, mai cunoscută pe plan european. La rândul dvs, aţi preluat operaţiunile firmei Vios RO. În ce fel se resimt aceste schimbări în cadrul managementului companiei, în relaţia cu clienţii şi, nu în ultimul rând, printre angajaţii Rova România?

răm printre beneficiarii operaţiunii de epurare a pieţei - o „calitate”, dacă doriţi, a perioadei mai puţin faste pe care o traversează economia românească. Pe termen lung, ne dorim să transformăm în realitate planurile pentru noul sediu administrativ şi de producţie, pe care ne dorim să-l ridicăm pe terenul achiziţionat pe DJ 206B, în 2007. În acelaşi timp, ne revine obligaţia de a păstra ştacheta calităţii produselor şi serviciilor la cele mai înalte standarde.

Fără falsă modestie, consider evoluţia companiei ca fiind una extrem de pozitivă, de-a dreptul spectaculoasă. În doar cinci ani, dintr-o firmă anonimă, Rova a ajuns al doilea producător de ţiglă metalică din România din punct de vedere al suprafeţei comercializate în 2008, conform studiului realizat de compania de specialitate Neomar. Răspunsul privind rezultatele financiare decurge din rândurile de mai sus şi se situează pe aceeaşi parametri ca poziţionarea pe piaţă. Pe termen scurt şi mediu, ne dorim să ne numă-

1,592

program electoral gen „Prima casă”. Să nu uităm că au existat şi alte programe ce s-au stins fără flacără, precum „Casa Verde”. Cred că toţi ne dorim în primul rând stabilitate politică şi mai multă coerenţă a politicii guvernamentale. Din păcate, în România, politicul afectează extrem de mult economicul, deşi în mod normal lucrurile ar trebui să fie tocmai invers.

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Dinamica vânzărilor (mii RON) Sales evolution (thousands RON) 8,000

An 2006 7,000

An 2007 6,000

An 2008 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

www.sibiubusiness.ro

85


Radu Filimon, CEO Rova Romania:

“We are facing a slow down of the development pace, not a crisis” In only five years, Rova Romania has become a force on the coatings and profile facades market.

In September 2008, Lindab Group announced the acquisition of the Slovak company Sipog Group, the owner of Rova Romania. After transaction, Rova has kept its management and sales team, as well as its whole staff, its identity and status, and also its name, SC Rova Romania SRL. It now markets Rova products, as Lindab brand, says Radu Filimon, CEO Rova Romania. In May 2009, Rova Romania took over the activity of SC Vios Ro SRL. SIBIU BUSINESS: If we were to talk about recession in a certain field of activity, that would be construction. The decrease of the number of real estate projects could not avoid companies in the sectors auxiliary to the construction market. In what way has Rova Romania been affected by this situation and what are the steps you have taken to avoid blocking the production process? RADU FILIMON: I avoid terms like “recession” or “crisis”. I believe we are facing a slow down of the development pace, not a crisis. The decrease of real estate projects is a natural consequence of an unprecedented explosion in this sector. An explosion that overlooked certain aspects of marketing, like purchasing power or the market’s capacity to absorb these 86

SibiuBusiness Companii străine de top în Sibiu

projects. I cannot say Rova Romania has been affected by this situation. Indeed, we have experienced a decrease in our turnover. We do not make a big deal out of it, especially since we are somehow directly responsible for this. In the new economic environment, we had to choose between lowering the bar of our products’ quality and selecting our partners based on their financial potency. The central idea of our company’s policy is to provide quality products, so we opted for the latter. Basically, we took very strict measures as far as the financial security of our company is concerned. We eliminated the partners with financial problems and those who were requesting rather unrealistic payment facilities. When do you think the construction market will return to a level close to that of 2007-2008? Will governmental programs, like the first house buying program, significantly influence this sector’s evolution? This is not an easy question to answer. Speaking about the first house buying program, bankers should be the first to be questioned. I infer their answer. Some of them have already announced their withdrawal from the program.

However, 2007-2008 was a reference period for all economic fields, with accomplishments which will be difficult to equal in the coming years. In my opinion, for a real recovery, we will need more than an government program like “Prima casă”. Let’s recall there were other programs that died without a flame, such as “Casa Verde” (Green House). I think we all want, first of all, political stability and more consistency in the governmental policy. Unfortunately, in Romania, politics seriously affects economics, although normally it should be the other way around. Rova has recently moved from under the “roof” of a Slovak company to that of a Swedish one, undoubtedly better known in Europe. At your turn, you took over the operations of Vios RO. How do these changes affect the company’s management, customer relationships and, not least, the employees? It is true, mergers are “in vogue” in the world. Slovak corporation Sipog, which owned Rova Romania, was acquired last autumn by the Swedish company Lindab. Sipog was controlling two distinct groups of companies (Rova and Vios) in Eastern Europe. In short, Rova produces profile sheet,


“Unfortunately, in Romania, politics seriously affects economics, although normally it should be the other way around”. Radu Filimon

ers, our integration into Lindab, the European market leader in our field, was an additional certification to the quality of our products and services. After this merger, our group has become the undisputed market leader in Romania. Regarding our employees, I think they appreciate what they can accomplish on professional and material level, in a very stable company with a firmly shaped future.

trapezium sheet and roofing systems and facades for industrial warehouses, and also markets complete roofing systems. Vios is a producer of rain water systems. Unfortunately, Vios has not found the path to success. In order to save what could be saved, the new management decided that Rova should take over Vios’ activity in Romania. For Rova custom-

After five years of activity on the Romanian market, how would you characterize the evolution of the company you are running? Are the results - both financially and from the market positioning point of view - at the level of your expectations? Without false modesty, I believe the company’s evolution has been extremely positive, downright spectacular. In only five years, from an anonymous company, Rova became

the second manufacturer of profiled sheets in Romania in terms of area sold in 2008, according to the research conducted by the specialized company Neomar. The answer regarding our financial results issues from the lines above. It is into the same parameters that you find our market positioning. On short and medium term, we wish to be among the beneficiaries of the “market cleaning operation” - a “quality”, if you want, of the unfavourable period the Romanian economy has been crossing. On long term, we want to transform into reality the plans for the our administrative and production headquarters, which we want to build on the land we purchased on DJ 206B, in 2007. Meanwhile, our obligation to keep the quality bar of our products and services at the highest standards.

Despre Rova România • About Rova România Compania Rova România a fost înfiinţată în 2004, ca parte a concernului Sipog din Slovacia, şi are ca domeniu de activitate producţia şi comercializarea de sisteme de învelitori şi faţade din metal. Compania are 40 de angajaţi. “Dispunem de utilaje şi tehnologii moderne, ce asigură un înalt grad al productivităţii. Rova a investit an de an în dezvoltarea unor noi produse comercializate cu succes în ţară. Din 2007, pe lângă produsele tradiţionale - ţigla metalică Rova (trei modele: Prima, Maxima şi Goodlock -, a prezentat noi produse industriale, respectiv tabla cutată T85, T150, Casete C, profile zincate C şi Z, ce se adaugă mai vechilor produse ale familiei, respectiv T18, T35 şi T45”, arată Radu Filimon.

Rova Romania was founded in 2004 as a division of Slovak corporation Sipog. It produces and distributes coatings and profiled facades. The company has 40 employees. “We implement modern equipment and technologies that ensure a high productivity level. Rova has invested each year in the development of new products successfully marketed in the country. Since 2007, in addition to traditional products Rova profiled sheet coating (First, Maxima and Goodlock) -, we have launched new industrial products, namely T85 and T150 trapezium sheets, C Cassettes, C and Z Zinc profiles, which add to older products like T18, T35 and T45”, shows Radu Filimon.

Str. Ştefan cel Mare 152-154 Sibiu - 550321, România Tel. (+40) 269 20 66 37 (+40) 369 40 14 42/3/4/5 Fax (+40) 269 20 66 36 E-mail: rova@rovaromania.ro Web: www. rovaromania.ro

www.sibiubusiness.ro

87


Scania

Scania

Seria R a pornit la drum Producătorul suedez Scania a lansat noua serie R, ce se vrea a fi noul lider al camioanelor de cursă lungă. INOVAŢIE. Sistemul Scania Driver Support oferă feedback în timp real asupra modului în care este condus camionul şi furnizează sfaturi utile pentru creşterea siguranţei rutiere. INNOVATION. Scania Driver Support provides real-time feedback on how the truck is driven and offers useful advice to increase road safety.

Noua Scania R este disponibilă pe piaţa locală din 8 octombrie. Între dotările inedite ale seriei R ediţia 2009 se numără sistemul Scania Driver Support, ce oferă feedback în timp real asupra modului în care şoferul conduce camionul şi furnizează sfaturi utile axate în special pe creşterea siguranţei rutiere. La partea mecanică, principala noutate este disponibilitatea cutiei de viteze Opticruise într-o nouă versiune, complet automată (pedala de ambreiaj a fost eliminată). Lansarea noii serii R este un pas important către ţinta de a livra pe plan mondial 150.000 de vehicule comerciale Scania pe an, din 2015. Scania este o companie internaţională cu activitate în peste 100 de ţări. În România are opt birouri de vânzări şi nouă ateliere de service. “Când alegi un produs Scania, investeşti într-un vehicul ce va genera venit la cel mai mic cost de operare posibil, pe întreaga lui perioadă de funcţionare. Numai după mulţi ani este posibil să calculezi rezultatele investiţiei într-un camion sau autocar. În aceste calcule, o Scania va ieşi întotdeauna pe primele locuri 88

SibiuBusiness Companii străine de top în Sibiu

în ceea ce priveşte cel mai mic cost total = achiziţie + combustibil + mentenanţă”, explică Tord Holmström, Managing Director Scania pentru România şi Bulgaria. Acest lucru se datorează economiei de combustibil, duratei lungi de folosinţă şi costurilor mici cu mentenanţa ale acestor vehicule. În plus, o Scania îşi menţine o valoare ridicată în timp şi oferă un preţ de revânzare mare. Scania România oferă toate serviciile necesare pentru a menţine vehiculul productiv pentru cea mai mare durată

posibilă, cu un minimum de opriri neplanificate. Astfel, Scania a dezvoltat o reţea de service-uri autorizate care este extinsă în mod constant. Compania suedeză este unul dintre cei mai importanţi producători de camioane de mare tonaj, autobuze şi autocare, ca şi de motoare industriale şi marine. În plus, oferă şi vinde o gamă largă de produse şi servicii postvânzare, precum şi servicii financiare. Scania operează în aproximativ 100 de ţări şi are mai mult de 35.000 de angajaţi. Dintre aceştia, 2.400 lucrează în cercetare şi dezvoltare - în principal în Suedia, aproape de unităţile de producţie ale companiei. Departamentul de achiziţii corporative Scania este suplimentat de birouri de achiziţii locale în Polonia, Cehia, SUA şi China. Producţia este concentrată în Europa şi America Latină. În plus, aproximativ 20.000 de oameni lucrează în organizaţia independentă de vânzări şi service Scania.


www.sibiubusiness.ro

89


Scania

R-Series hit the road Swedish manufacturer Scania launched the new R-series, which is meant to be the new leader of long-haul trucks. useful advice to increase road safety, is one of the new facilities brought by R-Series 2009. As for the mechanical part, the main novelty is the availability of the Opticruise gearbox in a new, fully automatic version (the clutch pedal was eliminated). The launching of the new R-Series is a step towards Scania’s target to deliver yearly 150,000 commercial vehicles worldwide, starting with 2015.

