Page 1

nasze

Bojanowo

Miesięcznik Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bojanowie

„Życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy...”

Jesteśmy w internecie: www.parafiabojanowo.com

Nr 2/2 | LISTOPAD 2012


2

• Słowo Proboszcza

Uroczystość Wszystkich Świętych – święto Kościoła chwalebnego w niebie, a 2 listopada – Dzień Zaduszny jest wspomnieniem Kościoła cierpiącego w czyścu. Przed nami jesień, zamierająca przyroda, coraz krótszy dzień – to wszystko skłania nas do refleksji nad naszym przemijaniem, nad naszą śmiercią. Jako chrześcijanie wiemy, że śmierć nie jest końcem życia, a jedynie przejściem do wieczności. Wyrazem szacunku wobec zmarłych jest dbałość o ich groby. Ale dużo ważniejsza jest nasza duchowa pomoc. Największym darem dla naszych zmarłych jest Msza św. za nich ofiarowana. W każdej Eucharystii modli się za wszystkich zmarłych , ale można Msze św. ofiarować za jednego lub kilku zmarłych. Jan Paweł II w swoim testamencie napisał: Po śmierci proszę o Msze św. i modlitwy.” Modlitwa zwłaszcza różańcowa niesie wielką pomoc duszom czyścowym. Stąd Wymienianki – zwyczaj czytania w listopadzie imion zmarłych przeplatanego odmawianiem różańca. Wymienianki jednorazowe w  naszym kościele w  dni powszednie od 2 listopada o godz. 17.30, a roczne przed Mszami od niedzieli 4 listopada. Odpusty – szczególna łaska darowania kar, na jakie człowiek zasłużył przez swoje grzechy. Grzechy te muszą być wcześniej zgładzone przez spowiedź św. lub szczery żal za grzechy. Warunkiem uzyskania odpustu zupełnego jest: spełnienie odpowiedniego czynu wskazanego przez Kościół, spowiedź św. , Komunia św., wyrzeczenie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, modlitwa w intencjach Ojca Św., odmówienie Ojcze nasz… Wierzę w Boga… Czynem wskazanym przez Kościół jest modlitewne nawiedzenie cmentarza od 1 do 8 listopada. Ważne są też umartwienia i inne dobrowolne przyjęte pokuty na intencję zmarłych. Również naprawienie zła, o których wiemy, że zmarli nie zdążyli przed śmiercią naprawić np. zwrócenie długów i rzeczy pożyczonych, przeproszenie, prośba o przebaczenie. Nawet jeśli nasi bliscy zmarli są już w niebie, duchowa pomoc zmarłym jest uczynkiem miłosierdzia. Kto pomaga duchowo zmarłym, sam po swojej śmierci wielkiego miłosierdzia dostąpi. Pozdrawiam wszystkich moich Parafian. Swoją modlitwą obejmuję też wszystkich zmarłych Parafian wraz ze zmarłym kapłanem Zygmuntem Pilawskim na czele. Niech Pan Bóg wszystkim błogosławi. Wasz Proboszcz ks. kanonik Janusz Buduj

• Wrzesien w parafii DAR NOWEGO ŻYCIA ◆ Noemi Leonarczyk ◆ Alicja Kowalska ◆ Bartosz Hyla ◆ Wiktor Triebs ◆ Sandra Ptak ◆ Piotr Maciejewski

„NASZE BOJANOWO” Wydawca: Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bojanowie, ul. Marcinkowskiego 4, 63-940 Bojanowo Redaguje zespół: Ks. kanonik Janusz Buduj, Krzysztof Wodyński, Przemysław Trojan, Anna Stachowiak Zdjęcia: Sławomir Sowiński Opracowanie graficzne i skład: Łukasz Domagała Druk: KMK Promotions, ul. Szczepanowskiego 11, 60-541 Poznań Zdjęcie na okładce: Sławomir Sowiński

ODESZLI DO PANA + Stefania Colombo – zm. 01.09.2012r. + Waleria Jankowiak – zm. 04.09.2012r. + Felicja Kędziora – zm. 09.09.2012r. + Maria Janczarek – zm. 12.09.2012r. + Teresa Perlikowska – zm. 22.09.2012r. + Waldemar Szafliński – zm. 29.09.2012r. + Jadwiga Górniak - zm. 29.09.2012r. JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE ◆ Państwo Teresa i Kazimierz – 25-lecie ◆ Państwo Wanda i Jerzy – 50-lecie ◆ Państwo Stanisława i Marian – 60–lecie ZŁĄCZENI WĘZŁEM MAŁŻEŃSKIM ◆ Patrycja Kowalska i Wojciech Jagodzik ◆ Piotr Olejnik i Ewa Mrugalska ◆ Paweł Dobrzański i Kamila Tomkowiak ◆ Piotr Błaszkowski i Anita Gil


