Page 13

SAVONIAN TAVOITTEENA ON KERÄTÄ TÄNÄ VUONNA 1,5 MILJOONAA EUROA Suurin potti on toistaiseksi Teknologiateollisuus ry:ltä saatu 100 000 euron lahjoitus. TEKSTI ANNA LAUKKANEN | KUVA ANNA LAUKKANEN

Talouspäällikkö Seppo Lyyra ja rehtori Mervi Vidgrén ovat esitelleet Savonian toimintaa alueen yrityksille ja kierros jatkuu.

S

Savonia-ammattikorkeakoulun varainhankinta on käynnissä. Tavoitteena on kerätä tänä vuonna vähintään 1,5 miljoonaa euroa. Lahjoituksen ovat jo antaneet Teknologiateollisuus ry, Pekka Sirviön säätiö ja Betonimestarit. Neuvottelut monen savolaisyrityksen kanssa ovat parhaillaan käynnissä ja rehtori Mervi Vidgrén luottaa, että yritykset lähtevät tukemaan monialaista Savoniaa. – Työelämäläheinen toimintamalli tarjoaa ammattikorkeakouluille hyvän neuvotteluaseman yritysten kanssa. Suhteet ovat olemassa ja olemme päässeet näyttämään yhteistyön vaikuttavuutta sadoille alueen yrityksille. – Savonia tuottaa osaamista, jota il-

man Pohjois-Savo ei pärjää, Vidgrén muistuttaa.

VALTIO KAKSINKERTAISTAA SUMMAN Mitä enemmän Savonia saa lahjoituksia, sitä enemmän valtion rahoitusta tulee Pohjois-Savoon. – Jokainen lahjoitettu euro tuo meille valtiolta toisen euron lisää vastinrahaa. Tällä tavoin lahjoittaja voi kaksinkertaistaa lahjoituksen hyödyn ammattikorkeakoululle. Vidgrén kertoo, että lahjoitukset ovat panostuksia yrityksen ja laajemminkin työelämän uudistamiseen sekä tukevat alueen kilpailukykyä.

minnan kärkinä ovat strategiset painoalat: vesiturvallisuus, ruokatuotanto, hyvinvointiteknologia ja kone- ja energiateollisuus. – Yritysvierailut ovat jo kantaneet monenlaista hedelmää. Savonian huippuosaamista on tehty tunnetuksi ja samalla kuultu yritysten ajankohtaisia kehittämistarpeita, joissa voimme olla apuna. Vidgrénin mukaan yksi merkittävä lahjoituskohde on myös uusi Savilahti-kampus, joka on ainutlaatuinen osaamisen keskittymä. Uudella kampuksella Savonia on kiinteä osa yritysten, tutkimuslaitosten, Itä-Suomen yliopiston ja Savon ammattiopiston ekosysteemiä.

Savonian tutkimus- ja kehittämistoi-

Savonian Sanomat 1 / 2 0 1 8 1 3

Profile for Savonia UAS

Savonian sanomat 1 2018  

Savonia Ammattikorkeakoulun uutislehti

Savonian sanomat 1 2018  

Savonia Ammattikorkeakoulun uutislehti

Profile for savonia