Page 17

töpisteitä tarvitaan vähemmän. Led-tekniikalla ja valaistuksen ohjauksella saavutetaan energian säästöjä ja toteutuksessa voidaan selvitä pienemmillä sähkötehoilla. Tämä tuo mahdollisuuden tuottaa valaistukseen tarvitsema energia ainakin osaksi suoraan paikallisesti aurinko- tai tuulijärjestelmällä ja varmistaa sähkön varastointi akustolla. Tehoelektroniikan avulla tasasähköjärjestelmä voidaan liittää yleiseen sähköverkkoon ja sähköenergiaa voidaan siirtää tarpeen mukaan molempiin suuntiin siis myös akusta yleiseen sähköverkkoon. Akustolla varustetun tasasähköverkon rakenne on valmiiksi varmennettu ja parantaa oleellisesti sähköjärjestelmän luotettavuutta. Led-valaisimien aiheuttamien häiriöiden leviäminen vaihtosähköverkkoon myös estyy. Savonia ammattikorkeakoulun sähkötekniikan laboratoriossa on tutkittu tasasähköön perustuvaa ulkovalaistusjärjestelmää, jonka energia tuote-

Järjestelmän ohjaamiseen ja hallintaan tarvitaan uusinta automaatio- ja tietotekniikkaa. Järjestelmien suunnittelu, rakentaminen ja käyttö vaativat tutkimusta ja vahvaa osaamista. Järjestelmää rakennettaessa ei ole löytynyt suoraan tälle jännitealueelle liittyvää led-valaisimien liitäntätekniikkaa. Savonian toteutuksessa onkin sovellettu muutoksin vaihtosähkölaitteita ja kiskoliikennevälineissä käytettyä suomalaista konvertteritekniikkaa. Järjestelmän testaus ja koekäyttö jatkuvat vuoden 2018 syksyyn. Tasasähköratkaisut energiantuotannossa, valaistuksessa ja liikennekäytössä mullistavat sähkötekniikan jo lähitulevaisuudessa. Mm. Intian massiiviset suunnitelmat perustaa sähköntuotantonsa aurinkosähköön vaativat erittäin suuria investointeja tasasähkötekniikan tutkimukseen, kehittämiseen ja laitteisiin. Sähkötekniikan insinöörikouluttajana tässä kehityksessä on syytä olla mukana.

"Sähkötekniikan insinöörikouluttajana tässä kehityksessä on syytä olla mukana" taan paikallisesti ja talletetaan akkuun. Rahoittajina projektissa ovat olleet Pohjois-Savon liitto, Savon Voima Verkko Oy, Voimatel Oy ja Kuopion kaupunki. Merkittävimmät yhteistyökumppanit ja laitetoimittajat ovat olleet Aalto-yliopisto, C2 SmartLight Oy, MSc Electronics Oy ja Proxion Oy. Järjestelmän ytimessä on korkeajännitteinen tasasähköjakeluverkko HVDC, johon on liitetty kaksisuuntaisella suuntaajalla litium-akusto ja energiansyöttöyksiköt. Jokainen valaisin on ohjattu langattomasti suoraan www-verkosta IOT periaatteiden mukaan. Savolaiseen tapaan monesta osasta muodostettu kokonaisuus saikin nimekseen Accukukko. Accukukko älykkäänä sähkönjakelujärjestelmänä asettaa myös haasteita ja vaatimuksia. Toimintoihin tarvittavat hakkurikonvertterit ja liitäntälaitteet voivat olla teknisiltä toiminnoiltaan vaativia.

Accukukon kaksipuoleinen keskusyksikkö pystyy valaisemaan n. 2-3 km kevyenliikenteen väylää. Järjestelmään voidaan liittää kuvan mukaisia led-valaisimia n. 100 kpl.

Savonian Sanomat 1 / 2 0 1 8 1 7

Profile for Savonia UAS

Savonian sanomat 1 2018  

Savonia Ammattikorkeakoulun uutislehti

Savonian sanomat 1 2018  

Savonia Ammattikorkeakoulun uutislehti

Profile for savonia