3

Dobry czas na refleksję Dzień Wszystkich Świętych, zwany często „Świętem Zmarłych” i następujący zaraz po nim Dzień Zaduszny, to dni wspominania tych, których już z nami nie ma. W tych dniach, jak co roku, wszyscy mamy wiele na głowie, a bardzo mało czasu. Trzeba przecież kupić wieńce i znicze. Często wyjeżdżamy, lub też gościmy najbliższych. Zapalenie zniczy, wymiana uprzejmości ze znajomymi, których spotykamy. Może jednak warto, chociaż w  tym okresie zastanowić się nad tym wszystkim, o czym usilnie staramy się nie myśleć na co dzień? Spróbować chociaż na chwilę przywołać wspomnienia o  naszych zmarłych. Bo może zwyczajnie poza tym, co jest widoczne na zewnątrz, poza całą oprawą, ważne jest również to, czego tak naprawdę nie widać… Może od drogiego wieńca, dla zmarłych ważniejsza będzie nawet krótka modlitwa? Chciałbym tutaj przytoczyć słowa z  kazania znajomego kapłana, które doskonale obrazują dwa skrajne sposoby na przeżycie tych dni. „Spacerując aleją między po-

mnikami zmarłych, niezmiennie obserwując społeczeństwo zaciekawiła mnie pewna rodzina. Ubrani - prawie weselne, z uśmiechem na twarzy zapalali ogromne lampiony. Rozmawiając o codziennych sprawach zapomnieli o chwili refleksji i  modlitwy nad miejscem spoczynku swojego najbliższego. Kolejną osobą przykuwającą wzrok był mężczyzna z  pokaźną brodą. Trzymał w  ręku butelkę schowaną w  papierową torebkę. Zapalił zwykły znicz, który umiejscowiony był koło jednej czerwonej róży. Ze łzami w oczach mówił do zdjęcia kobiety, które znajdowało się na grobie. Doskonale tutaj widać interpretacje dnia Wszystkich Świętych przez różnych ludzi. Dla jednych jest to symboliczny dzień, w  którym ważne są wspomnienia o  zmarłym. Dla innych jest to jeden z wielu dni, gdzie można zrobić coś na pokaz.”

Te pierwsze dni listopada mogą być właściwym momentem na refleksję. Nad życiem i jego przemijaniem. Może to być właściwy czas na zadanie sobie najtrudniejszych pytań. Bo wiedząc, że kiedyś też odejdziemy z tego świata, czy faktycznie żyjemy tak, jakbyśmy tego chcieli? Czy podejmujemy właściwe decyzje? Czy jesteśmy zadowoleni z  tego, co robimy? Czy nie odkładamy zbyt wiele na tzw. „później”? Pamięć o  przeszłości jest bardzo ważna. Z niej wynika przecież tak wiele dla naszej codzienności. Dobrze byłoby jeszcze tylko znaleźć chwilę na refleksję nad sobą, swoim życiem i  czymś więcej nieco częściej, niż raz do roku, bo z naszych obecnych decyzji kształtowana jest nasza przyszłość, a dla osób, które w to wierzą – także cała wieczność po śmierci. Przemysław Trojan

Wydarzenia w naszej parafii 30 września w Gołaszynie przeżyliśmy odpust ku czci św. Michała Archanioła. xxx Także 30 września ukazało się nowe pismo naszej parafii „Nasze Bojanowo”. xxx Zakończyliśmy remont zakrystii jednej i drugiej oraz bocznych krucht i głównej z tyłu kościoła. Koszty materiałów za te wykonane prace to 4500, koszty robocizny za Bóg zapłać. xxx Ostatnia niedziela września była „niedzielą gospodarczą” czyli dniem kiedy możemy wspomóc swoją ofiarą wszelkie inwestycje w naszej parafii. Dzięki wielkiej

ofiarności parafian zebraliśmy 7.152 zł. xxx 2 października na parafialnym cmentarzu bardzo wielu wychowanków, nauczycieli i przyjaciół żegnało byłego dyrektora szkoły podstawowej w Golinie Wielkiej , ś.p. Waldemara Szaflinskiego xxx 7 października po mszach św. przeprowadzono zbiórkę do puszek na „Caritas” naszej diecezji. Tym wydarzeniem w parafii rozpoczęliśmy „Tydzień Miłosierdzia”. xxx 8 października , ks. Kan.Senior spotkał się z chętnymi osobami na rozważaniu Biblii w „Szkółce Biblijnej”.

