Page 7

Varkauden kampus

vät amk-opiskeljat kehuvat Varkauden kampuksen kompaktia kokoa. – Tämä on tiivis, oma porukka ja väki tulee nopeasti tutuksi. Opettajat pystyvät hyvin auttamaan ja opettajilla on aikaa opettaa, Konsta Thuren tuumii.

OPPILAITOSVIERAILU VOI VIEDÄ ALAVALINNAN UUSILLE URILLE – Suurin osa lukiolaisista ei vielä tiedä minne mennä lukion jälkeen kun maailma tuntuu olevan täynnä valintoja, kertoo Leppävirran lukion opettaja Leena Ikonen. Hän toteaa, että opiskelualan valinnassa painaa ennen kaikkea fiilis ja hyvä ilmapiiri. – Siksi onkin tosi tärkeää päästä näkemään eri vaihtoehtoja ja rikkoa niitä ennakkoluuloja, joita on itselleen rakentanut vaikkapa tästä energiatekniikan alasta, jatkaa opettaja Annamari Venäläinen.

Opettajat tuumivat, että opintojen aikaiseen käytännönläheiseen laboratoriotyöskentelyyn sekä työelämäkontakteihin tutustuminen saattaa keikauttaa alanvalinnan aivan uusille urille. – Varkauden kampuksella homma ei jää kyllä laitteista kiinni. Meillä on paljon laboratoriotöitä uusiutuvaan energiaan kuten aurinko- ja tuulivoimaan liittyen, mutta myös tutkimushalli, jossa tutkitaan perinteistä polttotekniikkaa voimalaitoksissa. Uusimpana oppimisympäristönä on Virtual reality – ympäristö, joka soveltuu erityisesti tehdassuunnitteluun ja laitosten käyttöhenkilöstön perehdyttämiseen OlliPekka Kähkönen kuvaa.

TYÖELÄMÄFOORUMI: YHTEISTYÖ ON VOIMAA – Tämä on kampus, jossa voi saada erityyppistä koulutusta lukio-opinnoista ammatilliseen koulutukseen ja korkeakouluopintoihin saakka, tote-

si Varkauden kaupunginjohtaja Hannu Tsupari Pop Up –tapahtuman Työelämäfoorumissa. Savonia-ammattikorkeakoulun vararehtori Mikko Vuoristo painotti, että Savonian tehtävänä on tuottaa korkeakoulutasoista koulutusta alueen tarpeiden mukaan. – Varkaudessa toteutetaan energiatekniikan opintojen lisäksi myös satelliittikoulutusta, jota on ollut sairaanhoitajaopinnoissa sekä konetekniikan alalla, jatkossa myös agrologikoulutuksessa, Vuoristo toteaa. Työelämäfoorumilla kuultiin myös yrittäjien edustajia. Stora Enso Oyj:n henkilöstöpäällikkö Juha Nissilä kertoi, että yhteistyö oppilaitosten kanssa on tiivistä erityisesti harjoittelun ja opinnäytteiden suhteen. – Odotamme opiskelijoilta myönteistä pöhinää eli hyvää asennetta ja parhaansa yrittämistä, se riittää.

Savonian Sanomat 1 / 2 0 1 8 7

Profile for Savonia UAS

Savonian sanomat 1 2018  

Savonia Ammattikorkeakoulun uutislehti

Savonian sanomat 1 2018  

Savonia Ammattikorkeakoulun uutislehti

Profile for savonia