Page 30

Ammattimatkustaminen jäykistää Savonia-ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto ovat kehittäneet taukoverryttelyn hahmomallin. Malli

TEKSTI JOUNI VORNANEN KUVAT ILKKA KETTUNEN

havainnollistaa, kuinka istumisen jäykistämät matkaajat voivat verrytellä, venytellä ja virkistäytyä.

N

ykyaikainen työ sekä työ- ja vapaa-ajan matkat kahlitsevat ihmiset istumaan. Huomattava osa yhteiskunnan työskentelystä tapahtuu tien päällä, istuen. Viime aikoina on havahduttu jatkuvan istumisen epäterveellisyyteen. Keväällä 2015 käynnistynyt LIIKETAUKO – hanke otti istumisen tarkastelun kohteeksi. Hankkeessa selvitellään erityisesti ammattiautoilijoiden ja karavaanareiden virkistymisen tarpeita. Istumisen haitat selälle ja niskalle on tiedetty pitkään. Alituinen istuminen on turmiollista tuki- ja liikuntaelimis-

30   2   /   2 0 1 6   Savonian Sanomat

tölle, verenkierrolle ja aineenvaihdunnalle. Sekin tiedetään, että niska- ja hartiaongelmien takia otetaan valtavasti sairauslomia. Puhutaan siis kansantaloudellisesta ongelmasta. LIIKE-TAUKO – hankkeessa päähuomio on tieliikenteessä ja työ­ matkalla olevien työhyvinvoinnin ja ergonomian parantamisessa. Siinä tutkitaan liikennekeskusten tarjoamia liikunta- ja hyvinvointipalveluja sekä ihmisten toimintaa taukopaikoilla. Hanke pohjustaa uusia avauksia liikenteen ja taukopaikkojen palveluille ja edistää näin liikenneturvallisuutta ja hyvinvointia.

MUOTOILUA JA IDEOINTIA Projektin alussa Savoniasta lähti pieni porukka opettajan johdolla Lapin yliopistoon, jossa yhteiskuntatieteiden tutkimusryhmä esitteli LIIKE-TAUKO – projektia. Siltä pohjalta opiskelijat kehittivät ideoitaan. Savonian muotoilun opiskelija Katri Pirhosen mukaan ideointivaiheessa pohdittiin pienellä opiskelijaryhmällä, millaisia virkistäytymistapoja on olemassa, ja miten niitä voisi soveltaa muotoilullisesti. – Kävimme läpi paljon erilaisia ideoita lepopaikoista liikuntaan ja totesimme

Profile for Savonia UAS

Savonian sanomat 2/2016  

Savonia-ammattikorkeakoulun sidosryhmälehden, Savonian Sanomien, numero 2/2016

Savonian sanomat 2/2016  

Savonia-ammattikorkeakoulun sidosryhmälehden, Savonian Sanomien, numero 2/2016

Profile for savonia