xxx Do prezbiterium parafialnego kościoła zakupiliśmy nowe, bardzo wydajne i oszczędne oświetlenie LED. xxx 14 października po raz kolejny w naszym kraju obchodzono „Dzień Papieski”. Z tej okazji można było złożyć ofiarę na pomoc dla ubogiej uzdolnionej młodzieży, a pod kościołem nabyć ulubione ciastko Jana Pawła II – czyli kremówkę. xxx 15 października, rozpoczęliśmy wymianę pokrycia dachu na kościele w Trzeboszu. Nowe pokrycie z papy otrzymała także salka parafialna . opr. Przemysław Trojan


4

Inauguracja Roku Wiary w naszej parafii 11 października 2012 roku rozpoczął się w  Kościele powszechnym Rok Wiary. Uroczysta inauguracja tego wydarzenia miała miejsce w  Archidiecezji Poznańskiej 12 października podczas nabożeństwa w  katedrze poznańskiej. W  naszej parafii to wydarzenie przeżywaliśmy w  niedzielę 14 października br. Rok Wiary jest odpowiedzią na kryzys życia duchowego i religijnego. Nasze działania mają ukazać piękno wiary, być zaproszeniem do głębszego jej przeżywania i podejmowania odważnego świadectwa. Analizując aktualną sytuację w  świecie, Ojciec Święty dostrzega różne czynniki, które wpływają na osłabienie czy nawet utratę wiary, dlatego wezwanie do obchodów Roku Wiary skierowane jest do wszystkich. „Pragniemy, aby ten Rok rozbudził w każdym wierzącym aspirację do wyznawania wiary w jej pełni i z odnowionym przekonaniem, z ufnością i nadzieją" . Tych, którzy mają silną wiarę, papież prosi o  dawanie jej świadectwa. „Zwłaszcza w tym Roku każdy wierzący powinien ponownie odkryć treść wiary wyznawanej, celebrowanej, przeżywanej i przemodlonej, i zastanowić się nad samym aktem wiary" .Tych, którzy zobojętnieli na sprawy wiary zachęca, aby ją pogłębiali i  zaczęli kierować się jej wartościami w życiu codziennym. Do tych, którzy są obojętni na wiarę, kieruje prośbę,  aby przemyśleli, jak wielkiej wartości się pozbywają.”

Na początku Eucharystii uroczyście przyniesione zostały do ołtarza Ewangeliarz, Dokumenty Soborowe, Katechizm Kościoła Katolickiego i światło paschalne. To światło niech przypomina nam o świetle wiary przekazywanym z pokolenia na pokolenie, począwszy od Apostołów. Oni przekazali nam wiarę w Boga, który stał się Człowiekiem. Do dnia dzisiejszego ta wiara jest pielęgnowana w ludzkich sercach. Podczas każdej Mszy św. nastąpiło wyznanie wiary. Wyglądało trochę inaczej niż w  każdą niedzielę. Wierni słuchali słów Credo wypowiadanych jedynie przez celebransa w formie pytania. Po wyznaniu wiary przez kapłana, wszyscy zaśpiewaliśmy aklamację: Chwała Ojcu i  Synowi i  Duchowi Świętemu… Śpiew ten, powtórzony przez lud trzykrotnie, był znakiem dziękczynienia za dar otrzymanej wiary, a także gotowości do podjęcia trudu pogłębienia swojej wiary. Słuchanie z uwagą wyznania wiary Kościoła jest znakiem przyjęcia wszystkich prawd wiary w taki sposób, jak wyjaśnia je Kościół. Wysłuchanie wyznania wiary oraz aklamacja dziękczynna jest w życiu każdego człowieka głównym znakiem wejścia w Rok Wiary. Znak ten niesie w sobie również indywidualny program na Rok Wiary. Ma to być rok uważniejszego wsłuchiwania się w głos Boga oraz gorliwszej odpowiedzi na dar Jego obecności pośród nas. Ks. Proboszcz Janusz Buduj

A oto wyznanie wiary, które przeżyliśmy w niedzielę 14 października

Pytam każdego z Was: Czy wierzysz w Boga, Ojca wszechmogącego. Stworzyciela nieba i ziemi? Wierzę. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Wierzę. Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Wierzę. Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen.