ŢINTĂ. Lansarea noii serii R este un pas spre ţinta Scania de a livra 150.000 de vehicule comerciale pe an, din 2015. TARGET. The launching of the new R-Series is a step towards Scania’s target to deliver 150,000 commercial vehicles worldwide every year, starting with 2015.

The new Scania R has been available on the local market since October 8th. Scania Driver Support, the system that provides real-time feedback on how the truck is driven and offers

Scania is an international company with activities in more than 100 countries. In Romania, it has eight sales offices and nine authorized services. “When someone chooses a Scania product, they invest in a vehicle that will generate income at the lowest possible operating cost, throughout its period of service. Only after many years it is possible to calculate the results of the investment in a truck or a bus. In these calculations, a Scania vehicle will always come out top in terms of lowest total cost = purchase + fuel + maintenance”, explains Tord Holmström, Managing Director of Scania for Romania and Bulgaria. This is due to the fuel economy, the long service

life and the low cost of the maintenance for such vehicles. In addition, Scania maintains a high value over time and provides a high resale price. Scania Romania offers all services needed to keep the vehicle’s productivity for the largest possible time, with a minimum of unplanned stops. Thus, Scania has developed a network of authorized service which is constantly extended. Scania is a leading manufacturer of heavy trucks, buses and coaches and industrial and marine engines. In addition, it offers and sells a wide range of products, aftersales service and financial services. Scania operates in some 100 countries and has 34,000 employees. Of these, 2,400 work with research and development - mainly in Sweden, close to the company’s production units. Scania’s corporate purchasing department is supplemented by local procurement offices in Poland, the Czech Republic, the United States and China. Production takes place in Europe and Latin America. In addition, about 20,000 people work in Scania’s independent sales and service organisation.

Despre Scania • About Scania Istoria Scania a început în 1891, în Södertälje, cu fondarea unei fabrici ce producea vagoane de cale ferată. Numele companiei era Vagnfabriksaktiebolaget i Södertälje (Vabis). Firma a început să dezvolte şi să producă automobile şi camioane. În 1900, la Malmö, cel mai mare oraş din sud, a apărut Maskinfabriksaktiebolaget Scania, producător de biciclete. Curând, Scania a început şi producţia de automobile şi camioane. În 1902, a fost produs primul camion. În 1911, Scania şi Vabis au fuzionat. A fost produs primul autobuz, iar producţia de automobile şi autobuze a continuat în Malmö şi Södertälje. În 1969, Scania-Vabis a fuzionat cu producătorul de avioane şi automobile Saab, pentru a forma Saab-Scania. În 2000, 11 uzine din cinci ţări s-au unit pentru a produce camionul Scania cu numărul un milion. În 2008, Volkswagen a devenit principalul proprietar al Scania, cu 68,6 de procente în consiliul de administraţie şi 37,73 din drepturile asupra capitalului.

90

SibiuBusiness Companii străine de top în Sibiu

Scania’s history began in 1891, in Södertälje, with the establishment of a factory that manufactured railway wagons. The company’s name was Vagnfabriksaktiebolaget I Södertälje (Vabis). The company began to develop and to produce cars and trucks. In 1900, in Malmö, the largest city in the southern province, Maskinfabriksaktiebolaget Scania, a manufacturer of bicycles, was founded. Soon, Scania started the production of cars and trucks. In 1902, the first truck was produced. In 1911, Scania and Vabis merged. The first bus was manufactured, and the production of cars and buses continued in Malmö and Södertälje. In 1969, Scania-Vabis merged with aircraft and car manufacturer Saab to form Saab-Scania. In 2000, eleven factories in five countries were involved in the manufacture of Scania number 1,000,000. In 2008, Volkswagen became Scania’s main owner, with 68.6% of the Management Board and 37.73% of the rights of capital.

Scan Service DN7, Km 265+500 (dreapta) Tălmaciu - 555700 Judeţul Sibiu Tel: (+40) 269 55 00 81 Fax: (+40 269 55 00 81 Web: www.scania.ro


Schunn Service

Schunn International este un grup de firme cu capital german, ce reprezintă mărcile Mercedes Benz, Smart, Jeep, Chrysler, Dodge, Mitsubishi camioane şi Bosch. Proprietarul este Jürgen Schunn, un om de afaceri originar din Cisnădie, plecat în anii ’80 în Germania, unde a pus bazele companiei, în 1987. Auto Schunn Westendorf este reprezentanţă Mercedes Benz, Bosch Car Service şi service auto specializat pentru orice marcă. În plus, comercializează autovehicule noi şi rulate şi intermediază servicii financiare - leasing şi asigurări.

Schunn Service

“Doctorii” de maşini De la începutul anului, “valul” de maşini noi s-a domolit. Până la vremuri mai bune, Grupul Schunn, care oferă servicii complete în domeniul auto - de la vânzări de automobile noi şi rulate la service - îşi propune să îşi consolideze poziţia pe piaţa auto locală.

Grupul Schunn este activ pe piaţa românească din 1993. Deţine reprezentanţe în Arad, Deva, Suceava şi Bucureşti, iar din 1999 este prezent şi la Sibiu. Prima activitate a lui Jürgen Schunn în România, Auto Schunn Arad, este centru autorizat de vânzări şi service Mercedes Benz. Pe lângă ultimele modele ale producătorului german, compania oferă un service auto performant, piese de schimb şi accesorii originale. Tot la Arad, Schunn International comercializează toată gama de autovehicule, de la autoturisme şi camioane la autovehicule comerciale uşoare, remorci şi semiremorci, lubrifianţi şi piese de schimb. Rolul de reprezentanţă Mercedes îl joacă şi Auto Schunn Deva şi Suceava. La Sibiu, Schunn Service oferă servicii complete, inclusiv vânzări de maşini sau piese de schimb şi service. Finalizat în 2005, complexul de prestări servicii auto se întinde pe 3.750 metri pătraţi şi este format dintr-un showroom de 401 metri pătraţi, o magazie de piese de schimb şi un service cu posturi de lucru pentru camioane, microbuze şi limuzine. În anul 2005, Schunn Service a devenit al 25-lea Bosch Car/Truck Service din România. Înfiinţat în 1886, grupul Bosch are o reţea de circa 12.000 de centre de service în peste 140 de ţări. În România, Bosch Car Service numără 42 de parteneri, iar Bosch Diesel Service şase, şi se situează între primele trei reţele de service auto. Departamentul de vânzări oferă autovehicule noi şi rulate, garanţie, utilaje speciale, piese de schimb originale, distribuie lubrifianţi OMV şi Aral şi intermediază finanţări şi asigurări. Printre “clienţii casei” se numără Am-

bient, AmRing, Ana Oil, Aquador, Athos, Actual Security, BIM, Con-A, Concefa, Geiger Transilvania, Unicarm Satu Mare, Intersnack România, Danone, Esarom, Unimat, Florke Production, Foria România, Grewe, Hidroconstrucţia, Ion Art Glass, Lagermax, Max Boegl Aeroport Sibiu, Raguse, Raider, Sibtub, Sifee, Trendy şi Wilhelm Impex.

FUCHS: “Pe timp de criză, trebuie promovată imaginea, trebuie găsite noi oferte, noi servicii, care să aducă noi clienţi”. FUCHS: “In times of crisis, one has to promote their image and to find new offers, new services that could bring new customers”.

www.sibiubusiness.ro

91


Christian Fuchs, director Schunn Service Sibiu: “În această perioadă, nu mai există <nu pot>” Cariera sibianului Christian Fuchs aproape că se confundă cu cea a companiei pe care o conduce astăzi. Cei opt ani petrecuţi la Schunn Service i-au permis să cunoască îndeaproape piaţa auto, de la vânzările de camioane şi autoturisme până la service. SIBIU BUSINESS: În 2008, pe vremea aceasta, Schunn International anunţa vânzări record la camioanele de mare tonaj. Cum stau lucrurile acum? CHRISTIAN FUCHS: Vânzările de camioane au scăzut cu aproape 90 la sută faţă de aceeaşi perioadă din 2008. Leasingul era mult mai accesibil. Unele societăţi din domeniu ofereau chiar avans zero şi o perioadă de graţie cuprinsă între trei şi şase luni. În acest

Schunn Service

The car “doctors” Schunn International is a group of German companies, representing brands such as Mercedes Benz, Smart, Jeep, Chrysler, Dodge, Mitsubishi Trucks and Bosch. The Group’s owner, Jürgen Schunn, is a businessman born in Cisnădie, who left for Germany in the ‘80s. There he founded his company, in 1987. Auto Schunn Westendorf is a Mercedes Benz dealer, Bosch Car Service and auto service, specializes in all brands. It also sells new and used vehicles and financial services as well, including leasing and insurances. Schunn Group has been active on the Romanian market since 1993. It has offices in Arad, Deva, Suceava and Bucharest, and since 1999 it has been present in Sibiu. Jürgen Schunn’s first activity in România, Auto Schunn Arad, is an authorized Mercedes Benz centre of sales and service. In addition 92

SibiuBusiness Companii străine de top în Sibiu

moment, accesul la leasing a devenit un proces extrem de dificil. Unele companii din Grupul Schunn sunt reprezentanţe Daimler-Chrysler, dar mai toate oferă şi autoturisme rulate. Care este tendinţa cumpărătorilor: maşini noi sau rulate? În prima jumătate a anului, cererile clienţilor s-au îndreptat proponderent spre maşini noi, la care taxa de poluare este mică sau 0. Pentru cele rulate trebuie achitată o taxă de poluare relativ mare. Segmentul de camioane va redemara, cu siguranţă, se vor cere din nou şi maşini rulate, pe care clienţii pot să le achite integral, fără a apela la leasing. Rămâne de văzut dacă se va mai ajunge la boom-ul din 2007-2008. Nu cred că următorii 1,5-2 ani vor aduce o schimbare dramatică. Probabil că vânzările vor mai creşte puţin, în perioada imediat următoare. Mai în glumă, mai în serios, Schunn Service ar fi trebuit să profite de pe urma scăderii vânzărilor de autove-

hicule. Sunt mai mulţi sibieni care preferă să-şi „peticească” maşina decât să o schimbe? Activitatea service-ului a crescut uşor faţă de 2008, dar munca şi cheltuielile de marketing au fost pe măsură. Pe timp de criză, trebuie promovată imaginea, trebuie găsite noi oferte şi servicii, care să aducă noi clienţi. E nevoie de promptitudine, de o calitate ridicată, trebuie să dai termene reale pentru lucrări şi trebuie întreţinută relaţia cu toţi clienţii. Aici stăm bine - anual, organizăm un turneu de golf, cu masă câmpenească, drive test şi cursuri de iniţiere în tainele acestui sport. În această perioadă, nu mai există “nu pot” şi “nu am timp”. Nu ne permitem să punem clientul pe o listă de aşteptare prea lungă. Problema lui trebuie rezolvată imediat. Este politica noastră încă de la înfiinţare, dar ea este cu atât mai importantă acum. Totuşi, afacerea adevărată, la investiţia noastră, vine din vânzare. Este un segment de bază, prioritar.

