Page 1

∆ίµηνη εφηµερίδα Τεύχος 2 Κούντουρον 2009 Σηµείωµα έκδοσης Έρθαν και εδέβαν τα καλοήµερα και µε εξαίρεση την πολύ όµορφη φάτνη που στήθηκε στο παρκάκι, το όµορφο δένδρο που έστησε ο δήµος µπροστά στον Πολιτιστικό σύλλογο και κάποια στολισµένα εξωτερικά σπίτια, ο Χριστουγεννιάτικος στολισµός του χωριού ήταν υποτυπώδης. Και ο στολισµός δηµιουργεί ένα ευχάριστο κλίµα, τόσο για µας, όσο και για τους περαστικούς και τους επισκέπτες του χωριού που έρχονται να παρακολουθήσουν το έθιµο των «Μωµόγερων». Και το πιο σηµαντικό είναι όταν γίνεται αφορµή για τη συνεργασία των ανθρώπων και την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Ας προσφέρει λοιπόν ο καθένας µας λίγο από το χρόνο του και ας προσπαθήσουµε τα επόµενα Χριστούγεννα να δηµιουργήσουµε ένα όµορφο γιορτινό κλίµα.

Τι σηµαίνει Αργατία; Η λέξη Αργατία αναφέρεται σε έναν πολύ σηµαντικό θεσµό της αγροτικής κοινωνίας του Πόντου, ο οποίος θεωρείται ως η υπέρτατη εκδήλωση του συλλογικού πνεύµατος στους ελληνικής καταγωγής πληθυσµούς του, αφού προϋποθέτει τη συνεργασία προσώπων για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού.

Αργατία ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΡΟ∆ΟΧΩΡΙΟΥ Το όνειρο που µπορεί να γίνει πραγµατικότητα Εδώ και δεκαετίες, τα εκάστοτε κοινοτικά συµβούλια κατέβαλλαν προσπάθειες να κατασκευάσουν ένα κοινοτικό κατάστηµα που θα στέγαζε όλες τις υπηρεσίες και τους φορείς του χωριού µας. Με την άρνηση της Μητρόπολης να παραχωρήσει το οικόπεδο µε το υπάρχον κτίριο στην Κοινότητα, την αδυναµία εύρεσης νέου οικοπέδου, την έλλειψη χρηµάτων, πέρασαν πολλά χρόνια. Η σηµερινή κατάσταση µόνο τραγική θα µπορούσε να χαρακτηριστεί: Ένα παµπάλαιο κτίριο κοινότητας (που ανήκει στην Μητρόπολη) χωρίς θέρµανση, µικρό, χωρίς βοηθητικούς χώρους. Βλέποντας αυτήν την κατάσταση, οι φορείς του χωριού µας, αποφάσισαν να συνεργαστούν µε στόχο την δηµιουργία ενός πολιτιστικού κέντρου στον χώρο του παλιού νηπιαγωγείου. Ο σκοπός είναι ένα κτίριο που θα στεγάσει όλους τους φορείς και τις υπηρεσίες του χωριού. Ένα διώροφο ενεργειακό κτίριο που θα ικανοποιεί τις σηµερινές, αλλά και τις µελλοντικές ανάγκες του χωριού µας. Στην προσπάθεια µας αυτή, ο πρώτος µας σύµµαχος είναι ο ∆ήµαρχος της Νάουσας που ανέλαβε την τοπογραφική και αρχιτεκτονική µελέτη καθώς και κάθε βοήθεια για τον καθαρισµό του χώρου (στο επόµενο τεύχος θα παρουσιαστεί η αρχιτεκτονική µελέτη). Οι φορείς του χωριού έχουν ξεκινήσει τις επαφές µε τους δηµόσιους φορείς που θα µπορούσαν να υποστηρίξουν το έργο, άµεσα ή έµµεσα. Η οικονοµική συγκυρία δεν είναι βέβαια ευνοϊκή για τέτοια έργα, αλλά η δηµιουργία αυτού του χώρου είναι απόλυτη ανάγκη για την κοινωνία του χωριού µας. Ο στόχος είναι να ολοκληρωθεί ο πολυχώρος όσο το δυνατό γρηγορότερα, αλλά και αν αυτό δεν καταστεί εφικτό, να δηµιουργηθούν οι χώροι του υπογείου και πρώτου ορόφου και στην συνέχεια να ολοκληρωθεί το κτίριο. Αυτό που θα πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλους µας, από τους φορείς µέχρι τον κάθε κάτοικο, είναι ότι το έργο αυτό µας αφορά όλους και θα πρέπει να δουλέψουµε, συλλογικά και ατοµικά, για την υλοποίησή του. Επιτέλους ας βάλουµε ένα κοινό στόχο σαν χωριό και ας προσπαθήσουµε να τον υλοποιήσουµε, αφήνοντας τις όποιες διαφορές µας. Έχουµε καταστρέψει πολλά στο χωριό µας, καιρός δεν είναι ν’ αφήσουµε και κάτι για το οποίο θα είµαστε περήφανοι;