5

Rozpoczął się Rok Wiary Jego początek przypadł na 11 października 2012 r. w 50-tą rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II i 20 lat od wydania Katechizmu Kościoła Katolickiego. Potrwa do 24 listopada 2013 r., czyli do uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata. Ojciec Święty Benedykt XVI w  liście apostolskim Porta fidei, zapowiadającym Rok Wiary, napisał: „Od początku mojej posługi następcy Piotra przypominałem o  potrzebie odnalezienia drogi wiary, aby ukazać coraz wyraźniej radość i  odnowiony entuzjazm spotkania z  Chrystusem”. W  nawiązaniu do tegoż listu , abp Rino Fisichella, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji, zaznaczył, że „papieska inicjatywa ma dwa cele: z jednej strony pomóc w  osobistym spotkaniu z  Chrystusem, a  z  drugiej lepiej poznać treść wiary chrześcijańskiej, tego, w co wierzymy”. Z  kolei w  nocie zawierającej wskazania duszpasterskie na Rok Wiary prefekt Kongregacji Nauki Wiary kard. William Levada zauważył, że „wiara jest najpierw osobistym przylgnięciem człowieka do Boga, równocześnie i  w  sposób nierozdzielny jest ona dobrowolnym uznaniem całej prawdy, którą Bóg objawił”. Zatem jesteśmy zaproszeni do autentycznego i  nowego nawrócenia, do zaangażowania na rzecz nowej ewangelizacji. Trzeba ponownie odkryć i przestudiować treści wiary, które znajdują się w  Piśmie Świętym, a do których komentarz dają dokumenty Soboru Watykańskiego II i  które wyjaśnia Katechizm Kościoła Katolickiego. Ojciec Święty Benedykt XVI za-

chęca: aby ten rok rozbudził w każdym wierzącym aspirację do wyznawania wiary w  jej pełni i  z  odnowionym przekonaniem, z  ufnością i  nadzieją, by bardziej celebrować wiarę w liturgii, szczególnie w  Eucharystii. Rok ten ma

niedzieli podczas Eucharystii — ono to powinno stać się codzienną modlitwą każdego chrześcijanina. Z pewnością pomoże w  tym specjalnie przygotowany przez Papieską Radę ds. Nowej Ewangelizacji obrazek z wizerunkiem XII-

skłonić do refleksji, dlaczego warto wierzyć, zachęcić wiernych do pogłębienia więzi z Chrystusem, a  zaangażowanych w  wiarę pobudzić do jeszcze wiarygodniejszego świadczenia wobec bliźnich. W  centrum Roku Wiary znajduje się Credo — odmawiane każdej

wiecznej mozaiki przedstawiający Chrystusa Pantokratora (mozaika znajduje się w kościele katedralnym w  sycylijskiej miejscowości Cefalu) i  tekstem modlitwy Credo. Anna Stachowiak


6

Kochani Rodzice – Mamo i Tato

Czy znajdziesz 5 minut, by pom Każdy rodzic pragnie, aby jego dziecko było szczęśliwe, skończyło dobrą szkołę, czasem dobre studia, miało dobry zawód, wspaniałą rodzinę czy też wypełniało inne powołanie. Każdy rodzic pragnie…, ale czy jest sam w stanie zapewnić to swoim „skarbom”?

Szukamy znajomości u osób, które mogą jak najwięcej swoich dzieci? załatwić. A  tymczasem jest ktoś, kto może wszystko! ◆ Dlatego, że w  życiu ich dzieci dzieje się coś złego, Na dodatek pomaga za darmo! On może wszystko, bo a wierzący rodzice w trudnościach zwracają się o pojest wszechmogący! Ta osoba to Bóg. Sami nie poradzi- moc do Boga. Mają świadomość, że jakieś zło dotyka my sobie z  trudnymi faktami, z  wszechobecnymi za- ich dzieci i  nie potrafią sobie z  tym poradzić, więc grożeniami, jakie czyhają na nasze dzieci, takimi jak: w końcu szukają pomocy u Boga. alkohol, papierosy, kradzieże, zawiść, rozboje, narkoty- ◆ Dlatego, że dostrzegając we współczesnym świecie zalew zła, zaczynają zdawać sobie ki, powszechnie dostępna magia i okul- Kochani Rodzice! tyzm, sekty, destrukcja płynąca z Inter- Chętnych do podjęcia się sprawę, jak trudno jest się mu przeciwstawić, a  jednocześnie pragną netu, pornografia i wiele innych. takiej modlitwy serdecznie dać swoim dzieciom coś więcej niż Co zatem trzeba zrobić, aby tą Bożą zapraszam na spotkanie pomoc uzyskać? informacyjne, które odbędzie tylko wartości materialne. Pragną ochronić je przed złem tego W 2001 roku grupa rodziców uczestni- się w niedzielę 4 listopaświata. cząca w rekolekcjach podjęła modlitwę da 2012 roku po Mszy św. Dla porównania – ile czasu różańcową w  intencji swoich dzieci. wieczornej ok. godz. 18.45 poświęcamy na telewizję, inPodjęta modlitwa została oparta na for- w kościele. ternet, gazety … Czy naprawmule Żywego Różańca, gdzie powstają grupy, składające się z dwudziestu osób, z których każ- dę w ciągu całego dnia nie znajdziemy 4 - 5 da odmawia w intencji swoich dzieci codziennie jedną minut, by odmówić tę modlitwę? dziesiątkę różańca. Grupa ta stanowi małą wspólnotę Co trzeba zrobić, by powstały w  naszej modlitwy. W ten sposób codziennie za każde z dzieci parafii takie grupy i przyłączyć się do kruobjętych modlitwą odmówiony jest cały różaniec. Gdy cjaty różańcowej rodziców za dzieci? po jakimś czasie zaczęły pojawiać się konkretne owo- ◆ Zdeklarować się, że będzie się odmawiace tej modlitwy, coraz więcej osób chciało się do niej ło jeden wyznaczony dziesiątek Różańca przyłączyć. Obecnie w całej Polsce i na świecie rodzice dziennie w intencji własnych dzieci i dziewłączają się do tej modlitwy. Może i  w  naszej Parafii ci każdej z  osób uczestniczących w  róży. Modlić się możesz w  dowolnym miejscu powstałyby takie grupy? Jakie są powody, dla których rodzice decydują się na i o każdej porze. Ks. Proboszcz Janusz Buduj przystąpienie do modlitwy różańcowej w  intencji