Since the beginning of the year, the “wave” of new cars has “softened”. Until better times, Schunn Group, which offers automotive services - from sales of new and used cars to service - aims to strengthen its position on the local market.

to the latest models of the German producer, the company comes with a qualified car service, spare parts and original accessories. In Arad, Schunn International sells also a full range of vehicles, from passenger cars and light trucks to commercial vehicles, trailers and semitrailers, lubricants and spare parts. Auto Schunn Deva and Suceava are Mercedes dealers. In Sibiu, Schunn Service offers full services, including car and spare parts sales, as well as auto service. Finalized in 2005, the auto complex extends over 3,750 square meters and consists of a 401 square meter showroom, a warehouse for spare parts and a service for trucks, microbuses and limousines. In 2005, Schunn Service became the 25th Bosch Car/Truck Service in Romania. Established in 1886, Bosch Group has a network of

around 12,000 service centres in 140 countries. In Romania, it is one of the top three service networks. Bosch Car Service has 42 partners, while Bosch Diesel Service has six. Schunn’s sales department offers new and used vehicles, performance guarantees, equipment and original spare parts. It is also a distributor of OMV and Aral lubricants and a financing and insurance agent. Ambient, AmRing, Ana Oil, Aquador, Athos, ConA, Actual Security, BIM, Concefa, Geiger Transilvania, Unicarm Satu Mare, Intersnack Romania, Danone, Esarom, Unimat, Florke Production, Foria Romania, Grewe, Ion Art Glass, Hidroconstrucţia, Lagermax, Max Boegl Sibiu Airport, Raguse, Raider, Sibtub, Sifee, Trendy, Wilhelm Impex are a few of “the clients of the house”.


COLABORATORI. Schunn Service Sibiu este unul dintre cei 42 de parteneri Bosch Car/ Truck Service din România. COLLABORATORS. Schunn Service Sibiu is one of the 42 Bosch Car/Truck Service partners in Romania.

Christian Fuchs, Schunn Service General Manager: “In this period, there is no place left for <I can’t>” The career of Sibiu native Christian Fuchs is strongly related to the evolution of the company he runs today. His eight years at Schunn Service allowed him to get a close look at the auto market, including truck and car sales, and automotive service. SIBIU BUSINESS: One year ago, Schunn International announced record sales of heavy-duty trucks. How are things now? CHRISTIAN FUCHS: Truck sales have dropped almost 90% compared to the same period of 2008. Leasing was much more accessible. Some companies were accepting zero advance and a grace period from three to six months. The access to leasing is now a tough process. Some companies in the Schunn Group are Daimler-Chrysler dealers, but almost all of them sell used cars as well. What seems to be the buyers’ tendency: new or used cars?

In the first half of the year, our customers’ demands headed towards new cars, in which case the pollution tax is smaller or even zero. For used cars, the pollution tax is rather high. The truck segment will cartainly improve, just like the demand for used cars that customers will be able to pay entirely, without any recourse to leasing. We will see if it reaches the boom we witnessed in 2007-2008. I do not believe that the following 1.5-2 years will bring a drastic change. Yet sales will probably increase slightly, in the following period.

that includes a barbecue, drive tests and initiation courses in the mysteries of this sport. In this period, there is no place left for “I can’t” or “I have no time”. We cannot afford to put the customer on a long waiting list. Their problem must be solved immediately. This has been our policy from the very beginning, but it is of a greater importance now. Still, looking at our investment, the real business comes from sales. It is a basic, prioritary segment. Schunn Service

More or less, Schunn Service ought to benefit from the car sales’ drop. Are there more people from Sibiu that would rather “patch” their car instead of changing it? The activity of our service has slightly gone up, compared to 2008, but the marketing work and expenses were directly proportional. In times of crisis, one has to promote their image and to find new offers, new services that could bring new customers. It takes promptness, provision of high quality and real terms for the executed works, and also the maintenance of a good relationship with all clients. From this point of view, we stand correctly - we organize annually a golf tournament

DN1, Km 307 Şelimbăr - 557260 Judeţul Sibiu Tel. +40 269 22 96 49 Fax +40 269 24 94 94 E-mail: office@schunn-service.ro Web: www.schunn-service.ro

www.sibiubusiness.ro

93


Sol de Laz / Euromeca

Sol de Laz / Euromeca

Case cu viaţă Mobilă modernă cu aer retro, plante care trăiesc zece ani fără a avea nevoie de apă şi lenjerie de pat ce ţine pasul cu moda pariziană. Aşa sună oferta companiei Euromeca, creatoarea brandului Sol de Laz.

„Ne-am propus să promovăm produse autentice şi moderne, estetice, care emană creativitate şi inovaţie şi sunt realizate întotdeauna cu respectarea regulilor artei”, explică managerul Sol de Laz - french touch deco, Corinne Lazăr, o pariziancă stabilită la Sibiu acum doi ani. Sol de Laz este numele sub care firma Euromeca distribuie decoraţiuni interioare şi exterioare pentru clienţi privaţi, dar şi pentru profesioniştii care le vor folosi la realizarea propriilor creaţii. Originare din Franţa, Magali Jeambrun, Meamea şi Liou sunt primele trei branduri din portofoliul Sol de Laz.

ORIGINAL. Corinne Lazăr aduce la Sibiu decoraţiuni care se bucură de mare căutare în Franţa. ORIGINAL. Corinne Lazăr brings to Sibiu decorations that enjoy a great demand in France.

Sol de Laz a apărut în martie 2009. „La sosirea la Sibiu, a trebuit să mobilez casa. Am constatat că multe dintre produsele de aici sunt cu 35-45 la sută mai scumpe decât în Franţa. E anormal. La noi, orice produs costă la fel ca în Franţa sau, dacă este posibil, mai puţin. Nu am fi pătruns pe acest segment dacă nu am fi simţit că piaţa o cere. Totuşi, în condiţiile economice de acum, s-ar putea să nu fi fost cel mai potrivit moment pentru lansarea unor produse care pot fi clasificate în gama de lux. Multe proiecte au fost amânate pentru septembrie”, recunoaşte Corinne Lazăr.

Mobilier neo-retro Sol de Laz distribuie în exclusivitate în România fotoliile, scaunele şi scaunele de bar create de Magali Jeambrun. Din 2005, aceasta şi-a dezvoltat propriul univers creator în jurul unei game de mobilier „neo-retro”, inspirat de formele clasice Louis XV şi Louis XVI. Magali concepe creaţiile sale ca pe un joc al contrariilor ţinute sub control şi, pentru a le realiza, foloseşte lemnul, cristalul de sinteză - materia sa preferată - şi ţesăturile. 94

SibiuBusiness Companii străine de top în Sibiu

„Melanjul de tehnici folosite - tăierea cu laser şi gravura, sablarea şi serigrafia, imprimarea digitală sau modelarea cristalului de sinteză, împreună cu sculptura în lemn şi arta lăcuirii atribuie esenţelor de mobilier valenţe clasice, cu rezonanţe inovatoare, destinate spaţiilor de lux. Structura din lemn de fag conferă rezistenţă. Pentru a fi sculptat manual, materialul este selectat riguros”, arată Corinne Lazăr. Produsele pot fi personalizate în diverse culori, materiale şi texturi. Toate creaţiile sunt realizate manual şi semnate de Magali Jeambrun. Cel mai nou proiect al său este braseria magazinului parizian Le Printemps, de pe bulevardul Haussmann.

Plante „moderne” După ce au inundat interioarele din Japonia, SUA şi au apărut şi în Franţa, plantele naturale stabilizate create de Meamea sunt distribuite şi în România prin intermediul Sol de Laz. Plantele stabilizate prezintă toate avantajele celor clasice, dar evită inconvenientele lor. Fără apă, pământ şi lumină, plantele şi arbuştii stabilizaţi pot trăi până la zece ani. Procesul de stabilizare constă în înlocuirea sevei naturale cu nutrienţi în întregime biodegradabili. După absorbţie, plantele îşi conservă supleţea şi culoarea, dar nu mai este nevoie de împrospătarea pământului din ghiveci, păstrarea la lumină sau udarea. Plantele stabilizate nu degajă dioxid de carbon sau factori alergeni, deci pot fi păstrate oriunde în casă. Iubitorilor de plante le rămâne să-şi aleagă specia preferată, înălţimea - de la 50 centimetri la doi metri - şi vasul în care vor fi admirate. Plantele sunt ideale pentru instituţii sau centre comerciale, spaţii unde condiţiile de amplasare


OFERTĂ. Produsele din portofoliul Sol de Laz sunt destinate clienţilor care visează la o locuinţă plină de viaţă. OFFER. The products in Sol de Laz portfolio are destined to customers who dream of a house full of life.

şi întreţinere nu sunt optime pentru plantele obişnuite. Pot „locui” nu doar în vase şi ghivece obişnuite, ci şi pe perete, ca tablouri vegetale, încadramente de uşi sau oglinzi. Cel mai nou proiect Meamea este decorarea parfumeriei Guerlain, de pe Bulevardul Champs Elysees.

Lenjerie pariziană Sol de Laz reprezintă în România şi marca Liou, compania creată de Cecile Valery. Liou s-a născut din dorinţa de a face din lenjeria de pat un produs viu, care să evolueze şi să devină un accesoriu „la modă”, ca o cămaşă, o poşetă sau o pereche de pantofi. Cecile Valery s-a inspirat din rigoarea pret-a-porter-ului şi din extravaganţa prezentărilor de modă Haute-Couture. Fiecare articol este conceput şi proiectat ca o piesă unică. Liou este o firmă franceză, fondată în noiembrie 2005. Cecile Valery concepe colecţiile sale de la A la Z - de la crochiu până la modelul final, prezentarea, denumirea şi realizarea de prototipuri. Procesul de fabricaţie este încredinţat profesioniştilor, pentru a asigura un finisaj de cel mai înalt nivel. Seturile sunt din bumbac percal 100 la sută, moale şi mătăsos, tratat pentru o întreţinere uşoară. Liou este pus în vânzare şi în Galeries Lafayette din Paris, precum şi în alte capitale europene.

Sol de Laz / Euromeca

“Living” homes Retro look-alike modern furniture, plants that live for ten years without the need of water, and bedclothes that keep pace with Paris’ fashion. This is what Euromeca company, creative of the brand Sol de Laz, has to offer. “We promote authentic, modern and aesthetic products that <emanate> creativity and innovation. They are all made in perfect compliance with the rules of art”, explains the manager of Sol de Laz - french touch deco, Corinne Lazăr, a Parisienne who has been living in Sibiu for two years. Sol de Laz is the name under which Euromeca company distributes interior and exterior designs for private clients, but also for professionals who will use them for their own creations. Originating in France, Magali Jeambrun, Meamea and Liou are the first three brands in Sol de Laz’s portfolio. Sol de Laz has been present on the market since March 2009. “On my arrival to Sibiu, I had to furnish my house. I found that many products here are 35-45% more expensive than in France. This is not normal. All our

products cost the same as in France or, if possible, less. We wouldn’t have chosen this segment if we had not felt the market demands it. However, with the current economic conditions, it may not be the best time to launch products which can be classified in the luxurious range. This is why many projects have been postponed until September”, admits Corinne Lazăr.

Neo-retro furniture Sol de Laz is the exclusive distributor in Romania of the chairs, bar chairs and seats created by Magali Jeambrun. Since 2005, the French artist has developed her own creative universe around a range of “neo-retro” furniture, inspired by the Louis XV and Louis XVI classical forms. Magali designs her creations as a game of controlled opposites and, to achieve www.sibiubusiness.ro

95


products can be customized in various colors, materials and textures. All creations are handmade and signed by Magali Jeambrun. Her latest project is the brasserie of the well-known store in Paris, Le Printemps, located on the Haussmann Boulevard.