Γνωµικά των ανθρώπων του χωριού µας Η γιαγιά η Αθηνίκα του Λεµόνογλη συνήθιζε να λέει: Παράδες που ες Χριστός Ανέστη που κ’ ες, θάνατον πατήσας. Εθελοντές αιµοδότες: Όλοι, όσοι µπορούµε, ραντεβού στις 21 του Μάρτη να δώσουµε αίµα για το σύλλογό µας. Κάνει καλό σε µας και δίνει ελπίδα και ζωή σε πολλούς συνανθρώπους µας.


Τεύχος 2 Οι άνθρωποι που µας εκπροσωπούν στους φορείς του χωριού και όχι µόνο (συνέχεια από το πρώτο τεύχος). Κ.Α.Π.Η. Αλίκη Σιδηροπούλου, πρόεδρος 23320 51361 Αµοιρόπουλος Παναγιώτης Ευθυβούλη ∆έσποινα Λογγινίδης Γεώργιος Σαπανίδου ∆έσποινα Σπινθηρόπουλος Κωνσταντίνος Σύλλογος αιµοδοσίας Ροδοχωρίου «Σοφία Κιαγχίδου» Μουρατίδου Σοφία, Πρόεδρος Κιαγχίδης Βασίλης Στασής Παναγιώτης Ευθυβούλη Ευγενία Ευθυµιάδης Κωστής

Σελίδα 2

Βασική Λίπανση-Φυτοπροστασία Μάρτη-Απρίλη Τα δέντρα για να ζήσουν και να αναπτυχθούν χρειάζονται ανόργανα θρεπτικά στοιχεία, τα οποία παρέχουµε εµείς µε τη µορφή βασικής λίπανσης. Τα κύρια θρεπτικά συστατικά είναι το Άζωτο, ο Φώσφορος και το Κάλιο. Το Άζωτο επηρεάζει άµεσα την ανάπτυξη των δέντρων, ο Φώσφορος είναι απαραίτητος για τη δηµιουργία ενός ισχυρού ριζικού συστήµατος, ενώ το Κάλιο συντελεί στην βελτίωση της ποιότητας των καρπών. Η προσθήκη των παραπάνω θρεπτικών στοιχείων γίνεται τους µήνες που ακολουθούν µε την χρήση σύνθετων λιπασµάτων. Λόγω της εντατικής καλλιέργειας των τελευταίων δεκαετιών, τα αποθέµατα του εδάφους σε θρεπτικά στοιχεία όπως είναι το Ασβέστιο, το Μαγνήσιο, το Βόριο, ο Σίδηρος και ο Ψευδάργυρος, έχουν µειωθεί, γεγονός που αποδεικνύουν οι πρόσφατες αναλύσεις που έχουν γίνει σε οπωρώνες του χωριού µας. Η έλλειψη οποιουδήποτε στοιχείου από τα προαναφερθέντα, επηρεάζει τόσο την βιωσιµότητα και παραγωγικότητα των δέντρων, όσο και την ποιότητα των καρπών (Νόµος του Ελαχίστου). Η χρήση λοιπόν λιπασµάτων εµπλουτισµένων µε τα παραπάνω στοιχεία κρίνεται απαραίτητη, ιδιαίτερα σε οπωρώνες στους οποίους δεν έχει προηγηθεί ανάλυση εδάφους. Η προστασία παράλληλα των καρποφόρων δέντρων από µύκητες και βακτήρια ξεκινάει από το φούσκωµα των οφθαλµών. Ο πρώτος βασικός ψεκασµός γίνεται µε χαλκούχα σκευάσµατα (Υδροξείδιο του Χαλκού, Οξυχλωριούχο Χαλκό, Βορδιγάλειο Πολτό) γιατί είναι τα µοναδικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα που έχουν εκτός από µυκητοκτόνο και βακτηριοκτόνο δράση. Σκεντερίδης Νίκος

