Page 1

Jawor, 23.01.2013 r.

RACHUNEK DO UMOWY O DZIEŁO NR 01/01/2013

Zleceniodawca:

Zleceniobiorca:

mLingua Sp. z o.o.

Galina Sazhneva

Stary Rynek 100

Rynek 36/4

61-773 Poznań

59-400 Jawor

NIP: 778-14-35-103

Praca: wykonanie tłumaczenia pisemnego zestawu dokumentów (ENG->PL, PL->ENG, RUS-PL, PL->RUS) Liczba słów: 145 303 Stawka: 0,025 EUR/ słowo Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

ROZLICZENIE: 1. Kwota brutto: 3632,50 EUR 2. Koszt uzyskania przychodu: 1816,25 EUR 3. Podstawa opodatkowania: 1816,25 EUR 4. Naliczony podatek: 345,08 EUR 5. Podatek do zapłaty: 345,00 EUR 6. Kwota netto: 3287,50 EUR (słownie: trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem euro i pięćdziesiąt centów)

Sposób zapłaty: przelew Rachunek bankowy: 70 1140 2004 0000 3602 7382 4377 mBank

Uwagi: nauka wystawiania dokumentów księgowych

rachunek do umowy o dzieło  
rachunek do umowy o dzieło  

nauka wystawiania rachunków

Advertisement