“Modern” plants

them, she makes use of wood, crystal synthesis - her favourite material and fabrics. „The melange of the techniques used by her - laser cutting and engraving, sandblasting and screen printing, digital printing or synthetic crystal shaping, as well as wood carving and varnishing art - are essences that give the furniture classical valences, with innovative resonance, destined to luxury spaces. The beech structure provides resistance. In order to be carved manually, the material is selected rigorously”, shows Corinne Lazăr. The

After “flooding” rooms in Japan, USA and France, natural stabilized plants created by Meamea are distributed in Romania by Sol of Laz. These plants have all the advantages of the classical ones, but they escape the disadvantages of the latter. With no water, soil and light, stabilized plants and shrubs can live up to ten years. The stabilization process consists of replacing the natural saps with fully biodegradable nutrients. After the absorption, the plants preserve their flexibility and color, but soil refreshing, keeping them in light or watering are no longer needed. Stabilized plants do not emit carbon dioxide or allergens. This is why the plants can be placed anywhere in the house. Plant lovers only have to choose the preferred species, the height - from 50 cm to two metres - and the pot they will be admired in. These plants are ideal for institutions and shopping centres, where the main- tenance conditions and the

location are not optimal for normal plants. Stabilized plants can “live” not only in the usual pots, but also on the wall, as plant paintings, as doors or mirror frames. Meamea’s most recent project is the decoration of the Guerlain perfumery, on the Champs Elysees.

Bedclothes “Made in Paris” Liou, a company created by the French Cecile Valery, is also represented in Romania by Sol de Laz. Liou was created out of the desire to turn bedclothes into a “living” item, which would evolve and become a fashionable accessory, just like a shirt, a handbag or a pair of shoes. Cecile Valery is inspired by the rigour of pret-a-porter and the extravagance of Haute Couture fashion shows. Each item is designed and developed as a unique piece. Liou is a French company, founded in November 2005. Cecile Valery designs her collections from A to Z - from sketch to the final product, presentation, name and prototype. The manufacturing process is entrusted to professionals, in order to ensure the best quality. The sets are entirely made of soft and silky percal cotton, treated for easy maintenance. Liou products are sold at the Lafayette Galleries in Paris, but also in other European capitals.

Porţi deschise • Open gates Ideea fondatoarei brandului Sol de Laz este simplă, dar pretenţioasă: şi-a propus să ofere produse de calitate, la preţuri decente. „Îmi place frumosul, îmi place designul şi vreau să fac ceva pentru cei care simt la fel. Am pornit la drum cu trei branduri consacrate în Franţa, dar porţile sunt deschise pentru orice creator tânăr, român sau străin. Sunt mulţi artişti talentaţi şi oricine are nevoie de o mână de ajutor la început de carieră”, este convinsă Corinne Lazăr. Paşii următori sunt clar conturaţi: extinderea reţelei de distribuţie şi lărgirea ofertei. Abafazi (textile), Bitosi (ceramică) şi ilustratorii Michel Canetti şi Pierre Farel sunt pe lista de priorităţi. Până la sfârşitul anului, Corinne Lazăr şi-a propus să lucreze cu retaileri din Bucureşti, Cluj, Braşov şi Constanţa. Alte ţări din estul Europei, precum Ungaria, Slovenia, Slovacia, Bulgaria, Ucraina, Moldova şi Grecia, plus Qatar şi Emiratele Arabe Unite, sunt ţintele viitoare.

96

SibiuBusiness Companii străine de top în Sibiu

The idea of Sol de Laz’s founder is simple, but demanding: providing quality products at decent prices for exclusive customers. „I like beauty, I like design and I want to do something for those who feel the same. We started off with three brands established in France, but the doors are open to any young Romanian or foreign artist. There are many talented artists and everybody needs a helping hand in their early career”. The next steps are clearly outlined: the widening of the distribution network and of the offer. Abafazi (textiles), Bitosi (ceramics) and French illustrators Michel Canetti and Pierre Farel are on the priority list. By the end of this year, Corinne Lazăr intends to work with retailers from Bucharest, Cluj, Braşov and Constanţa. Other countries in Eastern Europe - Hungary, Slovenia, Slovakia, Bulgaria, Ukraine, Moldova and Greece -, and also Qatar and UAE, are the next targets.

Str. Someşului nr. 19 Sibiu - 550003 Tel. (+40) 269 24 38 38 Fax (+40) 269 24 38 38 E-mail: office@soldelaz.com Web: www.soldelaz.com


www.sibiubusiness.ro

97


Ticket Com

Ticket Com

Publicitate „a la Francaise” Francezii de la Ticket Com au găsit modalitatea prin care să dea viaţă banalelor bonuri fiscale pe care le primim de la supermarket: „decorarea” lor cu machete publicitare care ajung la milioane de cumpărători.

Ticket Com este un concept de franciză bazat pe tipărirea de cupoane promoţionale sau reclame pe spatele bonurilor de casă din magazine cu un flux mare de clienţi. Iniţial, conceptul se axa pe cupoane de reduceri tipărite pe spatele bonurilor de casă. În timp, au fost introduse şi casete cu reclame. În cazul cupoanelor promoţionale, persoanele interesate de un anumit produs sau serviciu pot beneficia de o reducere de preţ în momentul în care se prezintă cu bonul de cumpărături la firma ofertantă.

FRANCIZĂ. Zoltan Szell deţine exlusivitatea de a tipări machete publicitare pe bonurile Real şi Carrefour din Sibiu. FRANCHISE. Zoltan Szell holds the exclusiveness to print advertising on Real and Carrefour cash receipts in Sibiu.

98

SibiuBusiness Companii străine de top în Sibiu

Afacerea este prezentă pe piaţa românească de şase ani. Compania Ticket Com a apărut în Franţa, în 1998. În 2001, opera în 39 de departamente din această ţară. Din 2003, este prezentă în România şi Spania, iar în 2004 a făcut primii paşi în Elveţia, Tunisia, Maroc şi Cehia. În principiu, firmele care apelează la acest tip de promovare sunt cele care au sediul sau punctul de lucru în apropierea magazinului unde se derulează campania. O altă categorie de clienţi este reprezentată de companiile mari, deja cunoscute la nivel naţional. Afacerea dă rezultate în zonele unde există magazine mari şi foarte mari - tip supermarket sau hypermarket. Aceasta pentru că există un tiraj minim de role de casă pe campanie, ce depăşeşte cu mult necesarul unui magazin mic pentru trei luni de activitate.

Eficienţa acestui tip de publicitate variază în funcţie de companie, de domeniul în care activează, de ofertă şi perioada în care se derulează campania. „Garantăm tipărirea şi distribuirea în medie a circa 200.000 de bonuri în fiecare lună. Un avantaj îl constituie faptul că bonurile cu reclame sunt distribuite şapte zile din şapte şi că ele ajung întotdeauna la cumpărător, fiindcă păstrarea bonului fiscal este obligatorie prin lege. Clienţii noştri se bucură de exclusivitate pentru domeniul lor de activitate, în sensul că oferta lor nu va fi alături de concurenţă. Pe fiecare bon sunt tipărite cel mult zece machete. Costul de apariţie este foarte mic, iar cumpărătorii provin din toate categoriile sociale”, explică Zoltan Szell, managerul Mobilia Trans, firma care deţine franciza Ticket Com pentru judeţul Sibiu. În fiecare lună, pentru magazinele din Bucureşti - cinci unităţi Carrefour şi două Cora - sunt tipărite aproape două milioane de bonuri de casă. Potrivit unei analize realizate în urmă cu doi ani, 20-30 la sută dintre cumpărătorii din România citesc anunţurile de pe spatele bonului de casă. În Franţa, cifra se situează în jurul valorii de 60 la sută. În Sibiu, clienţii Ticket Com apar, deocamdată, pe bonurile din magazinele Real şi Carrefour.


www.sibiubusiness.ro

99


Ticket Com

Advertising “a la Francaise” The French from Ticket Com have found the way to give to the banal till receipts we get from the supermarket: their „decoration” with advertising that reaches millions of buyers. Ticket Com is a franchise concept based on the printing of promotional coupons or ads on the back of the till receipts distributed in stores with a stream of customers. The concept initially relied on discount coupons printed on the back of receipts. Boxes with advertisements were later introduced. In the case of promotional coupons, the people interested in a particular product or service can get a discount when they show the sale receipt at the vendor company.

motion are headquartered or have working points near the store where the campaign runs. Another category of customers is represented by large companies, already known on national level. The business is profitable in areas where there are large and very large stores, like supermarkets or hypermarkets. The explanation is that in these cases there is a minimum circulation of rolls per campaign, which exceeds the needs of a small store for three months of activity.

The business has been present on the Romanian market for six years. Ticket Com company was set up in France, in 1998. In 2001, it operated in 39 departments. Since 2003, it has been present in Romania and Spain, and in 2004 it took the first steps in Switzerland, Tunisia, Morocco and Czech Republic. Basically, the companies that choose this type of pro-

The efficiency of this kind of advertising varies by company, by its field of activity, and the time the campaign runs. “We guarantee the printing and distribution of about 200,000 receipts every month. One advantage is that the receipts are distributed seven days a week and that they always reach the buyer, because keeping the sale receipts is required by law. Our

clients have the exclusiveness in their field of activity, meaning that their offer will not be placed next to the competition. On each receipts there are maximum ten ads. The cost is very low, and buyers from all from all walks of life are targeted”, says Zoltan Szell, the manager of Trans Mobile, the company that holds the Ticket Com franchise in Sibiu County. Each month, for the stores located in Bucharest - five Carrefour and two Cora units - almost two million of cash receipts are printed. According to a study made two years ago, 20-30% of the Romanian buyers read the ads on the back of cash receipts, while in France, the figure stands at around 60%. In Sibiu, Ticket Com customers appear on Real and Carrefour receipts.

Avantaje Ticket Com • Ticket Com advantages Ticket Com reprezintă o formă alternativă şi mai puţin convenţională de publicitate care aduce o serie de avantaje: • reclama Ticket Com pe spatele bonurilor de casă nu costă mult; • reclama poate include şi cupoane de discount, ceea ce permite măsurarea impactului său, prin cuantificarea numărului de clienţi ce se prezintă cu cupoanele pentru a beneficia de reducerile anunţate; • reclama este uşor de remarcat pentru că bonurile de casă sunt eliberate obligatoriu; • supermarketurile şi hypermarketurile au mulţi clienţi, ceea ce înseamnă că reclamele de pe bonurile de casă vor fi văzute de un număr mare de persoane; Hiperbonus, master francizatul pentru România, se ocupă de tipărirea şi distribuţia rolelor de casă la toate magazinele unde se desfăşoară campanii Ticket Com. Francizaţii beneficiază de exclusivitate teritorială în judeţul în care activează.

100 SibiuBusiness Companii străine de top în Sibiu

Ticket Com is an alternative and less conventional form of advertising which brings a number of advantages: • placing an ad on the cash receipts is not expensive; • the advertising may also include discount coupons, which allow the measurement of its impact, by quantifying the number of customers who bring coupons to obtain the announced discounts; • the advertising is easily noticed because the issue of cash receipts is required by law; • supermarkets and hypermarkets have many customers, which means that the ads placed on receipts are seen by an important number of people; Hiperbonus, the master franchisee for Romania, prints and distributes the cash rolls at all the stores where Ticket Com campaigns are being organized. Franchisees enjoy territorial exclusiveness in the county where they operate.