Αγιος Γεώργιος Περιστερεώτας Κυριακίδης Αριστείδης, Πρόεδρος, 6944410039 Εξαρχόπουλος ∆ηµήτριος Κιαγχίδης ∆ηµήτριος Κυριακίδης Θεοδόσιος Κυριακίδης Ιωάννης Παναγιωτίδης ∆ηµήτριος Σειτανίδου Κλεαρέτη Χούτσιου Αρετή

Για επικοινωνία στην διεύθυνση ΑΡΓΑΤΙΑ

Ροδοχώρι, Τ.Θ. 6, 59200 Νάουσα Τηλέφωνο: 23320 51080 Fax: +30 23320 51080 Κινητό:+306978890530 Email:wine@argatia.gr Όλη την εφηµερίδα σε ηλεκτρονική µορφή µπορείτε να την κατεβάσετε από το www.argatia.gr/news.php www.argatia.gr

Κοινωνικά Το δίµηνο που µας πέρασε χάσαµε µία συγχωριανή µας και καλωσορίσαµε ένα νέο µέλος στο χωριό µας. Ο πληθυσµός του χωριού µας δυστυχώς, χρόνο µε το χρόνο µειώνεται, είµαστε λιγότεροι από 430 µόνιµοι κάτοικοι. Στο σχολείο φοιτούν λιγότερο από 30 παιδιά, τα οποία τα επόµενα 2 χρόνια θα είναι πολύ λιγότερα, κάνοντας ορατό τον κίνδυνο υποβάθµισης του σχολείου ή την ενοποίησή του µε άλλα σχολεία. Οι ανύπαντροι λοιπόν καιρός είναι να δραστηριοποιηθούν και να βρουν το ταίρι τους. Είµαστε περήφανοι

Ντρεπόµαστε:

Για την όµορφη φάτνη που επιµελήθηκε ο Γιώργος Ξυλαπετσίδης, πληρώθηκε από τις ηµεραργίες των µελών του ∆/κου Συµβουλίου του ∆ασικού Συνεταιρισµού και κόσµησε το παρκάκι µας στις γιορτές.

Για τη στάση µας απέναντι τους αλβανούς που τους θέλουµε στα χωράφια µας, αλλά όχι στα καφενεία µας.

Για τον σύλλογο αιµοδοσίας, τον οποίο πρέπει να εµπλουτίσουµε µε ακόµα περισσότερους εθελοντές αιµοδότες. Για τη χορωδία του ΚΑΠΗ, αλλά και τον Αθλητικό µας Σύλλογο που έδωσαν χριστουγεννιάτικο τόνο στο χωριό µας, ψάλλοντας τα κάλαντα. Για τους µικρούς και µεγάλους µωµόγερους

Γιατί καθαρίζουµε τη δική µας αυλή, λερώνοντας την αυλή του γείτονά µας. Για την ανυπαρξία ατοµικής ευθύνης και για την στείρα κριτική που ασκούµε για τα κοινά του χωριού µας Για την καχυποψία µε την οποία βλέπουµε οτιδήποτε νέο στο οποίο δε συµµετέχουµε, ψάχνοντας πάντα το υποτιθέµενο προσωπικό συµφέρον των συµµετεχόντων.