Świadectwo rodziców, którzy modlą się za swoje dzieci Chcielibyśmy się podzielić swoim świadectwem. Wraz z żoną modlimy się od kilku miesięcy Różańcem Rodziców. Jesteśmy rodzicami 6-letniego Konrada i 4-letniej Moniki. O modlitwie tej dowiedzieliśmy się podczas niedzielnej Mszy Świętej. Pomyśleliśmy, że warto „zainwestować” kilka minut dziennie w  modlitwę za nasze dzieci. Wielką troską napawały nas ciągłe infekcje naszych przedszkolaków. Praktycznie co dwa, trzy tygodnie dzieci były chore i za każdym razem musiały brać antybiotyki. Szczególnie mało odporny był Konrad, który w  ubiegłym roku, po kilkutygodniowej infekcji i  braniu antybiotyków jeden po drugim, wylą-

dował w szpitalu. Dzieci chorowały nawet w wakacje. Po wakacjach przyłączyliśmy się do Różańca Rodziców i  od tej pory, aż do dzisiaj, zdrowie dzieci bardzo się poprawiło. Przydarzały się jedynie kilkudniowe i  niegroźne infekcje. Nasze dzieci chodzą do przedszkola i należą do najrzadziej opuszczających zajęcia. Dla nas jest to namacalny dowód na konkretne działanie Pana Boga poprzez Różaniec Rodziców i  dlatego zachęcamy innych do przyłączenia się dla dobra swoich dzieci.


7

modlić się za Twoje dziecko? Świadectwo matki Pięć lat temu, moje małżeństwo rozsypało się. Moje dzieci, szczególnie starsza córka, winiły mnie, za to, że nie utrzymałam ich taty w domu... Relacje miedzy mną, a starszą córką były tak zachwiane, że każda rozmowa kończyła się krzykiem, łzami... W  połowie lutego 2006 r. przyjaciółka powiedziała mi, o  stronie Różańca Rodziców za Dzieci. Z wielką determinacją wysłałam swoje zgłoszenie i od 22 lutego 2006 r. modlę się Różańcem Rodziców za Dzieci. To co się stało, nie da się po ludzku wytłumaczyć. W naszym domu zapanował spokój, nie ma krzyku, obwiniania, łez, czasami odzywają się żale, ale one bardziej oczyszczają... Ktoś powiedziałby, że potrzebowałyśmy czasu... Tego czasu miały-

śmy dość bo 4 lata i nic nie wskazywało, że będzie lepiej... Dziś jestem przekonana i  pewna, że modlitwa Różańcowa Rodziców za Dzieci dokonała takiego przemienienia... Dziękuję Bogu, za tą modlitwę i każdemu 'płatkowi' róży, gdyż każdy kto modli się Różańcem Rodziców za Dzieci przyczynił się do spokoju w moim domu.

Uzdrowienie rodzin! Styczeń 2009. Gdy nasza róża została założona 1 grudnia 2008 r. nie sądziliśmy, że efekty mogą przyjść tak szybko. Wkrótce jedna z dorosłych córek, za które rozpoczęła się modlić jedna z matek zaczęła porządkować swoje pokręcone życie. Postanowiła zerwać z  konkubentem i  pogodzić się ze swoim sakramentalnym mężem. Bóg sprawił cud, że i mąż odpowiedział na to pojednanie. I już w Wigilię tego samego roku rodzina świętowała połączona i odnowiona!