Mobilia Trans franciza Ticket Com în Sibiu Str. Aleea Streiu Nr. 10/98 Sibiu - 550384 Tel: (+40) 729 68 82 74 E-mail: office@mobiliatrans.ro Web: www.ticket-com.com


UniCredit Ţiriac Bank

UniCredit Ţiriac Bank

Banca Ligii Campionilor

UniCredit Țiriac Bank a devenit sponsor oficial al Ligii Campionilor UEFA pentru următoarele trei sezoane şi a lansat o serie de produse dedicate acestei competiţii.

Singurul sponsor al Ligii Campionilor din sfera bancară, UniCredit îşi consolidează prin acest parteneriat statutul de grup european cu o franciză puternică, prezentă în 22 de ţări. „Faptul că UniCredit sponsorizează Liga Campionilor reprezintă un pas important in dezvoltarea brandului nostru în toată Europa. Grupul a sponsorizat deja evenimente sportive importante, dar Liga Campionilor, prin impactul său global, ne asigură o platformă excelentă pentru dezvoltarea pe termen lung a brandului nostru”, declară Paolo Fiorentino, CEO adjunct al UniCredit. Programul s-a concentrat, pentru început, pe două iniţiative: o campanie de comunicare în majoritatea ţărilor în care Grupul este activ şi UEFA Champions League Trophy Tour, care a oferit microbiştilor şansa de a avea acces la trofeu şi de a participa la evenimente de amploare. Caravana Trophy Tour a purtat cupa UEFA Champions League în Italia, Croaţia, România, Ungaria şi Bulgaria. România este singura ţară în care cupa a putut fi admirată în şase oraşe: Arad, Timişoara şi Sibiu (29 septembrie), Braşov, Piteşti şi Bucureşti.

PAOLO FIORENTINO: „Prin impactul său global, Liga Campionilor ne asigură o platformă excelentă pentru dezvoltarea pe termen lung a brandului nostru”. PAOLO FIORENTINO: „With its global impact, the Champions League provides us with a premium platform for a sustainable and long term growth of our brand awareness”.

102 SibiuBusiness Companii străine de top în Sibiu

În octombrie, UniCredit Ţiriac Bank a lansat produsul special Pachetul Campionilor, promoţia Creditul 11 şi campania Copiii Vedetă din UEFA Champions League. Pachetul Campionilor, cu variantele Standard şi Optim, este disponibil în ediţie limitată şi include carduri de debit şi de credit MasterCard cu cip şi design special Champions League. Clienţii băncii beneficiază gratuit şi de serviciul Online B@nking, de serviciul telefonic, de opţiunea Info SMS şi de flexibilita-

te în constituirea tipului de pachet dorit. În plus, ei primesc premii garantate pentru achiziţia oricărei versiuni a Pachetului Campionilor. UniCredit Consumer Financing a venit cu promoţia Creditul 11, prin care se caută „unsprezecele câştigător”. Între 12 octombrie şi 31 decembrie, toţi clienţii care achiziţionează un Credit pentru Orice primesc două rate lunare cadou. Dintre ei, se vor trage la sorţi 11 câştigători care vor primi cadou soldul creditului contractat şi vor fi scutiţi, din momentul în care sunt declaraţi câştigători, să returneze către bancă suma împrumutată. Între 12 octombrie şi 15 noiembrie, se derulează campania Copiii Vedetă din UEFA Champions League. Prin intermediul acesteia, copii ai clienţilor băncii pot însoţi pe teren jucătorii, în calitate de escorte, în meciul din Champions League ce se va disputa în România pe 24 noiembrie. UniCredit Ţiriac Bank se situează printre cele mai puternice grupuri financiare europene. Este prezent pe continent în 22 de ţări şi are reprezentanţe pe alte 27 de pieţe, peste 40 de milioane de clienţi, mai mult de 10.200 de sucursale şi 174.000 de angajaţi la sfârşitul anului 2008. În Europa Centrală şi de Est, Grupul deţine cea mai mare reţea bancară internaţională, cu peste 3.400 de sucursale şi puncte de lucru, în care circa 78.000 de angajaţi deservesc peste 28 milioane clienţi. Grupul este operaţional în Azerbaidjan, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Kazahstan, Kurdistan, Polonia, Româ-nia, Rusia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Turcia şi Ucraina.


EVENT. The Champions League Trophy passed through Sibiu. EVENIMENT. Trofeul Champions League a trecut şi prin Sibiu.

UniCredit Ţiriac Bank

The Champions League’s Bank UniCredit Țiriac Bank has become an official sponsor of the UEFA Champions League for the next three seasons and launched several products dedicated to this competition. As the sole banking sponsor of the UEFA Champions League, UniCredit will enhance, thanks to the partnership, its visibility as a European banking group, with a strong franchise and deep local roots in 22 countries. „UniCredit’s sponsorship of the Champions League represents a major step in developing our brand all across Europe. We already have a good track record in sponsoring major sporting events, but the Champions League, with its global impact, provides us with a premium platform for a sustainable and long term growth of our brand awareness”, said Paolo Fiorentino, Deputy CEO of UniCredit. As a start, the program has focused on a launch campaign in most of the countries where the Group has core activities, and the UEFA Champions League Trophy Tour presented by UniCredit, that enabled football fans to get close to the Trophy and to participate in big events. The Tour took the Champions League trophy to Italy, Croatia, Romania, Hungary and Bulgaria. Romania was the only country

where the trophy travelled through 6 cities: Arad, Timişoara and Sibiu (September 29th), Braşov, Piteşti and Bucharest. In October, UniCredit Ţiriac Bank launched the special product The Champions’s Package, Loan 11 and the Star Child-ren in UEFA Champions League campaign. The Champions’ Package - Standard or Optimum - is available in limited edition and contains MasterCard cards with special UEFA Champions League design. Clients also benefit from free Online B@nk-ing, Telephone Service, Info SMS and flexibility in the configuration of any package. They will also receive guaranteed gifts when purchasing any Champions’ Package. UniCredit Consumer Financing offers a special promotion, Loan 11, looking for the Winning 11. Between 12th of October and 15th of December, all clients that are granted the Loan for Anything get two free rates. Moreover, 11 of these clients, who are the luckiest in the draw, won’t have to pay

back their loan anymore. Between 5th of October and 15th of November, UniCredit organizes the Star Children in UEFA Champions League campaign. Through it, 22 of the clients’ children can accompany players on the field, as escorts, at the Champions League game that will be played in Romania on November 24. UniCredit Group is one of the strongest European financial groups, active in 22 European countries and being represented on 27 other markets, with a total number of more than 40 million customers, over 10,200 branches and 174,000 employees at the end of 2008. In the CEE region, the Group owns the largest international bank-ing network, with over 3,400 branches, where approximately 78,000 employees serve more than 28 million customers. The Group operates in Azerbaijan, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Kazakhstan, Kurdistan, Poland, Romania, Russia, Serbia, Slovakia, Slovenia, Turkey and the Ukraine.

Despre UniCredit Ţiriac Bank şi UniCredit Consumer Financing About UniCredit Ţiriac Bank and UniCredit Consumer Financing UniCredit Ţiriac Bank face parte din reţeaua UniCredit Group. De serviciile sale au parte circa 600.000 clienţi, prin intermediul a 245 sucursale. Banca furnizează produse şi servicii specializate prin partenerii săi, UniCredit Leasing Corporation, UniCredit CAIB Securities, UniCredit CAIB România, UniCredit Insurance Broker, Pioneer Asset Management, UniCredit Consumer Finance şi UniCredit Processes and Administration. UniCredit Consumer Financing IFN este subsidiara UniCredit Family Financing Bank, specializată în furnizarea de credite pentru familii. Prezentă în Italia, Germania, Bulgaria, Polonia, Rusia şi, din 2008, în România, compania deserveşte în Europa circa 3,9 milioane persoane fizice.

UniCredit Ţiriac Bank is a member of UniCredit Group. It has over 600,000 customers and 245 branches. The Bank provides a wide range of specialized products and services through its partners, UniCredit Leasing Corporation, UniCredit CAIB Securities, UniCredit CAIB Romania, UniCredit Insurance Broker, Pioneer Asset Management, UniCredit Consumer Finance and UniCredit Processes and Administration. UniCredit Consumer Financing IFN is the Romanian branch of UniCredit Family Financing Bank, specialized in loans for families. Active in Italy, Germany, Bulgaria, Poland, Russia and, since 2008, Romania, the financial company serves around 3.9 million individuals in Europe.

Sucursala Sibiu Str. Emil Cioran, Nr. 2 Sibiu - 550025 Tel.: (+40) 269 22 00 60 Fax: (+40) 269 23 52 18 E-mail: office@unicredit-tiriac.ro Web: www.unicredit-tiriac.ro

www.sibiubusiness.ro

103


Werner Seeger Qualitätsmanagement

Werner Seeger, director general WSQM:

“Piaţa locală a consultanţei şi instruirii nu este exploatată la maximum”

PROFESIONIST. Werner Seeger a adus în România cei 25 de ani de experienţă în asigurarea calităţii, managementului calităţii şi certificării. PROFESSIONAL. Werner Seeger has brought to Romania his 25 years of experience in the field of quality assurance, quality management and certification.

SIBIU BUSINESS: “Managementul calităţii” este o expresie pe placul oricărui manager de companie. Totuşi, pentru unii dintre aceştia, este posibil să sune ca o noţiune abstractă. Cum ajunge o companie la un management de calitate? WERNER SEEGER: În primul rînd, prin urmărirea consecventă a cerinţelor clienţilor, dar şi a propriilor ţeluri. Managementul calităţii este o sarcină 104 SibiuBusiness Companii străine de top în Sibiu

WSQR (Werner Seeger Qualitätsmanagement) SRL este o companie înfiinţată în 2001 de Werner Seeger, cu sediul de afaceri în Cisnădioara, lângă Sibiu. Originea şi know-howul companiei provin din Germania, unde acţionează cu succes din anii 1990. Pe lângă consultanţă şi dezvoltări de proiecte (Managementul Calităţii, Mediu, Protecţia şi Siguranţa Muncii etc.), WSQR oferă şi instruire şi şcolarizare pe teme de calitate. Domeniul de activitate este completat de servicii profesionale de consultanţă pentru accesarea fondurilor nerambursabile, cu accent pe subvenţiile din fonduri europene.

a cadrelor de conducere şi primul pas spre succesul pe termen mediu şi lung al unei companii. Pentru a atinge un anumit nivel de calitate, managementul este primul solicitat. El stabileşte politica firmei, ţeluri clar definite şi măsurabile, dar şi responsabilităţi. Este în interesul managerului să elaboreze descrieri clare ale responsabilităţilor, pentru a nu putea fi tras la răspundere în cazul unor eventuale daune cauzate de propriile produse.