Τεύχος 2

Σελίδα 3

Η ζωή στο χωριό µας Οι απόψεις των νέων ηλικίας 21-30 ετών Στο πρώτο τεύχος της εφηµερίδας είχαν δηµοσιευθεί οι απόψεις των νέων 1520 ετών για τη ζωή στο χωριό. Στο τεύχος αυτό παρουσιάζονται οι απόψεις των συγχωριανών µας ηλικίας 21-30 ετών, οι οποίες προκύπτουν από τις απαντήσεις που έδωσαν σε σχετικό ερωτηµατολόγιο. Στο 67% των ερωτηθέντων, ηλικίας 21-30 ετών, αρέσει η ζωή στο χωριό, ενώ στο υπόλοιπο 33% αρέσει λίγο ή αναγκαστικά. Μόνο όµως το 17% δηλώνει ότι θέλει να µείνει εδώ, το 50% ότι ίσως µείνει, εάν δε βρει κάτι καλύτερο και το 33% δηλώνει ότι θα µείνει αναγκαστικά γιατί δεν έχει άλλη λύση. Στην ερώτηση τι σας ενοχλεί περισσότερο στην καθηµερινότητα του χωριού, στην πρώτη θέση έρχονται τα ραντίσµατα και οι άνθρωποι του χωριού, ακολουθούν η βρωµιά και η απουσία διασκέδασης και στην τελευταία θέση είναι η έλλειψη χρηµάτων (η οποία ήταν στην ίδια θέση και στην περίπτωση των νέων 15-20 ετών). Αν µπορούσαν θα άλλαζαν, κατά προτεραιότητα, την έλλειψη συνεργασίας των κατοίκων του χωριού, τον τρόπο που τους αντιµετωπίζουν οι µεγαλύτεροι, το κοινοτικό συµβούλιο, τη θέση του χωριού, τα µαγαζιά, το αργό internet και το αυτοκίνητο του πατέρα τους. Αξίζει να σηµειωθεί ότι και η προηγούµενη οµάδα των νέων 15-20 ετών, θεωρεί ότι η έλλειψη συνεργασίας είναι αυτή που πρέπει, κατά προτεραιότητα, να αλλάξει. Το 50% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι νέοι στις µεγάλες πόλεις περνούν καλύτερα και το άλλο 50% ότι αυτό δεν ισχύει, ότι και στο χωριό περνούν το ίδιο καλά. Όλοι θεωρούν ότι το γεγονός ότι κατάγονται από χωριό δεν τους έχει δηµιουργήσει κανένα πρόβληµα και ότι η εκπαίδευση που πήραν ήταν ικανοποιητική. Ένα 34% των νέων ήθελαν να κάνουν κάτι άλλο, αλλά οι γονείς τους δεν τους άφησαν (ενώ το 17% αυτής της οµάδας θεωρεί ότι οι γονείς τους είχαν δίκαιο που τους το αρνήθηκαν), ενώ το 66% έκαναν αυτό που ήθελαν, χωρίς οι γονείς τους να σταθούν εµπόδιο. Τέλος, τους ενοχλούν η διάλυση του συνεταιρισµού, η κακή εικόνα που παρουσιάζει το χωριό στην είσοδό του, η υποχρεωτική καταβολή Τ.Ε.Β.Ε. από τους επαγγελµατίες του χωριού, οι συνενώσεις των κοινοτήτων στο πλαίσιο του Καποδίστρια και η νοοτροπία των «στενόµυαλων ιθυνόντων κοινοτικών συµβούλων». Στο επόµενο τεύχος θα παρουσιαστούν οι απόψεις των συγχωριανών µας ηλικίας 30-40 ετών. Όταν ολοκληρωθούν οι απόψεις των ανθρώπων κάθε ηλικίας, όπως αναφέραµε στο πρώτο τεύχος, θα γίνει µία συνολική παρουσίαση των αποτελεσµάτων της έρευνας που πιστεύουµε ότι θα έχει ενδιαφέροντα στοιχεία να αναδείξει. Είναι πεποίθησή µας ότι κάποια πράγµατα, όταν αναδειχθούν, µπορούν να αλλάξουν και ένας τόπος για να έχει µέλλον πρέπει να µπορεί να αλλάζει τα κακώς κείµενα.

Τα νέα της οινοποιίας Αργατία Στις 31 του Γενάρη επισκέφτηκαν το οινοποιείο της Αργατίας 28 οινόφιλοι του winehouse από τη Θεσσαλονίκη. Οι οινόφιλοι ξεναγήθηκαν στο οινοποιείο και δοκίµασαν τα κρασιά της Αργατίας µε τη συνοδεία ποντιακών πιτών. Στις 10 Φλεβάρη µας επισκέφτηκαν 25 παιδιά από το επαγγελµατικό λύκειο της Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής της Θεσσαλονίκης, του τοµέα Γεωπονίας, Τροφίµων και Περιβάλλοντος. Τους µαθητές συνόδευαν τρεις καθηγητές τους. Τα παιδιά ενηµερώθηκαν για τις κυρίαρχες καλλιέργειες του χωριού µας, ξεναγήθηκαν στο οινοποιείο, άκουσαν για την καλλιέργεια των αµπελώνων στο πλαίσιο της βιολογικής γεωργίας και τη διαδικασία παραγωγής των κρασιών µας. Στη συνέχεια απόλαυσαν τη διαδικασία του ψησίµατος µε κληµατόβεργες, έφαγαν, ήπιαν, χόρεψαν ποντιακά, συµµάζεψαν και έφυγαν αφήνοντάς µας µε τις καλύτερες εντυπώσεις.