Akt zawierzenia Modlitwy Różańcowej Rodziców w intencji dzieci Niepokalana Dziewico Maryjo! Królowo Rodzin, Królowo Pokoju Zawierzam Ci swoje dzieci i wszystkie dzieci objęte modlitwą w Różach Różańcowych rodziców. Przez tajemnice życia Jezusa i Świętej Rodziny uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym jakie może wypływać ze słabości i grzechów rodzicielskich. Ochroń je płaszczem swojej miłości i modlitwy, niech pozostaną niewinne, a te które zbłądziły, które doświadczają nędzy grzechu skieruj na drogę nawrócenia. Tobie i tej modlitwie różańcowej powierzamy drogi ich rozwoju i ufamy że doprowadzisz je do Jezusa. Niech to dzieło modlitwy rozwija się przynosząc Miłość i Pokój jaki niesie światu Chrystus, aby jak najwięcej dzieci, rodziców i rodzin doświadczyło uzdrawiającej mocy Miłości Bożej. Tobie się powierzamy w całości. Amen.

UWAGA! Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Bojanowie organizuje zabawę andrzejkową dnia 30.11.2012 roku w godz. od 20.00 do 4.00. Cena od pary to 160 zł. Bilety do nabycia w sekretariacie SP w Bojanowie. tel. 65 54 56 420. Zapraszamy


8

Dzieje kościoła w Bojanowie W roku 2010 kościół parafialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bojanowie obchodził 150. rocznicę swojego istnienia. Ten murowany, neogotycki gmach wzniesiony został w latach 1859-1860 jako zbór ewangelicki, na miejscu poprzedniego, wzniesionego jeszcze w 1641 roku przez założyciela miasta - Stefana Bojanowskiego. Poprzedni, drewniany zbór spłonął w ostatnim wielkim pożarze miasta 12 sierpnia 1857 roku. W podziemiach spalonego kościoła znajdowało się 40 trumien, które przeniesiono na cmentarz ewangelicki.

Zbór w budowie

komitet budowy, bractwa itp.” Zbór służył ewangelikom do stycznia 1945 Wiosną 1859 roku na polecenie pa- roku. trona tej budowy, księcia Hatzfelda ze Żmigrodu (ówczesnego właścicieOkres powojenny la Gołaszyna) położono kamień węgielny pod budowę nowego zboru, Po zakończeniu II wojny światowej, według projektu p. Milczewskiego 11 marca 1945 roku, za zgodą władz z Wrocławia. duchownych i  cywilnych, zbór ten W  październiku 1859 roku, budo- przeszedł w  ręce katolików i  stał się wa stanęła pod dachem. W kwietniu kościołem katolickim. Od tego mo-

Projekt zboru ewangelickiego p.w. Miłosierdzia Bożego w Bojanowie. Autorem projektu jest p. Milczewski z Wrocławia. 1860 roku na wieży zboru umieszczono zakończenie z krzyżem, a w listopadzie wciągnięto dzwony. Po 20 miesiącach od rozpoczęcia budowy, 18 grudnia 1860 roku rozpoczęła się uroczystość poświęcenia zboru p.w. Miłosierdzia Bożego: „o  godzinie 9.30 dzwony oznajmiły początek uroczystości, a  o  godzinie 10.00 ruszył pochód do kościoła – wspomina ówczesny pastor Miller - na przedzie znajdowała się orkiestra i chór, a następnie według ustalonego porządku różne grupy osób jak: ojcowie kościoła, duchowieństwo, władze miejskie,

mentu, Bojanowo przestało być jedynym wielkopolskim miastem, w którym nie było kościoła katolickiego. Stało się to z  inicjatywy sowieckiego komendanta miasta – kapitana Chmielowa. Ów kapitan, który bardzo pozytywnie zapisał się w dziejach miasta, zaproponował księdzu Pilawskiemu przejęcie zboru i tym samym uratował zabytek przed losem jaki spotkał kaplicę z cmentarza ewangelickiego. W 1947 roku do kościoła przeniesiono dwa ołtarze boczne z  dotychczasowego kościoła parafialnego w  Go-

łaszynie; w 1950 roku odnowiono wnętrze kościoła, a  8 października 1956 roku ksiądz arcybiskup Walenty Dymek erygował ten kościół jako kościół parafialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa. W 1957 roku ufundowano w nim nowy ołtarz główny. Do cenniejszych zabytków jakie znajdują się w tym kościele należą: wczesnobarokowy ołtarz z  około 1640 roku z rzeźbami świętych Wojciecha i  Stanisława po bokach oraz świętych Piotra i  Pawła w  zwieńczeniu, w  polu środkowym obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem; barokowy ołtarz z I połowy XVIII w. z rzeźbami aniołów oraz obrazem Michała Archanioła z połowy XIX w. w polu środkowym. Obraz Chrystusa Zmartwychwstałego z  1841 roku, rzeźba Chrystusa Bolesnego z  XVI w., siedemnastowieczne kielichy wczesnobarokowe, osiemnastowieczny pacyfikał rokokowy, relikwiarze, dwa lichtarze cynowe z 1669 roku. Krzysztof Wodyński ▶ Niedawno autor artykułu odkrył nad wejściem do kościoła prawie niewidoczną datę jego budowy. O  jej istnieniu nie wiedzieli nawet najstarsi parafianie. Na pewno warto napis odnowić, aby przypominał o ewangelickim rodowodzie zabytku. ▶ Na wieży kościoła znajduje się pęknięty dzwon z 1760 roku, z napisem Paul Seer, pochodzący z kościoła w  Gołaszynie. Może warto by go przenieść do Gołaszyna i zainstalować ponownie na „pustej” zabytkowej dzwonnicy z  której przed laty został zdjęty?