O altă sarcină în drumul spre managementul calităţii este descrierea proceselor orientate spre riscul produsului fabricat. În acest context, angajaţii bine pregătiţi şi motivaţi sunt indispensabili, la fel ca şi comunicarea eficientă la orice nivel ierarhic, pentru a adapta permanent calitatea produselor şi proceselor conform cerinţelor pieţei, deci ale clientului. Pentru un client potenţial, un sistem de management de calitate certificat demons-


trează o organizare internă capabilă şi devine garanţia pentru un risc scăzut în acea afacere. Care sunt motivele pentru care aţi pornit o afacere în România? Ce experienţă aveţi în domeniul Managementului Calităţii în Germania? Prima dată am venit în România printr-o comandă internaţională a companiei mele germane. Mi-am dat seama că experienţa şi cunoştinţele mele pot ajuta companiile de aici să-şi dezvolte şi îmbunătăţească calitatea. Clienţii apreciază la noi, în primul rând, seriozitatea şi orientarea noastră spre practică. Am o experienţă de 25 de ani în asigurarea calităţii, managementului calităţii şi certificării. Din 1994 lucrez pe cont propriu ca trainer la cursuri şi consultant. Prin munca mea am putut acumula experienţă în companii şi ţări de pe trei continente. În comparaţie cu alte ţări, munca de manager al calităţii în Germania diferă, în ultima instanţă, prin aşteptările şi pretenţiile mai mari la produse şi servicii. Eu consider acest angajament o experienţă pozitivă şi, mai ales, o provocare nouă, continuă. Werner Seeger Qualitätsmanagement este o companie relativ nouă în România. Cum vede această piaţă un inves-

titor străin, la aproape doi ani după aderarea României la UE? Experienţa îmi spune că piaţa locală a consultanţei şi instruirii este încă departe de a fi exploatată la maximum. Este un argument important pentru ca un prestator de servicii ca WSQR să fie interesat să dezvolte activităţi aici. Ca întreprinzător, văd angajamentul nostru în România mai degrabă pe termen lung. Într-o anumită măsură, aderarea României a fost consecinţa logică a evoluţiei Europei. Ca urmare, companiile locale sunt acum obligate să se implice mai mult în competiţia în domeniul calităţii şi orientării spre cerinţele clientului. Clienţii şi consumatorii din UE, dar şi de pe alte pieţe, acţionează cu mult respect pe partea calităţii şi nu le este teamă să şi arate aceasta clar producătorilor. Consultanţa şi training-ul par să câştige teren în rândul companiilor româneşti. Cine sunt clienţii pe care îi căutaţi cu precădere - companiile autohtone sau cele străine? Da, acesta este şi feedback-ul pe care îl primim despre piaţa românească. Totuşi, măcar pentru companiile 100 la sută locale, schimbarea se face lent. Dezvoltarea şi implementarea sistemelor de management, ca şi in-

vestiţiile în instruirea angajaţilor, pot fi subvenţionate din fonduri comunitare. Ambele aspecte - un sistem de management clar organizat şi angajaţi bine formaţi şi calificaţi - sunt esenţiale pentru a rezista cu succes pe piaţă, pe termen lung. Printre clienţii noştri se numără şi companii integral româneşti, şi companii străine. Ne bucurăm să constatăm că atragem participanţi din toată ţara la seminariile organizate în domeniul instruirii şi şcolarizării, la centrul nostru de şcolarizare din Cisnădioara. Care ar fi sfatul dvs. pentru ceilalţi manageri, în această perioadă? Ce măsuri ar trebui să ia pentru a “supravieţui” recesiunii? Trebuie luciditate pentru a putea lua deciziile corecte între reducerea costurilor, dezvoltare şi asigurarea sau protecţia cunoştinţelor interne. Toate au scopul de a proteja poziţia pe piaţă şi, eventual, de a câştiga cote noi. În orice caz, situaţia actuală trebuie văzută şi ca o oportunitate de a reînnoi şi îmbunătăţi structuri interne organizaţionale. Nu te poţi lipsi de o calitate bună şi sigură. În aceste perioade, clienţii urmăresc mai atent cum se comportă companiile în această privinţă. “Cine ţine cont de calitate, scade costurile şi măreşte profitul!”

Werner Seeger, WSQM General Manager

“The local market of consulting services and training is not fully exploited” WSQR SRL (Werner Seeger Qualitätsmanagement) is a company founded in 2001 by Werner Seeger, with an office located in Cisnădioara, near Sibiu. The know-how and origin of the company come from Germany, where it has been acting successfully since the ‘90s. The main fields of activity are, apart from consulting (in quality management, environment, work safety and others) and project development, training and schooling on quality topics. This field of activity is completed by a professional service in applications for nonrefundable funds (with focus on European funds). www.sibiubusiness.ro

105


SIBIU BUSINESS: “Quality management” is music to the ears of any company manager. For some of them though, it may sound like an abstract notion. How does a company reach this “Quality Management”? WERNER SEEGER: Basically by strictly following the customer’s demands as well as their own targets. Quality management is a leadership’s duty and oriented towards middleand long term success of a company. In order to reach a certain level of quality, a company’s management first has to define its policy, clearly measurable objectives and responsibilities. Besides, it is in the own interest of a company to set up clear descriptions of the responsibilities if they want to avoid being called to account in case of any damages caused by their products. Another important task on the way to quality management is the definition of process descriptions oriented towards the risks of the fabricated products.

I first came to Romania over an international command for my German company. I realized that, based on my knowledge and my experience, I could deliver a significant contribution in helping companies to introduce and increase their quality. Our clients appreciate especially our reliability and our practical orientation. Personally, I look back on 25 years of professional experience in the field of quality assurance, quality management and certification. Since 1994, I’ve been working as a freelancer. Due to my activity I’ve been able to accumulate experiences in companies and countries on three continents. Working as a quality manager in Germany is certainly different from other countries by the higher expectations set in products and services. My job as a quality manager lately is a positive experience and, above all, a continuous challenge. Werner Seeger Qualitätsmanagement is a rather new company in Romania. What does it actually bring to this market? How does a foreign investor see this market, almost two years after Romania’s adheration to the EU? As far as I can see it, consulting and training in the field of quality management and assurance market is not yet exploited. This simple fact makes it for a service provider like WSQR interesting to develop activities in Romania. As the company’s General Manager, I think of our involvement rather on long term. Romania’s adheration was just a logical consequence of the development in Europe.

One cannot do this without well qualified and motivated employees, as well as a targeted communication at all levels of cooperation in order to adjust the quality of the products and processes to the market, and hence, the customer’s requirements. For potential customers, a certificated quality management system is an indicator for a capable intern organization, and thus a guarantee for a reduced business risk. What are the reasons that convinced you to start a business in Romania? What is your experience in the field of Quality Management in Germany? 106 SibiuBusiness Companii străine de top în Sibiu

qualification of employees, are supported through non-refundable European funds. Both aspects, a well organized management system and highly qualified employees, are necessary to resist sustainably and successfully on the market. We count both groups to our consulting clients, pure Romanian and foreign companies. In the field of instruction and qualification, we are happy to see that we attract participants from all over the country to the courses at our instruction centre in Cisnădioara. What is your advise to the other managers during this time of recession? What should they do in order to get out of it “alive”? To get to the heart of it, you need a clear and cool head in order to make the right decisions among reducing costs, development and protection of the company’s know-how, all of these with the goal of securing the position on the market and, where possible, to gain new quotas. The current situation is also an opportunity of renewing and improving the existent organisational structures. You cannot compete without good and reliable quality in your products and services. During these times, the customers watch even more how the companies are acting in this domain. “Keeping an eye on the quality reduces the costs and increases the profit”.

Romanian companies are now asked to intensify their efforts to stand up to the competition in quality and customer orientation. In the EU, but also on other markets, consumers and customers think very quality targeted and are not afraid of clearly showing this to the producers. Consulting and training seem to win ground among Romanian companies. Who are the clients you mainly address to - Romanian or foreign companies? Yes, this is also the feedback we get on the market, but, at least for 100% Romanian companies, it is a slow process of change. The development and implementation of management systems, and also the investments in

Valea Argintului Nr. 151 Cisnădioara - 555301 Judeţul Sibiu Tel. (+40) 269 20 64 26 Fax (+40) 269 20 64 26 E-mail: info@wsqr-srl.eu Web: www.wsqr-srl.eu


… the quality consultants – quality from the beginning!

Exclusive VDA-QMC official partner in Romania

Our Services

• • •

Consulting Training Audit Services o ISO 9001/14001/18001 o TS 16949:2009 o IRIS o ISO 9100 o ISO 17025 o HACCP o TQM Access to EU funds

Your advantages • • • • •

long international experience practical, targeted and competent experienced, continuous qualified consultants and trainer integrated and process orientated approach intensive and practical involvement of the customer

Werner Seeger sc Werner Seeger Qualitätsmanagement Romania srl Valea Argintului nr. 151 555301 Cisnădioara Jud. Sibiu Romania Phone/fax: +40 (0)269 206426 Mobile: +40 (0)723 686892 e-mail: info@wsqr-srl.eu

107 www.sibiubusiness.ro Internet: www.wsqr-srl.eu


Zona Industrială Ocna Sibiului

Zona Industrială Ocna Sibiului

Drum liber pentru primul investitor La mai puţin de un an de la inaugurarea oficială a Zonei Industriale Ocna Sibiului (ZIOS), primul client are la dispoziţie toate utilităţile pentru demararea investiţiei. SPACK: “Investitorii vor găsi la Ocna un partener serios, flexibil şi capabil să se adapteze la actualele condiţii economice”. SPACK: “The future investors will find in Ocna a reliable partner, flexible and able to adapt to the current economic conditions”.

Investiţie sentimentală Iniţiată de Viktor A. Späck, cetăţean cu dublă cetăţenie, germană şi română, născut în Sibiu, investiţia de la Ocna Sibiului are la origini şi o motivaţie sentimentală. Plecat în Germania în 1977, Späck a revenit în România în 1990. „La început nu mi-a fost uşor, pentru că am găsit condiţii complet diferite de cele din Occident. Mi-am asumat însă riscurile pe care orice afacere le presupune şi m-am adaptat la legislaţia românească. Iubesc Sibiul şi vreau ca ZIOS să devină un punct de reper pe harta sa economică”.

Emotional investment Initiated by Viktor A. Späck, a citizen with dual citizenship (German and Romanian), born in Sibiu, the investment from Ocna Sibiului has at its origins several emotional motivations as well. Späck emigrated to Germany in 1977 and came back to Romania in 1990. “In the beginning it wasn’t easy, because I found totally different conditions than those from the West. I took the risks that any business involves and I adapted to the Romanian legislation. I love Sibiu and I want ZIOS to become a landmark on its economic map”.

108 SibiuBusiness Companii străine de top în Sibiu

Grupul austriac Collini este primul investitor în Zona Industrială Ocna Sibiului, prin intermediul unei fabrici de zincare termică. Unitatea va fi dotată cu utilaje moderne, în concordanţă cu cerinţele europene BAT (Best Available Technology). Collini a găsit o infrastructură modernă - drum asfaltat, racordat la DJ 106, ce leagă Sibiul de Ocna Sibiului, curent electric de 1.000 kw - şi aprobare pentru încă 2,9 MW -, fibră optică pentru date şi telefonie, gaz metan cu staţie de reglare-măsurare (SRM) proprie, apă potabilă, conectare la canal de apă menajeră cu staţie de epurare biologică proprie şi canal de apă pluvială cu o lungime de 1.200 de metri. „Conform contractului cu Collini, termenul de predare a acestor utilităţi era 1 august 2009. L-am respectat şi astfel transmitem un semnal important şi pentru alţi investitori. Pot să vadă că suntem un partener serios, care îşi respectă angajamentele. Spre deosebire de alte locaţii, la Ocna Sibiului am trecut de faza promisiunilor - infrastructura de bază este finalizată, iar viitorii investitori nu mai trebuie decât să fie racordaţi la aceste utilităţi”, precizează Viktor A. Späck, Managing Director la ZIOS. Potrivit acestuia, investiţiile realizate până în acest moment depăşesc 1,5 milioane de euro. Investiţia totală în viabilizarea terenului se apropie de opt milioane de euro.