Γράφτηκε αλλού Μύθος η ύπαρξη Ποντιακής φυλής και η δήθεν Ελληνικότητα των Λαζών "Ποντίων". Οι Πόντιοι είναι Λαζοί εκχριστιανισµένοι, µε επιµιξίες Αρµενίων, Σελτζούκων, Κούρδων και Γεωργιανών, οι οποίοι διεκδικούν αδέξια τα πρωτεία του καθαρόαιµου Ελληνισµού και της απόλυτης ελληνοφροσύνης. Μια επίπλαστη εθνότητα µε αλυτρωτικές βλέψεις κατά τούρκικων εδαφών. Οι Λαζοπόντιοι που κατέφυγαν στην Ελλάδα το 1923 παρουσιάζουν ευδιάκριτα ανθρωποµετρι κά χαρακτηριστικά και α ν α γ ν ω ρ ί σ ι µ ο ανθρωπολογικό τύπο. Το σίγουρο είναι ότι δεν φηµίζονται για την οµορφιά τους. Πηγή: bulgarmak.org

Σχόλια Απόψεις σαν κι αυτήν δηµοσιεύονται συχνά στο διαδίκτυο και εξυπηρετούν τα συµφέροντα όσων θεωρούν ότι απειλούνται από την ύπαρξη του ανοικτού ζητήµατος της ποντιακής γενοκτονίας. Η προσπάθεια αλλοίωσης της ιστορίας του ποντιακού ελληνισµού µπορεί να αποτραπεί µόνο µε τη βαθιά γνώση της ιστορίας µας και τη διατήρηση της πολιτιστικής µας ταυτότητας και κληρονοµιάς. Ας επιδιώξουµε ως χωριό να διδάξουµε στα παιδιά µας την ιστορία µας, αλλά και ας µη δεχόµαστε άκριτα νέα στοιχεία στα έθιµα και τους χορούς µας που επιτείνουν τη σύγχυση, όσο όµορφα και αν φαίνονται.


Τεύχος 2

Σελίδα 4

Θέµατα υγείας Λιγότερο αλάτι για γερή καρδιά και αγγεία Το αλάτι αποτελείται κατά 40% από νάτριο και κατά 60% από χλώριο. Το νάτριο είναι απαραίτητο για τη ρύθµιση της ισορροπίας των υγρών στον οργανισµό, καθώς και για τη µεταφορά ηλεκτρικών φορτίων. Ωστόσο, 1 γραµµάριο την ηµέρα είναι αρκετό για να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες. Το πολύ αλάτι αυξάνει την αρτηριακή πίεση, λόγω του ότι το νάτριο προκαλεί κατακράτηση υγρών και οι περιττές ποσότητες νερού µέσα στα αγγεία, αυξάνουν την πίεση σ’ αυτά. Ποσοστό έως 75% του αλατιού που καταναλώνουµε κρύβεται σε τρόφιµα, όπως τα επεξεργασµένα κρέατα (λ.χ. αλλαντικά), το τυρί, τα δηµητριακά, το ψωµί, τα έτοιµα γεύµατα, τα πατατάκια, οι αλατισµένοι ξηροί καρποί και γενικώς τα αλµυρά εδέσµατα. Για το λόγο αυτό πρέπει να προσθέτουµε στο φαγητό µας όσο το δυνατόν λιγότερο αλάτι. Ειδικοί µάλιστα υποστηρίζουν ότι εάν µειώσουµε την κατανάλωση αλατιού σε ένα κουταλάκι του καφέ, θα υπάρξει µείωση κατά 13% στα εγκεφαλικά και κατά 10% στη στεφανιαία νόσο. Αξίζει λοιπόν τον κόπο. Πηγή: incardioloy.gr

Ερευνητικό Κέντρο «Άγιος Γεώργιος Περιστερεώτας»