9


10

Ksiądz Brunon Jüttner Proboszcz-senior, pierwszy duszpasterz kaplicy sióstr pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bojanowie.

Ksiądz Brunon Jüttner urodził się 6 września 1867 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 24 lipca 1892 r. W roku 1913 ustanowiony został proboszczem rzymsko katolickiej parafii Rydzyna. Funkcję tę pełnił do roku 1935, kiedy to przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Bojanowie. W okresie od 21 listopada 1925 r. do 31 sierpnia 1928 r. ks. Jüttner był administratorem niewielkiej parafii kaczkowskiej, której obszar na mocy postanowień Traktatu Wersalskiego z 28 czerwca 1919 r. znalazł się w granicach Polski. Warto w tym miejscu dodać, że z dniem 28 października 1925 r., mocą Bulli papieskiej „Bixidum Poloniae”, parafia kaczkowska wyłączona została z Czerniny i dołączona do Archidiecezji Poznańskiej. Ks. Brunon Jüttner, już jako proboszcz - senior, od 20 października 1937 r. (to jest od chwili erygowania w Domu Sióstr w Bojanowie pół - publicznej kaplicy pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy – przyp. red.) regularnie odprawiał Msze Święte w bojanowskiej kaplicy

sióstr. Pierwszego września 1939 roku, jako emerytowany kapłan narodowości niemieckiej, pozostał w Bojanowie (inni księża ewakuowali się przed wkroczeniem wojsk niemieckich). Na prośbę proboszcza gołaszyńskiego, ks. Alfonsa Stannka, zaopiekował się kościołem parafialnym Św. Michała Archanioła i Najświętszym Sakramentem znajdującym się w tej świątyni. Opiekę nad wiernymi z parafii Gołaszyn sprawował do 15 listopada 1939 r., to jest do czasu powrotu ks. Zygmunta Pilawskiego. Ksiądz Brunon Jüttner, zmarł 4 lipca 1940 roku w swoim bojanowskim mieszkaniu, w wieku 73 lat. Na śmierć zaopatrzony został przez młodego wikariusza parafii gołaszyńskiej – ks. Zygmunta Pilawskiego. Spoczął na starym gołaszyńskim cmentarzu, w bezpośrednim sąsiedztwie ówczesnej świątyni parafialnej. W jego pogrzebie uczestniczył m. in. rawicki proboszcz ks. Alfred Gumprecht. Mimo trudnego, wojennego czasu z Rydzyny na uroczystość żałobną przybyła także grupa dawnych parafian zmarłego kapłana. Nagrobek rydzyńskiego proboszcza znajduje się po północnej stronie kościoła. Krzysztof Wodyński Na podstawie opracowania Janusza Hamielca i Marty Hamielcówny z Rawicza (CHRZEŚCIJANIN nr 86)

11 listopada Marcina 21 listopada Janusza Drogim naszym Księżom, życzymy Wam, aby nigdy nie zabrakło ludzkiej życzliwości i solidarnego wsparcia w każdych Waszych poczynaniach dla dobra wspólnoty parafialnej. Niech Boża Opatrzność czuwa nad Wami. Redakcja i Parafianie.