Pe cont propriu ZIOS este o locaţie optimă pentru diverse domenii de activitate, dar este ideală pentru construcţii industriale, logistice şi de depozitare. Späck a de-

marat investiţia după ce a pus cap la cap avantajele pe care le prezintă locaţia. Zona Industrială ocupă 51 de hectare în intravilanul Ocnei Sibiului, la opt kilometri de Drumul European E 68 şi Aeroportul Internaţional. Legătura la viitoarea autostradă este în curs de amenajare, iar faptul că suprafaţa pe care este dezvoltată zona industrială este plană reduce sumele cheltuite de viitorii investitori. În plus, există posibilitatea prelungirii căii ferate industriale existente, pentru transportul de marfă. “Dispunem de o echipă de specialişti competenţi, motivaţi, cu experienţă în construcţiile de utilităţi. Garantăm calitatea proiectării şi execuţiei şi putem oferi consultanţă de la A la Z firmelor care vor să-şi desfăşoare activitatea în această zonă. De asemenea, efectuăm lucrările cu propriile utilaje”. ZIOS nu a evoluat întocmai cum şi-ar fi dorit omul de afaceri. Recesiunea a alungat potenţiali clienţi, iar băncile s-au ferit să ofere credite. Astfel, investiţia a fost suportată din fonduri proprii. “De altfel, ideea cu care am pornit la drum a fost ca viabilizarea zonei să se bazeze doar pe finanţări private. Atragerea de bani publici sau subvenţii este un proces dificil”, recunoaşte Späck. Acesta este convins că Ocna Sibiului se va transforma într-o locaţie atractivă pentru investitorii străini. “Vor găsi un partener serios, flexibil şi capabil să se adapteze la actualele condiţii economice. Vor avea şi sprijinul autorităţilor, care au înţeles că ZIOS este o bună oportunitate pentru dezvoltarea zonei. Poate aduce companii puternice, care vor apela la forţă de muncă din localităţile din jurul Ocnei”.


www.sibiubusiness.ro

109


Industrial Area Ocna Sibiului

Green light for the first investor Less than a year after the official inauguration of Industrial Area Ocna Sibiului (ZIOS), the first client has at its disposal all the facilities to start the investment.

Austrian group Collini is the first investor in the Industrial Area Ocna Sibiului, with a zinc coating plant. The plant will benefit from modern equipment, according to BAT (Best Available Technology) European requirements. Collini found a modern infrastructure - a paved road connected to DJ 106, which links Sibiu and Ocna Sibiului, a 1,000 kW power station (additional 2.9 MW have been approved), optical fibre for data and telephony, gas with an adjustment and measuring station, drinking water, connection to a residual water channel with own biological sewage treatment plant, and a 1,200 meter rain water channel. “According to the contract with Collini, the transmission deadline of these utilities was August 1st, 2009. We respected this deadline, and thus we are sending an important message to other investors. They can see we are a reliable partner, which stands to its commitments. Unlike other locations of this kind, at Ocna Sibiu we are passed the promises phase - the basic infrastructure is complete, and all the

TERMEN. Conform înţelegerii cu primul client de la ZIOS, infrastructura de bază este finalizată. DEADLINE. According to the agreement with the first client, ZIOS’ basic infrastructure is completed.

future investors will have to do is to be wired to the utilities”, says Viktor A. Späck, ZIOS Managing Director. So far, more than 1.5 million Euro have been invested in the area. The total investment in the site preparation is close to eight million Euro.

field. We can guarantee for the quality of design and implementation and we can offer A to Z consulting to the companies that wish to operate in this area. Another advantage is that we work with our own construction equipment”, says Viktor A. Späck.

On his own

ZIOS hasn’t evolved exactly as the businessman had planned. The recession has driven away potential customers, and the banks have refrained from providing loans. Thus, the investment has been supported by the investor. “In fact, our plan was to develop the area solely on private funding. Attracting public money or subsidies is a difficult process”, Späck admits. He is convinced that Ocna Sibiului will soon turn into an attractive location for foreign investors. “They will find a reliable partner, flexible and able to adapt to the current economic conditions. They will also have the authorities’ support. The local officials understand that ZIOS is an important opportunity for the development of this region. It can attract strong companies, which will search for employees around Ocna”.

ZIOS is an ideal location for various fields of activity, and especially for industrial construction, logistics and storage. Späck started the investment after putting head to head the advantages the location has to offer. The Industrial Area lies on 51 hectares inside Ocna Sibiului, eight kilometers from the European Road E 68 and the International Airport. The link to the future highway is in the realization phase. The fact that the area where ZIOS is developed is flat reduces the costs of future investments. In addition, the extension of the existing industrial railway, which could be used for freight, can also be taken into account. “We rely on an active, professional and motivated team, with a long experience in the construction

Primul “locatar” • The first „tenant” Fabrica de la Ocna Sibiului este prima investiţie Collini în România. Suma alocată proiectului este de circa opt milioane de euro. Anul trecut, rulajul concernului Collini, care are în jur de 1.200 salariaţi, a fost de 160 milioane euro. Principalele pieţe de desfacere sunt Austria, Germania, Elveţia, Italia şi Orientul Îndepărtat. Al doilea investitor de la ZIOS este tot o companie austriacă, Urbas Maschinenfabrik GmbH, cu care negocierile s-au finalizat de curând.

110 SibiuBusiness Companii străine de top în Sibiu

The plant from Ocna Sibiului is Collini’s first investment in Romania. The company allocated about 8 million Euro to this project. Collini Corporation employes around 1,200 people and ended last year with a 160 million Euro turnover. Their main markets have been Austria, Germany, Switzerland, Italy and the Far East. The second investor at ZIOS is another Austrian company, Urbas Maschinenfabrik GmbH. The negotiations were recently completed.

str. Tribunei, nr. 1, ap. 9 Sibiu - 550176 Tel. (+40) 269 21 06 06 Fax (+40) 269 21 06 05 E-mail: office@zios.ro Web: www.zios.ro


www.sibiubusiness.ro

111


interviu / interview

“Clubul” expaţilor Până în urmă cu puţin timp, drumul spre un loc de muncă bun avea sens unic: spre Occident. Sosirea în România a investitorilor de calibru a schimbat lucrurile. Germani, americani sau francezi au găsit în Sibiu a doua casă. Christian Heberle, director financiar la Continental Automotive Systems Sibiu, a “construit” pe platforma de socializare Xing un grup dedicat expaţilor din oraş. SIBIU BUSINESS: Care au fost motivele care v-au făcut să vă gândiţi la organizarea unui grup dedicat expaţilor din Sibiu, pe platforma Xing? CHRISTIAN HEBERLE: Când am venit prima oară la Sibiu, în 2004, am început să cunosc câţiva străini care munceau aici. Mulţi erau pe picior de plecare. Atunci când ajungi într-o ţară nouă, într-un oraş nou, este important să te simţi bine şi după ce termini munca. Dacă ai în jurul tău oameni care-ţi pot veni în ajutor când ai nevoie sau te înţeleg, viaţa devine mai uşoară. Cum funcţionează grupul pe care l-aţi creat şi care sunt avantajele de care se bucură membrii săi?

În general, ne întâlnim în prima marţi din fiecare lună, la restaurantul Orphee din Piaţa Mică, nr. 30. Participanţii vin în special din Germania, Italia, Elveţia şi Austria, dar uneori avem şi invitaţi români. Pe www.xing. com, putem fi găsiţi la grupul Expatriates Sibiu. Oricine este binevenit să intre în acest grup, pentru a afla mai multe despre activităţile noastre şi despre ceilalţi membri. Creştem pas cu pas. Acum suntem în jur de 50. La fiecare întânire vin între 10 şi 30 de oameni, dar ţinta noastră este să aducem minimum 50 din cei circa 150 de angajaţi străini din Sibiu. Principalul avantaj este că poţi să cunoşti oameni din alte ţări, care împărtăşesc experienţa de a trăi în România. Se stabilesc contacte de afaceri, dar sunt şi grupuri formate din persoane care au hobby-uri comune sau care vor, pur şi simplu, să exploreze împreună viaţa de noapte a Sibiului. Câţiva nu ratează nici micul dejun pe care îl organizăm la Orphee, duminica. Mulţi îl numesc “micul dejun” politic. De cât timp lucraţi la Sibiu şi care a fost prima impresie despre oraş? Care sunt aspectele care fac mai uşoară sau, deopotrivă, îngreunează adaptarea unui străin la Sibiu?

CHRISTIAN HEBERLE: “Sibiul este unul dintre cele mai atractive oraşe pentru angajaţi. Aceasta se vede în numărul mare de oameni care vin aici din alte regiuni, datorită calităţii vieţii din această zonă”. CHRISTIAN HEBERLE: “Sibiu is one of the most attractive city to employees. This can be seen in the number of people coming from other parts of the country, because of the quality of life in this area”.

112 SibiuBusiness Companii străine de top în Sibiu

Nu văd vreo piedică serioasă pentru adaptarea cuiva în România. La Continental AG, de exemplu, există un aşa-numit “training intercultural”, la care participă români şi străini. Dacă înţelegi mentalitatea localnicilor, comunicarea devine mai uşoară. În Sibiu, străinii sunt bine primiţi. Probabil unul dintre motive este acela că oamenii sunt obişnuiţi să aibă alături o comunitate germană legată puternic de istoria oraşului. Nu pot să spun că-mi lipseşte altceva decât lacul Konstanz (Bodensee), aflat în zona din care vin eu. În 2004, veneam la Sibiu o

dată pe lună, pentru a ajuta la lansarea fabricii Continental. 2005 a fost primul an petrecut integral în România, iar din 2007 sunt constant aici. Felul în care s-a schimbat oraşul este uimitor. Îmi amintesc că în 2004 nu găseai salată proaspătă, iarna, şi că nici un restaurant sau supermarket nu era deschis de Paşti. Acum găseşti orice, la orice oră. Şi din punct de vedere arhitectural s-au schimbat multe. E bine că, încet-încet, şi zonele din afara oraşului vechi îşi schimbă aspectul. Sibiul este unul dintre cele mai frumoase oraşe din România şi unul dintre cele mai atractive pentru angajaţi. Aceasta se vede în numărul mare de oameni care vin din alte regiuni ale ţării, datorită calităţii vieţii din această zonă. Cât de serios a fost afectată de recesiunea globală comunitatea de afaceri străină din România? Cum vă vedeţi viitorul aici? Mulţi clienţi şi-au redus comenzile către România, unii cu până la 60 la sută. Din fericire, în ultimele luni, s-a simţit o uşoară revenire. Totuşi, nu trebuie să trăim cu impresia că nici o companie străină nu-şi va stopa activitatea în România. Acest lucru nu este însă influenţat exclusiv de situaţia economică actuală - mă feresc să folosesc termenul “criză”. Preţurile produselor şi serviciilor, ca şi cheltuielile cu forţa de muncă, au crescut constant, uneori mai rapid decât performanţa economică. Asta a scăzut atractivitatea pentru România. Din punctul meu de vedere, acest trend nu va influenţa decisiv prezenţa marilor companii aici, cel puţin nu în următorii ani. Totul depinde şi de domeniul de activitate. Cât despre viitorul meu, sunt mulţumit de slujba pe care o am, într-un oraş atât de interesant. Cert este că voi mai rămâne aici cel puţin doi ani şi jumătate, apoi voi afla ce-mi rezervă viitorul.


