Page 41

Kunniamerkkejä Savonialaisille Yliopettaja Esa Hietikolle on myönnetty Suomen Valkoisen Ruusun ansioristi. Hän on tehnyt merkittävän uran tekniikan alan koulutuksessa sekä tutkimus- ja kehitystyössä Savoniassa useissa eri opetus- ja johtamistehtävissä sekä Itä-Suomen yliopiston dosenttina. Hän on ollut avaintoimija mm. tekniikan ja terveysalan moniammatillisen hyvinvointiteknologian ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kehittämisessä ja opetuksessa. Hietikko on tuottanut lähes 50 erilaista julkaisua. Yliopettaja Mirja Saarijärvelle on myönnetty Suomen Leijonan ritarimerkki. Hän on tehnyt ansiokkaan uran Savoniassa ja sitä edeltävässä Kuopion teknillisessä oppilaitoksessa vieraiden kielten opettajana ja kielten opetuksen kehittäjänä. Saarijärvi on ollut avaintoimija kieliopintojen opetussuunnitelman kehittämistyössä opistoasteen tutkinnosta ammattikorkeakoulututkintoon sekä ns. virkamiesruotsin opintojen luomisesta ammattikorkeakoulututkintoon. Yliopettaja Sirkka-Liisa Halimaalle on myönnetty Suomen Leijonan ritarimerkki. Hän on tehnyt ansiokkaan uran bioanalytiikan opetuksessa ja koulutuksen kehittämisessä laboratorioalan arvostetuksi ja valtakunnallisesti toimivaksi koulutukseksi. Halimaalla on laaja kotimaisten ja kansainvälisten julkaisujen luettelo terveystieteissä. Hän on myös vahva toimija kansainvälisen koulutusviennin kehittämisessä erityisesti Kiina-yhteistyössä.

Lue Sirkka-Liisan kiitokset alla olevasta QR-linkistä

Ammattikorkeakoulut mukaan varainkeruuseen

Opetushallitus vauhdittaa koulutusvientiä

Talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti kesäkuussa 2017 puoltaa ammattikorkeakoulujen pääomittamista vastinrahamallilla. Vuodelle 2018 toimintaan on valtakunnallisesti varattu 24 miljoonaa euroa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi terveysalan koulutukseen viisi erityisavustusta, joista kolmessa on mukana Savonian HYVIN-koulutusvastuualue (kulttuuriala, luonnonvara-ala ja sosiaali- ja terveysala). Hankkeet käynnistyivät heti tiedoksi saannin jälkeen huhtikuussa 2018. Ne vastaavat hallituksen kärkihankkeisiin kuuluvan korkeakoulujen kehittämisohjelman mukaisiin tavoitteisiin kehittää Sote-alan käytänteitä ja tuottaa uutta osaamista alan toimintaympäristöihin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö uskoo yksityisten varojen keräämisen lähentävän korkeakoulutusta ja työelämää ja parantavan toiminnan laatua ja vaikuttavuutta. Savoniaammattikorkeakoulun rehtori Mervi Vidgrén pitää yliopistojen kanssa samaan malliin siirtymistä järkevänä. - Tavoitteenamme on saada Savonian painoalat yhä kiinteämpään yhteistyöhön alueen yritysten kanssa, ja lahjoitukset olisivat nimenomaan panostuksia yrityksen toimintaa lähellä olevan painoalan tutkimus- ja kehittämistoimintaan, toteaa Vidgrén. Toinen merkittävä tapa lahjoittaa varoja Vidgrénin mukaan on osallistua Savilahteen rakentuvan kampuksen tilojen toteutukseen.

Palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen monialainen työelämälähtöinen kehittäminen

SotePeda24/7

Yleissairaanhoitajan (180 op) ammatillisen perus osaamisen arvioinnin kehittämisen (Savonia koordinoi, hankkeen budjetti yli miljoona euroa)

Savonian Sanomat 1 / 2 0 1 8 4 1

Profile for Savonia UAS

Savonian sanomat 1 2018  

Savonia Ammattikorkeakoulun uutislehti

Savonian sanomat 1 2018  

Savonia Ammattikorkeakoulun uutislehti

Profile for savonia