Κρασί Μύθοι και πραγµατικότητα: Το παλιό κρασί είναι το καλό κρασί. Πόσοι από µας δεν έχουµε ακούσει τη φράση αυτή και πόσοι δεν απογοητευτήκαµε ανοίγοντας µία φιάλη παλιού κρασιού που στην καλύτερη περίπτωση δεν πρόσφερε καµία ευχαρίστηση στον ουρανίσκο και στη χειρότερη ήταν ξύδι; Όλα τα κρασιά δεν παλιώνουν. Τα περισσότερα λευκά κρασιά της Ελλάδας είναι κρασιά που πρέπει να τα πιούµε 1-2 χρόνια από την παραγωγή τους. Αλλά και πολλά κόκκινα κρασιά δεν αντέχουν στο χρόνο. Τι κάνει εποµένως ένα κρασί ικανό να παλιώσει και για πόσο χρόνο; Τα στοιχεία που συµβάλλουν στην παλαίωση του κρασιού είναι τα φαινολικά συστατικά, τα οποία βρίσκονται στο φλοιό και στα κουκούτσια των ερυθρών ποικιλιών, η περιεκτικότητά του κρασιού σε σάκχαρα-αλκοόλη, η οξύτητα και τέλος η µέθοδος παραγωγής του. Κρασιά µε υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα, αλκοόλη, οξύτητα, από ποικιλίες πλούσιες σε φαινολικά συστατικά, που οινοποιούνται µε τους φλοιούς για µεγάλο χρονικό διάστηµα, είναι κρασιά που µπορούν να παλιώσουν για 3, 4 ή και πολύ περισσότερα χρόνια, ανάλογα µε την περιεκτικότητά τους στα συστατικά που προαναφέρθηκαν. Μια τέτοια ποικιλία που δίνει κρασιά µε µεγάλη δυνατότητα παλαίωσης είναι και το Ξινόµαυρο της περιοχής µας. Πριν καταναλώσουµε λοιπόν ένα κρασί, ας διαβάσουµε προσεκτικά την ετικέτα του για να µην απογοητευτούµε στη συνέχεια.

Το σωµατείο «Άγιος Γεώργιος Περιστερεώτας» ίδρυσε το 1995 το «Κέντρο Ερευνών και Τεκµηρίωσης για τον Ελληνισµό των Βαλκανίων και Παρευξείνιων Χωρών». Στο πλαίσιο της λειτουργίας του και σε συνεργασία µε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης υλοποίησε διάφορα ερευνητικά προγράµµατα, εξέδωσε σηµαντικές ιστορικές µελέτες, οργάνωσε διεθνή συνέδρια µε πολύ σηµαντικές προσωπικότητες, ενώ πέρσι διοργάνωσε έναν Πανελλήνιο Μαθητικό ∆ιαγωνισµό µε θέµα την Ιστορία των Ελλήνων του Πόντου στον οποίο συµµετείχαν 400 µαθητές. Παράλληλα µέσα στο 2010 θα ολοκληρώσει τη δηµιουργία ενός ιστορικού δίγλωσσου ντοκιµαντέρ για τον Πόντο, µε τη συµµετοχή καθηγητών Πανεπιστηµίων της Ελλάδας και του εξωτερικού, το οποίο θα συµµετάσχει στο διαγωνιστικό τµήµα διεθνών Φεστιβάλ, ενώ 1000 σχετικά DVD θα σταλούν σε διεθνή ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήµια, συµβάλλοντας στην προώθηση της ιστορικής αλήθειας για τον Πόντο.

Ο Κούντουρον Ο δεύτερος µήνας του χρόνου και τελευταίος µήνας του Χειµώνα, ο µήνας µε τις λιγότερες µέρες (κοντόν ουράδ– Κούντουρον). Ο µήνας αυτός ήταν ιδιαίτερα βαρύς στις περισσότερες περιοχές του Πόντου µε το χιόνι να καλύπτει τα πάντα. Σύµφωνα µε τη λαϊκή δοξασία, το µήνα αυτό άρχιζαν να δουλεύουν επτά φούρνοι που έστελναν τη θερµότητά τους στο εσωτερικό της γης για να λιώσουν τα χιόνια και να προετοιµαστεί η γη για την άνοιξη και οι άνθρωποι για τη σπορά και το νέο κύκλο της βλάστησης. Το µήνα αυτό στον Πόντο γιόρταζαν τον προστάτη των αγροτών, τον Άγιο Τρύφωνα, την Υπαπαντή του Σωτήρα, τον Άγιο Χαράλαµπο και το µάρτυρα Βλάσιο, προστάτη των ζώων.

ARGATIA  

Δίμηνη Εφημερίδα Αργατία