Page 42

Savonia lyhyesti Savonian hallitukseen uutta

Savoniaan menestystä Uskal-

yrityselämän osaamista

la Yrittää –finaalista

Savonia-ammattikorkeakoulun yhtiökokous nimitti kokouksessaan 23.4. uuden hallituksen. Hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Anna Hartikainen, joka oli myös aikaisemmassa hallituksessa jäsenenä. Uusiksi jäseniksi valittiin Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Silja Huhtiniemi, Elcoline Groupin hallituksen puheenjohtaja Jere Räisänen, sekä Kuopion kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Tuula Väätäinen. Yhtiökokous teki valinnat nimitysvaliokunnan suositusten perusteella. Lisäksi kokouksessa vahvistettiin uudeksi opiskelijajäseneksi Niklas Baarman.

Nuori Yrittäjyys ry:n (NY) järjestämässä Uskalla Yrittää -finaalissa palkittiin torstaina 19.4. Suomen parhaat nuorten yritykset. Helsingissä käydyssä finaalissa oli mukana 220 nuorta ja heidän perustamansa 81 NY-yritystä. Käytetyt golfpallot, hyönteisruoka ja tekoäly osoittautuivat voittoisiksi liikeideoiksi. Savoniasta valtakunnalliseen finaaliin pääsi mukaan kaksi osaavaa yritystä. Mainetta ja kunniaa tulikin upeasti molemmille: Korkea asteen paras myyjä: Lupa Hyvinvoida NY Paras innovaatio, Elo Signature Award: Unelmat Eloon: 3HUE NY Tänä keväänä tähän palkittuun opettajajoukkoon pääsi oikeutetusti Savonian liiketalouden lehtori Risto Kiuru.

Soprano ja Savonia sopimukseen koulutusviennistä Soprano Oyj ja Savonia-ammattikorkeakoulu allekirjoittivat viisivuotisen sopimuksen koulutusvientiyhteistyöstä. Yhteistyö alkaa Savonian täydennyskoulutuksilla, joiden avulla pyritään parantamaan erityisesti kehittyvien Afrikan, Aasian ja Etelä-Amerikan maiden koulutuksen tasoa maatalous-, vesi- ja energiasektoreilla. Osapuolet tarjoavat kansainvälisiä koulutuspalveluitaan yhteistyössä. Tavoitteena on, että teoreettinen koulutus, käytännön projektit, tehtävät ja kontaktit opiskelijan kanssa tehdään mahdollisimman suurelta osin online koulutuksena Sopranon tekoälyavusteisessa oppimisympäristössä. Täydennyskoulutuksen lisäksi osapuolet aloittavat Savonian englanninkielisen Master’s Degree Programme in Digital Health -ohjelman muokkaamisen tekoälyavusteiseen verkkokoulutukseen sopivaksi.

Savonian liiketoiminnalle uudet nettisivut Savonian Liiketoimintapalveluiden verkkosivut on uudistettu. Tarkoituksena on lisätä tietoa palveluistamme ja parantaa tavoitettavuuttamme.

Tutustu sivuihin: liiketoiminta.savonia.fi tai oheisesta QR-koodista

4 2 1 / 2 0 1 8 Savonian Sanomat

Profile for Savonia UAS

Savonian sanomat 1 2018  

Savonia Ammattikorkeakoulun uutislehti

Savonian sanomat 1 2018  

Savonia Ammattikorkeakoulun uutislehti

Profile for savonia