Page 37

Pekka Vedenpää Savoniasta (vas.), Roni Back tubettaja / luennoitsija ja Kyösti Kostian Savon Diginatiivit ry:stä PJ.

Savonia ja Oamk solmivat yhteistyösopimuksen Toimintansa vaikuttavuuden vahvistamiseksi Savonia ja Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) edistävät strategisia tavoitteittaan yhteistyötä tiivistämällä. Nyt tehdyllä sopimuksella määritellään Savonian ja Oamk:n välisen yhteistyön keskeisimmät tavoitteet vuosille 2017-2020.

Pitkä odotus palkittiin, Jaakko Teppo sai vihdoin insinöörin paperit. Kuva: Keijo Korhonen

Tavoitteena on lisätä ammattikorkeakoulujen vaikuttavuutta ja laatua. Lisäksi halutaan tukea koulutuksen pedagogista kehittämistä, erityisesti verkko-opetusta, ja yhteisen verkkoaineiston tuottamista molempien korkeakoulujen tarpeisin. Sopimus vahvistaa myös korkeakoulujen painoalojen sekä yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan yhteistyötä. Kansainvälisesti sopimus vahvistaa korkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoiminnan verkostoitumista, sekä kehittää ylempiä AMK-tutkintoja tai niiden osia koulutusvientituotteiksi.

Savonian Sanomat  2 /  20 1 6   3 7

Profile for Savonia UAS

Savonian sanomat 2/2016  

Savonia-ammattikorkeakoulun sidosryhmälehden, Savonian Sanomien, numero 2/2016

Savonian sanomat 2/2016  

Savonia-ammattikorkeakoulun sidosryhmälehden, Savonian Sanomien, numero 2/2016

Profile for savonia