The expats’ “club” Until not long ago, the road to a good job was a one way street: to the West. The arrival of big investors in Romania has changed things. Germans, Americans or French have found a second home in Sibiu. Christian Heberle, Financial Manager at Continental Automotive Systems Sibiu, has built on the social networking platform Xing a group dedicated to the expatriates living in the city. SIBIU BUSINESS: What are the reasons that made you think of organizing a group for foreign expats in Sibiu on Xing? CHRISTIAN HEBERLE: When I first came to Sibiu, in 2004, I started to meet other foreigners who were working here. Many of them were on the go. When you arrive in a new country, in a new city, it is important to feel good also outside the working place. If you have around you someone you can ask for when you need anything or just to ask them how things are going in general, life becomes easier. How does your group function and which are the advantages of becoming the member of such a group? In general, we meet the first Tuesday of each month at the restaurant Orphee, in Piaţa Mică no. 30. Participants come mostly from Germany, Italy, Switzerland and Austria, but sometimes we also have Romanian guests. On www.xing.com, we can be found in the group Expatriates Sibiu. Everyone is welcome to join this group to learn more about our activities and other members. We grow step by step. Now we are about 50. 10 to 30 people come to every meeting, but our goal is to bring at least 50 of the more than 150 foreign employees in Sibiu. The main advantage is that one can meet people coming from other countries, who share the experience of living in Romania. We establish business con-

tacts, but also groups of people who have common hobbies or simply want to explore together Sibiu’s nightlife. Some do not miss any breakfast we host at Orphee, every Sunday. Many call it a “political breakfast”. How long have you been working here and were your first impressions about the city? What makes the adaptation of a foreigner in Sibiu easier or more difficult? I don’t see any real obstacle for someone to adapt in Romania. At Continental we have a so-called “intercultural training”, attended by Romanian and foreigners. If you understand the local people’s mentality, communication is easier. In Sibiu, foreigners are welcome. Probably one of the reasons is that people are used to having a German community which is strongly connected to the city’s history. I cannot say that I miss anything other than Lake Constance (Bodensee), located in the area I come from. In 2004, I was coming to Sibiu once a month to support the ramp up of the Continental factory. 2005 was the first year I spent entirely in Romania, and since 2007 I have been constantly. The way the city has changed is amazing. I remember that back in 2004 you couldn’t find fresh salad during winter, and that no restaurant or supermarket was open at Easter. Now you can find anything, anytime. Sibiu has also changed a lot from the architec-

tural point of view. It is important that areas outside the old city are slowly redrawn, too. Sibiu is one of the nicest cities in Romania and one of the most attractive to employees. This can be seen in the number of people coming from other parts of the country, because of the quality of life in this area. How seriously did the global recession affect the foreign business community in Romania? How do you see your future here? Some customers have reduced their orders, some with up to 60%. Fortunately, in recent months, we could feel a slight comeback. However, we should not live with the impression that no foreign company will stop its activity in Romania. But this is not exclusively influenced by the current economic situation - I try to avoid the term “crisis”. The prices of products and services, and also the wage cost, have increased steadily, sometimes faster than the economic performance. This has worsen Romania’s competitiveness to other emerging countries. From my point of view, this trend will not decisively influence the presence of big companies here, at least not in the coming years. Everything depends on the type of business, too. As for my future, I am happy with the job I have, in such a nice city. It is a fact that I will stay here for at least two and a half years, then I will find out what my future holds.

Afaceri în lumea vituală • Business in the virtual world Xing este o platformă de socializare online, care face legătura între profesionişti din diverse domenii, din aproape 200 de ţări. Ea pune la dispoziţie profiluri de persoane, grupuri şi forumuri de discuţii sau coordonare de evenimente. Open Business Club AG a fost fondată în august 2003, în Hamburg, Germania. Platforma a fost lansată oficial pe 1 noiembrie 2003, ca OpenBC, şi a fost redenumită Xing în noiembrie 2006.

Xing is a social networking platform that links professionals in different fields, from nearly 200 countries. It provides personal profiles, groups, discussion forums and event coordination. Open Business Club AG was founded in August 2003, in Hamburg, Germany. The platform was officially launched on November 1st, 2003, as OpenBC, and was renamed to Xing in November 2006.

www.sibiubusiness.ro

113


EU/EBRD EU/EBRD Facilitate de Finanţare pentru Eficienţă Energetică (EEFF) Facilitate de Finanţare pentru Eficienţă Energetică (EEFF) Împrumuturi, consultanţă tehnică gratuită şi granturi pentru companiile din sectorul Împrumuturi, consultanţă tehnică industrial gratuită şiprivat granturi care investesc în proiecte de eficienţă energetică pentru companiile din sectorul industrial privat care investesc în proiecte de eficienţă energetică

EEFF este o facilitate de finanţare înfiinţată de către Comisia Reconstrucţie Dezvoltare pentru finanţarea proiectelor de EEFF este o şifacilitate de (BERD) finanţare înfiinţată de către Comisia privat. Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) pentru finanţarea proiectelor de

Europeană şi Banca Europeană pentru eficienţă energetică dinEuropeană sectorul industrial Europeană şi Banca pentru eficienţă energetică din sectorul industrial

privat. EEFF este dezvoltat de către UE/BERD în mai multe ţări din regiune şi are ca scop global reducerea consumului energetic sectoarele energofage, precum a emisiilor deregiune gaze cuşiefect de scop seră global asociate. EEFF estedin dezvoltat de către UE/BERD în maişimulte ţări din are ca reducerea consumului energetic din sectoarele energofage, precum şi a emisiilor de gaze cu efect de seră asociate. În România EEFF este gestionat de către compania de proiectare şi consultanţă Tractebel Engineering SA cunoscută până acum subgestionat numele de SA, membră grupului internaţional GDFTractebel SUEZ. În România EEFF este deTrapec către compania dea proiectare şi consultanţă Engineering SA

cunoscută până acum sub numele de Trapec SA, membră a grupului internaţional GDF SUEZ. Facilitatea pune la dispoziţia companiilor din sectorul industrial privat, interesate în reducerea costurilor cu energia şi creşterea Facilitatea pune la eficienţei dispoziţia energetice, companiilorurmatoarele: din sectorul industrial privat, interesate în reducerea costurilor cu energia şi creşterea eficienţei energetice, urmatoarele: 1. Finanţarea investiţiilor în eficienţă energetică în valoare de până la 2,5 milioane euro prin Băncilor Participante program: în valoare de până la 2,5 milioane euro prin 1. intermediul Finanţarea investiţiilor în eficienţăînenergetică intermediul Băncilor Participante în program:

Banca Comercială Română Banca Comercială

BRD Groupe Société Générale BRD Groupe Société

Banca Transilvania

CEC Bank

Banca Transilvania CEC Bank Română Générale 2. Consultanţă tehnică gratuită din partea Tractebel Engineering pentru elaborarea documentaţiei aferente 2. bancabile Consultanţă tehnicăinvestiţiei; gratuită din partea Tractebel Engineering pentru elaborarea documentaţiei 3. bancabile Grant de 15% din valoarea împrumutului după implementarea şi verificarea investiţiei. aferente investiţiei;

3.

Grant de 15% din valoarea împrumutului după implementarea şi verificarea investiţiei.

Ce companii sunt eligibile pentru EEFF? Ce companii sunt eligibile pentru EEFF? Companii din sectorul industrial din România care să: Companii din sectorul industrial din România care să: 1. Îndeplinească criteriile de eligibilitate solicitate de către băncile participante; 2. facă parte din anumite domenii non-eligibile (armament, imobiliare, etc). 1. Nu Îndeplinească criteriile de eligibilitate solicitate de către băncile participante;

2. Nu facă parte din anumite domenii non-eligibile (armament, imobiliare, etc).


Ce tip de investiţii pot beneficia de un împrumut/grant EEFF? Investiţii prin care se obţin 20% economii de energie cum ar fi: o o o o o o o o o o o o o o o

Sisteme de cogenerare (CHP) Reabilitarea boilerelor (automatizări, economizatoare, arzătoare, izolaţii) Înlocuirea boilerelor, sistemelor de încălzire, ventilaţie sau răcire cu unele mai eficiente energetic Îmbunătăţirea proceselor tehnologice (din care rezultă economii de energie) Îmbunătăţirea distribuţiei aburului (recuperare condensat) Recuperarea căldurii din procese tehnologice Automatizări şi sisteme de control Răcitoare noi sau mai eficiente Variatoare de turaţie Îmbunătăţiri ale sistemelor de aer comprimat Îmbunătăţiri ale sistemelor de distribuţie a energiei Sisteme de Management al Energiei sau Sisteme de Management ale Clădirilor Izolarea pereţilor, acoperişurilor sau podelelor Montarea de uşi circulare, ferestre noi Sisteme eficiente de iluminat … şi multe altele

Ce tip de investiţii nu sunt eligibile pentru EEFF? o o o

Investiţii greenfield Investiţii în energie regenerabilă Investiţii cu o RIR mai mică de 10%/an

Care sunt procedurile pas cu pas?

1. Consultaţi experţii EEFF pentru a afla dacă proiectul de eficienţă energetică propus de Dvs. este eligibil; 2. Discutaţi cu băncile participante şi semnaţi o Scrisoare de Angajament cu una dintre ele; 3. Primiţi consultanţă tehnică gratuită din partea Tractebel Engineering (un Plan de Utilizare Raţională a Energiei, însoţit - dacă este necesar - de un Audit Energetic);

4. Semnaţi un acord de împrumut cu bănca participantă acceptată; 5. Utilizaţi fondurile obţinute pentru implementarea proiectului; 6. Verificarea implementării proiectului şi elaborarea Raportului de Verificare a finalizării şi funcţionării proiectului de către MWH; 7. BERD va plăti grant-ul de 15% din valoarea împrumutului în contul Dvs în euro.

Pentru a solicita un împrumut, grant UE şi consultanţă tehnică gratuită finanţată de UE: Contactaţi consultantul proiectului la EEFF Help Line - 031 224 8104, eeff@eeff.ro

Pentru mai multe detalii vizitati site-ul www.eeff.ro


Sisteme complete sub un singur acoperis, Suntem prezenţi pe piaţa românească din 2004 şi avem ca domeniu de activitate producţia şi comercializarea de sisteme de învelitori şi faţade din metal. Am investit în fiecare an în dezvoltarea de noi produse, comercializate cu succes în ţară. Din septembrie 2008, facem parte din Grupul Lindab, lider european în domeniul nostru de activitate. Ne-am păstrat identitatea şi oferim în continuare produse marca Rova, ca brand Lindab.

Lindab SRL

Ștefăneștii de Jos, 077175 - Ilfov, Șoseaua de Centură, nr. 8 Sibiu, 550321, Str. Ștefan cel Mare, nr. 152-154 Tel.: +4 021 209 41 00; +40 269 20 66 37 Fax: +4 021 209 41 24; +40 269 20 66 36 E-mail: office@lindab.ro, rova@rovaromania.ro Website: www.lindab.ro; www.rovaromania.ro

sb.business - Companii de top (străine), în Sibiu  
Advertisement