Page 35

ilun

TEKSTI JOUNI VORNANEN KUVAT JOHANNA KANTALA, SAVONIA, SHUTTERSTOCK

parhaimmillaan matkailijan osallistamista elämyskokemuksen muodostamiseen. Kantala mainitsee mökkeilyn hyvänä esimerkkinä ruokamatkailussa. Mökille meno ei vaadi suuria investointeja ja kohtuullisen monelle se on mahdollista. Maalla puuhailu on usein arjesta poikkeavaa ja siellä ruoanlaitto voi olla olosuhteista johtuen erityisessä roolissa, raaka-aineet ja fasiliteetit huomioiden. – Parhaimmillaan voit saada tarvittavat raaka-aineet suoraan luonnosta ja nauttia antimista sellaisenaan. Ruoanlaittoon panostetaan mökillä enemmän, nähdään vaivaa valmistamiseen ja tällöin sen nauttiminenkin on merkityksellisempää. Ruokailuun liittyy yhteisöllisyyttä ja perinteikkyyttä ruoanvalmistustapojen muodossa. Ruoka valmistetaan yleensä yhdessä ja nautitaan myös yhdessä. – Tätä tapahtuu harvoin kiireisessä arjessa. Mökkeily pitää perinteisiä ruoanvalmistustapoja sekä ruokakulttuuriamme yllä. Se on suomalaisessa luonnossa ehkä liian itsestäänselvyys ja sitä pitäisikin arvostaa enemmän etuoikeutena sekä hyödyntää sen suomia mahdollisuuksia matkailun tuotteistamisessa.

– Ruoka voi olla kimmoke matkakohteen valintaan ja ruoka on yksi matkailun osa, jolla haetaan kokemuksia: halutaan päästä nauttimaan ja kokemaan makuja alkuperäisessä kulttuuriympäristössään. Ruoka ja matkailu luovat yhdessä elämyksen. Kantala tähdentää, että ruokamatkailussa korostuu paikalliseen ruokakulttuuriin ja elämäntapaan tutustuminen. Ruokamatkailu on

SUOMEN VAHVUUDET RUOKAMATKAILUSSA Suomen ja suomalaisen ruoan vahvuuksia ovat puhtaus, luonto, luonnosta saatavat raaka-aineet ja perinteinen ruokakulttuuri sekä suomalainen design. Kantalan mielestä Lappi on merkittävä alue matkailussa, mutta meiltä löytyy myös paljon muita alueellisia kohteita, joi-

ta ei ole vielä osattu hyödyntää riittävästi tuotteistamisessa. – Historiasta ja kulttuurista pystymme hyödyntämään monia asioita. Tarinnankerronnassa on varmasti melkoinen mahdollisuus. Suomi on kansainvälisesti monelle eksoottinen ja mielenkiintoinen kohde. Lisäksi Suomi on turvallinen maa, meillä ihmiset ovat aitoja ja meillä on monia vetovoimaisia tekijöitä. Kantala näkee tuotteistamisessa vaikeinta olevan palvelupakettien ja toimivien liiketoimintamallien suunnittelun. Varsinkin monet matkailuyritykset kipuilevat pienillä resursseilla: kannattava liiketoiminta vaatii suunnittelua ja aktiivisuutta. Kulutuskäyttäytymisen muutos näkyy siinä, että matkailija vaatii helppoutta, nopeutta ja mukavuutta. – Lisäksi alan digitalisoituminen luo omat haasteensa, mutta toisaalta tarjoaa valtavasti potentiaalia. Pitää tuntea asiakkaat ja heidän tarpeensa, kysyntälähtöisyys on kaiken A ja O, kenelle tuotetaan, mitä tuotetaan, miksi tuotetaan ja miten tuotetaan. Kantala uskoo ruokamatkailun tulevaisuuteen. Matkailun merkitys kasvavana toimialana nähdään elinkeinon näkökulmasta merkittävänä, ja siksi sitä tuetaan yhä paremmin erilaisin ohjelma- ja rahoitusmallein. – Ruokamatkailussa on paljon hyödyntämättömiä mahdollisuuksia, jotka odottavat oikeita väyliä löytääkseen valmiiksi palvelutuotteeksi ja menestyksekkääksi liiketoiminnaksi.

Savonian Sanomat 1 / 2 0 1 8 3 5

Profile for Savonia UAS

Savonian sanomat 1 2018  

Savonia Ammattikorkeakoulun uutislehti

Savonian sanomat 1 2018  

Savonia Ammattikorkeakoulun uutislehti

Profile for savonia