Page 40

Kaksinkertaiset juhlat Kuopiossa:

TRADENOMIPÄVÄT JA 130 VUOTTA LIIKETALOUTTA TEKSTI JOUNI VORNANEN | KUVA SONJA KÄRKKÄINEN

Päivien teemoista keskustelemassa koulutusvastuupäällikkö Jari Lindén (vas.), yrittäjä Nanna Mikkonen, lehtori Pauli Verhelä ja koulutusvastuujohtaja Kaija Sääski.

S

amassa tilaisuudessa juhlittiin myös liiketalouden opetuksen 130-vuotista historiaa. Näissä merkeissä yli sata liiketalouden kehittäjää kokoontui kaksipäiväiseen tapahtumaan. Kuopion kauppakoulu, sittemmin kauppakoulu, oli Suomen ensimmäinen suomenkielinen kauppakoulu. Opinahjon historiassa on vaikuttanut monia kulttuurihenkilöitä. Esimerkiksi Minna Canth vaikutti merkittävästi Kuopion liiketalouden koulutuksen syntyyn. Arvioiden mukaan Kuopiossa on vuosien 1887 – 2017 aikana Kuopion kauppakoulusta, kauppaoppilaitoksesta ja sen jälkeisistä (Savonia-ammattikorkeakoulu, Savon ammatti- ja aikuisopisto) oppilaitoksista valmistunut yli 40.000 kaupan, hallinnon ja liiketalouden osaajaa. Liiketoimintaosaamisen opettaminen on muuttunut paljon vuosikymmenien saatossa Savoniassa. Esimerkiksi digitali-

4 0 1 / 2 0 1 8 Savonian Sanomat

Marraskuussa Kuopiossa järjestettiin valtakunnalliset Tradenomikoulutuksen päivät. soituminen, automatisaatio ja robotiikka ovat muuttaneet myös liiketoimintaosaajien vaatimuksia etenkin perinteisillä finanssi- ja kaupan alan tehtävissä ja teollisuuden palveluliiketoiminnassa. Liiketoimintaosaamista tuleekin soveltaa eri koulutusaloille, luoda uusia koulutuksia ja ammatteja. Hyvänä esimerkkinä on Savoniassa tänä syksynä alkanut Wellness-liiketoiminnan tradenomikoulutus, johon oli ennätysmäärä hakijoita. Vastaavaa koulutusta ei ole muualla Suomessa, eikä kansainvälisestikään. Näistä ja monista muista teemoista vaihdettiin ajatuksia valtakunnallisilla Tradenomikoulutuksen päivillä. Yksi pysäyttävimmistä esityksistä oli lehtori Pauli Verhelän ja yrittäjä Nanna Mik-

kosen oleellinen teema: Hyvinvointia työstä – usko itseesi. Savonian koulutusvastuupäällikkö Jari Lindén kiteytti päivien antia. Hän näki tärkeänä, että kollegat pääsivät tapaamaan toisiaan ja keskustelemaan yhteisistä asioista. Samalla tapahtuu tehokasta verkostoitumista ja käynnistyy myös konkreettisia yhteistyökuvioita. – Hyvien asiantuntijaesitysten lisäksi osallistujat ovat olleet erittäin kiinnostuneita ja aktiivisia erilaisissa työpajoissa, joissa tavoitteena on ollut kokemusten vaihto ja toiminnan kehittäminen yhdessä.

Profile for Savonia UAS

Savonian sanomat 1 2018  

Savonia Ammattikorkeakoulun uutislehti

Savonian sanomat 1 2018  

Savonia Ammattikorkeakoulun uutislehti

Profile for savonia