11

PROGRAM DUSZPASTERSKI NASZEJ PARAFII Msze św. w niedziele: sobota - godz. 16, Pakówka sobota - godz. 18, dla ogółu niedziela - godz. 7, dla ogółu niedziela - godz. 8, Golina niedziela - godz. 9, młodzież niedziela - godz. 10:15, Trzebosz niedziela - godz. 11, dzieci niedziela - 12:15, suma (bez lipca i sierpnia) niedziela - godz. 18, z nieszporami (lipiec i sierpień tylko godz. 20) Msze św. w dni robocze: godz. - 9 i 18 Msze św. w święta zniesione: godz. 7, 9, 16, 18 Biuro parafialne czynne: poniedziałek - od 19 do 20 wtorek - od 10 do 11 środa - od 19 do 20 czwartek - od 10 do 11 piątek - od 19 do 20 Uroczystość Wszystkich Świętych 1 listopada W tym dniu Msze św. będą: ◆ godz. 7.00 w Bojanowie, ◆ godz. 8.00 w Golinie, ◆ godz. 9.00 w Bojanowie, ◆ godz. 10.15 w Trzeboszu ◆ Uroczysta Msza św. na cmentarzu parafialnym w Bojanowie o godz. 12.00, ◆ Wieczorem o godz. 19.00 zapraszamy na wspólny różaniec na cmentarzu przy krzyżu Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych 2 listopada ◆ W tym dniu Msze św. o godz. 9.00 wraz z procesją za zmarłych w Gołaszynie i o godz. 18.00 w Bojanowie. ◆ Wymienianki roczne będą czytane od niedzieli 4 listopada przez cały rok, a jednorazowe od 2 drugiego listopada podczas różańca o godz. 17.30 – aż do wykończenia. Odpusty ◆ Od 1 listopada godz. 12.00 do 2 listopada godz. 24.00 – we wszystkich kościołach wierni mogą uzyskać odpust zupełny, który wolno ofiarować tylko w jednym a ww. terminów, tylko raz i tylko za jednego zmarłego, jeśli pobożnie nawiedzą ww. kościół i zmówią w nim Ojcze nasz i Wierzę w Boga. ◆ Każdego dnia od 1.11 do 8.11 można dostąpić odpustu zupełnego dla zmarłych za nawiedzenie cmentarza grzebalnego i zmówienie tam, choćby myślnej, modlitwy w intencji zmarłych.

◆ w I sobotę miesiąca Msza św. o godz. 18.00 w intencji dzieci obchodzące w danym miesiącu roczek. ◆ w II sobotę miesiąca Msza św. o godz. 18.00 w intencji Matek w stanie błogosławionym i tych, które proszą o dar macierzyństwa. ◆ w III sobotę miesiąca Msza św. o godz. 18.00 z sakramentem chrztu św.(dodatkowo chrzest św. podczas Mszy św. o godz. 12.15– w ostatnią niedzielę miesiąca.) ◆ Nowenna do św. Michała Archanioła w każdy poniedziałek po Mszy wieczornej. ◆ Godzina Miłosierdzia z koronką w każdy piątek godz. 15.00.(oprócz I piątku) ◆ Nowenna do Bożego Miłosierdzia w każdy piątek po Mszy wieczornej. ◆ Nowenna do Matki B.N. Pomocy w każdą środę o godz. 9.00 i 18.00. ◆ W ostatnią sobotę miesiąca o godz. 15.30 w biurze parafialnym poradnia rodzinna dla narzeczonych. ◆ I czwartki miesiąca Msza św. o godz. 18.00 z Komunią pod dwiema postaciami i nabożeństwo do Chrystusa Najwyższego Kapłana. ◆ Spowiedź św. – pół godziny przed każdą Mszą św. ◆ Spowiedź I piątkowa: - dla dorosłych - godz. 8:30 i 17:30 - dla dzieci - godz. 16:00 (w Golinie o 13:30, w Trzeboszu o 16:30) - dla młodzieży – godz. 19:30. ◆ Msze św. w I piątki: - godz. 9.00 i 18.00 – dla ogółu. - godz.16.30 - dla dzieci (w Golinie o 14.00, w Trzeboszu o 17.00 ) - godz. 20.00 – dla młodzieży ◆ I sobota miesiąca – godz. 9.00 – Msza św. z nabożeństwem do Niepokalanego Seca Najświętszej Maryi Panny. ◆ Objazd chorych w każdą I sobotę miesiąca od godz. 8.00. Spowiedź św. – pół godziny przed każdą Mszą św. ◆ Spowiedź I piątkowa: - dla dorosłych – godz. 8.30 i 17.30. - dla dzieci – godz. 16.00 (w Golinie o 13.30, w Trzeboszu o 16.30.) - dla młodzieży – godz. 19.30. ◆ Msze św. w I piątki: - godz. 9.00 i 18.00 – dla ogółu - godz.16.30 – dla dzieci. ( w Golinie o 14.00, w Trzeboszu o 17.00 ) - godz.20.00 – dla młodzieży ◆ I sobota miesiąca – godz. 9.00 – Msza św. z nabożeństwem do Niepokalanego Seca Najświętszej Maryi Panny. ◆ Objazd chorych w każdą I sobotę miesiąca od godz. 8.00.


• Nasza parafialna galeria

RÓŻANIEC

ODPUST W GOŁASZYNIE

ROK WIARY

Pierwszy wpis z księgi chrztu naszego kościoła

Nasze Bojanowo nr 2  
Nasze Bojanowo nr 2  

Miesiecznik Parafii NSPJ Bojanowo