Page 34

Ruokamatkail elämyksiä

Ruokamatkailulla haetaan elämyksiä. Matkailijat tavoittelevat luonnon, kulttuurin ja paikallisen elämäntavan kokemuksia, johon ruoka vahvasti linkittyy. Suomalaisessa ruokamatkailussa on paljon mahdollisuuksia: aitous, ensiluokkaiset raaka-aineet, tarinat ja puhtaus tuovat lisäarvoa reissaajalle.

3 4 1 / 2 0 1 8 Savonian Sanomat

S

avonia-ammattikorkeakoulun tki-asiantuntija Johanna Kantala näkee ruokamatkailun matkailumuotona, johon ruoka liittyy jonkinlaisessa roolissa, toisille enemmän kuin toisille, jossa ruoalla on jonkinasteinen rooli matkailijalle. Ruokamatkailussa ruoka ja matkailu ovat suunnitellussa kontekstissa. Siinä haetaan jotain erilaista, omasta arjesta poikkeavaa.

Profile for Savonia UAS

Savonian sanomat 1 2018  

Savonia Ammattikorkeakoulun uutislehti

Savonian sanomat 1 2018  

Savonia Ammattikorkeakoulun uutislehti

Profile for savonia